Usunięcie pęcherzyka żółciowego – kiedy należy go usunąć i jak wygląda operacja?

Usunięcie pęcherzyka żółciowego – kiedy należy go usunąć i jak wygląda operacja?

Funkcją pęcherzyka żółciowego (łac. vesica fellea) jest gromadzenie produkowanej w wątrobie żółci, zagęszczanie jej i uwalnianie po jedzeniu w celu wspomagania trawienia tłuszczów. Żółć ma właściwości emulgujące tłuszcz, pozwalające na rozbicie jego cząstek na mniejsze, co pomaga w lepszym wchłanianiu w przewodzie pokarmowym. Pęcherzyk żółciowy jest częścią dróg żółciowych, składających się z przewodów wątrobowych i pozawątrobowych. Po połączeniu we wnęce wątroby przewodu wątrobowego prawego i lewego, zbierających żółć z odpowiednich płatów wątroby, we wspólny przewód żółciowy wspólny, uchodzi on do dwunastnicy poprzez tzw. brodawkę Vatera. Do przewodu żółciowego wspólnego uchodzi przewód pęcherzyka żółciowego (przewód pęcherzykowy), do- i odprowadzający żółć do pęcherzyka. Przewód żółciowy wspólny po połączeniu się przewodów wątrobowych biegnie w obrębie t.zw. więzadła wątrobowo-dwunastniczego, które, poza przewodem pęcherzykowym, zawiera także tętnicę wątrobową, żyłę wrotną, naczynia limfatyczne z węzłami chłonnymi oraz nerwy splotu współczulnego. Więzadło to umiejscowione jest pomiędzy wnęką wątroby (czyli miejscem, gdzie wchodzą lub wychodzą wspomniane struktury) a dwunastnicą.

Pęcherzyk żółciowy przylega z jednej strony do miąższy wątroby, zaś z drugiej leży wolno w jamie otrzewnej, pokryty cienką błoną surowiczą zwaną otrzewną.

W niej znajdują się zakończenia nerwowe, wrażliwe na rozciąganie i podrażnienie (np. przez substancje produkowane w stanach zapalnych).

Znając anatomię można wyjaśnić mechanizmy powstawania objawów chorobowych związanych z pęcherzykiem żółciowym i drogami żółciowymi.

Kamica pęcherzyka żółciowego

Zapadalność na kamicę pęcherzyka żółciowego wynosi około 20% u mężczyzn i 30% – 40% u kobiet powyżej 60 roku życia. Ryzyko powstania kamieni w pęcherzyku żółciowym zwiększa się u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne.

Także cukrzyca sprzyja powstawaniu kamieni żółciowych, co jest spowodowane nadmiernym wysyceniem żółci kwasami żółciowymi i zaburzeniami opróżniania pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza w neuropatii cukrzycowej.

Wytrącanie się z żółci cholesterolu, bilirubiny i innych substancji doprowadza do powstania złogów, zwanych kamieniami żółciowymi. Kamienie te mogą zatkać drogi żółciowe i, w zależności od tego, gdzie to się stanie, występują odpowiednie, typowe objawy.

Kamienie umiejscowione w pęcherzyku żółciowym mogą być pojedyncze lub mnogie, różnej wielkości, od bardzo drobnych do tak dużych, że wypełniają całe wnętrze pęcherzyka. Kamienie żółciowe mogą przemieszczać się poprzez przewód pęcherzykowy i przewód pęcherzykowy wspólny do dwunastnicy i jelit.

Jeśli podrażnieniu związanemu z przechodzeniem kamienia ulegnie śluzówka przewodu żółciowego, może się on skurczyć i zablokować drogi żółciowe. Gromadzenie żółci w pęcherzyku żółciowym powyżej przeszkody doprowadza do jego powiększenia a rozciągnięta ściana pęcherzyka podrażnia zakończenia nerwowe w otrzewnej.

To powoduje odczuwanie dolegliwości bólowych. Ponieważ pęcherzyk żółciowy okresowo próbuje opróżnić treść żółciową ze swojego wnętrza, co nie udaje się ze względu na zatkanie dróg żółciowych poniżej, przebiega to ze wzrostem napięcia jego ściany i bólami.

Kamienie w pęcherzyku żółciowym mogą być wykryte badanie ultrasonograficznym (USG). Jeśli nie powodują żądnych dolegliwości wskazane jest tylko okresowe wykonywanie tego badania w celu kontroli ich wielkości i oceny występowania innych stanów chorobowych. Jeśli kamienie powodują dolegliwości takie jak nawracające stany zapalne, bolesność i inne, jest to wskazanie do wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową (bez otwierania jamy brzusznej).

Metoda otwarta wskazana jest wówczas, gdy niemożliwe jest wykonanie zabiegu laparoskopowo (np. z powodu masywnych zrostów, anomalii anatomicznych, masywnego stany zapalnego dróg żółciowych). Należy pamiętać, że niechirurgiczne metody leczenia kamieni żółciowych mogą dać pozytywne rezultaty tylko w przypadku kamieni cholesterolowych.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest powikłaniem kamicy pęcherzykowej. Dochodzi do niego w wyniku zatkania przewodu pęcherzykowego przez kamień. Dotyczy około 15% chorych z objawową kamicą pęcherzyka.

Substancje zawarte w żółci, takie jak sole żółciowe, kamienie, cholesterol, nie mogąc być usunięte z pęcherzyka doprowadzają do uszkodzenia jego błony śluzowej. Następnie dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, głownie bakteriami jelitowymi.

Dochodzi do obrzęku i zmian zapalnych w ścianie pęcherzyka, w którym może gromadzić się oprócz żółci także krew i treść ropna. Zazwyczaj dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów, ale u niektórych chorych może dojść do perforacji ściany pęcherzyka.

U niektórych chorych dochodzi do zmian pozapalnych, zwłóknienia, bliznowacenia, które powodują, że funkcja pęcherzyka jest zaburzona. Zapalenie pęcherzyka żółciowego objawia się bólem w prawym podżebrzu, który, inaczej niż w niepowikłanej kamicy tego narządu, trwa zazwyczaj dłużej (ponad 6 godzin).

Chorzy podają w wywiadzie wielokrotne, wcześniejsze bóle o tym umiejscowieniu, związane z kamicą pęcherzyka, lecz w przypadku jego zapalenia są one zdecydowanie silniejsze i są przyczyną szukania pomocy lekarskiej.

W zapaleniu pęcherzyka żółciowego występuje lekka gorączka, przyspieszenie akcji serca, wzrost markerów stanu zapalnego (podwyższony poziom białych krwinek i białka C-reaktywnego CRP). Jeśli temperatura wzrasta, dochodzą do tego dreszcze, nudności, wymioty, osłabienie, spadek ciśnienia tętniczego – objawy te mogą wskazywać na powikłanie stanu zapalnego jakim jest perforacja(przedziurawienie) pęcherzyka i wylanie się jego zakażonej treści do jamy brzusznej.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego jest wskazaniem do zabiegu w trybie ostrym lub, o ile stan zapalny możliwy jest do opanowania za pomocą antybiotykoterapii, w terminie późniejszym, gdy ustąpią objawy ostrego stanu zapalnego. O konieczności wykonania zabiegu w trybie ostrym decyduje chirurg na podstawie całości obrazu klinicznego choroby.

Rak pęcherzyka żółciowego

Jednymi z czynników ryzyka zachorowania na raka pęcherzyka żółciowego (rpż) jest kamica pęcherzyka z kamieniami o średnicy większej niż 3 cm oraz pęcherzyk o zwapniałej ścianie (np. po stanach zapalnych), t.zw. pęcherzyk porcelanowy.

Aczkolwiek kamica pęcherzyka żółciowego może prowadzić do jego przewlekłego zapalenia i do powstania raka, sama zachorowalność na raka pęcherzyka żółciowego u wszystkich osób z kamicą tego narządu nie przekracza 3%.

Objawy kliniczne we wczesnych postaciach rpż najczęściej są związane z kamicą pęcherzykową: bolesność typu kolkowego w prawym podżebrzu, bolesność uciskowa okolicy wątroby, bóle promieniujące do pleców. Zatkanie przewodu pęcherzykowego masą nowotworu może spowodować objawy wodniaka pęcherzyka żółciowego lub prowadzić do zmian zapalnych.

Jeśli pojawia się żółtaczka, jest ona spowodowana naciekaniem zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i wnęki wątroby i świadczy o braku możliwości chirurgicznego leczenia. Ma charakter stały, nie ustępujący po lekach rozkurczowych. Postępujące wyniszczenie nowotworowe świadczy o postępie zmian nowotworowych i jest wskazaniem do leczenia jedynie paliatywnego.

Powiększenie się obwodu brzucha i wyczuwalny w badaniu palpacyjnym (ręcznym) płyn (objaw chełbotanie), świadczy o rozprzestrzenieniu się raka na otrzewną i narządy jamy brzusznej. Czasami, w zaawansowanych przypadkach, można wyczuć twardy guz w rucie pęcherzyka żółciowego, ruchomy oddechowo w linii osiowej (ruchy góra-dół).

Zwężenie przewodu pęcherzykowego przez naciek nowotworowy lub współistnienie kamicy pęcherzykowej prowadzi do powiększenia pęcherzyka, rozciągnięcia otrzewnej pokrywającej ten narząd i powstania objawów bólowych. Objaw ten, szczególnie jeśli współistnieje z podwyższoną temperaturą, może być przyczyną wykonania zabiegu wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystectomia).

Badanie wyciętego preparaty może wykazać obecność raka, co stanowi kilka procent wszystkich wykrywanych raków pęcherzyka żółciowego. W przypadku podejrzenia guza pęcherzyka wskazane jest wykonanie dodatkowych badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Jeśli istnieje podejrzenie naciekania dróg żółciowych lub dla uściślenia diagnostyki przedoperacyjnej, wskazane jest wykonanie badania wstecznej cholangiopankreatografii (ERCP) lub cholangopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego (MRCP).

Leczeniem z wyboru raka pęcherzyka żółciowego jest wykonanie zabiegu jego wycięcia z dodatkowym marginesem miąższu wątroby w miejscu, gdzie pęcherzyk styka się z tym narządem oraz wykonanie wycięcia regionalnych węzłów chłonnych. W przypadku braku możliwości wykonania operacji można zastosować chemioterapię systemową.

Leia também:  Como Saber Quando Um Homem Te Deseja?

Źródło:

 1. Opracowanie własne Onkonet.pl

Informacja dla Pacjenta: Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego – Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Find a SAGES Surgeon
Return to Patient Information

Usunięcie pęcherzyka żółciowego jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych. Obecnie zabieg ten w większości przypadków wykonywany jest laparoskopowo. W terminologii medycznej operacja nazywana jest Cholecystektomią Laparoskopową.

CO TO JEST PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY?

 • Pęcherzyk żółciowy jest to narząd w kształcie gruszki leżący poniżej prawego płata wątroby.
 • Jego główną funkcją jest gromadzenie i zagęszczanie żółci produkowanej przez wątrobę. Żółć jest uwalniana z pęcherzyka po jedzeniu w trakcie procesu trawienia. Żółć przez wąskie przewody (drogi żółciowe) przedostaje się do jelita cienkiego.
 • Usunięcie pęcherzyka nie powoduje upośledzenia trawienia.

CO POWODUJE CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO?

 • Dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego są zwykle powodowane przez obecność złogów – kamieni zbudowanych z cholesterolu i kwasów żółciowych które powstają w pęcherzyku i drogach żółciowych.
 • Nie jest jasna przyczyna powstawania kamieni żółciowych
 • Nie jest znana metoda zapobiegania powstawaniu kamieni żółciowych.
 • Kamienie mogą blokować odpływ żółci z pęcherzyka żółciowego powodując obrzęk i ostry ból brzucha, wymioty, niestrawność, czasami gorączkę.
 • W sytuacji gdy kamienie blokują główne drogi żółciowe powstaje żółtaczka.

JAK SĄ DIAGNOZOWANE I LECZONE CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO?

Najczęściej używanym do wykrywania kamieni żółciowych jest USG (Ultrasonografia)

 • W niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach wykonuje się dodatkowe badania obrazowe.
 • Kamieni żółciowych nie można wyleczyć dietą lub środkami farmakologicznymi. Mogą one przynieść krótkotrwałą poprawę ale długofalowo nie zapewniają wyleczenia.
 • Chirurgiczne usunięcie pęcherzyka żółciowego jest jedyną skuteczną metodą leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego.

JAKIE SĄ ZALETY LAPROSKOPOWEJ CHOLECYSTEKTOMII?

 • Zamiast cięcia które normalnie ma długość 10-15cm zabieg laparoskopowy może być przeprowadzony przez małe cięcia 1-1,5cm .
 • Po operacji pacjent odczuwa jedynie niewielkie dolegliwości bólowe.
 • Pacjent zwykle znacznie szybciej powraca do normalnej aktywności życiowej.
 • W większości przypadków pacjent opuszcza szpital 1 dzień po zabiegu operacyjnym.

CZY MOŻESZ BYĆ KANDYDATEM DO LAPAROSKOPOWEJ CHOLECYSTEKTOMII?

Chociaż laparoskopia ma wiele zalet ta metoda operacji nie może być stosowana u wszystkich pacjentów.

Trudności mogą wystąpić wśród pacjentów którzy przebyli wcześniej zabiegi chirurgiczne jamy brzusznej lub mających inne choroby towarzyszące.

Konsultacja twojego lekarza rodzinnego i chirurga laparoskopowego pozwoli ustalić czy zabieg laparoskopowy może być zastosowany w Twoim przypadku.

JAKIE JEST PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO?

Poniższy opis obrazuje typowe przygotowanie do zabiegu jednak należy pamiętać że każdy chirurg może mieć swoje własne preferencje:

 • Podczas przygotowanie przedoperacyjnego wykonuje się badanie krwi, badanie lekarskie, RTG klatki piersiowej i EKG zależnie od stanu zdrowia pacjenta.
 • Po zapoznaniu się z zaletami i ryzykiem zabiegu operacyjnego pacjent powinien podpisać zgodę na operację.
 • Chirurg może zalecić Ci przygotowanie/wyczyszczenie jelita przed zabiegiem. Polega to na zastosowaniu diety płynnej na kilka dni przed zabiegiem.
 • Zaleca się kąpiel pod prysznicem dzień przed zabiegiem operacyjnym.
 • Po północy w noc poprzedzającą operację należy nic nie pić i nie jeść. Jeżeli musisz zażyć leki zażyj je rano w dniu zabiegu i popij łykiem wody. Poinformuj o tym wcześniej Twojego chirurga.
 • Leki takie jak aspiryna, witamina E, leki przeciwzapalne, inne leki zaburzające krzepnięcie krwi powinny zostać odstawione kilka dni/ około tygodnia przed planowanym zabiegiem
 • Rzuć palenie i zorganizuj sobie opiekę jakiej będziesz potrzebował/a w domu po zabiegu operacyjnym.

JAK WYKONUJE SIĘ CHOLECYSTEKTOMIĘ LAPROSKOPOWĄ?

 • Stosuje się znieczulenie ogólne pacjent jest uspany przez cały zabieg operacyjny.
 • Chirurg wprowadza do jamy brzusznej specjalną kaniulę w okolicy pępka.
 • Laparoskop to instrument chirurgiczny z miniaturową kamerą na końcu. Wprowadzany jest do jamy brzusznej i pozwala oglądać obraz narządów jamy brzusznej na ekranie monitora.
 • Przez dodatkowe kaniule do jamy brzusznej wprowadza się narzędzia chirurgiczne które służą do preparowania i usunięcia pęcherzyka żółciowego.
 • Wielu chirurgów podczas zabiegu wykonuje zdjęcia RTG (cholangiogram) pozwalające określić czy kamienie znajdują się również w drogach żółciowych.
 • Jeżeli kamienie znajdują się również w drogach żółciowych, można je usunąć przy pomocy specjalnego endoskopu lub mogą one zostać usunięte później podczas innej mało inwazyjnej procedury (ERCP). Alternatywą jest konwersja (otwarcie jamz brzusznej) w celu usunięcia kamieni.
 • Po usunięciu pęcherzyka małe cięcia operacyjne zamykane są 1-2 szwami lub specjalnym chirurgicznym plastrem.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU JEŻELI ZABIEG NIE MOŻE BYĆ WYKONANY/ ZAKOŃCZONY METODĄ LAPAROSKOPOWĄ?

W niewielkiej grupie pacjentów zabieg laparoskopowy nie może być wykonany. Czynniki które zwiększają prawdopodobieństwo konwersji do zabiegu otwartego to: otyłość, zabiegi operacyjne jamy brzusznej w przeszłości, kłopoty z uwidocznieniem narządów jamy brzusznej podczas operacji, krwawienie podczas operacji.

Decyzja o zmianie metody operacji jest podejmowana przez chirurga przed lub w czasie zabiegu operacyjnego. Chirurg podejmując decyzje kieruje się bezpieczeństwem pacjenta. Konwersja do metody otwartej nie jest powikłaniem a jedynie zmianą metody zabiegu.

CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PO ZABIEGU?

 • Jak po większości zabiegów po operacji może wystąpić ból. Mogą również występować nudności i wymioty.
 • Gdy pacjent toleruje dietę płynną, może opuścić szpital tego samego dnia lub następnego dnia po zabiegu operacyjnym.
 • Wstanie z łóżka i chodzenie jest zalecane tak wcześnie jak to możliwe. Pacjent może usunąć opatrunki i kąpać się pod prysznicem 1 dzień po zabiegu operacyjnym.
 • Zwykle powrót do normalnej aktywności życiowej następuje w przeciągu 1 tygodnia,

(prowadzenie samochodu, wchodzenie po schodach, podnoszenie niewielkich ciężarów).

 • Wystąpienie gorączki, zażółcenie skóry lub twardówek, narastający ból brzucha, wzdęcie, nudności i wymioty oraz wydzielina z miejsc ran operacyjnych mogą być objawami powikłań pooperacyjnych. W przypadku ich wystąpienia niezwłocznie skontaktuj się z Twoim lekarzem.
 • W większości przypadków pacjenci opuszczają szpital następnego dnia po zabiegu, niektórzy mogą wyjść do domu nawet wieczorem w dniu zabiegu.
 • Większość pacjentów po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej może powrócić do pracy w po upływie 7 dni, zależy to oczywiście od charakteru wykonywanej pracy. Ciężka praca fizyczna wymaga dłuższego okresu rekonwalescencji. Pacjenci po zabiegu tradycyjnym wracają do pracy 4-6 tygodni po zabiegu.
 • Zgłoś się na wizytę kontrolną w okresie 2 tygodni od zabiegu.

JAKIE MOGĄ BYĆ POWIKŁANIA POOPERACYJNE

Ilość powikłań po zabiegu laparoskopowej cholecystektomii jest stosunkowo niewielka i ustępują one zwykle bardzo szybko. Przed każdym zabiegiem operacyjnym upewnij się że Twój chirurg ma odpowiednie doświadczenie do przeprowadzenia tego typu zabiegu.

Do powikłań laparoskopowej cholecystektomii należą: krwawienie, infekcje, choroba zatorowo-zakrzepowa, choroby układu krążenia. Przypadkowe uszkodzenie innych przyległych struktur anatomicznych takich jak jelito cienkie jest jednym z powikłań które wymaga naprawczego leczenia chirurgicznego. Wyciek żółci z drobnych przewodzików wątroby jest powikłaniem które zdarza się bardzo rzadko.

Liczne badania naukowe jasno udokumentowały że ilość powikłań po cholecystektomii laparoskopowej jest porównywalna z ilością powikłań obserwowanych po zabiegach tradycyjnych.

KIEDY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM?

Skontaktuj się z Twoim lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:

 • Gorączka powyżej 39 C
 • Krwawienie
 • Narastające wzdęcie brzucha
 • Ból który nie mija po zażyciu leków przeciwbólowych
 • Nudności lub wymioty
 • Dreszcze
 • Przewlekły kaszel lub brak tchu
 • Ropna wydzielina z którejkolwiek z ran pooperacyjnych
 • Powiększające się zaczerwienienie wokół ran pooperacyjnych
 • Jeżeli nie możesz jeść lub pić
Leia também:  Glejak wielopostaciowy (glioblastoma) – objawy, leczenie, rokowania

Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową

Cholecystektomia laparoskopowa

Wskazania do zabiegu

 • kamica pęcherzyka żółciowego – najczęstsze jej objawy to: ból w prawym podżebrzu występujący po obfitym posiłku, mogący promieniować do łopatki, wymioty, dolegliwości dyspeptyczne, nietolerancja tłuszczów
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego (objawy jak w kamicy tylko bardziej nasilone, często z gorączką) – zabieg wykonywany w trybie pilnym
 • ropniak pęcherzyka żółciowego (objawy jak w kamicy tylko bardziej nasilone, często z gorączką) – zabieg wykonywany w trybie pilnym
 • wodniak pęcherzyka żółciowego
 • polipy pęcherzyka żółciowego (wielkości >1cm lub powiększające się w trakcie kolejnych badań USG)
 • pęcherzyk żółciowy porcelanowy
 • choroby nowotworowe (rak pęcherzyka żółciowego)

Badania diagnostyczne

Zazwyczaj USG jamy brzusznej wystarcza do stwierdzenia patologii pęcherzyka żółciowego i powiązania z nim występujących u pacjenta dolegliwości.

W przypadku niejasności podczas USG można poszerzyć diagnostykę o TK lub MR jamy brzusznej.

Jeżeli z kamicą pęcherzyka żółciowego współwystępuje kamica przewodu żółciowego, przed cholecystektomią wskazane jest wykonanie ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) z rewizją dróg żółciowych.

Zalet metody laparoskopowej

 • mniejsze dolegliwości bólowe
 • szybszy powrót do aktywności fizycznej i zawodowej
 • lepszy efekt estetyczny
 • mniej zrostów w jamie brzusznej

Przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego zakłada wykonanie badań krwi obwodowej, moczu, EKG i innych zalecanych przez lekarza kwalifikującego do zabiegu i znieczulenia. Oprócz tego ważne są poniższe wskazówki:

 • pacjent przed zabiegiem pozostaje na czczo
 • w przypadku owłosienia skóry należy ogolić miejsce operacyjne
 • przed zabiegiem należy usunąć wszelkie ozdoby – „przekłucia” skóry i pępka
 • przyjęcie leków zażywanych wcześniej należy skonsultować z lekarzem i stosować się do zaleceń pielęgniarskich związanych z ich odstawieniem lub innym podaniem

Opis zabiegu operacyjnego

Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową polega na usunięciu całego pęcherzyka żółciowego z dostępu przez kilka otworów (zwykle 3-4) w jamie brzusznej. Na początku zabiegu po znieczuleniu ogólnym (uśpieniu) chorego do jamy brzusznej wkłuwa się igłę, przez którą podaje się dwutlenek węgla.

Celem jest oddzielenie od siebie narządów, które w normalnych warunkach ściśle do siebie przylegają. Następnie do jamy brzusznej wkłuwa się trokary (zaostrzone rurki), przez które wprowadza się kamerę i specjalne narzędzia chirurgiczne.

Chirurdzy patrząc na monitor mogą obserwować wszystko, co się dzieje w jamie brzusznej, a jednocześnie używać narzędzi, którymi operują. Zasadnicza część zabiegu polega na wypreparowaniu i zaklipsowaniu tętnicy i przewodu pęcherzykowego i odpreparowaniu pęcherzyka żółciowego od wątroby.

Wycięty pęcherzyk usuwa się na zewnątrz przez poszerzone cięcie po trokarze w okolicy pępka.

Operacja laparoskopowa a klasyczna cholecystektomia

W około 5% operacji zaistniałe okoliczności zmuszają chirurga do zamiany operacji laparoskopowej na „otwartą” (klasyczną cholecystektomię) w trakcie zabiegu. Do najczęstszych przyczyn takich sytuacji należą:

 • niejasna anatomia preparowanych struktur
 • krwawienie śródoperacyjne
 • masywne zrosty
 • pogorszenie parametrów krążeniowo-oddechowych przy stosowaniu odmy otrzewnowej

W cholecystektomii „na otwarto” dostęp do jamy brzusznej uzyskuje się przez kilkunastocentymetrowe cięcie pod prawym łukiem żebrowym.

Przeciwwskazania do planowego zabiegu

 • przeziębienie lub ostatnio przebyte zakażenia wirusowe
 • ciężki stan ogólny pacjenta, zwłaszcza niewyrównane choroby ogólnoustrojowe takie jak: choroba niedokrwienna serca (niedawno przebyty zawał serca), niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze. U większości pacjentów choroby te można jednak, pod warunkiem starannego leczenia i współpracy ze strony chorego, doprowadzić do stanu, w którym zabieg operacyjny można będzie bezpiecznie wykonać
 • ciężka skaza krwotoczna
 • brak wyników niezbędnych badań ( należą do nich m.in.: badania obrazowe i laboratoryjne, ew. biopsja)

Możliwe powikłania po zabiegu

 • krwawienia i krwiaki pooperacyjne
 • uszkodzenie przewodów żółciowych i/lub prawej tętnicy wątrobowej (występuje w 0,2 – 0,8% przypadków),
 • pooperacyjny wyciek żółci z możliwym żółciowym zapaleniem otrzewnej
 • powikłania związane z obecnością dwutlenku węgla i zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej w trakcie operacji są rzadkie i przemijające (nadciśnienie tętnicze, obniżenie wydolności serca, niemiarowość rytmu serca, zaburzenia oddechowe)
 • infekcja rany pooperacyjnej (w odległej perspektywie przepuklina brzuszna)
 • żylna choroba zakrzepowo – zatorowa (zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość płucna)
 • ryzyko zgonu wynosi od 1,5 % do 2 %

Trzeba mieć na uwadze, że krwawienie, wyciek żółci czy uszkodzenie przewodów żółciowych stwierdzone po zabiegu mogą wiązać się z potrzebą ponownej operacji.

Postępowanie pooperacyjne

Niepowikłane leczenie pooperacyjne, a z takim najczęściej się spotykamy, kończy się wypisem ze szpitala najczęściej w drugiej dobie po operacji laparoskopowej i 6–7 dobie po operacji klasycznej.

Po operacji przez co najmniej 6 tygodni zaleca się znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego oraz przestrzeganie diety lekkostrawnej (jedzenie nie powinno być tłuste i smażone oraz powodujące wzdęcia).

Po tym czasie dieta może być rozszerzana stopniowo do normalnej. Zwiększana powinna być również aktywność fizyczna.

U chorych z infekcją rany pooperacyjnej i/lub nieograniczających wysiłków fizycznych we wczesnym okresie pooperacyjnym, może dojść do powstania przepukliny brzusznej.

Pojawiająca się późno po operacji żółtaczka, gorączka, bóle, podwyższone próby wątrobowe, zazwyczaj świadczą o obecności złogów (kamieni) w przewodzie wątrobowym wspólnym lub o zwężeniu przewodu wątrobowego wspólnego na skutek uszkodzenia w trakcie przebytej operacji.

Czym jest zespół po cholecystektomii?

Zespół po cholecystektomii jest określeniem zespołu objawów – głównie bólów w nadbrzuszu, które czasem rozwijają się po cholecystektomii lub utrzymują się mimo wycięcia pęcherzyka żółciowego.

Zwykle nie mają one związku z drogami żółciowymi, a są najczęściej wywołane przez przepuklinę rozworu przełykowego przepony, chorobę wrzodową, zapalenie trzustki, zespół jelita wrażliwego, nietolerancję pokarmową.

Czasami objawy mogą być związane z drogami żółciowymi i są wówczas wywołane

 • kamieniem w przewodzie żółciowym wspólnym
 • długim kikutem przewodu pęcherzykowego
 • zwężeniem dróg żółciowych

Czym może grozić niewykonanie zabiegu?

Jeśli pacjent z objawową kamicą pęcherzyka żółciowego nie podda się operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego, narażony będzie na powtarzające się napady kolki wątrobowej.

W następstwie może dojść do zapalenia pęcherzyka żółciowego, ze wszystkimi towarzyszącymi mu powikłaniami, takimi jak: ropniak pęcherzyka żółciowego, przedziurawienie pęcherzyka, przetoka miedzy pęcherzykiem a dwunastnicą lub jelitem (zagrożona niedrożnością żółciową jelita cienkiego).

Jeżeli złogi („kamienie”) z pęcherzyka żółciowego przedostaną się do dróg żółciowych, może pojawić się żółtaczka mechaniczna, a zalegające złogi w przewodzie żółciowym wspólnym mogą spowodować ostre zapalenie trzustki ze wszystkimi jego powikłaniami.

Przygotowano w oparciu o:

 1. Formularz zgody na zabieg opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marka Krawczyka.
 2. Postępowanie w kamicy żółciowej. Podsumowanie wytycznych European Society for the Study of the Liver 2016, dr n. med. Marcin Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Milikiewicz.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje Państwu szereg praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych…

Czytaj więcej o ochronie danych osobowych Ok, rozumiem

Zapalenie pęcherzyka żółciowego- kiedy i jak usuwać?

Laparoskopowa cholecystectomia (LCH), jest najmniej inwazyjną procedurą usunięcia pęcherzyka żółciowego. Od lat 90 technika ta zastąpiła rutynową cholecystectomie wykonywaną metodą klasyczną.

Od tych czasów operacja przy użyciu laparoskopii stosowana jest w leczeniu kamicy pęcherzyka żółciowego, w ostrym i przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, polipowatości pęcherzyka żółciowego, akamiczym zapaleniu pęcherzyka żółciowego.

Dokładnie takie same wskazanie obejmowały dotychczas cholecystectomię wykonywaną metodą klasyczną. Obecnie wskazaniem do operacji metodą klasyczną z wyboru jest rak pęcherzyka żółciowego.

Leia também:  Como É Que O Homem Tem Explorado O Universo?

EPIDEMIOLOGIA:
W Stanach Zjednoczonych kamica pęcherzyka żółciowego występuję u około 20 mln osób. Natomiast w Europie Zachodniej dotyczy około 20% społeczeństwa. U około 10-15 % osób z kamicą pęcherzyka żółciowego nie występują żadne objawy.

U 20% osób wystąpią objawy kolki wątrobowej a u 1-4% osób wystąpią objawy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, zapalenia trzustki na tle kamiczym, kamicy przewodowej i żółtaczki mechanicznej. Zapadalność na kamicę pęcherzyka żółciowego wzrasta wraz z wiekiem ze znaczną przewagą u kobiet.

Szczyt zachorowalności przypada między 50 i 60 rokiem życia i wynosi około 20 % u kobiet i 5% u mężczyzn.

CZYM SĄ KAMIENIE ŻÓŁCIOWE?
Kamienie zbudowane są najczęściej z cholesterolu, barwników żółciowych, jonów nieorganicznych (np. wapniowych) i białek.

Składniki te mogą występować w różnych proporcjach. Znaczną większość stanowią kamienie cholesterolowo-barwnikowe (mieszane).

Powstawaniu kamieni żółciowych sprzyja otyłość, dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, hipercholesterolemia oraz cukrzyca.

KIEDY ZABIEG?
Laparoskopową operację pęcherzyka żółciowego należy przeprowadzić, w momencie powtarzających się ataków kolki żółciowej pod postacią silnych bóli okolicy podżebrza prawego, towarzyszącym promieniowaniem na prawe i lewe podżebrze z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami oraz brakiem łaknienia. Dodatkowo mogą pojawić się dreszcze, gorączka i żółtaczka mechaniczna.

ZALETY OPERACJI LAPAROSKOPOWEJ:
Największą zaletą operacji laparoskopowych jest uniknięcie rozległego urazu związanego z rozległym rozcięciem powłok skórnych w przypadku metody klasycznej.

Co za tym idzie, wykonując 4 bardzo małe nacięcia, uzyskujemy bardzo dobry efekt kosmetyczny, skracamy czas rekonwalescencji oraz znacznie zmniejszamy dolegliwości bólowe.

Również należy zauważyć, że w przypadku operacji wykonywanych metodą klasyczną średnia pobytu pacjenta w szpitalu wynosi około 7 dni, natomiast w przypadku operacji z wykorzystaniem metod endoskopowych pacjent wychodzi ze szpitala na drugi dzień po zabiegu.

Kolejną niewątpliwą zaletą operacji laparoskopowych jest zapobieganie występowania zrostów pooperacyjnych, które powstają w przypadku operacji klasycznych. Również metoda laparoskopowa statystycznie obarczona jest znamiennie mniejszą ilością powikłań związanych z lepszym wglądem w pole operacyjne, jak również związane z mniejszym urazem okołooperacyjnym.

PRZECIWWSKAZANIA:
Bezwzględnymi przeciwskazaniami do zabiegu laparoskopowego są:
• ostry zespół wieńcowy ( zawał serca),
• niestabilność hemodynamiczna (niewyrównana niewydolność krążenia),
• niewyrównana niewydolność oddechowo-krążeniowa,

• koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia).

Jak długo leży się w szpitalu po usunięciu woreczka żółciowego?

Jak długo leży się w szpitalu po usunięciu woreczka żółciowego? dodam i jestem straszną panikara co do szpitali unikam wszystkich lekarzy jak ognia i czy jakoś się da żyć z tymi kamieniami czy konieczna jest operacja czy są jakieś tabletki na to bo igła i lekarz to moje dwa wrogi
Witam.

Po usunięciu pęcherzyka laparoskopowo wychodzi się szybko ze szpitala – 1-2 dni. Jeżeli ma Pani ataki bólowe, to pęcherzyk należy usunąć. Pozdrawiam
Witam. Najczęściej po laparoskowym usunięciu pęcherzyka żółciowego pozostaje pacjent na 1 dobę w szpitalu.Kamica objawowa to wskazanie do operacji lub bezobjawowa u młodych osób.

Zabieg jest wykonywany znieczuleniu ogólnym wobec czego będzie to dla Pani komfort
Wszystko zależy od szpitala. Zwykle w szpitalach publicznych jeśli mówimy o planowej cholecystektomii laparoskopowej ( usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową tj. robiąc 4 nieduże dziurki w brzuchu) pobyt trwa 3-4 dni. W szpitalach prywatnych np.

Szpital Citocare w którym operuję pacjent przyjęty jest rano. Zabieg jest po południu i jeśli nic się nie dzieje na drugi dzień do południa idzie do domu. Niestety nie ma pewnych sposobów na usunięcie kamieni bez operacji. Z kamieniami można żyć dopóki nie dają dolegliwości tj. bóle brzucha , nudności po jedzeniu, czasem powodują ostre zapalenie trzustki.

Jeśli są tego typu dolegliwości mówimy że kamica jest objawowa i są wskazania do leczenia operacyjnego. Najgorsza sytuacją jest taka kiedy do chodzi do ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego i trzeba operować w trybie pilnym. Wówczas ryzyko powikłań podczas operacji jest większe. Co do paniki to rzecz naturalna.

Najważniejsze to mieć zaufanie do osoby leczącej wtedy wszystko znosi się lepiej i strach też jest mniejszy.
bez badania i bezpośredniej rozmowy z pacjentem trudno odpowiedzieć na wszystkie te pytania.
Dzien dobry, Proszę pamiętać że objawowa kamica żółciowa grozi różnymi groźnymi dla życia powikłaniami np.

ostre zapalenie trzustki, dróg żółciowych, perforacja pęcherzyka itd.
Tabletki nie pomogą , doraźnie zmniejsza jedynie ból. Czas pobytu przy niepowikłanym przebiegu to kilka dni najczęściej 2-3 dni.

Dr med. Grzegorz Szczęśniak

Wystarczy przez noc po operacji; jeżeli pęcherzyk się odzywał (kolka, bóle) to wymaga usunięcia. Jeżeli nic się nie działo a jedynie jest kamica w USG – to na pewno należy usunąć przy cukrzycy; w innych przypadkach już decyzja nie jest jednoznaczna.
Szanowna Pani, W przypadku minimalnie inwazyjnej operacji laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego hospitalizacja po zabiegu trwa zwykle dobę (tzn. pacjent jest wypisywany do domu następnego dnia po operacji). Istnieją ściśle określone wskazania do leczenia operacyjnego kamicy pęcherzyka żółciowego, ale praktycznie nie ma metody innej niż zabieg chirurgiczny, żeby pozbyć się tej choroby. Ryzyko operacji jest niskie, niższe niż ryzyko powikłań kamicy. Proszę nie traktować lekarza jak wroga. Myślę, że jeśli zaprzyjaźni się Pani z chirurgiem i otwarcie powie o swoich obawach, uzyska Pani rzetelne informacje i dobrą opiekę. Z poważaniem,

dr n. med. Michał Lewandowicz

Przy niepowikłanym przebiegu operacji i niepowikłanym przebiegu pooperacyjnym po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego pacjenta wypisuje się do domu w pierwszej dobie po operacji. W przypadku wycięcia pęcherzyka żółciowego sposobem klasycznym (“na otwarto”) lub konwersji do zabiegu otwartego z laparoskopii zazwyczaj kilka dni po operacji trzeba spędzić w szpitalu (ok.3-5), przy czym mówimy o niepowikłanym przebiegu operacji i niepowikłanym przebiegu pooperacyjnym. Pozdrawiam!
Witam
Czy da się żyć to zależy czy są dolegliwości bólowe czy nie a także jakiej wielkości są kamienie. Jeśli jest ich dużo i są bardzo drobne to powinno się zoperować gdyż może dość do zapalenia trzustki na tle kamiczym a to może być nawet choroba śmiertelna. Trzeba pamiętać że obecność kamieni żółciowych w pęcherzyku to stałe drażnienie jego ścian i wywoływanie stanu zapalnego. Może się to zakończyć operacją w tak zwanym trybie ostrodyżurowym a to z kolei jest zawsze obciążone większym ryzykiem i możliwością powikłań. Obecnie więszość operacji pęcherzyka żółciowego wykonywanych planowo jest metodą laparoskopową. I pobyt w szpitalu po takiej operacji to kwestia 2 dni. Tabletek na rozpuszczenie kamieni żółciowych niema! ani żadne zioła też ich nie rozpuszczą. Pozdrawiam Magda Eberhardt
Dzień dobry,
Po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej pozostaje się w szpitalu na ok. dobę.
Jeżeli ma Pani objawową kamicę pęcherzyka żółciowego (czyli taką, która daje dolegliwości) to najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie pęcherzyka, przed powstaniem stanu zapalnego. W tym celu proszę zgłosić się do Chirurga celem kwalifikacji co rozwieje Pani wszystkie wątpliwości.
Pozdrawiam

Lek. Paweł Gołaszewski

Dzień dobry Pobyt w szpitalu po zabiegu cholecystektomii można skrócić do 1 nocy. Lekarz nie jest wrogiem 🙂
Zapraszam na konsultację na pewno potrafię uspokoić każdego pacjenta 🙂
Pozdrawiam,

Marcin Migaczewski

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*