Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Palce pałeczkowate, czyli pogrubione na końcach, to charakterystyczny objaw wielu schorzeń. W ten sposób dają o sobie znać poważne problemy z układem oddechowym czy sercowo-naczyniowym. Mamy wtedy do czynienia z niewydolnością krążeniową lub niewystarczającym natlenieniem organizmu.

Pałeczkowate palce mogą też sygnalizować poważne choroby jelit i wątroby czy zakażenia pasożytnicze. Zdarza się też, że w ten sposób ujawniają się zaburzenia hormonalne, a także schorzenia reumatologiczne.

Sprawdź, jak wyglądają pałeczkowate palce i dowiedz się, co mówią na temat twojego stanu zdrowia.

Zdjęcie Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Czego objawem są pałeczkowate palce? /©123RF/PICSEL

Wideo

Domowy napój na poprawę krążenia Interia DIY

Zdjęcie Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia krążenia /©123RF/PICSEL

Pałeczkowate palce (nazywane też palcami Hipokratesa lub palcami dobosza) charakteryzują się tym, że są zgrubione na odcinku dystalnym, a więc na końcach.

Paznokcie palców z pałeczkowatością są z kolei okrągłe i nadmiernie uwypuklone, przez co przypominają szkiełko zegarka (stąd nazwa paznokcie zegarkowate).

Bezpośrednią przyczyną tak wyglądających palców jest przerost tkanki łącznej. Bardzo często jest to objaw poważnej choroby.

Pałeczkowate palce a choroby układu krążenia

Obustronna pałeczkowatość palców najczęściej jest efektem tzw. sinicy centralnej, czyli niedotlenienia organizmu wynikającego z nieprawidłowego krążenia krwi. W efekcie dochodzi do niedoborów hemoglobiny w naczyniach włosowatych.

Jeśli pałeczkowatość występuje tylko w jednej kończynie, możemy mieć do czynienia z zapaleniem tętnicy czy przerwaniem przewodu tętniczego.

Warto wiedzieć, że palce Hipokratesa mogą być objawem jeszcze bardziej poważnych chorób układu krążenia, takich jak wady serca, tętniak aorty czy infekcyjne zapalenie wsierdzia (skóra zabarwia się wtedy na kolor kawy z mlekiem).

Zdjęcie Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Choroby wątroby /©123RF/PICSEL

Palce Hipokratesa są również częstym objawem poważnych chorób układu oddechowego i wiążą się z niedotlenieniem organizmu. Mogą towarzyszyć odmie opłucnowej, zatorowości płucnej, a także przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Wszystkie te schorzenia objawiają się trudnościami z oddychaniem, dusznościami, a także bólami w klatce piersiowej.

Pałeczkowate palce a choroby jelit i wątroby

Pałeczkowatość palców to również mało znany objaw chorób układu pokarmowego. W ten sposób może o sobie dawać znać stany zapalny wątroby lub nawet marskość tego narządu.

Warto wiedzieć, że choroby wątroby latami rozwijają się bezobjawowo, a jedyne symptomy mogą się pojawiać właśnie na skórze czy palcach.

Jeśli zgrubienia na zakończeniach palców towarzyszą bólom brzucha i nawracającym biegunkom, możemy mieć do czynienia z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Pałeczkowate palce to także objaw zakażenia pasożytami, a nawet nowotworów przełyku czy żołądka.

Zdjęcie Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Choroby reumatologiczne /©123RF/PICSEL

Pałeczkowate palce są również charakterystycznym symptomem niektórych chorób reumatologicznych.

Często sygnalizują łuszczycowe zapalenie stawów – oprócz zgrubień występuje też sztywność i ból stawów, a także zaczerwienienie skóry.

Zmiana kształtu palców może się również wiązać z osteoartropatią przerostową – przewlekłą chorobą stawów, która wywołuje ich stan zapalny. Często jest powiązana ze schorzeniami układu oddechowego i krążeniowego.

Pałeczkowate palce a zaburzenia hormonalne

Pałeczkowatość palców to także rzadki i mało charakterystyczny objaw zaburzeń hormonalnych. Może wystąpić przy nadczynności tarczycy spowodowanej chorobą Gravesa-Basedowa. Oprócz pogrubionych palców można wtedy zaobserwować nerwowość, nadpobudliwość, utratę masy ciała czy kłopoty ze snem.

Palce pałeczkowate mogą być objawem nowotworu

Szeroko rozumiana czujność onkologiczna stomatologów to ważny element opieki nad pacjentami

O czujności onkologicznej napisano wiele artykułów. Te skierowane do stomatologów koncentrują się na skrupulatnym badaniu jamy ustnej, opisują algorytm postępowania w przypadkach podejrzenia zmiany nowotworowej, omawiają wykwity uznane za przednowotworowe.

Współczesna medycyna, jakkolwiek dysponująca nowoczesnymi technologiami i ogromnymi możliwościami terapeutycznymi, podzieliła człowieka na poszczególne obszary zainteresowania i kompetencji lekarzy. Stomatolog skupia się na jamie ustnej, dermatolog na skórze itd.

Tymczasem człowiek to jeden organizm, funkcjonujący jako całość i tylko tak powinien być traktowany. Pacjenci są przyzwyczajeni do takiego „częściowego” podejścia lekarzy.

Niejednokrotnie w czasie wywiadu stomatologicznego pomijają pewne informacje zdrowotne czy osobiste, uznając je za niemające związku z problemami dentystycznymi.

Niniejszy artykuł nie jest poświęcony czujności onkologicznej w aspekcie stomatologicznym. Jest apelem do wszystkich lekarzy, byśmy nie traktowali pacjentów instrumentalnie, cząstkowo, ponieważ od tego może zależeć ludzkie zdrowie, a może i życie.

Opis przypadku

Pacjentka P.K. (inicjały zmienione) od wielu lat pozostawała pod moją opieką z powodu choroby przyzębia. Jej wizyty w gabinecie stomatologicznym nie były częste, ale dość regularne.

 W ostatnich latach pojawiała się rzadziej niż raz w roku. Z pierwszego wywiadu przeprowadzonego na początku leczenia wynikało, że nie ma przewlekłych chorób, jest osobą palącą tytoń od długiego czasu – ok.

10 papierosów dziennie.

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

W listopadzie 2013 roku pacjentka zgłosiła się z powodu ruchomości i stanu zapalnego przyzębia wokół zęba 35 będącego filarem protezy częściowej dolnej. Podczas wizyty zauważyłam, że schudła, wygląda na zmęczoną, jej cera jest szara, dość często pokasłuje. Powiązałam te objawy z nałogiem palenia tytoniu.

Moją uwagę zwróciły także palce pacjentki. Miała wyraźnie pogrubione paliczki dystalne z bardzo wypukłymi paznokciami (ryc. 1a, 1b). Ich wygląd odpowiadał palcom pałeczkowatym, nazywanym również pałeczkami dobosza.

Na płytkach paznokciowych były widoczne białe pasma mogące być pasmami Muehrcke’a lub pasmami Meesa (ryc. 2).

Pasma Muehrcke’a to białe linie układające się równolegle do obłączka paznokcia (półksiężyca). Występują przede wszystkim u osób cierpiących na przewlekłą albuminemię. Opisywano je również u chorych poddanych chemioterapii.[1,2]

Pasma Messa to także białe linie przebiegające w poprzek paznokcia, przesuwające się wraz z jego wzrostem. Ich występowanie łączy się z zatruciem metalami ciężkimi, głównie arsenem i talem. Występują także w niewydolności serca, nerek, pelagrze, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Opisywane były również jako konsekwencja wdrożonej chemioterapii i przebytych infekcji.[3,4]

Poprowadziłam rozmowę z pacjentką w kierunku jej ogólnego samopoczucia. Uzyskałam informację, że zmianę kształtu palców i paznokci zauważyła rok wcześniej.

Nie budziło wprawdzie to jej niepokoju, ale skonsultowała się w tej sprawie ze swoim lekarzem rodzinnym. W tym samym czasie pojawił się kaszel, który wiązała z paleniem tytoniu.

Lekarz rodzinny nie przywiązywał wagi ani do kaszlu, ani do zmiany kształtu palców i paznokci, uspokajając w ten sposób pacjentkę.

Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku rozpoczęły się nawracające przeziębienia, stany podgorączkowe, osłabienie, po raz pierwszy rozwinęło się poważne zapalenie oskrzeli. W tym czasie doszło również do utraty wagi. Pacjentka wiązała te objawy ze stresem i przemęczeniem wynikającym z opieki nad ciężko chorym ojcem.

Od lutego 2013 roku nasiliła się częstotliwość zapaleń oskrzeli. Pojawiało się co miesiąc i było leczone antybiotykami. Później rozwinęło się zapalenie płuc. Pomimo tak częstych infekcji dróg oddechowych nie zostało wykonane badanie radiologiczne klatki piersiowej.

Pacjentka była już wtedy zaniepokojona swoim zdrowiem, tym bardziej że w okresie letnim nasiliły się stany podgorączkowe oraz częstotliwość infekcji dolnych dróg oddechowych, straciła apetyt, chudła nadal i zauważyła już wyraźnie zmianę w budowie palców rąk.

Lekarz rodzinny zlecił badanie morfologiczne krwi. Wykazało ono wprawdzie niezbyt duże odchylenia od normalnych wartości w zakresie liczby neutrofili (niewielki wzrost) i eozynofilii (spadek), ale wyraźny wzrost ilości fibrynogenu i wysoką wartość OB.

Leia também:  Como Saber Onde Se Encontra Uma Encomenda?

Nadal jednak lekarz rodzinny nie zlecił badania radiologicznego płuc.

W połowie listopada 2013 roku, kiedy to miała miejsce wizyta u mnie, pacjentka czuła się źle i wyglądała źle.Była jednak zdezorientowana, ponieważ od roku pozostawała w ścisłym kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym, który nie widział niczego niepokojącego w stanie jej zdrowia.

Ona sama, w związku z tym, tłumaczyła swoje samopoczuciem osłabieniem wywołanym stresem. Dałam jej wówczas najlepsze w mojej ocenie zalecenie, jakie przyszło mi do głowy. Poleciłam zmienić lekarza rodzinnego. Byłam pewna, że jest poważnie chora.

Już dwa tygodnie później nowy lekarz rodzinny, po wykonaniu RTG płuc, skierował ją do szpitala z podejrzeniem guza płuca. Diagnostyka szpitalna została jednak odroczona z powodu rozwijającego się zapalenia płuc. W połowie grudnia 2013 roku zdiagnozowano u pacjentki ca planoepitheliale, guza niedrobnokomórkowego płuca lewego.

Niestety badania wykazały, że guz nacieka lewą tętnicę płucną i lewą górną żyłę płucną, co wyklucza na tym etapie leczenie operacyjne. Pacjentka jest poddana chemioterapii.

Mechanizmy powstawania palców pałeczkowatych

Nie są do końca znane mechanizmy powodujące zniekształcenie dystalnych paliczków i paznokci głównie palców rąk. Jednym z opisywanych procesów jest proliferacja tkanki łącznej na grzbietowej powierzchni dystalnych paliczków palców, w wyniku czego dochodzi do uwypuklenia paznokci, przypominających kształtem szkiełko pokrywające tarczę zegarka.

Nakamura i wsp. w 2014 roku przeprowadzili pilotażowe badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, w których wykazali hiperwaskularyzację łożyska naczyniowego i obrzęk kości w większości przypadków palców pałeczkowatych. Nie stwierdzili takich zmian w palcach o normalnym wyglądzie.

[5,6] Badacze hinduscy wykonali rzadkie badania, wykazując zwiększony wychwyt F18 NaF w dystalnych paliczkach wszystkich palców obu rąk u 55-letniej kobiety chorej na raka płuca.[7] Charakterystyczną cechą palców pałeczkowatych jest zwiększony kąt pomiędzy płaszczyzną paznokcia a powierzchnią otaczającej go skóry. W stanie prawidłowym wynosi on ok.

160°, w przypadku palców pałeczkowatych przekracza 180° (ryc. 3).[8,9]

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Palce pałeczkowate mogą pojawić się we wszystkich chorobach prowadzących do zaburzenia ukrwienia dystalnych części ciała. Przyczyna tego zaburzenia może pochodzić z:

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie – Wiadomo To!

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Palce pałeczkowate przyczyny objawy leczenie

Każdy człowiek, bardzo dobrze zna swój organizm i jego funkcjonowanie. Zdarzają się sytuacje, w których nasz organizm, daje nam sygnał, że dzieje się coś niedobrego.

Objawy jakie nam wysyła są różne, bywają to zwykłe zawroty głowy, zmęczenie, a zdarzają się sytuacje niecodzienne oraz zaskakujące. Tak zdarza się w przypadku gdy palce w naszych dłoniach nabierają dziwnego kształtu.

Wyraźnie widać opuchliznę oraz charakterystyczny okrągły kształt opuszka. Jest to objaw choroby zwanej palcem pałeczkowatym.

Palce pałeczkowate – co to za choroba ?

Choroba nazywana palcami Hipokratesa, a także pałeczkami Dobosza to objaw choroby, która najczęściej jest wynikiem długiego niedotlenienia, a także wielu innych chorób oraz powikłań. Występuje głównie w dłoniach, ale również zdarzają się przypadki wystąpienia tej choroby w stopach. Zmiany które kształtem przypominają szkiełko zegarka, są zupełnie bezbolesne.

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczeniepalce pałeczkowate – źródło: internet

Palce pałeczkowate od urodzenia – przyczyny

Wyróżniamy dwa rodzaje palca pałeczkowatego: wrodzoną oraz nabytą.

Zdecydowanie częściej występuje w postaci nabytej,  która sygnalizuje o stanie chorobowym w naszym organizmie. Jakie są przyczyny pałeczek Dobosza? :

 • przyczyny płucne np: rak, mukowiscydoza, ropniaki
 • przyczyny sercowe np: choroby tętnic, zapalenie wsierdzia,  wady serca
 • choroby układu oddechowego np: rak, marskość wątroby, zapalenie jelit
 • zaburzenia endokrynologiczne np: choroba Gravesa, nadczynność tarczycy
 • choroby reumatologiczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia hormonalne
 • narkomania

Jeżeli pałeczkowate palce występują obustronnie, wtedy mamy styczność z sinicą czyli niedotlenieniem organizmu. Pojawienie się deformacji w jednej dłoni sugeruje upośledzenie krążenia tętniczego w ręce lub stopie na której wystąpiły palce pałeczkowate. Może również to świadczyć o zapaleniu tętnicy.

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczeniepalce pałeczkowate – źródło: wikipedia

Palce pałeczkowate – leczenie

Lista chorób które mogą być związane z palcami pałeczkowatymi jest bardzo długa. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek zniekształcenia palców w dłoniach, pilnie zgłoś się do lekarza.

Być może będzie to oznaka poważniej choroby, i konieczne będzie odpowiednie leczenie. Po dokładnym wywiadzie, lekarz prowadzący podejmie decyzje o wykonaniu potrzebnych badań, aby potwierdzić diagnozę.

Wywiad lekarza może obejmować zdobycia informacji na temat:

 • problemów z oddychaniem
 • wysiłku  fizycznego
 • bóli i ucisków w klatce piersiowej
 • omdleń oraz bóli głowy z zawrotami
 • zmian skórnych
 • wyników ostatnich badań
 • ogólnego samopoczucia oraz jakości snu
 • uzależnień
 • naszej pracy

Po rozpoznaniu właściwej diagnozy, oraz odpowiednim leczeniu, palce pałeczkowate powinny zniknąć. Nie stosuje się w leczeniu tej przypadłości rehabilitacji. Zdecydowanie nie należy ich lekceważyć, ponieważ są dla nas bardzo ważnym alarmem naszego organizmu.

Mukowiscydoza – przyczyny, objawy, leczenie | Synexus

Palce pałeczkowate – przyczyny, objawy, leczenie

Mukowiscydoza jest jedną z najbardziej znanych, a przy tym najczęściej występujących chorób genetycznych. Przede wszystkim wpływa na poprawne działanie układu oddechowego, jednak jej objawy dotykają też układu pokarmowego i rozrodczego. Sprawia to, że przebieg jest różnorodny i niejednoznaczny. Jak rozpoznać mukowiscydozę, jakie są jej symptomy i możliwości leczenia? Poznaj najważniejsze fakty o mukowiscydozie u dorosłych i dzieci.

Jakie są przyczyny mukowiscydozy?

Mukowiscydoza jest nieuleczalną chorobą genetyczną. Jako jej przyczynę wskazuje się defekt białka CFTR, który tworzy kanał chlorkowy. Występuje w błonach komórek budujących wiele narządów i umożliwia przechodzenie jonów chlorkowych przez błonę.

Mutacja genowa, do której dochodzi, powoduje zmianę składu wydzieliny produkowanej przez komórki. Śluz przy mukowiscydozie jest gęsty i lepki, co skutkuje zatykaniem przewodów wyprowadzających. Patologia objawia się zarówno w komórkach gruczołowych, jak i innych narządach, np.

 wątrobie, trzustce, drogach rodnych.

Mukowiscydoza a genetyka

Gen mukowiscydozy w populacji europejskiej występuje z częstotliwością 1 na 2500 urodzeń. Podobnie kształtuje się częstotliwość występowania schorzenia u Latynosów i Afroamerykanów.

Choroba ujawnia się wtedy, kiedy mutacja genu występuje w obu wariantach genu odpowiedzialnego za klonowanie kanału chlorkowego. W przypadku, gdy dochodzi do mutacji tylko jednego wariantu, osoba jest zdrowa, ale pozostaje nosicielem mukowiscydozy.

Sposób dziedziczenia choroby sprawia, że zachorować mogą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Mukowiscydoza u dzieci, które mają dwoje zdrowych rodziców-nosicieli występuje w stosunku 1:4.

Lekarze zaznaczają, że mutacja genu może występować w różnym stopniu i pod wieloma rodzajami. W zależności od tego mówi się o różnych rodzajach mukowiscydozy. Rodzaj mutacji ma wpływ na sam przebieg choroby i jej zaawansowanie.

Mukowiscydoza: objawy podstawowe

Mukowiscydoza u dorosłych i dzieci objawia się podobnie – u ponad 90% chorych jako pierwsze i dominujące pojawiają się symptomy pochodzące z układu oddechowego. Przyjmują postać:

 • napadowego lub przewlekłego kaszlu,
 • duszności,
 • nawracającego zapalenia płuc i/lub oskrzeli, co powoduje włóknienie płuc i rozstrzenia oskrzeli;
 • zapalenia oskrzeli,
 • polipów nosa,
 • przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa,
 • lepkiego i gęstego śluzu, który zalega w oskrzelach i przyczynia się do rozwoju bakterii,
 • przewlekłego zakażenia pałeczkami ropy błękitnej lub gronkowca złocistego.
Leia também:  Drętwienie rąk w nocy – jakie są przyczyny i jak leczyć drętwienie dłoni w nocy?

Mukowiscydoza: pozostałe objawy

Oprócz objawów z układu oddechowego przy mukowiscydozie pojawiają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pokarmowego (występują u ok. 75% chorych). Jako te najczęściej obserwowane wymienia się:

 • zbyt długo trwająca żółtaczka – to główny objaw mukowiscydozy u noworodka;
 • obfite stolce o brzydkim zapachu i tłuszczowej strukturze (występujące już we wczesnym dzieciństwie);
 • problemy z nabieraniem masy ciała i wzrostem;
 • wypadanie śluzówki odbytnicy;
 • kamica żółciowa u dzieci;
 • nawracające zapalenie trzustki u dzieci;
 • blokowanie przewodów trzustkowych przez gęsty i lepki śluz, spożywane produkty nie są trawione i odpowiednio wchłaniane;
 • na etapie płodowym – skręt jelita;
 • zablokowanie przewodów ślinianek gęstą wydzieliną śluzową;
 • czasem pojawia się wtórna marskość żółciowa wątroby.

Oprócz tego u chorych może wystąpić: opóźnienie w rozwoju fizycznym, tzw. „słony pot”, palce pałeczkowate, stałe zmęczenie, problemy z rozwojem mięśni.

Mukowiscydoza u dzieci: objawy i rokowania

Mukowiscydoza u niemowląt i najmłodszych dzieci jest niezwykle niebezpieczna. Może być przyczyną zaburzeń rozwoju i sprawić, że dziecko wolniej rośnie i słabiej przybiera na wadze.

Niemowlętom grozi również zniszczenie trzustki przez zalegające w niej soki trawienne. W efekcie u dzieci z mukowiscydozą często dochodzi do nietolerancji i cukrzycy, a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby.

W późniejszym czasie prowadzi to do marskości żółciowej wątroby, która występuje aż u 75% chorych na mukowiscydozę.

Mukowiscydoza: różnice w objawach u dzieci i dorosłych

Objawy w przypadku mukowiscydozy dla różnych grup wiekowych są podobne, jednak przy bliższym przyjrzeniu się, można zauważyć pewne różnice.

U osób dorosłych, oprócz symptomów dotyczących układu oddechowego, pojawia się też bezpłodność, osteoporoza, obrzęk ślinianek przyusznych oraz palce pałeczkowate. Objawy mukowiscydozy u dzieci są nieco inne, a wynika to z różnic w wykształcaniu organów wewnętrznych.

Mukowiscydoza u noworodków objawia się przede wszystkim późniejszym oddaniem smółki, czyli pierwszego stolca. Zajmuje to więcej niż 48 godzin, czyli standardowy czas dla dziecka zdrowego.

Jak rozpoznać mukowiscydozę?

W ok. 4% przypadków choroba przybiera postać łagodną i nie dochodzi do jej rozpoznania przed 18. rokiem życia. Jednak u większości pacjentów objawy są na tyle silne, że skłaniają do przeprowadzenia badań. Należy wspomnieć, że od 2009 roku w Polsce działa system badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy.

Jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu mukowiscydoza u niemowlaka może być wykryta, zanim jeszcze pojawią się pierwsze symptomy. Badanie polega na pobraniu kropli krwi z pięty noworodka i przebadanie jej laboratoryjnie.

Nieprawidłowy wynik oznacza konieczność dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

Objawy mukowiscydozy u niemowlaka połączone z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego, objawami klinicznymi lub historią występowania choroby w rodzinie kwalifikuje do badań genetycznych.

Mają one na celu znalezienie mutacji w obrębie genu kodującego białko CFTR. Badania genetyczne mogą być też przeprowadzone u osób starających się o dziecko, a u których istnieje ryzyko wystąpienia tej choroby genetycznej.

Mukowiscydoza w czasie ciąży może być wykryta za pomocą amniopunkcji lub biopsji kosmówkowej.

Test potowy na mukowiscydozę

Starsze dzieci i dorośli z podejrzeniem mukowiscydozy są kierowani na test potowy, inaczej nazywany chlorkowym. Jego przeprowadzenie jest zasadne, jeśli występują objawy kliniczne schorzenia oraz kiedy test przesiewowy dał wynik pozytywny.

Test powinno wykonać się u pacjenta i jego rodzeństwa. Polega na pobraniu próbki potu i zbadaniu jego składu pod względem stężenia jonu chlorków. Dwa dodatnie wyniki testu chlorkowego potwierdzają mukowiscydozę.

Za wynik dodatni postrzega się stężenie jonu chlorku większe niż 40 mmol/l u niemowląt, a u starszych dzieci przekroczenie 60 mmol/l.

Mukowiscydoza: leczenie

Do tej pory medycyna nie poznała lekarstwa na mukowiscydozę. Z racji tego, że mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, nie da się jej przeciwdziałać. Stosowane dotychczas terapie i metody leczenia są nakierowane na łagodzenie skutków schorzenia, poprawę jakości życia i jego przedłużenie.

Podaje się, że obecnie średnia życia osób z tą chorobą wynosi 40 lat. Z roku na rok jednak rokowania są coraz lepsze. Postęp zawdzięcza się głównie wczesnemu wykrywaniu i szybkiemu rozpoczęciu leczenia. Należy jednak pamiętać, że skutki mukowiscydozy dla pacjenta są znaczące.

Powikłania, jakie mogą wystąpić to:

 • rozstrzenie oskrzeli, czyli ich patologiczne poszerzenie,
 • zwłóknienie płuc,
 • przewlekły stan zapalny zatok przynosowych,
 • polipy nosa i zatok,
 • niewydolność trzustki,
 • hepatomegalia i splenomegalia, czyli powiększenie wątroby i śledziony,
 • marskość wątroby,
 • niedrożność jelit,
 • wypadanie błony śluzowej odbytnicy,
 • pałeczkowate palce – paznokcie mają kształt podobny do zegarkowego szkiełka,
 • odma opłucnowa,
 • krwioplucie,
 • cukrzyca,
 • nadciśnienie wrotne,
 • osteoporoza.

Mukowiscydoza: leki i terapie pozafarmakologiczne

Obecnie chorym podaje się nowoczesne leki oddziałujące bezpośrednio na defekt białka CFTR. Mają zwalczać bezpośrednią przyczynę mukowiscydozy. Leki mogą być jednak stosowane tylko w przypadku niektórych mutacji genu mukowiscydozy.

Standardowo pacjentom podaje się środki farmakologiczne mające na celu rozrzedzać śluz, zapobiegać występowaniu przewlekłych zakażeń i zaostrzeniom choroby. Oprócz tego przepisywane są leki rozkurczające oskrzela, przeciwzapalne, substytuty enzymów trzustkowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, bisfosfoniany.

Chory może równocześnie być poddawany też innym formom terapii m.in. dietoterapii, fizjoterapii czy psychoterapii.  

Mukowiscydoza: leczenie operacyjne

Najbardziej zaawansowaną formą terapii jest leczenie operacyjne. Jest zarezerwowane dla najcięższych, powikłanych stadiów choroby. Operację przy mukowiscydozie przeprowadza się, kiedy standardowe metody leczenia zawodzą i dochodzi do zaawansowanej niewydolności oddechowej. Polega na przeszczepie płuc, ewentualnie na innych zabiegach w obrębie tego narządu, np. lobektomii.

Obecnie Centrum Medyczne Synexus prowadzi bezpłatne konsultacje lekarskie dla pacjentów ze zdiagnozowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), podczas których można dowiedzieć się m.in. o nowych możliwościach terapeutycznych. Szczegóły dotyczące konsultacji i badań są dostępne na naszej stronie internetowej. 

 lek. Michał Dąbrowski

Mukowiscydoza – objawy i sposoby leczenia – Czytelnia apteki Cefarm24

Choroba zwana inaczej zwłóknieniem torbielowatym jest skutkiem mutacji genetycznej. Dochodzi do niej w genie CFTR, który jest umiejscowiony na długim ramieniu chromosomu 7.

Chociaż ponad 70% zachorowań wywołuje mutacja F508 delta, to liczbę rodzajów mutacji genu CFTR szacuje się na ponad 1500. Mukowiscydoza dotyka około 5% populacji ludzkiej, a jej pierwsze objawy mogą być widoczne już kilka miesięcy po urodzeniu.

Jeśli rodzice są nosicielami choroby, to na zachorowanie dziecka nie ma wpływu jego płeć.

Mukowiscydoza – objawy i diagnoza

Pierwszym i podstawowym badaniem w wypadku noworodków jest badanie przesiewowe, które są w Polsce obowiązkowe i bezpłatne. Polegają one na pobraniu kropli krwi i z pięty dziecka, które ma mniej więcej 4 dni, i umieszczenie jej na specjalnej bibule.

Ponieważ u 98% noworodków nie wykrywa się choroby, to rodzice nie otrzymują pozytywnych wyników badań (tzn. brak informacji to dobra informacja).

Część dzieci ma wyniki na granicy normy, dlatego wysyła się dodatkową bibułę do ponownego badania, nie jest to jednak od razu oznaka choroby.

Innym sposobem na wstępne określenie mukowiscydozy jest zbadanie poziomu chlorku sodu w pocie. Jeśli jest on podwyższony, tj wynosi więcej niż 60 mmol/l to istnieje prawdopodobieństwo, iż osoba jest chora na zwłóknienie torbielowate.

Ów nadmiar chlorku sodu w pocie jest związany z zaburzoną gospodarką elektrolitami.

Dodatkowo można wykonać badanie genetyczne jeszcze w trakcie ciąży, ale tu ich skuteczność nie jest najwyższa, gdyś sprawdzają one mniej niż 10% znanych mutacji genu CFTR.

Mukowiscydoza i śluz

Głównymi objawami mukowiscydozy jest odkładający się w organach wewnętrznych gęsty śluz, który upośledza ich funkcjonowanie. W wypadku układ oddechowego występuje kaszel, świszczący oddech, zapalenie zatok czy polipy nosa.

Leia também:  Zakażenie grzybem Candida – objawy i leczenie

Wszelkie infekcje, czyli np. zapalenia płuc czy oskrzeli, występują często i gorzej się leczą.

Głównie wywołuje je pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), która żeruje na osłabionym organizmie i dodatkowo jest odporna na wiele rodzajów antybiotyków.

W układzie trawiennym natomiast śluz odkłada się w trzustce. Powoduje to zablokowanie przepływu enzymów trzustkowych. Osoba chora przede wszystkim nie przybiera na wadze. a trawienie przebiega nieprawidłowo, co objawia się m.in.

w nieuformowanym, brzydko pachnącym i tłuszczowym stolcu. Zablokowane enzymy trawienne dodatkowo niszczą narząd, co może wywołać cukrzycę i nietolerancję laktozy. W niektórych wypadkach dochodzi również do marskości żółciowej wątroby.

Mukowiscydoza dodatkowo jest odpowiedzialna za bezpłodność. Produkowany gęsty śluz zatyka kanaliki nasieniowodów, przez co 99% mężczyzn jest przez to bezpłodnych. Podobna sytuacja może dotknąć kobiety, choć jest to rzadsze. Jednym z zewnętrznych objawów są również palce pałeczkowate.

Jak leczyć mukowiscydozę?

Niestety, choroba ta nie jest uleczalna i jedyne co możemy z nią zrobić, to łagodzić objawy i możliwe wydłużać życie chorej osoby, np. poprzez farmakologię, ale także fizjoterapię.

W przypadku dróg oddechowych stosuje się antybiotykoterapię, która ma za zadanie ograniczyć niszczący wpływ infekcji. Aby choremu oddychało się lżej, używa się także drenaży i inhalatorów, które udrażniają drogi oddechowe i pozwalają pozbyć się śluzu.

W sytuacji, gdy płuca są już bardzo zwłóknione pacjentom pozostaje czekać na przeszczep tego organu.

W wypadku zaburzenia trawienia i produkcji enzymów w trzustce, choremu na mukowiscydozę pokarm podaje się za pomocą gastrostomii. Oznacza to, iż pomija się przełyk, a wysokotłuszczowe elementy diety podaje się bezpośrednio do żołądka.

W związku z nieprawidłowym trawieniem organizmowi brakuje podstawowych mikroelementów i witamin, głównie A, D, K oraz E (więcej na temat witaminy E znajdziesz pod tym adresem) . Dostarczany pokarm powinien mieć nawet do 50% wartości kalorycznej więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie osoby zdrowej będącej w tym samym wieku.

Odpowiednio wspomagana mukowiscydoza pozwoli żyć osobie chorej nawet do 50. roku życia. Wymaga to jednak kosztownego leczenia i ścisłego przestrzegania zaleconych działań.

Co to są palce pałeczkowate????? Porady 2021 – E-medycy

Co to są palce pałeczkowate? Palce pałeczkowate (palce Hipokratesa, pałeczki dobosza) – objaw chorobowy polegający na przerośnięciu tkanki łącznej dystalnych (dalszych) części palców, któremu towarzyszy zgrubienie płytki paznokciowej tzw. paznokcie zegarkowate (nazwane tak z powodu wypukłości i zaokrąglonego kształtu przypominającego szkło chroniące tarczę zegarka) Objaw ten może towarzyszyć wielu chorobom , które powodują niedotlenienie. W […]

Palce pałeczkowate (palce Hipokratesa, pałeczki dobosza) – objaw chorobowy polegający na przerośnięciu tkanki łącznej dystalnych (dalszych) części palców, któremu towarzyszy zgrubienie płytki paznokciowej tzw. paznokcie zegarkowate (nazwane tak z powodu wypukłości i zaokrąglonego kształtu przypominającego szkło chroniące tarczę zegarka) Objaw ten może towarzyszyć wielu chorobom , które powodują niedotlenienie.

W jakich chorobach występuje pałeczkowatość palców?

Palce pałeczkowate mogą być objawem wrodzonym, ale najczęściej występują w schorzeniach:

1. Układu oddechowego:
– rak płuc;
– POChP;
– gruźlica płuc;
– sarkoidoza płuc;
– idiopatyczne włókninie płuc;
– rozstrzenie oskrzeli;
– mukowiscydoza;
– śródmiąższowe choroby płuc;
2.

Chorobach układu krążenia:
– sinicze wrodzone wady serca;
– długo trwające infekcyjne zapalenie wsierdzia;
– tętniak aorty;
3.

Chorobach układu pokarmowego:
– marskość wątroby;
– nieswoiste choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Chrona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
– nowotwory układu pokarmowego;
– przewlekłe zapalenia wątroby;
4.

Chorobach endokrynologicznych:
– Choroba Gravesa i Basedowa (autoimmunologiczna choroba prowadząca do nadczynności tarczycy);
– nadczynność przytarczyc
– akromegalia (choroba spowodowana nadmiarem hormonu wzrostu);
6. Chorobach reumatycznych:
– Osteoartropatia przerostowa;
– Łuszczycowe zapalenie stawów;
5. Inne przyczyny:
– hiperwitaminoza witaminy A
– narkomania (zażywanie heroiny);

– zaburzenia odżywiania;

Co zrobić, gdy zauważymy u siebie, albo u osoby bliskiej palce pałeczkowate?

Palce pałeczkowate są objawem chorobowym, który może występować w wielu schorzeniach. Jeżeli zauważymy u siebie, albo u członka rodziny palce Hipokratesa powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Bardzo ważne jest postawienie odpowiedniego rozpoznania i leczenie choroby podstawowej (nieraz przyczyna może być bardzo poważna).

Lekarz zbierze wywiad chorobowy, często postawienie diagnozy będzie poprzedzone wykonaniem dodatkowych badań biochemicznych i obrazowych.

Czerwona linia pokazuje przebieg zarysu pałeczkowatego paznokcia

Zapraszam do konsultacji internistycznych online: https://www.e-medycy.pl/umow-wizyte-online/

Specjalista chorób wewnętrznych, lek. Miłosz Kuświk

Palce pałeczkowate mogą być objawem nowotworów. Sprawdź, jak je rozpoznać

Palce pałeczkowate są objawem bardzo wielu chorób. Przypadłość ta może świadczyć o nowotworze, chorobach układu krążenia, płuc, a nawet układu pokarmowego. Pogrubione, zniekształcone koniuszki palców występują również u osób z zaburzeniami odżywiania, a także u narkomanów. Sprawdzą, jak rozpoznać i jak leczyć pałeczkowatość palców.

Palce pałeczkowate (pałeczkowatość palców) to nie choroba, a objaw choroby. To charakterystyczny przerost tkanki łącznej na samym końcu palców pod paznokciami. 

Palce pałeczkowate: przyczyny

Palce pałeczkowate są objawem bardzo wielu chorób, zwykle tych, w przebiegu których dochodzi do długotrwałego niedotlenienia organizmu. Pałeczkowatość palców może być również wrodzona.

Palce pałeczkowate mogą być objawem:

 • Chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc, ropień płuca, ropniak opłucnej, gruźlica płuc, mukowiscydoza, sarkoidoza, śródmiąższowe choroby płuc.
 • Chorób układu krążenia: wrodzone wady serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia, choroby dużych naczyń tętniczych i żylnych.
 • Chorób układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie oraz marskość wątroby, nowotwory przewodu pokarmowego.
 • Chorób endokrynologicznych: choroba Gravesa i Basedowa, nadczynność przytarczyc, akromegalia, łuszczycowe zapalenie stawów.
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zażywania narkotyków
 • Hiperwitaminozy A (nadmiar witaminy A w organizmie)

Palce pałeczkowate: wygląd

Mówi się, że palce pałeczkowate przypominają pałeczki dobosza (do gry na bębnie). 

Palce są normalnej długości i wielkości tylko ich koniec jest nienaturalnie przerośnięty. Rozrost tkanki łącznej widoczny jest pod paznokciami, głównie dłoni, rzadziej stóp. 

Paznokcie na poszerzonym końcu palca są zniekształcone – przypominają okrągłe i wypukłe szkiełko od zegarka. 

Palce pałeczkowate nie bolą, ale zniekształcone paznokcie mogą być trudne w pielęgnacji.

Palce pałeczkowate: leczenie

Leczenie zależy od choroby podstawowej, której objawem może być pałeczkowatość palców. Po wdrożeniu odpowiedniego, skutecznego leczenia objaw ten może ustąpić.

W celu zdiagnozowania przyczyny palców pałeczkowatych lekarz może zlecić morfologię, próby wątrobowe, proteinogram, wskaźniki zapalenia (CRP, OB), badanie stężenia hormonów, markery nowotworowe, RTG płuc, USG jamy brzusznej, serca, spirometrię, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*