Metoda PNF – co to jest, wskazania, kiedy się stosuje w rehabilitacji?

Metoda PNF – co to jest, wskazania, kiedy się stosuje w rehabilitacji?

Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

 • Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii. – Leczenie ukierunkowane jest na odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej


1. Badanie:

 • ocena zaburzeń na poziomie aktywności ruchowej dnia codziennego oraz stopnia samodzielności w wykonywaniu różnych czynności dnia codziennego
 • wstępna hipoteza przyczyny zaburzenia danej funkcji ruchowej
 • ocena dolegliwości bólowych pacjenta, miejsce ich występowania, stopień odczuwania bólu, jego charakter oraz wpływ na istniejące ograniczenia aktywności dnia codziennego: pracy, sportu oraz najprostszych czynności ruchowych
 • wizualna i palpacyjna ocenie poszczególnych kwadrantów ciała pacjenta
 • badanie funkcjonalne poprzez terapię próbną, ocena możliwości ruchowych pacjenta, na podstawie poszczególnych faz kontroli motorycznej pacjenta (mobilność, stabilność, mobilność na stabilność, zręczność)
 • badanie stereotypu chodu pacjenta, uwzględniające każdą fazę i podfazę chodu, podzielonego na cykl, na potrzebę badania
 • określenie głównego problemu funkcjonalnego pacjenta, który stanowi kryterium doboru efektywnego programu rehabilitacji oraz  wyznacza główny cel – reedukacje zaburzonej funkcji ruchowej
 • wyznaczeni tzw. krótkich celów rehabilitacji oraz informacja dla pacjenta na temat planów terapii, celów dalszych i jej przebiegu
 • testy na problem funkcjonalny pacjenta, powtarzane na kolejnych wizytach, które dają fizjoterapeucie nie tylko ogólny obraz na zaburzoną funkcję, ale przede wszystkim możliwość oceny postępów pacjenta po każdej jednej wizycie i na tej podstawie wprowadzenia efektywnej korekty programu rehabilitacji.  Dla pacjenta stanowią obiektywne i namacalne źródło informacji o aktualnych postępach w terapii
 • uwzględnienie wszelkich przeciwwskazań lekarskich odnośnie rehabilitacji

Fizjoterapeuta na podstawie przeprowadzonego badania, potrafi:

 • określić zaburzoną strukturę
 • postawić hipotezę na przyczynę aktualnego problemu funkcjonalnego, która zostaje podparta odpowiednim testem

2. Opis metody:

Program rehabilitacji, ustalany jest na podstawie badania i dobrany jest indywidualnie do aktualnych możliwości pacjenta. Fizjoterapeuta posiada bogaty wachlarz technik, umożliwiający mu dobranie możliwie efektywnej formy ćwiczeń.
Metoda PNF, to przede wszystkim filozofia, czyli pewien ogół zasad pracy z pacjentem, który umożliwia efektywne osiągnięcie celu – powrotu do zdrowia.

 • Ćwiczenia są zawsze bezbolesne
 • Fizjoterapeuta wykorzystuje pewne mechanizmy neurofizjologiczne (irradiacja, wzmocnienie) w celu poprawy zaburzonej funkcji danego odcinka ciała
 • Rehabilitacja ukierunkowana jest na leczenie konkretnej zaburzonej funkcji a nie tylko struktury, dlatego pacjent uczy się najbardziej potrzebnych dla niego czynności dnia codziennego
 • Ćwiczenia odbywają się w wielu często zmieniających się pozycjach wyjściowych, terapia jest ciekawa, urozmaicona
 • Pacjent bierze czynny udział w procesie rehabilitacyjnym również poprzez udział w wyznaczaniu tzw. krótkich celów terapii oraz poprzez intensywny plan ćwiczeń domowych
 • Każda rehabilitacja przynosi konkretny rezultat, udokumentowany testem na problem funkcjonalny. Dzięki temu fizjoterapeuta na bieżąco kontroluje i optymalizuje plan rehabilitacji
  W terapii metodą PNF, Fizjoterapeuta wykorzystuje specyficzne dla metody wzorce ruchowe, które przebiegają trójpłaszczyznowo,  w tzw. płaszczyznach diagonalnych (skośnych), efektywnie angażując możliwie największą ilość grup mięśniowych, biorących udział w danym ruchu. Taka forma ruchu, stanowi bardzo bogate źródło aferentacji, czyli impulsacji od efektora (Np. receptorów czucia głębokiego we włóknach mięśniowych, jednostek wykonywających dany ruch) w kierunku kory somatosensorycznej, czyli ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo ważnym elementem tych wzorców ruchowych, jest składowa rotacyjna wzorca.
 • Rehabilitant, wykorzystując zasady główne torowania, czyli ułatwiania nauki danego ruchu, potrafi skuteczniej aniżeli ma to miejsce w tradycyjnie rozumianej kinezyterapii, osiągnąć z pacjentem wyznaczony cel.
 • Intensywna aferentacja, czyli zsumowane w czasie i przestrzeni bodźce, docierające do OUN, osiągana jest poprzez stosowanie w terapii następujących zasad:
 • kontakt manualny rehabilitanta z daną częścią ciała, odbywa się przy pomocy tzw. chwytu lumbrykalnego, który efektywniej stymuluje receptory czucia powierzchownego (dotyku, temperatury) w skórze, dokładnie określa kierunek wykonywanego ruchu oraz umożliwia pracę z optymalnie dobranym oporem
 • opór manualny: jest dostosowany optymalnie do możliwości i potrzeb pacjenta, dawkowany przeciwko wszystkim składowym ruchu, poprzedzonym optymalnym rozciągnięciem włókien mięśniowych (wydajniejszy skurcz danej grupy mięśniowej). Zastosowany prawidłowo, umożliwia osiągnięcie optymalnej irradiacji (patrz niżej) pożądanej grupy mięśni synergistycznych
 • Irradiacja (promieniowanie pobudzenia): stwarza rehabilitantowi możliwość zaktywizowania chorego obszaru ciała pacjenta (skurcz osłabionych jednostek mięśniowo-ścięgnistych), pracując na zdrowym i prawidłowo funkcjonującym rejonie ciała pacjenta – przeciwstronnej kończynie górnej, kończynie dolnej, tułowiu itp., w jednym łańcuchu kinematycznym
 • kontakt werbalny rehabilitanta z pacjentem oraz kontakt wizualny pacjenta z daną częścią ciał, wykonującą ruch
 • wykorzystanie technik trakcyjnych oraz aproksymacji i stretchu itp.
 • zmiana normalnej kolejności sekwencji ruchu (timing for emphasis) w celu możliwie efektywnej poprawy osłabionej składowej wzorca ruchu

3. Reedukacja prawidłowego stereotypu chodu:

Terapia PNF kładzie bardzo duży nacisk na reedukacje prawidłowego stereotypu chodu. W zależności od aktualnych możliwości psychoruchowych pacjenta, istnieje możliwość doskonalenia każdej fazy cyklu chodu w dogodnej i bezpiecznej dla pacjenta pozycji wyjściowej.

Przygotowanie do właściwej reedukacji chodu może odbywać się na macie, począwszy od pozycji niskich, bezpiecznych dla pacjenta – w leżeniu na plecach, poprzez pozycje w siadzie klęcznym, klęku, klęku jednonóż itp.

Bardzo istotnym elementem rehabilitacji chodu, są aktywności w pozycji siedzącej, przygotowujące do wstawania m.in. : stabilizacja pozycji, symetryczne ruchy miednicy, praca we wzorcach dla głowy, szyi i tułowia, kombinacje ruchów łopatki oraz miednicy itp.

Praca w pozycji wysokiej (pozycja stojąca), która wydatniej angażuje mechanizmy nerwowo – mięśniowe odpowiedzialne za utrzymanie równowagi i wykonanie danej czynności ruchowej, to przede wszystkim stabilizacja pozycji, nauka przenoszenia ciężaru ciała, aktywność w staniu jednonóż oraz inne odwzorowujące każdą fazę chodu ćwiczenia, często z wykorzystaniem przedmiotów rehabilitacyjnych w postaci taśm gumowych, trenerów równowagi, poręczy rehabilitacyjnych itp.

 • 4. Wskazania:
 • Wskazania do terapii z wykorzystaniem elementów metody PNF, są następujące:
 • NEUROLOGIA:
 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
 • wszelkie chororoby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
 • wszelki choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
 • stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona
Leia também:  Nerka podkowiasta – co to jest, objawy, leczenie

ORTOPEDIA:

 • pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
 • leczenie stawów hypermobilinych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn
 • inne

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej HELIOS w Strzegomiu | PNF

Jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.

Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, wspólnie ustalają cele terapii. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych.

Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF postrzega pacjenta całościowo.

Nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała ale wykorzystuje w terapii również zdrowe regiony ciała. Jest bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych. Z powodzeniem stosuje się ją również w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Wskazania do terapii:

 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego jak udary mózgu i przebyte krwotoki.
 • zaburzenia w utrzymywaniu równowagi,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • choroba Parkinsona.
 • zaburzenia funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej,
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie,zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne),
 • złamania i zwichnięcia
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych,
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna,
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego,
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja),
 • leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn,

PNF  w  PEDIATRII

 • Strategia pracy z dziećmi  opiera się na motywacji (cel możliwy do osiągnięcia, nagradzanie, pochwały, zabawa i współzawodnictwo-  następuje większe pobudzenie OUN, więcej się nauczymy gdy wytwarzane są pozytywne emocje.
 • W terapii PNF wydawane są jasne polecenia-funkcjonalne „ mózg nie wie nic o mięśniach, zna tylko pojęcie ruchu…”
 • Ważne jest kształtowanie świadomości ciała, kształtowanie koordynacji ręka-oko, planowanie i wyobrażenie ruchu.
 • Podczas terapii obserwujemy globalnie dziecko, następnie doskonalimy koncentrację i zapamiętywanie (nauczanie), intensyfikujemy kontrolę i opiekę w okresach przyspieszonego wzrastania dziecka, „schodzimy” do poziomu dziecka.

W planowaniu terapii uwzględnia się:

 • struktury i funkcje organizmu ( zakres ruchu, siła mięśniowa, napięcie mięśni, czucie powierzchowne i głębokie, wzrok, słuch)
 • aktywności (zmiana pozycji ciała, zadania ruchowe w różnych pozycjach)
 • uczestniczenia w życiu (samodzielność)

PNF  w  SKOLIOZACH

Skolioza idiopatyczna to deformacja kręgosłupa zachodząca w trzech płaszczyznach. Terapia grupowa u dzieci z tą dysfunkcją jest niewskazana, nie gwarantuje zatrzymania progresji skrzywienia, bądź jego korekcji.

  Metoda PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) to metoda dająca możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny.

Dokładna analiza funkcjonalna w połączeniu z bogatym warsztatem zasad i technik pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka.

W koncepcji PNF stosowane są naturalne ruchy o ściśle określonym przebiegu zachodzące w trzech płaszczyznach (tzw. wzorce).

Analiza parametrów skrzywienia i wybór odpowiednich wzorców ruchowych kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia, pozwala na uzyskanie korekcji kręgosłupa w przestrzeni w trzech płaszczyznach, niezależnie od ilości łuków skoliozy. We wzorcach stosowany jest opór  manualny wykonywany przez terapeutę.

Leia também:  Como Saber De Quem E Um Terreno?

Ręce przykładane są w ściśle określonych miejscach tak aby wywołać zaplanowany efekt ruchowy i umożliwić dozowanie oporu odpowiednio do potrzeb terapii. Przyłożenie rąk pozwala terapeucie na lepszą kontrolę pracy dziecka i poprowadzenie ruchu w najbardziej efektywny sposób.

Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych ma na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie poprawnym ustawieniu kręgosłupa i miednicy. Duża różnorodność pozycji, bodźców, zadań ruchowych i indywidualne podejście czynią terapię interesującą dla pacjentów.

Leczenie dziecka ze skoliozą zawężano dotychczas do wzmacniania siły mięśniowej i przywracania ruchomości w stawach kręgosłupa i stawach kończyn. Najnowsze badania wykazują, że problem skoliozy posiada o wiele szerszy aspekt. Wielu badaczy nierozerwalnie wiąże skrzywienie kręgosłupa z zaburzeniami w centralnym układzie nerwowym.

Rozwojowe odchylenia w  ośrodkowym układzie nerwowym prowadzą do asymetrii czynności ruchowych, a te mogą powodować nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa w przestrzeni. Zwiększające się zniekształcenie układu kostnego sprzyja narastaniu asymetrii w funkcjach życiowych. Układ nerwowy traktuje istniejące w ciele asymetrie jako normalne.

 Dzieci z upływem czasu zatracają poczucie właściwego ustawienia ciała w przestrzeni. Do zaburzeń czucia własnego ciała dołączają nieprawidłowe reakcje równoważne, odruchy postawy, zmienia się sposób chodzenia.

Podejmowane leczenie powinno zatem obejmować wszechstronną stymulację układu nerwowego (zmianę nawyków ruchowych, poprawę czucia własnego ciała ), mięśniowego i kostnego. Metoda PNF daje nam takie możliwości, a skutkiem terapii jest korekcja skoliozy, prawidłowe odruchy postawy i reakcje równoważne, oraz bardziej ekonomiczny chód. Bezwzględnym warunkiem sukcesu podjętych działań jest zaangażowanie się dziecka i jego rodziny w terapię i codzienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń.

KORZYŚCI ze stosowania metody:

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

rehabilitacja metodą PNF

FIZJOTERAPIA
MASAŻ TRENING

Na czym polega terapia metodą PNF?

 • ● PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) jest koncepcją pracy z pacjentem, który aktywnie ćwiczy pod kontrolą i z pomocą fizjoterapeuty
  ● podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje
 • ● w czasie leczenia wykorzystuje się zdrowe, silne regiony ciała, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są rezerwy organizmu

Wskazania do fizjoterapii metodą PNF

 1. Terapia według koncepcji jest wskazana dla pacjentów:
  ● ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi
  ● po urazach, złamaniach
  ● z opatrunkiem gipsowym (praca na zdrowych częściach ciała)
 2. ● ze znacznym bólem uniemożliwiającym ćwiczenia w zajętym obszarze (praca na zdrowych częściach ciała)
 • ● bezbolesna fizjoterapia
  ● wykorzystanie rezerw organizmu
 • ● pacjent sam ustala cele terapii

Wskazania do fizjoterapii metodą PNF

 1. Terapia według koncepcji jest wskazana dla pacjentów:
  ● ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi
  ● po urazach, złamaniach
  ● z opatrunkiem gipsowym (praca na zdrowych częściach ciała)
 2. ● ze znacznym bólem uniemożliwiającym ćwiczenia w zajętym obszarze (praca na zdrowych częściach ciała)
 • ● bezbolesna fizjoterapia
  ● wykorzystanie rezerw organizmu
 • ● pacjent sam ustala cele terapii
 1. Z naszej strony zapewniamy:
  ● wykształcony personel
  ● profesjonalny stół
  ● jednorazowe prześcieradło
  ● ręcznik do przykrycia niemasowanych części ciała
  ● oliwkę do masażu
 2. ● środki do dezynfekcji.

Przeciwwskazania do masażu

Sprawdź jakie są przeciwwskazania:

 • ● Wysoka temperatura ciała (>38°C)
  ● Zmiany skórne
  ● Nowotwory
  ● Krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
  ● Hemofilia
  ● Żylaki
  ● Skaza naczyniowa
  ● Nadciśnienie (niewyrównane farmakologicznie)
  ● Miażdżyca
  ● Wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
  ● Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
 • ● Menstruacja (3-4 pierwsze dni)

Przeciwwskazania do masażu

 1. Sprawdź jakie są przeciwwskazania:
  ● Wysoka temperatura ciała (>38°C)
  ● Zmiany skórne
  ● Nowotwory
  ● Krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
  ● Hemofilia
  ● Żylaki
  ● Skaza naczyniowa
  ● Nadciśnienie (niewyrównane farmakologicznie)
  ● Miażdżyca
  ● Wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
  ● Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
 2. ● Menstruacja (3-4 pierwsze dni)

Czas trwania zabiegu rehabilitacyjnego

Podczas trwania pandemii COVID-19 zabieg trwa 45 minut. Dzięki temu mamy możliwość dezynfekcji gabinetu, a nasi Pacjenci nie mają ze sobą kontaktu!

Cena rehabilitacji w gabinecie we Wrocławiu

Zabieg trwający 45 minut to łączny koszt 120 pln.
Pakiet 3 zabiegów to koszt 300 pln.

[Nie narzekaj, że masz pod górę, gdy zmierzasz na szczyt.] Oddamy całe serce, wylejemy mnóstwo potu, aby pomóc Ci w osiągnięciu pełnej sprawności fizycznej i ruchowej.

Poznaj nasze kompetencje!

Edukujemy na odległość – poszerz wiedzę na temat zdrowego życia oraz poćwicz w domu.

Masaż jest jednym z najstarszych zabiegów oddziaływających na nasze ciało i psychikę. Może być stosowany profilaktycznie i leczniczo.

Działanie profilaktyczne możemy przypisać masażowi relaksacyjnemu, klasycznemu, sportowemu i modnemu ostatnio masażowi biurowemu.

Z kolei działanie terapeutyczne możemy przypisać takim zabiegom jak masaż leczniczy, tkanek głębokich, tensegracyjny czy funkcyjny. Nasz gabinet masażu oferuje wszystkie powyższe usługi.

Leia também:  Jak leczyć biegunkę u dzieci i dorosłych?

Metoda PNF – Centrum Rehabilitacji Re-Flex Radzymin

Bezbolesna i skuteczna metoda pobudzania uszkodzonych tkanek

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe.  Jej podstawowym celem jest praca nad funkcjami stawów i mięśni. Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres dotychczasowych ruchów pacjenta.

O Metodzie PNF

Koncepcja ta zaleca postrzeganie pacjenta w sposób całościowy. PNF wykorzystuje w terapii najsprawniejsze rejony ciała do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych bądź uszkodzonych.

Uszczegóławiając, istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie ekster- i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Gdy ruch jest wielokrotnie powtarzany, może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze.

Co najważniejsze, terapia PNF jest bezbolesna i niezwykle skuteczna.

Dla kogo metoda PNF?

Wskazania neurologiczne:

 • przebyte incydenty naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, jak udary mózgu i przebyte krwotoki,
 • zaburzenia utrzymania równowagi,
 • zaburzenia w utrzymywaniu równowagi,
 • choroby które powodują upośledzenie stereotypu chodu,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • choroba Parkinsona.

Wskazania ortopedyczne:

 • pacjenci pooperacyjni, przy zaburzeniach funkcji mięśni w postaci niedoboru masy oraz siły mięśniowej,
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie,zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne),
 • złamania i zwichnięcia
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych,
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich,
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna,
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego,
 • leczenie stawów – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn,

Korzyści leczenia metodą PNF:

 • Metoda jest przyjazna dla pacjenta. Opiera się na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa terapii, który wynika z integracji zabiegu z diagnostyką.
 • Możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 • Duża efektywność prowadzonej terapii dzięki dokładnej analizie problemu i ukierunkowanych działaniach.

Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na zabieg skontaktuj się z nami.

PNF w praktyce

dr Józef Bojko, mgr Grzegorz Biliński, mgr Jacek Soboń, dr Małgorzata Fuchs, mgr Małgorzata Bilińska

Uraz czaszkowo-mózgowy jest zdarzeniem, które w jednej chwili zmienia życie poszkodowanego i jego najbliższych.

W czasie walki o życie takiego pacjenta nasza uwaga skupia się głównie na stabilizacji stanu ogólnego i podstawowych funkcji życiowych.

Natomiast wczesna i intensywna rehabilitacja neurologiczna takiego chorego jest często niedoceniana lub – co gorsza – niedostępna z powodu braku w OIT wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Czytaj więcej: Wybrane aspekty koncepcji PNF w rehabilitacji neurologicznej pacjentów OIT po urazie…

mgr Anna Lupa

Jednym z elementów koncepcji PNF jest prowadzenie terapii z pacjentem na materacu. na podłodze możemy rozłożyć dowolną liczbę materacy, dzięki czemu zyskujemy większą płaszczyznę do pracy.

Czytaj więcej: Zasady pracy z pacjentem na macie

mgr Katarzyna Michaluk, mgr Grzegorz Gałuszka

PNF jest jednym z narzędzi do pracy nad kontrolą motoryczną u pacjentów ze skoliozą.

 Zachowanie motoryczne człowieka odnosi się do ruchu dowolnego (działanie), na który składają się: kontrola motoryczna, rozwój motoryczny oraz nauczanie motoryczne.

Rozwój motoryczny jest to sekwencyjny, ciągły proces związany z wiekiem oraz ze zmianą zachowania motorycznego (Haywood & Getchell, 2005).

Czytaj więcej: Metoda PNF w terapii skolioz

mgr Anna Lupa

PNF analiza chodu w koncepcji PNF odbywa się na podstawie badań dr Jacqueline Perry. badaczka ta od lat 50. ubiegłego wieku prowadziła szczegółową obserwację chodu w klinice Rancho Los Amigos w Kalifornii.

Czytaj więcej: Torowanie chodu w koncepcji

mgr Agnieszka Śliwka

Filozofia koncepcji PNF to zbiór zasad postępowania, który należy uwzględniać, wykonując badanie i terapię pacjenta. w niektórych elementach filozofii fizjoterapeuci odnajdują ogólne zasady etyki zawodowej, które znali i praktykowali w relacjach pacjent – terapeuta jeszcze przed poznaniem koncepcji PNF.

Czytaj więcej: Zasady filozofi i PNF i ich zastosowanie w praktyce

Mgr Grzegorz Gałuszka

Skolioza to więcej niż problemem postawy ciała czy ukształtowania sylwetki.

Za prawidłowe ustawienie kręgosłupa odpowiedzialne są mięśnie kręgosłupa, tułowia oraz kończyn górnych i dolnych, dzięki ich współpracy mamy wpływ na postawę ciała. Ale to układ nerwowy odpowiada za kontrolę prawidłowej czynności kręgosłupa.

Czytaj więcej: Wady postawy

Mgr Wojciech Romanowski

Uraz rdzenia mimo że rzadko występuje stanowi jeden z najtrudniejszych problemów leczniczych.

Z uwagi na złożoność problemów klinicznych, psychologicznych, funkcjonalnych, ekonomicznych i socjalnych niezmiernie ważne staje się prawidłowe zaplanowanie rehabilitacji, aby postępy i poczucie sensu trudów leczenia były dla pacjenta motywacją w walce o powrót do zdrowia.

Czytaj więcej: Po urazie rdzenia

Mgr Grzegorz Gałuszka

Jeden pacjent na siedmiu zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem. Podobnie jest z gabinetem rehabilitacji, to tutaj pacjent liczy na pomoc, kiedy cierpi na ból krzyża, ramienia, kostki. Ból może mieć wiele przyzcyn od „dokładnie zapamiętanego” przez pacjenta urazu do „niezidentyfikowanego” przeciążenia.

Czytaj więcej: Pacjent po urazie

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*