Dlaczego chorujemy na alergię?

Na podstawie badań TNS OBOP z 2010 roku wiemy, iż w Polsce, w co trzecim domu jest alergik, blisko 75 % alergików to mieszkańcy miast i blisko 40% to ludzie młodzi miedzy 15-29 rokiem życia. Badania pokazują jednoznacznie, iż alergie są istotnym problemem medycznym oraz społeczno – ekonomicznym współczesnego świata.

Czym tak naprawdę jest alergia?

O alergii możemy mówić wówczas kiedy nasz układ immunologiczny mówiąc kolokwialnie jest chory, zachowuje się nieracjonalnie, pracuje zbyt aktywnie z szkodliwą nadgorliwością. W konsekwencji prowadzi do wystąpienia groźnych objawów.

Fizjologicznie zadaniem układu immunologicznego jest obrona organizmu przed atakiem wroga (zarazków, bakterii, wirusów). Kiedy do organizmu trafia obcy organizm – patogen, układ immunologiczny stara się go zniszczyć, tak by nie zagrażał nosicielowi.

Uruchomiony wówczas układ odpornościowy, rozpoczyna produkcję przeciwciał, których calem jest ,,zniszczenie wroga ''. W naszym organizmie powstaje szereg licznych komórek specjalizujących się w rozpoznaniu, zniszczeniu oraz zapamiętaniu patogenu.

Kiedy układ odpornościowy – immunologiczny pracuje bez zarzuceń organizm broni się sam przed różnymi chorobami np. przeziębieniem, jest to mechanizm jak najbardziej pożądany, wszak ochrania nas przed chorobami.

Jednak w przypadku alergii, układ immunologicznym ,,rozpoznaje i walczy '' nawet w przypadkach kiedy do organizmu dostają się nie groźne na dla zdrowia i życia substancje. Ujmując inaczej, nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego powoduje błędnie rozpoznanie niegroźnej substancji, jako potencjalnego wroga i uruchamia cały system mechanizmów obronnych.

Alergen? A co to takiego?

Substancję, która wywołuje podobne zmiany w organizmie nazywamy alergenem. Alergen to związek chemiczny pochodzenie roślinnego (pyłek) czy zwierzęcego (roztocza). Alergeny możemy podzielić na:

 • alergeny wziewne, przedostają się do organizmu poprzez oddychanie powietrzem w którym się znajdują się np: pyłki, kurz, roztocza, sierść zwierząt
 • alergeny pokarmowe, trafiają do wnętrza człowieka wraz z pokarmem np. truskawki, cytrusy
 • alergeny kontaktowe, które wywołują objawy choroby w przypadku zetknięcia się z naszym ciałem np.: lateks, metale, środki chemiczne wykorzystywane, ukąszenia owadów
 • leki, w szczególności antybiotyki oraz związki wykorzystywane w anestezjologii

Objawy alergii

Dlaczego chorujemy na alergię?

 • przewlekły katar, zatkany nos, kichanie
 • świąd, wysypkę zaczerwienienie
 • nudności, ból brzucha
 • łzawienie oczu, obrzęk spojówek
 • przewlekły kaszel, trudność w oddychaniu, świsty, furczenia

Dlaczego chorujemy?

Obecnie wśród populacji na całym świecie obserwujemy duży wzrost zachorowań na podłożu alergicznym. Niewątpliwe zmieniający się współczesny świat przyczynia się do rozwoju zachorowań, często możemy potkać się z określeniem, iż alergia jest chorobą cywilizacyjną.

Zanieczyszczenia środowiska, urbanizacja oraz zmiana stylu życia wywołuje stały wzrost licznych otaczających nas alergenów w tym np. liczne pyły, gazy, nieczyszczona klimatyzacja, substancje chemiczne zawarte w środkach czystości, kosmetykach, przetworzona żywość, suche powietrze.

Odrębnym czynnikiem o dodatniej korelacji z wystąpieniem alergii jest obciążenie genetyczne.

Jak obronić się przed alergią ?

Jeśli lekarz zdiagnozował u nas reakcję alergiczną, bezwzględnie powinniśmy unikać szkodliwych alergenów. Stosować leki redukujące reakcje immunologiczne np. katar, kaszel.

Przestrzegać kalendarza pyleń, stosować się do zaleceń lekarza, nawet kiedy objawy alergii są mniej nasilone. Alergia jest chorobą przewlekłą, raz zaleczona nie daje stuprocentowej pewności, iż nie pojawi się w naszym organizmie ponownie.

Duże znaczenie w leczeniu odgrywa edukacja, jeśli wiemy co nam zagraża, co dzieję się w naszym organizmie i jak temu zapobiec, możemy skutecznie poprawić jakość naszego życia, nawet jeśli spędzimy je w towarzystwie choroby alergicznej.

W przypadku najmniejszy podejrzeń iż Ty, twoje dziecko bądź ktoś z twojego otocznia może być alergologiem, jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu bądź alergologiem.

Czym jest alergia?

epidemia XXI wiekuhipoteza higieniczna Dlaczego chorujemy na alergię?

Określenie „alergia” ma zaledwie 100 lat i oznacza „zmienioną reakcję układu immunologicznego”. Układ immunologiczny, jest częścią naszego systemu obronnego (odpornościowego), który chroni organizm przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak bakterie, wirusy, pasożyty. Jeśli dochodzi do kontaktu z takim czynnikiem, uruchamiana jest odpowiedź immunologiczna, która co do zasady jest reakcją pożądaną i pozwala nam między innymi zwalczyć infekcję. Odpowiedź immunologiczna jest związana z wystąpieniem nieprzyjemnych dla chorego objawów zapalnych takich jak gorączka, ból, obrzęk. Jednak u niektórych osób odpowiedź immunologiczna pojawia się także w odpowiedzi na kontakt z substancją, która dla innych osób jest obojętna, nieszkodliwa. Mówimy wtedy o alergii na określoną substancję. Substancja wywołująca reakcję alergiczną to alergen.

Z pojęciem alergii związany jest termin atopia. Atopia jest genetycznie uwarunkowaną, wrodzoną skłonnością organizmu do występowania nieprawidłowej reakcji immunologicznej.

Podstawą takiej reakcji jest produkcja przeciwciał – immunoglobulin IgE, jako odpowiedzi na kontakt z  alergenem.

Przeciwciała IgE po połączeniu z alergenem wywołują szereg skomplikowanych reakcji, a w efekcie końcowym powodują wystąpienie objawów chorobowych.

Dobrym przykładem jest alergia na alergeny pyłku roślin. U większości osób spacer po kwitnącej i pylącej łące nie wywołuje żadnych objawów chorobowych. Inaczej jest z osobą cierpiącą na alergię na pyłek traw.

U osoby uczulonej na alergeny pyłku traw w czasie spaceru pojawi się kichanie, katar, zaczerwienienie spojówek i  łzawienie oczu, a u niektórych trudności w oddychaniu, czyli typowe miejscowe i uogólnione objawy chorobowe, charakterystyczne dla alergicznego nieżytu nosa.

Alergia – epidemia XXI wieku

Alergia określana jest często jako epidemia XX i XXI wieku, chociaż choroby alergiczne są znane człowiekowi od zawsze.

„Katar sienny”, „katar letni”, „gorączka sienna” to określenia używane od zawsze w kontekście dolegliwości spowodowanych „wyziewami ze świeżego siana”, które są znane tysiącom osób uczulonych na pyłek roślin.

Istotnie, od lat 50 ubiegłego wieku częstość zachorowań na choroby alergiczne znacząco wzrosła, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych.

Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele przyczyn:

 • Wystąpienie choroby alergicznej zależy od genetycznych skłonności. Jeżeli jedno lub oboje rodziców cierpią na alergię, to ryzyko wystąpienia alergii u dziecka jest 2 do 4 razy większe niż u dziecka, którego rodzice nie chorują.
 • Dziecko dziedziczy nie tylko skłonność do alergii, ale także ciężkość przebiegu choroby.
 • Przy istniejącej wrodzonej skłonności do alergii ważne jest kiedy i w jaki sposób dochodzi do kontaktu z alergenem, czyli z czynnikiem wywołującym objawy choroby alergicznej.

Przeprowadzono szereg badań w celu wytłumaczenia dlaczego wzrost dobrobytu w krajach uprzemysłowionych i upowszechnienie „zachodniego stylu życia” spowodowały tak duży przyrost zachorowań na choroby alergiczne. Badania pozwoliły na sformułowanie ciekawych wniosków:

 • Stwierdzono, że wczesne podawanie mleka krowiego zwiększa częstość wystąpienia alergii pokarmowej i atopowego zapalenia skóry. W latach 50. i 60-tych XX wieku panowała jednocześnie moda na „nie-karmienie piersią” i  moda na powszechne stosowanie odżywek z mleka krowiego w żywieniu niemowląt, stąd „epidemia alergii pokarmowych”.
 • U dzieci wczesny kontakt z alergenami pochodzącymi od roztoczy powoduje nawet dziesięciokrotne zwiększenie ryzyka zachorowania na astmę. Roztocze to pasożyty powszechnie bytujące w kurzu domowym, dywanach, meblach tapicerowanych i tkaninach.
 • Narażenie na dym tytoniowy jest udowodnionym czynnikiem ryzyka rozwoju alergii, a publiczne palenie tytoniu, w tym palenie przez kobiety, stało się normą społeczną dopiero w latach 60 ubiegłego wieku.
 • Zaobserwowano, że występowanie alergii jest nieco wyższe w miastach niż na terenach wiejskich za co mogłyby odpowiadać przemysłowe i komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza.
 • Bliski kontakt człowieka z ogromną ilością różnych i wciąż nowych substancji chemicznych, zarówno w żywności jak i bezpośrednim otoczeniu (barwniki, konserwanty, stabilizatory, jako dodatki do kosmetyków, tkanin, przedmiotów codziennego użytku) może być przyczyną alergii.

Hipoteza Higieniczna: alergia – „choroba czystych rąk”

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zamożności zdecydowanie poprawił się stan higieny i zmalała liczba zakażeń u małych dzieci, ale równocześnie ilość zachorowań na choroby alergiczne, a szczególnie astmę, wzrosła.

Starano się wytłumaczyć dlaczego u dzieci, pochodzących z rodzin wielodzietnych, w gorszych warunkach mieszkaniowych, przebywających w żłobkach i przedszkolach, choroby alergiczne występowały rzadziej niż u „bogatych jedynaków wychowywanych w sterylnych warunkach”.

W latach 80 ubiegłego wieku powstała „hipoteza higieniczna” twierdząca, że jeżeli małe dziecko częściej choruje na infekcje bakteryjne, wirusowe czy pasożytnicze, to jego układ immunologiczny (odpornościowy) jest pobudzany w taki sposób, że zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób alergicznych w przyszłości.

Innymi słowy hipoteza higieniczna zakłada, że wysoki poziom higieny oraz mniejsze narażenie na zakażenia pasożytnicze, bakteryjne i niektóre wirusowe powodują, iż nasz układ immunologiczny pozbawiony treningu szuka wroga w postaci występujących naturalnie w naszym otoczeniu alergenów.

Praktyczne znaczenie hipotezy higienicznej jest ograniczone, szczególnie w stosunku do alergii górnych dróg oddechowych, w tym astmy, gdzie powtarzające się infekcje są dodatkowym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy u dzieci.

Hipoteza higieniczna nie może być pretekstem do obniżenia standardów higieny w opiece nad dzieckiem. Najlepszym podsumowaniem hipotezy alergicznej jest banalne stwierdzenie, że „przesada jest niezdrowa w każdą stronę”.

Autor dr Barbara Piękosz-Orzechowska

Piśmiennictwo:

 1. Emeryk A, Bręborowicz A, Lis G. Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.
 2. Małolepszy J. Choroby alergiczne i astma. Volumed, Wrocław 1996
 3. Mygind N, Dahl R, Pedersen S, Thestrup-Pedersen K. Alergologia. Urban&Partner, Wrocław, 1998.

Alergie u osób dorosłych – skąd się biorą?

Wzrost zachorowania na alergie, szczególnie pokarmowe, notuje się od lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie szacuje się, że dotyczy ona nawet 2,4-5% populacji osób dorosłych.

Mimo, że został poznany już mechanizm reakcji alergicznej, nadal niewyjaśnione pozostaje, dlaczego u niektórych osób w wieku dojrzałym dochodzi do manifestacji objawów alergicznych, mimo że wcześniej nie miały problemu z nieprawidłowymi reakcjami ze strony układu immunologicznego.

Leia também:  Como Dizer Ao Melhor Amigo Que Esta Apaixonada Por Ele?

Informacje ogólne

Alergię definiujemy jako patologiczną, nieprawidłową reakcję organizmu na obce cząsteczki zwane alergenami, co prowadzi do wytworzenia swoistych przeciwciał (głównie klasy IgE) i uwolnienia substancji odpowiedzialnych za indukcję stanu zapalnego.

Klinicznie alergia u dorosłych może ujawnić się w każdej postaci, jako nieprawidłowości ze strony układu oddechowego (np. łzawienie oczu, katar, duszności, kaszel), pokarmowego (np. biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, niestrawności) czy też zmiany w obrębie skóry (np.

zaczerwienienia, swędzenie, obrzęki). O alergii wiemy naprawdę sporo. Poznane są mechanizmy na poziomie fizjologicznym i molekularnym, mamy narzędzia diagnostyczne oraz coraz lepiej radzimy sobie z jej leczeniem, np. poprzez stosowanie leków przeciwhistaminowych czy diety eliminacyjnej.

Mamy mnóstwo publikacji naukowych dotyczących alergii u niemowląt i dzieci. Okazuje się jednak, że alergie u dorosłych są tematem rzadko poruszanym.

W dodatku, do chwili obecnej nie potwierdzono żadnego mechanizmu, który wyjaśniłby ostatecznie, dlaczego choroba ta u niektórych pacjentów ujawnia się dopiero w życiu dorosłym. Istnieje za to kilka teoretycznych, jednak bardzo prawdopodobnych hipotez, które wyjaśniają ten problem.

Alergia może ujawnić się w każdym wieku. Nieprawdą jest, że osoba która w dzieciństwie nie chorowała, nie będzie miała problemu z nieprawidłowymi reakcjami na alergeny w wieku dojrzałym. Przede wszystkim udział mają tu uwarunkowania genetyczne. Szacuje się, że osoby, których oboje rodziców są alergikami, obciążone są w 60-80% ryzykiem ujawnienia się alergii.

U osób, których tylko jeden rodzic ma zdiagnozowaną alergię, szansa na wystąpienie tej choroby istnieje na poziomie 40-60%, z kolei ryzyko to spada do 5-15% u osób, które nie mają w ogóle pozytywnego wywiadu alergicznego w rodzinie. Manifestacja objawów alergicznych spowodowana jest powstaniem całej kaskady reakcji w naszym organizmie.

Uruchomiony zostaje szlak związany z aktywacją określonego typu komórek układu immunologicznego – limfocytów Th2. Alergeny, zwane w tym przypadku antygenami, są rozpoznawane przez specyficzne przeciwciała i rozprzestrzeniają się wraz z krwią po całym organizmie.

Kompleks antygen-przeciwciało przyłącza się do kolejnego typu komórek immunologicznych zwanych komórkami tucznymi (mastocytami), co w efekcie powoduje ich degranulację i uwolnienie substancji odpowiedzialnych za alergiczne procesy zapalne: histaminy, leukotrienów i prostaglandyn.

Oprócz czynników genetycznych na rozwój alergii wpływają czynniki środowiskowe i to właśnie one są najczęstszą przyczyną nieprawidłowych reakcji immunologicznych występujących u osób dorosłych.  Zaliczyć tu można:

 • ekspozycję na alergeny pokarmowe i powietrznopochodne,
 • czynniki klimatyczne,
 • styl życia,
 • stres,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • chemiczne dodatki do żywności,
 • wysiłek fizyczny.

Należy pamiętać, że układ immunologiczny człowieka jest układem dynamicznym, w którym nieustannie trwa produkcja przeciwciał i przebiegają różne procesy mające na celu powstanie odporności nabytej oraz ochronę przeciwgrzybiczą, przeciwpasożytniczą, przeciwwirusową i przeciwbakteryjną. W czasie osłabienia, nadmiernego stresu czy chronicznego zmęczenia, układ immunologiczny może przestać prawidłowo funkcjonować, a substancje które wcześniej nie były szkodliwe, nagle mogą być źródłem dokuczliwych dolegliwości.

Choroba czystych rąk

Alergia nazywana jest przewrotnie chorobą czystych rąk, co wpisuje się w tzw. hipotezę higieniczną. Udowodniono, że problem ten jest zdecydowanie poważniejszy w krajach wysoko rozwiniętych. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci coraz bardziej przywiązujemy wagę do sterylności w naszym najbliższym otoczeniu.

Stosujemy silne środki do sprzątania, często też nadużywamy kosmetyków i detergentów, które zaburzają naszą naturalną barierę ochronną skóry.

Ogromnym problemem jest również nieprzemyślane stosowanie antybiotyków, które oprócz patogenów, niszczą naszą naturalną mikrobiotę warunkującą odporność i prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. W ten sposób pozbawiamy możliwości stymulacji naszego układu immunologicznego niewielkimi dawkami alergenów.

Niewystumulowany układ immunologiczny nie radzi sobie z pełnieniem funkcji ochronnych i w efekcie zamiast do powstania tolerancji, dochodzi do wystąpienia nieprawidłowych reakcji o podłożu alergicznym. W późniejszym czasie, w wyniku powstania tzw.

pamięci immunologicznej niewielka porcja alergenów może wyzwolić silną reakcję alergiczną, a nawet wstrząs anafilaktyczny, co stanowi już zagrożenie życia. Poprawa warunków życia ma więc drugą ukrytą naturę związaną ze wzrostem ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w tym alergii.

Dodatki do żywności

Układ immunologiczny jest cały czas aktywny i pozostaje w ciągłej gotowości poprzez produkcję przeciwciał. U niektórych osób nie wzbudza to jednak żadnych patofizjologicznych mechanizmów, co określamy stanem tolerancji.

Niestety, u pewnej grupy osób dochodzi do nieprawidłowych reakcji związanych z wniknięciem obcych substancji do organizmu, co może prowadzić do rozwoju alergii. Oprócz naturalnie występujących alergenów, np. białek mleka czy pszenicy, istnieją też alergeny obecne w dodatkach do żywności.

W tej grupie najsilniej uczulające są barwniki (szczególnie barwniki azowe), konserwanty, przeciwutleniacze, środki zagęszczające i emulgatory. Tłumaczy to fakt, dlaczego osoby, które wcześniej bez problemu mogły zajadać się np. cytrusami, nagle cierpią po spożyciu nawet niewielkiej porcji owoców.

Okazuje się, że w tym wypadku alergizujące nie są naturalne substancje występujące w cytrusach, lecz konserwanty, którymi zostały potraktowane.

Zatem postęp cywilizacji to nie tylko nowe technologie czy większa wygoda życia, lecz także łatwiejszy dostęp do żywności wysokoprzetworzonej, pełnej środków chemicznych, co wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na alergie pokarmowe nie tylko u dzieci, ale także u osób dorosłych.

Dlaczego chorujemy na alergię?

Przeczytaj również: Dodatki do żywności

Globalizacja diety

U najmłodszych pacjentów najczęściej alergizujące pokarmy to mleko krowie, jaja i soja, natomiast u dorosłych nieprawidłowe reakcje immunologiczne powodowane są głównie przez ryby i owoce morza oraz alergeny roślinne pochodzące na przykład z pomidora, selera czy orzechów.

Obecny styl życia, możliwość podróżowania i łatwa dostępność do produktów spożywczych z całego świata powoduje, że odkrywamy nieznane dotąd potrawy.

Jest to niewątpliwie fascynujące i inspirujące, ale z drugiej strony stwarza możliwości dostarczania do organizmu nieznanych dotąd substancji pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego.

Jeszcze do niedawna możliwość zakupu wielu przypraw czy owoców morza w Polsce była bardzo ograniczona, natomiast w chwili obecnej na przykład lubiane powszechnie krewetki są łatwo dostępne. Niestety, nasz układ immunologiczny nie nadąża z dostarczaniem mu takiej ilości nowych, obcych substancji, co w efekcie może prowadzić do alergii ujawniającej się dopiero w wieku dorosłym.

Błędne statystyki

Problemem szczególnie rzadko poruszanym w przypadku alergii dorosłych jest nieprawidłowa diagnostyka lub jej zupełny brak. W dobie powszechnego dostępu do informacji wiele osób szuka samodzielnie diagnozy w Internecie na nękające ich dolegliwości.

W takim przypadku zwykłe łzawienie oczu może być błędnie nazywane alergią, co oczywiście powinno być potwierdzone poprzez odpowiednie analizy laboratoryjne i wizytę u specjalisty. Z drugiej strony, część lekarzy bagatelizuje problem alergii u pacjentów, którzy zgłaszają występowanie nieprawidłowych reakcji w organizmie.

Brakuje zatem wprowadzenia odpowiedniej diagnostyki i leczenia. Wszystkie te aspekty wpływają na ogromne trudności w uporządkowaniu danych epidemiologicznych, które określiłyby ostatecznie skalę problemu alergii u osób dorosłych. Jeśli odczuwasz nieprzyjemne objawy, które mogą wskazywać na alergię, pamiętaj, aby skonsultować je z lekarzem.

Nie warto bagatelizować problemu i zadziałać w odpowiednią porę. Czasem nawet niewielka zmiana stylu życia może pomóc w zwalczaniu przykrych dolegliwości i wspomóc nasz układ immunologiczny.

Źródła:

 • Bartuzi, Z. (Ed.). (2006). Alergia na pokarmy. Mediton Oficyna Wydawnicza.
 • Bartuzi, Z. (2009). Alergia na pokarmy u dorosłych w praktyce lekarskiej. Post Dermatol Alergol, 26, 385-7.
 • Krełowska-Kułas, M. (2006). Alergie pokarmowe. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, (705), 93-99.

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników

Alergia kiedyś i dziś. [br]Dlaczego chorujemy częściej?

Nasi dziadkowie, gdy słyszą o coraz to nowszych alergiach łapią się za głowę. Za ich czasów ten problem praktycznie nie istniał, a dziś staje się prawdziwą plagą. Gdzie szukać przyczyny tak nagłego wzrostu zachorowań?

Globalne ocieplenie – globalny problem

Gdy tylko pojawia się kwestia globalnego ocieplenia, od razu słychać głosy oburzonych sceptyków.

Zdaniem wielu z nich problem nie istnieje, na co dowodem są wciąż srogie etapy zimy i temperatura sięgająca -30 stopni Celsjusza.

Niestety, zmiany klimatyczne stają się faktem, a coraz wyższe temperatury i mniejsza ilość opadów miały bezpośredni wpływ na wzrost liczby osób chorych na alergię.

W porównaniu do poprzednich lat, możemy zauważyć pewną zależność. Po zimie znacznie szybciej następują ciepłe dni, a wysokie temperatury utrzymują się dość długo.

Przyroda nierzadko budzi się do życia już w połowie lutego, a rozkwit kwiatów trwa znacznie dłużej. To przekłada się również na długość pylenia poszczególnych roślin.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat cykl ten wydłużył się przynajmniej o kilkanaście dni, a im więcej pyłków, tym więcej osób narażonych na choroby alergiczne.

Często nie wystarczy, że sugerujemy się typowymi okresami pylenia konkretnych roślin. W zależności od regionu, intensywność wytwarzanych przez drzewa i trawy pyłków może się zmieniać. Jeśli odstawimy leki i wybierzemy się w inny rejon Polski na wycieczkę, możemy odczuć dolegliwości ze wzmożoną siłą. Objawów nie należy jednak ignorować, bo może to prowadzić do rozwoju astmy alergicznej.

Jakość powietrza

Innym aspektem, który ma wpływ na tak szybki rozwój alergii jest zanieczyszczenie powietrza. Choć problem istnieje już od bardzo dawna, dopiero od kilku lat mówi się o nim głośno. Według danych WHO aż 90 proc.

ludzi na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a jak wskazują badania, zwiększone stężenie pyłów drobnocząsteczkowych PM2,5 wpływa na rozwój oraz zaostrzenie objawów astmy alergicznej, dlatego ilość zachorowań wzrasta szczególnie w regionach stale zagrożonych smogiem.

Na szczęście kraje europejskie, w tym Polska powoli rozpoczynają walkę ze smogiem, dzięki czemu ilość zanieczyszczeń w powietrzu stopniowo się zmniejsza. Oprócz tego powinniśmy jednak sami zadbać o zdrowe powietrze w naszym otoczeniu nie tylko poprzez noszenie maski smogowej, ale również poprzez zapewnienie sobie bezpiecznej przestrzeni we własnym domu.

Możemy to osiągnąć hodując rośliny takie jak dracena czy skrzydłokwiat, ale również korzystając z oczyszczacza powietrza. Ten, aby był skuteczny, powinien być stale włączony tak, by automatycznie reagować na zmiany poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik kontrolujący jakość powietrza, taki jak w oczyszczaczach Philips AC4550 i AC4558, nie musimy się martwić o to, czym oddychamy.

Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że kontroluje on również poziom alergenów, dzięki czemu alergicy mogą odetchnąć z ulgą.

Sterylne warunki

Przesadna dbałość o czystość jest kolejnym powodem, dla którego alergia stała się chorobą cywilizacyjną. Nadmierna higiena sprzyja rozwojowi alergii.

Jeśli dzieci dorastają w zbyt sterylnych warunkach i ich organizm nie ma kontaktu z bakteriami, układ immunologiczny zaczyna uaktywniać się zwalczając alergeny. Nie chodzi jednak o to, by żyć w brudzie. Niedostatek higieny również może być niebezpieczny dla naszego zdrowia.

Musimy pamiętać, by zachować odpowiedni balans w życiu i nie trzymać dzieci pod kloszem, dając szansę na prawidłowy rozwój ich systemu odpornościowego.

Problematyczne mogą być również rzeczy rzekomo stworzone dla alergików.

Chcąc uniknąć ewentualnego zachorowania często kupujemy pościel z syntetycznych materiałów, które w przeciwieństwie do pierzy postrzegane są jako hipoalergiczne.

Niestety, większość z tych produktów nie spełnia swoich funkcji i w praktyce pomagają rozwijać się roztoczom kurzu domowego znacznie szybciej niż w przypadku poduszek z pierza.

Artykuł powstał we współpracy z marką Philips.

Przyczyny – HAL Allergy Group

Wiele osób cierpi na alergiczny nieżyt nosa, astmę alergiczną lub alergię pokarmową albo przynajmniej zna osoby z takimi dolegliwościami.

Choroby alergiczne należą obecnie do najczęściej występujących schorzeń w świecie zachodnim. Cierpi na alergie typu I cierpi aż do 20% światowej populacji, czyli w przybliżeniu 1,3 miliarda ludzi.

Występowanie choroby jest zróżnicowane, szczególnie w krajach uprzemysłowionych.

Ponad 50% Europejczyków ma skłonność do rozwoju reakcji alergicznych. W ostatnich dziesięcioleciach nasiliła się także tendencja pacjentów z alergicznym nieżytem nosa.

Dlaczego liczba alergików na całym świecie rośnie?

Wciąż trwają intensywne badania nad przyczynami silnego wzrostu zachorowań na choroby alergiczne. W tej dziedzinie badań przekonujących wyników można spodziewać się w ciągu najbliższych kilku lat. Możliwymi przyczynami są:

1. Zmiana warunków życia

Choroby alergiczne to choroby układu odpornościowego. Główną rolę odgrywają tu specjalne przeciwciała układu odpornościowego – swoiste IgE. Podstawową rolą IgE jest obrona przeciwpasożytnicza, tj. przed chorobami pasożytniczymi.

Jako że poprawa warunków higienicznych doprowadziła współcześnie do spadku chorób pasożytniczych, mówi się, że ta część naszego układu odpornościowego „nie ma już możliwości się wykazać”. Ponadto wykazano, że dzieci, których układy odpornościowe reagowały na konkretne patogeny – np.

drobnoustroje powodujące gruźlicę – rzadziej cierpiały na alergie.

2. Zmiana trybu życia

Pod uwagę bierze się również między innymi nasze nawyki żywieniowe. Żywność przyjeżdża dzisiaj do nas z całego świata. Nasz układ odpornościowy styka się więc z alergenami, które jeszcze 50 lat były nieznane na terenie Niemiec. Ponadto, spożycie niektórych tłuszczów przyswajanych z żywności wydaje się mieć wpływ na rozwój alergii.

Inne substancje, z którymi nie mieliśmy wcześniej kontaktu, znajdują coraz szersze zastosowanie w naszym codziennym życiu. Nowe dodatki do żywności, barwniki odzieży i leki to tylko niektóre przykłady. Szerokiemu zastosowaniu lateksu w medycynie (np. rękawiczki jednorazowe) towarzyszy wzrost alergii na lateks wśród pracowników służby zdrowia.

3. Wpływ środowiska

Wpływ środowiska może również odgrywać rolę w rosnącej liczbie chorób alergicznych. Chociaż wpływ różnych wskaźników zanieczyszczeń na rozwój alergii nie został jeszcze w pełni wyjaśniony, można dowieść, że na przykład cząsteczki sadzy z silników Diesla mogą przyczyniać się do rozwoju alergii.

Nie lekceważ alergii

Do pierwszych objawów alergii zalicza się nieżyt nosa, który jest dokuczliwy, ale w przypadku alergii na pyłki występuje tylko w okresie pylenia danej rośliny. Objawy można złagodzić poprzez przyjmowanie tak zwanych leków objawowych (np. antyhistaminowych), które nie leczą przyczyn alergii.

W przypadku braku leczenia przyczynowego alergicznego stanu zapalnego, choroba nasila się.  W ciągu następnych kilku lat dolne drogi oddechowe atakowane są przez kolejne alergie lub stany zapalne, co prowadzi do astmy alergicznej.

Alergia na wdychane alergeny zawsze niesie ryzyko wystąpienia „marszu alergicznego”.

Oznacza to, że objawy w obrębie górnych dróg oddechowych (nosa i oczu) mogą z czasem przenieść się na dolne drogi oddechowe (oskrzela i płuca).

Efektem tego jest alergiczna astma oskrzelowa, która w ciągu 8 lat wystąpi u około 40% nieleczonych osób uczulonych na pyłki! Jej następstwem może być poważny uszczerbek na zdrowiu i niezdolność do wykonywania zawodu.

Nawet jeżeli dolegliwości wywoływane przez katar sienny na początku nie są poważne, i tak zaleca się konsultację z lekarzem doświadczonym w diagnostyce [Link do diagnostyki] i leczeniu [Link do leczenia] chorób alergicznych.

Udaj się do alergologa, nim będzie za późno

Choć leki objawowe, na przykład antyhistaminowe, mogą na krótszą metę złagodzić objawy alergii, nie zwalczają one jej przyczyny. Szczepionka przeciwko alergii (często nazywana immunoterapią alergenową lub odczulaniem) daje alergologowi możliwość leczenia [Link] alternatywną metodą alergii na przykład na pyłki i roztocza.

Powodzenie takiego leczenia uwarunkowane jest precyzyjną diagnozą [Link], w ramach której za pomocą różnych metod testowych jednoznacznie ustala się alergeny wywołujące alergię. Ponieważ diagnostyka często przypomina śledztwo i wymaga dużego doświadczenia, powinni się nią zajmować specjaliści.

Najbardziej drastyczną terapią jest oczywiście unikanie substancji alergizujących. W przypadkach, w których jest to praktycznie niewykonalne, np. alergie na pyłki, immunoterapia alergenowa może pomóc skutecznie i długoterminowo złagodzić objawy alergii oraz zapobiec wystąpieniu astmy alergicznej.

W przypadku pacjentów uczulonych na jad owadów (na przykład pszczoły lub osy), ten rodzaj leczenia może nawet uratować życie.

Badania naukowe wykazały również, że u pacjentów, którzy pomyślnie przeszli immunoterapię alergenową, nowe uczulenia występują rzadziej niż u alergików leczonych wyłącznie lekami objawowymi.

10 najczęstszych pytań i odpowiedzi na alergię. Ekspert radzi

Leki przeciwalergiczne Leki przeciwalergiczne do nosa Wapno na alergie Czym jest alergia, a czym marsz alergiczny? Jak pomóc cierpiącym na tą chorobę, kiedy odczulać, jak leczyć naturalnie? Na najczęstsze pytania czytelników odpowiada ekspert allecco.pl.

Na alergię cierpi nawet co trzecia osoba na świecie. Alergia to niewłaściwa odpowiedź ze strony układu odpornościowego na obce substancje, które dla zdrowych osób są zupełnie nieszkodliwe. Substancje te, zwane alergenami, po dostaniu się do organizmu alergika, wywołują cały łańcuch reakcji alergicznej. Układ immunologiczny błędnie traktuje te cząsteczki jako groźne i powoduje rozwój stanu zapalnego. 

Objawy alergii zależą od rodzaju alergenu. Jeśli przyczyną dolegliwości są alergeny wziewne (takie jak pyłki lub roztocza kurzu domowego) objawy głównie dotyczą górnych dróg oddechowych. Najczęściej jest to katar, świąd nosa, kichanie, zatkany nos i duszność. 

Wielu chorych skarży się również na łzawienie, pieczenie oczu, a także świąd i obrzęk powiek. Przy alergii pokarmowej typowe objawy to bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka. Przy alergenach kontaktowych, zmiany pojawiają się w miejscu kontaktu skóry z alergenem. Objawami alergii może być więc świąd, zaczerwienienie, wyprysk, a nawet swędzące pęcherze.

Trudno dokładnie określić, jakie czynniki powodują rozwój alergii. Wpływ mają na pewno geny. Jeśli jedno z rodziców jest alergikiem, dziecko ma ok. 40 procent szans na rozwój tej przypadłości. 

Jeśli natomiast oboje rodziców choruje, ryzyko to rośnie do 70 procent. Wpływ na rozwój alergii może mieć też zanieczyszczenie środowiska, bierne lub czynne palenie tytoniu. Jedna z ostatnich teorii mówi również o tym, że bardziej zagrożone są dzieci, wychowywane w jak najbardziej sterylnych warunkach. 

Jeśli zauważymy u siebie lub u dziecka wymienione wyżej objawy, mogące świadczyć o alergii, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, który następnie skieruje chorego do alergologa. 

Specjalista przeprowadza dokładny wywiad, testy i badania, mające na celu określenie rodzaju alergenu. Mogą to być testy na alergię z krwi, popularne testy skórne lub chociażby testy prowokacyjne. 

Alergia najczęściej trwa przez wiele lat, chociaż z biegiem czasu obserwuje się złagodzenie jej intensywności. Nie jest to jednak reguła i są chorzy, u których objawy z roku na rok się nasilają. Na choroby alergiczne zwykle chorują dzieci i młodzi dorośli. Alergia może również się zmieniać – pojawia się tzw. marsz alergiczny.

Jest to proces, podczas którego jedne objawy alergii są zastępowane innymi. W jego klasycznej postaci, u niemowląt pojawia się alergia pokarmowa i atopowe zmiany na skórze.

Z biegiem lat te dolegliwości ustępują, ale pojawia się alergiczny nieżyt nosa, a w następnej kolejności również astma.

Im wcześniej zaczniemy leczyć objawy alergii, tym większa szansa na to, że uda się uniknąć kolejnych etapów tego procesu.

Leczenie alergii opiera się na unikaniu alergenów, które wywołują nieprzyjemne dolegliwości i stosowaniu leków przeciwalergicznych. Innym sposobem leczenia jest również odczulanie chorego. 

Dostępne są leki łagodzące objawy alergii bez recepty, np. Allegra lub Hitaxa Fast. W przypadku dolegliwości głównie ze strony oczu, można sięgnąć po krople z substancją przeciwalergiczną – Allergo-comod. 

Jeśli natomiast pojawiło się swędzenie, zaczerwienienie skóry po kontakcie z jakimś alergenem (np. jadem owadów), możemy skorzystać z żelu Fenistil. Mocniejsze preparaty dostępne są na podstawie recepty lekarskiej.

Odczulanie to jedyna metoda leczenia alergii, która umożliwia wyleczenie z jej objawów lub chociaż ich znaczące złagodzenie. Niestety, nie może być stosowana w każdym przypadku. O podjęciu takiego sposobu terapii może zadecydować tylko alergolog. 

Odczulanie zwykle trwa kilka lat – ok. 3-5. Najbardziej skuteczne jest u osób uczulonych na alergeny owadów, u cierpiących na katar sienny i całoroczny alergiczny nieżyt nosa.

W łagodzeniu objawów alergii pomóc może czarnuszka siewna. Dostępne badania pokazują, że regularnie stosowana pozwala znacznie zmniejszyć nasilenie dolegliwości występujących przy alergii.

Jest to roślina uznawana za bezpieczną, dlatego może być stosowana również u dzieci.

Przed jej użyciem warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, czy w danym przypadku czarnuszka na alergię może przynieść zdrowotne korzyści. 

 • Można kupić takie preparaty z tą rośliną jak Olej z czarnuszki egipskiej lub Czarnuszka w kapsułkach.
 • Nie w każdym przypadku da się uniknąć alergii. Można jednak zmniejszyć szansę na jej pojawienie się przez:
 • • karmienie dziecka wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze sześć miesięcy życia;
 • • dbanie o silny układ odpornościowy dziecka od pierwszych dni życia;
 • • unikanie narażenia na dym papierosowy;

• unikanie kontaktu z czynnikami drażniącymi, np. zanieczyszczeniami środowiska.

Kto dla Was pisze?

Ekspert allecco.pl o sobie: Nazywam się Dominika Pagacz-Tokarek. Bycie farmaceutą to dla mnie nie tylko zawód, ale przede wszystkim możliwość niesienia pomocy innym w zakresie zdrowia. Aby robić to coraz lepiej, ciągle się uczę i doszkalam. W wolnym czasie czytam książki i układam puzzle. Lubię też aktywnie spędzać czas w gronie rodzinnym.

Artykuł nie stanowi porady medycznej, ani opinii farmaceuty lub dietetyka dostosowanej do indywidualnej sytuacji pytającego.

Uzyskane informacje stanowią jedynie generalne zalecenia, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do stosowania określonej terapii, zmiany nawyków, dawkowania produktów leczniczych, itp.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań mających wpływ na życie, zdrowie lub samopoczucie należy skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą, w celu otrzymania zindywidualizowanej porady.

Masz pytania? Napisz po bezpłatną poradę: [email protected]

Czy alergicy chorują częściej? Jak zadbać o małego alergika w domu

To, w jakim otoczeniu alergik spędza większą część swojego czasu, ma znaczący wpływ na jego samopoczucie, częstotliwość ataków i codzienny komfort. Na co powinni zwrócić uwagę rodzice dzieci z alergią?

Alergia nie jedno ma imię

Alergie dzielą się na kontaktowe, wziewne i pokarmowe. Najprościej rzecz ujmując, alergia jest dysfunkcyjnym zachowaniem układu immunologicznego, który “przesadnie” reaguje na czynnik nie stanowiący zagrożenia dla organizmu. Zdrowy organizm reaguje w ten sposób jedynie na bakterie i wirusy, a kurz, pyłki drzew, sierść zwierząt traktuje jako czynniki neutralne.

Alergii można nabawić się w każdym wieku, a obecny tryb życia niestety sprzyja rozwojowi tej choroby. Coraz więcej dzieci wykazuje nietolerancje pokarmowe lub zapada na mniej lub bardziej ostre odmiany astmy, będące najczęściej konsekwencją alergii wziewnych.

Postępowanie przy alergii

Każda alergia wymaga konsultacji lekarskiej. Szczególnie u dzieci, których układ immunologiczny jest ogólnie słabszy, niż u osób dorosłych, nieleczone alergie mogą prowadzić do komplikacji. Nie jest jednak regułą, że mali alergicy chorują częściej.

Mit ten może być związany z faktem, że generalnie dzieci chorują znacznie częściej niż dorośli. Dzieje się tak ze względu na brak wykształconych jeszcze przeciwciał i dużą ekspozycję na choroby zakaźne w przedszkolu i szkołach.

Obecnie lekarze jednak stoją na stanowisku, że układ immunologiczny alergików, będąc wciąż “w stanie alarmowym” może wręcz zmniejszać częstotliwość zachorowań na zwykłe choroby sezonowe.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że sama alergia bywa źródłem dużego dyskomfortu – szczególnie, jeśli jest to alergia wziewna na pyłki roślin, smog i kurz.

Dom małego alergika

Jeśli u naszego dziecka stwierdzono alergię, bezwzględnie należy wprowadzić kilka zmian, które wpłyną na samopoczucie pociechy.

1) Sprzątanie do podstawa

Regularne usuwanie kurzu, pyłu i innych zabrudzeń jest ważne w każdym domu.

Jednak jeśli w mieszkaniu znajduje się alergik, należy to robić co najmniej parę razy w tygodniu (zwłaszcza w pomieszczeniach, w których przebywa on najczęściej – pokoju dziecięcym, salonie etc.). Warto zainwestować w odkurzacz z filtrem HEPA.

Dobrym rozwiązaniem są odkurzacze bezworkowe, które łatwiej utrzymać w czystości – po każdym użyciu wystarczy opróżnić pojemnik z zebranym kurzem i go umyć.

2) Uwaga na chemię

Chociaż wielu osobom alergia kojarzy się z koniecznością przebywania w sterylnych wręcz warunkach, nie jest to prawdą. Czystość, to nie to samo, co zupełna jałowość, która bywa równie niebezpieczna dla organizmu.

Zamiast inwestować w środki zwierające dużą ilość substancji chemicznych bakterio- i grzybobójczych, lepiej kupować ekologiczne płyny do mycia i czyszczenia powierzchni. W większości bazują one na skutecznych, ale naturalnych składnikach, takich jak soda oczyszczona, ocet, roślinne substancje myjące i delikatne mydła.

Obecnie w większości drogerii i sieciowych sklepów można zaopatrzyć się w bezpieczną, ekologiczną chemię, przyjazną dzieciom i alergikom.

3) Świeże powietrze

Nawet najczystsze mieszkanie bez dostępu świeżego powietrza stanie się duszne i nieprzyjazne alergikom. Dlatego warto regularnie wietrzyć mieszkanie, także zimą. Niestety, zimą w większości polskich miast stężenie szkodliwych pyłów przekracza dopuszczalną normę i to wielokrotnie.

Z kolei wiosną lub latem, jeśli alergik cierpi z powodu konkretnych pyłków roślin, otwarcie okna może skutkować nagłym atakiem. Jeśli nie możemy sobie pozwolić na otwarcie okien, idealnym rozwiązaniem okaże się dobrej jakości oczyszczacz powietrza.

Markowe urządzenia nie tylko filtrują powietrze ze szkodliwych substancji, ale także pozbywają się nieprzyjemnych zapachów, pyłków roślin i kurzu!

4) Dom strefą wolną od tytoniu

Chociaż wydaje się to oczywistością, nigdy dość ostrzeżeń: palenie bierne, jest tak samo szkodliwe, jak aktywne. Szczególnie dla małych alergików, dym papierosowy może być powodem zaostrzenia się reakcji alergicznej. W domu alergika bezwzględnie nie należy palić.

5) Jak to jest z tymi zwierzętami?

Jeśli dziecko jest alergikiem, niekoniecznie nie może posiadać żadnego zwierzątka. Po pierwsze, alergia związana z pyłkami, niekoniecznie musi być powiązana z alergią na białko zawarte w ślinie psów czy kotów.

Jednak jeśli mamy pewność, że nasza pociecha jest uczulona na sierść tych zwierząt, wciąż możemy pomyśleć o kupnie takiej rasy, która nie produkuje alergenów. Są to m.in. kot syberyjski, foksterier szorstkowłosy, hawańczyk, kot egipski etc..

Dla alergików odpowiednie są także rybki, niektóre gryzonie, ptaki.

6) Wełna, pierze i futra

Narzuty, kapy i kołdry wykonane z tych materiałów są idealnym siedliskiem dla roztoczy i bardzo szybko zbierają kurz.

Dodatkowo są problematyczne w praniu i w większości przypadków nie mogą być prane w zwykłej pralce, co utrudnia utrzymanie higieny.

Lepszym wyborem w domu alergika są kołdry i koce wykonane z materiałów syntetycznych lub naturalnych tkanin, które dobrze znoszą częste pranie.

7) Rośliny – tak, ale nie w dużych ilościach

Rośliny doniczkowe znacząco poprawiają atmosferę w mieszkaniu. Pięknie się prezentują, ale dodatkowo filtrują powietrze i generują tlen.

Z tym, że każda ziemia doniczkowa jest miejscem przebywania zarodków pleśni, co jest związane z naturalnymi procesami gnilnymi.

Dlatego w domu alergika rośliny powinny być ograniczone do minimum i wybierane pod kątem swoich właściwości filtrujących powietrze.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*