Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Choroba De Quevarina to inaczej zaciskające zapalenie pochewek ścięgien prostowników pierwszego przedziału grzbietowego ręki. Za przyczynę schorzenia przyjmuje się przewlekłe urazy i przeciążenia ścięgien, czasem nawet nieodczuwalne, związane z wykonywaniem niektórych powtarzających się czynności życiowych.

Długotrwałe drażnienie pochewki ścięgien powoduje stan zapalny. Ostatecznie dochodzi do obrzęku i ucisku ścięgien nadgarstka, wywołując ból nadgarstka. Choroba de Quervaina dotyka najczęściej osób, których zawód związany jest z wykonywaniem dużej częstotliwości ruchów z mocnym uchwytem, jak np.

malarze, murarze i muzycy.

Objawy choroby De Quevarina

 • bóle w okolicy kości promieniowej przy silnym chwycie,
 • osłabienie sprawności i ruchomości ręki,
 • bolesne przeskakiwanie ścięgien,
 • pogrubiała pochewka z obrzękiem.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Podstawę rozpoznania stanowi badanie palpacyjne, podczas którego lekarz ortopeda może wykonać test Finkelsteina, potwierdzający obecność choroby De Quevarina. Czasami wykonywane jest zdjęcie RTG, które ma wykluczyć inne patologie. Badaniem dużo skuteczniejszym w diagnostyce choroby jest USG. Leczenie choroby De Quervaina ma charakter zachowawczy i polega na rehabilitacji oraz podaniu sterydu w miejscu bólu. Pomocne w leczeniu może być usztywnienie kciuka stabilizatorem. W przypadku braku wyraźnej poprawy w leczeniu, konieczny staje się zabieg chirurgiczny, który polega na przecięciu troczka i częściowym wycięciu pochewek ścięgnistych z usunięciem pozapalnych zrostów.

Czytaj więcej o chorobie De Quevarina.

Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) w bólu nadgarstka

Ból nadgarstka wywołany długotrwałym uciskiem nerwu pośrodkowego, pod wpływem regularnych przeciążeń ręki dominującej wykonywaniem powtarzających się czynności, diagnozowany jest jako zespół cieśni nadgarstka.

Choroba ta może wystąpić u osób w każdym wieku, choć najczęściej dotyczy kobiet po pięćdziesiątym roku życia.

Wspomniany nerw pośrodkowy, wraz ze ścięgnami mięśni zginaczy palców, przebiega w kanale nadgarstka, który z trzech stron ograniczony jest przez kości i więzadło poprzeczne nadgarstka.

To ciasne ułożone w momencie zmian zapalnych i obrzęku, powoduje pogrubienie więzadła poprzecznego, które uciska nerw pośrodkowy. Zespołu cieśni nadgarstka może również mieć charakter choroby zawodowej np. praca na budowie lub pisanie na klawiaturze komputera, a także być wywołany przez reumatoidalne zapalenie stawów. Stąd różne przyczyny bólu nadgarstka.

Objawy zespołu cieśni nadgarstka

 • mrowienie w kciuka i palców: wskazującego, środkowego oraz połowy palca serdecznego,
 • ból nadgarstka,
 • drętwienie i bóle palców, ból promieniuje nawet do przedramienia,
 • osłabienie chwytu, niemożność zaciśnięcia dłoni w pięść,
 • zaniki mięśniowe w obrębie kłębu kciuka,
 • pogłębianie się zmian degeneracyjnych nerwu pośrodkowego.

Podstawą rozpoznania jest wywiad lekarski, a także badanie kliniczne, w którym lekarz ortopeda wykonuje specjalistyczne testy: Tinela i Phalena. W badaniach dodatkowych, potwierdzających zespół cieśni nadgarstka, stosuje się badanie przewodnictwa nerwowego i badanie USG. W szczególnych przypadkach tzw. zespołu Double Crush Syndrome, przy uszkodzeniu nerwu na dwóch poziomach (nadgarstka i kręgosłupa szyjnego) diagnostykę rozszerza się o kręgosłup szyjny, czyli o badanie RTG i MRI.

Na wczesnym etapie zespołu cieśni nadgarstka, leczenie polega na zastosowaniu szyny i podaniu do kanału nadgarstka środka sterydowego o działaniu przeciwzapalnym. W procesie leczenia można skorzystać z fizjoterapii, która również przynosi okresowo poprawę.

W większości przypadków najskuteczniejszą formą leczenia jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, polegającego na zwiększeniu objętości kanału nadgarstka. Zabieg odbarczenia nerwu pośrodkowego wykonany jest w znieczuleniu miejscowym i jest zabiegiem bardzo skutecznym i bezpiecznym.

Po zabiegu na zespół cieśni nadgarstka należy oszczędzać rękę i nie nosić nią ciężkich przedmiotów. Następnie rozpocząć rehabilitację, której celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawa funkcji ręki.

Czytaj więcej o zespole cieśni nadgarstka.

Ból nadgarstka po złamaniu kości łódeczkowatej

Kość łódeczkowata, która jest jedną z ośmiu kości nadgarstka, ulega najczęstszym urazom, co stanowi ok. 80% wszystkich złamań w obrębie nadgarstka. Najczęściej do tego urazu dochodzi przy upadku na wyprostowaną kończynę górną przy zgiętym grzbietowo nadgarstku.

Diagnostyka tego urazu jest dość trudna. Oparta jest na badaniu fizykalnym celem stwierdzenia charakterystycznych objawów, takich jak ból nadgarstka w tabakierce anatomicznej oraz ból przy przyparciu I i II palca.

Pomocne w rozpoznaniu jest również wykonanie zdjęć RTG lub badanie rezonansem magnetycznym.

Objawy złamania kości łódeczkowatej

 • silny ból po stronie grzbietowej nadgarstka,
 • obrzęk promieniowej strony nadgarstka,
 • tkliwość dotykowa,
 • nadgarstek ma ograniczenie ruchomości w stawie.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Złamanie kości łódeczkowatej bez przemieszczenia nie wymaga operacji, leczone jest zachowawczo. Nadgarstek utrzymywany jest w unieruchomieniu gipsowym przez okres 6-12 tygodni. Po 2 tygodniach od uszkodzenia możliwy jest powrót do aktywności, ale nadal wymagane jest stosowanie ortezy usztywniającej, dopóki zdjęcie RTG nie potwierdzi zrostu kości. W przypadku złamań z przemieszczeniem konieczne jest nastawienie i wewnętrzne zespolenie operacyjnie.

Uprawianie aktywności fizycznej po zespoleniu złamania niestabilnego jest możliwe, ale zależy od jakości zespolenia w czasie zabiegu. Pełny powrót do sportu może nastąpić, jeśli badanie RTG wykaże pełny zrost odłamów.

Po wygojeniu złamania kości łódeczkowatej zwykle niezbędna jest intensywna rehabilitacja, która umożliwia odzyskanie zakresu ruchu nadgarstka. Rehabilitacja po złamaniu kości łódeczkowatej trwa od kilku tygodni do pół roku.

Polega ona na stopniowym przywracaniu czucia głębokiego i koordynacji nerwowo-mięśniowej. W tym okresie należy uważać, aby nie przeciążać ręki np. cięższymi pracami domowymi.

Czytaj więcej o złamaniu kości łódeczkowatej.

Ból nadgarstka a Ganglion

Codzienna praca fizyczna, wielogodzinne uderzenia w klawiaturę, lub uprawianie sportów jak np. tenis, mogą doprowadzić do przeciążeń i stanu zapalnego w nadgarstku. W wyniku tego może powstać galaretowata torbiel zwana jako ganglion.

Powstaje one w wyniku nadprodukcji płynu stawowego wewnątrz stawu lub w pochewce otaczającej ścięgna, co powoduje wzrost ciśnienia, rozciąganie torebki, a w efekcie guzka widocznego pod skórą w okolicy stawu. Ganglion może powstać teoretycznie wszędzie, zwłaszcza w okolicy stawu narażonego na wielokrotne urazy lub przeciążenia.

Najczęściej lokalizują się na grzbietowej powierzchni nadgarstka. Może on powodować ból, a także imitować inne dolegliwości jak np. zespół kanału nadgarstka lub torbiel Bakera.

Ganglion – objawy

 • twarda narośl wyraźnie wystająca ponad powierzchnię skóry,
 • czasem ganglion może być mały, wyczuwalny tylko palpacyjnie,
 • może być zarówno bezbolesny, jak i powodować dyskomfort i ból,
 • jest częściowo przesuwalny wobec podłoża,
 • nadgarstek z widocznym ganglionem często stanowi problem natury estetycznej.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

W celu postawienia jednoznacznej diagnozy wykonuje się badania obrazowe RTG oraz USG. Umożliwiają one identyfikację zawartości torbieli oraz wykrycie patologii nadgarstka. Guzki zawierające treść litą mogą być zmianą nowotworową, dlatego ważna jest konsultacja każdego guzka z lekarzem. Leczenie ganglionu w początkowej fazie choroby opiera się na odciążaniu i ograniczaniu ruchu w stawie. Można strać się zredukować stan zapalny poprzez masowanie, znane jako „rozbijanie” ganglionu. W bardziej zaawansowanym stadium, można rozważyć bardziej inwazyjne metody jak punkcja (nakłucie) ganglionu z aspiracją jego treści oraz podaniem leku sterydowego pod kontrolą USG. W przypadku wyraźnego braku poprawy w leczeniu, należy rozważyć zabieg polegający na wycięciu torbieli, jaki lekarz wykonuje techniką artroskopową lub otwartą. Do leczenia operacyjnego warto dołożyć wsparcie fizjoterapeuty.

Czytaj więcej o Ganglionie. 

Ból nadgarstka w chorobie stawów

Zapalenie stawów to choroba przewlekła, w której dochodzi do deformacji i ograniczenia ruchomości, a charakterystycznymi objawami są: ból, obrzęk i sztywność stawu. Może być on wtórny do urazu, przeciążenia lub występować w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Każdy staw może ulec obrzękowi, jednak najczęstszą lokalizacją jest nadgarstek, a także drobne stawy dłoni. To, co powinno nas zaniepokoić, to symetria zajętych stawów, czyli np. gdy obrzękowi ulegną oba nadgarstki.

Może to świadczyć o chorobie zapalnej stawów, a nie urazie lub przeciążeniu.

Objawy bólu nadgarstka w chorobie stawów

 • podstawowym objawem jest obrzęk stawu,
 • symetryczność zajętych stawów (oba nadgarstki),
 • dolegliwości bólowe na ogół występują w nocy i rano,
 • poranna sztywność stawów.

Podstawą diagnostyki jest wywiad z pacjentem, a także badanie fizykalne, ponieważ zmiany często są ewidentne. W niektórych przypadkach należy dodatkowo wykonać badania laboratoryjne i radiologiczne.

W przypadku podejrzenia zapalenia stawów, zleca się badania krwi: morfologię, parametry zapalne (OB i CRP), czynnik reumatoidalny (RF), przeciwciała antyCCP.

W reumatologii duży nacisk kładzie się na genetykę, dlatego jeżeli pacjent ma podejrzenie zapalenia stawów, to zawsze pytany jest przez lekarza o występowanie chorób stawów w rodzinie. Istnieje również zapalenie stawów poinfekcyjne, które może być wywołane przez bakterie, wirusy czy inne patogeny. Jest to tzw. odczynowe zapalenie stawów.

Czytaj więcej o chorobie stawów. 

Skręcenie nadgarstka

Skręcony nadgarstek jest bardzo częstym urazem, szczególnie wśród ludzi młodych uprawiających sporty ekstremalne. Kolejną grupą osób narażoną na skręcenie nadgarstka są osoby starsze, którym uraz ten najczęściej przydarza się podczas upadków na śliskiej nawierzchni.

Leia também:  Como Evitar Que Email Seja Spam?

Przyczyny dolegliwości są jednoznaczne, ból nadgarstka może być spowodowany naciągnięciem lub zerwaniem wiązadeł, szczególnie łódeczkowato-księżycowatego i księżycowato-trójgraniastego.

Skręcenie nadgarstka wymaga szybkiego postępowania, które obejmuje schłodzenie nadgarstka oraz unieruchomienie go bandażem lub stabilizatorem.

Uszkodzenie wiązadła łódeczkowato-księżycowatego najczęściej pojawia się w wyniku urazu po upadku na dłoń z wyprostowanym oraz odchylonym łokciowo nadgarstkiem. W następstwie pojawia się obrzęk i ból wzdłuż grzbietu nadgarstka.

W diagnostyce najważniejsze są badania kliniczne (wykonywanie testu Watsona) oraz USG i MRI. W przypadku zerwania tego więzadła widoczne jest poszerzenie radiologicznej szczeliny pomiędzy kośćmi i odczuwalna jest niestabilność grzbietowa.

Leczenie operacyjne polega na zszyciu lub rekonstrukcji więzadła SL.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Uszkodzenie wiązadła księżycowato-trójgraniastego najczęściej pojawia się w wyniku urazu po upadku na wyprostowaną dłoń z wyprostowanym i odchylonym w kierunku promieniowym nadgarstkiem. Wśród objawów występuje ból po stronie łokciowej w nadgarstku oraz osłabienie kończyny.

Rozpoznanie w większości przypadków opiera się o badania kliniczne. Przy braku całkowitego zerwania więzadła, podejmuje się leczenie zachowawcze, wykonując unieruchomienie nadgarstka. Zabieg chirurgiczny wykonuje się w przypadku braku efektów leczenia zachowawczego.

Powrót do sportu możliwy jest po kilku miesiącach od zabiegu.

Czytaj więcej o skręceniu nadgarstka. 

Najlepszy preparat na stawy dłoni i palców

Nadmierne zgięcie nadgarstka lub nienaturalne wygięcie dłoni spowodowane długą pracą na komputerze może wywołać mocny ból nadgarstka.

Jeżeli odczuwają Państwo uciążliwe dolegliwości stawów dłoni oraz palców, należy jak najszybciej zapobiegać tym objawom. Zdecydowanie najskuteczniejsze efekty poprawy kondycji stawów uzyskuje się w przypadku szybkiej reakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem kilku porad, które mogą pomóc utrzymać dobrą kondycję stawów dłoni i palców.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Najczęstsze dolegliwości stawów dłoni i palców

Najczęstszą przyczyną wykonywania operacji ręki na świecie jest choroba zespołu cieśni nadgarstka. Obciążające ćwiczenia fizyczne czy też po prostu tryb wykonywanej pracy, mogą bardzo pogorszyć kondycję stawów dłoni i palców. Chorobie towarzyszą takie objawy jak:

 • dokuczliwy ból,
 • mrowienie
 • drętwienie rąk

W miarę postępu choroby, pojawia się także stan zapalny i obrzęk ścięgien, które prowadzą do zmniejszenia przestrzeni w kanale cieśni nadgarstka. Mocny ucisk nerwu powoduje, że ból jest bardzo uciążliwy, występuje sztywność stawów nadgarstkowych, a chory traci pełną sprawność w dłoni i pojawiają się problemy z wykonaniem precyzyjnych ruchów.

Kiedy Twoje dłonie wołają o pomoc?

Liczne dolegliwości dłoni i palców może wywołać także choroba reumatoidalnego zapalenia stawów. W Polsce oficjalne statystyki określają liczbę chorych na 400 tys. osób. RZS występuje najczęściej u osób powyżej 40. roku życia. Chorobie towarzyszy:

 • uciążliwy ból palców i dłoni
 • sztywność
 • obrzęk
 • często także utrata pełnej ruchomości

W obrębie palców mogą powstać deformacje typu łabędzia szyja (palce II – V), kaczy dziób lub kciuk butonierkowaty (kciuk).

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Stopnie zaawansowania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

5 kroków do poprawy kondycji stawów dłoni i palców

Zdecydowanie najskuteczniejsze efekty poprawy kondycji stawów uzyskuje się w przypadku szybkiej reakcji. Oznacza to, że im szybciej zastosujemy się do wskazówek, które mogą nam pomóc zregenerować stawy, tym większa szansa na pokonanie pierwszych objawów choroby lub przynajmniej zatrzymanie jej postępu.

1. Preparat na stawy uzupełniający niedobory mazi stawowej

Wybierz preparat, który dostarcza stawom składników, stanowiących ich naturalny budulec, a więc kwas hialuronowy oraz siarczan chondroityny. Dzięki temu stawy mogą naturalnie się zregenerować.

Skala osiąganych efektów zależna jest od stopnia zniszczenia stawów, poziomu zużycia chrząstki stawowej, a także od przeciążenia stawów na skutek wykonywania intensywnych i częstych ruchów.

Warto pamiętać, że im szybciej zadbamy o nasze stawy, tym większa szansa na utrzymanie ich dobrej kondycji na dłużej.

2. Odciążanie stawów dłoni

Błona maziowa w zdrowym stawie jest cienka, chrząstka która pokrywa kości ma idealnie gładką strukturę, a płyn maziowy swobodnie obmywa jej powierzchnię, aby dostarczyć im składników odżywczych. Naruszenie naturalnej budowy stawów wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnych dolegliwości stawów.

Na skutek dużej intensywności ruchów palców i dłoni może dojść nawet do ich przeciążenia. Każdego dnia dłonie i palce wykonują z pozoru proste czynności.

Mimo wszystko to częstotliwość tych prac decyduje w jakim stopniu i kiedy dochodzi do przeciążenie stawów. Te zaś mogą wywoływać szereg silnych dolegliwości, które utrudnią nam wykonywanie wielu codziennych zajęć.

Osoba może mieć problem na przykład z najprostszymi rzeczami jak:

 • podnoszenie kubka z herbatą,
 • pisanie na klawiaturze,
 • odkręcenie słoika,
 • mycie głowy,
 • sięganie po przedmioty,
 • wyrobienie ciasta,
 • zapinanie guzików.

Jeżeli w przypadku długo utrzymujących się dolegliwości stawów, osoba nadal wykonuje obciążające stawy czynności, wówczas może dojść do znacznego pogorszenia się ich kondycji. Aby zminimalizować ryzyko przeciążeń min.

stawów dłoni należy unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów, bardzo ważne jest aby zadbać o właściwą ergonomię stanowiska pracy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zmuszeni do wielogodzinnej pracy przy komputerze. Niewłaściwe ułożenie palców na klawiaturze lub brak oparcia nadgarstków, może w dłuższej perspektywie czasu pogorszyć kondycję tych stawów.

Wydaje się to takie proste, a jednak wielu z nas zapomina o tym. Wystarczy naprawdę niewiele aby cieszyć się ruchem bez bólu.

3. Opanowanie stresu i relaks

Ciągły stres może bardzo negatywnie wpłynąć na kondycję stawów w organizmie. Stałe napięcie mięśni i stawów, wywołane sytuacjami stresowymi, może powodować ból tych części ciała. Długo utrzymująca się adrenalina nadmiernie pobudza układ odpornościowy.

Zmniejszenie odporności organizmu może z kolei przełożyć się na wystąpienie tzw. chorób z autoagresji (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów). Stres ogranicza także zdolność organizmu do przyswajania witamin i składników mineralnych.

Długotrwały stres negatywnie wpływa na kondycję stawów.

Jeżeli chcemy zadbać o kondycję stawów i ogólny stan zdrowia warto popracować nad ograniczeniem stresu w codziennym życiu. Powinniśmy nauczyć się odpowiednio reagować na stres oraz ograniczać do minimum przyczyny, które go wywołują.

4. Dieta na stawy

Nieprawidłowa dieta na stawy może doprowadzić do uszkodzeń stawów i pogorszenia ich kondycji. Zdecydowanie odradza się spożywanie wysoko przetworzonych produktów, jedzenia typu fast food, a także produktów bogatych w cukier.

Istnieje szereg zaleceń, które należy uwzględnić w swojej diecie, w zależności od zdiagnozowanej dolegliwości. Trzeba pamiętać o wycofaniu z diety produktów, które mogą nasilać dolegliwości bólowe lub pogłębiać stan zapalny.

Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że dieta w dużym stopniu determinuje kondycję naszego organizmu, w tym także kondycję stawów.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

5. Właściwa diagnostyka

Aby dokładnie poznać przyczyny dolegliwości zdecydowanie rekomendujemy wnikliwą diagnostykę lekarską.

W przypadku zdiagnozowania chorób zwyrodnieniowych czy też reumatycznych, musimy być świadomi, że leczenie może być długotrwałym procesem.

Wnikliwa diagnostyka pozwoli uzyskać dodatkowe informacje, a wszelkie zalecenia oraz systematyczność (np. konieczność rehabilitacji lub fizykoterapii) pomogą osiągnąć lepsze efekty.

Ból stawów dłoni – przyczyny, objawy, leczenie –

Ból dłoni może mieć wiele różnych przyczyn, a jedną z najczęstszych jest stan zapalny stawów.

Jeżeli mija on samoistnie, w przeciągu kilku dni, nie powinno być podstaw do obaw, warto jednak wiedzieć, że jeżeli bólom stawów towarzyszą takie dodatkowe objawy jak gorączka, obrzęk stawów, jak i ich poranna sztywność, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy pamiętać także, że bóle stawów mogą być objawami wielu chorób, jak i mogą także wynikać z urazów mechanicznych. Leczenie konkretnego bólu stawu wykonuje się w zależności od przyczyny.

Bóle stawów dłoni – jakie mogą być przyczyny?

Przyczyny bólu stawów można podzielić na niezapalne (jest to ból związany z urazem mechanicznym) oraz zapalne (wtedy przyczyną bólu jest zapalenie w tkankach stawowych).

Ból stawów wynikający z urazów mechanicznych najczęściej jest kojarzony z nadwyrężeniem, jak i przeciążeniem struktur stawowych, do których należą między innymi torebki stawowe i wiązadła.

Tego rodzaju ból może występować po nadmiernych ćwiczeniach fizycznych bądź intensywnej pracy fizycznej.

Jedną z najczęstszych przyczyn bólu stawów dłoni u osób starszych jest choroba zwyrodnieniowa stawów, choć osoby starsze także mogą zmagać się z chorobami zapalnymi takimi jak dla przykładu reumatoidalne zapalenie stawów. Natomiast jeżeli ból stawów występuje u osób młodych, należy szczególnie go diagnozować i wychodzić z założenia, że najczęstszą jego przyczyną są zapalne choroby stawów.

Bolące stawy rąk – jak wyglądają objawy zapalenia stawów dłoni?

Zapaleniu stawów dłoni najczęściej towarzyszą takie objawy jak obrzęk i wrażliwość stawów, poranne odczuwanie sztywności stawów, ograniczenie ich ruchomości, osłabienie uchwytu, jak i spadek siły mięśniowej.

Leia também:  O Que É A Dopamina E Como Ela Funciona?

W kolejnych etapach choroby natomiast, na stawach mogą pojawiać się guzki reumatoidalne. Dodatkowo chorobie tej bardzo często towarzyszy zwiększona temperatura ciała, zmęczenie, jak i brak apetytu.

W zaawansowanym etapie choroby utrudnione jest wykonywanie podstawowych codziennych czynności takich jak chociażby ubieranie się bądź mycie.

Ból dłoni w środku – jakie mogą być przyczyny?

Ból dłoni w środku, czyli ból występujący w stawach śródręczno- paliczkowych najczęściej może wskazywać na takie konkretne choroby jak:

Reumatoidalne zapalenie stawów, dodatkowo, jeżeli bólowi stawów towarzyszy poranna sztywność, jak i ich zaczerwienieni,Hemochromatoza, czyli choroba metaboliczna, która jest schorzeniem wywołanym nadmiernym gromadzeniem żelaza przez organizm,Dna rzekoma, której przyczyny to nadmierne odkładanie się kryształów wapniowych w stawach.

Ból dłoni po zewnętrznej stronie – czego może być objawem?

Ból po grzbietowej stronie dłoni, występujący razem z obrzękiem, jak i ociepleniem stawu w tej okolicy może być wynikiem zapalenia pochewek ścięgnistych mięśni prostowników, co wywołane może być dną moczanową, przeciążeniem bądź infekcją.

Przyczyną bólu po zewnętrznej stronie ręki może być także tak zwana torbiel galaretowata, która może uciskać na nerwy, wywołując ból oraz ograniczać ruchomość w stawie. Choroba ta leczona jest chirurgicznie i najczęściej leczenie polega na wycięciu torbieli.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?

Jak wygląda leczenie oraz co na ból stawów?

Bardzo ważnym czynnikiem jest, aby nie przedłużać leczenia za pomocą domowych sposobów i udać się do lekarza, jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż od 5 do 7 dni bądź z dnia na dzień jest on coraz silniejszy. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe objawy mogące towarzyszyć bólom stawów, takie jak gorączka, osłabienie lub spadek masy ciała.

W przypadku wizyty u lekarza bardzo istotne jest wykonanie wszelkiego rodzaju wymaganych badań, co pozwoli na szybką i przede wszystkim dokładną diagnozę.

Bolące stawy leczone są w zależności od wieku pacjenta, współwystępujących chorób, jak i lokalizacji bólu oraz jego natężenia (więcej na temat bólu stawów przeczytasz w moim artykule – https://bol-stawow.pl/bole-stawow/). W leczeniu objawowym stosowane są najczęściej tabletki na stawy, czyli po prostu środki przeciwbólowe, których celem jest zniwelowanie negatywnych objawów (sprawdź mój ranking skutecznych suplementów na stawy – https://bol-stawow.pl/tabletki-na-stawy-ranking/). Używa się także różnorakich środków przeciwzapalnych, a leki tego typu można stosować w wielu postaciach, najpopularniejsze są tabletki i żele, oraz maści, które aplikujemy bezpośrednio na bolące miejsca. Najbardziej podstawowym elementem leczenia jest jednak rehabilitacja, która pomaga w zmniejszeniu bólu i pomaga wrócić do pełni zdrowia.

Ból dłoni – co jest przyczyną i jak leczyć ból stawów dłoni?Przyśpiesza regenerację urazów

Jak zapobiegać bólom stawów, co zrobić, aby uniknąć problemów w przyszłości?

Jak w każdym przypadku czy to chorobowym wywołanym stanem zapalnym bądź przez mechaniczne urazy bardzo istotną kwestią jest zapobieganie i profilaktyka, które pomogą nam uniknąć dolegliwości w obrębie dłoni. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, aby zapewnić organizmowi odpowiednią dawkę witaminy D, jak i wapnia.

Dzięki suplementacji tych składników możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko złamania i urazów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na dbanie o dłonie podczas pracy, poprzez odpoczynek co jakiś czas, oraz dbanie o ich prawidłowe ułożenie, natomiast jeżeli jesteśmy pasjonatami sportu, warto również pamiętać o odpowiednim ubiorze, jak i ochraniaczach na nadgarstki.

PRZYCZYNY BÓLU NADGARSTKA I DŁONI – Centrum Rehabilitacji Re-Flex Radzymin

Nadgarstek i dłoń są częściami ciała, których praktycznie na co dzień używa się cały czas.

Fakt, że składają się z licznych i drobnych kości, więzadeł oraz mięśni sprawia, iż narażone są na liczne przeciążenia oraz urazy. Okolice te dotykać mogą również różne stany chorobowe, powodując między innymi ból, drętwienie, obrzęki, zniekształcenia a także przykurcze.

Przyczyny bólu nadgarstka i dłoni

Choroby zapalne stawów

RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) – nieswoisty, symetrycznie występujący stan zapalny, dotyczy najczęściej stawów obwodowych. Przyczynia się do niszczenia stawów i struktur wokół niego się znajdujących powodując upośledzenie ich funkcji. Typowe objawy RZS to:

 • – ból, – obrzęk, – poranna sztywność,
 • – symetryczne zajęcie nadgarstków oraz dłoni do stawów międzypaliczkowych bliższych.

Początek RZS może nastąpić w każdym wieku, jednak najczęściej zaczyna się w wieku między 25. a 50. rokiem życia.

Łuszczycowe zapalenie stawów – w tym przypadku stan zapalny występuje najczęściej asymetrycznie. Oprócz objawów typowych dla zapalenia stawów mogą wystąpić dodatkowo zmiany skórne i zajęcie wyłącznie stawów międzypaliczkowych dalszych dłoni.

Choroba zwyrodnieniowa stawów – polega zwykle na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek, które tworzą staw. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej dochodzi najczęściej do uszkodzenia chrząstki stawowej oraz do wymuszonej przebudowy kości.

Dolegliwości bólowe dotykają najczęściej stawów międzypaliczkowych bliższych bądź dalszych oraz podstawę kciuka. Funkcja ręki zostaje ograniczona poprzez pojawiający się stan zapalny.

Typowym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów jest powstawanie guzków Boucharda i Heberdena, po którym objawy bólowe nieco łagodnieją.

Okołostawowe schorzenia

Zespół cieśni nadgarstka – wynika z ucisku nerwu pośrodkowego, który przebiega ciasno przez kanał nadgarstka wytworzony przez kości nadgarstka i więzadło. Dotyka w większej liczbie kobiet po 40 roku życia oraz osoby, u których dochodzi do przeciążenia w obrębie nadgarstka. Na zespół ten narażone są również kobiety w ciąży i osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów. Objawia się najczęściej:

 1. – występującym bólem rąk i nadgarstka, – drętwieniem, – cierpnięciem palców od 1 do 4, – zanikami mięśniowymi, – obniżeniem czucia.
 2. – objawy nasilać mogą się szczególny w nocy bądź po wybudzeniu.

Przykurcz Dupuytrena – powoduje przykurcz palców i znaczne ograniczenie otwarcia dłoni. Wynika to z przebudowy i grubienia się tkanki podskórnej dłoni (rozcięgno dłoniowe).

Na rozcięgnie dłoniowym pojawiają się charakterystyczne guzki oraz może pojawić się objaw palca trzaskającego (ciężko rozprostować palec po uprzednim jego zgięciu). Choroba ta występuje znacznie częściej u mężczyzn po 40.

roku życia i ma podłoże genetyczne.

Zespół de Quervaina – wynika z zapalenia pochewki ścięgnistej odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka.

Najczęściej do zapalenia dochodzi w wyniku sumujących się mikrourazów poprzez wykonywanie czynności, które angażują solidny chwyt i odwiedzenie ręki.

Ból lokalizuje się najczęściej w okolicy promieniowej nadgarstka (strona od kciuka) i nasila się przy poruszaniu kciukiem, mocnym chwycie i odwodzeniu ręki.

Ból rzutowany

Należy pamiętać, że oprócz wyżej wymienionych schorzeń, które przyczyniają się do występowania bólów nadgarstka i dłoni, mogą być również dolegliwości wynikające z uszkodzenia innego rejonu ciała niż tego, w którym jest problem. Przyczynić mogą się do tego między innymi objawy wynikające z uszkodzenia w obrębie kręgosłupa szyjnego, w obrębie naczyń, czy chociażby zespół łokcia tenisisty bądź zespół algodystroficzny bark-ręka.

 • Ból nadgarstka i dłoni – diagnostyka
 • Z racji tego, że przyczyn występowania bólu w obrębie nadgarstka i dłoni może być bardzo wiele, najlepiej zgłosić się do lekarza w celu konsultacji i postawienia diagnozy. Badania, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny to między innymi:
 • – ultrasonografia (obrazowanie struktur miękkich stawów), – RTG (obrazowanie struktur kostnych), – niekiedy rezonans magnetyczny bądź USG,
 • – badania pokazujące przewodzenie nerwowe.
 • Ból nadgarstka i dłoni – postępowanie
 • Gdy pojawia się ból nadgarstka i dłoni:
 • – można zastosować zimny bądź ciepły okład, w zależności co pomaga i przynosi bardziej ulgę; – należy ograniczyć wszelkie zbędne ruchy ręką, które nasilają objawy bólowe nadgarstka i ręki; – unikać dźwigania, noszenia ciężkich przedmiotów, aby nie dochodziło do przeciążeń w stawach;
 • – gdy ból utrzymuje się przez dłuższy okres czasu i wystąpią inne dodatkowe objawy charakteryzujące stan zapalny (obrzęk, zaczerwienienie), a także sztywność poranna czy osłabienie funkcji ręki, należy udać się do specjalisty.
 • Ból nadgarstka i dłoni – leczenie

Leczenie bólu nadgarstka i dłoni jest zależne od tego, co jest przyczyną wystąpienia problemów z nadgarstkiem i dłonią oraz jak silne są objawy. Najczęściej stosuje się różne formy rehabilitacji, od ćwiczeń ruchowych aż po zabiegi z działu fizykoterapii.

Wdrażane jest również leczenie farmakologiczne, najczęściej przy wykorzystaniu NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Dobre rezultaty daje miejscowe wstrzykiwanie steroidów w miejsca zmienione zapalnie.

W niektórych przypadkach konieczny jest zabieg chirurgiczny, który mimo wszystko nie zawsze przynosi efekt, którego się oczekuje.

Skuteczny sposób na pozbycie się bólu dłoni

Zapalenie odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka powoduje ból wyzwalający się podczas ruchów kciuka i może prowadzić do zwłóknienia i uszkodzenia ścięgien.

Leia também:  Como Dizer A Um Rapaz Que Gosto Dele Indiretamente?

Na chorobę de Quervaina narażony jest każdy, kto pracuje manualnie, wykonując wiele powtarzanych ruchów kciukiem (praca przy komputerze), choć często dotyczy ona młodych matek, podnoszących niemowlę stąd jej potoczna nazwa.

Choroba jest dość uciążliwa, gdyż w zaawansowanych przypadkach może ograniczyć funkcjonalność zajętej ręki, dlatego tylko wcześnie zdiagnozowana i dobrze leczona daje szansę na powrót do sprawności.

Leczenie choroby de Quervaina jest zachowawcze i skupia się na wyeliminowaniu bólu.

Jeśli ból utrudnia wykonywanie czynności zawodowych lub codziennych stosuje się szyny i stabilizatory obejmujące kciuk dobrane odpowiednio przez ortopedę.

Unieruchomienie stosuje się do 3 tygodni i należy pamiętać o przerwach na rozruch ręki i nadgarstka. Zaleca się stosowanie fizykoterapii o działaniu przeciwbólowym i i przeciwzapalnym:

 • krioterapii,
 • jonoforezy,
 • zabiegów i przyśpieszających gojenie
 • pole magnetyczne,
 • laseroterapię,
 • ultradźwięki.

Jednocześnie zaleca się wykonywanie ćwiczeń leczniczych odpowiednio dobranych przez fizjoterapeutę mających na celu:

 • rozluźnienie chorych ścięgien i przykurczonych mięśni,
 • poprawienie ruchomości stawów kciuka i nadgarstka,
 • stymulację kontroli nerwowo-mięśniową,
 • poprawę czucia głębokiego przy powrocie do codziennych czynności.

Do ćwiczeń rąk warto wykorzystywać specjalnie do tego celu przygotowane przyrządy do rehabilitacji dłoni.

Terapia manualna dłoni

Stosuje się także trapię manualną tkanek miękkich w celu:

 • przywrócenia ich elastyczności,
 • przywrócenia ruchomości,
 • przyśpieszenia procesu gojenia,
 • neuromobilizacje, czyli terapię manualną działającą na struktury tkanek nerwowych (nerwu promieniowego).

Przydatne są równie aplikację specjalnych elastycznych plastrów (kinesiotaping) na chore ścięgna i okolicę nadgarstka w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, stworzenia warunków do ich regeneracji oraz ustabilizowania ustawienia kciuka.

Prawidłowo powadzone:

 • leczenie ortopedyczne,  
 • fizjoterapia,
 • farmakologia
 • dają szansę na całkowite usunięcie dolegliwości.
 • Choroba de Quervaina, popularnie nazywana jest „kciukiem matki” i jest schorzeniem z grupy entezopatii, co oznacza że proces zapalny obejmuje pochewki ścięgniste otaczające ścięgna mięśni.
 • Są one specjalnymi osłonkami chrzęstno-ścięgnistymi wysłanymi błoną maziową, które mają za zadanie zmniejszanie tarcia ścięgien o okoliczne struktury przez co ich oddziaływanie jest bardziej efektywne.
 • Niewielki zaburzenia w tym ciasnym układzie mogą prowadzić do szybko rozwijającego się podrażnienia i zapalenia. W tym przypadku dotyczy ono mięśni kciuka, kontrolujących ruchy prostowania i odwodzenia, takie jak:
 • odwodziciel długi,
 • prostownik krótki kciuka.

Bóle mięśni rąk. Co mogą oznaczać i jak sobie z nimi radzić?

Ból mięśni rąk i nóg to częsta dolegliwość, której przyczyn może być wiele. Najczęściej występuje po intensywnym lub nadmiernym wysiłku fizycznym szczególnie wtedy, gdy zaczynamy naszą przygodę z treningami niezbyt rozważnie.

Kiedy z dnia na dzień postanawiamy zacząć dźwigać ciężary ponad realne możliwości lub grać w tenisa, jest prawie pewne, że przez kilka następnych dni po takim treningu będzie nam dokuczał ból mięśni w tym rąk. Im kondycja jest słabsza, tym dłużej trwa powrót do normalności.

 Jednak jeśli wcale nie mamy za sobą intensywnego treningu, ból rąk nie ustaje, a wręcz się nasila lub powraca? Co może być jego przyczyną?

Bóle mięśni rąk: przyczyny

Bóle rąk mogą być objawem wielu chorób. Bywają powodem różnego rodzaju zaburzeń na tle neurologicznym np. cieśni nadgarstka.

Dolegliwość ta, będąca tak naprawdę zapaleniem nerwu pośrodkowego, często jest skutkiem intensywnej pracy manualnej, różnego rodzaju przeciążeń i urazów. Może pojawić się także u kobiet w ciąży. Ból mięśni rąk w ciąży nie jest niczym niepokojącym.

Są one związane z naturalnymi procesami i zmianami zachodzącymi w organizmie przyszłej mamy. Wskazuje się, że ból mięśni rąk w ciąży bardzo rzadko jest przyczyną poważniejszych schorzeń.

Jeśli bólowi towarzyszą również inne objawy takie jak drętwienie i mrowienie może to oznaczać zwyrodnienia stawów.

Układ nerwowy a dokładniej nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, często objawiają się bólami kończyn górnych.

Kiedy uszkodzony jest jeden z nerwów przebiegających wzdłuż ręki, dolegliwości bólowe mogą wystąpić w wielu miejscach np. w kilku palcach, samym kciuku lub grzbiecie dłoni.

Przebyte wcześniej urazy, nawet po wyleczeniu mogą o sobie przypominać. Zdarza się, że ból rąk po urazie tkanki miękkiej wskazuje na tak zwany łokieć tenisisty.

Jest to schorzenie wywołane uszkodzeniem jednego z mięśni przy stawie łokciowym wynikające z intensywnego zginania i prostowania nadgarstka i zgiętego łokcia w tym samym czasie. Ból najczęściej występuje bezpośrednio w miejscu uszkodzenia, jednak może pojawić się też ból mięśni rąk od łokcia do ramienia.

Przy schorzeniu pojawiają się także dolegliwości towarzyszące takie jak problemy z utrzymaniem przedmiotów lub ściśnięciem ręki.

Reumatoidalne zapalenie stawu to dość częsta przyczyna bólu rąk. Powoduje ono nie tylko ból, ale także stan zapalny, drętwienie i zaczerwienienie w okolicach stawów.

Bóle mięśni rąk. Przyczyny i leczenie

Ze względu na to, iż ból kończyn górnych może mieć bardzo wiele przyczyn, ważne jest określenie, co mogło wywołać dolegliwość, a pomóc w tym może analiza naszych codziennych aktywności w tym sportowych i zawodowych.

Jeśli ból rąk to efekt wspomnianego na początku treningu to z pewnością z czasem ustanie. Dolegliwości występujące nagle, niebędące efektem przeciążenia w pracy, mogą wskazywać na chorobę zapalną. Szczególnie jeśli bólowi towarzyszą obrzęki i zaczerwienienia oraz sztywność stawów.

W tym przypadku mogą pojawić się również stany podgorączkowe i ogólne uczucie osłabienia.

Bóle mięśni rąk: leczenie

Ból rąk i nadgarstków można uśmierzyć okładami zarówno ciepłymi, jak i zimnymi. Konieczne jest unikanie prac fizycznych, które powodują nasilenie objawów bólowych, szczególnie dźwigania ciężkich przedmiotów.

W razie potrzeby można wspomagać się plastrami leczniczymi Itami, które szybko i precyzyjnie trafiają do źródła bólu, niwelując odczucie dyskomfortu.

Są to jednak środki doraźne a ból, który nie ustaje, powraca lub nasila się, oznacza konieczność zgłoszenia się do lekarza.

W celu zdiagnozowania źródła problemu wykonuje się zdjęcie radiologiczne (RTG), dzięki któremu można zobaczyć czy nie doszło do urazów lub, czy nie mamy do czynienia z chorobą stawów. Lekarze zlecają także inne badania obrazowe np.

: ultrasonografię lub rezonans magnetyczny i badania laboratoryjne.Po zdiagnozowaniu problemu, leczenie bólu ręki obejmuje wiele różnych metod.

W zależności od przyczyny dolegliwości oprócz leczenia farmakologicznego możliwe jest wykorzystywanie fizykoterapii, terapii steroidowej, a czasami przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

Ból nóg i rąk: co oznacza?

Ból mięśni rąk i nóg często występuje razem. Przyczyny tego typu dolegliwości mogą być bardzo różne. O ile nie towarzyszą im żadne inne objawy, to przyczyny można upatrywać w psychice.

Ból mięśni rąk i nóg może pojawić się przy nerwicy, a także atakach paniki. Częstą przyczyną dolegliwości jest też zwykła grypa.

Jednym z najpopularniejszych objawów tej choroby jest ból mięśni, który utrzymuje się przez kilka dni.

Dolegliwości mogą jednak towarzyszyć i poważniejszym schorzeniem. Jako te najczęściej wymienia się chorobę naczyń obwodowych lub neuropatię cukrzycową i alkoholową. Jako przyczyny bólu mięśni rąk i nóg wskazuje się również choroby związane z mięśniami np.

zapalenie wielomięśniowe, reumatyzm, różne zespoły bólowe pozastawowe, zespoły bólowe kręgosłupowo-korzeniowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej (np. reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie stawów z zajęciem kręgosłupa).

Nie są to jednak wszystkie podłoża bólu rąk i nóg przyczyny dolegliwości to także niedoczynność tarczycy lub skutek uboczny leków zwiotczających mięśnie. Czasem ból mięśni nóg i rąk pojawia się przy chemioterapii i terapiach obniżających poziom cholesterolu w krwi.

Ból mięśni nóg i rąk przyczyny i diagnostyka

Diagnoza przyczyny bólu mięśni nie zawsze jest łatwa. Wynika to z tego, że dolegliwości mogą mieć różne podłoże. W celu postawienia prawidłowej diagnozy ważne jest poprawne opisanie bólu mięśni rąk i nóg. W czasie wywiadu lekarskiego powinno się podać:

 • jak długo trwałą dolegliwości, 
 • czy pojawiają się one po wysiłku fizycznym,
 • jaka jest reakcja organizmu na leki przeciwbólowe, 
 • czy ból mięśni rąk i nóg jest tępy, nagły, ostry, 
 • czy towarzyszą mu inne dolegliwości np. sztywność, osłabienie, gorączka, dreszcze, bezsenność, 
 • kiedy występuje największe natężenie bólu. 

lek. Michał Dąbrowski

Choroba zwyrodnieniowa stawów i jej najczęstsze objawy

Poznaj procesy powodujące stany zapalne, ich przyczyny i odczuwane skutki.

Dowiedz się więcej

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest częstą przyczyną bólu stawów. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób produkt Voltaren MAX, może pomóc w złagodzeniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów.

*dostępne bez recepty

Dowiedz się więcej

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób działają różne produkty przeciwbólowe, by ułatwić Ci wybór odpowiedniego środka.

*Wg badania GSK Global Pain Index Research 2014 – pełny raport, s. 30.

Dowiedz się więcej

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*