Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci

Przyczyna nieswoistych zapaleń jelit nie jest ostatecznie poznana – wiadomo jedynie, że o zachorowaniu decydują czynniki genetyczne oraz środowiskowe (zewnętrzne) z udziałem układu odpornościowego (immunologicznego) osoby chorej (ryc.).

Czy dzieci często chorują na nieswoiste zapalenie jelit?

Choroba częściej występuje u dorosłych, jednak nawet 1/3 pacjentów to dzieci i młodzież. Rzadko chorują dzieci poniżej 3. roku życia, a wyjątkowo rzadko choroby zdarzają się u niemowląt.

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieciRyc. Czynniki decydujące o zachorowaniu na nieswoiste zapalenie jelit

Jakie są rodzaje nieswoistych zapaleń jelit?

Wyróżnia się dwie główne choroby – Leśniowskiego i Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Dla choroby Leśniowskiego i Crohna szczególnie typowe są bóle brzucha i stany gorączkowe, natomiast wrzodziejące zapalenie jelita grubego charakteryzuje się głównie biegunkami.

Badanie endoskopowe umożliwia rozróżnienie tych chorób, gdyż typowo we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego zmiany występują w sposób ciągły od odbytnicy w górę jelita grubego, natomiast w chorobie Leśniowskiego i Crohna zmiany mogą być widoczne tylko w niektórych częściach jelita grubego, które są przedzielone zdrowymi odcinkami błony śluzowej jelita. Ponadto w chorobie Leśniowskiego i Crohna często zajete jest końcowe jelito cienkie, a we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego choroba obejmuje wyłącznie jelito grube. Pomocne jest również badanie mikroskopowe pobranych wycinków jelita.

W chorobie Leśniowskiego i Crohna częściej występuje niedokrwistość, częściej obserwuje się niedożywienie.

Co robić w razie wystąpienia objawów?

W przypadku pojawienia się objawów: przewlekłych bólów brzucha, stanów gorączkowych, biegunek, obecności krwi i śluzu w stolcu. Należy się zgłosić do lekarza pediatry lub gastroenterologa.

W przypadku podejrzenia nieswoistego zapalenia jelit lekarz powinien zaplanować odpowiednią diagnostykę w celu potwierdzenia choroby lub skierować pacjenta do specjalistycznego ośrodka gastroenterologii dziecięcej.

Jak lekarz stawia diagnozę?

Rozpoznanie choroby nie jest łatwe Wstępne rozpoznanie ustala się na podstawie objawów choroby u dziecka – przewlekłych bólów brzucha, stanów gorączkowych, biegunek, obecności krwi i śluzu w stolcu. Nie zawsze muszą wystąpić wszystkie wymienione objawy.

Następnie lekarz wyklucza choroby infekcyjne jelit. Wreszcie w celu ustalenia rozpoznania koniecznie trzeba wykonać badanie endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia) z pobraniem wycinków na badanie histologiczne. Niekiedy pomocne jest badanie radiologiczne lub rezonans magnetyczny jelit.

Lekarz zawsze powinien ocenić stan odżywienia.

Jak wygląda zapalenie jelit w badaniu endoskopowym?

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci

Jakie są sposoby leczenia nieswoistych zapaleń jelit?

Leczenie zależy od fazy choroby oraz od nasilenia objawów i wieku pacjenta.

W okresie zaostrzenia stosuje się leczenie farmakologiczne lub żywieniowe (w przypadku choroby Leśniowskiego i Crohna). Po uzyskaniu remisji należy kontynuować leczenie farmakologiczne mające na celu jak najdłuższe utrzymanie remisji choroby.

W przypadkach niepowodzenia leczenia farmakologicznego, rozważa się leczenie operacyjne.

Leczenie farmakologiczne trwa zwykle co najmniej 2 lata, a w wielu przypadkach musi być kontynuowane przez wiele lat. Uzyskanie remisji choroby pozwala na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, zmniejsza znacznie ryzyko poważnych powikłań choroby.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego można mówić o wyleczeniu choroby jedynie po operacyjnym usunięciu całego jelita grubego. W przypadku choroby Leśniowskiego i Crohna nie można mówić o całkowitym wyleczeniu, a jedynie o uzyskaniu remisji choroby.

Co trzeba robić po zakończeniu leczenia?

W przypadku zakończenia leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego, a także po uzyskaniu remisji choroby należy pozostawać pod stałą kontrolą lekarza gastroenterologa.

Co robić, aby uniknąć zachorowania?

Ponieważ nie poznano ostatecznie przyczyny choroby, nie można stwierdzić, jak można uniknąć zachorowania.

Zapalenie jelit u dzieci: rodzaje, objawy i leczenie

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci Autor: thinkstockphotos.com

Zapalenie jelit u dzieci może być spowodowane zarówno infekcją wirusową, jak i wynikiem choroby Leśniowskiego-Crohna czy być powikłaniem po antybiotykoterapii. Przy zapaleniu jelit u dzieci pojawiają się biegunki i bóle brzucha, ale nie tylko. Jakie jeszcze objawy mogą pojawiać się u dzieci z zapaleniem jelit? Jakie badania przeprowadzane są przy podejrzeniu takich schorzeń i na czym polega leczenie zapalenia jelit u dziecka?

Biegunki u dzieci czy bóle brzucha stanowią jedne z najczęstszych dolegliwości, przez które rodzice zgłaszają się z dzieckiem do pediatry. W większości sytuacji spowodowane są one stosunkowo niegroźnymi problemami – takimi jak np.

zakażenie rotawirusami – możliwe jest jednak i to, że przyczyną przykrych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego będą znacznie poważniejsze schorzenia.

Ogólnie mowa tutaj o różnych postaciach zapaleń jelit u dzieci – wbrew pozorom wyróżnia się wiele ich rodzajów.

Spis treści:

Wirusowe zapalenie jelit u dzieci

Najczęściej u dzieci spotykane są zapalenia jelit o etiologii infekcyjnej. Patogenów, które mogą doprowadzić do zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, jest niestety stosunkowo dużo. Przyczyną zapalenia jelit u dziecka może być bowiem infekcja wirusowa – jelita atakowane mogą być przez wspomniane wyżej rotawirusy, ale i przez adenowirusy czy norowirusy.

Bakteryjne zapalenie jelit u dzieci

Stan zapalny w jelitach mogą wywołać również i bakterie – jako przykłady drobnoustrojów tego rodzaju, które mogą wywołać tenże właśnie problem, podać można Escherichię coli, Shigellę czy Campylobacter. Poza już wymienionymi, do zapalenia jelit u dziecka doprowadzić może również i jakieś zarażenie pasożytnicze.

Czytaj: Uchyłek Meckela u dzieci

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit u dzieci

Czasami zapalenie jelit u dziecka również spowodowane jest przez bakterie, aczkolwiek rozwija się ono w nieco innym niż zakażenie mechanizmie. Mowa tutaj o tzw.

rzekomobłoniastym zapaleniu jelit – stanowić ono może powikłanie antybiotykoterapii u dzieci (pojawia się ono wtedy, gdy antybiotyki wyjałowią przewód pokarmowy z „dobrych bakterii” – w takiej sytuacji mikroby, które w prawidłowych warunkach nie czynią człowiekowi żadnej szkody, mogą się nadmiernie rozmnażać prowadząc m.in. właśnie do rozwinięcia się stanu zapalnego jelit).

Zapalenie jelit po zjedzeniu toksycznych substancji

Kolejną możliwą przyczyną tego, że u dziecka wystąpi zapalenie jelit, jest spożycie przez nie jakichś toksycznych substancji. Jako przykład takowych można podać niejadalne grzyby – po ich zjedzeniu w przewodzie pokarmowym dziecka może się bowiem rozwijać właśnie stan zapalny.

Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci

Pewnym szczególnym problemem, związanym z przewodem pokarmowym, są tzw. nieswoiste zapalenia jelit. Typowo chorują na nie przede wszystkim osoby dorosłe, zdarza się jednak, że choroby te rozpoczynają się już w wieku dziecięcym.

Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczane są przede wszystkim dwie jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci.

Obie choroby związane są ze stanem zapalnym przewodu pokarmowego, istnieje pomiędzy nimi jednak wiele różnic.

Podstawową jest chociażby lokalizacja zmian chorobowych: we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego patologie umiejscowione są tylko w obrębie jelita grubego, z kolei w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna zmiany pojawiać się mogą w obrębie całego przewodu pokarmowego (mawia się nawet, że w tej chorobie jej ogniska można spotkać „od przełyku aż do odbytu”).

Podobieństwo dotyczy tutaj natomiast przyczyn obu schorzeń. Choć tak naprawdę dokładna ich patogeneza nie jest znana, to jednak uznaje się, że wpływ na ich występowanie mają geny, czynniki środowiskowe oraz nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania układu odpornościowego.

Jak rozpoznać zakażenie owsikami u dziecka? WIDEO

Jak rozpoznać zakażenie owsikami u dziecka?

Objawy zapalenia jelit u dziecka

Podstawowymi objawami zapaleń jelit u dzieci są bóle brzucha oraz biegunki. Najczęściej dolegliwości te utrzymują się przez bardzo długi czas, przez co są one bardzo uciążliwe – nietrudno się domyślić, że malec, który doświadcza rozlanych bólów brzucha, może mieć trudności czy to ze skoncentrowaniem się na lekcji, czy też podczas zabaw z rówieśnikami.

Same bóle brzucha u dzieci i biegunki nie nasuwają jeszcze podejrzenia zapalenia jelit u dziecka – istotne są też inne występujące u dziecka dolegliwości. O tym, że malec może mieć stan zapalny jelit, sugerować może łączne występowanie u niego również:

 • krwawień z odbytu,
 • epizodów gorączki lub stanów podgorączkowych,
 • nietypowych znalezisk w stolcu (np. dużych ilości śluzu).

W zależności od tego, jaka jest konkretna przyczyna zapalenia jelit u dziecka, u chorujących pojawiać się mogą różne dodatkowe, niekoniecznie związane z przewodem pokarmowym, dolegliwości.

Leia também:  Como Nao Dar Importancia Ao Que Os Outros Dizem?

Szczególne ryzyko ich wystąpienia dotyczy nieswoistych zapaleń jelit, w przebiegu których u pacjentów rozwijać się mogą m.in. różnego rodzaju wysypki, zaburzenia ze strony gałek ocznych czy problemy ze stawami (np. w postaci ich bólu czy ograniczeń ruchomości).

Jakie badania trzeba wykonać?

Podstawowe znaczenie w ustalaniu, co doprowadziło do zapalenia jelit u dziecka, ma zbierany przez lekarza wywiad. Jego dokładne przeprowadzenie naprawdę umożliwia wysunięcie podejrzenia co do przyczyny stanu zapalnego przewodu pokarmowego.

Przykładowo, chociażby w sytuacji, kiedy okaże się, że w przedszkolu dziecka dużo jego rówieśników w ostatnim czasie zmagało się z biegunką, możliwe jest wstępne postawienie rozpoznania, że do problemu doprowadziła jakaś infekcja (najprawdopodobniej wirusowa).

Wywiad jest bardzo ważny również i dlatego, że umożliwia on wybór odpowiednich dla danego pacjenta badań. Wstępnie zlecane są najbardziej podstawowe analizy, takie jak chociażby morfologia krwi u dziecka. Później jednak – w zależności od podejrzewanej przyczyny problemu – pacjent kierowany jest na bardziej specjalistyczne badania.

Przykładowo, w razie podejrzenia, że zapalenie jelit u dziecka wywołane jest przez pasożyty, wykonywane mogą być badania kału. Jeżeli zaś wysunięte zostanie przypuszczenie, że malec może cierpieć na któreś z nieswoistych zapaleń jelit, konieczne może się okazać przeprowadzenie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – największe znaczenie w tym przypadku ma kolonoskopia.

 • Zobacz:
 • Co robić, gdy dziecko jest zakażone pasożytami jelitowymi?
 • Gastroskopia u dzieci – kiedy jest konieczna?

Jak leczy się zapalenie jelit u dziecka?

Nie ma jednej metody leczenia zapalenia jelit u dziecka – postępowanie uzależnione jest bezpośrednio od tego, jaka jest przyczyna problemu u danego pacjenta.

Leczenie w przypadku zakażeń wirusowych

Przy zakażeniach wirusowych największe znaczenie ma postępowanie łagodzące objawy – mowa tutaj o podawaniu dziecku środków przeciwgorączkowych czy o pilnowaniu tego, aby przyjmowało one większe niż zazwyczaj ilości płynów (w wirusowych zakażeniach przewodu pokarmowego zapobiegać w końcu trzeba odwodnieniu).

Leczenie w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit

W sytuacji, gdy u pacjenta rozwinie się rzekomobłoniaste zapalenie jelit, po pierwsze konieczne jest odstawienie antybiotyku, który doprowadził do tego problemu, a po drugie konieczne jest wdrożenie u niego terapii innymi antybiotykami.

Leczenie nieswoistych zapaleń jelit

Najbardziej skomplikowane jest leczenie nieswoistych zapaleń jelit. Choroby te przebiegać mogą bardzo różnie, typowo jednak pojawiają się w ich przebiegu okresy remisji i zaostrzeń.

Podstawę w leczeniu tych jednostek stanowi farmakoterapia (stosowane są leki o działaniu przeciwzapalnym oraz modyfikującym czynność układu odpornościowego), czasami jednak może zachodzić nawet konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Jakie są rokowania dziecka z zapaleniem jelit?

Podobnie jak leczenie, tak i rokowanie w przypadku zapalenia jelit u dziecka zależne jest od jego przyczyny. Najlepsze jest ono w przypadku zapaleń jelit spowodowanymi zakażeniami.

W końcu problem popularnie określany jako grypa żołądkowa pojawia się u przeważającej większości dzieci, które po jego doświadczeniu funkcjonują całkowicie prawidłowo – rokowania maluchów, które mają zapalenie jelit wywołane infekcją, są więc dobre.

Gorzej jest już w przypadku nieswoistych zapaleń jelit. Jeżeli chodzi o wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to tutaj wyleczenie możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy u pacjenta przeprowadzona zostanie operacja usunięcia jelita grubego.

W przypadku zaś choroby Leśniowskiego-Crohna całkowite wyleczenie nie jest możliwe: owszem, u wielu pacjentów udaje się uzyskać nawet długoletnią remisję, aczkolwiek możliwe jest, iż w dowolnym momencie dojdzie do nawrotu objawów choroby u pacjenta.

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci lek. Tomasz Nęcki

Zapalenie jelit: przyczyny. Co powoduje stany zapalne jelit?

Zapalenie jelit to grupa schorzeń, których przyczyny są bardzo różne. Najczęściej w jelitach pojawia się stan zapalny na tle bakteryjnym, np. zemsta faraona, czyli tzw. biegunka podróżnych, choć może on być także wywołany różnymi toksynami. Sprawdź, jakie są przyczyny zapalenia jelit.

Zapalenie jelit można podzielić ze względu na lokalizację:

 • zapalenie jelita grubego
 • zapalenie jelita cienkiego

i na czas rozwoju i intensywność objawów

 • ostre zapalenie jelit
 • przewlekłe zapalenie jelit

Jednak najczęściej dzieli się je ze względu na przyczyny wyzwalające stan zapalny, tj. zakaźne i toksyczne.

Wyróżnia się także nieswoiste zapalenia jelit, których przyczyna jest nieznana.

Czytaj też: Choroby jelit

Nie miej tego gdzieś! Wszystko o raku jelita grubego

Ten nowotwór można łatwo zdiagnozować i zapobiec jego rozwojowi we wczesnej fazie choroby. Niestety rak jelita grubego często wykrywany jest dopiero w stadium zaawansowanym. Nie miej tego gdzieś! Nie lekceważ ryzyka zachorowania i dowiedz się więcej o: przyczynach, objawach, diagnostyce i metodach leczenia raka jelita grubego.

Zapalenie jelit: objawy

Mimo, że zapalenie jelita może dotyczyć różnych jego części (zapalenie jelita cienkiego, zapalenie jelita grubego, zapalenie okrężnicy itp.) i mieć bardzo różne podłoże, to część objawów powtarza się w każdym z tych przypadków. Są to:

W miarę postępu choroby dochodzi do zaburzeń wchłaniania, a powstałe niedobory witamin, minerałów i innych substancji odżywczych prowadzą do znacznego osłabienia organizmu.

Czytaj też: Zespół jelita drażliwego (IBS) – nerwica jelit

Zakaźne zapalenie jelit

Zakaźne zapalenie jelita jest wywoływane przez różne drobnoustroje.

 • wirusowe zapalenie jelit – wywołują najczęściej:

– rotawirusy (rotawirusowe zapalenie żołądkowo-jelitowe)- adenowirusy- norowirusy- astrowirusy

 • bakteryjne zapalenie jelit – wywołują najczęściej:

– Escherichia coli (tzw. biegunka podróżnych lub zemsta faraona)- Salmonella typhi (pałeczki duru brzusznego)- Salmonella (salmoneloza)- Shigella (czerwonka bakteryjna)- Vibrio cholerae (cholera)- Staphylococcus aureus (zapalenie gronkowcowe)- Corynebacterium

 • grzybicze zapalenie jelit – wywoływane najczęściej przez:

– drożdżaki Candida albicans

Toksyczne zapalenia jelit

Toksyczne zapalenia jelit są reakcją błony śluzowej jelit na toksyczne czynniki, np.

 • jad kiełbasiany, wywołujący botulizm

Jednak najczęstszą przyczyną toksycznego zapalenia jelit jest jeden z preparatów chemicznych ochrony roślin (pestycydów), które używa się np., by “przyspieszyć” wzrost nowalijek.

Czytaj też: Parszywa 12 – warzywa i owoce najbardziej skażone pestycydami

Inną przyczyną ostrego stanu zapalnego przewodu pokarmowego może być zatrucie grzybami, np. muchomorem sromotnikowym lub toksyna gronkowca, które są wytwarzane w jelicie człowieka po zjedzeniu przez niego pokarmu zakażonego gronkowcami.

Czytaj też: Gronkowcowe zatrucie pokarmowe – objawy i leczenie zarażenia gronkowcem

Nieswoiste zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenia jelit to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego o podłożu autoimmunologicznym. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Ich przyczyny nie są do końca znane.

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, a zwłaszcza obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Autorka newsów, poradników, wywiadów z ekspertami i relacji. Uczestniczka największej Ogólnopolskiej Konferencji Medycznej “Polka w Europie”, organizowanej przez Stowarzyszenie “Dziennikarze dla Zdrowia”, a także specjalistycznych warsztatów i seminariów dla dziennikarzy realizowanych przez Stowarzyszenie.
Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci Monika Majewska

Zapalenie jelit – przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie jelit to szereg dolegliwości chorobowych, które charakteryzują się problemami z trawieniem i występowaniem objawów towarzyszących. Zapalenie może dotyczyć zarówno jelita cienkiego jak i grubego, a czasami całego dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Schorzenie pojawia się na skutek zakażenia bakteriami lub wpływu spożytych toksyn na jelita. Za charakterystyczny towarzyszący chorym uważa się biegunkę, która niestety uniemożliwia normalnie funkcjonowanie w ciągu dnia (w pracy, w szkole).

Zapalenie jelit może mieć niekiedy podłoże autoimmunologiczne.

Pierwszym krokiem jest konsultacja z lekarzem rodzinnym. Wizytę możesz umówić za pośrednictwem portalu halodoctor.pl bez konieczności wychodzenia z domu. W czasie konsultacji online lekarz zbierze wstępny wywiad, wyda ewentualne skierowania oraz wskaże dalsze kroki.

Zapalenie jelit najczęściej wywołują bakterie (np. jadu kiełbasianego) i inne drobnoustroje (rotawirusy, drożdżaki). Zdarza się także, że przyczyną stanu zapalnego są toksyny obecne w spożywanych przez nas produktach – np. te, które zawierają w sobie pestycydy.

Używanie ich w nadmiarze wywołuje dolegliwości chorobowe, zatem należy przestrzegać zasad prawidłowego używania środków do ochrony roślin. Duże znaczenie odgrywają przyjmowane leki oraz zatrucia metalami ciężkimi. Zapalenie jelit może występować również na skutek błędów dietetycznych jak i chorób zapalnych o podłożu immunologicznym (np.

Leia também:  Como Se Chama O Pequeno Gancho Que Pesca Um Peixe?

choroba Leśniowskiego-Crohna, którą pomoże wykluczyć badanie dostępne do kupienia na Medonet Market) ograniczająca się przeważnie do jelita krętego, chociaż stan zapalny może obejmować cały przewód pokarmowy. Objawia się ona bólami brzucha, występowaniem biegunki, brakiem apetytu oraz wysoką temperaturą i krwistymi stolcami.

Oprócz tego choroba często występuje po zatruciu grzybami (np. muchomorem sromotnikowym).

Na zapalenie błony śluzowej jelita wpływa z kolei:

 1. spożywanie w dużej ilości ciężkostrawnych potraw,

 2. alkohol i znajdujące się w nim szkodliwe czynniki chemiczne i fizyczne,

 3. spożywanie dużej ilości pikantnych i zbyt gorących potraw (lub zbyt zimnych).

W celu profilaktyki chorób jelit oraz na wsparcie układu trawiennego warto zastosować odpowiednią suplementację. Dr Jacob’s oferuje suplement diety Regenerat Imun.

Jego naturalny skład zawiera kompleks witamin z grupy B oraz witaminę A, które pozytywnie wpływają na zdrowie błon śluzowych jelit.

Wypróbuj również N°1 Butyric ACID – suplement diety wspierający układ pokarmowy, który kupisz w atrakcyjnej cenie na Medonet Market.

Warto wiedzieć, że zapalenie jelit występuje po spożyciu pokarmów, które zawierają toksyny gronkowca. Można je znaleźć między innymi w lodach, konserwach czy mlecznych potrawach. Mogą one wydzielać bardzo silne toksyny, które w konsekwencji powodują zatrucie pokarmowe. Wykonaj wysyłkowe badania laboratoryjne, aby zdiagnozować powód zapalenia jelit i móc wdrożyć skuteczne leczenie.

Najczęściej zakażenie wywoływane jest rotawirusami, rzadziej adenowirusami lub astrowirusami. Ten stan nazwany jest powszechnie grypą żołądkową. Objawia się ona biegunkami, wymiotami oraz wysoką temperaturą.

Zakażenie wirusami następuje przez nieodpowiednią higienę osobistą (przygotowywanie posiłków w złych warunkach, brak mycia rąk). W leczeniu dolegliwości ważne jest przede wszystkim nie dopuszczenie do odwodnienia chorego.

Ponadto stosuje się preparaty zapobiegające wymiotom oraz środki przeciwbiegunkowe. Wirus zwalczany jest zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Jeżeli chodzi o bakterie (szczepy E. coli, Salmonella, Shigella) – są one rzadszą przyczyną zapalenia jelit. Mogą się namnażać w pożywieniu oraz wodzie.

W odróżnieniu od zakażenia wirusowego, bakteryjne występuje głównie w porze letniej, gdy jedzenie narażone jest na działanie wysokiej temperatury.

Skorzystaj z wysyłkowych badań na ocenę mikroflory jelit, aby wykluczyć obecność szkodliwych mikroorganizmów w jelitach.

Mówiąc o przyczynach zapalenia jelit warto wspomnieć o biegunce podróżnych. Jest ona specyficzną postacią bakteryjnego zapalenia jelit, występująca u osób, które podróżują do egzotycznych krajów. Bardzo często tego rodzaju biegunka nazywana jest zemstą faraona. Powstaje na skutek zakażenia bakteriami E.

coli, podczas nieprawidłowego przestrzegania zasad higieny osobistej, w krajach gdzie organizm nie jest przyzwyczajony do innej bogatej flory bakteryjnej. Przed podróżą warto zaopatrzyć się w probiotyk Lactibiane Podróż. Preparat normalizuje skład flory bakteryjnej oraz wspiera leczenie infekcji jelitowych.

Zapalenie jelita może dotyczyć odcinka cienkiego i grubego, ale często obejmuje cały odcinek przewodu. Najbardziej charakterystycznym i uciążliwym objawem są biegunki, którym towarzyszą gorączka, osłabienie, bóle brzucha, nudności, wymioty, dreszcze oraz gorączka lub stan podgorączkowy.

Oprócz tego zapalenie jelit może powodować u chorego zaburzenia wchłaniania witamin lub soli mineralnych zawartych w pokarmie.

Jeśli rozpoznamy u siebie wszystkie objawy, możemy spodziewać się zapalenia jelita rozwijającego się na tle wirusowym – w takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Celiaka to zapalenie jelit o charakterze przewlekłym, która jest odpowiedzią na działanie glutenu. Gluten to białko znajdujące się w bardzo wielu zbożach, np. jęczmień, pszenica lub żyto. Choroba ta zazwyczaj ma podłoże genetyczne i wykazuje predyspozycje do współwystępowania z innymi schorzeniami immunologicznymi, takimi jak zespół Downa, zespół Turnera czy choroby tarczycy.

U chorych z celiakią pojawiają się:

 1. zaburzenia trawienia pokarmów zawierających gluten,

 2. niedokrwistość,

 3. opryszczkowe zapalenie skóry,

 4. depresja,

 5. migrena,

 6. czasem padaczka,

 7. kłopoty z prawidłowym rozwojem dzieci.

Obecnie można wykonać badania genetyczne w kierunku celiakii, które można znaleźć w ofercie centrum medycznego Madgen. Badanie 4 mutacji genowych wywołujących celiakię jest najskuteczniejszą metodą diagnostyki.

W żadnym wypadku nie należy lekceważyć tej choroby, ponieważ mogą pojawić się ciężkie powikłania, np. rak przełyku lub gardła czy chłoniak jelita cienkiego. W leczeniu celiakii najważniejsze jest wyeliminowanie z diety produktów zawierających gluten. Po ich odstawieniu objawy powinny ustąpić w ciągu kilkunastu dni.

Rozpoznania zapalenia jelit dokonuje się zazwyczaj na podstawie wywiadu lekarskiego oraz wykonaniu:

 1. kolonoskopii z pobraniem wycinka błony śluzowej do badania histopatologicznego,

 2. badania radiologicznego jelit,

 3. wirtualnej kolonoskopii (mało popularne badanie) wykonywane w oparciu o tomografię komputerową i zastosowaniu kapsułki zawierającej kamerę. Kapsułka ma zdolności przechodzenia przez cały przewód pokarmowy, dzięki czemu wykonuje zdjęcia jego wnętrza. Następnie po jej wydaleniu zdjęcia są analizowane przez specjalistę.

Możesz też wykonać pomiar poziomu kalprotektyny, czyli markera stanu zapalnego jelita w kale. Wysyłkowe badanie kalprotektyny zamówisz na medoentmarket.pl.

Jeśli profilaktycznie chcesz sprawdzić, czy twój układ pokarmowy działa tak jak należy, wykup już dziś Pakiet badań na choroby układu pokarmowego w wybranej wersji: pobranie próbki krwi w wybranej placówce albo w twoim domu.

Medonetmarket – tu znajdziesz badania i zabiegi

Domowa pomoc przedlekarska przy zapalaniach jelit polega na przestrzeganiu przez chorego ścisłej diety (gorzka herbata, suchary) oraz przyjmowaniu dużej ilości płynów. Nawadnianie organizmu chorego jest podstawowym sposobem leczenia w przypadku wirusowego i bakteryjnego zapalenia jelit.

Należy choremu podawać roztwór wodny zawierający duże ilości potasu, sodu, glukozy, kwasu węglowego oraz sacharozy. Zawartość cukrów w płynie ma duże znaczenie dla efektywnego dostarczania organizmowi jonów potasu i sodu, które bardzo łatwo są usuwane z organizmu podczas zatrucia.

Dodatkowo warto stosować probiotyk na stany zapalne jelit, który pomoże zniwelować nieprzyjemne dolegliwości.

Chory na czas choroby powinien mieć zapewniony spokój oraz unikać wysiłku fizycznego i działania wysokich temperatur. Zdarzają się jednak ciężkie przypadki zapalenia jelit, które wymagają hospitalizacji. Wówczas płyny podawane są dożylnie.

Jeśli chcesz wesprzeć pracę jelit i układu pokarmowego, możesz sięgnąć po suplement diety z berberyną Vitama Nature – jest dostępny na Medonet Market w atrakcyjnej cenie. Korzystnie na trawienie działa również Ziele dziurawca, które dodatkowo łagodzi ból brzucha, wspiera pracę nerek i wątroby.

Problemy ze strony jelit oraz problemy trawienne mogą być oznaką jelita drażliwego. Wykonaj badania laboratoryjne diagnozujące zaburzenia trawienia, aby wykluczyć podejrzenie choroby.

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.pl, gdzie uzyskasz pomoc online – szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Źródła

 • Domowy Poradnik Medyczny, PZWL
 • Znane osoby, które chorowały na raka jelita grubego Rak jelita grubego wciąż jeszcze uznawany jest za chorobę wstydliwą. “Dlaczego ze wszystkich miejsc rak musiał znaleźć się właśnie tam. To zawstydzające” – mówiła…
 • Jak oczyścić jelita – dlaczego warto i kiedy należy to zrobić? Jak oczyścić jelita? Codziennie w jelitach gromadzą się gazy, złogi, masy kałowe, toksyny, które wpływają negatywne na samopoczucie. Zła dieta i brak odpowiedniej…
 • Co robić, gdy jelita chorują? Sprawdź, skąd biorą się problemy z trawieniem Nie możesz normalnie jeść? Wszystko ci szkodzi, a ból brzucha, wzdęcia, biegunki czy zaparcia to codzienność? Takie dolegliwości mogą być spowodowane różnymi…
 • Tak koronawirus działa na jelita. Pocovidowy zespół jelita nadwrażliwego. Objawy Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje dolegliwości w przewodzie pokarmowym – to nie jest nowość. Wiele wirusów je wywołuje – w potocznym języku mówimy przecież często o… PAP
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis Ulcerosa) – objawy, leczenie Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU – colitis ulcerosa)) jest obok choroby Leśniowskiego-Crohna (CD – ang. Crohn`s Disease) zaliczane do tzw. przewlekłych… Tomasz Gosiewski
 • Zdrowie zaczyna się od jelit Wydawać by się mogło, że jelita służą wyłącznie do wchłaniania strawionych pokarmów. Nic bardziej mylnego! Ten kryjący wiele tajemnic organ już dawno stał się…
 • Objawy raka jelita grubego – jak je rozpoznać? Rak jelita grubego jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów na świecie. U wielu pacjentów rozwija się latami, nie dając żadnych znaczących… Ewelina Hen
 • Naukowcy poznali sekret długowieczności? Odpowiedź może kryć się w jelitach Jak dożyć stu lat? Naukowcy od zawsze szukają odpowiedzi na to pytanie. Są kolejne wyniki badań, które mogą przybliżyć nas do rozwiązania zagadki długowieczności….
 • Biegunka? Pięć najczęstszych powodów, dla których twoje jelita się buntują Biegunka jest częstą dolegliwością, zwłaszcza podczas wakacyjnych wojaży. Jej objawy potrafią być bardzo uciążliwe, a dla małych dzieci nawet niebezpieczne dla…
 • Zespół jelita drażliwego – osiem najczęstszych objawów Zespół jelita drażliwego (IBS) jest jednym z najtrudniejszych do diagnozowania schorzeń. I jedną z najczęściej występujących chorób w krajach Zachodu….
Leia também:  Opryszczka warg sromowych – objawy i leczenie opryszczki sromu

Newsy

Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi (food protein-induced enterocolitis syndrome – FPIES) jest ciężką postacią IgE-niezależnej nadwrażliwości na pokarm.

Wraz z enteropatią indukowaną pokarmem (food protein-induced enteropathy – FPE) i alergicznym zapaleniem prostnicy (food protein-induced allergic proctocolitis – FPIAP) należy ono do grupy IgE-niezależnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego wywołanych alergią na pokarm (non-IgE-mediated gastrointestinal food allergic disorders – non-IgEGIFA) [1]. Objawy kliniczne występują zwykle po 2‑4 godzinach od spożycia szkodliwego pokarmu i dotyczą najczęściej najmłodszych niemowląt do 9. miesiąca życia [1‑4].

Częstość występowania choroby nie jest dokładnie znana. Z danych epidemiologicznych wynika, że IgE- niezależna alergia przewodu pokarmowego jest przyczyną dolegliwości u ponad 40% niemowląt i małych dzieci z alergią na białka mleka krowiego; częściej (ok.

 60%) występuje u dzieci płci męskiej [3]. W badaniach Katza i wsp. częstość występowania FPIES u dzieci w 1. roku życia wynosiła 0,34%.

Uważa się, że FPIES jest chorobą zbyt rzadko rozpoznawaną, co częściowo może wynikać z faktu, że nie ma jednego prostego badania pozwalającego na szybkie i jednoznaczne ustalenie rozpoznania [5].

PatogenezaW patomechanizmie FPIES postuluje się zwiększoną przepuszczalność bariery błony śluzowej jelita, będącą następstwem miejscowego stanu zapalnego mediowanego działaniem cytokin prozapalnych.

Istotną rolę w tym procesie odgrywają swoiste antygenowo limfocyty T i wzrost ekspresji czynnika martwicy nowotworów TNF-α wraz z jednoczesnym zmniejszeniem ekspresji receptorów dla czynnika wzrostu TGF-β działającego protekcyjnie na barierę nabłonka jelitowego.

W badaniach histopatologicznych bioptatów jelita cienkiego stwierdza się nacieki złożone z limfocytów, plazmocytów, komórek eozynofilowych. Możliwa jest także miejscowa obecność swoistych IgE wynikająca z aktywacji limfocytów Th2.

Następstwem wzrostu przepuszczalności błony śluzowej jelita są biegunka, wymioty, a przy dłużej trwającym procesie rozwój zespołu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego [2, 3, 6].

U ponad 50% dzieci przyczyną choroby jest nadwrażliwość na białka mleka krowiego, soi, ryżu, rzadziej na białka jaja kurzego, drobiu, ryb, zbóż.

FPIES rzadko występuje u dzieci karmionych piersią, co sugeruje ochronną rolę mleka kobiecego wynikającą z obecności w nim TGF-β i immunoglobuliny A.

Spośród dzieci, u których przyczyną FPIES jest pokarm stały, ponad 80% wykazuje nadwrażliwość na więcej niż jeden alergen, a u 65% stwierdzano pierwotnie alergię na białka mleka krowiego [3].

Obraz klinicznyObraz kliniczny uwarunkowany jest fazą choroby. W fazie ostrej występują obfite, wielokrotne wymioty, zwykle współistniejące z biegunką, prowadzące do odwodnienia i patologicznej senności. Stan dziecka jest ciężki, u ok. 20% pacjentów może rozwinąć się wstrząs. Pierwsze objawy występują do 3 godz.

po spożyciu szkodliwego pokarmu; w ciągu kolejnych 5‑8 godz. pojawiają się biegunka, odwodnienie, patologiczna senność, bladość; mogą wystąpić objawy wstrząsowe ze spadkiem ciśnienia tętniczego i hipotermią.

W fazie przewlekłej dominuje utrata łaknienia i masy ciała; okresowo występują wymioty, wodniste stolce z obecnością śluzu i krwi [2, 7, 8].

Faza choroby zależy od częstości i rodzaju spożywanego pokarmu. Podaż okresowa jest przyczyną objawów ostrych; w alergii na białka mleka i soi obserwuje się najczęściej postać przewlekłą choroby [3, 5, 8‑10].

U pacjentów ze współistniejącą IgE-zależną alergią na pokarmy obecna jest atypowa postać FPIES, manifestująca się występowaniem reakcji natychmiastowych, w tym anafilaktycznych, oraz tendencją do przewlekłego utrzymywania się objawów choroby [9, 10].

W badaniach laboratoryjnych w fazie ostrej stwierdza się w morfologii leukocytozę z neutrofilią oraz trombocytozę; u niektórych dzieci kwasicę metaboliczną i methemoglobinemię.

W fazie przewlekłej odnotowuje się hipoalbuminemię, niedokrwistość mikrocytarną.

W badaniu kału mogą być obecne: krew, wielojądrzaste neutrofile, eozynofile, kryształki Charcota-Leydena, substancje redukujące [7, 8, 11].

DiagnostykaZgodnie z obowiązującymi standardami rozpoznanie FPIES opiera się na wywiadzie osobniczym oraz występowaniu typowych objawów (zwłaszcza wielokrotnie) w ciągu 2‑4 godz. od spożycia szkodliwego pokarmu, przy braku innych przyczyn mogących tłumaczyć dolegliwości.

Ustąpienie objawów po zastosowaniu diety eliminacyjnej stanowi potwierdzenie rozpoznania [2, 3, 8]. Wyniki punktowych testów skórnych czy oznaczenia stężenia alergenowo swoistych przeciwciał IgE są zwykle negatywne; obecność swoistych IgE na alergeny pokarmowe stwierdza się u ok.

10‑25% pacjentów [2, 4, 8, 10, 11]. Mimo że patomechanizm FPIES jest zależny od limfocytów T, atopowe testy płatkowe mają niską wartość diagnostyczną [12].

W badaniu endoskopowym stwierdza się niecharakterystyczne zmiany w postaci rozlanego, niekiedy krwotocznego zapalenia, bez lub z zajęciem jelita krętego i atrofią kosmków jelitowych [8].

Ze względu na brak charakterystycznych dla alergii objawów oraz specyficznych biomarkerów, rozpoznanie często bywa utrudnione, a gwałtowność objawów, obecność wykładników laboratoryjnych ostrego stanu zapalnego sugeruje ostrą infekcję przewodu pokarmowego czy sepsę.

Stanowi to przyczynę wykonywania szeregu badań laboratoryjnych i stosowania szerokowachlarzowej antybiotykoterapii. Dlatego ostatecznym badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest doustna próba prowokacji pokarmowej [6, 8, 11]. Według Sicherera i wsp. dodatkowym kryterium diagnostycznym może być wystąpienie objawów przed 9.

miesiącem życia oraz brak objawów sugerujących reakcję IgE-zależną [10].

Piśmiennictwo1. Caubet J.Ch., Szajewska H., Shamir R. i wsp.: Non‑IgE‑mediated gastrointestinal food allergies in children. Pediatr Allergy Immunol 2017, 28, 6‑17.

2. Nowak-Węgrzyn A.: Food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic proctocolitis. Allergy Asthma Proc 2015, 36 (3), 172‑184.3. Nowak-Węgrzyn A., Sicherer S.H.: Food proteininduced enterocolitis syndrome (FPIES). UpToDate 2016, Nov.4. Feuille E., Nowak-Węgrzyn A.: Definition, etiology, and diagnosis of food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2014, 14 (3), 222‑228.5. Katz Y., Goldberg M.R., Raujan N. i wsp.: The prevalence and natural course of food protein-induced enterocolitis syndrome to cow’s milk: A large-scale, prospective population-based study. J Allergy Clin Immunol 2011, 127, 647‑653.6. Sobkowiak P., Bręborowicz A., Balicka V.: Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez białka pokarmowe (żółtko jaja kurzego) u 7-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku. Alerg Astma Immun 2013, 18 (3), 188‑193.7. Nowak-Węgrzyn A., Muraro A.: Food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009, 9, 371‑377.8. Guibas G.V., Tsabouri S., Makris M. i wsp.: Food protein-induced enterocolitis syndrome: Pitfalls in the diagnosis. Pediatr Allergy Immunol 2015, 25, 622‑629.9. Caubet J.Ch., Ford L.S., Sickles L.S. i wsp.: Clinical features and resolution of food protein-induced enterocolitis syndrome: 10-year experience. J Allergy Clin Immunol 2014, 134 (2), 382‑389.10. Nowak-Węgrzyn A., Sampson H.A., Wood R.A., Sicherer i wsp.: Food protein-induced enterocolitis syndrome caused by solid food proteins. Pediatrics 2003, 111, 829‑35.11. Leonard S.A., Nowak-Węgrzyn A.: Clinical diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome. Curr Opin Pediatr 2012, 24, 739‑745.

Źródło: Fragment artykułu: Cudowska B., Lebensztejn D.M.: Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci. Gastroenterologia Praktyczna 2017, 1 (34) 43-45.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*