Jak Odzyskać Pieniądze Za Leczenie Za Granicą?

Wypełniony wniosek o zwrot kosztów leczenia złóż do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Czy ZUS zwraca koszty leczenia za granicą?

Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy też nie.

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?

Uwaga! NFZ nie ma możliwości finansowania poza granicami Polski leczenia w ramach badań klinicznych, leczenia eksperymentalnego oraz leczenia, które nie należy do świadczeń gwarantowanych w Polsce.

Czy NFZ zwraca koszty leczenia prywatnego?

Czy otrzymasz zwrot wszystkich kosztów

NFZ ich nie zwraca. NFZ nie zwraca też kosztów leczenia w placówkach prywatnych ani leczenia, które nie jest gwarantowane w danym państwie (czyli jego koszty nie są pokrywane w ramach powszechnego ubezpieczenia).

Czy NFZ refunduje prywatne zabiegi?

Pacjent, który skorzystał z leczenia w prywatnej polskiej placówce, by zyskać na czasie, nie otrzyma zwrotu kosztów – informuje „Rzeczpospolita”. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który przeszedł kilka operacji, m.in. nowotworu złośliwego jamy ustnej, w prywatnej lecznicy.

Czy ubezpieczenie ZUS obowiazuje za granicą?

Ważne! Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne za dany okres płacisz tylko w jednym państwie członkowskim UE lub EFTA – w tym, w którym jesteś ubezpieczony. Zwróć się do instytucji ubezpieczenia społecznego w kraju, w którym mieszkasz, aby ustaliła, w którym kraju masz być ubezpieczony.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia za granicą?

O zwrot możesz się ubiegać: W państwie, w którym byłeś leczony – jest to możliwe w takich państwach, jak Belgia, Francja czy Szwajcaria. W dedykowanej placówce NFZ, tj. w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Lubuskim Oddziale NFZ.

Leia também:  Ile Trwa Leczenie Pleśniawek?

Jak się ubezpieczyć w NFZ pracując za granicą?

Jeżeli pracownik zostaje oddelegowany za granicę na okres do 2 lat, może pozostać ubezpieczony w Polsce. Należy jednak złożyć w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce wniosek o formularz S1 (dawniej E106). Taki formularz składa się w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym się będzie pracować.

Jak wyrobić kartę NFZ za granicę?

Wyślij wniosek i dokumenty e-mailem na adres:

 1. [email protected] (w przypadku turystycznych wniosków o EKUZ);
 2. [email protected] (w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

Jak można się leczyc za granicą?

Jeżeli przebywasz czasowo w państwie UE/EFTA i nagle zachorujesz lub będziesz miał wypadek, z EKUZ masz prawo skorzystać ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, które będą niezbędne ze względu na stan Twojego zdrowia.

Czego nie refunduje NFZ?

Oto lista świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków NFZ.

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:

 • leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,
 • zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,
 • Jak sprawdzić ile NFZ wydał na moje leczenie?

  Możesz to zrobić na 2 sposoby:

  1. przez internet – na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) – dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ.
  2. osobiście – w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Znajdź swój oddział.

  Czy NFZ pokrywa koszty leczenia w Niemczech?

  Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz w Wielkiej Brytanii.

  Czy prywatny lekarz może wypisać skierowanie na NFZ?

  Musi to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który sam ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce medycznej, która zawarła kontrakt z funduszem. To oznacza, że lekarz w swoim prywatnym gabinecie nie może wystawić skierowania na badania finansowane przez NFZ. Art.

  Leia também:  Covid 19 Jak Szybko Objawy?

  Z czego finansowany jest NFZ?

  Gospodarka finansowa NFZ prowadzona jest w oparciu o fundusz podstawowy oraz zapasowy. Poza składką na ubezpieczenie zdrowotne przychodami NFZ są także m.in. odsetki do nieterminowo płaconych składek, darowizny, środki przeznaczone na zadania zlecone, czy przychody z lokat. NFZ może również zaciągać pożyczki i kredyty.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *