Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

Niemieccy naukowcy wykazali bezpośredni związek między występowaniem głębokiej próchnicy i zapaleniem dziąseł czyli tzw. „padontozą”, a bezobjawową bakteriospermia, która prawdopodobnie prowadzi do zaburzeń płodności (1).

Obecność bakterii w nasieniu może wywołać zaburzenia w morfologii (budowie) plemników, zmieniać ich funkcje, a także wywoływać niedrożność przewodów wyprowadzających nasienie (2). W badanym nasieniu naukowcy zidentyfikowali te same bakterie, które występowały w zainfekowanych próchnicą zębach i w głębokich kieszeniach dziąsłowych wokół zębów.

Mężczyźni mogą nawet nie wiedzieć o istniejącym problemie, ponieważ przewlekle stany zapalne w jamie ustnej jak i bakteriospermia nie dają dolegliwości bólowych.

W jaki sposób wykryto, ze bakterie występujące w chorobach jamy ustnej mają związek z nasieniem? Badani mężczyźni zostali poddani antybiotykoterapii celem zniszczenia bakterii w nasieniu. Niestety terapia nie przyniosła korzystnego efektu i ilość bakterii w nasieniu nie uległa zmianie.

U pacjentów poszukiwano źródła infekcji i pod lupę wzięto najpowszechniejsze miejsce ich bytowania, którym jest jama ustna. Pacjenci zostali skierowani do stomatologa celem badania i leczenia.

U pacjentów zdiagnozowano głęboką próchnicę i choroby dziąseł, które oprócz siedlisk bakterii, mogą być ogniskami zakażenia wywołującymi zmiany w odległych narządach powodując chorobę odogniskową. O tym czy ognisko będzie oddziaływało szkodliwie na organizm, decyduje jego stan odpornościowy.

W większości ogniska i funkcje obronne organizmu zostają zrównoważone, co tłumaczy względnie małą liczbę chorób odogniskowych w porównaniu z masowym „nosicielstwem” ognisk zakażenia (3).

Po 6 miesiącach od zakończenia leczenia stomatologicznego i intensywnej higienizacji pacjenci zostali poddani ponownym badaniom nasienia. Wyniki były zaskakujące: w około dwóch trzecich badanych próbek nasienia nie wykryto bakterii. Parametry nasienia takie jak ruchliwość, gęstość i morfologia plemników uległy wyraźnej poprawie (1).

Wniosek: jeśli zrobiłeś już wszystko dla poprawy jakości nasienia, zadbaj o zdrowie i higienę jamy ustnej, bo to może być Twój najsłabszy punkt w leczeniu niepłodności.

Źródłem bakterii powodujących zakażenie w całym organizmie są:

1) zęby z głęboką próchnicą, która jest blisko części ukrwionej i unerwionej zęba i którą łatwo przeoczyć bez gruntownej diagnostyki radiologicznej. Jeśli próchnica nie uszkodzi szkliwa, to jest nie widoczna gołym okiem. Bakterie mogą rozwijać się pod szkliwem wkraczając do zęba od strony stykającej się z zębem sąsiednim, trudno dostępnej do oczyszczenia.

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

2) zęby z nieprawidłowym leczeniem kanałowym, czyli takie gdzie nie jest wypełniony cały korzeń, przez co w pustych kanałach mogą pozostać bakterie;

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

3) zęby ze stanem zapalnym wokół korzeni;

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

4) części korzenia pozostawione w kości po usunięciu zęba;

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

5) zęby o utrudnionym wyrzynaniu, często spotykane przy zębach ósmych, które tylko częściowo pokazują się w kości, ale nie mają możliwości prawidłowego ustawienia w łuku zębowym, ze względu na skośne lub poziome położenie w kości;

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

6) głębokie kieszenie dziąsłowe wokół korzenia zęba.

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

Wykrywanie infekcji bakteryjnej w jamie ustnej polega na wnikliwym wywiadzie i badaniu stomatologicznym obejmującym ocenę węzłów chłonnych, reakcję zębów na zimno i ciepło, koloru zęba, występowanie przetoki dziąsłowej, obecności kieszeni dziąsłowych wokół korzenia i ruchomość zęba. Szczegółowych informacji dostarczają zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe i pantomograficzne, które są niezbędne do zdiagnozowania przewlekłych stanów zapalnych.

Opracowanie: Aleksandra Bąk (lek. dent.)

Na podstawie:

(1) [Diseases of the masticatory system as possible causal factors in infertility].Bieniek KW, Riedel HH.

(2) Bacterial foci in the teeth, oral cavity, and jaw-secondary effects (remote action) of bacterial colonies with respect to bacteriospermia and subfertility in males.Bieniek KW, Riedel HH.

(3) Stomatologia zachowawcza – zarys kliniczny,Zbigniew Jańczuk

Więcej o badaniu nasienia na stronie: www.badanie-nasienia.pl

Dodatkowe badania nasienia

Badanie Kiedy wykonujemy (wskazania) Co badamy? Na co wskazuje nieprawidłowy wynik Wartości referencyjne
MAR czytaj więcej – aglutynacja plemników- asthenozoospermia- badania NIE przeprowadza się w przypadku ciężkiej asthenozoospermii lub oligozoospermii 40%)- przeciwciała IgA rzadko występują same, bez IgG- znaczenie przeciwciał IgA w diagnostyce męskiej niepłodności może mieć większe znaczenie niż IgG, gdyż ich obecność znacznie zmniejsza szansę na naturalne poczęcie obecne przeciwciała przeciwplemnikowe powodują zlepianie się plemników, co prowadzi do zmniejszenia ich żywotności i ruchliwości oraz osłabia zdolność przechodzenia przez śluz szyjkowy, a przez to utrudnia lub nawet uniemożliwia proces zapłodnienia 40% – wynik nieprawidłowy
HBA czytaj więcej – przed kwalifikacją do in vitro lub IUI- niepłodność idiopatyczna- teratozoospermia, nieprawidłowy wynik badania chromatyny plemnikowej- badania NIE przeprowadza się w przypadku ciężkiej asthenozoospermii lub oligozoospermii 80 – wynik prawidłowy
kwas cytrynowy czytaj więcej – hipoandrogenizm- podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu (zespół częściowej niewrażliwości na androgeny) – podejrzenie stanu zapalnego prostaty – azoospermia -leukocytospermia, -teratozoospermia,-asthenozoospermia – wskaźnik funkcji wydzielniczej prostaty- kwas cytrynowy może mieć wpływ na funkcjonowanie i budowę morfologiczną plemników. – stan zapalny prostaty >10mg/ejakulat
NAG α-glukozydaza obojętna czytaj więcej – podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder – podejrzenie obniżonej zdolności antyoksydacyjnej w nasieniu – asthenozoospermia – leukocytospermia – azoospermia – teratozoospermia lub nieprawidłowy wynik badania chromatyny plemnikowej– kontrola po wazektomii (jako potwierdzenie niedrożności dróg wyprowadzających nasienie) – wskaźnik funkcji najądrzy, gdzie zachodzi dojrzewanie plemników i nadanie zdolności do ruchu – stan zapalny najądrzy lub jąder- niedrożność między najądrzami a przewodem wytryskowym >20mIU/ejakulat
fruktoza czytaj więcej – hipoandrogenizm, – podejrzenie zaburzeń receptora dla testosteronu,(zespół częściowej niewrażliwości na androgeny), – podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych – asthenozoospermia – leukocytospermia – azoospermia – zwiększona objętość ejakulatu– zwiększona lepkość ejakulatu- kwaśny pH – badanie funkcjonowania pęcherzyków nasiennych – ich wydzielina stymuluje plemniki do ruchu i jest głównym składnikiem ejakulatu – stan zapalny pęcherzyków nasiennych- niedrożność przewodów wytryskowych- wytrysk wsteczny- wrodzona agnezja pęcherzyków nasiennych (obustronny brak nasieniowodów CBAVD)- hipoandrogenizm >2,4mg/ejakulat(>13μmol/ejakulat)
posiew nasienia czytaj więcej – dolegliwości ze strony układu płciowego, – stwierdzenie w badaniu ogólnym nasienia: *LEUKOSPERMII – powyżej 1000/ml i lub*BAKTERIOSPERMII – powyżej 1000/ml – obecność drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii tlenowych, beztlenowych (BV), grzybów, Neisseria gonorrhoeae (GNC) oraz Trichomonas vaginalis (TV) –  ewentualnie antybiogram – obecność bakterii, pierwotniaków lub grzybów w nasieniu, infekcja w męskim układzie rozrodczym (zapalenie jąder, najądrzy, zapalenie prostaty, zapalenie cewki moczowej) Posiew negatywny (nasienie jałowe)
Jakie są rodzaje przeciwciał przeciwplemnikowych? Dlaczego powstają przeciwciała przeciwplemnikowe?
Przeciwciała przeciwplemnikowe (Anti-Sperm Antibodies) są produkowane przez limfocyty. Istnieją dwie główne grupy przeciwciał przeciwplemnikowych: IgG i IgA. Mogą one znajdować się we krwi lub nasieniu, ale obecność przeciwciał we krwi niekoniecznie oznacza, że przedostały się one do jądra i wiążą się z plemnikami. ASA mogą wskazywać na immunologiczną przyczynę niepłodności i znajdujemy je u ok. 8% niepłodnych mężczyzn.Przeciwciała klasy IgG mają znaczenie w rutynowym badaniu przesiewowym w diagnozie niepłodności immunologicznej. Badanie to może zostać uzupełnione o sprawdzenie obecności przeciwciał IgA.Przeciwciała klasy IgA rzadko występują same (bez przeciwciał IgG). Są obecne na plemnikach i w plazmie nasiennej, ale zwykle brak ich w surowicy, dlatego nie zaleca się badania z krwi. Z punktu widzenia męskiej niepłodności przeciwciała IgA mają większe znaczenie diagnostyczne niż przeciwciała IgG. Ich obecność istotnie zmniejsza szansę na poczęcie dziecka w sposób naturalny. Przeciwciała to białka wytwarzane przez układ odpornościowy. Ich zadaniem jest rozpoznanie i związanie się z obcymi dla organizmu człowieka cząsteczkami, czyli antygenami.  Umożliwia to układowi odpornościowemu zniszczenie tych nieznanych, a zatem uznanych za szkodliwe, cząsteczek. Zdarza się jednak, że np. w wyniku niedrożności przewodów wyprowadzających nasienie, po rewazektomii, infekcji męskich narządów płciowych, urazów jąder lub po operacyjnym leczeniu chorób męskiego układu rozrodczego, naruszona zostaje bariera krew-jądro i plemniki, dotychczas „zamknięte” w jądrach, zostają rozpoznane przez układ immunologiczny i uznane za „obce” antygeny. Wówczas powstają ASA, czyli przeciwciała przeciwplemnikowe. Także kobieta może wytwarzać ASA, gdy np. w wyniku urazu pochwy w czasie stosunku, nasienie dostało się do krwioobiegu i organizm rozpoznał plemniki jako „obce” cząsteczki.
Leia também:  Rehabilitacja Neurologiczna Co To Jest?

Częstość występowania przeciwciał przeciwplemnikowych określono na 5-10% zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn oraz na ok. 10% niepłodnych par.

Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

Konsekwencje obecności przeciwciał przeciwplemnikowych: Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych ASA w nasieniu może utrudniać reakcję plemnika z komórką jajową. Często przeciwciała powodują spadek ruchliwości plemników oraz aglutynację.

Dlatego mężczyźni, u których w podstawowym badaniu nasienia zaobserwowano te nieprawidłowości, są kierowani na test MAR. ASA mogą także wpływać na to, co dzieje się już po zapłodnieniu i mogą być przyczyną poronień nawykowych we wczesnych tygodniach ciąży.

Mechanizm poronień nie jest znany, chociaż wiadomo, że antygeny wbudowują się w strukturę zarodka i wpływają na implantację oraz wczesny rozwój zarodka.

Stwierdzono zjawisko stymulowania produkcji interferonu gamma przez przeciwciała przeciwplemnikowe, czego konsekwencją może być wzrost ekspresji ojcowskich antygenów MHC na trofoblaście.

Specjalistyczne badania w kierunku przeciwciał przeciwplemnikowych Poniżej prezentujemy kolejność diagnozowania niepłodności o podłożu immunologicznym.

Można pominąć test IBT, ze względu na jego wątpliwą wartość diagnostyczną.

W przypadku dodatniego wyniku któregokolwiek z badań (wykrycia przeciwciał przeciwplemnikowych), możemy przypuszczać, że problemy z zajściem w ciążę, mają podłoże immunologiczne i konieczne jest odpowiednie leczenie.

 • Badania w fioletowej ramce można wykonać w laboratorium Centrum PARENS.
 • Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)
 • Jakie są możliwość leczenia?
Mężczyźni Kobiety
 • kortykosterydy
 • inseminacja domaciczna
 • ICSI – zapłodnienie in vitro
 • odczulanie
 • kortykosterydy
 • inseminacja domaczicna
 • ICSI – zapłodnienie in vitro

Dobrym rozwiązaniem w przypadku obecności przeciwciał w śluzie dróg rodnych kobiety, jest inseminacja domaciczna – pomijamy problem migracji plemników przez pochwę do macicy. W przypadku obecności przeciwciał w nasieniu, inseminacja także przynosi pozytywne rezultaty, gdyż w czasie preparatyki nasienia, plemniki zostają oczyszczone z ASA.

Najskuteczniejszy jest zabieg ICSI, czyli mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej. Podobnie, jak w przypadku inseminacji, nasienie jest odpowiednio preparowane, a zapłodnienie odbywa się pozaustrojowo, więc przeciwciała w organizmie kobiety nie mają wpływu na skuteczność metody.

Wartości referencyjne Wartości referencyjne są ustalane dla każdego z dostępnych na rynku testów. Wykorzystywane przez nas odczynniki pozwalają na ustalenie następujących norm:

 • 40% – wynik nieprawidłowy, wysoce prawdopodobna niepłodność immunologiczna

Jak się przygotować do badania? Na wyniki ma wpływ czas abstynencji płciowej, dlatego należy pamiętać aby wykonać badanie po okresie abstynencji płciowej od 2 do 7 dni.

Nie zaleca się wykonania badania jeżeli pacjent w ciągu ostatniego miesiąca przyjmował antybiotyki, miał gorączkę.

W przypadku przyjmowania przewlekle leków prosimy poinformować o tym fakcie laboratorium.

Ważne: Badania nie wykonujemy u pacjentów, u których koncentracja plemników jest bardzo niska ( 80% plemników związanych do płytki – wynik pozytywny (prawidłowa dojrzałość i funkcjonalność plemników),

 • 1,0mln/ml podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder, prowadzący równocześnie do Astheno- i Teratozoospermii. Asthenozoospermia – obniżony ruch postępowy plemników
 • Bakteriospermia – drobnoustroje w nasieniu

  Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

  Nasienie nie jest zwykle materiałem całkowicie sterylnym (nie zawierającym mikroorganizmów) ze względu na to, że różne drobnoustroje np. bakterie znajdują się na skórze w okolicy ujścia cewki moczowej, a także wewnątrz cewki. Jednakże dopiero występowanie drobnoustrojów w znacznej liczbie (przyjmuje się, że przekraczającej 104 mikroorgamizmów na mililitr nasienia, choć niektóre źródła podają też wartość 103) powoduje, że można mówić o bakteriospermii, czyli dużej zawartości bakterii w nasieniu. Wspomniana liczba 104  (103) jest często podawana jako liczba CFU (ang.: colony forming unit), co nie odzwierciedla w praktyce całkowitej liczby pojedynczych bakterii w próbce (jest od niej mniejsza), jednakże jest to liczba powszechnie przyjęta w diagnostyce mikrobiologicznej do oceny liczebności drobnoustrojów.

  Mikroflora bakteryjna, która może powodować infekcje układu rozrodczego mężczyzn jest dość bogata. Często różni się ona pomiędzy różnymi populacjami (np. mężczyzn zamieszkujących różne kraje, czy nawet miasta); zmienia się zwykle w czasie – bakterie, które były popularną przyczyną zakażeń np.

  10 lat temu, mogą dziś występować znacznie rzadziej, a ich miejsce zastępują szczepy, które wcześniej były rzadko spotykane. Dzieje się tak między innymi dzięki stosowaniu pewnych leków wypierających jedne grupy bakterii, co stwarza możliwości rozwoju innych grup.

  Jest to naturalny cykl zmienności mikroflory chorobotwórczej dotyczący nie tylko infekcji układu rozrodczego, ale także innych infekcji i chorób wywoływanych przez drobnoustroje (niektóre schorzenia mogą być wywoływane przez różne grupy mikroorganizmów).

  Jednak można podać listę drobnoustrojów będących najczęstszą przyczyną infekcji męskiego układu rozrodczego, a tym samym najczęściej spotykanych  w nasieniu. Można do nich zaliczyć:

  • Gardnerella vaginalis
  • Escherichia coli
  • Enterococcus sp.
  • Mycoplazmy (Ureaplasma urealyticum)
  • Streptococcus sp. (S. agalactiae, S. viridians)
  • Staphylococcus sp. (S. saprophyticus, S. epidermidis, S. aureus)
  • Morganella morganii
  • Proteus sp. (P. mirabilis)
  • Peptostreptococcus sp.
  • Corynebacterium sp.
  • Veillonella sp.
  • Citrobacter koseri
  • Enterobacter aerogenes
  • Klebsiella pneumoniae
  • Actinomyces sp.
  • Serratia fonticola
  • Sarcina sp.
  Leia também:  Jak Długo Trwa Leczenie Łupieżu Pstrego?

  Poza infekcjami bakteryjnymi, w męskim układzie płciowym zdarzają się też zapalenia powodowane przez wirusy lub grzyby (np. drożdże).

  Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

  Zdjęcia przedstawiają przykładowe płytki z podłożami hodowlanymi (na tego typu płytkach wykonuje się posiewy w tym posiew nasienia), na których rosną następujące drobnoustroje: od lewej kolejno 1) C. albicans, 2) E. coli oraz 3) S. aureus. Wymienione drobnoustroje mogą powodować infekcje narządów płciowych męskich i mogą być wykrywane w nasieniu.

  Badaniem umożliwiającym wykrycie drobnoustrojów w nasieniu jest posiew (hodowla mikrobiologiczna drobnoustrojów).

  Z klinicznego punktu widzenia jeszcze ważniejsze od rozpoznania drobnoustroju wywołującego zakażenie za pomocą posiewu jest ustalenie, na jaki antybiotyk dany drobnoustrój jest wrażliwy, czyli wykonanie tzw. antybiogramu.

  Antybiogram można wykonać dopiero po wyizolowaniu danego mikroorganizmu z materiału badanego np. nasienia, czego dokonuje się właśnie w posiewie. (Zobacz także: Posiew nasienia).

  Występowanie bakterii, a tym samy stanu zapalnego (dotyczy to głównie stanów zapalnych jąder, najądrzy, pęcherzyków nasiennych lub prostaty) jest zwykle podejrzewane na podstawie zwiększonej obecności leukocytów w nasieniu (leukocytospermii), którą stwierdza się w badaniu ogólnym nasienia (zobacz także:Leukocyty w nasieniu).

  Potwierdzono, że liczba leukocytów jest związana zarówno z liczebnością mikroorganizmów w nasieniu, jak i z ich różnorodnością. Obecnie rekomendowana przez WHO wartość graniczna, przy której mówimy o leukocytospermii wynosi 1 mln leukocytów na mililitr nasienia.

  Ze względu na to, że wartość ta jest kwestionowana przez niektóre badania naukowe, zasadne może być podejrzewanie bakteriospermii i wykonanie posiewu także przy niższej liczebności leukocytów (wg niektórych badań nawet 0,2 mln/ml, wg innych 0,5 mln/ml).

  Co więcej, badanie mikrobiologiczne (posiew), często (nawet od 50-80% przypadków) okazuje się być ujemne (brak drobnoustrojów) pomimo występowania leukocytospermii. Często dzieje się tak nie dlatego, że drobnoustrojów tam naprawdę nie ma, a jedynie dlatego, że rutynowe techniki laboratoryjne nie zawsze pozwalają na wykrycie mikroorganizmów.

  Głównym problemem są bakterie beztlenowe (oraz względnie beztlenowe), które często nie są wykrywane ze względu na zbyt duże koszty i pracochłonność metod, a także na dużą wrażliwość w trakcie transportu, czy hodowli. Dlatego właśnie wiele zakażeń bakteryjnych jest „przeoczanych” w posiewach.

  Problem dotyczy także popularnego drobnoustroju powodującego m.in. zakażenia układu rozrodczego, jakim jest Chlamydia trachomatis(zobacz także: Chlamydioza: zakażenie bakterią Chlamydia trachomatis), którego nie można wykryć w rutynowym posiewie.

  Z wymienionych powodów negatywne wyniki posiewów nie powinny być traktowane jako pewny dowód braku bakteriospermii i braku zapalenia w układzie rozrodczym, szczególnie jeśli liczba leukocytów wskazuje na stan zapalny (jest większa od 1 mln/ml; podejrzliwie powinno traktować się także wyniki >0,5 mln leukocytów na mililitr).

  Liczne badania potwierdzają, że zarówno obecność leukocytów, jak i drobnoustrojów chorobotwórczych w nasieniu jest związana z pogarszaniem się podstawowych parametrów nasienia, takich jak liczność, ruchliwość i morfologia plemników. Z tego względu zarówno bakteriospermia, jak i leukocytospermia są powiązane z niepłodnością męską.

  Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Aleksandra Budzyńska (mgr biologii, mikrobiolog)

  Z0BACZ TAKŻE

  Bakteriospermia – najczęściej zadawane pytania – in vitro, badanie nasienia Parens Centrum leczenia niepłodności

  powrót Bakterie w nasieniu (bakteriospermia)

  W podstawowym badaniu nasienia u mojego męża stwierdzono obecność bakterii. Co powinniśmy zrobić? Skąd możemy się dowiedzieć, jakie to bakterie? Czy konieczne jest leczenie? Czy bakterie w nasieniu do inseminacji mogą wpływać na jej skuteczność?

  Na pytania dotyczące bakteriospermii odpowiadają urolog Tomasz Wiatr oraz diagnosta laboratoryjny i embriolog, Aneta Macur.

  W czasie wykonywania podstawowego badania nasienia (seminogramu), diagnosta widząc bakterie, najczęściej odnotowuje to na wyniku. Nie da się jednak stwierdzić dokładnie, do jakiej grupy należą – aby to zbadać, konieczne jest wykonanie posiewu nasienia.

  Na wynik czeka się nawet ponad tydzień (konieczna jest hodowla bakterii i ich identyfikacja), a oddając próbkę do badania, należy zachować szczególne zasady higieny, aby nie zanieczyścić materiału bakteriami, które znajdujemy na skórze i w okolicach narządów rozrodczych.

  WAŻNE

  Obecność bakterii w dostarczonej próbce materiału nie zawsze jest niepokojąca.

  Nasienie oddane do badania, nie jest całkowicie sterylne, ponieważ różne mikroorganizmy mogą się dostać do próbki z okolic ujścia cewki moczowej, spod napletka, z wnętrza cewki moczowej, a nawet z rąk pacjenta.

  Bakterie kolonizują nasze ciało w dużych ilościach i jeśli pacjent nie  zachowa zasad higieny przed oddaniem materiału, zmywając część z nich wodą z mydłem, diagnosta zobaczy je pod mikroskopem.

  Jeśli jednak występują niepokojące objawy, takie jak:

  • ropna, śluzowa lub krwista wydzielina z cewki moczowej
  • uczucie pieczenia podczas oddawania moczu
  • bolesność, pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie wokół ujścia cewki moczowej
  • częste oddawanie moczu, uczucie parcia na mocz
  •  podrażnienie prącia
  • ból oraz obrzęk jąder

   – należy niezwłocznie udać się do urologa na konsultację.

  Co dalej?

  Urolog zwykle zleca posiew nasienia i dodatkowo wymaz z cewki moczowej. Zawsze zapyta o występujące objawy, zwróci też uwagę na obecność leukocytów w badaniu nasienia, których podwyższona koncentracja może świadczyć o toczącym się zapaleniu.

  W takim przypadku, zwykle obecność zakażenia bakteryjnego wpływa także na parametry nasienia: mogą wystąpić zaburzenia spermatogenezy, spadek ruchliwości, nieprawidłowa reakcja akrosomalna, zaburzenia morfologii, podwyższona fragmentacja chromatyny i występowanie większej ilości wolnych rodników.

  Warto więc postępować zgodnie z zaleceniami lekarskimi i dopiero miesiąc od zakończenia terapii antybiotykowej, wykonać powtórnie badanie nasienia.

  Bezobjawowa bakteriospermia nie wymaga leczenia! Wykazano także, że nie wpływa ona na jakość plemników. Nie ma więc powodu do niepokoju.

  Jeśli obecność bakterii odnotowana jest przez diagnostę na protokole do inseminacji nasieniem męża lub na protokole zapłodnienia IVF, sytuacja jest podobna. Pacjent powinien zwrócić uwagę, czy występują objawy typowe dla zakażenia układu moczowo-płciowego, a jeśli tak, koniecznie rozszerzyć diagnostykę o posiew nasienia i udać się na konsultację urologiczną.

  Nie trzeba się jednak martwić, że przez obecność bakterii, inseminacja lub zabieg in vitro się nie uda.

  Przed wykorzystaniem nasienia, zawsze jest ono preparowane w laboratorium w sposób, który umożliwia oczyszczenie z bakterii i leukocytów.

  Dlatego przygotowane plemniki, jeśli tylko ich ilość i ruchliwość spełnia niezbędne wymagania, mogą bezpiecznie zostać użyte do inseminacji lub zabiegu in vitro.

  Bakteriospermia

  Bakteriospermia – stan podwyższonej liczby drobnoustrojów w nasieniu. Przyjmuje się, że bakteriospermia występuje, jeśli liczba CFU przewyższa 10 (jednostek na mililitr nasienia). Do bakterii najczęściej spotykanych w nasieniu należą: Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Enterococcus sp., Ureaplasma urealyticum, Streptococcus sp. (S. agalactiae, S.

  Leia também:  Jakie Objawy Jaskry?

  viridians), Chlamydia trachomatis, Staphylococcus sp. (S. saprophyticus, S. epidermidis, S. aureus), Morganella morganii, Proteus sp. (P. mirabilis), Peptostreptococcus sp., Corynebacterium sp., Veillonella sp. Innymi mikroorganizmami, rzadziej pojawiającymi się w nasieniu, są m.in. Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Actinomyces sp.

  , Serratia fonticola, Sarcina sp. oraz drożdże.

  Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby.

  Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.Pęcherzyk nasienny (łac.

  Vesicula seminalis) – parzysty narząd męskiego układu rozrodczego, mający kształt podłużnego woreczka o długości do 5 cm. Położony jest w okolicy dna pęcherza moczowego; wydziela ok. 70% objętości ejakulatu.

  Błona śluzowa pęcherzyka nasiennego zawiera nabłonek sześcienny wydzielający składniki nasienia: proteiny, enzymy, fruktozę, prostaglandyny oraz fosforylocholinę. Ujścia pęcherzyka nasiennego wnikają do nasieniowodu w miejscu zwanym jego bańką.

  Przyczyną bakteriospermii jest stan zapalny w obrębie męskiego układu płciowego. Zapalenia mogą dotyczyć jąder, najądrzy, gruczołu krokowego czy pęcherzyków nasiennych. Poza objawami klinicznymi infekcjom towarzyszy także leukocytospermia oraz pogorszenie parametrów nasienia.

  Streptococcus agalactiae (w wolnym tłumaczeniu: paciorkowiec bezmleczności) – Gram-dodatni β-hemolizujący paciorkowiec zaliczany do ziarniaków.

  Według podziału Lancefield, opierającego się na wytwarzaniu specyficznego wielocukru C, należy do grupy serologicznej B.PMID (ang.

  PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Bakteriospermia może być wykryta za pomocą posiewów na specyficznych podłożach mikrobiologicznych. Ponieważ w nasieniu występują zarówno mikroorganizmy tlenowe, beztlenowe jak i względnie beztlenowe, diagnostyka mikrobiologiczna powinna obejmować wszystkie te grupy. Z punktu widzenia klinicznego posiewom powinien towarzyszyć antybiogram.

  Chlamydia trachomatis – najważniejszy epidemiologicznie i klinicznie gatunek bakterii rodzaju Chlamydia. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów chorobowych. Szerzy się z człowieka na człowieka drogą płciową, w czasie porodu lub przez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą.

  Paciorkowce, streptokoki (łac. Streptococcus – nazwa pochodząca od greckiego “streptos” oznaczającego coś łatwo wyginającego się) – rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych.

  Ich podziały zachodzą wzdłuż jednej osi i dlatego rosną one w łańcuchu lub parach.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • M. Punab, K. Lõivukene, K. Kermes, R. Mändar. The limit of leucocytospermia from the microbiological viewpoint. „Andrologia”. 35 (5), s. 271-8, 2003. PMID: 14535854. 
 • MA. De Francesco, R. Negrini, G. Ravizzola, P. Galli i inni. Bacterial species present in the lower male genital tract: A five-year retrospective study. „Eur J Contracept Reprod Health Care”, 2010. DOI: 10.3109/13625187.2010.533219. PMID: 21091298. 
 • C. Keck, C. Gerber-Schäfer, A. Clad, C. Wilhelm i inni. Seminal tract infections: impact on male fertility and treatment options. „Hum Reprod Update”. 4 (6). s. 891-903. PMID: 10098479. 
 • BAKTERIE W NASIENIU OBJAWY | InfoZdrowie24.pl

  Wypowiedzi na forum o:

  robiliśmy sobie standardowe badania. Zaznaczam ze nie mam zadnych objawów, bólu, ani nic podobnego co by wskazywało na jakas zlosliwa dzialanosc. A teraz pytanie.. czy w zwiazku z wykryta bakteria niewskazane jest dalsze staranie sie o dziecko? Czy tez nie ma to wiekszego wplywu? Zona boi sie zarazic i

  Piszesz o bakteriach w nasieniu.Czy są wtedy jakies objawy?Gdzie można zrobić takie badania? Karina

  Witam, Mam powracające zakarzenia bakterią Enterococus faecalis. Bakteria ta występuje w moim nasieniu. Jest o zakażenie stale powiracające. Po serii antybiotyku wszystko jest dobrze a po dwóch trzech tygodniach to powraca. Proszę o pomoc i wskazówki jak mam się leczyć. Do tej poty lekarze

  najpierw zróbcie BADANIE NASIENIA Z POSIEWEM,bo bardzo czesto w nasieniu sa bakterie,które uniemożliwiaja zajście lub np.

  potem puste jajo płodowe,jeśli u nas ok. w kontrlach cyklu(monitoring cyklu min 3-6 mcy)to następnym krokiem nie stymulacja tylko badanie nasienia.

  Bakterie w nasieniu nie muszą dawac

  jest bakteryjne, o czym świadczą bakterie w posiewie. Zapalenie bakteryjne gruczołu krokowego, na które zapada ok. 30% chorych, najczęściej jest spowodowane zakażeniem na drodze wstępującej – z dróg moczowych lub (znacznie rzadziej) drogą krwiopochodną z ognisk odległych. Czynnikiem

  Witam Mam problem a mianowicie: czy to ze moj partner ma candida++ w kale moze miec wplyw na mnie, tzn czy ja moge miec objawy grzybicy po stosunku. Robilismy takze posiew nasienia ale niestety tylko w kierunku bakterii i znaleziono dwie na ktore teraz leczy sie amoksycylina (niestety), chociaz

  Anna a jakie leki M dostał? Co do żylaków – nie jestem pewna, albo androlog albo urolog. Mogę dopytac koleżanki bo jej mąż miał operacje. Sprawdzałas bakterie? Warto zrobić posiew nasienia bo może nie być objawów a bakterie tez mocno potrafią obniżyć parametry. Co do ostatniego pytania – ttez

  kiedykolwiek zobaczę dwie kreski, to umrę z wrażenia, a tu odwrotnie – totalny spokój i ogromna obawa, co dalej. Tak bardzo boję się o tą ciążę, ale najważniejsze jest, że zagraliśmy na nosie bakteriom w nasieniu i bardzo kiepskim parametrom, a także mojemu PCO!! Skoro się udało, to znaczy, że nie

  Anetko, wiele jest objawów złego nasienia, wiele jest tego przyczyn, a sposoby leczenia zależą od zdiagnozowanej przyczyny (o ile jest to możliwe). Nieprawidłowe parametry nasienia, to takie gdzie niezgodna z normą może być: ilość plemników, ilość plemników w określonym ruchu, objetośc

  ohhh, ,,, my wszystkie niestety to samo przechodzimy 🙁 W dodatku ja zaczynam u siebie obserwowac niepokojace objawy… Tzn, moj M ma kuzyna, ktory mniej wiecej wzial slub w podobnym czasie do nas. Oni wiec zaczeli sie starac tak samo jak my i nie wychodzilo, wiec jego zona byla stymulowana

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *