Atetoza – co to jest, w jakie daje objawy i w jakich chorobach wystepuje?

Atetoza to zaburzenie polegające na występowaniu charakterystycznych mimowolnych ruchów kończyn. Towarzyszy różnym chorobom neurologicznym, takim jak mózgowe porażenie dziecięce, pląsawica Huntingtona czy udar mózgu.

Czym jest atetoza?

Atetoza to zaburzenie określane również jako ruchy atetotyczne. Jest to objaw o charakterze neurologicznym, dla którego typowe są mimowolne ruchy kończyn – przede wszystkim górnych, w rzadkich przypadkach dolnych. Na skutek atetozy zaobserwować można nienaturalne położenie ciała.

Ruchy atetotyczne nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej. Ich pojawienie się świadczy o występowaniu innej choroby. Charakterystyczne dla tego zaburzenia są ruchy powolne, nierytmiczne i skrętne.

Pojawiają się one przy uszkodzeniu układu pozapiramidowego, odpowiedzialnego m.in. za motorykę, postawę ciała i utrzymanie prawidłowego napięcia mięśniowego.

Niewłaściwe funkcjonowanie tego układu skutkuje brakiem właściwej stymulacji nerwów obwodowych, a w rezultacie mimowolnymi nieskoordynowanymi skurczami.

Ponieważ atetoza może być związana z wieloma chorobami, pacjent z jej objawami musi zostać poddany bardzo szczegółowej diagnozie. Konieczne jest wykrycie schorzenia powodującego zaburzenie. Do najczęściej stosowanych badań należą m.in.:

 • tomografia głowy,
 • rezonans magnetyczny,
 • badania genetyczne,
 • badania laboratoryjne.

Rozpoznanie samej atetozy nie jest problematyczne, ze względu na występowanie wyjątkowo charakterystycznych ruchów, nazywanych czasem ruchami robaczkowymi lub wężowatymi. O wiele trudniejsze okazuje się odkrycie konkretnej przyczyny zaburzenia.

Jakie są przyczyny atetozy?

Przyczyny atetozy mogą być bardzo zróżnicowane. Zawsze związane są jednak z uszkodzeniem układu pozapiramidowego, kierującego ruchami zautomatyzowanymi.

Może do tego dojść z powodu rozwinięcia się konkretnej choroby, powstania urazu lub niedotlenienia.

Podłoże rozwinięcia się chaotycznych ruchów mimowolnych może być bardzo złożone, związane z zaburzeniami neurologicznymi, infekcyjnymi czy autoimmunologicznymi (np. sarkoidoza).

Mózgowe porażenie dziecięce To
najczęstsze zaburzenie ruchowe występujące w wieku dziecięcym związane jest z
niepostępującym, ale ciężkim, uszkodzeniem mózgu. Mózgowe porażenie dziecięce
może przyjąć m.in. postać atetotyczną lub mieszaną, w której występuje
atetoza ze spastycznością.
Choroba Wilsona To
inaczej zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe, polegające na patologicznym
gromadzeniu się miedzi w różnych narządach. Jest uwarunkowane genetycznie.
Niedotlenienie noworodka Dochodzi
do niego w okresie okołoporodowym, kiedy nawet krótki niedobór tlenu może
mieć poważne i trwałe konsekwencje.
Żółtaczka noworodków Ciężka
żółtaczka związana jest zwykle z chorobą hemolityczną. W skrajnych
przypadkach może ona doprowadzić do uszkodzenia delikatnych struktur
odpowiadającego za atetozę układu pozapiramidowego.
Fenyloketonuria Ta
uwarunkowana genetycznie choroba prowadzi do patologicznego odkładania się w
ciele fenyloalaniny. Nieleczona spowodować może szereg symptomów o
charakterze neurologicznym.
Choroba Huntingtona To
uwarunkowane genetycznie schorzenie, którego typowym objawem są tzw. ruchy
pląsawicze, często występujące łącznie z atetozą.
Udar mózgu Atetoza
może być następstwem udaru, jeśli dojdzie podczas niego do niedokrwienia
struktur układu pozapiramidowego.
Choroba nowotworowa ośrodkowego
układu nerwowego
Może
skutkować uciskiem na struktury odpowiedzialne za motorykę bądź naciekaniem
na nie zmian nowotworowych.

Najbardziej charakterystyczne objawy atetozy stanowią wspomniane powolne i niezależne od woli ruchy robaczkowe – najczęściej dotyczą rąk i palców. Zdarzają się jednak ruchy atetotyczne kończyn dolnych, twarzy, gałek ocznych lub tułowia. Bezpośrednią przyczyną napadu atetozy jest zwykle próba wykonania jakiegoś ruchu lub napięcie o charakterze emocjonalnym.

Typowe jest nasilenie zaburzenia w chwili pojawienia się zamiaru podjęcia czynności ruchowej, a także jego zanikanie podczas snu. Takie ruchy mogą dotyczyć zarówno jednej, jak i obu stron ciała. Atetoza u dzieci w wielu przypadkach powoduje poważne trudności w przyjmowaniu pokarmu.

Warto dodać, że atetoza rzadko występuje jako pojedynczy objaw. Zazwyczaj jest zaledwie jednym z licznych problemów o charakterze motorycznym czy neurologicznym, przez co wielu chorych wymaga wsparcia w samoobsłudze i codziennym funkcjonowaniu.

Atetoza: leczenie i rehabilitacja

Leczenie atetozy uzależnione jest od przyczyny zaburzenia. Niestety wiele powodujących ją chorób należy do schorzeń nieuleczalnych, dlatego często kluczowe okazuje się farmakologiczne łagodzenie objawów i rehabilitacja.

Celem jest poprawa komfortu chorego, nauka samodzielności i zapewnienie specjalistycznej opieki.

Rehabilitacja w atetozie pozwala niwelować napięcie mięśniowe, niwelować przykurcze i podejmować stopniowe próby zwiększania zakresu sprawności.

Atetoza a mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce jest częstą przyczyną atetozy. Choroba związana jest z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na wczesnym etapie jego rozwoju. Chociaż nie postępuje, jest nieuleczalna i prowadzi do wielu zaburzeń o charakterze motorycznym (np.

atetoza dystoniczna, czyli przerywanymi spazmami). Jakie są przyczyny uszkodzenia OUN w tak młodym wieku? Zaliczyć można do nich m.in. infekcje u matki w trakcie ciąży (np. różyczka), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (wywołane np.

przez pneumokoki) bądź niedotlenienie.

Atetoza jest objawem neurologicznym związanym z uszkodzeniem układu pozapiramidowego. Leczenie uzależnione jest od konkretnej przyczyny, jednak w wielu przypadkach kluczowa dla komfortu chorego okazuje się rehabilitacja.

Mózgowe porażenie dziecięce – rodzaje, charakterystyka, czynniki ryzyka, wzrost świadomości

Mózgowe porażenie dziecięce – dla rodziców i ich dziecka brzmi często jak wyrok. Pojawia się szok, niedowierzanie i przerażenie, jak poradzą sobie w nowej roli. Najbardziej uciążliwe w tym wypadku jest poczucie niemocy i bezsilności w związku z chorobą, która jest nieuleczalna i postępuje z wiekiem. 

Leia também:  Jak Przebiega Leczenie Koronawirusa?

1. Mózgowe porażenie dziecięce – choroba Little’a

William John Little, od którego nazwiska określa się mózgowe porażenie dziecięce (MPD) również chorobą Little’a, był zdania, że jest ona wynikiem uszkodzenia mózgu i powstaje w okresie życia płodowego, w trakcie porodu bądź tuż po nim.

Najczęściej ma to miejsce między 26. a 34. tygodniem ciąży. Równolegle do badań Little’a, analizę nad przyczynami prowadził psychoanalityk Zygmunt Freud.

Badacz za główną przyczynę MPD uznał wczesne uszkodzenia płodu oraz nieprawidłowości rozwojowe, które zachodzą w łonie matki.

Najnowsze badania naukowe, które zostały przeprowadzone wśród dzieci z USA i Australii, potwierdzają tezę Freuda. Jednak w ponad 30 proc.

przypadków nadal nie można ustalić przyczyn schorzenia, stąd też czasem nazywane jest „chorobą bez definicji”. Na świecie dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym jest 17 mln osób.

Wykrywa się je u dwojga na tysiąc noworodków. To najczęściej występująca niepełnosprawność fizyczna wśród dzieci.

2. Mózgowe porażenie dziecięce – czynniki ryzyka

– Dziecięce porażenie mózgowe są to zespoły drobnych uszkodzeń układu nerwowego, które powodują przede wszystkim zaburzenia czynności ruchowych. Począwszy od nieznacznych dysfunkcji, na zupełnych ograniczeniach ruchowych kończąc.

Najczęstszymi zmianami chorobowymi u dzieci z porażeniem mózgowym są tak zwane porażenia spastyczne, które mogą przejawiać się w uszkodzeniach narządu ruchu: wszystkich czterech kończyn (tetraplegia), wyłącznie dolnych kończyn (paraplegia), jednej kończyny (monoplegia), dwóch kończyn po jednej stronie ciała (hemiplegia) oraz trzech kończyn (tripegia).

Znacznie rzadziej natomiast występują inne zaburzenia koordynacji ruchowej, a także zaburzenia mowy. Nie oznacza to jednak, że dziecko skazane jest na stałe trudności np. w komunikowaniu się. Każde z nich w miarę swoich możliwości ma szansę na rozwój i szczęśliwe życie – powiedziała WP parenting psycholog, Kamila Krzyszczak.

Mózgowe porażenie dziecięce wykrywa się już w czasie ciąży. Wpływ na jego pojawienie się mają choroby, które przechodzi w tym czasie matka. Różnego rodzaju infekcje, zatrucia ciążowe, różyczka, toksoplazmoza i cytomegalia zwiększają ryzyko wystąpienia schorzenia. W 5 proc. przypadków nieprawidłowej ciąży dziecko rodzi się z porażeniem mózgowym.

Na mózgowe porażeniedziecięce ma również wpływ tryb życia matki – palenie papierosów i picie alkoholu. Nawet jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, a komplikacje następują dopiero przy porodzie – jest on długi i skomplikowany, a u dziecka występują trudności z oddychaniem bądź rodzi się jako wcześniak – znacznie wzrasta ryzyko porażenia.

Objawy MPD widoczne są już u noworodków. Najczęściej przybierają postać asymetrii ciała, drgawek, wiotkości mięśni i trudności w połykaniu pokarmów. Kiedy zdrowe dzieci podnoszą już główkę, przewracają się na boki, chwytają rączką zabawki, dzieci z MPD nie podejmują tych form aktywności.

3. Mózgowe porażenie dziecięce – rodzaje

Mózgowe porażenie dziecięce powoduje wiele trudności

Mózgowe porażenie dziecięce może przyjąć różny poziom nasilenia. Wyróżnia się kilka jej odmian:

 • Hemiplegia – a więc porażenie połowiczne – to zaburzenia postawy i ruchów, które dotykają tylko jednej strony ciała dziecka – prawej lub lewej. Hemiplegia objawia się specyficznym, zgięciowym ustawieniem jednej ręki i nogi. Po tej zaburzonej chorobą stronie pojawiają się problemy z czuciem, dotykiem czy odczuwaniem ciężaru.
 • Diplegiaporażenie dwustronne – to najczęściej upośledzenia w funkcjonowaniu kończyn dolnych. Ręce pozostaję sprawne, jednak jeżeli czynność wymaga precyzyjnych, dokładnych ruchów (pisanie, rysowanie, szycie), wówczas pojawiają się trudności z koordynacją. Ponieważ jednak choroba dotyka głównie nóg, dzieci z MPD chodzą w sposób charakterystyczny – na palcach, ze skurczonymi do środka kolanami.
 • Quadriplegia (porażenie czterokończynowe) – to najcięższa odmiana choroby, obejmująca całe ciało: głowę, tułów oraz kończyny. Dziecko ma wówczas problem z najprostszymi czynnościami – nie może samodzielnie utrzymać głowy i nie potrafi kontrolować mięśni okoruchowych. Nie potrafi kontrolować wzroku. Ponieważ mięśnie języka, gardła i warg są porażone, dzieci z MPD mają również trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu oraz z wykonywaniem ruchów artykulacyjnych. W zależności od nasilenia choroby dzieci z quadriplegią mogą jedynie leżeć, siedzieć lub pełzać.
 • Piramidowa postać MPD – występuje dość rzadko, charakteryzuje się mimowolnymi ruchami, dotyka głównie mięśni głowy i twarzy.
 • Postać móżdżkowa – od typowych odmian dziecięcego porażenia mózgowego odróżnia ją tzw. drżenie zamiarowe, które polega na drżeniu kończyn przy próbie wykonania jakiegokolwiek ruchu.
 • Postaci mieszane – są połączeniem powyższych.

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, która od 2003 roku zajmuje się profesjonalną pomocą dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, co roku przeprowadza  Kampanię #17milionów.

Jej celem jest podniesienie świadomości Polaków odnośnie tej choroby oraz zwrócenie uwagi na to, jak wygląda codzienność osób zmagających się z MPD.

W akcję włączyli się znani polscy aktorzy, muzycy, dziennikarze i politycy.

– “#17milionow” ma przypominać o tym, że ludzie z mózgowym porażeniem dziecięcym są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Chcą korzystać z przestrzeni miejskiej i brać czynny udział w życiu społecznym.

Leia também:  Jakie Sa Objawy Braku Testosteronu?

Chcą móc dotrzeć do szkoły, do lekarza, do sklepu czy kina, mając pewność, że nie zaskoczą ich schody, zbyt wysoki próg lub krawężnik. Nie potrzebują litości. Chcą być samodzielni i niezależni.

Wierzę, że wspólnymi siłami stworzymy dla nich świat bez barier – mówi prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, Izabela Jachim-Kubiak.

Akcja ma na celu nie tylko oswojenie się społeczeństwa z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale także pomoc rodzicom, którzy często nie potrafią poradzić sobie z dysfunkcją swojego dziecka.

– Obecnie przyszłe mamy starają się przygotować na nową rolę społeczną, w której lada moment się znajdą. Czytają odpowiednią literaturę, uczęszczają na specjalistyczne kursy, zasięgają porad doświadczonych już mam. Jednak żadna z nich nie jest przygotowana na przyjście na świat dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

To stwarza dodatkowy lęk i brak jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa, ponieważ nie będzie tylko matką: będzie matką dziecka z porażeniem mózgowym – komentuje psycholog, Kamila Krzyszczak, która jest zdania, że matce łatwiej jest zaakceptować i pokochać chore dziecko, natomiast nieco trudniejsza sytuacja dotyczy ojców, którzy często nie potrafią poradzić sobie z tym, że ich dziecko dotknięte jest porażeniem mózgowym.

(Zdjęcie dziecka / 123RF)

– Ojcowie wówczas często uciekają: w pracę, w alkohol, w dodatkowe zajęcia. Takie zachowanie mężczyzn prowadzi do pogorszenia relacji małżeńskich (za czym idzie również brak wzajemnego wsparcia w nowej, trudnej sytuacji), co w konsekwencji może prowadzić do rozpadu rodziny.

Ważne jest, by działania ojców, mimo wielkiego obciążenia, były ukierunkowane prorodzinnie i koncentrowały się na wspieraniu małżonki oraz wspólnych wysiłkach pracy nad zdrowiem dziecka. Bo każde dziecko, bez względu na stan jego zdrowia, ma prawo być szczęśliwe i co najważniejsze, kochane – dodaje psycholog, Kamila Krzyszczak.

Pamiętajmy, by nie spychać dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na margines społeczeństwa. One czują i przeżywają wszystko tak samo, jak zdrowe dzieci, choć nie zawsze potrafią to okazać.

Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, objawy, orzecznictwo, profilaktyka

Mózgowe porażenie dziecięce ( łac. paralysis cerebralis infantum, dalej jako: MPD) nazywane jest również chorobą Little’a, od nazwiska angielskiego lekarza, Williama Johna Little’a.

Twierdził on, że czynniki wywołujące tę chorobę u dziecka są skutkiem uszkodzenia mózgu, powstającego już w okresie okołoporodowym. Potwierdzone jest, że do mózgowego porażenia dziecięcego może dojść na skutek uszkodzeń mózgu jeszcze w okresie życia płodowego, najczęściej pomiędzy 24., a 26.

tygodniem ciąży. Schorzenie może jednak powstać również już w trakcie porodu lub tuż po nim.

→ Podejrzewasz, że mózgowe porażenie dziecięce jest skutkiem błędu lekarskiego przy porodzie? Uzyskaj pomoc kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowania za błędy okołoporodowe skutkujące MPD. Zadzwoń teraz 536 007 001

Mózgowe porażenie dziecięce – jaka to choroba ?

Nazwa tej choroby nie mówi o niej na tyle dużo, aby z samego jej brzmienia móc domyślić się jakiego typu objawy mogą zachodzić u dziecka dotkniętego MPD. Co ciekawe, mózgowe porażenie dziecięce często określane jest również jako „choroba bez definicji”.

To określenie jest trafne i nieprzypadkowe – u każdego dziecka choroba może przebiegać inaczej. Stopień nasilenia objawów oraz zaburzeń nimi powodowanych może być bardzo różny w zależności od okoliczności konkretnego przypadku.

Ciężko jest zatem sformułować jasną definicję i precyzyjnie stwierdzić, że jeśli u jakiegoś dziecka zachodzą konkretne objawy, to z pewnością dotknięte jest ono MPD. Z tego powodu, w przypadku tej choroby ryzyko popełnienia przez lekarza tzw. błędu w diagnozowaniu jest duże.

Statystyki podają, że schorzenie to dotyczy dwojga niemowląt na tysiąc urodzeń. W przypadku dzieci z grupy tzw. podwyższonego ryzyka, czyli urodzonych z nieprawidłowej ciąży, schorzenie dotyka aż 5%.

Na przestrzeni lat, w literaturze powstało wiele definicji tej choroby. Ciężko jednak uznać, która z nich jest najwłaściwsza, ponieważ żadna nie oddaje w pełni stopnia skomplikowania i różnorodności tego schorzenia.

Typowa definicja MPD brzmi: zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego), powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu przed, po i w czasie porodu.

Mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny

Do najczęstszych przyczyn mózgowego porażenia dziecięcego zaliczamy:

 • Niedotlenienie noworodka podczas porodu
 • Zatrucie ciążowe
 • Zbyt duże stężenie bilirubiny we krwi
 • Infekcje, występujące u matki w trakcie ciąży, m.in. różyczka, toksoplazmoza
 • Złe ułożenie płodu
 • Palenie papierosów oraz picie alkoholu przez kobietę w ciąży
 • Dziecko urodziło się wcześniakiem
 • Tuż po porodzie przejawiało trudności z oddychaniem
 • Poród był skomplikowany i wyczerpujący (np. poród kleszczowy)
 • We wczesnym okresie życia dziecko cierpiało na zapalenie opon mózgowych

Wystąpienie któregokolwiek z tych czynników lub nawet kilku z nich nie powodują automatycznie, że MPD z pewnością wystąpi. Przyczyny te znacznie zwiększają jednak ryzyko uszkodzenia mózgu płodu.

Leia também:  Jak Złagodzić Objawy Ospy U Dziecka?

Porażenie mózgowe dziecięce objawy

Prawdą jest, że choroba w zależności od dziecka może przebiegać w bardzo różny sposób. Istnieją jednak wymieniane w literaturze najbardziej typowe objawy dziecięcego porażenia mózgowego. Mogą być one widoczne już u noworodków. Należą do nich:

 • Asymetria w ułożeniu ciała
 • Wiotkość mięśni większa niż przeciętna
 • Trudności w przełykaniu pokarmów
 • Czasami również drgawki

Część objawów dziecięcego porażenia mózgowego uaktywnia się dopiero na dalszym etapie życia dziecka. Najczęściej rodzice zauważają wówczas, że podczas, gdy inne dzieci potrafią już samodzielnie podnieść główkę, przewrócić się na bok, a nawet zaczynają pełzać, ich dziecko jeszcze tego nie potrafi.

Mózgowe porażenie dziecięce objawy mogą dać o sobie znać również na jeszcze późniejszym etapie rozwoju – kiedy zdrowe dzieci chwytają już samodzielnie zabawki, a także uczą się wymawiać głoski i sylaby, dzieci dotknięte MPD jeszcze tego nie potrafią lub nauka takich czynności przebiega u nich w nietypowy sposób.

Dzieci dotknięte MPD w znacznej większości przypadków kierowane są na rehabilitację. Choć pewne uszkodzenia są nieodwracalne, rozwijający się mózg ma duże możliwości kompensacyjne.

Daje to możliwość realnej poprawy stanu psychicznego i fizycznego dziecka, o ile właściwe działania zostaną podjęte odpowiednio wcześnie. Już w pierwszych miesiącach życia dzieci cierpiące na mózgowe porażenie dziecięce kierowane są na konsultacje m.in. do neurologa, i ortopedy.

Metody rehabilitacji stosowne u dzieci z MPD to m.in. metoda Domana (niezalecana), Vojty oraz metoda Bobath.

Mózgowe porażenie dziecięce – przykłady z orzecznictwa

W katalogu przykładowych przyczyn mózgowego porażenia dziecięcego wpływających na wystąpienie choroby u dziecka można zauważyć dwie grupy:

 • Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, na które ma wpływ matka dziecka;
 • Mózgowe porażenie dziecięce przyczyny, które są od matki niezależne, mogące mieć swoje źródło w błędzie popełnionym przez członków personelu medycznego.

Wyrok omówiony poniżej dotyczył tej drugiej sytuacji. W sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Lublinie (wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt. I ACa 576/01).

Powódką była kobieta, której poród był kontynuowany siłami natury, mimo, że zaszły bezwzględne przesłanki do przeprowadzenia cesarskiego cięcia (porażenie mózgowe przy porodzie). Sąd stwierdził, że lekarz, który podjął taką decyzję popełnił błąd medyczny.

Zbagatelizował objawy, które wystąpiły już w pierwszym okresie porodu, sugerujące, że tej konkretnej pacjentki przeprowadzenie porodu siłami natury będzie niemożliwe. Objawy te jednoznacznie wskazywały na możliwość wystąpienia wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu, wynikającej z jego niedotlenienia. Świadczyły o tym m.in.

osłabione ruchy dziecka i zły zapis z KTG. W konsekwencji błędnych działań lekarza, u dziecka doszło do poważnej i nieodwracalnej szkody. Zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe oraz znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego.

Pacjentka, u której doszło do tego drastycznego w skutkach błędu, miała pełne prawo domagać się od szpitala i lekarza odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Mimo, że sama zachowywała się w ciąży prawidłowo i przed rozpoczęciem akcji porodowej nic nie wskazywało na możliwość wystąpienia MPD, na skutek sprzecznych z zasadami sztuki medycznej działań lekarza (błąd lekarski przyczyną mózgowego prażenia dziecięcego), do końca życia będzie musiała zajmować się upośledzonym dzieckiem.

Chociaż żadne pieniądze nie cofną czasu, warto walczyć o lepszą przyszłość dla dziecka dotkniętego mózgowym porażeniem dziecięcym.

Kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, które można uzyskać dla chorego dziecka w drodze sądowej, mogą być bardzo wysokie. Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2016 r.

przyznał rodzicom poszkodowanego mózgowym porażeniem dziecięcym dziecka rekordowe zadośćuczynienie w kwocie 1 200 000 zł.

Mózgowe porażenie dziecięce – profilaktyka

Choć przyczyny dziecięcego porażenia mózgowego ciężko podać w sposób jednoznaczny i zamknąć je w jednym katalogu, kobieta w ciąży niewątpliwie może starać się zmniejszyć ryzyko wystąpienia MPD u dziecka. Do działań profilaktycznych należy m.in.

właściwa i profesjonalna opieka nad kobietą ciężarną oraz przestrzeganie przez nią zaleceń lekarza. Oczywistością jest, że kobiety, które w ciąży korzystają z używek oraz nie dostosowują swojego trybu życia do możliwości ciąży, same zwiększają ryzyko wystąpienia u dziecka MPD lub innych schorzeń.

Odpowiednia profilaktyka w przypadku MPD może mieć bardzo duże znaczenie. Jeśli jednak u dziecka dojdzie do wystąpienia dziecięcego porażenia mózgowego w wyniku np. błędu lekarza lub położnej, warto starać się o sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pieniądze nie cofną czasu i nie ujmą dziecku bólu fizycznego, ale mogą znacznie zwiększyć komfort całego dalszego życia poszkodowanego dziecka.

Jeśli masz pytania w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędu medycznego, wskutek którego dziecko doznało mózgowego porażenia dziecięcego, sprawdź czy nie znajduje się ono na liście pytań najczęściej zadawanych przez pacjentów.

Zapraszamy również do kontaktu – wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości – zadzwoń nr telefonu – 536 007 001, 604 432 333, 530 291 291, [email protected]

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*