Wybity ząb u dziecka

Mariusz Lipski, Katarzyna Kot, Włodzimierz Dura

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczecinieKierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz LipskiPraca recenzowana

Zadzwoniła do mnie pacjentka, której 2­-letni syn podczas zabawy dokonał ekstrakcji własnego zęba siecznego bocznego szczęki. Ząb został usunięty sznurkiem od żaluzji, który przypadkowo owinął się wokół korony.

Ponieważ w dniu urazu nie było możliwe zgłoszenie się z dzieckiem do jakiegokowiek gabinetu stomatologicznego, poprosiłem o zrobienie i przesłanie fotografii zarówno uszkodzonego wyrostka zębodołowego, jak i usuniętego zęba (w załączeniu).

Odradziłem zaproponowaną przez matkę replantację zęba i zaleciłem miękką dietę, zimne okłady i jak najszybsze zgłoszenie się do gabinetu w celu przeprowadzenia dokładnego badania. Czy moje postępowanie było właściwe?

W okresie wczesnego dzieciństwa dość często dochodzi u dzieci do urazu zębów mlecznych. Najczęściej są to zęby sieczne przyśrodkowe, głównie szczęki, choć uszkodzenia zębów dolnych również nie są rzadkością. Jak wynika z piśmiennictwa, są to z reguły zwichnięcia (zazwyczaj częściowe); rzadziej obserwuje się złamania (1‑4). Urazy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym są związane z upadkiem podczas zabawy, niewłaściwym posługiwaniem się zabawkami oraz nagryzaniem twardych przedmiotów. Rodzaj i stopień uszkodzenia zębów zależą od siły urazu, miejsca jego działania oraz przedmiotu, którym zadano uraz. Należy pamiętać, że urazy zębów mlecznych bardzo często mają konsekwencje dla ich następców (4). Niezwykle istotne jest zatem postępowanie lecznicze zastosowane po urazie, które jeśli jest niewłaściwe, może spowodować większe szkody aniżeli sam uraz. Szczególnie niebezpieczne są wtłoczenia zębów, gdyż mogą skutkować zniekształceniem korony przyszłego zęba stałego, a nawet wydzieleniem zawiązka lub utrudnionym wyrzynaniem się następcy (4, 5).

Postępowanie  w  prezentowanym  przypadku  było prawidłowe. Wybitych zębów mlecznych nie replantuje się (1, 4). W piśmiennictwie opisano uszkodzenia zawiązków zębów stałych po replantacji wybitych zębów mlecznych, włącznie z torbielą, która doprowadziła do utraty zęba stałego (tab. I) (6‑11).

Wybity ząb u dziecka

Jeśli nie odnaleziono wybitego zęba, to w celu różnicowania wybicia z całkowitym wtłoczeniem należy wykonać zdjęcie rentgenowskie (1).

Natomiast jeśli ząb nie został znaleziony na miejscu wypadku, a zdjęcie rentgenowskie nie uwidacznia wtłoczonego w tkanki zęba, zawsze należy brać pod uwagę jego połknięcie lub aspirację do dróg oddechowych. Wówczas konieczne jest skierowanie dziecka do lekarza pediatry, który wdroży odpowiednie procedury (np.

zleci wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej). W prezentowanym przypadku ząb został znaleziony na miejscu wypadku – korona oraz korzeń były nieuszkodzone (ryc. 1).

Wybity ząb u dzieckaDziecko, które doznało urazu, należy zawsze dokładnie zbadać. Dlatego matce dziecka zalecono jak najszybsze zgłoszenie się z nim do lekarza stomatologa. Dokładne badanie warg czy błony śluzowej jamy ustnej wyklucza bowiem urazy tych struktur, a także wtłoczenie zęba w tkanki miękkie. Ocenie należy poddać także wyrostek zębodołowy oraz pozostałe zęby. W przypadku wybicia zęba/zębów zaleca się kontrolne badanie kliniczne po około tygodniu od urazu, po 6 i 12 miesiącach (również radiologiczne) oraz badanie co rok do momentu wyrznięcia się zęba stałego (www.dentaltraumaguide.org).Postępowanie lekarza zależy w dużym stopniu od okoliczności wypadku. Często są konieczne konsultacja lekarska, skierowanie do szpitala (podejrzenie wstrząśnienia mózgu) lub podanie anatoksyny tężcowej.Niezwykle istotna dla przebiegu leczenia jest właściwa higiena jamy ustnej, której zachowanie jest trudne ze względu na sam uraz i wiek pacjenta. Zazwyczaj zaleca się spożywanie papkowatych pokarmów, oczyszczanie zębów miękką szczoteczką oraz płukanie jamy ustnej roztworami chlorheksydyny – u dzieci starszych – lub jej przemywanie gazikiem nasączonym chlorheksydyną w przypadku dzieci młodszych, które nie potrafią jeszcze same płukać i wypluwać (należy wykluczyć uczulenie na chlorheksydynę). Jeśli u dziecka współistnieje uszkodzenie warg, to podczas okresu gojenia się należy stosować balsam do warg, by uniknąć ich wysuszenia. Rodziców należy zawsze poinformować o konieczności zgłaszania się na wizyty kontrolne oraz o możliwych powikłaniach, w tym o konsekwencjach w uzębieniu stałym. Należy zalecić konsultację ortodontyczną (1, 2).Działania lekarza powinny się skupiać nie tylko na postępowaniu w przypadku, gdy dziecko doznało urazu, ale polegać również na edukowaniu rodziców w kierunku unikania ryzykownych zachowań, zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, czy też udzieleniu informacji odnośnie do postępowania w przypadku ewentualnego doznania urazu w przyszłości, w tym dotyczącego uzębienia stałego. Zawsze też należy wziąć pod uwagę fakt, że uraz może być skutkiem przemocy wobec dziecka (dziecko maltretowane).

Piśmiennictwo

 1. Steciuk A., Emerich K.: Urazy zębów – przegląd wytycznych postępowania na podstawie piśmiennictwa oraz opisu przypadków. Acad. Med. Gedan., 2016, 46, 65-74.
 2. Jasińska-Piętka J., Pypeć L. J.: Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol., 2009, 9, 316-318.
 3. Walczak M., Turska-Szybka A., Olczak-Kowalczyk D.: Przyczyny i rodzaje pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych u pacjentów zgłaszających się do leczenia w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2001-2013. Med. Probl., 2014, 51, 498-505.
 4. Szpringer-Nodzak M.: Urazy zębów u dzieci i młodzieży. Wyd 2. Czelej Sp. z o.o. Lublin 1999.
 5. Holan G., Ram D.: Sequelae and prognosis of intruded primary incisors: a retrospective study. Pediatr. Dent., 1999, 21, 242-247.
 6. Gondim J.O., Moreira Neto J.J.S.: Evaluation of intruded primary incisors. Dent. Traumatol., 2005, 21, 131-133.
 7. Kinoshita S. i wsp.: Prognosis of replanted primary incisors after injuries. Endod. Dent. Traumatol., 2000, 16, 175-183.
 8. Weiger R, Heuchert T: Management of an avulsed primary incisor. Endod. Dent. Traumatol., 1999, 15, 138-143.
 9. Mueller B.H., Whitestt B.D.: Management of an avulsed deciduous incisor. Report of case. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1978, 46, 442-446.
 10. Al-Khayatt A.S., Davidson L.E.: Complications following replantation of a primary incisor a cautionary tale. Dent. J., 2005, 198, 687-688.
 11. Sakai V.T. i wsp.: Replantation of an avulsed maxillary primary central incisor and management of dilaceration as a sequel on the permanent successor. Dent. Traumatol., 2008, 24, 569-573.

Artykuł ukazał się w nr 11/2017 MS Wybity ząb u dziecka

Co zrobić kiedy dziecko wybije lub złamie ząb? – Blog

Wakacje za pasem, ale lato trwa w najlepsze. Utrzymujące się wysokie temperatury sprzyjają zabawom na placach zabaw, trawnikach, boiskach.

Aktywne spędzanie czasu na dworze działa oczywiście na korzyść zdrowia dzieci, ale te letnie miesiące nie bez powodu bywają również okresem częstszych wizyt u stomatologa.

Wystarczy chwila nieuwagi, aby zabawa zakończyła się nieprzyjemnym upadkiem i uszkodzeniem zęba. Co wówczas zrobić? Przede wszystkim działać szybko!

Wkrótce po urazie od razu sprawdź do jakich obrażeń doszło. Nawet małe skaleczenia w obrębie jamy ustnej mogą charakteryzować się dużym upływem krwi. Sterylnym gazikiem lub czystą chusteczką higieniczną zatamuj krwawienie i obejrzyj rany.

Jeżeli są one otwarte i miały styczność z ziemią, a Twoje dziecko nie ma aktualnych szczepień przeciwko tężcowi, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym. Kolejnym krokiem jest ocena stanu uzębienia.

Postępowanie po wypadku, w którym uszkodzone są zęby zależy w dużej mierze od tego czy jest to ząb mleczny czy stały, a także od tego do jakiego uszkodzenia doszło i jak szybko pacjent otrzymał pomoc. Sprawna reakcja po urazie pozwoli zachować żywotność zęba.

Wybity ząb u dziecka

Działaj szybko

Na początku sprawdź czy ząb został całkowicie wybity czy tylko złamany. W obu przypadkach, jeśli tylko jest to możliwe – odszukaj go lub jego fragmenty.

Odnalezienie wszystkich części jest bardzo ważne, aby stwierdzić czy nie wbiły się w wargę , nie zostały połknięte lub nie wpadały do dróg oddechowych.

Gdyby tak się stało  lekarz stomatolog może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, np. zdjęcia rentgenowskie.

Pamiętaj, aby po uszkodzeniu zęba nie czekać z wizytą u dentysty!

Musi to być natychmiastowe działanie. Opóźnienie leczenia może doprowadzić do martwicy miazgi, zakażenia lub szybkiej utraty żywotności zęba. Zęby opatrzone w przeciągu godziny od urazu mają bardzo dużą szansę na ponowną implantację w zębodole. Zaznacz więc przy rozmowie ze stomatologiem, że potrzebujesz pilnej interwencji, tak, aby Twoje dziecko zostało niezwłocznie przyjęte.

Ząb można uratować

W przypadku, gdy korona zęba zostanie odłamana, możliwe jest przyklejenie jej fragmentu, nawet jeśli jest to ząb mleczny. Dlatego taka ważne jest, aby odszukać utraconą część korony i niezwłocznie zgłosić się do stomatologa.

Jeśli ząb uległ wybiciu, po odnalezieniu go należy trzymać go za koronę, opłukać w zimnej wodzie, wprowadzić do zębodołu i udać się do specjalisty.

Leia também:  Como boiar na água: 12 passos (com imagens)

Jeśli nie potrafimy lub nie mamy odwagi wykonać tej czynności, utracony ząb dziecko może trzymać w jamie ustnej (pomiędzy zębami a policzkiem) lub w roztworze soli fizjologicznej, ewentualnie w zimnym mleku.

Oczywiście i w tym przypadku trzeba jak najszybciej zgłosić się do gabinetu stomatologicznego. Przechowywanie zęba „na sucho”, np. w chusteczce, gazie itp. Powoduje zniszczenie komórek, które sprzyjają wgojeniu zęba.

Wybity ząb mleczny można uratować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Lukę po utraconym zębie można „odbudować” za pomocą „utrzymywacza” przestrzeni lub aparatu ortodontycznego.

Jak zapobiegać uszkodzeniom zębów?

 

Niestety większość uszkodzeń zębów to wynik trudnych do przewidzenia wypadków. Jeśli jednak Twoje dziecko uprawia sporty ekstremalne, np.

wyczynowe czy walki, postaraj się  zapewnić mu szynę ochronną, która może zapobiec urazom zębów. Według badań naukowych bardziej narażone na uszkodzenie zębów w razie wypadku są także osoby z niektórymi wadami zgryzu.

W tej sytuacji prewencją  będzie wcześniejsza wizyta u ortodonty w celu skorygowania wady.

Pamiętaj, że nawet wtedy, gdy nie doszło do widocznego uszkodzenia zębów w czasie wypadku, powinieneś udać się do dentysty.

Każde traumatyczne zdarzenie może doprowadzić do martwicy miazgi i wymagać  leczenia oraz monitorowania poszkodowanych zębów przez pewien okres czasu.

Dzięki wizytom kontrolnym lekarz może wcześniej wykryć stany zapalne, które istnieją mimo braku bólu. Należy wcześniej podjąć potrzebne leczenie, aby nie doprowadzić do niepożądanych skutków.

Pierwsza pomoc w przypadku wybicia zęba u dziecka | Blog

Wybicie zęba przez dziecko, mlecznego, czy stałego, to jeden z częstych przypadków i drugi, po próchnicy, powód wizyt w gabinetach stomatologicznych. Przykre przypadki, czy to w trakcie zabawy, uprawiania sportu, czy też niefortunnego nagryzienia pokarmu zdarzają się nieoczekiwanie, a przez to często nie wiemy, co zrobić w zaistniałej sytuacji.

Dla komfortu naszych pacjentów przygotowaliśmy krótki poradnik, na wypadek wybicia zęba u dziecka. Postępowanie w takich sytuacjach jest różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zębem mlecznym, czy też stałym. Już na początku naszego wpisu pragniemy podkreślić, że nawet w przypadku wybicia zęba mlecznego należy skonsultować się ze stomatologiem.

Dlaczego jest to tak ważne? Zapraszamy do dalszej lektury.

Wybicie zęba mlecznego – co zrobić?

W przypadku wybicia zęba mlecznego (zwichnięcia całkowitego) u dziecka przepłukujemy jamę ustną bieżącą wodą, tamujemy krwawienie poprzez ucisk opatrunkiem z gazy, w razie uszkodzenia warg robimy zimny okład, aby zmniejszyć opuchliznę, a następnie… szukamy zęba i kontaktujemy się ze stomatologiem dziecięcym. Ten kontakt i oględziny wybitego zęba, a także małego pacjenta jest tak ważny, ponieważ to stomatolog oceni, czy nie doszło do wtłoczenia zęba, którego konsekwencją może być uszkodzenie korony zęba stałego lub jego utrudnione wyrzynanie.

W sytuacji, w której nie możemy znaleźć zęba, koniecznym może być wykonanie RTG celem sprawdzenia, czy nie doszło własnie do w/w wtłoczenia. O tym zadecyduje dentysta dziecięcy, który podejmie odpowiednie kroki, w zależności od zastanej sytuacji.
Warto pamiętać, że zębów mlecznych nie wprowadzamy ponownie do zębodołu, ale niezbędna jest wizyta i konsultacja ze stomatologiem!

Wybity ząb u dziecka

Wybicie zęba stałego – co zrobić?

Jeśli doszło do wybicia zęba stałego, najważniejszy jest czas i szybkie podjęcie działania.

W przypadku dzieci i zwichnięcia całkowitego (wybicia) zęba stałego możliwa jest udana replantacja zęba, inaczej nazywana reimplantacją.

Wybity ząb niestety nie może długo znajdować się poza zębodołem i nie można dopuścić do jego wyschnięcia. Najlepiej jeśli uda nam się wraz z zębem i dzieckiem dotrzeć do stomatologa w ciągu 1-2 godzin.

Postępowanie po wybiciu zęba stałego u dziecka:

 • odszukać ząb, opłukać go przez kilka sekund pod bieżącą wodą – zęba nie podnosimy za korzeń, TYLKO ZA KORONĘ (BIAŁA, ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ZĘBA);
 • jeśli to możliwe ząb umieścić w zębodole, a następnie poprosić dziecko o delikatne zagryzienie, poprzez chusteczkę lub gazę, aby przytrzymać ząb w miejscu;
 • jeśli nie jesteśmy w stanie dokonać samodzielnej replantacji, transportujemy ząb w pojemniku z płynem. Najlepiej jeśli tym pojemnikiem będą usta dziecka. Ząb można umieścić w zagłębieniu między policzkiem i dziąsłami, ale zdajemy sobie sprawę, że dziecko, nawet troszkę starsze, może z nadmiaru wrażeń nie poradzić sobie z tym zadaniem i zwyczajnie ząb połknąć. Dlatego najlepiej jeśli ząb przyjedzie w pojemniku wypełnionym śliną dziecka, solą fizjologiczną, mlekiem lub płynem do soczewek. Te substancje pozwolą zapobiec przyspieszonemu obumieraniu komórek zęba znajdujących się na korzeniu. Należy pamiętać, że ząb nie może być przechowywany na sucho.

Ułamanie korony zęba stałego

Częstym przypadkiem jest również częściowe ułamanie korony zęba. W takiej sytuacji równie ważne jest szybkie odszukanie kawałka zęba i udanie się z nim do stomatologa.

Na miejscu specjalista oceni, czy możliwe jest przytwierdzenie ułamanej części, a przede wszystkim oceni, jak duży fragment został odseparowany i jakie leczenie należy podjąć, aby upewnić się, że nie zagrozi dziecku utrata zęba.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest ratowanie swoich własnych zębów i dbanie o ich dobry stan.

Szukasz cieszącego się zaufaniem dzieci stomatologa?
Sprawdź naszą ofertę –> Stomatologia dziecięca

Urazy zębów u dzieci

Wybity ząb u dziecka

Urazy zębów mogą zdarzyć się w każdym wieku, dotyczą zarówno zębów stałych i mlecznych. Najbardziej narażone są jedynki, dwójki i trójki. W przypadku dzieci najczęstszą przyczyną uszkodzeń uzębienia są wypadki podczas zabaw, czy gier. Jest to bardzo przykra i stresująca sytuacja zarówno dla dziecka i jego rodziców, którzy powinni wiedzieć, jak właściwie zareagować w takiej chwili.

Urazy zębów mlecznych i stałych u dzieci

Przy każdym urazie zęba u dziecka rodzice powinni natychmiast zareagować oraz niezwłocznie zgłosić się z nim do stomatologa. Kiedy ząb został wybity, pęknięty lub złamany dziecko najczęściej płacze, ponieważ pojawia się ból i krwawienie.

Stomatolodzy z przychodni Ortodentika w Łukowie podkreślają, że ważne jest, aby rodzice umieli wówczas spokojnie i racjonalnie zapanować nad sytuacją. Starajmy się uspokoić naszą pociechę, tłumaczmy jej, że wszystko będzie dobrze, a wizyta u dentysty pomoże.

Jeśli znajdziemy ząb lub jego ułamany fragment, zabezpieczmy go i zabierzmy do gabinetu stomatologicznego.

Najczęstsze urazy zębów u dzieci

To całkowite przemieszczenie zęba poza zębodół. Jego przyczyną są najczęściej urazy mechaniczne. Jeśli znajdziemy wybity ząb dziecka, to starajmy się trzymać go za koronę, a nie za korzeń.

Gdy jest zabrudzony można płukać go przez kilka sekund pod bieżącą wodą. Następnie najlepiej włożyć ząb do woreczka z solą fizjologiczną lub mlekiem i przetransportować do stomatologa.

Szybka reakcja może pomóc w uratowaniu zęba, a także ponownym umieszczeniu go w zębodole (najlepiej zrobić to w ciągu 2 godzin).

Kiedy uraz spowoduje rozchwianie zęba, konieczne jest szybkie udanie się do stomatologa oraz wykonanie zdjęcia RTG, które pomoże określić jego stan. Rozchwiany mleczny ząb można usunąć, stałe zęby natomiast zaszynować.

 • Złamanie lub pęknięcie zęba

W przypadku, gdy złamany został tylko niewielki fragment korony zęba, najczęściej wystarcza wygładzenie jego powierzchni i zastosowanie preparatu fluorowego. Kiedy złamanie jest większe, można zastosować odbudowanie materiałem kompozytowym.

Jeśli posiadamy złamaną końcówkę zęba, to warto zabrać ją do stomatologa, bo być może będzie przydatna przy odbudowie. Postępowanie lecznicze w przypadku złamań  to kwestia indywidualna, uzależniona od stopnia złamania zęba małego pacjenta.

Niekiedy konieczne jest też leczenie kanałowe a nawet ekstrakcja.

Jeśli po urazie ząb naszego dziecka zacznie zmieniać kolor na szary, to trzeba natychmiast udać się do stomatologa, który dzięki badaniu RTG oceni jego żywotność. Martwica będzie wymagała leczenia kanałowego i usunięcia miazgi.

Urazy zębów mlecznych i stałych zdarzają się bardzo często. Najważniejsze, aby umieć zapanować wtedy nad sytuacją. W tym przypadku liczy się odpowiednia reakcja i uspokojenie dziecka.

Ważne też, aby jak najszybciej zgłosić się do stomatologa, ponieważ mamy wówczas większe prawdopodobieństwo, że uda się uratować ząb.

Specjaliści z przychodni Ortodentika w Łukowie podkreślają, że leczenie zębów mlecznych po urazie jest bardzo istotne i nie powinno być bagatelizowane. Niewłaściwe postępowanie może mieć bowiem negatywny wpływ na rozwój stałego uzębienia.

Dziecko wybiło lub złamało ząb stały, co dalej?

Urazy zębów mlecznych i stałych, to po próchnicy najczęstsza przyczyna wizyty małego pacjenta w gabinecie stomatologicznym. Jednym z najpoważniejszych urazów zębów u dziecka jest wybicie zęba (zwichnięcie całkowite). Wybity ząb stały może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne, dlatego tak istotna jest szybka interwencja.

Leia também:  Ostry ból żołądka – jakie mogą być przyczyny?

Wybicie zęba fachowo zwane zwichnięciem całkowitym jest najpoważniejszym z urazów dotyczących uzębienia. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu leczenia jest czas, jaki upłynął od urazu – mówi lek. dent. Tomasz Herczakowski.

Wybity ząb, czyli…

Wybicie zęba, czyli tzw. zwichnięcie całkowite zęba, to utrata łączności zęba z zębodołem. W skutek zerwania włókien ozębnej (tkanki łączącej ząb z kością), następuje wypadnięcie zęba z zębodołu.

Ważne! Częstość występowania urazów w uzębieniu stałym u dzieci w wieku do 16 lat, wynosi 22%.

 

Dziecko zwichnęło ząb stały, co dalej?

Przede wszystkim nie powinno się panikować, tylko działać wedle instrukcji. W pierwszej kolejności po wybiciu rodzic (ewentualnie starsze dziecko) już na miejscu wypadku powinien natychmiastowo sam spróbować replantować ząb, czyli z powrotem umieścić go w pustym zębodole, aby zminimalizować czas przebywania zęba poza jamą ustną.

Jeżeli ząb jest zanieczyszczony, należy go wypłukać przez 10 sekund pod bieżącą, zimną wodą z kranu. Po udanym umieszczeniu zęba na swoim miejscu, opiekun małego pacjenta powinien niezwłocznie poszukać pomocy w gabinecie lub pogotowiu stomatologicznym w celu dalszego, specjalistycznego leczenia – wyjaśnia dr Herczakowski.

W przypadku, kiedy ponowne umieszczenie zęba w zębodole nie jest możliwe na miejscu zdarzenia (np. w przypadku zbyt silnych doznań bólowych), ogromną rolę w możliwości ocalenia zęba dodatkowo odgrywa sposób jego przechowywania.

Ważne! Zęba nie powinno się przechowywać w środowisku suchym, ponieważ powoduje to bardzo szybkie obumieranie komórek ozębnej, które występują na powierzchni korzenia, a których przeżycie jest kluczowe dla uratowania zęba.

 

Procedura replantacji wybitego zęba

Szczegółowa procedura w gabinecie stomatologicznym różni się w zależności od wieku dziecka, z czym powiązany jest stopień rozwojowy korzenia, jak również od czasu jaki minął od urazu i sposobu przechowywania zęba w czasie poprzedzającym wizytę w gabinecie – wyjaśnia specjalista.

Wizytę rozpoczyna się od znieczulenia miejscowego. Procedura leczenia obejmuje badanie, czy przy okazji urazu nie ucierpiała również kość wyrostka zębodołowego, oczyszczenie powierzchni zęba oraz przygotowanie go do umieszczenia w zębodole.

Następnie lekarz dentysta usuwa skrzep z zębodołu oraz replantuje ząb na swoje właściwe miejsce. Kolejnym krokiem jest unieruchomienie zęba specjalną szyną przyklejaną do sąsiednich zębów.

Należy również wdrożyć antybiotykoterapię oraz profilaktykę przeciwtężcową.

Szynę usuwa się zależnie od wskazań po okresie od tygodnia do 6 tygodni. Często ząb wymaga dodatkowo leczenia kanałowego na skutek obumarcia miazgi zęba, czyli tkanek znajdujących się w jego wnętrzu. Zdarza się to tym częściej, im więcej czasu minęło pomiędzy urazem, a replantacją zęba oraz im starsze jest dziecko.

Niezwykle ważne jest okresowe kliniczne badanie kontrolne zęba i wykonywanie zdjęć rentgenowskich przez 5 lat po urazie w celu wykrycia i leczenia ewentualnych powikłań (np. resorpcja korzenia).

Jak zapobiegać pourazowym uszkodzeniom zębów?

Jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć. W związku z tym warto podjąć kroki zmierzające do ograniczenia możliwości wystąpienia urazu u dziecka.

Ważne! Według badań statystycznych urazy najczęściej powstają w wyniku upadków na rowerze, często powstają także w trakcie zajęć sportowych, szczególnie w przypadku sportów kontaktowych.

Jak wykazały badania najlepszym i najprostszym sposobem na uniknięcie urazów zębów jest wykonanie szyn ochronnych, inaczej ochraniaczy szczęk.

Dostępne są ochraniacze standaryzowane, lecz najlepszą ochronę i komfort zapewniają ochraniacze indywidualnie wykonywane w gabinecie i laboratorium protetycznym na podstawie wycisku pobranego przez stomatologa – tłumaczy dr Herczakowski.

Ochraniacze są wskazane oprócz stosowania standardowych zabezpieczeń, takich jak kask ochronny.

Wybity ząb – w jaki sposób należy postępować? – Ziombki

Urazy zębów u dzieci, zaraz po próchnicy, stanowią najczęstszą przyczynę wizyt w gabinecie stomatologicznym. Najczęściej pojawiają się u dzieci kilkuletnich, u których włącza się „tryb kaskaderski”, dlatego wybity ząb u dwulatka nie jest rzeczą niezwykłą.

Choć statystyki mówią, że problem ten dotyka głównie dzieci w wieku 2-4 lat, nie oznacza to, że młodsi i starsi nie należą do grupy ryzyka.

W końcu im aktywniej Twoja pociecha spędza czas, tym większe prawdopodobieństwo, że doświadczysz w Waszym życiu problemu ukruszonych, złamanych, bądź wybitych zębów. Zęby mleczne są słabiej zmineralizowane i mniejsze niż zęby stałe.

Do tego mają krótsze korzenie, a nierozwinięte do końca kości szczęk są dosyć gąbczaste. To wszystko sprawia, że stanowią grupę szczególnie podatną na wszelkie urazy mechaniczne.

.

Co więc może stać się z zębami w wyniku wypadku? W przypadku mleczaków najczęściej dochodzi do zwichnięcia całkowitego, a więc do wybicia zęba u dziecka.

Oznacza to, że ząb, w wyniku zerwania więzadeł utracił kontakt z zębodołem, a więc z niego wypadł. Najpowszechniejszym typem urazu zębów stałych jest natomiast złamanie zęba (na ogół w obrębie korony, rzadziej korzenia).

Zęby mogą również zostać zwichnięte (pozostały w zębodole, ale ruszają się), wtłoczone (tzn. wbite w zębodół) bądź ukruszone.

.

Jama ustna jest bardzo ukrwiona, z racji czego nawet przy drobnym urazie może pojawić się dużo krwi. W takiej sytuacji należy bezwzględnie udać się do stomatologa, nim to jednak zrobimy, należy obmyć delikatnie buzię dziecka, zachęcić je do wyplucia krwi i opłukać usta wodą.

Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ewentualnego obrzęku i zatamować krwawienie, można przyłożyć coś chłodnego w okolicę bądź miejsce rany. Jeżeli został wybity ząb mleczny, nie powinno się go umieszczać z powrotem w zębodole. Takie działanie może zaburzyć dalszy rozwój zawiązka zęba stałego w kości, w sąsiedztwie zębodołu wybitego zęba.

Jeżeli urazowi zęba u dziecka towarzyszy uszkodzenie tkanek miękkich, konieczne będzie dodatkowe wdrożenie antybiotykoterapii.

Jeżeli po wypadku nie możemy nigdzie odnaleźć wybitego zęba, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że został on całkowicie wtłoczony do zębodołu. Stomatolog stwierdzi to na podstawie wykonanego zdjęcia RTG.

.

W przypadku wybicia zęba stałego, czas odgrywa decydującą rolę. Należy więc jak najszybciej odnaleźć utraconego zęba i delikatnie podnosząc za koronę, umieścić w pojemniczku z mlekiem, solą fizjologiczną bądź śliną.

Takie warunki przechowywania zwiększą żywotność zęba poza jamą ustną, dzięki czemu czas na pojawienie się u dentysty wzrośnie nam z 30 min do 2 godz. Niestety po jego upływie, szansa na ponowne umieszczenie wybitego zęba w zębodole jest znikoma. Można również samemu spróbować włożyć ząb na „swoje miejsce”.

Należy go wcześniej opłukać przez maksymalnie 10 sek. mlekiem bądź pod bieżącą wodą, a następnie umieścić odpowiednią stroną i w miarę prosto w pustym zębodole. Następnie trzeba go unieruchomić – najprościej, prosząc dziecko o zagryzienie chusteczki  higienicznej.

W przypadku wybicia zęba i ponownego umieszczenia go w zębodole niezmiernie ważne są kontrole stomatologiczne. Podczas nich, lekarz ocenia stan miazgi. Jeżeli obumarła, konieczne jest wdrożenie leczenia kanałowego (endodontycznego). W tym okresie istotne jest również przestrzeganie zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.

Częste mycie zębów i płukanie specjalnym płynem zmniejszają ryzyko wystąpienia stanu zapalnego dziąsła, a wprowadzenie miękkiej diety na około 10 dni po wypadku pozwala utrzymać stabilność włożonego w zębodół zęba.

.

Jeżeli ząb zostanie złamany, należy odszukać utracone fragmenty, umieścić w pojemniczku z mlekiem, solą fizjologiczną lub śliną i udać się do stomatologa. Lekarz spróbuje dokleić utracony fragment zęba.

Jeżeli natomiast ząb został lekko ukruszony, nie należy bagatelizować tego faktu i również udać się do dentysty.

Taki ząb może kaleczyć język lub wargi, więc niezbędne jest jego wygładzenie za pomocą lakieru fluorowego.

Najczarniejszym scenariuszem jest więc, jak widać wybicie zęba mlecznego. Ale spokojnie, nawet na to stomatolodzy Ziombkowi mają receptę. Jeżeli powstała luka w zębach bardzo przeszkadza, można zastosować leczenie ortodontyczne mające na celu jej odbudowę. W grę wchodzi założenie utrzymywacza przestrzeni lub protezy zębowej.

Jeżeli zabieg ponownego osadzenia wybitego zęba stałego w zębodole zakończył się niepowodzeniem, można założyć aparat ortodontyczny, który przesuwając zęby, zniweluje lukę pomiędzy nimi.

W przypadku złamań zębów, kiedy nie udało się odnaleźć ich utraconych fragmentów, nasi stomatolodzy mogą natomiast dokonać ich odbudowy za pomocą materiału kompozytowego.

W przypadku każdego urazu zachęcamy do kontaktu. Jedynie dokładne oględziny „miejsca wypadku” pozwolą nam na ustalenie indywidualnego planu leczenia.

.

Wiemy jak ważne jest zdrowie Twojego dziecka, dlatego zrobimy wszystko aby mu pomóc!

Co zrobić, gdy dziecko wybije lub złamie ząb?

Pechowa zabawa, niefortunny upadek, chwila nieuwagi i… ząb wypada z ust. To, niestety, dość częsta sytuacja. Na szczęście, w wielu przypadkach wybity ząb można uratować.

Urazy zębów dotyczą zarówno uzębienia mlecznego, jak i stałego. Po próchnicy, jest to najczęstsza przyczyna wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym. Wszystkie pourazowe uszkodzenia zębów łączy to, że zdarzają się one nieoczekiwanie i wymagają natychmiastowego postępowania terapeutycznego. Jednym z najpoważniejszych urazów zębów u dziecka jest wybicie zęba.

Leia também:  Roponercze – co to jest, przyczyny, objawy, leczenie, operacja

Wybicie, czy złamanie zęba wymaga natychmiastowego leczenia. Pierwszej pomocy należy udzielić bezpośrednio po urazie.

Miejsce uszkodzenia powinno się przemyć dużą ilością bieżącej wody. Jeżeli występuje krwawienie trzeba je zatamować, uciskając uszkodzone miejsce gazą lub ligniną przez około 5 minut. Niezwłocznie należy się skontaktować ze stomatologiem.

Jeżeli twoje dziecko wybiło ząb mleczny, zatamuj krwawienie poprzez uciśnięcie uszkodzonego miejsca opatrunkiem z gazy, spróbuj poszukać wybitego zęba i skontaktuj się z stomatologiem dziecięcym. 

Pamiętaj! Wybitych zębów mlecznych nie wprowadzamy z powrotem do zębodołu.

W przypadku wybicia zęba stałego,należy odszukać wybity ząb. Pamiętaj, by trzymać zawsze za koronę zęba, nie za korzeń. Jeżeli ząb jest zabrudzony, przepłucz go zimną wodą przez około 10 sekund, następnie wprowadź ząb do zębodołu, czyli miejsca z którego wypadł. Poproś dziecko, aby delikatnie zagryzło gazik lub chusteczkę, aby ząb pozostał na swoim miejscu.

Jeżeli nie możesz wprowadzić zęba z powrotem do zębodołu, umieść go w czystym pojemniku z płynem – solą fizjologiczną, zimnym mlekiem lub płynie do soczewek kontaktowych. Jeżeli nie masz żadnego z tych płynów, dziecko może przechować ząb w ustach między zębami bocznymi, a policzkiem lub w pojemniku ze śliną. Nie należy zęba przechowywać na sucho.

Jeżeli doszło do złamania fragmentu korony, poproś dziecko, aby przepłukało delikatnie jamę ustną wodą. W przypadku uszkodzenia wargi, przyłóż zimny kompres, aby zmniejszyć obrzęk. Jeżeli jest to możliwe, zawsze staraj się odnaleźć złamany fragment lub fragmenty uszkodzonej korony. Jest to bardzo istotne, bo uszkodzoną część można z powrotem przykleić do złamanego zęba.

Bardzo ważne jest, aby złamany fragment przechowywać w czystym pojemniku z płynem: solą fizjologiczną, zimnym mlekiem lub wodą. Jeżeli nie jest to możliwe, złamany fragment można przechowywań w jamie ustnej, między zębami a policzkiem.

Warunkiem dobrego gojenia po urazie zębów jest – oprócz właściwej pierwszej pomocy i zastosowanego leczenia – utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej. Zęby należy szczotkować jak najszybciej po urazie przy pomocy miękkiej szczoteczki i pasty do zębów po każdym posiłku.

Przez okres jednego tygodnia od urazu, jamę ustną należy płukać dwa razy dziennie roztworem chlorheksydyny. Ponadto zalecana jest dieta miękka (pokarmy nietwarde) przez okres dwóch tygodniu lub dłużej w zależności od zaleceń lekarza dentysty. Bardzo istotne jest regularne i systematyczne zgłaszanie się na wizyty kontrolne.

Nie można całkowicie zapobiec urazom zębów, ale można zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.

Jeżeli Twoje dziecko uprawia dyscypliny sportowe, w których występuje zwiększone ryzyko urazów ustno-twarzowych z powodu występowania upadków, zderzeń i kontaktów, np.

hokej na lodzie, sporty walki, football amerykański, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka – stosowanie odpowiednio dobranego ochraniacza szczęk pomaga zmniejszyć ryzyko ciężkiego uszkodzenia.

Podczas uprawiania sportów dziecko powinno używać też kasków ochronnych.

Poza tym, podczas jazdy samochodem, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa, a dziecko przewóź w krzesełku dobranym do wieku i wzrostu.

Nawyki takie jak gryzienie przedmiotów oraz noszenie biżuterii wewnątrzustnej, zwiększają ryzyko wystąpienia urazów zębów. Tak samo jak wady zgryzu. Dlatego regularnie odwiedzaj stomatologa dziecięcego, który właściwie oceni istniejące czynniki ryzyka, dobierze odpowiednią metodę profilaktyki oraz udzieli pomocy w przypadku urazu.

Grzegorz Chachuła

RMF 24

Co robić, gdy dziecko wybije sobie ząb?

 • POLEĆ
 • TWEETNIJ
 • UDOSTĘPNIJ
 • Pobierz

P.Werewka

Wybicie zęba to jeden z najpoważniejszych urazów zębów u dziecka. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji przede wszystkim należy uspokoić dziecko, a jeśli krwawi umieścić w jego ustach czystą gazę do zagryzania, aby zatrzymać krwawienie. Potem trzeba opanować sytuację i zobaczyć czy ząb da się uratować. 

Zbyt szybka utrata mleczaka może źle się skończyć

Gdy utracony ząb był mleczakiem, to mniejsza strata, ponieważ na jego miejscu prędzej czy później i tak pojawił się kolejny ząb. 
„Zęby mleczne mają inną budowę niż zęby stałe.

Są mniejsze, a ich korzenie są o wiele krótsze, cieńsze i mniej pozakrzywiane, stąd nawet większa podatność na trwałe uszkodzenie takiego zęba przy urazie.

Generalnie nie ma potrzeby, aby ratować wybite mleczaki, jak dzieje się to w przypadku zębów stałych” – uważa lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Periodent w Warszawie.

Jednak nawet gdy został wybity mleczak warto udać się do dentysty, najlepiej dziecięcego (pedodonty). Chodzi o to, by sprawdził, czy nie doszło do uszkodzenia nerwów lub zawiązka zęba stałego. 

Warto wiedzieć, że zależności od wieku dziecka i lokalizacji utraconego zęba mlecznego, jego utrata kilka lat przed fizjologicznym wypadnięciem może doprowadzić m.in. do zaburzeń mowy, zahamować wzrost kości wyrostków zębodołowych i zaburzyć prawidłowy rozwój szczęki. Może to także skutkować stłoczeniami lub innymi wadami zgryzu. 

Utrata stałego zęba – konieczne szybkie działanie 

Jednak może być jeszcze gorzej – gdy wybity został stały ząb, kolejny już nie urośnie. To jednak nie musi oznaczać katastrofy. Nie każdy wie, że takiego zęba można uratować! Trzeba tylko trzymać się kilku zasad.

„Najpierw szybko zlokalizujmy ząb, aby mieć pewność, że dziecko go nie połknie czy się nim nie zakrztusi. Jeśli ząb został wybity w całości, czyli z korzeniem, obchodźmy się z nim bardzo ostrożnie.

Podnosząc go z ziemi, chwyćmy za koronę, czyli część zęba, którą gryziemy, a nie korzeń.

Dotykając korzenia możemy spowodować obumarcie komórek ozębnej, dzięki którym ząb wciąż jest żywy” – instruuje ekspert. 

Sposób jego przechowywania może okazać się kluczowy. Gdy wybity ząb jest zanieczyszczony krwią, piaskiem lub kurzem, może go to uszkodzić. Nie wolno go jednak płukać, przemywać alkoholem czy wodą utlenioną, ponieważ możemy usunąć w ten sposób fibroblasty zlokalizowane w obszarze korzenia zębowego komórki tkanki łącznej, które spajają ząb z kością. 

„Wybity ząb nie powinien być przechowywany w środowisku suchym, ponieważ komórki ozębnej, kluczowe do jego uratowania, bardzo szybko w takim środowisku obumierają.

Najlepiej przechować go na odpowiednim podłożu transportowym, to znaczy w pojemniku w ślinie dziecka, ewentualnie w mleku i w ten sposób dostarczyć do gabinetu. Nie powinniśmy także samodzielnie próbować umieszczać zęba z powrotem w zębodole.

Jeśli utracony ząb to mleczak, możemy w ten sposób uszkodzić zawiązek zęba stałego, natomiast gdy sytuacja dotyczy zęba stałego, możemy w ten sposób uszkodzić jego korzeń” – wyjaśnia stomatolog. 

Im krótszy okres, kiedy ząb przebywa poza jamą ustną, tym większa szansa na jego uratowanie. Najlepiej dotrzeć do stomatologa w przeciągu 1 godziny. 

Aby uratować ząb, musi on być nienaruszony.

Lekarz w  znieczuleniu miejscowym zweryfikuje stan korzenia zębowego i stan kości, oczyści zębodół i wykona replantację zęba, czyli jego ponowne umieszczenie w zębodole.

Na koniec ząb zostanie unieruchomiony za pomocą specjalnej szyny, która opiera się na sąsiednich zębach. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji konieczne może okazać się podanie antybiotyku.

Czas zrastania się korzenia zęba z kością to średnio 3-4 tygodnie, jeśli wszystko dobrze się zrasta po tym czasie szyna zostanie zdjęta. U dzieci zabiegi replantacji najczęściej kończą się powodzeniem. W tym czasie pacjent powinien dbać o higienę jamy ustnej, spożywać miękkie pokarmy i podczas żucia odciążać tę stronę, gdzie ząb jest szynowany. 

 • Konieczne częstsze kontrole

„Jednak nawet ząb, którego udało się replantować, powinien być pod stałą obserwacją stomatologa i kontrolowany badaniami rentgenowskimi, ponieważ uraz zęba, który doprowadził do jego wybicia, mógł też uszkodzić miazgę, czyli silnie unerwioną, żywą tkankę zęba. Jeśli do tego doszło, taki ząb może wymagać leczenia kanałowego” – informuje dentystka. 

Co kiedy zęba brak?

Nie zawsze jednak udaje się odnaleźć utracony ząb. Kłopot w tym, że implanty można wszczepiać dopiero po 21. roku życia dlatego w przypadku dziecka lub nastolatka stosuje się inne rozwiązania protetyczne.

 
„W zależności od wieku można wdrożyć terapię ortodontyczną, wykonać uzupełnienie protetyczne, protezę leczniczą lub retencyjną, a także mosty protetyczne. Uzupełnienie luk w zgryzie u dziecka jest konieczne, dzięki temu zapobiegamy problemom w wieku dorosłym, m.in.

wadom zgryzu, deformacjom twarzy czy zaburzeniom rozwoju mowy”  – mówi dr Stachowicz. 

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*