Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Rak piersi to rodzaj nowotworu, wywodzącego się z komórek nabłonka, które w dużej mierze budują ten narząd. Rak piersi dzieli się na 4 główne podtypy: luminalny A, luminalny B (oba posiadające receptory dla żeńskich hormonów płciowych), HER2+ oraz rak potrójnie ujemny.

Rak piersi stanowi 22% wszystkich nowotworów wykrytych u Polek. Rzadziej na raka piersi chorują mężczyźni (zaledwie 1% wszystkich przypadków raka piersi). Choć średni wiek w momencie rozpoznania tego nowotworu to 42-45 lat, najczęściej diagnozowany jest około 70 roku życia.

Objawy raka piersi

Często pierwszym objawem, który zauważają pacjentki, jest obecność wyczuwalnego guzka w piersi. Do innych oznak raka piersi należą również: nagła zmiana wielkości i/lub koloru piersi – tzw. objaw skórki pomarańczowej, czy zmiana jej kształtu.

Możliwy jest również wyciek z brodawki sutkowej oraz jej wciągnięcie do wewnątrz. W przypadku zaawansowanego procesu nowotworowego mogą pojawić się zmiany, przypominające stan zapalny. Pierś staje się wtedy zaczerwieniona, cieplejsza niż reszta ciała, tkliwa i bolesna.

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Diagnostyka raka piersi

Podstawą diagnostyki raka piersi jest połączenie szczegółowego wywiadu lekarskiego z badaniami laboratoryjnymi, obrazowymi oraz badaniem biopsji ze zmiany. Lekarz standardowo zleca morfologię krwi, testy, określające czynność wątroby i nerek oraz metabolizm kostny.

Lekarz wykonuje również badanie palpacyjne piersi i węzłów chłonnych, by określić, czy występuje wyczuwalny fizykalnie guzek.  Standardowo Pacjentka przechodzi USG piersi i węzłów chłonnych pachowych oraz mammografię.

Kolejnym etapem diagnostyki, jeżeli zmiany w piersi wyglądają niepokojąco, jest wykonanie zabiegu biopsji, która pozwala na diagnostykę zmiany. Jest jej kilka typów – najczęściej wykonuje się biopsję gruboigłową.

Fragment pobranej tkanki jest wysyłany do zakładu patomorfologii, gdzie wykonywane są badania, mające na celu określić rodzaj nowotworu i w przypadku raka piersi, sklasyfikować go do jednego z podtypów. Wykonywana jest również patomorfologiczna ocena złośliwości i zaawansowania, dzięki czemu możliwy jest dobór leczenia przez lekarza.

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Pobrany materiał w trakcie trwania operacji trafia do patomorfologa, gdzie jest szczegółowo diagnozowany. W tym momencie Pacjentki mogą zgłosić chęć odpowiedniego zabezpieczenia i przesłania próbki guza do biobanku (dowiedz się więcej tutaj), aby, gdy zajdzie taka potrzeba, można było wykorzystać materiał biologiczny do dodatkowych, zaawansowanych badań diagnostycznych, które pozwalają określić genetyczną przyczynę choroby.

Leczenie raka piersi jest uzależnione od jego stopnia zaawansowania i podtypu. Czasami jedyną dostępną dla Pacjentek metodą leczenia jest podanie stosownych chemioterapeutyków. Proces leczenia może rozpocząć się jednak od operacji usunięcia guza i zajętych węzłów chłonnych, dopiero później podawane są leki.

Zaawansowana diagnostyka nowotworu piersi

Każdy nowotwór – również piersi – to choroba genetyczna.

Oznacza to, że powstaje on w wyniku nagromadzenia się szkodliwych zmian w DNA komórek, które zaczynają się niekontrolowanie dzielić, co prowadzi do powstania guza nowotworowego.

Znajomość genetycznej przyczyny nowotworu pozwala poznać historię guza i odnaleźć miejsca uchwytu terapii celowanej, dając szansę na podjęcie próby doboru odpowiedniej terapii.

W Polsce, w przypadku rodzinnego występowania nowotworu, są wykonywane genetyczne badania panelowe, czyli takie, które swoim zakresem obejmują kilka najczęstszych wariantów patogennych (mutacji) w genach BRCA1 i BRCA2.

Takie badania, choć stosunkowo szybkie i rzetelne, wykrywają jedynie kilka zmian, które mogą zajść w DNA komórek nowotworowych i być przyczyną nowotworu piersi. Jeżeli – mimo negatywnego wyniku badania – Pacjentka chciałaby poznać genetyczną przyczynę raka piersi, może rozważyć zlecenie wykonania bardziej zaawansowanych badań diagnostycznych.

Aby zatem poznać wszystkie genetyczne zmiany jakie doprowadziły do rozwoju raka piersi, warto rozważyć zaawansowaną diagnostykę całogenomową, która bada 99,9% DNA znajdującego się w  komórkach raka (i porównuje go z DNA odziedziczonym od rodziców).

Diagnostyka ta może być przeprowadzana jedynie z wykorzystaniem uprzednio bankowanej próbki nowotworu (dowiedz się więcej tutaj).

Może to mieć przełożenie na dobór skutecznej terapii, którą można wybrać na podstawie wyniku i szczegółowej interpretacji badania.

Podsumowanie

Rak piersi to obciążająca diagnoza. Cały czas jednak trwają prace naukowe, które pozwalają na zrozumienie jego przyczyn, w tym tych genetycznych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o raku piersi, jak krok po kroku przebiega jego diagnostyka, jakie są jego rodzaje oraz możliwe leczenie i skutki uboczne – przeczytaj ten przewodnik.

Warto zapamiętać

 • najczęstszy nowotwór piersi to rak piersi,
 • objawy raka sutka to m.in.: wyczuwalny guzek, zmiana kształtu bądź koloru piersi, wciągnięcie lub wyciek z brodawki sutkowej,
 • podstawą diagnostyki są badania krwi, badania obrazowe oraz histopatologiczne,
 • zaawansowane badania genetyczne takie jak diagnostyka całego genomu mogą pomóc w ustaleniu konkretnej przyczyny nowotworu i pomóc w doborze odpowiedniej terapii.

Rak piersi – wczesne objawy nowotworu

Rak piersi stanowi dużą grupę zróżnicowanych i heterogennych co do biologii i przebiegu nowotworów. Nowotwór piersi stanowi 25% ogółu wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wykrywane u kobiet.

W Polsce stwierdza się każdego roku kilkanaście tysięcy nowych przypadków. Częstość występowania choroby związana jest z poziomem cywilizacyjnym społeczeństwa.

Szczyt zachorowań na raka piersi występuje u kobiet w wieku 50-69 lat.

Wiedza na temat nowotworów złośliwych piersi poszerza się i ulega zmianie.

Choć nowe leki i opcje terapeutyczne pozytywnie wpływają na poprawę rokowania, to najważniejsze pozostaje wykrycie choroby na wczesny etapie zaawansowania. Pomóc może w tym zachowanie tzw.

czujności onkologicznej wyrażającej się znajomością potencjalnych objawów raka piersi i metod diagnostyki oraz korzystaniem z badań profilaktycznych i przesiewowych (skrining).

Poniższy poradnik zawiera informacje dotyczące objawów raka piersi, metod wykrywania i diagnostyki nowotworów sutka oraz podstawowe zalecenia związane z leczeniem guzów piersi.

SPIS TREŚCI:

Rak piersi – jakie daje objawy

Symptomy chorobowe i potencjalne objawy raka piersi (guza sutka) zależą przede wszystkim od stopnia jego zaawansowania. Zarówno rak piersi, jak i łagodny nowotwór sutka w początkowym okresie rozwoju przebiegają najczęściej bezobjawowo i wówczas zmiany nowotworowe najczęściej wykrywa się podczas profilaktycznej mammografii lub innego badania diagnostycznego piersi.

Każde niepokojące zmiany, które mogą stanowić potencjalne objawy raka piersi powinien zweryfikować doświadczony lekarz. We wczesnych stadiach rak sutka może być wykryty wyłącznie badaniem specjalistycznym.

W miarę rozrostu guza piersi dochodzą kolejne symptomy takie jak: asymetria piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki sutkowej, zaczerwienienie skóry, jednostronny wyciek z brodawki.

Najczęstszym objawem raka sutka jest guz, który nierzadko wykrywa sama chora. Częstość występowania tego objawu szacuje się między 65% a 76%.

Guz w piersi jest zwykle dość twardy, czasami ma nierówną powierzchnię i na ogół dobrze wyczuwalne granice.

Guzek piersi jest najczęściej całkowicie niebolesny, a pacjentki bardzo rzadko zgłaszają towarzyszące mu objawy, takie jak kłucie czy pociąganie.

Innym charakterystycznym objawem jaki daje rak piersi jest wyciek z brodawki sutkowej. Sama brodawka może być wciągnięta, pogrubiała, o zmienionym zabarwieniu lub z owrzodzeniami.

Symptomy raka sutka mogą dotyczyć także skóry. Może ona być zaczerwieniona, zmieniona, z obecnością twardego nacieku, owrzodzenia czy wciągnięcia. Objaw skórki pomarańczowej świadczy zazwyczaj o znacznym miejscowym zaawansowaniu procesu nowotworowego.

Do typowych objawów raka piersi nalezą również powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz symptomy związane z przerzutami w odległych narządach.

Szczególnie agresywną postacią raka piersi jest zapalny rak sutka, który na szczęście występuje relatywnie rzadko. W badaniu przedmiotowym często nie stwierdza się guza, a objawem zapalnego raka piersi jest obrzęknięta „pomarańczowa” skóra.

ZOBACZ: JAK BADAĆ PIERSI

Najczęstsze objawy raka piersi – lista

 • U kobiet, u których rozwija się rak sutka, zmiany w obrębie skóry piersi mogą obejmować zaciągnięcie skóry nad guzem (czasem bardzo dyskretne), obrzęk skóry, zmiany o charakterze tak zwanej „skórki pomarańczy” (objaw zaawansowanego raka piersi i częsty w raku zapalnym), zaczerwienienie skóry i jej owrzodzenie. Naciek skóry lub jej owrzodzenie to objaw zaawansowanego raka piersi podobnie jak guzki satelitarne.
 • Objawy raka piersi w obrębie brodawki sutkowej charakteryzują się wyciekiem z brodawki sutkowej, który ma charakter surowiczy lub surowiczo-krwisty, wciągnięciem brodawki (rzadki objaw nowotworu piersi), wykwitami o charakterze zmian krostowatych, w sytuacji progresji rakowi sutka może towarzyszyć krwawienie lub owrzodzenie.
 • Ból jest dość rzadkim objawem towarzyszącym pierwotnej zmianie w piersi, natomiast jest częstym symptomem zaawansowanego raka piersi, gdy na przykład obecne są przerzuty raka do kości. Niewielka grupa chorych kobiet z rakiem sutka odczuwa dyskretne dolegliwości w postaci kłucia, krótkotrwałego dyskomfortu i bólu w okolicy guza piersi.
 • Częstym objawem raka piersi jest powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie guza.
 • U niektórych chorych rak piersi przybiera postać zapalną i objawia się wówczas obrzękiem i zaczerwienieniem skóry, zwiększonym uciepleniem i bolesnością.
 • U kobiet karmiących piersią, rak sutka został opisany jako zjawisko nazywane milk rejection sign, które polega na niechęci dziecka do ssania chorej piersi matki.
 • Charakterystyka objawów choroby nowotworowej piersi z przerzutami do odległych narządów zależy od lokalizacji tych zmian (duszność, bolesność związana ze złamaniem kości, zawrotu głowy i wymioty, niewydolność oddechowa)

Nowotwór piersi – jak wykryć

Rosnąca liczba wykrywanych nowotworów złośliwych w obrębie gruczołu piersiowego u chorych bez charakterystycznych symptomów i objawów raka piersi jest wynikiem prowadzonych na szeroką skalę badań rzesiewowych. Największe znaczenie we wczesnym wykrywaniu raka piersi ma mammografia, która umożliwia wykrycie postaci przedklinicznych.

Leia também:  Przerost małżowin nosowych – jak rozpoznać i jak leczyć powiekszone małżowiny nosowe?

Do cech sugerujących w badaniu mammograficznym obecność złośliwego procesu i mogących świadczy o rozwoju tak podstępnej choroby jaką jest rak sutka zaliczamy: asymetrię, obecność mikrozwapnień, litą zmianę o intensywnym wysyceniu i zaburzenia struktury gruczołu piersiowego. W przypadku wykrycia wspomnianych zmian konieczna jest dalsza ocena w kierunku diagnozy: rak piersi.

Nie każdy guz piersi jest rakiem, lecz do chwili wyjaśnienia jego natury powinien być traktowany jako potencjalny nowotwór złośliwy.

Warto pamiętać, że podstawą ustalenia ostatecznego rozpoznania w przypadku raka piersi jest zawsze wynik badania patomorfologicznego. Podstawą diagnostyki guza piersi jest biopsja gruboigłowa z oceną typu nowotworu, ekspresji receptorów, oceną stopnia złośliwości G i wskaźnika proliferacji Ki-67.

ZOBACZ: PROFILAKTYCZNA MASTEKTOMIA

Rak sutka – diagnostyka obrazowa

Diagnostyka nowotworów sutka opiera się na mammografii diagnostycznej, badaniu ultrasonograficznemu lub w niektórych przypadkach na badaniu rezonansem magnetycznym.

Klasyczna mammografia jest najważniejszą metodą obrazowania piersi.

Objawy mammograficzne zmiany łagodnej piersi to guzek o wysyceniu równym tkance gruczołowej, zmiana dobrze ograniczona, łagodne zwapnienia, zmiana o kształcie okrągłym, owalnym lub policyklicznym.

Mammografia pozwala na wykrycie zmiany o średnicy zaledwie kilku milimetrów, umożliwia ocenę lokalizacji guza oraz wykonanie biopsji (celowanej lub otwartej)

Badanie USG cechuje się mniejszą czułością i swoistością, ale jest to technika szczególnie przydatna u młodych kobiet, które pragną sprawdzić czy w ich piersiach nie rozwija się tak podstępna choroba jak rak piersi. Ultrasonografia jest badaniem bezpiecznym dla kobiet w ciąży. Nie znajduje zastosowania w badaniach przesiewowych ponieważ rzadko pozwala na wykrycie zmian niewyczuwalnych palpacyjnie.

Rezonans magnetyczny piersi to technika charakteryzująca się wysoką czułością i swoistością. Przeszkodą w powszechnej diagnostyce obrazowej raka piersi z wykorzystaniem MRI jest wysoki koszt procedury. W praktyce wykorzystywany jest w przypadku zmian niejednoznacznych i wymagających pogłębionej diagnostyki.

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Rak piersi – leczenie

Jak podkreślają eksperci – wczesne wykrycie guza pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia raka piersi. W związku z tym, wszystkie kobiety powinny zachować czujność onkologiczną wyrażającą się znajomością objawów raka piersi oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki. Należy również niezwłocznie konsultować z lekarzem wszelkie niepokojące symptomy mogące sugerować rozwój raka piersi.

Rak przedinwazyjny przewodowy piersi (DSCI) wymaga leczenia chirurgicznego lub leczenia oszczędzającego pierś z uzupełniającą radioterapią, albo wykonania mastektomii.

W leczeniu radykalnym wczesnego raka piersi stosuje się: chirurgię, radioterapię, hormonoterapię, chemioterapię oraz leczenie anty-HER2.

Oznacza to, że optymalna strategia leczenia raka piersi powinna uwzględniać wielodyscyplinarną terapią skojarzoną. Wykorzystuje się zarówno metody leczenia miejscowego (zabieg chirurgiczny raka piersi i radioterapię) oraz postępowanie systemowe ( chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane molekularnie lub immunoterapia).

Podstawą do ustalenia właściwej sekwencji leczenia raka piersi jest wynik badania histopatologicznego, ustalenie czynników prognostycznych i predykcyjnych oraz określenie stopnia zaawansowania choroby.

Zaleca się, aby pacjentki u których zdiagnozowano raka sutka był leczone w wyspecjalizowanych ośrodkach referencyjnych.

W maju 2019 roku Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie wprowadzające w w Polsce system Breast Cancer Unit.

Oznacza to, że w naszym kraju powstaje sieć wyspecjalizowanych szpitali dedykowanym chorym z rakiem piersi. W takich placówkach osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi.

Rokowania przy raku piersi zależą od zaawansowania choroby, co podkreśla znaczenie wczesnego wykrycia guza oraz znajomości potencjalnych objawów raka piersi.

ZOBACZ: RAK PIERSI – BAZA WIEDZY

Rak sutka – jak wygląda? Objawy, leczenie | Poradnik NN.pl

Rak sutka od lat jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Aby szybko wykryć chorobę, badaj się systematycznie – rób samodzielne badanie piersi i regularne badania USG i mammograficzne.

Choroby nowotworowe, zaraz po chorobach układu krążenia, są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Pierwsze miejsce, zarówno pod względem zachorowalności, jak i umieralności u kobiet, ciągle zajmuje rak sutka. W profilaktyce najważniejsze jest regularne wykonywanie badań obrazowych (USG piersi i mammografii), a także samobadania.

Rak sutka – co to za choroba?

Rak sutka nazywany jest także rakiem piersi lub gruczołu sutkowego. To nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej.

U mężczyzn zdarza się rzadko, ale jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Co więcej, według statystyk w Polsce na raka sutka z roku na rok choruje coraz więcej ludzi.

Dotyczy to osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych, może przytrafić się każdemu.

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Ubezpiecz się na wypadek raka

Zyskaj dostęp do  profilaktyki i szybkiej diagnostyki, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie oraz zapewnij sobie pieniądze na ewentualne leczenie (nawet do 900 tys. zł).
 

Dowiedz się więcej

Czynniki ryzyka zachorowania na raka sutka – kto i dlaczego choruje?

Dokładnie nie wiadomo, jakie są przyczyny raka piersi, jednak odkryto, co może sprzyjać jego rozwojowi. Ryzyko zachorowania na raka rośnie, jeśli ktoś z rodziny też chorował, zwłaszcza jeśli były to matka lub siostra. Bardzo ważne są czynniki dziedziczne – obecność mutacji BRCA1 i BRCA2 zwiększa ryzyko zachorowania.

Wiek również ma znaczenie. Grupą podwyższonego ryzyka zachorowania na raka sutka są kobiety po 50 roku życia. Inne czynniki to m.in.: wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze krwi, otyłość, niezdrowy tryb życia.

A co z karmieniem piersią? Jak się okazuje, naturalne karmienie ma działanie profilaktyczne.

Objawy raka sutka

Pierwszy objaw raka piersi to zwykle wyczuwalne, twarde, choć niebolesne zgrubienie. Dlatego tak ważne jest regularne samodzielne badanie piersi, które pozwala na szybkie wykrycie problemu, przez co zwiększa szansę na wyzdrowienie. Kolejne objawy raka sutka to:

 • wciągnięcie i/lub owrzodzenie brodawki,
 • zmiany skóry piersi – zaczerwienienie, usztywnienie, wciągnięcie,
 • krwisty wyciek z brodawki,
 • asymetria sutka (kiedy jedna pierś jest zdecydowanie większa od drugiej lub ma inny kształt),
 • powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie wystąpienia nowotworu,
 • poszerzone, bardziej widoczne żyły na piersi,
 • delikatne kłucie lub dyskomfort w okolicy guza.

O zaawansowanym raku sutka świadczy tzw. skórka pomarańczowa, czyli zaczerwienienie, pogrubienie, obrzęk i dołeczki w skórze całej piersi. Ból pojawia się przeważnie wtedy, gdy już doszło do przerzutów na inne części ciała. Najczęściej są to kości, głównie nasady kości długich (m.in. kość ramienna, kość promieniowa, kość łokciowa, obojczyk), żebra lub kręgosłup.

Jak rozpoznać raka sutka?

Podstawowe metody rozpoznawania nowotworu złośliwego sutka, oprócz wspomnianego wcześniej samodzielnego badania, to:

 • palpacyjne badanie piersi przez ginekologa (badanie dotykiem),
 • USG (badanie ultrasonograficzne),
 • mammografia (badanie piersi przy użyciu promieni rentgenowskich),
 • galaktografia (mammografia z kontrastem),
 • biopsja (pobranie próbki tkanki, żeby można ją było zbadać).

Najdokładniejszą metodą jest rezonans magnetyczny, który pokazuje dokładnie, jak zbudowana jest pierś (z czego się składa). Nie wolno zapomnieć też o badaniu podmiotowym, czyli szczerej i szczegółowej rozmowie z lekarzem.

Jak leczyć raka sutka?

Podstawowym sposobem leczenia raka sutka jest operacja:

 • oszczędzająca – wycięcie węzłów chłonnych pachy i guza z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych, czyli usunięcie guza i części zdrowych tkanek przylegających do niego,
 • radykalna mastektomia – usunięcie całej piersi z węzłami chłonnymi pachy.

Natomiast po zabiegu, na podstawie oceny histopatologicznej (badania pod mikroskopem) i stanu chorego, lekarz układa plan dalszego leczenia – może zlecić radioterapię, chemioterapię, hormonoterapię czy terapię celowaną.

Jak można pomóc sobie w walce z rakiem sutka?

Pamiętaj, żeby badać się regularnie w ramach profilaktyki. Jeśli natomiast chcesz zabezpieczyć się na wypadek zachorowania na raka sutka i w ten sposób usprawnić ewentualne leczenie, pomyśl nad ubezpieczeniem na życie.

Możesz wybrać ubezpieczenie na wypadek nowotworu, w wersji dla kobiet w jednym z trzech wariantów: podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.

Żebyś mogła zrobić niezbędne badania, wykupić leki, przejść na zalecaną dietę czy po prostu żyć na takim samym poziomie jak przed chorobą, zaraz po diagnozie wypłacimy Ci do 600 000 zł.

Będziesz mogła też zasięgnąć drugiej opinii przez konsultacje z zespołem specjalistów, którzy nie tylko przeanalizują Twoje wyniki i diagnozę, ale też zaproponują i ustalą leczenie, co może je usprawnić i przyspieszyć, zwiększając szanse na wyleczenie.

Choroba nowotworowa może wywrócić życie do góry nogami, dlatego wesprzemy Cię, byś mogła skupić się na rzeczach najważniejszych. Zapewnimy Ci pomoc psychologa, pielęgniarki i dietetyka, a dodatkowo wesprzemy w opiece nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, które są pod Twoją opieką. Zapewnimy Ci też wsparcie w pracach domowych.

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o pakiety dodatkowe, dzięki którym zyskasz dostęp do szybkich konsultacji medycznych i nie będziesz musiała czekać w nieraz długiej kolejce na wizytę u specjalisty, będziesz mogła skorzystać też z badań specjalistycznych, by upewnić się, że jesteś zdrowa.

Zobacz też: Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Tagi:
#choroby cywilizacyjne
#nowotwory

Rak piersi – objawy, rozpoznanie, rodzaje oraz leczenie

Cały czas czekamy na podpisanie umowy z NFZ w sprawie programu “Profilaktyka 40 plus”. Na obecną chwilę nie prowadzimy zapisów w celu wykonania skierowań. Jak to będzie możliwe od razu poinformujemy. Szanowni Pacjenci, w dniu 4 czerwca przychodnia czynna będzie w godzinach 8.00-17.00. Punkt pobrań będzie zamknięty.

UWAGA! od teraz osoby chcące wykonać test na Covid-19 wchodzą na stronę gov.

Leia também:  Como amarrar o backing em uma linha de pesca com mosca

pl/dom i wypełniają formularz na podstawie którego kierowane są na test

Rak piersi jest to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do pachowych węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu).

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14% zgonów z tego powodu. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek krajów wysoko cywilizowanych, takich jak USA, Kanada, Australia czy kraje Europy Zachodniej. Najmniej zachorowań na raka piersi notuje się w południowej Azji i Afryce. Rak piersi, który należy do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet, u mężczyzn występuje rzadko. 

Jakie są rodzaje raka piersi?

Nowotwory piersi można podzielić ze względu na:

 • umiejscowienie;
 • rodzaju guza.

Najczęściej występujące rodzaje raka piersi ze względu na umiejscowienie to:

 • rak wewnątrzzrazikowy – stanowi 15% wszystkich nowotworów piersi. Może ograniczać się tylko do komórek gruczołowych lub naciekać na tkankę tłuszczową i układ limfatyczny, a stamtąd drogą krwi dawać przerzuty na inne narządy;
 • rak wewnątrzprzewodowy – ten typ nowotworu stanowi 80% wszystkich przypadków raka. Ogranicza się do przewodów mlecznych, ale ma tendencję do tworzenia przerzutów na inne narządy;
 • rak zapalny – jest to rzadki, ale bardzo agresywny rodzaj raka, najczęściej wykrywany w ostatnim stadium, kiedy szansa na wyleczenie jest niewielka. Obejmuje również skórę piersi, która jest zaczerwieniona, a jej faktura przypomina skórkę pomarańczy;
 • rak śluzowy – umiejscowiony jest w komórkach, które produkują śluz. Jego granice są wyraźnie oddzielone od pozostałych tkanek. Daje dobre rokowania.

Nowotwór może być inwazyjny, czyli taki, który przemieszcza się do innych tkanek ciała, lub nieinwazyjny (in situ), który ogranicza się tylko do tkanki gruczołowej lub przewodów mlecznych. Drugi rodzaj guzów w piersiach daje chorej większe szanse na wyzdrowienie.
Niegroźne rodzaje guzków w piersiach to:

Torbiele

Nazywa się je także cystami. Występują najczęściej i mogą dotyczyć nawet połowy kobiet między 30. a 40. rokiem życia. Ich przyczyną są zaburzenia endokrynologiczne, związane z wpływem hormonów na tkankę gruczołu piersiowego (prolaktyny, insuliny, androgenów i hormonów tarczycy).

W dotyku są gładkie, przesuwalne względem podłoża i niezbyt twarde, przypominają pęcherzyk wypełniony płynem. Nie są duże, ale mogą być łatwo wyczuwalne palpacyjnie przez osoby, które nie są wyszkolone w zakresie samobadania piersi. Często pojawiają się nagle i szybko rosną.

Ich rozmiar nie ma wpływu na rokowanie, jednak duże torbiele mogą sprawiać dolegliwości bólowe.
Te rodzaje guzów na piersiach, mimo że są nieagresywne, wymagają potwierdzenia histopatologicznego oraz dalszej obserwacji pod kontrolą USG piersi i mammografii.

Torbiel można nakłuć i ściągnąć z niej płyn lub usunąć chirurgicznie.

Gruczolakowłókniaki

Dotyczą głównie kobiet przed 30. rokiem życia. Ich przyczyną jest nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi. Są zmianami gładkimi, twardymi, o wyraźnie zaznaczonej granicy Mają gumowatą konsystencję. Umiejscowione są zwykle w okolicy brodawki.

W jednej piersi może powstać kilka gruczolakowłókniaków jednocześnie o różnej wielkości. Niekiedy mogą spowodować zniekształcenia sutka.

Ryzyko zezłośliwienia tego rodzaju guzków na piersiach jest niewielkie, jednak ich pojawienie się zawsze wymaga konsultacji lekarskiej, wykonania diagnostycznych badań obrazowych oraz dalszej obserwacji. Lekarze uważają, że powinno się je usuwać, aby zapobiegać ich wzrostowi.

Brodawczaki wewnątrzprzewodowe

Pojawiają się u kobiet przed 50. rokiem życia. Ich charakterystycznym objawem jest wydzielina z brodawki sutkowej o charakterze krwistym lub surowiczym. Ryzyko zezłośliwienia jest większe, niż w przypadku pozostałych zmian.

Jakie są przyczyny raka piersi?

Przyczyny powstawania raka piersi mogą być bardzo różne. Niektóre z nich wynikają z wieku kobiety a niektóre ze stylu życia. oto one:

 • płeć 99% przypadków raka piersi dotyczy kobiet. Warto jednak wiedzieć, że gruczoły piersiowe mężczyzn, mimo iż są słabiej rozwinięte, w rzadkich przypadkach również mogą stać się punktem wyjścia nowotworu.
 • Wiek Ryzyko zachorowania na raka piersi rośnie wraz z wiekiem. Statystycznie zachorowania dotyczą najczęściej kobiet w wieku 50-69 lat. Z powodu stale zwiększającej się przeciętnej długości życia, należy spodziewać się rosnących trendów zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym raka piersi.
 • Czynniki hormonalne Tkanka gruczołów piersiowych podlega bardzo silnym wpływom hormonów płciowych – estrogenów i progesteronu. Istnieje wiele różnorodnych czynników, które poprzez oddziaływanie na gospodarkę hormonalną, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi. Jednym z nich jest tzw. przedłużona stymulacja estrogenowa, czyli długi okres oddziaływania estrogenów na gruczoł piersiowy. Wiąże się ona zarówno z wczesnym wystąpieniem pierwszej miesiączki, jak i późnym rozpoczęciem okresu menopauzy. Innymi czynnikami ryzyka są późne urodzenie pierwszego dziecka lub bezdzietność.Wpływ karmienia piersią na rozwój nowotworu piersi pozostaje niejasny – według niektórych badań, powoduje ono strukturalne i biochemiczne zmiany w gruczołach piersiowych, zmniejszające ryzyko wystąpienia raka. Duży wpływ na wewnątrzustrojową gospodarkę hormonów płciowych ma stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz hormonalnej terapii zastępczej – te grupy leków również zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi.
 • Czynniki genetyczne Około 5% przypadków raka piersi jest uwarunkowane predyspozycją genetyczną. Rodzinne występowanie tego nowotworu powiązane jest z mutacją genów BRCA1 i BRCA2. Zwiększa ona również ryzyko wystąpienia raka jajnika. Sama obecność mutacji nie znaczy jednak, że u pacjentki na 100% wystąpi rak piersi. Ryzyko szacuje się, w zależności od źródeł, na 50-80%. Nowotwór wywołany mutacją genów BRCA1 i 2 statystycznie częściej występuje u młodszych kobiet i ma bardziej agresywny charakter. Ogniska nowotworowe mogą jednocześnie pojawić się w obu gruczołach piersiowych. Wykrycie mutacji BRCA1 lub 2 jest wskazaniem do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.
 • Czynniki dietetyczne i środowiskowe, wynikające ze stylu życia Otyłość, niska aktywność fizyczna, dieta zawierająca duże ilości tłuszczów zwierzęcych oraz spożywanie alkoholu zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. Nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa na zaburzenia gospodarki hormonalnej organizmu, w tym również – tak istotnej dla gruczołów piersiowych – gospodarki estrogenowej.
 • Zmiany w obrębie gruczołów piersiowych Niekiedy rak piersi może rozwijać się na podłożu wcześniej występujących zmian łagodnych. Atypowe zmiany rozrostowe, w których wykryte zostają komórki mogące mieć tendencję do złośliwienia, wymagają bacznej obserwacji, a niekiedy także usunięcia.
 • Historia przebytego nowotworu piersi Pacjentki, które w przeszłości zmagały się z rakiem piersi, mają istotnie zwiększone ryzyko rozwinięcia się nowotworu w drugiej piersi.
 • Ekspozycja na promieniowanie jonizujące Przebycie naświetlań (np. radioterapia) klatki piersiowej w młodym wieku może sprzyjać procesowi nowotworzenia.

Jakie objawy daje rak piersi?

Każde niepokojące zmiany, które mogą stanowić potencjalne objawy raka piersi powinien zweryfikować doświadczony lekarz. We wczesnych stadiach rak sutka może być wykryty wyłącznie badaniem specjalistycznym.

W miarę rozrostu guza piersi dochodzą kolejne symptomy takie jak asymetria piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki sutkowej, zaczerwienienie skóry, jednostronny wyciek z brodawki.

Najczęstszym objawem raka sutka jest guz, który nierzadko wykrywa sama chora. Częstość występowania tego objawu szacuje się między 65% a 76%. Guz jest zwykle dość twardy, czasami ma nierówną powierzchnię i na ogół dobrze wyczuwalne granice.

Guzek piersi jest najczęściej całkowicie niebolesny, a pacjentki bardzo rzadko zgłaszają towarzyszące mu objawy, takie jak kłucie czy pociąganie.

Innym charakterystycznym objawem jaki daje rak piersi jest wyciek z brodawki sutkowej. Sama brodawka może być wciągnięta, pogrubiała, o zmienionym zabarwieniu lub z owrzodzeniami.

Symptomy raka sutka mogą dotyczyć także skóry. Może ona być zaczerwieniona, zmieniona, z obecnością twardego nacieku, owrzodzenia czy wciągnięcia. Objaw skórki pomarańczowej świadczy zazwyczaj o znacznym miejscowym zaawansowaniu procesu nowotworowego.

Wszystkie te objawy raka piersi nie powinny być bagatelizowane i wymagają konsultacji lekarza.

Jak wygląda rozpoznanie raka piersi?

Najprostszą metodą wstępnej diagnozy jest samobadanie. W wielu kampaniach kobiety zachęcane są do badania piersi pod kątem różnego rodzaju guzków w trakcie wykonywania codziennych czynności: mycia się, ubierania, itp. Obserwacja własnego ciała jest kluczowa i stanowi wskazanie do zasięgnięcia profesjonalnej konsultacji medycznej.

Niestety, nie zawsze jest to tak proste. U części kobiet sięgającej nawet 25 procent populacji dotkniętych nowotworem piersi zmiany nie muszą być wyczuwalne pod palcami. Dlatego też zalecane jest profilaktyczne badanie mammograficzne, które należy wykonywać przynajmniej raz do roku.

Badanie to nie wymaga przyjęcia bardzo wysokich dawek promieniowania – są one porównywalne z tymi, jakie wykorzystywane są przy prześwietleniach zębów. Mammografia pozwala wykryć nawet niewielkie zwapnienia, które mogą świadczyć o rozwoju nowotworu.

Skuteczność diagnostyki z pomocą mammografu sięga nawet 85 procent, przy czym zależy ona od gęstości piersi, a co za tym idzie jej rozmiaru i nierzadko wieku badanej osoby.

Zmiany wykryte mammografem najczęściej kwalifikują się do dalszej diagnostyki z wykorzystaniem biopsji, z podziałem na cienko- i gruboigłową, przy czym to właśnie wynik tego drugiego rodzaju badania pozwala skierować kobietę na leczenie.

Istnieją także metody badania z użyciem ultrasonografu: standardowe USG oraz elastografia.

Leia também:  Niestabilność stawu barkowego (ramiennego) – objawy, leczenie, operacja i rehabilitacja

USG piersi jest badaniem uzupełniającym, które umożliwia zbadanie zmian pod kątem ich rodzaju i wielkości, natomiast elastografia jest dużo nowocześniejszym badaniem i koncentruje się na twardości guza.

W diagnostyce wykorzystuje się także rezonans magnetyczny. Jest on bardzo dokładnym i szczegółowym badaniem, którego czułość sięga nawet 98 procent. Rezonans warto zrobić nie tylko w celu obrazowania zmian już po skierowaniu na konkretny rodzaj leczenia, ale także w ramach badania przesiewowego, zwłaszcza w przypadku kobiet obarczonych ryzykiem genetycznym. Przydatny jest również tym z pań, które miały uprzednio do czynienia z operacjami biustu pod różnym kątem.

Jak przebiega leczenie raka piersi?

Leczenie raka piersi zależy od stopnia zaawansowania choroby i zawsze decyduje o nim zespół lekarzy.

Leczenie miejscowe raka piersi

Na leczenie miejscowe składa się:

 • leczenie chirurgiczne;
 • radioterapia.

Leczenie chirurgiczne polega na:

 • usunięciu guza;
 • usunięciu całej piersi (mastektomia) – jeśli to konieczne;
 • ewentualnie na usunięciu pachowych węzłów chłonnych.

Leczeniem miejscowym jest też radioterapia – może być ona stosowana na każdym etapie choroby, w tym po operacji, co zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, a gdy operacja nie jest możliwa, radioterapia zastępuje leczenie chirurgiczne.

Leczenie systemowe raka piersi

Leczenie raka piersi może mieć również charakter systemowy, tzn., że oddziałuje na wszystkie komórki organizmu, nie tylko na te chore. Do takich metod leczenia należy:

 • chemioterapia;
 • hormonoterapia;
 • leczenie celowane, które polega na podaniu dożylnie lub doustnie leków, dopasowanych w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Gdzie udać się w Warszawie po rozpoznanie i leczenie raka piersi?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi i Poradnia Ginekologii Ogólnej i Onkologicznej. Lekarze w nich zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, ginekologa, chemioterapeuty, chirurga, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet
hellozdrowie.pl/rak-piersi-rodzaje-jakie-sa-rodzaje-guzkow-w-piersiach
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-piersi-rodzaje-profilaktyka-diagnostyka-leczenie-aa-LhEr-qXpF-nKej.html#czynniki-ryzyka-raka-piersi
zdrowie.wprost.pl/tematy/10234861/rak-piersi.html 

zwrotnikraka.pl/objawy-raka-piersi-sutka/ 

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała).

W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem.

Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

Rak piersi – czynniki ryzyka, objawy i leczenie

Rak piersi (rak sutka) to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który początkowo rozwija się w obrębie piersi, a w dalszym przebiegu może dawać przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, mózgu, kości).

Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet. Rocznie na całym świecie rozpoznaje się ponad 1,5 miliona nowych zachorowań na raka piersi. Szczególnie często występuje on w krajach wysoko rozwiniętych.

W Polsce każdego roku odnotowuje się raka piersi u około 19 tysięcy kobiet i zachorowalność z dekady na dekadę wzrasta.

Spis Treści1. Rak Piersi2. Czynniki ryzyka3. Objawy kliniczne4. Typy raka piersi

Czynniki ryzyka

Przyczyny powstawania raka piersi nadal nie są do końca znane. Zostały jednak zidentyfikowane pewne czynniki zwiększające ryzyko jego wystąpienia. Najważniejszym z nich jest płeć żeńska, aczkolwiek nowotwór występuje także u mężczyzn. Ryzyko zachorowania na raka piersi u mężczyzn jest jednak stukrotnie niższe. Większość zachorowań dotyczy kobiet po 50.

roku życia, rzadziej występuje on w młodszych grupach wiekowych. Ważną rolę w powstawaniu raka piersi odgrywają czynniki genetyczne. Około 10% raków piersi ma charakter dziedziczny. Najpewniejszym kryterium dziedzicznego raka piersi jest stwierdzenie mutacji w genach BRCA1 i BRCA2, zwiększającej ryzyko zachorowania na ten nowotwór.

Dodatkowo w rodzinach z dziedzicznym rakiem piersi wzrasta ryzyko zachorowania na raka jajnika, jelita grubego, trzonu macicy, prostaty i trzustki. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania jest wczesna pierwsza miesiączka i późna ostatnia miesiączka.

Wiek urodzenia pierwszego dziecka również odgrywa istotną rolę – im młodszy wiek kobiety w czasie pierwszej ciąży, tym ryzyko jest niższe. Niektórzy autorzy uważają, że karmienie piersią chroni przed zachorowaniem na raka piersi. Natomiast stosowanie antykoncepcji doustnej i wieloletniej hormonalnej terapii zastępczej znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi.

Kolejnymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo zachorowania są: nadwaga, nadmierne spożycie tłuszczów, alkoholu oraz brak ruchu. Zachorowanie na raka piersi w przyszłości zwiększa także ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi.

Objawy kliniczne

Wczesny rak piersi przebiega bezobjawowo. Najczęstszym objawem jest niebolesny guzek, wyczuwalny w badaniu palpacyjnym. Najczęściej rak piersi jest zlokalizowany w kwadrantach zewnętrznych piersi.

Innymi objawami raka piersi mogą być:

 • wyciek z brodawki piersiowej,
 • wciągnięcie brodawki,
 • owrzodzenie brodawki lub skóry piersi,
 • pogrubienie skóry piersi, jej zaczerwienie i nadmierne ucieplenie,
 • guz pod pachą, jako wyraz powiększonych regionalnych węzłów chłonnych,
 • u 5–10% pacjentek rak piersi jest rozpoznawany w stadium przerzutów odległych zlokalizowanych w kościach, mózgu, płucach czy wątrobie.

Typy raka piersi

Rak piersi najczęściej rozwija się z przewodów gruczołów piersiowych, początkowo wewnątrzprzewodowo – jako rak przedinwazyjny, a następnie, naciekając poza przewody – jako rak inwazyjny. Rak piersi nie jest chorobą jednorodną, lecz dzieli się na kilka podtypów biologicznych związanych z ekspresją receptorów steroidowych i receptora HER2 obecnych w komórce raka.

 1. Rak hormonozależny (luminalny) – występuje najczęściej, stwierdza się w nim obecność receptorów hormonalnych.
 2. Rak HER2 dodatni – drugi najczęściej występujący podtyp, stwierdza się w nim ekspresję receptora HER2, z ekspresją receptorów hormonalnych lub jej brakiem.
 3. Rak potrójnie ujemny – brak w nim ekspresji receptorów hormonalnych i receptora HER2.

Leczenie

Terapia chorych z rakiem piersi jest najczęściej leczeniem skojarzonym.

Dzielimy je na leczenie miejscowe (chirurgia i radioterapia) i leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia, terapia ukierunkowana molekularnie).

Leczenie systemowe może być stosowane przedoperacyjnie lub/i pooperacyjnie. W zależności od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej może być to leczenie radykalne lub paliatywne.

Decyzja o zastosowaniu określonego typu leczenia jest związana z:

 • wiekiem chorej,
 • stopniem zaawansowania raka,
 • podtypem biologicznym raka,
 • preferencjami chorej.

Decyzja o wdrożeniu odpowiedniego leczenia, które powinno być indywidualne dla każdej pacjentki, jest podejmowana przez konsylium, czyli zespół specjalistów, który wspólnie wybiera najkorzystniejszą metodę postępowania.

Leczenie chirurgiczne ma na celu usunięcie guza piersi i ocenę regionalnych węzłów chłonnych. W przypadku braku powiększonych regionalnych węzłów chłonnych wykonuje się tzw. biopsję wartowniczego węzła chłonnego.

Leczenie chirurgiczne może być przeprowadzone w sposób oszczędzający lub z zastosowaniem mastektomii radykalnej, niekiedy z jednoczasową rekonstrukcją z użyciem protezy lub ekspandera. Mastektomia jest stosowana w przypadku braku możliwości leczenia oszczędzającego lub przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

Dodatkowo w trakcie mastektomii należy ocenić stan węzłów chłonnych – poprzez biopsję węzła wartowniczego lub wykonać ich usunięcie – to zabieg limfadenektomii, niezbędny w przypadku stwierdzenia przerzutów w węzłach chłonnych.

Radioterapia, czyli napromienianie, również jest elementem leczenia miejscowego i ma zastosowanie w czasie leczenia oszczędzającego, a także, w przypadku wskazań, po mastektomii. W przypadku stosowania chemioterapii pooperacyjnej radioterapię wykonuje się po zakończeniu leczenia systemowego.

Chemioterapia, czyli leczenie systemowe, polega na podaniu, najczęściej dożylnie, leków cytostatycznych, które mają za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych w całym organizmie. Jest ona podawana w odpowiednich odstępach czasu.

Zastosowanie chemioterapii w zaplanowanym czasie jest uwarunkowane prawidłowymi wynikami badań krwi, które mogą odbiegać od normy w trakcie leczenia. Badania krwi są zlecane przez lekarza przed każdym cyklem chemioterapii.

W niektórych podtypach biologicznych (rakach potrójnie ujemnych i HER2 dodatnich) zaleca się stosowanie chemioterapii przed leczeniem operacyjnym.

Wskazaniem do zastosowania chemioterapii przedoperacyjnej (indukcyjnej) jest wysoki stopień zaawansowania miejscowego guza, a celem – spowodowanie zmniejszenia jego rozmiarów i umożliwienie leczenia chirurgicznego.

W przypadku zastosowania leczenia chirurgicznego jako leczenia pierwotnego chemioterapię stosuje się po jego przeprowadzeniu. Z chemioterapią może być kojarzone leczenie celowane za pomocą leków blokujących receptor HER2. Terapię anty-HER2 wprowadza się u pacjentek z rakiem HER2 dodatnim. To agresywna postać raka, który rozwija się dość szybko i daje przerzuty, ale dobrze reaguje na terapię.

Hormonoterapia to także metoda leczenia systemowego polegająca na zablokowaniu lub usunięciu źródeł hormonów płciowych żeńskich, które pobudzają komórki raka do wzrostu.

Możemy ją stosować przedoperacyjnie w przypadku wskazań lub pooperacyjnie, a także kojarzyć tę metodę leczenia z radioterapią. Podaje się ją zazwyczaj doustnie.

O rodzaju chemioterapii, hormonoterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie decyduje lekarz na podstawie podtypu biologicznego raka, jego stopnia zaawansowania, a także wieku chorej.

Bisfosfoniany to grupa leków stosowana u chorych z przerzutami do kości. Mogą być podawane doustnie, ale formy dożylne są również stosowane. W ostatnim czasie leki te podaje się także chorym bez przerzutów do kości, w celach zapobiegawczych.

Po zakończeniu leczenia onkologicznego chora pozostaje pod kontrolą lekarza onkologa, który zleca odpowiednie badania diagnostyczne sprawdzające jej stan zdrowia oraz informujące, czy nie doszło do nawrotu choroby. W przypadku wznowy choroby nowotworowej lub jej rozsiewu możemy zastosować każdą z wymienionych metod leczniczych.

Użycie konkretnego rodzaju terapii jest związane z przebytym leczeniem przeciwnowotworowym.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*