Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy

Dr n.med. Marcin Tchórzewski Ból odbytu – czyli ból zlokalizowany w odbycie lub jego sąsiedztwie jest dość powszechną dolegliwością. W kanale odbytu błona śluzowa jelita grubego przechodzi w skórę.

Błona śluzowa okrężnicy jest niewrażliwa na ból ale ostatnia część kanału odbytu jest wyściełana skórą. Skóra ta jest gęsto unerwiona i bardzo wrażliwa na bodźce bólowe. Większość przyczyn występowania bólu to stany niezłośliwe, niezwiązane z chorobą nowotworową.

Sporadycznie zdarza się, że jest objawem raka – więcej o raku jelita grubego na stronie www.rakjelita.pl.

Zapraszamy także do zapoznania się z pełną infografiką w temacie kolonoskopii oraz przygotowania się do badania na stronie www.rakjelita.pl/znalezienie-pomocy.html z podziałem na 3 tematy:

Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy

Sam ból może mieć charakter ostry lub przewlekły a dolegliwości są bardzo dotkliwe ze względu na bogate unerwienie czuciowe. Wiele czynników wywołujących ból powoduje również krwawienie z odbytnicy. Przyczyny dolegliwości bólowych mogą być z reguły łatwo rozpoznane i leczone prostymi metodami. Występuje jednak grupa dolegliwości, których przyczyny nie są do końca poznane, mają złożony charakter a ich leczenie bywa bardzo trudne. Są to tak zwane samoistne dolegliwości bólowe odbytu i odbytnicy.

Przyczyny bólu w odbytnicy

Najczęściej uważa się, że główną przyczyną bólu są hemoroidy, szczególnie w stanie zapalnym.

Ból w odbytnicy może być również spowodowany:

 • szczeliną odbytu, niewielką raną odbytu. Ból ma charakter ostry a towarzyszyć mu może skurcz mięśni aparatu zwieraczowego co dodatkowo go nasila oraz przedłuża czas jego trwania
 • ropniem, zakażeniem bakteryjnym. Dodatkowymi objawami są najczęściej gorączka i nocne poty. Ból ma charakter stały i może się nasilać z czasem
 • zakażeniem grzybicze, które powoduje przedłużające sie dolegliwości bólowe o nieco mniejszym nasileniu
 • guzem, czasami nowotworowmy, który powoduje narastające w czasie dolegliwości bólowe
 • skurczem mięśni miednicy, powodującym nagły ból, który jednak szybko samoistnie ustępuje
 • przetoką okołoodbytniczą, która jest nienaturalnym połączeniem kanału odbytu ze skórą dookoła. Ból pojawia się w momencie jej zatkania i powstania ropnia
 • wrzód odbytnicy
 • choroby przenoszone drogą płciową zlokalizowane w okolicy odbytu: rzeżączka, Chlamydia lub opryszczka
 • problemy dermatologiczne ze skóra okolicy odbytu: łuszczyca, stany zapalne, mogą powodować dodatkowo świąd lub uczucie palenia
 1. Musimy równiez pamietać o grupie schorzen niezwiązanych bezpośrednio z odbytem a które powodować mogą dolegliwości bólowe
 2. przyczyny związane ze zmianą topografii miednicy (niecałkowite wypadanie odbytu lub odbytnicy, skręcenie jajnika, szczelina odbytu, wypadanie krocza, przebyte operacje w obrębie miednicy)
 3. przyczyny ortopedyczne (uraz kości guzicznej, zmiany w rdzeniu na skutek zwyrodnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, guzy wywodzące się z kości)
 4. przyczyny neurologiczne (stwardnienie rozsiane, zwyrodniające zapalenie nerwów obwodowych)

Kiedy pojawia się ból odbytnicy?

 • Dolegliwości bólowe najczęściej pojawiają się podczas wypróżnienia, w takiej sytuacji przyczyną jest najprawdopodobniej szczelina lub rana kanału odbytu. Ból mija kiedy kończy się akt defekacji.
 • wysięk w okolicy odbytu razem z bólem tej okolicy ma prawdopodobnie podłoże infekcji grzybiczej
 • jeżeli ma charakter stały, niezależny od oddawania stolca najprawdopodobniej jest spowodowany ropniem lub zakażeniem, czasem zakrzepniętym hemoroidem lub guzem
 • nasilający się w czasie świadczyć może o zakrzepniętym hemoroidzie, zakażeniu lub guzie
 • ostry i intensywny, uniemożliwiający siedzenie występuje na podłożu ropnia, skurczu mięśniowego lub guza.

Lokalizacja bólu

 • ból, który można zlokalizować do określonego miejsca kanału odbytu jest najczęściej spowodowany szczeliną odbytu. Może występować również niewielki guzek
 • ból, któremu u towarzyszy obrzęk i zaczerwienienie jest spowodowany ropniem lub innym stanem infekcyjnym. Często wyczuwalny jest również guz.
 • twardy bolesny guzek z dolegliwościami bólowymi, który pojawia się nagle jest najprawdopodobniej zakrzepniętym hemoroidem.
 • bolesny guzek, który sie powiększa w długim okresie czasu może być nowotworem
 • ból skóry okolicy odbytu może być spowodowany urazem, infekcją grzybiczą lub nadmiernym dbaniem o higienę tej okolicy

Ból odbytu, który nie ustępuje w ciągu 24-48 godzin po zastosowaniu prostych środków musi być skonsultowany przez lekarza. Przewlekające się dolegliwości bólowe, które nasilają się w czasie mogą świadczyć o poważnej chorobie i wymagają bezwzględnej konsultacji specjalisty. Krwawienie, które towarzyszy dolegliwościom bólowym jest najczęściej spowodowane szczeliną odbytu. Zakrzepnięte hemoroidy również mogą dawać podobne dolegliwości. Krwawienie i ból, które nie są związane z oddawaniem stolca prawdopodobnie wynikają z infekcji grzybiczej.

Sposoby łagodzenia bólu

Bardzo istotne jest stosowanie bogatobłonnikowej diety oraz przyjmowanie dużej ilości płynów (ok. 2 l na dobę). Spożywanie posiłków zawierających 25-30 gramów błonnika łagodzi dolegliwości bólowe. Należy unikać urazów okolicy odbytu, nie używać mydła do mycia tej okolicy a także unikać drapania.Należy dbać o to by okolica odbytu nie była wilgotna, nie powinno używać się maści i kremów które nie są przepisane przez lekarza.

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy są grupą dolegliwości połączonych z uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu i nierzadko zaburzeniami oddawania stolca pod postacią zaparć lub częstego parcia na stolec.

Częstość występowania poszczególnych zespołów bólowych jest trudna do ustalenia, ponieważ tylko część pacjentów ze znacznie nasilonymi dolegliwościami zgłasza się z tego powodu do lekarza-specjalisty. Samoistne zespoły bólowe są około dwukrotnie częściej rozpoznawane u kobiet. Wiek chorych waha się od 10 do 60 lat, najwięcej przypadków występuje w przedziale wiekowym 20-45 lat.

W ostatnich latach częstość rozpoznawania tych schorzeń znacznie wzrosła. Jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów związanych z samoistnymi zespołami bólowymi odbytnicy to postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania. Przed postawieniem diagnozy należy wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny dolegliwości.

Samoistne przewlekłe zespoły bólowe odbytnicy pozostają jednostkami trudnymi zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu. Przy diagnozowaniu samoistnych zespołów bólowych szczególnie należy podkreślić, że rozpoznanie takie można postawić dopiero po bardzo wnikliwej analizie klinicznej i wykluczeniu innych przyczyn dolegliwości, zwłaszcza chorób nowotworowych.

Pacjenci powinni obowiązkowo mieć wykonane: anoskopię, rektoskopię, USG przezodbytnicze, zdjęcie RTG badanej okolicy, a w przypadkach wątpliwych tomografie komputerową lub rezonans magnetyczny. Zespoły bólowe odbytnicy często stanowią dla pacjentów problem wstydliwy. Niekiedy zgłoszenie się do lekarza-specjalisty poprzedzone jest wieloletnimi dolegliwościami.

Leia também:  Wypadanie Macicy Jakie Objawy?

Chociaż przewlekłe zespoły bólowe odbytu i odbytnicy nie stanowią zagrożenia dla życia pacjentów, upośledzają w znacznym stopniu komfort ich życia i sprawność fizyczną. Często bóle są tak silne, że uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. Do samoistnych zespołów bólowych odbytnicy należą:

 • Zespół dźwigaczy odbytu
 • Kokcygodynie
 • Napadowe bóle odbytu

Zespół dźwigaczy odbytu, najczęściej dotyczy kobiet. Zespół objawia się bólem, dużym napięciem i uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu, krzyża i kości guzicznej, charakterystyczne jest uczucie rozpierania. Niekiedy ból obejmuje także pośladki oraz uda i jest głównym powodem zgłoszenia się do lekarza. Dla tego zespołu charakterystyczny jest ból przewlekły i nasilający się w pozycji siedzącej. Ponadto mogą występować zaparcia oraz czynnościowe nietrzymanie stolca. Dolegliwości w zespole dźwigaczy odbytu powstają w wyniku skurczu mięśnia dźwigacza odbytu; nieznane pozostają czynniki wywołujące jego skurcz. U wielu pacjentów nasilenie dolegliwości występuje w sytuacjach stresowych. Czynnikami usposabiającymi są: siedzący tryb życia, częsta i długotrwała jazda samochodem, przebyte urazy, przebyte operacje w obrębie miednicy. Leczenie tego zespołu przysparza wielu trudności. Jednym ze sposobów jest stymulacja elektrogalwaniczna mięśni dźwigaczy odbytu prądem o wysokim napięciu; oprócz tego stosuje się środki przeciwbólowe, gimnastykę mięśni miednicy oraz masaże.

Kokcygodynią określa się zespół bólowy występujący w okolicy kości ogonowej. Bóle mają charakter przewlekły, występują w pozycji stojącej lub siedzącej. Często są skojarzone z rwa kulszową. Ponad trzy czwarte pacjentów to kobiety w wieku pomiędzy 20-45 rokiem życia.

W większości przypadków objawy kokcygodynii są wynikiem pourazowego uszkodzenia kości ogonowej (w tym po urazie porodowym). Samoistna kokcygodynia bywa uważana za chorobę psychosomatyczną, często występuje u pacjentów z depresją. U wielu chorych stwierdza się nadmierna ruchomość kości ogonowej, zwichnięcie lub nadmierny rozwój jej tkanki chrzęstno-kostnej.

Czynnikami usposabiającymi do tych zmian jest siedzący tryb życia. Leczenie kokcygodynii może być zachowawcze lub operacyjne.

Leczenie zachowawcze ma charakter kompleksowy, częściowo empiryczny i obejmuje: leżenie, fizykoterapię (ćwiczenia, masaże kości ogonowej i mięśni miednicy), stosowanie środków zmiękczających stolec, stosowanie czopków przeciwbólowych, blokady okolicy kości krzyżowej i ogonowej. U pacjentów z depresją ustąpienie objawów kokcygodynii obserwowano po zastosowaniu optymalnych leków antydepresyjnych.

Napadowy ból odbytu charakteryzuje się epizodami nagłego ostrego bólu w okolicy odbytu, trwającego od kilku sekund do kilku minut, częściej pojawiającymi się w nocy. Ulgę w bólu przynosi często zgięcie kończyn w stawach biodrowych.

Epizody powtarzają się w nierównych odstępach czasowych, przerwy pomiędzy atakami mogą wynosić od kilku godzin do kilku miesięcy. Pacjenci z napadowym bólem odbytu zazwyczaj nie maja zaburzeń czynnościowych jelit, chociaż istnieje grupa chorych, u których występują zaparcia.

Zespół dotyczy 8-14% populacji i częściej występuje u mężczyzn, zgłasza we wczesnej młodości i ustępuje samoistnie w średnim wieku. Etiologia zespołu pozostaje nieznana. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia bólu jest stres.

Leczenie napadowych bólów odbytu jest na ogół empiryczne, objawowe, z reguły zachowawcze.

Rak Jelita Grubego – więcej o raku jelita grubego na stronie www.rakjelita.pl.

Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy

Ból odbytu – możliwe przyczyny i leczenie. Z czego wynika ból przy siedzeniu, a z czego ból po wypróżnieniu?

Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy Bólu odbytu nie zawsze wynika z konkretnej przyczyny, ponieważ może mieć też charakter samoistny belchonock/123RF

Ból odbytu to dolegliwość o różnorodnych przyczynach, często nawet niemożliwych do stwierdzenia. Ponieważ jednak może sygnalizować groźną chorobę, a na pewno znacząco pogarsza jakość życia, nigdy nie należy go ignorować. Podpowiadamy, z czego może wynikać ból w odbycie, jak złagodzić jego nasilenie, a także jakie badania należy wykonać w celu podjęcia właściwego leczenia.

Ból odbytu, potocznie nazywanego kiszką stolcową, ma związek z charakterystyczną budową jego kanału.

W końcowej części znajduje się bowiem błona śluzowa, która jest silnie unerwiona, a w związku z tym bardzo wrażliwa na zewnętrzne bodźce.

Również z tego powodu ból w odbycie przybiera zazwyczaj ostry charakter i nieraz przechodzi w stan przewlekły. Dolegliwościom bólowym może towarzyszyć krwawienie z odbytnicy.

Przyczyny bolącego odbytu mogą być różne, ale w większości przypadków nie mają związku z nowotworem. Przeważnie są łatwo rozpoznawalne w badaniach, a ich leczenie nie przysparza trudności. U części pacjentów stwierdzenie ich nie jest jednak do końca możliwe, a leczenie bywa długotrwałe i skomplikowane. Mówimy wówczas o samoistnych zespołach bólu odbytu i odbytnicy.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną bólów odbytu są hemoroidy, nazywane również żylakami odbytu lub guzkami krwawniczymi. Dolegliwości pojawiają się na skutek utworzenia się zakrzepu w rejonach guzka krwawniczego, a silny ból i pieczenie są odczuwane przy siedzeniu. Podczas wypróżniania się lub krótko po nim może też dochodzić do krwawienia. Wtedy też ból zwykle się nasila.

Inną częstą przyczyną bólu jest szczelina odbytu. Jest to niewielkich rozmiarów rana w kanale odbytu, powstała na skutek pęknięcia błony śluzowej z powodu zbyt dużego napięcia zwieraczy.

Ból ma w tym przypadku charakter ostry i występuje przede wszystkim w trakcie wypróżniania i bezpośrednio po nim.

Może również wystąpić świąd okolicy odbytu, pieczenie, a w niektórych przypadkach również krwawienie.

Bóle odbytu mogą także wynikać z innych przyczyn niż hemoroidy czy szczelina odbytu, spośród których do najczęstszych zaliczają się:

 • Zakażenie grzybicze – powoduje bóle odbytu, które często przechodzą w stan przewlekły. Towarzyszy im charakterystyczny wysięk. Dolegliwości zwykle nie są zbyt dotkliwe i nie mają związku z oddawaniem stolca.
 • Ropień odbytu – to nagromadzenie wydzieliny ropnej, powstałe wskutek zakażenia bakteryjnego. Dolegliwościom bólowym o nasileniu stałym lub narastającym w czasie mogą towarzyszyć symptomy takie jak nocne poty i gorączka, a także zaczerwienienie i obrzęk. Pacjent może mieć kłopot z przyjmowaniem pozycji siedzącej.
 • Guzy – mogą mieć charakter nowotworowy lub nienowotworowy. W przypadku raka odbytu, natężenie bólu narasta w czasie.
 • Przetoka okołoodbytnicza – dolegliwości bólowe powstają na skutek zatkania połączenia pomiędzy kanałem odbytu a okoliczną skórą.
 • Wrzód odbytnicy – bólowi często towarzyszy obecność śluzu w kale oraz krwawienie. Pacjent może cierpieć na zaparcia, biegunki oraz odczuwać parcie na odbytnicę. Na skutek owrzodzenia może też dojść do zwężenia lub wypadania odbytnicy.
 • Skurcz mięśni miednicy – charakteryzuje się nagłym wystąpieniem silnego bólu. Po niedługim czasie ma jednak miejsce jego samoistne ustąpienie. W czasie skurczu może wystąpić problem z siedzeniem.
 • Choroby weneryczne – ból odbytu może być spowodowany przez choroby przenoszone drogą płciową takie jak rzeżączka, opryszczka czy chlamydioza.
 • Schorzenia dermatologiczne – gdy są zlokalizowane w rejonach odbytu, spowodowany przez nie stan zapalny może powodować odczuwanie pieczenia skóry i świądu skóry.
 • Choroby ortopedyczne – bólom odbytu sprzyja zwłaszcza zwyrodnienie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
 • Urazy kości i stawów zlokalizowanych w okolicach odbytu oraz zmiany w obrębie miednicy.
 • Schorzenia neurologiczne, zwłaszcza zwyrodnieniowe zapalenie nerwów obwodowych i stwardnienie rozsiane.
 • Rak odbytu – oprócz dolegliwości bólowych pojawiają się wtedy zwykle świąd i krwawienie, a także intensywne parcie na stolec. Ból może promieniować do dolnych rejonów brzucha i pachwin.
Leia também:  Leczenie Anginy Jaki Antybiotyk?

Ból odbytu może mieć charakter samoistny – wówczas konkretna przyczyna jego wystąpienia jest nieznana.

Typowe dla samoistnych zespołów bólowych jest jednocześnie silne i zbyt częste parcie na stolec, uczucie dyskomfortu w rejonie odbytu oraz zaparcia.

Aby je zdiagnozować, należy wcześniej wykluczyć pozostałe przyczyny bólów w okolicy odbytu.

Dolegliwości występujące w samoistnych zespołach bólowych odbytu i odbytnicy mogą znacząco obniżyć komfort życia pacjenta, ograniczać jego sprawność fizyczną i być przyczyną wstydu. Chory może nie być w stanie podejmować aktywności zawodowej, spełniać obowiązków rodzinnych czy nawiązywać relacji społecznych.

Do samoistnych zespołów bólowych odbytu i odbytnicy zalicza się:

 • Zespół dźwigaczy odbytu – zwykle występuje u kobiet. Oprócz bólu występuje wtedy dyskomfort w okolicach odbytu, uczucie rozpierania, napięcie, zaparcia, a także promieniowanie bólu do ud i pośladków. Ból ma charakter przewlekły i może nasilać się z czasem, jak również na skutek sytuacji stresowych. Sprzyja mu także siedzący tryb życia oraz urazy kości ogonowej.
 • Napadowe bóle odbytu – dolegliwości pojawiają się nagle i mają charakter ostry. Ból najczęściej pojawia się w nocy i najczęściej występuje u mężczyzn. Jednym czynników wywołujących dolegliwości jest stres.
 • Kokcygodynia – to zespół bólowy kości guzicznej. Dolegliwości pojawiają się zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, i są zlokalizowane w rejonach kości ogonowej. Często wynikają z jej urazów i zwykle przyjmują charakter przewlekły. Nieraz jest to ból odbytu po porodzie, powstały na skutek urazów porodowych. Kokcygodynia często towarzyszy również pacjentom z depresją.

Aby postawić właściwą diagnozę i zaproponować leczenie bólu odbytu, lekarz kieruje pacjenta przede wszystkim takie badania jak:

 • USG,
 • rektoskopia,
 • rezonans magnetyczny,
 • RTG brzucha,
 • badanie palpacyjne jamy brzusznej,
 • biopsja cienkoigłowa lub badanie histopatologiczne (w przypadku podejrzenia raka odbytu),
 • tomografia komputerowa.

Na badania do lekarza pierwszego kontaktu należy udać się w każdym przypadku, gdy objawy bólu w okolicy odbytu utrzymują się dłużej niż przez 48 godzin. Pilnej diagnozy wymagają zwłaszcza dolegliwości o charakterze nasilającym się oraz przewlekłym, które mogą wskazywać na poważną chorobę.

W celu złagodzenia bólu odbytu można stosować różne metody medyczne i sposoby domowe.

Pomocne są m.in.:

 • środki przeciwbólowe,
 • maści na żylaki odbytu o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym,
 • nasiadówki ziołowe,
 • fizjoterapia, zwłaszcza masaże gości ogonowej oraz mięśni miednicy,
 • relaksacja,
 • redukcja nadmiernej masy ciała,
 • gimnastyka mięśni dna miednicy (mięśni Kegla),
 • leki antydepresyjne u pacjentów z samoistnymi zespołami bólowymi towarzyszącymi depresji,
 • dieta bogata w błonnik pokarmowy,
 • wypijanie każdego dnia co najmniej 2 litrów wody,
 • zmiana siedzącego trybu życia na bardziej aktywny,
 • unikanie drapania oraz mycia okolic odbytu za pomocą zwykłego mydła (zalecane jest delikatne mydło do higieny intymnej, najlepiej ze składnikami łagodzącymi i wspomagającymi gojenie),
 • zaprzestanie korzystania z papieru toaletowego, przynajmniej suchego (w sprzedaży dostępny jest papier nawilżany).

Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy

Produkty bogate w błonnik na sprawne trawienie – TOP 10 pok…

ZOBACZ: Japonia wezwała Chiny, by zaprzestały poddawania Japończyków analnym testom na koronawirusa

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy

Napadowy ból odbytu i ból odbytu w nocy

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy są grupą dolegliwości połączonych z uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu i nierzadko zaburzeniami oddawania stolca pod postacią zaparć lub częstego parcia na stolec. Częstość występowania poszczególnych zespołów bólowych jest trudna do ustalenia, ponieważ tylko część pacjentów ze znacznie nasilonymi dolegliwościami zgłasza się z tego powodu do lekarza-specjalisty. Samoistne zespoły bólowe są około dwukrotnie częściej rozpoznawane u kobiet. Wiek chorych waha się od 10 do 60 lat, najwięcej przypadków występuje w przedziale wiekowym 20-45 lat. W ostatnich latach częstość rozpoznawania tych schorzeń znacznie wzrosła. Jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów związanych z samoistnymi zespołami bólowymi odbytnicy to postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania. Przed postawieniem diagnozy należy wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny dolegliwości, przede wszystkim choroby nowotworowe.

Podłożem bólów odbytnicy i okolicy odbytu mogą być:

 1. Choroby nowotworowe (guzy niezłośliwe nerwów, mięsni, kości; guzy złośliwe: zarówno pierwotne, jaki i nawrotowe oraz przerzuty nowotworowe)
 2. Inne przyczyny organiczne (ropień, przetoka, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie popromienne, infekcyjne zapalenie odbytu, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie macicy, ropień jajowodu, endometrioza, ciąża pozamaciczna, zapalenie wyrostka robaczkowego)
 3. Przyczyny związane ze zmianą topografii miednicy (niecałkowite wypadanie odbytu lub odbytnicy, skręcenie jajnika, szczelina odbytu, wypadanie krocza, przebyte operacje w obrębie miednicy)
 4. Przyczyny ortopedyczne (uraz kości guzicznej, zmiany w rdzeniu na skutek zwyrodnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, guzy wywodzące się z kości)
 5. Przyczyny neurologiczne (stwardnienie rozsiane, zwyrodniające zapalenie nerwów obwodowych)

Do samoistnych zespołów bólowych odbytnicy zaliczamy:

 • Zespół dźwigaczy odbytu (levator ani syndrome)
 • Kokcygodynie (coccygodynia)
 • Napadowe bóle odbytu (proctalgia fugax)

Zespół dźwigaczy odbytu (levator ani syndrome)

ponad 70% pacjentów stanowią kobiety. Zespół objawia się bólem, dużym napięciem i uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu, krzyża i kości guzicznej, charakterystyczne jest uczucie rozpierania – „piłki w odbytnicy”. Niekiedy ból obejmuje także pośladki oraz uda i jest głównym powodem zgłoszenia się do lekarza. Dla tego zespołu charakterystyczny jest ból przewlekły i nasilający się w pozycji siedzącej. Ponadto mogą występować zaparcia oraz czynnościowe nietrzymanie stolca. Dolegliwości w zespole dźwigaczy odbytu powstają w wyniku skurczu mięśnia dźwigacza odbytu; nieznane pozostają czynniki wywołujące jego skurcz. U wielu pacjentów nasilenie dolegliwości występuje w sytuacjach stresowych. Czynnikami usposabiającymi są: siedzący tryb życia, częsta i długotrwała jazda samochodem, przebyte urazy (w tym porody), przebyte operacje w obrębie miednicy. Leczenie tego zespołu przysparza wielu trudności. Jednym ze sposobów (skutecznym w 90%) jest stymulacja elektrogalwaniczna mięśni dźwigaczy odbytu prądem o wysokim napięciu; oprócz tego stosuje się środki przeciwbólowe, gimnastykę mięśni miednicy oraz masaże.

Leia também:  Ile Procent Wynagrodzenia Za Leczenie Szpitalne?

Kokcygodynią (coccygodynia)
nazywamy zespół bólowy występujący w okolicy kości ogonowej. Bóle mają charakter przewlekły, występują w pozycji stojącej lub siedzącej. Często są skojarzone z rwa kulszową. W ponad 75% wszystkich przypadków kokcygodynii pacjentami są kobiety, najczęściej w wieku pomiędzy 20-45 rokiem życia. W większości przypadków objawy kokcygodynii są wynikiem pourazowego uszkodzenia kości ogonowej (w tym po urazie porodowym). Samoistna kokcygodynia bywa uważana za chorobę psychosomatyczną, często występuje u pacjentów z depresją. U wielu chorych stwierdza się nadmierna ruchomość kości ogonowej, zwichnięcie lub nadmierny rozwój jej tkanki chrzęstno-kostnej. Czynnikami usposabiającymi do tych zmian jest siedzący tryb życia. Leczenie kokcygodynii może być zachowawcze lub operacyjne. Leczenie zachowawcze ma charakter kompleksowy, częściowo empiryczny i obejmuje:

 1. Leżenie
 2. Fizykoterapię (ćwiczenia, masaże kości ogonowej i mięśni miednicy)
 3. Kąpiele jodowo-solankowe
 4. Stosowanie środków zmiękczających stolec
 5. Stosowanie czopków przeciwbólowych
 6. Blokady okolicy kości krzyżowej i ogonowej

Wobec nieskuteczności leczenia jw. stosowano też akupunkturę. U pacjentów z depresją ustąpienie objawów kokcygodynii obserwowano po zastosowaniu optymalnych leków antydepresyjnych.

Napadowy ból odbytu (proctalgia fugax)

charakteryzuje się epizodami nagłego ostrego bólu w okolicy odbytu, trwającego od kilku sekund do kilku minut, częściej pojawiającymi się w nocy. Ulgę w bólu przynosi często zgięcie kończyn w stawach biodrowych. Epizody powtarzają się w nierównych odstępach czasowych, przerwy pomiędzy atakami mogą wynosić od kilku godzin do kilku miesięcy. Pacjenci z proctalgia fugax zazwyczaj nie maja zaburzeń czynnościowych jelit, chociaż istnieje grupa chorych, u których występują zaparcia. Zespół dotyczy 8-14% populacji i częściej występuje u mężczyzn, zgłasza we wczesnej młodości i ustępuje samoistnie w średnim wieku. Etiologia zespołu pozostaje nieznana. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia bólu jest stres. Leczenie napadowych bólów odbytu jest na ogół empiryczne, objawowe, z reguły zachowawcze.

Samoistne przewlekłe zespoły bólowe odbytnicy pozostają jednostkami trudnymi zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu.

Przy diagnozowaniu samoistnych zespołów bólowych szczególnie należy podkreślić, że rozpoznanie takie można postawić dopiero po bardzo wnikliwej analizie klinicznej i wykluczeniu innych przyczyn dolegliwości, zwłaszcza chorób nowotworowych.

Pacjenci powinni obowiązkowo mieć wykonane: anoskopię, rektoskopię, USG przezodbytnicze, zdjęcie RTG badanej okolicy, a w przypadkach wątpliwych tomografie komputerową lub rezonans magnetyczny. Zespoły bólowe odbytnicy często stanowią dla pacjentów problem wstydliwy.

Niekiedy zgłoszenie się do lekarza-specjalisty poprzedzone jest wieloletnimi dolegliwościami. Chociaż przewlekłe zespoły bólowe odbytu i odbytnicy nie stanowią zagrożenia dla życia pacjentów, upośledzają w znacznym stopniu komfort ich życia i sprawność fizyczną. Pacjenci z przewlekłymi bólami w odbycie i odbytnicy nie powinni być lekceważeni, gdyż często bóle są tak silne, że uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia.

Opracował: dr n. med. Artur Jurczyszyn, na podstawie: ”Proktologia” pod red. K. Bieleckiego i A. Dzikiego, PZWL, Warszawa 2000

Ból odbytu – Klinika HB

Błona śluzowa jelita grubego w kanale odbytu zamienia się w skórę. Skóra ta jest bardzo unerwiona i wrażliwa na ból. Całe szczęście większość z przyczyn występowania bólu odbytu nie jest związana z chorobą nowotworową.

Ból ten może być ostry albo przewlekły a czasem towarzyszy temu nawet krwawienie. Zazwyczaj diagnoza oraz leczenie są proste, natomiast bywają cięższe sytuacje, w których przyczyny nie są do końca znane.

Sytuacje te można nazwać samoistnymi dolegliwościami bólowymi odbytu.

Zespoły bólowe odbytu i odbytnicy nie zagrażają życiu pacjenta, jednakże mogą być bardzo uciążliwe i znacznie utrudniać komfort życia.

Wyróżniamy trzy główne zespoły bólowe:

Kokcygodynia – jest to ból okolic kości ogonowej, który nasila się przede wszystkim w pozycji siedzącej.

Kokcygodynia najczęściej jest konsekwencją urazu, upadku albo siedzącego trybu życia. Ma ona również podłoże psychologiczne, ponieważ bardzo często występuje u pacjentów lękowych i z depresją.

Na skutek odczuwania lęku mięśnie krocza ulegają silnemu napięciu i przeciążeniu co objawia się bólem.

Zespół dźwigaczy odbytu – ból odczuwany jest nie tylko w odbycie ale również w lędźwiach, krzyżu i miednicy.

Oprócz charakterystycznego rozpierającego bólu mogą im również towarzyszyć zaburzenia proktologiczne: zaparcia albo nietrzymanie stolca.

Ból najczęściej wywoływany jest czynnościowym skurczem mięśni dna miednicy, jednak bardzo osobniczy zostaje czynnik, który ten skurcz wywołuje. Dlatego też w większości przypadków ma on podłoże stresowe.

Napadowy ból odbytu – są to epizody nagłego, ostrego bólu odbytu, który trwa od kilku sekund do kilku minut i występuje zazwyczaj w nocy.

Na ogól pomaga maksymalnie zgięcie nóg w stawach biodrowych. Nie znane są przyczyny występowania tego typu bólu odbytu, natomiast bardzo prawdopodobne, że jest to związane z stresem.

Prowadząc terapię rozluźniającą mięśnie miednicy napadowe bóle odbytu ustępują.

Jak widać wszystkie powyżej wymienione zespoły bólowe odbytu związane są przede wszystkim z mięśniami dna miednicy i stresem oraz niezdrowym trybem życia.

Oczywiście możliwa jest farmakoterapia albo leczenie operacyjne, natomiast zawsze warto jest sprawdzić stan napięcia mięśni dna miednicy i w przypadku ich napięcia zastosować terapię rozluźniającą, która bardzo często przynosi efekt już po pierwszym zabiegu.

Są również inne przyczyny bólu odbytu

Jedną z głównych przyczyn bólu odbytu, oczywiście poza powyżej wymienianymi zespołami są hemoroidy, szczególnie w stanie zapalnym.

Ponadto wśród innych przyczyn wyróżniamy szczelinę odbytu, ropień, grzybica, nowotwory, przetoki, wrzody oraz choroby weneryczne albo dermatologiczne. Należy ponadto pamiętać o innych zaburzeniach, niezwiązanych bezpośrednio z odbytem np.

 wypadanie odbytnicy, skręt jajnika , choroby ortopedyczne i przyczyny neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane)

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*