Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Tak wygląda klasyczny opis bólów głowy o charakterze migrenowym, który spotyka lekarz.

Kogo dotyka migrena?

Chociaż bóle głowy nie dotyczą wyłącznie kobiet, to mężczyźni stanowią jednak mniejszość. W ciągu roku około siedemnaście na sto kobiet będzie miało migrenę, natomiast wśród mężczyzn tylko ok sześciu na stu doświadczy tego rodzaju bólu głowy.

Migrena bez aury stanowi najczęstszą postać i stanowi ok 75% bólów migrenowych.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Objawy migreny – migrena z aurą, migrena bez aury, faza zwiastunowa migreny

Przebieg migreny można podzielić na kilka etapów. Nie wszystkie etapy muszą występować w trakcie ataku:

Faza prodromalna (zwiastunowa) migreny

Występuje nawet do 77 proc. napadów, rozpoczynając się w okresie 24 do 48 godzin przed bólem głowy.

Wśród objawów zwiastunowych migreny można wymienić:

 • zwiększone częstość ziewania,
 • uczucie euforii,
 • obniżenie nastroju,
 • zwiększoną drażliwość,
 • zwiększony apetyt,
 • uczucie sztywność karku.

Aura migrenowa

Dotyczy około 25% osób z migrenami i polega na obecności przemijających objawów neurologicznych, trwających zazwyczaj nie dłużej niż jedną godzinę.  Objawy te można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne:

 • dodatkowe wrażenia wzrokowe (aura wzrokowa),
 • czuciowe (aura czuciowa),
 • słuchowe,
 • ruchowe

Objawy negatywne:

 • niedowład kończyny,
 • zaburzenia mowy.

Najczęściej aura przybiera obraz aury wzrokowej z obrazem charakterystycznej „fortyfikacji” widocznej obuocznie. Aura poprzedza ból głowy, jednak może także występować w trakcie bólu głowy.

Objawy aury migrenowej z racji ich charakteru powinny być zweryfikowane przez lekarza z racji tego, że podobne objawy mogą występować przy innych poważnych chorobach neurologicznych. Osoba nie mająca doświadczenia medycznego może mieć trudności z rozróżnieniem charakteru i przyczyny objawów.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Ból głowy migrenowy

 • Jest najczęściej, ale nie zawsze, jednostronny i ma tendencję do pulsowania, szczególnie przy znacznym nasileniu.
 • Nasilenie bólu głowy określa się według jedenastostopniowej skali VAS, gdzie 0 oznacza brak bólu głowy, a 10 najgorszy ból głowy w życiu.
 • Poza bólem głowy mogą mieć miejsca także objawy dodatkowe takie jak:
 • nadwrażliwość na światło,
 • dźwięki,
 • zapachy,
 • przeczulica skórna.

Często występują także nudności oraz może dochodzić do wymiotów.

Przy znacznym nasileniu bólów głowy aktywność fizyczna jest najczęściej źle tolerowana z racji dalszego zwiększenia odczuwania dolegliwości.

Migrena nagła, migrena nocna, faza pomigrenowa

Ból głowy migrenowy praktycznie nigdy nie zaczyna się w sposób nagły i gwałtowny. W przypadku kiedy ból głowy rozpocznie się w sposób nagły w ciągu kilku sekund powinno to być powodem niezwłocznego udania się do lekarza celem zweryfikowania możliwej przyczyny objawów.

Bóle głowy nieleczone mogą trwać przez kilka godzin, jednak mogą się także utrzymywać przez kilka dni. Wiele ataków kończy się po śnie. Występowanie bólów głowy w nocy, wybudzających podczas snu powinno skłonić do wizyty u lekarza celem zweryfikowania przyczyny objawów.

Faza pomigrenowa (postdromalna)

Możliwa faza po ustąpieniu bólu głowy, kiedy gwałtowne ruchy głową mogą nasilać bóle głowy. Pacjent może w tym okresie czuć się wyczerpany lub rzadziej odczuwać niewielką euforię.

Dokładne kryteria rozpoznania migreny są opisane w trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3). Rozpoznanie migreny oparte jest przede wszystkim na wywiadzie.

Migrena – przyczyny

Przyczyna i patofizjologia migreny nie są dobrze znane. Z biegiem lat badania nad patofizjologią migreny skupiały się na fizjologii i farmakologii bólu głowy, zmianach w korze mózgowej związanych z objawami aury, a ostatnio na genetyce leżącej u podstaw zespołów migrenowych1.

Wcześniejsza teoria naczyniowa migreny podejrzewająca, że przyczyną migreny jest skurcz naczyń krwionośnych została zaniechana i uznana za nieprawidłową.

Obecnie uznaje się, że u podstaw bólów głowy migrenowych leży depolaryzacja neuronalna rozprzestrzeniająca się w korze mózgowej, która odpowiedzialna jest za okres prodromalny i aury migrenowe.

W wyniku fali depolaryzacyjnej dochodzi do aktywacji neuronów bólowych nerwu trójdzielnego, które na drodze odruchowej powodują centralne i obwodowe objawy bólu głowy. Z czasem dochodzi do objawu nadwrażliwości neuronów (tzw. sensytyzacji), czyli zmniejszenia się progu odpowiedzi.

Zwiększa się wielkość odpowiedzi i rozszerzają się pola odpowiedzi lub rozwijania się spontanicznej aktywność neuronalnej co powoduje rozwijanie się migreny przewlekłej.

Peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) może również odgrywać rolę w patofizjologii migreny.

Należy podkreślić, że migrena jest zespołem objawów, który w większości przypadków jest dziedziczony. Jednak analiza segregacji nie identyfikuje żadnego pojedynczego mendlowskiego wzoru dziedziczenia we wspólnych postaciach migreny.

Najprawdopodobniej migrena jest zaburzeniem wielogenowym, złożonym genetycznie. Oznacza to, że wiele genów w różnych miejscach genomu działa w połączeniu z czynnikami środowiskowymi.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Leczenie migreny

Leczenie można podzielić na:

 • leczenie niefarmakologiczne
 • leczenie farmakologiczne.

Leczenie niefarmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie profilaktyczne
 • leczenie przyczynowe

Profilaktyka niefarmakologiczna to przede wszystkim określenie i unikanie czynników wyzwalających bóle głowy o charakterze migrenowym.

Wśród czynników, które mogą powodować lub nasilać bóle głowy migrenowe możne wymienić:

 • stres emocjonalny,
 • zmiany hormonalne u kobiet,
 • niedojedzenie,
 • zmiany pogody,
 • zmiany rytmu snu,
 • perfumy lub zapachy,
 • ból karku,
 • światło,
 • alkohol,
 • palenie,
 • późne wstawanie,
 • ciepła temperatura,
 • jedzenie,
 • wysiłek fizyczny,
 • aktywność seksualna2.

Zbiór możliwych przyczyn nasilających lub wyzwalających bóle głowy migrenowe nosi nazwę trigerów czyli tak zwanych wyzwalaczy bólów głowy migrenowych. Do klasycznych wyzwalaczy opisywanych literaturze należą także czerwone wino oraz ser pleśniowy.

Leczenie niefarmakologiczne to także między innymi:

 • terapia behawioralna np. biofeedback, terapia poznawczo-behawioralna, zarządzanie stresem, terapia relaksacyjna
 • fizykoterapia np. ćwiczenia, zimne okłady, ciepłe okłady, stymulacja elektryczna
 • zmiana stylu życia np. prawidłowa higiena snu, regularne spożywanie posiłków, zwiększenie ruchu
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Leczenie farmakologiczne jest uznawane za najbardziej skuteczna pod względem efektywności.

Leczenie farmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie doraźne
 • leczenie profilaktyczne

Leczenie doraźne migreny to takie, które przyjmuje się w przypadku wystąpienia ataku migreny. Leczenie profilaktyczne proponuje się dodatkowo u pacjentów z większą ilością ataków (przynajmniej 4 dni bólowe w ciągu miesiąca) celem zmniejszenia ich częstości lub nasilenia.

Migrena w czasie ciąży

W przypadku leczenia profilaktycznego leki przyjmuje się codziennie niezależnie od tego czy bóle głowy występują czy też nie. Jest to kłopotliwe szczególnie u młodych kobiet, które często myślą o zajściu w ciążę.

W trakcie przyjmowania leków profilaktycznych należy upewnić się czy nie stanowią one przeciwwskazania do zajścia w ciążę.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Leki na migrenę

Najbardziej skutecznymi lekami doraźnymi na migrenę są tryptany.

Jest wiele różnych tryptanów np.:

 • sumutryptan,
 • zolmitryptan.

Stosuje się także, szczególnie przy mniejszych bólach lub przy nietolerancji tryptanów niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak:

 • kwas acetylosalicylowy,
 • diklofenak,
 • naproksen, itp.

W leczeniu profilaktycznym lekami stosowanymi w pierwszej kolejności są między innymi:

 • propranolol,
 • amitryptylina,
 • topiramat,
 • sporadycznie kwas walproinowy.

Leczenie migreny toksyną botulinową

W leczeniu profilaktycznym w migrenie przewlekłej tzn. między innymi wtedy kiedy bóle głowy migrenowe występują przynajmniej 8 razy w miesiącu, można także stosować toksynę botulinową, którą podaje się pacjentowi według odpowiedniej procedury co trzy miesiące.

Toksyna botulinowa stosowana w leczeniu migreny jest naturalnie występującym białkiem pochodzenia bakteryjnego. W toku produkcji białka są usuwane z bakterii i poddawane procesom technologicznym.

Toksyna botulinowa podawana jest igłą w okolice głowy i szyi pacjenta. Uważa się, że lek blokuje sygnały bólowe, przez co odczuwanie bólu jest rzadsze, a sam ból jest łagodniejszy.

Terapia toksyną jest bezpieczna i skuteczna, nie może być jednak stosowana u wszystkich pacjentów. Z uwagi na występujące przeciwwskazania, z leczenia nie mogą skorzystać osoby z nadwrażliwością na składniki leku, pacjentki w ciąży i karmiące piersią oraz osoby, u których w miejscu wstrzyknięcia występują stany zapalne.

Leczenie tą metodą należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Do leczenia toksyną botulinową kwalifikują się pacjenci u których występują bóle głowy przez minimum 15 dni w miesiącu, w tym bóle migrenowe co najmniej 8 razy w miesiącu. Przed kwalifikacją do leczenia i w celu monitorowania jego skuteczności lekarz może poprosić Cię o notowanie epizodów bólu głowy w dzienniczku. Przykładowy kalendarz znajdziesz w załączniku, pod artykułem.

Przy ataku migreny stosuje się także inne leki, które maja zmniejszyć objawy towarzyszące napadowi migreny. Należy tutaj wspomnieć o lekach przeciwwymiotnych, uspokajających, nasennych.

 1. Najlepiej leczenie bólów migrenowych zaplanować wspólnie z lekarzem, który przedstawi możliwe i aktualne sposoby leczenia.
 2. Doraźnie przy wystąpieniu sporadycznego bólu głowy można wspomóc się lekami dostępnymi bez recepty lub poradzić farmaceuty w aptece.
 3. Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Migrena – rozpoznanie

Rozpoznanie migreny jest przede wszystkim rozpoznaniem na podstawie typowego wywiadu i obrazu klinicznego. Badanie neurologiczne u zdrowej osoby pomiędzy atakami migreny jest prawidłowe.

Jeżeli badanie neurologiczne jest prawidłowe, spełnione są kryteria migreny wg. ICHD-3 i nie ma podejrzenia innego schorzenia powodującego bole głowy, pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i można z czystym sumieniem postawić rozpoznanie migreny.

Każdy przypadek wątpliwy lub nie spełniający kryteriów rozpoznania migreny wymaga oceny specjalistycznej i rozważenia konieczności dalszej ewentualnej diagnostyki.

Migrena – powikłania

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy opisuje następujące możliwe powikłania migreny:

 • Stan migrenowy – czyli atak trwający ponad 72 godziny, który ma najczęściej miejsce w przypadku nadużywania leków przeciwbólowych.
 • Przetrwała aura migrenowa bez uszkodzenia mózgu – rzadkie powikłanie, najczęściej objawy są obustronne i mogą się utrzymywać miesiące lub lata. Objawy przetrwałej aury bezwzględnie wymagają kontaktu z lekarzem i dalszej diagnostyki.
 • Udar migrenowy – objawy aury migrenowej występujące w związku z naczyniowym uszkodzeniem mózgu (udarem mózgu) w odpowiedniej lokalizacji rozpoczynające się w przebiegu typowej migreny z aurą. Mechanizm tego zjawiska nie jest dokładnie poznany.
 • Napad padaczkowy w trakcie aury – rzadkie powikłanie.
 • Należy także podkreślić, że migrena w nieznanym mechanizmie jest uważana za czynnik nieznacznie zwiększający ryzyko:
 •  Jest to szczególnie ważne u osób z innymi chorobami lub przyjmujących leki z innych powodów.
 • Kobiety chcące stosować doustną hormonalną antykoncepcję bezwzględnie powinny swojemu lekarzowi przed włączeniem leczenia przekazać informację o rozpoznaniu migreny lub podejrzeniu bólów głowy o charakterze migrenowym, ponieważ może to stanowić przeciwwskazanie do niektórych preparatów i leków.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Obserwacje osób z migreną pokazały powiązanie m.in. z następującymi stanami:

 • kobiety z endometriozą częściej mają migrenę,
 • otyłość zwiększa występowanie epizodycznej migreny,
 • ciężka depresja zwiększa ryzyko migreny i migrena zwiększa ryzyko depresji,
 • migrena częściej występuje wśród pacjentów z chorobą Mieniera,
 • u pacjentów z migreną częściej występuje wada serca – przetrwały otwór owalny (PFO).
Leia também:  Zapalenie żołędzi prącia i napletka – jak leczyć domowymi sposobami?

Rokowania w migrenie

Rokowanie w migrenie jest dobre. Należy spodziewać się, że z upływem lat częstość i nasilenie bólów  głowy będzie mniejsza.

Często, jednak nie znaleziono na to silnych dowodów, nasilenie bólów głowy migrenowych zmniejsza się po ciąży lub po menopauzie.

Migrena – zalecane postępowanie

Jeżeli obserwujesz u siebie bóle głowy to skonsultuj się z lekarzem.

Jeżeli ból głowy pokaże się nagle, w ciągu kilku sekund lub będą mu towarzyszyły inne niepokojące objawy takie jak osłabienie ręki, utrata przytomności, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi, wówczas niezwłocznie zgłoś się do lekarza lub wezwij pogotowie ratunkowe – takie objawy są bardzo niepokojące.

Jeżeli masz rozpoznaną migrenę i wiesz o niej więcej od lekarza, nie będziesz się jej bać tak jak na początku. Odpowiednio szybkie przyjęcie leku przeciwbólowego przy bólu głowy migrenowym może przerwać napad migreny.

Jeżeli jest to możliwe zapytaj lekarza o możliwość stosowania tryptanów, a jeżeli bóle głowy są zbyt częste to nie bój się leczenia profilaktycznego.

Nie stosuj zbyt wielu leków, raczej unikaj czynników wyzwalających i uprawiaj regularny tryb życia, snu i spożywania posiłków oraz uprawiaj dużo sportu.

Gdy ból już wystąpi, po przyjęciu leku znajdź ciche, ciemne, spokojne miejsce. Zimny okład na kark może pomóc. Pij dużo wody i czekaj na poprawę. Jeżeli to nie przyniesie ulgi, sen będzie dobrym lekarstwem.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Przypisy:

1 Pathophysiology of migraine. Cutrer FM

2 The Triggers or Precipitants of the Acute Migraine Attack; L Kelman

Dowiedz się więcej:

Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną

https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23321/18547

Migrena: współczesne kierunki leczenia

https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/19988/15691

Patomechanizm migrenowych bólów głowy

http://www.child-neurology.eu/neurologia_28-7-14.pdf

Pliki:

Czym jest i jak objawia się aura migrenowa? Przyczyny i objawy

Migrena jest dolegliwością, która może objawiać się na różne sposoby, stąd wyróżnić można różne typy migren. Jednym z nich jest migrena z aurą, która wymaga niezwłocznego kontaktu z lekarzem. Czym tak właściwie jest aura migrenowa, jakie są jej przyczyny i objawy, a także jak można się jej pozbyć?

Migrena z aurą przyczyny i objawy

Jeśli chodzi o migrenę, wyróżnić można dwa jej podstawowe typy – jest to migrena bez aury (migrena zwykła) oraz migrena z aurą (migrena klasyczna). Schorzenie to częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ponadto szczególnie nasila się między 25- a 45-rokiem życia.

Dolegliwość, jaką jest migrena z aurą, to odmiana migreny, która charakteryzuje się nie tylko bólem głowy, ale również dodatkowymi objawami towarzyszącymi, do których zaliczyć można między innymi zaburzenia mowy, czucia i widzenia.

Napady bólu głowy pojawiają się zwykle później niż aura migrenowa, jednak bardzo rzadko pojawia się także aura migrenowa bez bólu głowy. Pojawianie się migren z aurą, zwłaszcza po raz pierwszy w późniejszym wieku, wymaga kontaktu z lekarzem i ustalenia odpowiedniego leczenia, w czym pomocna może być również recepta przez internet.

Trzeba zaznaczyć, że odpowiednio szybka konsultacja jest w tym przypadku kluczowa, gdyż konieczne będzie wykluczenie poważnych schorzeń, które mogą objawy podobne wywoływać.

Przyczyny migreny z aurą

Przyczyny migreny z aurą mogą być różne i nie są jeszcze do końca poznane.

Uważa się, że można mieć predyspozycje genetyczne do występowania takich ataków, gdyż u wielu osób, u których diagnozuje się migrenę z aurą okazuje się, że wcześniej z dolegliwością zmagał się lub zmaga się nadal ktoś z rodziny.

Napady mogą prowokować niektóre bodźce, na które organizm jest nadwrażliwy. Można do nich zaliczyć między innymi stres, niedobór snu czy miesiączkę, a nawet niektóre pokarmy, zmiany hormonalne u kobiet, zapachy, światło, a nawet wysiłek fizyczny.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Ile trwa migrena z aurą?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda aura migrenowa. Trzeba wiedzieć, że aura migrenowa objawy może dawać różne. Zazwyczaj pacjenci uskarżają się na różnego rodzaju objawy neurologiczne, które z czasem narastają.

Ile trwa taki atak? Najczęściej aura migrenowa trwa kilka – kilkadziesiąt minut (nie dłużej niż godzinę), jednak atak bólu głowy może trwać nawet więcej niż dobę (podaje się że nawet do 72 godzin).

Aura migrenowa najczęściej poprzedza atak bólu głowy, ale sam ból głowy może pojawić się razem z aurą, bezpośrednio po aurze lub dopiero po jakimś czasie od jej wyciszenia (kilka godzin a nawet dni później), ponadto w niektórych przypadkach może nie pojawić się wcale.

Objawy aury migrenowej

Jeśli chodzi o objawy aury migrenowej, zaliczyć można do nich między innymi zaburzenia wzroku i problemy z oczami.

W tym przypadku pojawiają się błyski i mroczki w polu widzenia, jednak w grę wchodzić mogą również ubytki w polu widzenia, nadwrażliwość na światło, a także podwójne widzenie, kolorowe zygzaki, widma fortyfikacji, zaburzenia ostrości widzenia, niedowidzenie, a czasem nawet czasowa utrata wzroku. Oczywiście problemy ze wzrokiem to nie jedyne dolegliwości, które mogą towarzyszyć migrenie z aurą. Dodać można do tego także zaburzenia mowy i czucia, w tym problemy z wypowiadaniem się, drętwienie kończyn lub innych części ciała. Aura migrenowa może objawiać się ponadto jako różnego rodzaju omamy, w tym między innymi omamy węchowe, halucynacje bądź omamy słuchowe. Pojawiać mogą się również zawroty głowy, nudności i szumy w uszach.

Jak widać objawy aury migrenowej mogą być różnorodne, jednak ich cechą wspólną jest przemijający charakter, jaki mają te zmiany. Oznacza to, że ustępują one po czasie i nie pozostawiają po sobie trwałych następstw, ale też mogą pojawiać się ponownie – przy kolejnym napadzie.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Czym jest aura migrenowa?

Wiesz już, co to jest aura migrenowa, jednak warto wspomnieć, że ze względu na występujące wówczas dolegliwości, migreny z aurą można podzielić na kilka typów, do których należy między innymi migrena siatkówkowa, migrena z aurą typową, migrena typu podstawowego, czy rodzinna migrena połowiczo-poraźna.

Aura migrenowa może być swoistym sygnałem alarmowym, który informuje pacjenta o tym, że z dużym prawdopodobieństwem zbliża się atak migrenowego bólu głowy. By sprawdzić, czy faktycznie pacjent ma do czynienia z migreną z aurą, lekarz może zalecić różnego rodzaju badania, w tym między innymi badania okulistyczne, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową itp.

Jeśli wyniki tych badań nie wskażą na inne schorzenia i choroby, lekarz może zdiagnozować migrenę z aurą.

Dlaczego pojawia się aura migrenowa?

Migrena jest chorobą neurologiczną, która nie jest jeszcze dobrze poznana. Jak wspomniano powyżej, aura migrenowa może pojawiać się w związku z nadwrażliwością organizmu na pewnego rodzaju bodźce.

Skłonność do takiej nadwrażliwości mogłaby być genetyczna, biorąc pod uwagę, że migreny z aurą często występują u kilku członków rodziny.

Dokładne przyczyny tej choroby, podobnie jak migreny bez aury, nie zostały jeszcze jednak dobrze poznane, aczkolwiek objawy powiązane z atakiem wskazują wyraźnie na zaburzenia natury neurologicznej, w tym na dysfunkcje mózgu.

Jak pozbyć się aury migrenowej?

Podejrzewasz, że Twoim problemem może być aura migrenowa? Co robić w tym przypadku? W pierwszej kolejności bezzwłocznie zgłoś się do lekarza na badania, gdyż w przypadku objawów neurologicznych tego typu, konieczne jest wykluczenie zaburzeń innej postaci, które mogą dawać podobne objawy. Takimi zaburzeniami mogą być np. odwarstwienie siatkówki, czy przemijający atak niedokrwienny, ale może to również wskazywać na udar mózgu, więc nie ma co zwlekać z kontaktem z lekarzem.

Leczenie w tym przypadku przebiega podobnie do leczenia migreny bez aury. Przyjmuje się zatem doraźne leki, które mają na celu łagodzenie bólu, który pojawia się przy ataku, a także stawia się na preparaty profilaktyczne, które zmniejszają ryzyko pojawienia się nowego napadu.

Gdy choroba ma lekki przebieg, stosuje się najczęściej niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen, naproksen, kwas acetylosalicylowy czy diklofenak. Bardziej zaawansowane przypadki leczy się natomiast tryptanami.

Substancje te pobudzają receptory serotoninowe, dzięki czemu łagodzą objawy ataku. Leki podaje się również w celu łagodzenia objawów towarzyszących migrenie – mogą być to środki przeciwwymiotne, preparaty uspokajające itp.

, jednak ich przyjmowanie powinno być skonsultowane z lekarzem, a dawka dobrana odpowiednio do stanu pacjenta.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że leczenie migreny z aurą nie prowadzi do całkowitego wyleczenia tego schorzenia.

Stosowane leki mogą złagodzić przebieg ataków lub zredukować ich częstotliwość, jednakże przy aktualnym etapie wiedzy o tej chorobie ciężko mówić o farmakologicznej eliminacji zaburzenia.

Często jest jednak tak, że częstotliwość ataków i ich natężenie z czasem się zmniejszają.

Aura migrenowa – profilaktyka

Choć leczenie migreny z aurą nie prowadzi do wyzdrowienia, skupić można się na działaniach zaradczych, by do minimum zredukować możliwość wystąpienia napadów. W prewencji stosuje się niektóre leki, w tym zwłaszcza u pacjentów, którzy miewają ataki częściej niż 4 razy w ciągu miesiąca.

Stosuje się tu przede wszystkim topirymat, amitryptylinę oraz propranolol. Jeśli objawy są jeszcze bardziej nasilone, zdecydować można się również na stosowanie toksyny botulinowej, która blokuje sygnały bólowe, przynosząc pacjentowi ulgę – oczywiście i ta metoda ma przeciwskazania, o których z pewnością wspomni lekarz w trakcie konsultacji.

Bardzo ważna jest również samoobserwacja pacjenta. Warto prowadzić dziennik napadów i towarzyszących im okoliczności, wówczas z dużym prawdopodobieństwem możliwe będzie określenie czynników wyzwalających atak. Unikanie potem tego typu czynników stymulujących to podstawa prewencji, więc przydatna może być po prostu zmiana stylu życia – np.

prawidłowa higiena snu czy unikanie czynników stresogennych.

Niefarmakologiczne leczenie migreny z aurą

Warto ponadto wiedzieć, że oprócz leków można także podstawić również na niefarmakologiczne sposoby walki z aurą migrenową. Zaliczyć można do nich między innymi terapię behawioralną, w tym zwłaszcza terapię poznawczo-behawioralną i terapię relaksacyjną.

Pomocna okazać może się większa aktywność na świeżym powietrzu, a także ćwiczenia wyciszające, joga czy aromaterapia. Gdy pojawia się napad, dobrze jest wyeliminować z otoczenia bodźce drażniące – np. zasłonić okna, zgasić światło, ograniczyć dopływ drażniących zapachów z kuchni do sypialni itp.

Sprawdzić mogą się wówczas również okłady na kark, a także odpowiednie nawodnienie.

Informacje zawarte w dziale „Blog” serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne.

Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną.

Leia também:  Sposoby na wzdęcia i gazy – dieta i zioła

Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.

Jak leczyć migrenę?

Migrena powstaje samoistnie. Może być prowokowana przez różne czynniki, m.in.:

 • spożywanie niektórych produktów – alkoholu, czekolady, nabiału, ostrych przypraw, produktów o dużej zawartości tłuszczu;
 • długotrwały okres głodu (głodówka, post);
 • zmiany hormonalne, np. podczas miesiączki;
 • przyjmowanie niektórych leków – leki hormonalne, histamina, nitrogliceryna;
 • stres;
 • zmęczenie;
 • wysiłek fizyczny;
 • brak snu;
 • zmiany pogody, ciśnienia, 
 • zmiana miejsca pobytu;
 • ostre, migające światła;
 • zapachy.

Napad migreny można podzielić na kilka faz, które następują po sobie: 

 • faza prodromalna,
 • aura,
 • faza bólu,
 • faza postdromalna.

W migrenie bez aury pacjent nie odczuwa dwóch pierwszych faz – od razu pojawia się u niego ból. Chorzy często nie rozpoznają u siebie poszczególnych faz.

Czas ich trwania oraz nasilenie są różne u poszczególnych pacjentów. Jeden napad migreny trwa najczęściej jeden dzień, lecz u około jednej piątej chorych czas ten wydłuża się do około 2-3 dni.

Napady migreny częściej występują u kobiet i trwają u nich dłużej niż u mężczyzn.

Faza prodromalna

Jest to zespół objawów, które pojawiają się przed wystąpieniem migreny. Należą do nich głównie te ze strony układu nerwowego oraz pokarmowego. Chorzy odczuwają:

 • pogorszenie nastroju,
 • złe samopoczucie,
 • trudności w koncentracji,
 • nudności,
 • zaburzenia łaknienia,
 • wrażliwość na światło,
 • nadmierne zmęczenie. 

Aura

Jest to objaw ze strony neurologicznej, rzadziej czuciowej czy ruchowej. Przyczyną aury jest zwiększenie przepływu krwi przez mózg, co prowadzi do depolaryzacji neuronów od tyłu głowy ku przodowi (zmiana polaryzacji błony komórkowej związana z przemieszczaniem jonów sodu i wapnia do komórki). Objawy charakterystyczne dla aury:

 • wystąpienie mroczka migocącego lub form, plamek, błysków, zygzaków i migotań w obrębie pola widzenia, zniekształcenie obrazu, widzenie mozaikowe;
 • jednostronny ból głowy;
 • zajęcie połowy pola widzenia.

Podczas aury może także występować uczucie drętwienia i mrowienia (najczęściej twarzy lub kończyn). Może to doprowadzić do zaburzenia mowy czy niedowładów. Aura poprzedza ból. Utrzymuje się zwykle przez 5-20 minut, u niektórych pacjentów trwa do godziny. Objawy ustępują samoistnie.

Ból głowy

Ból jest cechą indywidualną i może przyjmować różne postacie. Najczęściej charakteryzuje się:

 • narastającą intensywnością,
 • różnymi postaciami: ból pulsujący, tętniący, rzadziej tępy (może nasilać się podczas aktywności fizycznej).

U większości chorych ból umiejscowiony jest jednostronnie, zazwyczaj na skroni, czole czy potylicy, rzadziej obejmuje całą głowę.

Bólowi głowy podczas napadu migreny często towarzyszą inne objawy:

 • ze strony przewodu pokarmowego:
  • nudności,
  • wymioty,
  • zaburzenia smaku,
  • jadłowstręt,
  • biegunka;
 • objawy neurologiczne:
  • nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy,
  • zaburzenia widzenia,
  • nerwowość, drażliwość,
  • zmęczenie,
  • obniżenie nastroju,
  • uczucie gorąca lub zimna,
  • pocenie się. 

W szczytowym momencie ataku migreny mogą wystąpić objawy autonomiczne, zlokalizowane zazwyczaj po stronie bólu, np. łzawienie, wyciek z nosa, zwężenie źrenicy czy obrzęk powieki. Chorzy często odczuwają też allodynię, czyli nadmierną reakcję na bodźce dotykowe, która może obejmować twarz, szyję, ramię i część klatki piersiowej po stronie występowania bólu.

Faza postdromalna

Jest to etap, który pojawia się po ustąpieniu bólu. Może trwać kilkanaście minut lub przedłużyć się nawet do kilku dni. Są to słabo ujawniające się objawy, do których należą:

 • uczucie zmęczenia,
 • senność,
 • ospałość,
 • nerwowość,
 • nudności,
 • wrażliwość na hałas.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Jak rozpoznać migrenę?

Komitet Klasyfikacyjny Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy opracował kryteria, na podstawie których lekarz podczas wywiadu rozpoznaje migrenę.

Migrena bez aury:

 • Wystąpienie co najmniej 5 napadów.
 • Napad trwa od 4 do 72 godzin.
 • Napadowi towarzyszą co najmniej 2 z wymienionych cech:
  1. ból jednostronny,
  2. pulsujący charakter bólu,
  3. średnie lub znaczne nasilenie bólu,
  4. wysiłek fizyczny nasila ból.
 • W czasie napadu występują nudności i/lub wymioty, światłowstręt i nadwrażliwość na hałas.

Migrena z aurą:

 • Wystąpienie co najmniej 2 napadów.
 • Obecność co najmniej 3 z wymienionych cech:
  1. przynajmniej jeden z objawów odpowiadający aurze,
  2. czas narastania aury dłuższy niż 4 minuty,
  3. czas trwania aury nie dłuższy niż 60 minut,
  4. ból głowy po aurze w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

Przeczytaj również: Migrena a ból głowy. Jak rozpoznać różnicę?

Migrena – leczenie farmakologiczne

Leczenie migreny polega w głównej mierze na przerwaniu napadu, złagodzeniu bólu i dolegliwości towarzyszących. Terapia zostaje dostosowana indywidualnie do pacjenta. Jej dobór zależy od:

 • częstości migren, 
 • czynników powstawania,
 • czasu trwania, 
 • nasilenia bólu, 
 • współwystępowania innych dolegliwości. 

Najpopularniejszymi lekami stosowanymi w zwalczaniu napadu migreny są tabletki doustne wydawane w aptece jako środek OTC lub z przepisu lekarza. Stosuje się także środki podawane dożylnie, domięśniowo lub podskórnie. 

Substancje zalecane w zwalczaniu napadu migrenowego:

Lek Pojedyncza dawka (mg)
Paracetamol  500-1000
Kwas acetylosalicylowy 900-1000
Naproksen 500-1000
Diklofenak 50-100
Ibuprofen 200-800
Metamizol  500-1000
Kwas tolfenamowy 200-400
Ketoprofen 100-200
Metoklopramid 10-20
Ergotamina 1-2
Dihydroergotamina 1-2
Sumatryptan 50-100
Zolmitryptan 2,5-5

Jako najlepszy lek pierwszego rzutu uważa się kwas acetylosalicylowy w dawce 1000 mg, który przy współwystępowaniu wymiotów podawany jest łącznie z lekami przeciwwymiotnymi.

W przypadku bólów o łagodnym i umiarkowanym nasileniu stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ważne, aby lek przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu napadu (lub aury – jeżeli cierpimy na migrenę z aurą) w odpowiedniej dawce. Wysoką skuteczność wykazują:

 • diklofenak,
 • naproksen,
 • metamizol.

Powyższe substancje to jedne z bezpieczniejszych leków, jednak należy zachować ostrożność, gdy u chorego występują choroby krążenia i układu pokarmowego. 

W silnych napadach migreny, gdy ból nie ustępuje po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub leków z grupy NLPZ, stosuje się ergotaminę i dihydroergotaminę w połączeniu z kofeiną.

Substancje te silnie kurczą naczynia krwionośne, dzięki czemu przerywają napad migreny. Leków tych nie należy stosować u osób z chorobami układu krwionośnego i z nadciśnieniem.

Mogą wywoływać działania niepożądane, m.in.:

 • nudności, 
 • bóle brzucha,
 • kurcze mięśni. 

Ze względu na możliwość wystąpienia polekowego bólu głowy chorzy nie powinni przyjmować tych środków częściej niż 2 razy w tygodniu.

Za najmocniejsze leki stosowane w zwalczaniu napadu migreny uważa się tryptany. Sumatryptan w dawce 100 mg jest uznawany za złoty standard w leczeniu silnych postaci tej dolegliwości. Leki z tej grupy podaje się po wystąpieniu napadu i po ustąpieniu aury. Tryptany mogą wywoływać wiele skutków ubocznych, np.:

 • uczucie gorąca,
 • uczucie ucisku w gardle i klatce piersiowej, 
 • zaczerwienienie twarzy, 
 • senność, 
 • zmęczenie. 

Tryptanów nie należy stosować:

 • w trakcie ciąży,
 • podczas karmienia piersią, 
 • u osób z zespołem Raynauda, 
 • przy chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego.

Migrena – leczenie profilaktyczne

Lekarz prowadzący może zdecydować o leczeniu profilaktycznym migreny. Głównymi wskazaniami do takiego postępowania są:

 • silny ból trwający kilka dni;
 • ból głowy pojawiający się co najmniej 6 dni w miesiącu;
 • bóle niewrażliwe na leczenie doraźne;
 • nietolerancja i przeciwwskazania do wprowadzenia leczenia doraźnego;
 • nadużywanie leczenia doraźnego;
 • bóle migrenowe powstałe po urazach, np. po udarze mózgu;
 • nietypowe napady migreny.

Terapia profilaktyczna opiera się na podawaniu leków oraz na zastosowaniu psychoterapii. Kuracja trwa zwykle od 3. do 6. miesięcy i polega na podawaniu następujących grup leków:

 • leki przeciwpadaczkowe – kwas walproinowy, topiramat,
 • leki przeciwdepresyjne,
 • beta-adrenolityki – metoprolol, propranolol,
 • antagoniści kanału wapniowego – flunaryzyna.

Gdy leczenie spowoduje zmniejszenie częstotliwości napadów, lekarz decyduje o stopniowym zmniejszeniu dawkowania. Pogorszenie stanu chorego i nawrót choroby są wskazaniami do zmiany leku lub wprowadzenia leczenia skojarzonego. 

Źródła:

 • Stępień A., Kryteria diagnostyczne i leczenie migreny w oparciu o obowiązujące zalecenia międzynarodowe, Medycyna po dyplomie 2011,
 • Wójcik-Drączkowska H., Bilińska M., Nyka W., Migrena – rozpoznanie i leczenie, Forum medycyny rodzinnej 2007,
 • Mutschler E., Farmakologia i toksykologia, Wydanie IV polskie poprawione i uzupełnione, MedPharm 2016.

Odpowiedzi na pytania naszych czytelników

Aura migrenowa

Aurę definiuje się jako ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny. Specyficzne zaburzenia zmysłowe zwane aurą mogą też rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy.

 Jako migrenę diagnozuje się zespół objawów charakteryzujący się nawrotowymi atakami bólów głowy o umiarkowanym lub dużym natężeniu, które trwają od 4 do 72 godzin. U około 20-25 % pacjentów atak migreny poprzedzony jest aurą migrenową.

Aurę definiuje się jako ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny, które wyprzedzają napad nie więcej niż o godzinę. Specyficzne zaburzenia zmysłowe zwane aurą mogą też rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy.

Aura typowa jest nazywana również aurą wzrokową/oczną lub aurą klasyczną. Objawy aury typowej to najczęściej zaburzenia wzrokowe. Mogą one przyjmować różne formy:

 • mroczki,
 • błyskające światła, 
 • jasne plamy, 
 • widma fortyfikacji, 
 • migocząca zygzakowata linia, 
 • pomniejszenie widzianych przedmiotów,
 • migocące linie elipsoidalne wokół czarnego mroczka,
 • zaburzenia ostrości widzenia, 
 • niedowidzenie połowiczne jednoimienne,
 • tymczasowa utrata wzroku,

Przy czym wszystkie te typy dolegliwości mogą występować jednocześnie podczas jednego napadu aury. Zaburzenia wzrokowe poprzedzają o kilkadziesiąt minut napady bólu głowy.

Niejednokrotnie aura wzrokowa przebiega pod postacią powtarzalnej sekwencji sensacji wzrokowych. Następujący wkrótce po wystąpieniu aury (około 60 minut) napad bólu dotyczy zwykle strony przeciwnej do zaburzeń wzrokowych.

Zaburzenia związane z aurą są całkowicie odwracalne – ustępują po krótkim czasie.

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Rodzaj występującej aury nietypowej jest zazwyczaj indywidualny dla każdego pacjenta. Aura może manifestować się w postaci różnych zaburzeń neurologicznych:

 • objawów czuciowych – mrowienia, drętwienia, niedowładu połowicznego,
 • ruchowych – osłabienie, niezdarność, 
 • zaburzeń mowy – dyzartria, afazja,
 • zaburzeń funkcji nerwów czaszkowych – podwójne widzenie, szumy w uszach, utrata słuchu,
 • zaburzeń równowagi – ataksja,

Objawy te przemijają i nie pozostawiają trwałych ubytków neurologicznych. Badania diagnostyczne niczego nie wykazują. Ocenia się, że objawy wzrokowe mogą występować w prawie 99% epizodów aury, objawy czuciowe i afazja zdarzają się rzadko, a zaburzenia ruchowe (niedowłady, porażenia) – bardzo rzadko.

U dużej części osób cierpiących na migrenę może wystąpić także tzw. faza zwiastunowa. Faza zwiastunowa pojawia się przed ewentualnym wystąpieniem aury, kilka godzin, a nawet kilka dni przed napadem bólu głowy, a objawy zwiastunowe mogą mieć różny charakter – psychiczny, zmysłowy, narządowy, autonomiczny.

Leia também:  Jakie choroby powodują łysienie?

Ocenia się, że u około 20% osób cierpiących na migrenę może wystąpić aura bez bólu głowy, dawniej nazywana migreną acefaliczną lub ekwiwalentem migreny. Najczęściej zaburzenia neurologiczne mają charakter wzrokowy.

Zarówno występowanie aury migrenowej jak i wystąpienie aury bez bólu głowy u osoby, która wcześniej nie uskarżała się na migreny, powinno być zawsze poddane szczególnej analizie i diagnostyce. Wizyta u lekarza specjalisty powinna wyjaśnić przyczyny aury, które mogą wynikać z niedokrwienia układu nerwowego i innych chorób mózgu. Lekarz weźmie też pod uwagę czynniki środowiskowe i choroby oczu takie jak zaburzenia rogówki, soczewki, ciała szklistego czy siatkówki.

Migrena z aurą (oczna) – przyczyny, objawy, leczenie

Migrena z aurą – przyczyny, objawy i leczenie aury migrenowej

Migrena z jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z jaką pacjenci zgłaszają się do poradni neurologicznych. W klasycznych przypadkach objawia się zwykle jednostronnym, napadowym bólem głowy, który uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności.

Szczególną odmianą tej jednostki chorobowej jest tzw. migrena z aurą (zwana potocznie migreną oczną), której towarzyszą m.in. zaburzenia widzenia.

Wiele osób po usłyszeniu diagnozy zastanawia się, co wywołuje migrenę z aurą wzrokową? Czy można zapobiegać atakom migreny w przyszłości?

Czym jest migrena? Co wywołuje migrenę z aurą?

Migrena należy do tzw. pierwotnych bólów głowy (pojawia się samoistnie, nie jest skutkiem innych chorób), ma charakter nawracający i znacznie częściej dotyka kobiet (obserwuje się ponad 2 razy więcej przypadku migreny u płci żeńskiej, niż u mężczyzn).

Współczesna medycyna wyróżnia dwie główne postaci kliniczne migreny: migrena z aurą, dawniej nazywaną migreną klasyczną (15%) oraz bez aury (85%).

Przyczyny migreny nie są do końca znane (choć zgodnie z teorią neurowaskularną może ona powiązana z nadmierną wrażliwością na bodźce komórek nerwowych kory mózgowej, szczególnie w obszarze potylicy) [1]. Istnieją czynniki, które mogą sprowokować atak migreny, takie jak:

 • stres, 
 • niektóre pokarmy (alkohol, czekolada, kofeina, nabiał), 
 • zmiany hormonalne (np. związane z ciążą, krwawieniem miesiączkowym), 
 • nagła zmiana pogody,
 • wysiłek fizyczny,
 • jasne lub fluorescencyjne światło, 
 • niewystarczająca lub nadmierna ilość snu,
 • niektóre zapach (np. perfumy).

Jakie są objawy migreny ocznej?

Migrena charakteryzuje się silnym, pulsującym bólem głowy występującym po jednej stronie, któremu towarzyszą inne symptomy pod postacią nudności i wymiotów. Pacjenci cierpiący na migrenę z aurą (oczną) zwykle skarżą się na silny ból za gałką oczną i dużą tkliwość.

Atak silnego bólu poprzedza tzw. aura migrenowa, która trwa od kilku do kilkunastu minut (w większości przypadków ustępuje po około godzinie). Aura to zwiastun nadchodzącego ataku migreny. Jak rozpoznać aurę migrenową? Pacjent widzi mroczki, drgania obrazu i odczuwa światłowstręt.

W niektórych przypadkach obraz jest zamazany lub zdeformowany. Może dojść do czasowego zaniewidzenia lub zaburzenia mowy. Zaburzeniom widzenia może towarzyszyć również mrowienie i drętwienie twarzy, ręki, a także objawy ruchowe.

Na szczęście objawy aury są całkowicie odwracalne, a powikłania w migrenie się bardzo rzadkim zjawiskiem. 

Warto wspomnieć, że bóle migrenowe rozwijają się dosyć szybko, apogeum dolegliwości następuje zwykle w ciągu dwóch pierwszych godzin. Ból utrzymuje się przez 4–72 godziny (jeśli podejmie się odpowiednie leczenie, dyskomfort związany z bólem trwa znacznie krócej).

[1]. Niestety w związku z tymi symptomami, część pacjentów z powodu migreny z aurą może gorzej funkcjonować w życiu zawodowym i społecznym (ataki migreny przyczyniają się do zaburzeń nastroju, lęków i depresji).

Jak wygląda rozpoznanie i leczenie tego schorzenia?

Migrena z aurą – metody leczenia migreny ocznej

Jak diagnozuje się migrenę (oczną)? Przede wszystkim na podstawie szczegółowego wywiadu zebranego od pacjenta oraz badań okulistycznych, dzięki którym można wykluczyć inne przyczyny dolegliwości bólowych oka i głowy. W razie konieczności można wykonać też badania laboratoryjne i obrazowe (np. w przypadku pierwszego ataku migreny u pacjenta po 50.r.ż).

Leczenie migreny z aurą działa dwutorowo (doraźnie i profilaktycznie) – w pierwszej kolejności należy przerwać ból oraz zapobiec jego nawrotom. Jeśli chodzi o farmakoterapię – leki dobiera się indywidualnie do każdego przypadku. Mogą to być NLP, sumatryptan, eletryptan, paracetamol, pochodne ergotaminy.

  Istotne jest jak najszybsze przyjęcie leku, najlepiej w ciągu kilkunastu minut od pojawienia się bólu. Natomiast środki przeciwbólowe profilaktycznie przepisuje się tym pacjentom, którzy zmagają się z częstymi i silnymi atakami migreny (np. ß-blokery, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

Pozwalają one zmniejszyć lub wyeliminować dolegliwości bólowe, zanim osiągną maksymalną intensywność [2].

Jeśli chodzi o metody niefarmakologiczne, stosuje się biofeedback, akupresurę, a także terapię kognitywno-behawioralną.

Jak zachować się w razie wystąpienia objawów migreny z aurą wzrokową poza przyjęciem leków zgodnie z zaleceniami lekarza? Ze względu na nadwrażliwość na światło i hałas, należy przebywać w zacienionym i cichym pomieszczeniu w pozycji leżącej.

Wskazane są również chłodne okłady i lekki masaż głowy. Należy zadbać o odpoczynek. Warto rozważyć też skorzystanie z technik relaksacyjnych.

Migrena z aurą wzrokową – jak zapobiegać napadom migreny?

Jakie działania podjąć, aby zminimalizować ryzyko nawrotu migreny z aurą w przyszłości? Z pewnością należy starać się unikać stresogennych sytuacji oraz silnych zapachów, zapewnić organizmowi właściwą ilość snu.

Należy zrezygnować z palenia tytoniu oraz ograniczyć spożycie niektórych produktów spożywczych zawierających kofeinę i tyraminę (są to np. sery, rodzynki, orzechy).

W ramach profilaktyki, warto stosować techniki relaksacyjne lub psychoterapeutyczne. [1]

Silny, napadowy ból głowy i zaburzenia widzenia, zwykle o charakterze migających plam, linii, to charakterystyczne objawy migreny z aurą wzrokową. To przewlekła choroba, może mieć charakter dziedziczny i występować w następnych pokoleniach.

Co ciekawe około ¾ osób chorujących na migrenę ma krewnych pierwszego stopnia, którzy również cierpią z powodu migrenowych bólów głowy. Niestety nie można całkowicie pozbyć się migreny, ale stosując się do powyższych porad istnieje szansa, aby znacznie ograniczyć częstość występowania napadów w ciągu życia.

Osoby cierpiące na migrenę z aurą powinny skonsultować się z lekarzem – aby wykluczyć poważne choroby okulistyczne [3]. 

Aura migrenowa – przyczyny, objawy, charakter

Aura migrenowa to ogniskowe objawy neurologiczne obejmujących zaburzenia widzenia i czucia. Niedyspozycje najczęściej poprzedzają atak bólu głowy, czasem też mu towarzyszą. Zdarza się jednak, że aura pojawia się bez bólu. Jakie są jej najczęstsze objawy? Co warto o niej wiedzieć?

1. Co to jest aura migrenowa?

Aura migrenowa to zespół objawów neurologicznych, które pojawiają się nie wcześniej niż godzinę przed atakiem migreny. Migrena to zespół objawów, które charakteryzują się nawrotowymi atakami bólów głowy o umiarkowanym lub dużym natężeniu, które trwają od 4 do 72 godzin.

Zdarza się, że dolegliwości mają tak duże natężenie, że utrudniają, a nawet uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Ból jest opisywany jako pulsujący i jednostronny. Migrena nie jest jednorodną jednostką chorobową. Występuje w postaci epizodycznej i przewlekłej.

Stanowi jedną z najbardziej powszechnych dolegliwości neurologicznych i występuje najczęściej u kobiet. Szacuje się, że ponad dziesięć procent populacji miewa napady migreny. Nie u wszystkich jednak jest to problem medyczny.

Przyczyny aury migrenowej, dokładnie jak i samej migreny, nie zostały poznane i ustalone. Specjaliści są zdania, że to zaburzenie o charakterze neurologicznym. Aura nie wynika z zaburzeń samego narządu wzroku, nie jest także związana z zaburzeniami w innych obszarach.

Jej główną przyczyną są dysfunkcje w obrębie mózgu. Aura migrenowa trwa od 5 do 60 minut.

Zdarza się jednak przewlekła aura migrenowa. To rzadko występujący zespół objawów, które przypominają klasyczną aurę migrenową z tą różnicą, że mogą utrzymywać miesiącami, a nawet latami. Badania nie wykazują konkretnych przyczyn dolegliwości, patogeneza przewlekłej aury migrenowej nie została poznana.

2. Objawy typowej aury migrenowej

Atak migreny, według różnych źródeł, u 10-20% pacjentów poprzedzony jest aurą migrenową. Ta może przybrać postać zaburzeń: smaku, węchu, mowy, dotyku, a nawet osłabienia mięśni.

Ich cechą wspólną jest przemijający charakter oraz to, że nie pozostawiają trwałych następstw. Ustępują po kilku, czasem kilkunastu minutach. Wówczas zwykle pojawia się ból – atak migreny.

Najczęściej występuje tak zwana aura wzrokowa, nazywana również aurą oczną, aurą typową bądź aurą klasyczną. Typowe objawy aury wzrokowej to:

 • zaburzenia ostrości widzenia,
 • niedowidzenie,
 • tymczasowa utrata wzroku.
 • mroczki przed oczami,
 • migocząca zygzakowata linia,
 • błyskające światła,
 • jasne plamy,
 • widma fortyfikacji (iluzje o zygzakowatych, geometrycznych kształtach, przypominające blanki średniowiecznych fortyfikacji),
 • pomniejszenie widzianych przedmiotów,
 • elipsy migoczące wokół czarnego mroczka.

Aura wzrokowa może przebiegać pod postacią powtarzalnej sekwencji sensacji wzrokowych, a wszystkie dolegliwości mogą występować jednocześnie podczas jednego napadu.

3. Aura migrenowa nietypowa

Aura migrenowa może manifestować się w postaci różnych zaburzeń neurologicznych. To objawy:

 • czuciowe, na przykład drętwienie, mrowienie, niedowład połowiczny,
 • ruchowe: osłabienie, niezdarność,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych, na przykład szumy w uszach, utrata słuchu, podwójne widzenie,
 • nudności,
 • wymioty,
 • omdlenia.

O ile objawy wzrokowe mogą występować w prawie 99% epizodów aury, objawy czuciowe i afazja zdarzają się rzadko, a zaburzenia ruchowe sporadycznie.

4. Aura migrenowa bez bólu głowy

W większości przypadków aura występuje z bólami głowy (migrena z aurą). Zdarza się również aura bez bólu głowy, dawniej nazywana migreną acefaliczną, migreną cichą lub ekwiwalentem migreny. Szacuje się, że dzieje się tak w przypadku 20% osób cierpiących na migrenę. Wówczas najczęściej obserwuje się zaburzenia wzrokowe.

Ten typ aury pojawia się u osób cierpiących na migrenę od wielu lat. Jeśli jednak aura bez bólu pojawiła się po raz pierwszy po ukończeniu 40. roku życia, należy wykonać badania w celu wykluczenia choroby niedokrwiennej mózgu.

Specyficzne zaburzenia zmysłowe zwane aurą mogą też rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy. Aura migrenowa bez bólu głowy może przypominać napady halucynacji, bywa mylona z objawami takich schorzeń jak na przykład schizofrenia.

Inne symptomy, takie jak zaburzenia czucia, drętwienie rąk czy nóg mogą kojarzyć się z niebezpiecznymi chorobami, jak choćby stwardnienie rozsiane. To dlatego aura migrenowa bez bólu głowy, ze względu na brak najbardziej charakterystycznego dla migreny objawu, to jest bólu głowy, powinna być przedmiotem konsultacji lekarskiej.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*