Jak Zaadresowac Skierowanie Na Leczenie Uzdrowiskowe W Krakowie?

Dostarczenie skierowania. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*