Guz mózgu – jakie są pierwsze objawy i rokowanie?

Guzem mózgu nazywamy zarówno nowotwory, jak i inne obce dla mózgu struktury, których powstanie powoduje wzrost ciasnoty śródczaszkowej. Nowotwory mózgu mogą mieć charakter pierwotny, ale często są efektem przerzutów z innych narządów.

Nowotwór mózgu – czym tak właściwie jest?

Mózg jest jednym z najważniejszych narządów w organizmie człowieka, który odpowiada za przebieg wszystkich procesów życiowych. Jego ochronę zapewnia czaszka – sztywna struktura kostna o ograniczonej i ściśle określonej pojemności. Nowotworem mózgu określa się więc masę tkankową, która nie powinna znajdować się w czaszce, gdyż nie ma tam dla niej miejsca.

Rozwijający się guz może przyczyniać się do wystąpienia różnorodnych objawów, wynikających ze wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego i ogniskowego.

Przez dłuższy czas potrafi jednak nie dawać żadnych symptomów – zapoczątkowany przez pojedynczą komórkę nowotworową proces często jest powolny i żmudny, a dolegliwości pojawiają się dopiero wtedy, gdy w czaszce zaczyna brakować przestrzeni.

Pod względem budowy histopatologicznej guza, nowotwory mózgu możemy podzielić na:

 • oponiaki,
 • glejaki wielopostaciowe,
 • gwiaździaki,
 • skąpodrzewiaki,
 • wyściółczaki.

Nowotwory mózgu mogą mieć zarówno łagodny, jak i złośliwy charakter. Nowotwory łagodne z reguły rosną powoli, nie powodują nacieków na okoliczne tkanki oraz są dobrze odgraniczone.

Takie guzy często nie dają niemal żadnych objawów, a ich wzrost może się nawet zatrzymać.

Do łagodnych nowotworów mózgu zaliczamy większość oponiaków, które najczęściej zlokalizowane są w okolicy sierpa mózgu, kości klinowej i siodła tureckiego.

Gorsze rokowania dotyczą złośliwych nowotworów mózgu, wśród których wymieniamy przede wszystkim glejaki, skąpodrzewiaki i wyściółczaki. Nowotwory złośliwe rozwijają się na drodze mutacji genetycznych, które przyczyniają się do zwiększenia liczby komórek nowotworowych. Typowe dla guzów złośliwych jest atakowanie sąsiadujących tkanek oraz duży rozsiew.

Rak mózgu – objawy. Jak rozpoznać nowotwór mózgu?

Symptomy nowotworu mózgu są dość zróżnicowane – zależą bowiem od lokalizacji ogniska choroby oraz stopnia wzrostu guza. Rozwijający się nowotwór powoduje powstanie ciasnoty śródczaszkowej, co skutkuje wzrostem ciśnienia w obrębie czaszki. Objawy nowotworu mózgu możemy podzielić na ogólne, które pojawiają się niezależnie od jego rodzaju, oraz ogniskowe, związane z umiejscowieniem guza.

Objawy ogólne są konsekwencją wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Należą do nich:

 • silne i narastające bóle głowy,
 • nudności i wymioty nasilone zwłaszcza rano,
 • ciągłe uczucie senności,
 • utraty przytomności,
 • osłabienie sprawności umysłowej,
 • zaburzenia pamięci,
 • zawroty głowy,
 • napady padaczkowe.

Objawy ogniskowe natomiast są powiązane z naruszeniem funkcji, za które odpowiada dana część mózgu:

 • zmiany w psychice, osobowości i zachowaniu pojawiają się najczęściej przy nowotworach zlokalizowanych w płacie czołowym mózgu;
 • zaburzenia mowy zwykle towarzyszą nowotworom rozwijającym się w płacie skroniowym półkuli dominującej;
 • zaburzenia widzenia z reguły występują przy zajęciu płatów potylicznych;
 • niedowłady ruchowe i zaburzenia czucia zazwyczaj pojawiają się przy ucisku ośrodków w płatach ciemieniowych i czołowych.

Guz może rozwijać się też w móżdżku, powodując przede wszystkim zaburzenia równowagi. Z kolei rak pnia mózgu może wywołać asymetrię twarzy oraz zaburzenia połykania.

Nowotwór mózgu – przyczyny

Nowotwory mózgu możemy podzielić na pierwotne oraz wtórne.

Nowotwory pierwotne, czyli wewnątrzpochodne, wywodzą się z komórek gleju, opon, splotu naczyniówkowego, szyszynki, przysadki mózgowej lub naczyń krwionośnych.

Natomiast nowotwory wtórne, inaczej przerzutowe, to guzy zewnątrzpochodne, które powstają z komórek przeniesionych z nowotworów innych narządów – najczęściej płuc, piersi i nerki.

Choć dokładne przyczyny złośliwych nowotworów mózgu pozostają nieznane, istnieją czynniki, które mogą sprzyjać ich rozwojowi:

 • promieniowanie jonizujące – to jak dotąd jedyny czynnik o potwierdzonym i udowodnionym wpływie na powstawanie nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego;
 • wcześniejsze urazy głowy;
 • predyspozycje genetyczne;
 • zakażenie wirusem HIV,
 • styczność z substancjami chemicznymi, na przykład w miejscu pracy.

Rozpoznanie nowotworu mózgu można postawić na podstawie wyników badań diagnostycznych, takich jak:

 • rezonans magnetyczny głowy,
 • tomografia komputerowa głowy z kontrastem,
 • angiografia MR lub TK,
 • PET, czyli pozytonowa emisyjna tomografia.

Lekarz może także zlecić wykonanie badań uzupełniających – okulistycznych, słuchowych, neurologicznych, badanie błędników czy markery nowotworowe.

Leczenie nowotworu mózgu

Po zdiagnozowaniu nowotworu mózgu, jego lokalizacji oraz stopnia zaawansowania, podejmuje się decyzję o jego leczeniu. Wśród sposobów leczenia nowotworów mózgu wymieniamy:

 • obserwację guza – dopuszczalna wyłącznie w początkowym stadium rozwoju choroby przy niewielkich zmianach;
 • leczenie chirurgiczne polegające na całkowitym wycięciu guza – możliwość przeprowadzenia zabiegu jest uzależniona od położenia guza. Niestety całkowite usunięcie zmiany nie zawsze jest możliwe i wiąże się z dużym ryzykiem powikłań;
 • częściową resekcję guza – polega na częściowym wycięciu guza w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego;
 • radioterapię – ma na celu zmniejszenie guza i zahamowanie jego rozwoju. Radioterapię często stosuje się jako leczenie uzupełniające po zabiegu chirurgicznym;
 • chemioterapię – polega na niszczeniu chorych komórek w organizmie. Chemioterapię najczęściej łączy się z radioterapią w ramach leczenia wspomagającego;
 • metoda gamma knife – nóż gamma to nowoczesna technika radiochirurgiczna umożliwiająca bezinwazyjne leczenie nowotworów mózgu.

Na polecenie lekarza mogą zostać wdrożone również inne leki – na przykład preparaty zmniejszające obrzęk mózgu.

Guzy mózgu to nowotwory oraz inne obce struktury, które nie powinny pojawić się w czaszce, gdyż nie ma tam dla nich miejsca. Nowotwory mózgu potrafią rozwijać się powoli, dając bardzo skąpe objawy. Dlatego tak istotne jest, by w razie pojawienia się niepokojących symptomów, natychmiast skontaktować się z lekarzem i w razie potrzeby rozpocząć niezbędne leczenie.

Guz mózgu – rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (potocznie: guzy mózgu) dzielą się na pierwotne i wtórne. Szacuje się, że nowotwory mózgu u dorosłych stanowią ok.

2% zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Średnia liczba zachorowań wynosi około 3000 rocznie.

Pierwotne nowotwory OUN mogą być zlokalizowane w mózgu, rdzeniu kręgowym oraz oponach móżdżkowo-rdzeniowych. Zazwyczaj rozprzestrzeniają się one lokalnie (naciekają), nie dając przerzutów odległych do innych narządów.

Największą grupę pierwotnych guzów mózgu stanowią glejaki i oponiaki.
Wtórne nowotwory mózgu związane z przerzutami komórek nowotworowych z innych narządów.

Przerzuty do mózgu powstają najczęściej z nowotworów złośliwych piersi oraz płuc, gdyż chemioterapia ze względu na barierę krew-mózg nie jest skuteczna w tym obszarze.

Jakie wyróżnia się guzy ośrodkowego układu nerwowego?

Pierwotne nowotwory złośliwe OUN:

 • glejaki (GBM skąpodrzewiaki, gwiaździaki anaplastyczne),
 • oponiaki,
 • gruczolaki przysadki,
 • chłoniaki,
 • inne : czaszkogardlaki, wyściółczaki, rdzeniaki, zarodczaki, mięsaki.

Wtórne guzy OUN pojawiają się u ok 15% pacjentów z chorobą nowotworową i pochodzą z nowotworów takich jak:

 • rak płuca,
 • FPI,
 • Inne: rak piersi, czerniaki, RCC, nowotwory jąder, rak jelita grubego.

Jakie przyczyny guzów mózgu?

Jedynym czynnikiem kancerogennym o udowodnionym znaczeniu w powstawaniu pierwotnych nowotworów złośliwych mózgu jest działanie promieniowania jonizującego, do prawdopodobnych czynników ryzyka zalicza się natomiast pestycydy i herbicydy, nitrozaminy, chlorek poliwinylu, przebyte urazy mózgu czy substancje petrochemiczne. Częstsze występowanie nowotworów mózgu wiąże się także z zakażeniem wirusem HIV.
Guzy mózgu mogą rozwijać się również na podłożu genetycznym, stwierdzono zwiększone ryzyko zachorowania w zespołach chorobowych uwarunkowanych genetycznie – na przykład w zespole Li-Fraumeni (spowodowanym mutacją w genie TP53), zespole Hippla-Lindaua (związany z mutacją w genie VHL), w przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu 1 (związanej z mutacją genu NF1) i typu 2 (spowodowanej mutacją genu NF2). Zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy mózgu może być także spowodowane mutacją w genach NBS1 czy RB1. 

Jakie objawy guzów mózgu?

Objawy guza mózgu mogą być różne i są uzależnione od jego lokalizacji w ośrodkowym układzie nerwowym.

Ból głowy

Ponad połowa pacjentów doświadcza nasilających się bólów głowy. Kiedy guz zaczyna naciskać na nerwy i naczynia krwionośne w mózgu, bóle głowy przybierają na sile i nie chcą ustępować.

Napad padaczki

Napad padaczki może być jednym z pierwszych objawów, że w mózgu rośnie guz.

Z danych szacunkowych wynika, że co najmniej 50 proc. chorych doświadczyło minimum jednego napadu padaczki. Pamiętaj, każdy taki incydent wymaga konsultacji z lekarzem.

Przyczyną wcale nie musi być guz mózgu, ale zawsze trzeba to sprawdzić.

Zmiany nastroju

Guz może zakłócać pracę mózgu, czego skutkiem są zmiany zachowania, a nawet osobowości.

Leia também:  Como aplicar stain em móveis de teca: 12 passos

 Jeśli czujesz, że bardzo zmieniło się twoje postrzeganie świata i ludzi wokół, a twoje reakcje są zupełnie inne niż kiedyś, nie bagatelizuj tego objawu.

Co prawda wahania nastroju występują również w przypadku różnych zaburzeń psychicznych, ale mogą również oznaczać, że w twoim mózgu rozwija się guz.

Zaburzenia pamięci i koncentracji

Jeśli guz znajduje się w płacie czołowym lub skroniowym, mogą pojawić się problemy z pamięcią.

Wpływa to nie tylko na to, że częściej zapominasz o różnych sprawach, ale masz również zaburzenia koncentracji i trudności z logicznym myśleniem oraz podejmowaniem decyzji.

Taki objawy mogą pojawić się w każdym stadium choroby.

Zmęczenie

Uczucie ciągłego wyczerpania fizycznego i psychicznego często towarzyszy guzom mózgu. Co powinno zwrócić szczególną uwagę? Senność, ogólne osłabienie, częste drzemki w ciągu dnia, problemy z koncentracją, drażliwość.

 Warto wiedzieć, że zmęczenie może być symptomem dziesiątek różnych schorzeń, dlatego warto sprawdzić, co może być przyczyną takiego stanu.

Nudności i wymioty

Nudności i wymioty mogą być wczesnym objawem guza mózgu zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Nie wolno ich lekceważyć, zwłaszcza jeśli razem z nimi występuje bólzawroty głowy.

Guz może powodować zaburzenia hormonalne, przez co występują dolegliwości żołądkowe.

Jeśli mdłości i wymioty występują często i nie związane z żadną infekcją, jak najszybciej zgłoś się do lekarza.

Zaburzenia wzroku, równowagi, mowy, słuchu

Problemy ze wzrokiem, wysławianiem się, pogorszenie słuchu czy zachwiania równowagi to dolegliwości charakterystyczne dla guzów mózgu.

Intensywność i rodzaj objawów zależą od tego, gdzie zlokalizowana jest zmiana.

Wszystkie takie dolegliwości należy natychmiast zgłosić lekarzowi, który skieruje na dalsze badania.

Jak diagnozuje się nowotwory OUN?

Każdy nowotwór wykryty we wczesnej fazie jest łatwiejszy do leczenia. Także w przypadku guzów mózgu bardzo ważna jest wczesna diagnostyka.

Do ich wykrywania służą badania obrazowe: tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR).

Wprowadzenie do praktyki klinicznej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w istotny sposób zwiększyło możliwości wczesnego, nieinwazyjnego wykrywania guzów mózgu.

Czułość metod diagnostycznych, wynikająca przede wszystkim z coraz wyższej rozdzielczości obrazowania – zarówno liniowej, jak i kontrastowej – pozwala na zauważenie coraz mniejszych zmian w mózgu.

Za najbardziej dokładne badanie mózgu uważa się badanie metodą rezonansu magnetycznego, które nie tylko pomaga w planowaniu rozległości resekcji guza mózgu, ale także, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, umożliwia wykonanie biopsji lub operacji pod kontrolą rezonansu.

Jak leczy się nowotwory ośrodkowego układu nerwowego?

Leczenie guza mózgu oraz nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego polega na połączeniu metod zachowawczych i zabiegowych.

W najczęstszych pierwotnych złośliwych nowotworach OUN – złośliwych glejakach – dostępne metody leczenia skojarzonego umożliwiają zazwyczaj jedynie wydłużenie przeżycia.

W nowotworach łagodnych rokowanie jest lepsze, a standardowym postępowaniem i formą leczenia jest klasyczne leczenie chirurgiczne.

Leczenie operacyjne nowotworów układu nerwowego, głównie mózgu i rdzenia kręgowego stanowi obszerny obszar działalności neurochirurgicznej.

 Wraz z rozwojem i lepszym dostępem do metod radiochirurgicznych i radioterapii stereotaktycznej część guzów może być leczona również tymi metodami (np. gamma knife). Zasady postępowania i leczenia guzów mózgu różnią się w zależności od rodzaju nowotworu.

Do zaplanowania odpowiedniej terapii konieczne jest badanie histopatologiczne. Uzyskanie rozpoznania histopatologicznego guza wewnątrzczaszkowego zawsze wymaga wykonania zabiegu chirurgicznego i wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań.

Techniki stereotaktyczne umożliwiają względnie bezpieczne wykonanie biopsj, również w przypadków guzów położonych głęboko. Ryzyko powikłań w przypadku biopsji stereotaktycznej mózgu wynosi kilka procent. Ewentualne powikłania mają najczęściej charakter krwawień wewnątrzczaszkowych.

Gdzie pójść na konsultację do neurochirurga?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, w której działa Poradnia Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Przyjmują w niej bardzo dobrzy lekarze z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i nerwów obwodowych.

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, do której warto przyjść na konsultację do neurochirurga.

W celu umówienia się na konsultację u neurochirurga skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +4822902337

Źródła:
zwrotnikraka.pl/category/katalog-nowotworow/guzy-mozgu-i-oun/
onkologia.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2018/10/Nowotwory-o%C5%9Brodkowego-uk%C5%82adu-nerwowego.pdf
zdrowegeny.pl/poradnik/rak-mozgu-przyczyny-objawy-badania-leczenie
medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,objawy-guza-mozgu,artykul,1734526.html
zwrotnikraka.pl/guz-mozgu-leczenie/

medonet.pl/magazyny/ochron-sie-przed-rakiem-,guzy-mozgu—objawy–diagnoza–nowoczesna-terapia,artykul,1652414.html

Jakie są objawy guza mózgu?

Objawy guza mózgu – nowotworu ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – są różnorodne i zależą przede wszystkim od umiejscowienia i lokalizacji ogniska choroby oraz charakteru wzrostu guza. Występowanie niepokojących objawów wymaga przeprowadzenia badań oraz ustalenia ich przyczyny.

Zastosowanie w diagnostyce raka mózgu znajdują głównie badania obrazowe: tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Pozwalają one na rozpoznanie podstępnej choroby jaką jest guz mózgu, określenie położenia i wielkości nowotworu oraz wstępne ustalenie prawdopodobnego charakteru histologicznego.

Najczęstsze objawy guza mózgu (tzw. ogólne symptomy) to:

 • objawy podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (bóle głowy, nudności, wymioty nasilone rano)
 • osłabienie sprawności umysłowej i ubytki neurologiczne,
 • zaburzenia pamięci i napady padaczkowe
 • symptomy nowotworu mózgu typowe dla lokalizacji danego guza w ośrodkowym układzie nerwowym (niedowłady kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, móżdżkowe objawy guza mózgu, ogniskowe napady padaczkowe).

Objawy guza mózgu

Objawy jakie daje guz mózgu są silnie powiązane z jego lokalizacją. Prawa półkula mózgu człowieka dominuje w sferze umysłowej.

Znajdują się w niej ośrodki odpowiedzialne za wyobraźnię, holistyczność (odbiera wiele informacji jednocześni – myślenie kompleksowe), przestrzenność, metaforyczność, emocjonalność, uduchowienie, muzykalność, uzdolnienia plastyczne, seks i sny. Poza tym, prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę naszego ciała.

Lewa półkula mózgu określana jest jako logiczna, zajmuje się mową, analizą i logiką. Ma również charakter sekwencyjny, matematyczny i dosłowny. Kontroluje prawą część ciała.

Każda z półkul mózgu dzieli się na 4 płaty: CZOŁOWY (lobus frontalis), CIEMIENIOWY (lobus temporalis), SKRONIOWY (lobus parietalis) i POTYLICZNY (lobus occipitalis).

 • PŁAT CZOŁOWY – odpowiedzialny jest przede wszystkim za działanie, ze względu na umiejscowienie w nim kory motorycznej. Współdziała ściśle z okolicą czuciową. Są w nim również ośrodki pisania, kojarzenia, oraz analiza i kontrola stanów emocjonalnych. Objawy guza mózgu, który zlokalizowany jest w płacie czołowym będą związane z naruszeniem funkcji, za które odpowiada płat czołowy.
 • PŁAT SKRONIOWY – znajduje się w nim kora słuchowa, a także ośrodki węchowe. W nim dokonuje się analiza i synteza doznań słuchowych. Przy uszkodzeniu tego pola dźwięki są słyszane, ale nie rozpoznawane.
 • PŁAT CIEMIENIOWY – w tym płacie przeważają komórki czuciowe, choć znajdują się też ruchowe. Do okolic tych dochodzą sygnały czucia powierzchniowego skórnego (dotyku, bólu, temperatury itp.) oraz pewne odmiany sygnałów wewnętrznych, jak zmiana napięcia mięśni, sygnalizująca zmianę położenia ciała. Poszczególne części płata ciemieniowego są odpowiedzialne m.in. za czucie dotyku, temperatury, bólu, orientację przestrzenną, modelowanie relacji przestrzennych ruchów palców, integrację ruchu i wzroku w jedno wrażenie, rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.
 • PŁAT POTYLICZNY – ośrodki wzroku, analiza koloru, ruchu, kształtu, głębi, skojarzenia wzrokowe, ocena, decyduje czy wrażenie jest analizowane i jaki jest jego priorytet. Symptomy i objawy guza mózgu mogą być związane z lokalizacją i płatem w którym nowotwór występuje.

ZOBACZ: PRZYCZYNY I RODZAJE GUZÓW MÓZGU
 

Rak mózgu – występowanie

Na pierwotne złośliwe nowotwory wewnątrzczaszkowe zapada około 6 na 100 000 osób rocznie. Częstość występowania guzów mózgu (nazywanych potocznie rakiem mózgu) wzrasta wraz z wiekiem, choć nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są najczęściej występującymi guzami litymi u dzieci. Guzy mózgu u dorosłych cechuje duża różnorodność oraz odmienne rokowania.

Stopień złośliwości guza mózgu określa się inaczej niż nowotworów spoza ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany złośliwe (potocznie: rak mózgu) charakteryzują się szybkim wzrostem i rozrostem naczyń. Nowotwory wyjątkowo dają przerzuty, zwykle drogami płynu mózgowo-rdzeniowego.

Glejaki, także łagodne, naciekają mózg bez wyraźnej granicy i nie mogą być całkowicie usunięte. Z tego powodu możliwości leczenia tych nowotworów pozostają ograniczone.

Wśród gwiaździaków – nowotworów gleju gwiaździstego – najwyższym, IV stopniem złośliwości charakteryzuje się glejak wielopostaciowy. Mimo rozwoju medycyny, rokowania w przypadku glejak pozostają niepomyślne.

Guz mózgu – diagnostyka

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z podejrzeniem guza mózgu obejmuje:

 • wywiad (w tym również od członków rodziny lub osób towarzyszących);
 • ogólne badanie przedmiotowe z określeniem ciśnienia tętniczego i czynności serca;
 • badania neurologiczne;
 • ocenę stanu sprawności w skali WHO lub Karnofsky’ego;
 • informacje na temat rodzaju i leczenia chorób współwystępujących;
 • badanie dna oka u pacjentów z objawami sugerującymi podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (częsty objaw guza mózgu)
Leia também:  Zapalenie warg sromowych – rodzaje infekcji, objawy, leczenie i domowe sposoby

Do badań obrazowych stosowanych w diagnostyce nowotworów ośrodkowego układu nerwowego należą:

 • Rezonans magnetyczny głowy z zastosowaniem kontrastu o właściwościach paramagnetycznych, który jest badaniem z wyboru w większości nowotworów OUN. Podstawowe badania MR mózgowia w ocenie guzów mózgu powinno obejmować obrazy T1-zależne (zarówno po dożylnym podaniu środka kontrastowego jak i bez niego), obrazy T2-zależne, T2-FLAIR oraz obrazowanie dyfuzji (DWI). Jeżeli aparat to umożliwia, badanie powinno obejmować obrazowanie perfuzji (PWI). Wykonanie sekwencji obrazujących dyfuzję i perfuzję dostarcza bardzo cennych informacji – pozwala różnicować zmiany niedokrwienne, martwicę popromienną i guzy mózgu. Badanie rezonansem magnetycznym głowy jest badaniem z wyboru również w diagnostyce kanału kręgowego i rdzenia kręgowego, a także najlepsza metodą obrazowania w rozpoznawaniu pierwotnych i wtórnych guzów wewnątrz i zewnątrzczaszkowych. Cenne uzupełnienie w przypadku niepokojących objawów guza mózgu stanowi spektroskopia protonowa MR (1HMRS) celem różnicowania martwicy popromiennej i guzów mózgu, oszacowania typu i agresywności guza oraz wyznaczenia miejsca biopsji chirurgicznej). Badanie MR cechuje znacznie lepsza rozdzielczość tkankowa niż KT.
 • Tomografia komputerowa głowy z kontrastem, która jest podstawowym badaniem w przypadku poszukiwania przerzutów do mózgu oraz w diagnostyce guzów wychodzących z kości. W diagnostyce pierwotnych guzów wewnątrzmózgowych KT wykorzystuje się rzadko (przy braku możliwości wykonania MR lub w nagłych przypadkach – jak badania wstępne)
 • Angiografia MR lub TK, która pozwala ocenić położenie guza w stosunku do naczyń, drożność naczyń i ułatwia planowanie zabiegu operacyjnego. Angiografia z podaniem kontrastu dotętniczo – wykonuje się ją, gdy MR lub KT wykazują bogate unaczynienie nowotworu i wskazane jest zamkniecie (embolizacja) naczyń przed resekcją.
 • Pozytonowa emisyjna tomografia (PET) z zastosowaniem najczęstszego znacznika fluorodoezokyglukozy jest utrudniona ze względu na wysoki metabolizm i wychwyt glukozy w prawidłowej tkance mózgowej. Badanie PET-CT z zastosowaniem C-metioniny lub fluorotymidyny pozwala na lepsze obrazowanie guzów mózgu, aczkolwiek nie jest to badanie rutynowe, a jego wartość kliniczna wymaga dalszych badań.
Objawy guza mózgu. Obraz badań diagnostycznych w wybranych nowotworach OUN
Typ histologiczny nowotworu Typowe cechy KT i MR
Gwiaździak anaplastyczny KT bez kontrast: źle odgraniczona, hipodensyjna masa.MR: niejednorodnie hipointensywny w obszarach T1-zależnych, hiperintensywny w obrazach T2-zależnych. Wzmocnienie kontrastowo niejednorodne, często guzkowe lub ogniskowe. W perfuzji obszary o podwyższonej objętości i przepływie krwi. W MRS obniżenie stężenia NAA i podwyższenie stężenia choliny. Około 40% złośliwych glejaków nie wzmacnia się po podaniu kontrastu.
Glejak wielopostaciowy KT bez wzmocnienia kontrastowego: nieregularna niejednorodna masa.MR: niejednorodna, źle odgraniczona masa w obszarach T1- i T2-zależnych, często zawierająca metabolity krwi, martwicę, otoczona rozległym obrzękiem. Wzmocnienie kontrastowe silne z powodu martwicy, zwykle niejednorodne, często obrączkowate o grubej, nieregularnej ścianie. Nasilone cechy hiperperfuzji. W 1H MRS nasilone stężenie choliny, mleczanów i lipidów. Obniżenie NAA i kreatyny. Guz mózgu często przerasta przez ciało modzelowate na drugą półkulę (efekt motyla)
Skąpodrzewiak KT bez kontrastu: hipo-/izodensyjny, często zawierający zwapnienia, wzmocnienie kontrastowe od słabego do znacznego.MR: W obrazach T1-zależnych bez kontrastu hipo-/izointensywny, w T2-zależnych – niejednorodny ze zwapnieniami i produktami degradacji krwi, zwykle poszerza korę. Wzmocnienie kontrastowe niejednorodne.
Rdzeniak płodowy Lity, silnie wzmacniający się po kontraście guz mózgu, najczęściej wychodzący z robaka móżdżku i wzrastający do IV komory. Często daje przerzuty drogą płynu mózgowo0rdzeniowego, dlatego MR powinno obejmować mózgowie i kanał kręgowy. Obecna hiperperfuzja. W MRS podwyższone stężenie choliny i obniżenia NAA, może występować tauryna.
Glejak nerwów wzrokowych U dzieci i młodzieży < 20 rż. zwykle gwiaździak skrzyżowania nerwów włosowatokomórkowy, przeważnie obustronny. Powoduje pogrubienie nerwów wzrokowych i/lub skrzyżowania. Część guzów mózgu tego typu wzmacnia się po kontraście. U dorosłych glejak nerwów wzrokowych to często gwiaździak anaplastyczny lub glejak wielopostaciowy; zwykle jednostronny.
Oponiak Dobrze odgraniczony guz zewnątrzmózgowy przylegający do opony twardej, często obecność zwapnień i hiperostoza przylegającej kości. Jednorodne wzmocnienie kontrastowe guza mózgu i przylegającej opony twardej. Rozróżnienie od pojedynczego przerzutu do opony jest czasem bardzo trudne. W przypadku nowotworu mózgu jakim jest oponiak mózgu – pomocna jest  spektroskopia. W oponiakach często stwierdza się obecność alaniny.

Jak wykryć guza mózgu – badania dodatkowe

Badania uzupełniające w przypadku podejrzenia diagnozy: guz mózgu, wykonuje się przede wszystkim w celu obiektywnego określenia stanu czynnościowego narządów zmysłów i ośrodkowego układu nerwowego oraz określenia stężenia substancji wydzielanych przez niektóre guzy, co ma znaczenie diagnostyczne i służy w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie.

 • badanie okulistyczne (ostrość wzroku, dno oka, pole widzenia);
 • audiometria i badanie błędników
 • elektroencefalografia (diagnostyka i monitorowanie chorych na padaczkę)
 • słuchowe, wzrokowe somatosensoryczne i motoryczne potencjały wywołane (lokalizacja uszkodzenia, monitorowanie śródoperacyjne)
 • ocena stężenia markerów nowotworowych (przy podejrzeniu wydzielającego nowotworu z pierwotnych komórek rozrodczych)
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • ocena stężenia hormonów przysadki we krwi gruczolaki przysadki)

Inne badania wykonuje się w zależności od wskazań klinicznych (rentgenografia RTG klatki piersiowej, scyntygrafia kości, podstawowe badania krwi i moczu).

ZOBACZ: LECZENIE GUZA MÓZGU
 

Objawy guza mózgu – najczęstsze symptomy, leczenie

Według statystyk guz mózgu jest na 4 miejscu pod względem zachorowalności i niestety z tendencją do wzrostu.

Każdego roku około 3000 osób ma postawioną diagnozę potwierdzającą raka mózgu, a u około 100 tysięcy osób potwierdzony jest guz mózgu niezłośliwy. Guz mózgu jest też najczęściej wykrywanym nowotworem wieku dziecięcego.

Dane są niepokojące, dlatego tak ważna jest świadomość, jak wyglądają objawy guza mózgu, ponieważ wczesne jego wykrycie zwiększa szansę na wyleczenie.

1. Objawy guza mózgu – najczęstsze symptomy

Guz mózgu bez względu na stopień złośliwości może być niebezpieczny, ponieważ chodzi o jego lokalizację. Każdy guz mózgu powoduje ucisk na ośrodki mózgowe mające wpływ na właściwie wszystkie czynności organizmu.

Objawy guza mózgu mogą być mało czytelne. Zdarza się, że objawy nie są widoczne i dlatego guz mózgu pozostaje ukryty nawet przez kilka lat. Często jednak pierwsze objawy guza mózgu pojawiają się bardzo szybko.

Dlatego specjaliści mówią o dwóch rodzajach objawów: miejscowe i ogólne.

Objawy guza mózgu wynikają z jego umiejscowienia

Miejscowe objawy guza mózgu, inaczej zwane ogniskowymi, zależne są od miejsca, w którym pojawił się guz mózgu, a dokładniej, która część mózgu jest uciskana przez guz. Mogą to być objawy neurologiczne o zróżnicowanym stopniu nasilenia.

Dla przykładu guz mózgu położony w okolicy kory mózgowej może powodować napady padaczkowe, drętwienie palców czy drgawki całego organizmu.

Guz mózgu w sąsiedztwie kory ruchowej może spowodować niedowład kończyn górnych, chory nie jest w stanie wykonać zamierzonego ruchu.

Objawy guza mózgu położonego w innych częściach to dla przykładu zaburzenia w mowie, ale też ograniczenie widzenia. Inne objawy guza mózgu, które mogą się pojawić to: ból połowy twarzy, szumy i dźwięki w uchu.

Guz mózgu położony w okolicy pnia mózgowego prowadzi do asymetrii twarzy, problemów z przełykaniem, a nawet do krztuszenia się.

Objawy guza mózgu, który naciska na drogi krążenia może doprowadzić do wodogłowia, nowotwory umiejscowione w jamie czaszki powodują zaburzenia równowagi, niepozwalające na precyzyjne ruchy przykładowo utrzymania drobnych przedmiotów w dłoni.

2. Objawy guza mózgu – leczenie

Guz mózgu bez względu na stopień złośliwości jest trudny do leczenia, ponieważ neurologia nowotworów guzów jest skomplikowana. Trudności przysparza również sama budowa i fizjologia mózgu. Dlatego też każdy z objawów guza mózgu powinien być skonsultowany z lekarzem.

Guz mózgu jest poddawany najczęściej leczeniu skojarzonemu. Wszystko oczywiście zależy od jego umiejscowienia i stopnia złośliwości. W przypadku nowotworów niezłośliwych guz mózgu usuwany jest chirurgicznie, ale w większości przypadków operacja wspierana jest radioterapią.

Objawy guza mózgu po wymienionych zabiegach i kuracjach mogą ustąpić.

Objawy guza mózgu mogą być leczone nowoczesnymi metodami, ale niestety w przypadku raka mózgu może dojść do nawrotów i odrastania. Dlatego guz mózgu jest również leczony chemioterapią. Niestety wiele przypadków kończy się przegraną lekarza i pacjenta, dlatego w dalszym ciągu naukowcy poszukują nowych metod walki z tą chorobą.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Leia também:  Como aliviar o efeito de picadas de mosquitos

Guz (rak) mózgu objawia się często bólami głowy. Jak rozpoznać objawy złośliwego nowotworu mózgu?

Rak mózgu to nieprawidłowo nazywany złośliwy guz mózgu, czyli struktura, która ma zdolność do ciągłego rozrostu, niepohamowanego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w organizmie i niszczącego działania.

Guz mózgu występuje częściej u dzieci i osób starszych. Jego objawy są zazwyczaj charakterystyczne dla umiejscowienia guza w prawej lub lewej półkuli mózgu. Dowiedz się, jakie symptomy mogą wskazywać na guza mózgu.

Jak leczyć złośliwego guza (raka) mózgu?

Rakiem mózgu określa się potocznie i nieprawidłowo złośliwego guza mózgu, czyli strukturę występującą w obrębie tkanek mózgowia. Guzy (nowotwory) złośliwe naciekają na otaczające struktury, powodując ich uszkodzenia.

Złośliwe guzy mózgu u dorosłych są przyczyną ok. 3 proc. zgonów mających związek z chorobami nowotworowymi. Niestety u dzieci są jednym z najczęściej występujących nowotworów. Zajmują niechlubne drugie miejsce co do częstości występowania, tuż po białaczce.

Najczęściej występują glejaki, które stanowią ponad 40 proc. wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych. Coraz częściej rozpoznaje się również oponiaki. Zapadalność na złośliwe glejaki i oponiaki mózgu wzrasta z wiekiem. Co oznacza, że rozpoznawane są częściej u osób starszych.

Rdzeniaki płodowe i inne prymitywne nowotwory neuroektodermalne, gwiaździaki włosowatokomórkowe oraz wyściółczaki występują głównie u dzieci i młodzieży.

Spis treści:

 • Przyczyny
 • Objawy
 • Rozpoznanie
 • Rokowania

Guz mózgu: przyczyny

Nie wiadomo, co dokładnie sprawia, że u niektórych osób tworzy się złośliwy guz. Jedynym czynnikiem o potwierdzonym znaczeniu w etiologii pierwotnych guzów złośliwych mózgu jest promieniowanie jonizujące. Oznacza to, że osoby narażone na taki typ promieniowania mają większe ryzyko zachorowania.

Inne czynniki mogące zwiększać ryzyko zachorowania na guza mózgu:

 • Leczenie promieniowaniem jonizującym.
 • Przebyte urazy mózgu.
 • Narażenie na silne substancje chemiczne występuje u pracowników przemysłu gumowego, elektrycznego i u rolników.
 • Zakażenie wirusem HIV.
 • Uwarunkowane genetycznie zespoły chorobowe – neurofibromatosis typ 1 i 2, choroba Hippla-Lindaua, stwardnienie guzowe, retinoblastoma, zespół Li-Fraumeni i zespół Gardnera.


Jak tworzy się guz złośliwy?
Nowotwór nie jest ciałem obcym. Powstaje na skutek przekształcenia się prawidłowych komórek ustroju w komórki nieprawidłowe, czyli nowotworowe.

Najpierw pojawia się jedna komórka nowotworowa, która zadomawia się w miejscu powstania i daje w konsekwencji dwie komórki potomne.

Tak rozpoczyna się proces tworzenia nowotworu, który ma charakter utajony i nie daje żadnych objawów.

Guz mózgu: objawy

Objawy guza mózgu związane są umiejscowieniem guza i jego charakterem wzrostu.

Symptomy dzieli się na ogólne, które związane są ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego (nieswoiste objawy guza mózgu), i objawy typowe dla lokalizacji danego guza w ośrodkowym układzie nerwowym (objawy ogniskowe).

Objawy guza mózgu powodowane wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego związane są nie tylko z przyrostem masy guza. Obecność nowotworu może wywoływać również obrzęk mózgu, zwiększać objętość krwi zalegającej w naczyniach mózgowych oraz utrudniać krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wzrost ciśnienia powoduje występowanie objawów, które mogą szybko przybierać ostrą formę.

Zespół przewlekłego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego objawia się:

 • bólami głowy;
 • sennością i zaburzeniami świadomości;
 • pogorszeniem widzenia;
 • nudnościami i wymiotami nasilonymi rano;
 • zaburzeniami równowagi;
 • zaburzenia świadomości;
 • obniżenie sprawności intelektualnej;
 • upośledzenie pamięci;
 • sztywnością karku;
 • tarczą zastoinową (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego);
 • jedno- lub obustronnym niedowładem nerwu odwodzącego.

Najczęściej występującym objawem guza mózgu jest ból głowy. To pierwsza dolegliwość  u blisko połowy chorych, zwłaszcza tych z nowotworami pochodzenia glejowego. Początkowo nasilenie bólu jest niewielkie. Ból głowy pojawia się zazwyczaj rano i w tym czasie jest silniejszy niż w innych porach dnia. 

Charakter bólu głowy bywa różny – tępy, rozlany i pulsujący wraz z tętnem, chorzy skarżą się także na ból ograniczony, ostry, świdrujący, a nawet promieniujący do oka, skroni czy karku. Ból miejscowy może wskazywać na usytuowanie guza mózgu. W miarę upływu czasu i rozrastania się guza ból staje się ogromny, oporny na leczenie środkami przeciwbólowymi.

Objawy guza mózgu związane z jego lokalizacją powodowane są miejscowym uszkodzeniem tkanki nerwowej przez rosnącego guza mózgu.

Ogniskowe objawy guza mózgu uzależnione są od umiejscowienia danego nowotworu w czaszce.

Mogą pojawić się objawy ubytkowe albo podrażnienie manifestujące się napadami padaczkowymi, które są drugim – po bólach głowy – najczęściej spotykanym objawem guzów mózgu.

Napady padaczkowe towarzyszą zwłaszcza nowotworom wolno rosnącym – oponiakom, niektórym glejakom i przerzutom. Są one również pierwszym objawem u co drugiego chorego z gwiaździakiem i skąpodrzewiakiem o niskim stopniu złośliwości, a tylko u co piątego z glejakiem wielopostaciowym.

Ponieważ objawy guza mózgu i ubytki, które powoduje, związane są z jego lokalizacją, zauważyć można pewną prawidłowość:

 1. Prawa półkula mózgu dominuje w sferze umysłowej. Odpowiada za wyobraźnię, holistyczność, przestrzenność, metaforyczność, emocjonalność, uduchowienie, muzykalność, uzdolnienia plastyczne, seks i sny. Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę naszego ciała.
 2. Lewa półkula mózgu to tzw. półkula logiczna, ponieważ zajmuje się mową, analizą i logiką. Ma również charakter sekwencyjny, matematyczny i dosłowny. Kontroluje prawą część ciała.

Zaobserwowanie pewnych nieprawidłowości lub specyficznych objawów może nasuwać podejrzenie, w której półkuli umiejscowiony jest guz.

Objawy charakterystyczne dla dzieci: cofnięcie lub zahamowanie rozwoju motorycznego, zmiana charakteru pisma, zahamowanie rozwoju płciowego, wzrost lękliwości.

Guz mózgu: diagnoza

Badania pacjentów z podejrzeniem guza mózgu obejmują:

 • wywiad dotyczący pacjenta i członków jego rodziny;
 • ogólne badania przedmiotowe obejmujące ocenę ciśnienia tętniczego i czynności serca;
 • badania neurologiczne (obrazowe) – tomografia komputerowa głowy z kontrastem, rezonans magnetyczny głowy, angiografia MR lub TK, pozytonowa emisyjna tomografia (PET);
 • ocenę stanu sprawności w skali WHO lub Karnofsky’ego;
 • badanie dna oka u pacjentów z objawami sugerującymi podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, co jest częstym objawem guza mózgu.

Wykonuje się również szereg badań uzupełniających, które mają na celu obiektywne określenie stanu narządów zmysłów i ośrodkowego układu nerwowego oraz określenie stężenia substancji wydzielanych przez niektóre guzy, co ma szczególne znaczenie diagnostyczne i służy w monitorowaniu postępów leczenia.

Do badań uzupełniających zalicza się m.in.:

 • badania okulistyczne (ostrość wzroku, dno oka, pole widzenia);
 • badania słuchu (audiometria);
 • badanie błędników (elektroencefalografia);
 • badania motoryczne;
 • ocenę stężenia markerów nowotworowych;
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • ocenę stężenia hormonów przysadki we krwi;
 • RTG klatki piersiowej;
 • scyntygrafię kości.

Guz mózgu: leczenie

Leczenie guzów mózgu jest dosyć skomplikowane. Najlepszą metodą jest całkowite wycięcie guza, jednak nie u wszystkich chorych jest to możliwe.

Usunięcie guza jest zazwyczaj niemożliwe w przypadkach, gdy leży on zbyt głęboko lub nacieka na okoliczne tkanki, wtedy ryzyko powikłań po operacji byłoby zbyt wysokie.

Wycięcie guza mogłoby bowiem spowodować zaburzenia neurologiczne lub pozbawić chorego sprawności.

W przypadkach, gdy niemożliwe jest całkowite usunięcie guza, wykonuje się częściową resekcję w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego lub regularnie obserwuje się zmianę na badaniach obrazowych, oznaczając jej wielkość. Jeśli guz nie rośnie, pacjent może pozostawać pod obserwacją bez leczenia. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz w porozumieniu z pacjentem.

Gdy guz nieoperacyjny rośnie, stosuje się inne metody leczenia:

 • Radioterapię, która stosowana jest w celu zmniejszenia i zahamowania wzrostu guza. Wykorzystywana jest również jako rodzaj leczenia uzupełniającego po operacjach.
 • Chemioterapię, która nie zawsze jest skuteczna ze względu na dosyć wysoki poziom chemioodporności, jaki wykazują zmiany w mózgu. Chemioterapia sprawdza się jednak w leczeniu skojarzonym z radioterapią jako jej wspomaganie oraz jako forma leczenia paliatywnego.
 • Nóż gamma, który skupia swoje promieniowanie na zmianie i pozwala na oszczędzenie okolicznych tkanek. Jest to metoda precyzyjna, która pozwala nawet na całkowite wyleczenie u niektórych pacjentów.


Zobacz także: Indie: Lekarzom udało się usunąć największy guz mózgu na świecie

Guz mózgu: rokowania

Rokowania zależą od umiejscowienia, rozległości, złośliwości guza i naciekania na sąsiednie struktury.

Szacuje się, że 5-letnie przeżycie u pacjentów w Polsce po zdiagnozowaniu i operacji guza mózgu wynosi:

 • 19 proc. u  kobiet;
 • 12 proc. u  mężczyzn;
 • u dzieci szanse reemisji są niestety jeszcze wyższe.

Źródło: zwrotnikraka.pl; nowotwory.org; onkologia.zalecenia.med.pl; glejak.com

________

zdrowie.radiozet.pl/nk

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*