Co To Jest Rehabilitacja Psychiatryczna?

Rehabilitacja psychiatryczna ma na celu umożliwienie jednostkom skompensowania lub wyeliminowania funkcjonalnych deficytów oraz interpersonalnych i środowiskowych barier związanych z niesprawnością oraz odbudowanie zdolności do niezależnego życia, socjalizacji i kierowania swoimi sprawami.
Rehabilitacja psychiatryczna to podejście terapeutyczne, które zachęca osoby chorujące psychicznie do rozwoju posiadanych zasobów poprzez naukę i wykorzystywanie wsparcia środowiskowego, aby mogły jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym.

Co to jest rehabilitacja psychologiczna?

Rehabilitacja psychologiczna – specjalistyczne świadczenie zdrowotne polegające na złożonym ciągu oddziaływań psychologicznych i zastosowaniu programów ćwiczeń, dostosowanych do specyficznych trudności pacjenta.

Jakie są rodzaje rehabilitacji?

Istnieją następujące typy rehabilitacji: 1 w warunkach ambulatoryjnych, 2 w warunkach oddziału dziennego, 3 w warunkach domowych, 4 ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego, 5 neurologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego, 6 kardiologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego oraz w warunkach ambulatoryjnych, 7 pulmonologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego, 8 specjalistyczną. More

Jakie są warunki rehabilitacji leczniczej?

Warunki rehabilitacji leczniczej 1 ambulatoryjne – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy poruszają się samodzielnie, 2 domowe – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy nie poruszają się samodzielnie, 3 ośrodek lub oddział dzienny – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach More

Kiedy trwa rehabilitacja w ośrodku?

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Kto pokrywa koszty rehabilitacji ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*