Co To Jest Leczenie Balneologiczne?

Balneologia, a dokładniej leczenie balneologiczne polega na wykorzystaniu w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, naturalnych surowców leczniczych. Specjalistą w tej dziedzinie jest lekarz balneolog, który może zalecić odpowiednią kurację leczniczą, dostosowaną do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.
Balneologia to dziedzina medycyny uzdrowiskowej. Leczenie balneologiczne polega na wykorzystaniu surowców naturalnych, takich jak wody mineralne czy peloidy (błota lecznicze, wśród których najpopularniejsza jest borowina).

Co robi Balneolog?

Balneolog zajmuje się obecnie wykorzystywaniem wiedzy na temat wód leczniczych, podziemnych, borowin oraz gazów leczniczych i warunków klimatycznych do leczenia, profilaktyki i rehabilitacji oraz diagnostyki chorób, również przewlekłych.

Na czym polega balneoterapia?

Balneoterapia to dziedzina fizjoterapii, w której do leczenia i profilaktyki wielu chorób, zwłaszcza o charakterze przewlekłym, wykorzystuje się naturalne surowce, jak wody mineralne czy gazy zdrojowe. To metoda rehabilitacyjna, z którą możesz się spotkać zwłaszcza w uzdrowiskach i sanatoriach.

Kto był polskim twórca oryginalnej metody wodolecznictwa?

Za twórców polskiej balneologii uważa się Józefa Dietla, który przeprowadził klasyfikację polskich wód mineralnych i popularyzował uzdrowiska popradzkie, i Jana Żniniewicza, który wprowadził nowoczesne wodolecznictwo.

Czym jest medycyna fizykalna?

Medycyna fizykalna – dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych.

Na czym polega zabieg jonoforezy?

Na czym polega zabieg jonoforezy? Zabieg jonoforezy polega na wprowadzeniu w głębsze warstwy skóry leków, które podlegają dysocjacji elektrolitycznej: wprowadzana substancja rozpada się na kationy, czyli jony o ładunku dodatnim oraz aniony, czyli jony o ładunku ujemnym.

Na czym polega kąpiel Kwasowęglowa?

Kąpiel kwasowęglowa (CO2) uzyskiwana jest poprzez zmieszanie wody z bezwodnikiem kwasu węglowego. Efekt terapeutyczny: Zawarty w wodzie bezwodnik kwasu węglowego wytrąca się na skórze w postaci pęcherzyków gazu i wywołuje w organizmie wiele zmian poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych tętniczych i żylnych.

Leia também:  Kiedy Od Zaplodnienia Sa Objawy Ciazy?

Na czym polega zabieg elektroterapii?

Elektroterapia to inaczej leczenie prądem. Jest to zabieg, podczas którego stosuje się różnego typu lecznicze prądy – stałe lub zmienne, o różnej częstotliwości. Elektroterapia jest odmianą fizykoterapii i stosowana jest w leczeniu objawowym schorzeń między innymi układu ruchu.

Czym jest wodolecznictwo?

Hydroterapia (wodolecznictwo) to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegająca na terapeutycznym zastosowaniu wody w postaci kąpieli, natrysków, polewań, zmywań, płukań i innych zabiegów.

Co to jest fizykoterapia?

Fizykoterapia jest jedną z dziedzin fizjoterapii, która wykorzystuje działanie czynników fizycznych w celach leczniczych. Zabiegi fizykoterapeutyczne dzielimy na elektroterapię, magnetoterapię, światłolecznictwo, leczenie ciepłem oraz zimnem, laseroterapię i hydroterapię. Stosowane są miejscowo lub ogólnie.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*