Antykoncepcja hormonalna – bezpieczeństwo stosowania

Tags:

 • antykoncepcja
 • bezpieczeństwo antykoncepcji

Antykoncepcja hormonalna – bezpieczeństwo stosowania

DTA jako najczęściej wybierana forma antykoncepcji opiera swój sposób działania na dostarczeniu do organizmu kobiety dwóch związków hormonalnych [3]. Są nimi estrogeny i progestageny, których dawka uzależniona jest od konkretnego preparatu.

Modyfikacjom podlegają również wzajemne proporcje obydwu tych składników. W przypadku, gdy poziom estrogenów, jak i progestagenu jest stały we wszystkich tabletkach danego leku – mówimy o preparacie jednofazowym [1].

Jeśli pełna kuracja dla danego cyklu obejmuje dwu lub trzykrotne zmiany w zawartości substancji hormonalnych – mowa wówczas o preparatach dwu i trójfazowych [1].

Składniki DTA mają na celu zapobieganie nieplanowanym ciążom. Efekt ich działania uwidacznia się w postaci:

 • Zahamowania owulacji
 • Wzrostu gęstości śluzu wyścielającego szyjkę macicy, co jest jednoznaczne z utrudnieniem transportu plemników
 • Zahamowania ruchu rzęsek, co dodatkowo utrudnia przemieszczanie się wewnątrz jajowodów zarówno komórki jajowej, jak i plemników
 • Zmian w budowie endometrium, których skutkiem jest utrudnienie zagnieżdżenia się ewentualnej komórki jajowej wewnątrz macicy [3].

Pomijając oczywisty fakt posiadania wielu zalet przez DTA, nie należy zapominać o istotnych z punktu widzenia zdrowia i skuteczności zasadach.

O CZYM NALEŻY POINFORMOWAĆ PACJENTKI STOSUJĄCE DTA

Do najważniejszych informacji, których świadoma powinna być pacjentka przyjmująca dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, należą poniższe fakty, niejednokrotnie potwierdzane w badaniach [1,2,3]. Zwróć uwagę pacjentki na poszczególne z nich:

 1. Antykoncepcja hormonalna przeciwwskazana jest w przebiegu ciąży, jak również w sytuacji jej podejrzenia.
 2. W czasie karmienia piersią dopuszcza się jedynie stosowanie jednoskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej, DTA jest przeciwwskazane.
 3. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania DTA są również: czynna lub przebyta choroba zakrzepowa żylna, nadciśnienie tętnicze (zwłaszcza powyżej wartości 160/100 mmHg), cukrzyca czy też choroba niedokrwienna serca.
 4. Na szczególną uwagę zasługują kobiety po 35 r.ż., które dodatkowo palą papierosy – w ich przypadku niebezpiecznie wzrasta ryzyko powikłań zatorowo-żylnych. Poinformuj pacjentkę o konieczności zaprzestania palenia, co najmniej na czas stosowania terapii antykoncepcyjnej.
 5. Kobiety o zachwianej gospodarce lipidowej powinny zachowywać szczególną uwagę i monitorować poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi – DTA mają zdolność do indukowania wzrostu ilości składników lipidowych w organizmie. Poinformuj pacjentkę o konieczności wykonywania regularnych badań krwi (minimum raz w roku).
 6. Zapytaj pacjentkę o przyjmowane leki poza DTA – niektóre z nich mogą w znaczący sposób wpływać chociażby na skuteczność terapii. Leki ingerujące w działanie DTA to chociażby: antybiotyki (penicyliny, tetracykliny, cefalosporyny), paracetamol (zwłaszcza w wysokich dawkach, stosowany przewlekle), klotrimazol, leki przeciwpadaczkowe czy chociażby przeciwgruźlicze. W przypadku jednoczesnego stosowania DTA i antybiotyków – zaproponuj pacjentce dodatkową metodą antykoncepcji. W przypadku, gdy pacjentka na stałe przyjmuje leki przeciwpadaczkowe (jak np. karbamazeipnę) zaleca się włączenie DTA o wyższej zawartości składników. Uczul pacjentkę, aby w trakcie stosowania DTA unikała zbyt częstego zażywania preparatów z paracetamolem.
 7. Bezwzględnym wskazaniem do stosowania antykoncepcji (nie tylko hormonalnej) jest przyjmowanie przez kobiety w wieku rozrodczym izotretynoiny. Jest to substancja w znacznym stopniu uszkadzająca płód. Poinformuj o tym pacjentkę w momencie wydawania jej DTA, kiedy posiadasz informację o możliwości przyjmowania przez nią izotretynoiny [4].
 8. Poinformuj pacjentkę o możliwości wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia raka gruczołu sutkowego i raka szyjki macicy w przypadku długotrwałego stosowania antykoncepcji hormonalnej. Substancje hormonalne zawarte w DTA są niejako bodźcem do indukcji zmian w tym właśnie kierunku. Dla równowagi – DTA mają tendencję do zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia raka jajnika.

Warto również zdać sobie sprawę, jakie negatywne skutki może nieść ze sobą stosowanie DTA.

Oprócz występujących przejściowo plamień i zaburzeń nastroju składniki hormonalne mają wpływ na układ krzepnięcia krwi, w skrajnych przypadkach prowadząc do wystąpienia zakrzepicy żylnej [3,5].

Dodatkowo u kobiet stosujących dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne obserwuje się spadek libido, występowanie przebarwień skórnych w wyniku ekspozycji na słońce, a także zmiany w strukturze enzymów wątrobowych (w trakcie dłuższego stosowania).

Literatura:

 1. Endokrynologia ginekologiczna, Piotr Skałba, PZWL, Warszawa 2008.
 2. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej, Agata Karowicz-Bilińska, Ewa Nowak-Markwitz, Przemysław Oszukowski, Tomasz Opala, Marek Spaczyński, Mirosław Wielgoś, Ginekologia Polska, 3/2014, 85, 234-239.
 3. Skutki uboczne antykoncepcji hormonalnej, Grzegorz Gałuszka, Renata Gałuszka, Sylwia Radomek, Mateusz Borecki, Wojciech Legawiec, Zdrowie Publiczne Standardem Dobrostanu, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum Lublin 2018.
 4. Materiał edukacyjny dla farmaceuty – zapobieganie ekspozycji płodu i ekspozycji kobiety w wieku rozrodczym na retynoidy stosowane doustnie tj. acytretynę, alitretynoinę lub izotretynoinę, URPLiWM, 2018.
 5. Wpływ stosowania leków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej na gospodarkę lipidową, podstawowe parametry wątrobowe i koagulologiczne, Ewa Małolepsza, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Sylwia Płaczkowska, Diagnostyka Laboratoryjna, 2011, Volume 47, Nr 4; 403-408.

Czy tabletki antykoncepcyjne są bezpieczne?

Ludzie od zarania dziejów szukali sposobów, które mogłyby ich uchronić przed niechcianą ciążą. Wiele czasu musiało upłynąć, nim dokładnie poznano mechanizmy cyklu menstruacyjnego i zapłodnienia.

Dopiero odkrycie dwóch żeńskich hormonów płciowych – estrogenu i progesteronu – pozwoliło powiązać pewne fakty i dostrzec zależność między ich stężeniem, a fazami cyklu i ciążą.

Okazało się bowiem, że przy podwyższonym stężeniu progesteronu (widocznym także w ciąży) nie dochodzi do zapłodnienia. Po tym odkryciu zaczęto prowadzić badania, których celem było uzyskanie tego hormonu lub substancji o podobnym działaniu.

Udało się to w latach pięćdziesiątych, zaś pierwsza tabletka pod nazwą Enovid trafiła do amerykańskich aptek w 1960 r. W Polsce pierwszą pigułkę antykoncepcyjną wprowadzono do sprzedaży w roku 1966.

Leia também:  Jakie Objawy Ciąży Pozamacicznej?

Tabletki jedno- i dwuskładnikowe

W aptekach dostępne są dwa rodzaje tabletek antykoncepcyjnych:

 • tabletki dwuskładnikowe,
 • tabletki jednoskładnikowe.

Tabletka dwuskładnikowa, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie dwa hormony – estrogen oraz progestagen. Tabletki tego typu hamują owulację oraz zmieniają właściwości śluzu w ten sposób, by plemniki nie mogły się dostać do komórki jajowej.

Dodatkowo wpływają na strukturę endometrium, by utrudnić implantację zapłodnionej komórki. Dla tej metody antykoncepcji tzw. wskaźnik Pearla dla idealnego stosowania (tj. gdy metoda była stosowana prawidłowo) wynosi 0,1.

Oznacza to, że tabletka dwuskładnikowa jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży.

Tabletki jednoskładnikowe, nazywane też minipugułką, zawierają niska dawkę tylko jednego hormonu – syntetycznego progestagenu. Lekarze przepisują je kobietom o słabszej tolerancji na estrogen, zawarty w tabletkach dwuskładnikowych.

Substancją czynną może być także lewonoregesterel, etynodiol dwuoctanowy, dezogestrel czy noretysteron. Ta forma antykoncepcji jest często polecana kobietom karmiącym piersią. Minipigułka zmienia właściwości śluzu w szyjce macicy, uniemożliwiając plemnikom dotarcie do komórek jajowych.

Jednocześnie hamują owulację oraz utrudniają ewentualną implantację. w przypadku tej metody wskaźnik Pearla dla idealnego stosowania wynosi 0,5.

Decyzję o tym, którą formę antykoncepcji wybrać, podejmuje się razem z lekarzem ginekologiem. Przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych powinien poprzedzić szczegółowy wywiad lekarski, a także szereg badań diagnostycznych, które potwierdza, czy możemy stosować takie preparaty.

 Jeżeli planujemy rozpocząć taką formę antykoncepcji, warto wybrać się na konsultację. Niezależnie od tego, czy interesuje nas wizyta prywatna, czy w ramach NFZ, termin możemy zarezerwować w serwisie LekarzeBezKolejki.pl.

Strona oferuje tysiące terminów wizyt do specjalistów w całej Polsce.

Antykoncepcja hormonalna – bezpieczeństwo stosowania

Tabletki 72 Po

W tym miejscu warto również wspomnieć o kontrowersyjnej antykoncepcji postkoitalnej, czyli popularnej “tabletce 72 po”. Tym, co różni ją od tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych, jest moment jej stosowania. Przyjmuje się ją po, a nie przed stosunkiem.

Substancją czynną jest levonorgestrel lub octan uliprystalu. Najwyższą skuteczność tabletka wykazuje do 72 godzin po niezabezpieczonym (lub źle zabezpieczonym) stosunku. Przyjęta do 120 godzin od stosunku może nie być już tak skuteczna.

Działanie tabletki polega na niedopuszczeniu do zapłodnienia. Wbrew obiegowej opinii, antykoncepcja postkoitalna nie ma wpływu na już zagnieżdżony zarodek.

Z uwagi na wysoką dawkę hormonów, metoda ta może być stosowana wyłącznie doraźnie i nie częściej niż raz w trakcie cyklu menstruacyjnego.

Tabletka antykoncepcyjna a skutki uboczne

To, co budzi największe kontrowersje wokół antykoncepcji hormonalnej to możliwe działania niepożądane.

Długotrwałe stosowanie tabletek antykoncepcyjnych niesie ze sobą pewne ryzyko, o którym ginekolog jest zobowiązany pacjentkę poinformować.

Jednocześnie lekarz musi dokładnie prześledzić historię zdrowotną pacjentki i zlecić stosowne badania, by mieć pewność, że antykoncepcja hormonalna w danym przypadku będzie bezpieczna.  W jakich sytuacjach kobieta powinna stosować inną formę antykoncepcji? 

Jednym z głównych kryteriów wykluczających stosowanie antykoncepcji hormonalnej są występujące w przeszłości zakrzepy w naczyniach krwionośnych, płucach i innych narządach, a także zawał serca lub udar.

Długotrwałe stosowanie tabletek antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko chorób zakrzepowych, zwłaszcza u pań, które obciążone są dodatkowymi czynnikami ryzyka, jak: wiek powyżej 35.

roku życia, palenie papierosów, otyłość, hipercholesterolemia czy nadciśnienie. 

Również kobiety, u których wykryto lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych, nie powinny stosować tej formy zabezpieczenia przed ciążą. Nie wykazano wprawdzie, że tabletki antykoncepcyjne mają wpływ na rozwój tych chorób.

Faktem jest jednak, że u pań przyjmujących tabletki częściej obserwuje się raka piersi.

Z tabletek zrezygnować muszą również te osoby, u których występowały choroby wątroby (w tym nowotwory), zaburzenia czynności nerek oraz zapalenia trzustki.

Należy pamiętać, że ryzyko wspomnianych chorób podczas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych jest delikatnie zwiększone.

Co więcej, istnieje także wiele korzyści ze stosowania tych preparatów, które niejako równoważą możliwe ryzyko.

To, czy w danym wypadku warto stosować tę formę antykoncepcji, powinno być wspólną decyzją lekarza ginekologa oraz pacjentki, w oparciu o szczegółowe badania i wywiad lekarski.

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Antykoncepcja hormonalna – jak wybrać właściwą? | Your KAYA

Bezpieczny seks to temat, który powinien być podejmowany przy decyzji o współżyciu ze stałym partnerem. Tym bardziej jeżeli w grę wchodzi jednorazowy stosunek, z osobą, o której nie wiemy zbyt wiele, a planowanie potomstwa nie jest nam w tym momencie w głowie. Seks to przyjemność, ale tylko wtedy, kiedy jest się pewnym swojej decyzji i gotowym jest się ponieść jej konsekwencje. Dlatego, aby zapobiec niechcianej ciąży, warto zainteresować się szerokim tematem antykoncepcji. 

Czym jest antykoncepcja hormonalna?

W artykule o metodach antykoncepcji opisaliśmy ogólnie temat zapobiegania ciąży (i chorób), przedstawiliśmy też dostępne na rynku metody oraz ich wady i zalety.

Jednym ze sposobów i jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży jest antykoncepcja hormonalna. Pierwsze, o czym myślimy, słysząc o niej to zapewne pigułki antykoncepcyjne.

Leia também:  Jak Dlugo Trwa Leczenie Rotawirusa?

To jednak nie jedyna metoda antykoncepcji! 

Antykoncepcja hormonalna to jedna z najpopularniejszych metod zapobiegania ciąży we współczesnym świecie. Jej celem jest powstrzymanie ciąży i zapłodnienia, a co za tym idzie zapobiegania ciąży.

Dostępnych jest wiele rodzajów środków: oprócz tabletek antykoncepcyjnych mamy na rynku także plastry antykoncepcyjne, implanty, zastrzyki, a także możemy zastosować wkładkę domaciczną lub krążek dopochwowy. 

Jak wybrać właściwą metodę antykoncepcji hormonalnej?

Do stosowania antykoncepcji hormonalnej trzeba się odpowiednio przygotować. Decyzja o wprowadzeniu jej w swoje życie nie jest prosta.

To w końcu środki, które mają ogromny wpływ na nasze ciało, ale i umysł. Nie pomaga również to, że metod antykoncepcji jest tak wiele i bez fachowej wiedzy ciężko zdecydować się na tę odpowiednią.

Dlatego zdecydowaliśmy się pomóc wszystkim zagubionym duszyczkom!

Zaprosiliśmy do współpracy przy tym artykule Karolinę, która pomoże przejść przez tę hormonalną drogę i poprzez medyczne drogowskazy, pomoże dojść do upragnionego celu. Kilka słów o niej… Karolina Rasoul-Pelińska pracuje w klinice zajmującej się onkologią ginekologiczną oraz dyżuruje na sali porodowej.

Dodatkowo działa aktywnie w Klubie Młodych Ginekologów Onkologów. W swoim doktoracie prowadzi badania nad przerzutowaniem w raku endometrium. Wybrała ginekologię z myślą o tym, żeby zadbać o kobiety, które przecież często o sobie myślą na samym końcu.

Pracuje 11 miesięcy w roku, żeby na miesiąc móc wyrwać się w podróż do dżungli. 

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej – od czego zacząć? 

Początkiem każdej historii u lekarza ginekologa powinno być badanie ginekologiczne, wraz z USG oraz dokładnie zebrany wywiad. Jeżeli to ma być Twoja pierwsza wizyta w życiu – nie martw się! Przeczytaj nasz poprzedni artykuł o pierwszej wizycie u ginekologa i zrelaksuj się. Odpowiednia wiedza i przygotowanie pomogą Ci przejść przez ten na pozór trudny „pierwszy raz”.

Czy wizyta związana z antykoncepcją wygląda standardowo? Otóż nie. Taka konsultacja poszerzona musi być o kilka pytań związanych z występowaniem w rodzinie i u pacjentki chorób – między innymi epizodów zakrzepowo-zatorowych (żylaków, udarów etc.) oraz nałogów.

Reszta wygląda już tak, jak przy standardowej wizycie – pytania o inne choroby towarzyszące, ewentualne niepokojące dolegliwości i tak dalej… Lekarze zwracają tutaj uwagę na wiele chorób i objawów – aby dobrać odpowiednią antykoncepcję hormonalną, należy podejść do człowieka, jako całości.

To wszystko po to, aby wykluczyć wszystkie przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji hormonalnej. 

Wiele schorzeń i stanów wyklucza poszczególne rodzaje antykoncepcji, dlatego tak ważny jest dokładny wywiad.

Odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą i niczego nie ukrywaj – lekarz jest tam po to, aby Ci pomóc, a nie po to, żeby Cię umoralniać (poprzez na przykład pytanie o nałogi, które także powinien zadać).

Dzięki takiej wiedzy ginekolog odrzuci metody antykoncepcji hormonalnej, które będą stwarzały dla Ciebie większe ryzyko zakrzepowo-zatorowe. 

Czy masz trądzik? Jeśli masz, lekarz pomyśli o antykoncepcji, która pomoże Ci i w tym. Występują u Ciebie migrenowe bóle głowy? Niby od nich daleko do narządów rozrodczych, ale przy doborze odpowiedniej antykoncepcji mają wielkie znaczenie, ponieważ wykluczają przyjmowanie dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej.

Badania potrzebne do przepisania antykoncepcji hormonalnej 

Oprócz odpowiednio przeprowadzonego przez lekarza wywiadu ważne są także badania laboratoryjne oraz aktualna cytologia (pamiętajcie o regularnym badaniu się – cytologia powinna być wykonywana raz w roku!), które lekarz zleci na wspomnianej wizycie.

Co powinno zostać zbadane? Ważna jest ocena morfologii, funkcji wątroby i układu krzepnięcia – to jest takie konieczne minimum.

Dobrze jest też zlecić profil hormonalny, żeby być pewnym, że przed wprowadzeniem antykoncepcji wszystko było dobrze, a Ty nie jesteś obecnie w ciąży. 

Zrób także od razu USG piersi – tak przy okazji, na rozpoczęcie swojej hormonalnej podróży. Nie jest to standardowo wymagane, ale dlaczego mamy nie być pewni, że wszystko jest w porządku? Jednym z działań niepożądanych, między innymi dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej, jest tworzenie się torbieli piersi. 

No dobrze, przyjmijmy wersję, że wszystko jest u Ciebie w jak w najlepszym porządku i jesteś zdrowy_a, jak ryba. Co dalej? Zastanów się teraz, co Tobie odpowiada…

Jak działają tabletki antykoncepcyjne?

Najczęstszą antykoncepcją hormonalną, która ma wysoką skuteczność, są tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe. Zawierają one gestagen i syntetyczny estrogen. Hamują owulację i zmieniają lepkość śluzu szyjkowego.

Nieco rzadziej wybierane są tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe, które zawierają jedynie gestagen – syntetyczny odpowiednik progesteronu. Hamują one jajeczkowanie, zmieniają śluz na gęstszy i mniej przepuszczalny dla plemników.

W przypadku tych tabletek antykoncepcyjnych zmiany zachodzą także u błony śluzowej szyjki macicy, aby była mniej podatna na zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej. 

W przypadku doustnych środków antykoncepcyjnych pytaniem, jakie niewątpliwie należy sobie zadać jest to, czy jesteśmy w stanie pamiętać o kwestii przyjmowania tabletek zawsze o tej samej porze dnia.

Wydaje się to być banalnie proste, wystarczy przecież nastawić sobie budzik. W życiu realnym okazuje się to być często bardzo problematyczne. Każdy z nas ma różne tryby dnia, obowiązki.

Może okazać się, że o danej godzinie nie możemy przyjąć tabletki, bo nie mamy jej przy sobie lub nie mamy czym jej popić. Wtedy zaczyna się pojawiać problem. 

Jeśli chodzi o antykoncepcję hormonalną, stosowaną doustnie, ramy czasowe podawane przez producenta to 12 godzin.

Musimy natomiast pamiętać, że przy lekach niskodawkowych (czyli w przypadku tabletek antykoncepcyjnych nowej generacji) wskazane byłoby przestrzeganie ram czasowych od 3 do 4 godzin.

Będziesz pamiętać o przyjęciu tabletki? Jeśli nie, oszczędź sobie stresu i dobierz metodę, o której nie będziesz musiała codziennie pamiętać.

Leia também:  Jakie Sa Objawy Eic?

Antykoncepcja hormonalna, a plastry antykoncepcyjne 

Jeżeli jesteś typem zapominalskim i wiesz, że branie pigułek antykoncepcyjnych o stałej porze może być trudne do wykonania – postaw na plastry. To metoda, która polega na przyklejeniu specjalnego plastra na 7 dni. Stosuje się go na wybranym miejscu, na skórze – najczęściej ramieniu, podbrzuszu lub w dolnym odcinku pleców.

Plastry antykoncepcyjne zawierają syntetyczne hormony, które są odpowiednikiem żeńskich hormonów płciowych. Wnikają one w skórę i blokują owulację, co nie pozwala na uwolnienie dojrzałej komórki jajowej. Działanie więc jest podobne, jak w przypadku tabletek antykoncepcyjnych.

Plastry jednak nie obciążają wątroby i nie trzeba o nich tak często pamiętać. 

Inne metody antykoncepcji hormonalnej i ich skuteczność 

Rodziłaś_eś? A może karmisz piersią? Z odpowiedziami na te pytania nie mamy problemu, bo są raczej zero-jedynkowe: albo tak, albo nie. Jednak z pytaniem, czy planujesz ciążę w ciągu najbliższych 2-3 lat, czy jesteś zdecydowana, że na pewno to nie ten moment, jest dużo trudniej.

Nie martw się: odpowiedz, jak czujesz, a lekarz będzie wiedział, w którym kierunku iść z metodą antykoncepcji. Po prostu, jeśli rodziłaś i nie planujesz obecnie ciąży, założenie wkładki hormonalnej będzie u Ciebie łatwiejsze i tym samym mniej bolesne.

Pamiętaj, że na rynku są dostępne wkładki dla nieródek (czyli dla kobiet, które jeszcze nigdy nie rodziły), dlatego wszystko jest kwestią rozmowy, ustalenia oczekiwań pacjentki i możliwości, które może zaproponować lekarz. Wkładka hormonalna, inaczej spirala, zakładana jest przez lekarza i utrzymuje się nawet do kilku lat.

Jest to więc metoda długofalowa, o której nie trzeba stale pamiętać. W przeciwieństwie do tego, że tabletki antykoncepcyjne trzeba brać regularnie – jest to bardzo ciekawa alternatywa. 

Środki antykoncepcyjne, a skutki uboczne

Warto odnotować, że antykoncepcja powinna przede wszystkim spełniać Twoje oczekiwania. Należy się jednak liczyć z tym, że możliwe są skutki uboczne i działania niepożądane.

Pigułki antykoncepcyjne oraz inne metody antykoncepcji hormonalnej mogą powodować m.in. zwiększenie masy ciała. Antykoncepcja zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jest także wiele innych skutków ubocznych całego organizmu – możliwe jest zwiększenie trądziku, zmiany nastroju. Pamiętaj także, że żadna metoda nie daje 100% skuteczności.

Zaufaj sobie i lekarzowi 

Dlatego tak ważne jest to, aby udać się do odpowiedniego lekarza, który wybierze najlepszą metodę i zminimalizuje ryzyko skutków ubocznych organizmu.

Należy także pamiętać, że każdej rozpoczętej metodzie trzeba dać chwilę – w pierwszym miesiącu możesz mieć nieprawidłowe krwawienia lub czuć się bardziej rozchwiana emocjonalnie niż zazwyczaj. Organizm musi się przyzwyczaić.

Jeśli jednak po 2 miesiącach objawy utrzymują się na takim samym poziomie nasilenia – czas pomyśleć o czymś innym. To Ty masz czuć się komfortowo. 

Są także „czerwone flagi”, czyli nagły, silny ból głowy, nogi (lub zmiana jej koloru), zaburzenia widzenia czy słuchu.

Przez pierwsze kilka miesięcy antykoncepcji powinno się uważnie obserwować swoje ciało i porozmawiać o zachodzących zmianach (lub ich braku) ze swoim lekarzem.

Warto też wspomnieć, że nagłe tycie po rozpoczęciu przyjmowania antykoncepcji nie jest normalne – oczywiście, jeżeli nie rozpoczęłaś_eś pracy w cukierni, gdzie lubisz podjadać na przerwach 😉 lub nie łączysz tego z żadną inną zmianą Twojego trybu życia. 

Podsumowując, wszystko jest dla ludzi i z antykoncepcyjnego worka każdy może wybrać coś dobrego dla siebie. Ważna jest rozmowa z lekarzem, Twój stan zdrowia i świadomość własnego ciała.

Nie podoba Ci się wybrana już przez Ciebie metoda – porozmawiaj o tym z ginekologiem. To, ani jego błąd, że zaczął od tego preparatu, ani Twoja wina, że Ci nie pasuje.

Jak w wielu aspektach życia, tak tutaj, bardzo ważna jest szczerość, zrozumienie problemów drugiego człowieka oraz wzajemne zaufanie. 

Bezpieczna przyjemność

Traktuj stosowanie antykoncepcji nie jako przymus, a ukłon w stronę własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Jeżeli nie planujesz aktualnie dziecka, wybierz odpowiednią dla siebie metodę antykoncepcji i przeżywaj chwile rozkoszy ze spokojną głową i sumieniem. Pozwoli Ci się to odpowiednio wyluzować, a co za tym idzie – także Twojemu partnerowi. Win-win!

A wiesz co może spotęgować przyjemność Waszych doznań? Nawilżający żel intymny, stworzony prosto spod naszych skrzydeł! To doskonały produkt na bazie wody, którego można używać na różne sposoby – z partnerem, samodzielnie, z dodatkowymi gadżetami lub bez.

Żel zamknięty jest w poręcznej buteleczce z pompką, dzięki czemu wyciśniesz z niego odpowiednią ilość produktu. Dzięki głównemu składnikowi – wodzie, nie zostawia brudnych śladów i można go bez żadnych problemów zmyć ze skóry po zakończonej zabawie.

Ten magiczny specyfik zawiera także aloes – nawilżający i działający na podrażnienia delikatnej skóry okolic intymnych. Co więcej, dodaliśmy do niego olej z nasion konopi, który działa regenerująco i wygładza skórę.

I wisienka na torcie, produkt jest w pełni wegański i nietestowany na zwierzętach. 

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*