Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy

Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy archiwum 2005
  Ku zaskoczeniu nie tylko genetyków, bardziej kontrowersyjne niż manipulacje genetyczne wykonywane na ludziach stały się manipulacje genetyczne przeprowadzane na roślinach. Chodzi o tzw. GMO – genetycznie modyfikowane rośliny. Najbardziej typowy przykład to roślina, np. ziemniak lub pomidor, do której wprowadzono gen odpowiedzialny za powstawanie białka, którego obecność w roślinie sprawia, że nie jest ona atakowana przez owady. (…)

GAUDEAMUS 2005 / Nowy, wspaniały świat / Piotr Węgleński

Fundamentalne założenie wdrożenia kompleksowej opieki jednego lekarza rodzinnego nad jedną grupą ubezpieczonych zadziałało w miejscu zamieszkania, ale przemieniło się w “groch z kapustą” w miejscu nauczania. Ale 30 mln dużych Polaków powinno sobie przypomnieć o 8 mln małych Polaków, by zdrowi i silni wejszli oni w “wiek produkcyjny”. (…)
Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy O powadze sytuacji świadczy fakt, że w tej chwili eksperci spierają się już nie o to, czy pandemia ptasiej grypy nadejdzie, tylko – ile pochłonie ofiar. Według Dicka Thompsona z WHO będzie to od 2 do 7,5 mln istnień ludzkich. Dr David Nabarro, koordynator z ramienia ONZ ds. powstrzymania epidemii ptasiej grypy, jest większym pesymistą i szacuje, że życie straci od 5 do 150 milionów ludzi. (…)
Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy Aneksowanie umów to w praktyce funkcjonowania kas chorych, a później Funduszu, nic nowego. Poruszenie budzi jednak treść zaproponowanego aneksu. Tego nie wymyśliłby nawet niesławnej pamięci były minister. Ni mniej, ni więcej świadczeniodawcom zaproponowano, aby podpisali, że będą przestrzegać zasad rozporządzenia ministra zdrowia, które… jeszcze nie istnieje. (…)
Wśród posłów Sejmu V kadencji znajduje się sporo lekarzy.Są wśród nich (…)
Przed rodzącą się w wielkich bólach koalicją pojawia się teraz możliwość podjęcia historycznej decyzji: albo wracamy do rządzenia opieką zdrowotną za pomocą urzędniczego długopisu, albo – oddajemy inicjatywę rynkowi, wyznaczając reguły i kontrolując czystość zasad gry. (…)
RACC – hiszpański automobilklub gościł w Barcelonie tegoroczny VIII Światowy Kongres Ratownictwa Lotniczego – AIRMED 2005. Najwięksi eksperci wymienili wiedzę i doświadczenia. Zaprezentowano najnowsze technologie medycyny ratunkowej, służb poszukiwawczo-ratowniczych oraz lotniczych. (…)
Wokół leczenia komórkami macierzystymi szpiku, krwi obwodowej, a szczególnie krwi pępowinowej narosło w Polsce wiele mitów. W ostatnim okresie dochodzi nawet do “wojny pępowinowej”. Proceder pobierania i przechowywania krwi pępowinowej przez komercyjne banki krwi, które robią na tym świetny interes, przedstawił na tych łamach niedawno Marek Nowicki. Rodząca kobieta podpisała zgodę na pobranie i bankowanie komórek macierzystych – gdy jednak potem chciała się z umowy wycofać, zaczęły się trudności. Dlaczego? Z lek. med. Stefanem Pechcińskim z MZ rozmawia na ten temat Konrad Pszczołowski. (…)
  Pełnoobjawowy, typowy obraz kliniczny choroby pozwala lekarzowi stosunkowo łatwo ustalić właściwe rozpoznanie i tym samym podjąć decyzję co do stosownego postępowania terapeutycznego. Jednakże leczenie chorób w tej fazie jest najczęściej trudne i mało efektywne. Należy zatem dążyć do ich rozpoznawania we wczesnej fazie. Wczesne wykrywanie, obok profilaktyki, jest też istotnym elementem poprawy zdrowotności, a tym samym wydłużania życia naszego społeczeństwa. (…)

/ Bezobjawowo i subklinicznie przebiegające choroby tarczycy / Jerzy Sowiński

  W każdym przypadku zatrucia grzybami należy wykonać badanie mykologiczne popłuczyn żołądkowych, stolca oraz resztek potrawy grzybowej w celu poszukiwania charakterystycznych zarodników muchomora sromotnikowego. Płukanie żołądka w przypadku zatrucia grzybami wykonuje się bez względu na czas, jaki upłynął od chwili spożycia grzybów. (…)

/ Zatrucia grzybami / Leszek Gnyp

Tłumy wrocławian przyszły do Ogrodu Botanicznego, by skorzystać z badań profilaktycznych zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Serca. Inicjatywa Dnia zrodziła się w Światowej Federacji Serca i została podjęta przez towarzystwa kardiologiczne w wielu krajach, które we współpracy z zaprzyjaźnionymi jednostkami promują zdrowy styl życia. We Wrocławiu w tym dniu, w pięknej scenerii wśród zieleni, powstała swoista przychodnia pod gołym niebem. (…)
Uczelnie medyczne w Polsce ogłosiły 2005 r. rokiem Jana Mikulicza-Radeckiego. W setną rocznicę jego śmierci jubileuszowe trzydniowe centralne uroczystości odbyły się we Wrocławiu, gdzie profesor przez ostatnie 15 lat swojego życia (1890-1905) kierował Kliniką Chirurgii. Był to szczyt Jego kariery naukowej i zawodowej, a kierowana przezeń wrocławska klinika stała się ważnym ośrodkiem chirurgii w Europie. (…)
Australijscy uczeni Barry J. Marshall (ur. 1951) i J. Robin Warren (ur. 1937) otrzymają tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, za odkrycie bakterii Helicobacter pylori i opisanie jej roli w patogenezie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Warren jako pierwszy zaobserwował w 1979 r., że śluzówka żołądka pacjentów z chorobą wrzodową jest zasiedlona przez spiralne bakterie. Wyizolował je, stworzył ich hodowlę. Umożliwiło to dalsze badania nad Helicobacter pylori i zbieranie dowodów na jej niekorzystny wpływ na żołądek. (…)
– Pantoprazol na żądanie skutecznie ogranicza objawy GERD- Stan zapalny a miażdżyca małych naczyń mózgowych – Rotterdam Scan
Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (…)
Lekcje angielskiego dla czytelników “Służby Zdrowia” zostały przygotowane w oparciu o kurs “English in Medicine” prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (…)
Non omnis moriar – różne są sposoby realizacji tego dążenia. Jurek powszechnie znany był jako lekarz, menedżer, publicysta. Jego książki poświęcone medycynie wzbudzały emocje; mówiło się, że wyrażały poglądy kontrowersyjne. Dzisiaj, z perspektywy czasu i postępu, który dokonał zmian nie tylko w otaczającym świecie, ale – a może przede wszystkim – w świadomości pacjentów i lekarzy, oceniane są raczej jako źródło niezwykle trafnych wniosków wysnutych z bacznych i wrażliwych obserwacji. (…)
Tym razem Federacja idzie na wojnę nie z Narodowym Funduszem Zdrowia, lecz… z grypą. Już w 14 województwach Porozumienie prowadzi akcję profilaktyczną namawiając swoich pacjentów do szczepień. Wzorem krajów Europy Zachodniej, lekarze z PZ chcą podnieść wyszczepialność swoich pacjentów przeciwko grypie z 7 do około 30%. (…)
Jakie nadzieje i obawy budzi wśród członków PZ polityczny układ sił po wyborach i zapowiedzi zmian w systemie? Marek Twardowski, główny negocjator PZ ma nadzieję, że obie partie dojdą do kompromisu i nie będzie powrotu do systemu finansowania, który istniał do 1999 r. i udowodnił, że się nie sprawdza. Trzeba szukać rozwiązań spośród dobrych doświadczeń kas chorych. (…)
Śląski oddział Funduszu zaproponował lekarzom specjalistom, mającym 3-letnie kontrakty, podpisanie aneksów. W aneksach świadczeniodawcy mieliby zaakceptować nieuzgodnione z Federacją i nieobowiązujące jeszcze szczegółowe i ogólne warunki umów na 2006 rok. Warunków kontraktowania usług medycznych na przyszły rok nikt jeszcze nie widział. (…)
PZ przeprowadziło wywiad w stacjach Sanepidu i dowiedziało się, że żadna z zarejestrowanych placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zozów. (…)
Ogólne Warunki Umów (OWU) powinny być jednoznaczne i precyzyjne, zawierać wszystkie warunki zdefiniowane ostatecznie w przyszłej umowie, gwarantować równość praw i obowiązków stron umowy oraz ekwiwalentność ich świadczeń. Dla mnie najważniejszą sprawą jest możliwość współdecydowania świadczeniodawców o kształcie umów. (…)
Większość dziennikarzy, z którymi możemy mieć kontakt, to osoby raczej młode – jeśli nie wiekiem, to na pewno duchem. Taki to już zawód, w którym ciężko dorosnąć. (…)
Art. 25.1 Kodeksu pracy stwierdza: “Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”. (…)
Chłop się powiesił na Jamnem, trzeba zrobić obdukcję – powiedział śledczy. Chyba samobójstwo, ale nigdy nie wiadomo. Powieszony chłop zaraz po obiedzie, to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, jak mówił Kubuś Puchatek. (…)
  Przyjęcie przez lekarza koniaku, wiecznego pióra, a nawet koperty oceniane powinno być indywidualnie – odrębnie w każdym przypadku. Czym innym jest bowiem sytuacja, w której lekarz uzależnia przeprowadzenie operacji od otrzymania określonej kwoty, a czym innym z kolei, gdy pacjent, wdzięczny lekarzowi za udaną operację i opiekę, wręcza np. pudełko czekoladek. (…)

WIEŚCI Z WOKANDY / Łapownictwo bierne / Jacek A. Świeca

Blisko 100 zarządzających szpitalami spotkało się w przeddzień wyborów parlamentarnych w Warszawie na konferencji “Recepta na służbę zdrowia – efektywne zarządzanie szpitalem”. Niebawem po wyborach konferencja w podkrakowskich Niepołomicach “Wola rządzących czy konieczność zmian” zgromadziła polityków zdrowotnych, menedżerów szpitali i niezależnych ekspertów pragnących wspomóc swoimi przemyśleniami i doświadczeniami decydentów, którzy będą przejmować władzę. Wszyscy pragną, by przywrócić w systemie to, co dobre, a usunąć, co złe. (…)
Burmistrz podlubelskich Piasków Ryszard Siczek wraz z miejscowym księdzem proboszczem Piotrem Stańczakiem postanowili rozwinąć współpracę z lekarzami z Lublina, przyjeżdżającymi do ich miejscowości na Białe Niedziele. Po kolejnej, 25. już Białej Niedzieli, w maju br. samorząd miasta i gminy postanowił użyczyć lekarzom 120 m2 powierzchni na urządzenie 5 gabinetów. Z kolei komendant 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie, płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski, pomógł w ekspresowym ich wyremontowaniu kosztem zaledwie 15 tys. zł. (…)
Leia também:  Zmiany nastroju przed okresem – napięcie przedmiesiączkowe
20 września 2005 r. w samo południe w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, podczas którego radca prawny Zespołu ogłosił, że ugoda restrukturyzacyjna w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych została zawarta. (…)
Szpital w Lubinie domagał się od NFZ zwrotu pieniędzy wypłaconych pracownikom w wyniku realizacji postanowień “ustawy 203”. Swoje powództwo oparł na przepisach Kodeksu cywilnego normujących problem odpowiedzialności solidarnej. K.c. w art. 366 § 1 stwierdza: “Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników)”. (…)
Przy wypowiedzeniu umowy o pracę zasięganie opinii związku zawodowego jest absolutnie obowiązkiem pracodawcy, jeżeli chce być skuteczny w zwalnianiu z pracy. Wszelkie błędy proceduralne wzmacniają bowiem pozycję procesową zwalnianego pracownika. Najlepszym przykładem jest przywrócenie do pracy z powodu zaniedbań formalnych pracownika pogotowia w Łodzi, oskarżanego o handel zwłokami. Dyrektor naciskany przez media podjął oczekiwaną decyzję, ale bez przeprowadzenia długotrwałych, niestety, procedur opiniowania… i przegrał. (…)
Ci, którzy w upalne lipcowe dni spływali potem zliczając aktywa i pasywa, dziś pocą się w kolejce do banków i wylewają łzy rozpaczy, że już na początku drogi pod nogi ścielą im się kłody (zajęcia komornicze). Czy nikt tego nie przewidział? Czy od razu muszą być rozwiane szanse, nawet niewielkie, na realizację programów naprawczych w tylu szpitalach? (…)
Upłynął termin składania wniosków o dotacje i pożyczki na restrukturyzację możliwe z tytułu ustawy o pomocy publicznej. Ministerstwo Zdrowia podało liczbę przyjętych wniosków. Wiadomo, że wniosków nie złożyło 115 szpitali. Tym samym, z kwoty 2,2 mld zł, które zgodnie z ustawą przeznaczone były dla restrukturyzujących się zakładów, pozostało niewykorzystanych 760 mln zł. To prawie 35%! Czyli – ponad jedna trzecia z dostępnych środków nie zasili, łaknących jak kania dżdżu, najbardziej zadłużonych szpitali. (…)

>>> wersja mobilna

Wole zamostkowe: przyczyny, objawy, leczenie

Wole zamostkowe to powiększona tarczyca, która swoim południowym biegunem sięga aż za mostek. Taki stan może powodować u chorego wiele dolegliwości i bardzo utrudniać normalne funkcjonowanie. Dowiedz się, jak rozpoznać wole zamostkowe i jak leczy się tak powiększoną tarczycę.

Wole zamostkowe może towarzyszyć różnym dysfunkcjom tarczycy, zarówno nadczynności, jak i niedoczynności tarczycy. Normalny, zdrowy gruczoł tarczowy (tarczyca) ma kształt kilkucentymetrowego motyla i umieszczony jest na przednio-dolnej części szyi. Jeśli się rozrasta – u kobiet powyżej 20 cm², u mężczyzn powyżej 25 cm² – określamy go nazwą wole. Rozróżniamy:

 • wole guzkowe (lub guzowe, guzowate)
 • wole miąższowe (jednorodna, powiększona tarczyca bez zmian ogniskowych)
 • wole proste (powiększona tarczyca, jednak zbudowana z prawidłowej tkanki)
 • wole zamostkowe (czasem zwane także wewnątrzpiersiowym, czasem różnicowane od niego)

Czym charakteryzuje się wole zamostkowe

By wole można było określić zamostkowym, w pewnym stopniu musi ono po prostu wchodzić za mostek. A więc nie leży już tylko “na” szyi, ale częściowo sięga nawet do klatki piersiowej. Powinno to być ok. 30-50% masy tarczycy.

Jeśli jest mniej przyjęło się uważać, że nie mówimy jeszcze o wolu zamostkowym, chociaż niektórzy lekarze diagnozują wole zamostkowe już wtedy, gdy nawet bardzo mały fragment tarczycy przekracza poziom wcięcia szyjnego rękojeści mostka (jest to ten charakterystyczny dołek na samym dole szyi między obojczykami).

O ile wole położone wyżej powoduje wyraźny defekt kosmetyczny i choćby z tego powodu jest leczone, o tyle wole zamostkowe może być czasem zupełnie niewidoczne. A zatem i jego diagnostyka jest utrudniona.

Zdarza się, że pacjent zgłasza się do lekarza z uporczywym kaszlem, a ten kieruje go na rentgen. Dopiero na zdjęciu RTG widać, że w klatce piersiowej rozrasta się tarczyca.

Jakie jeszcze objawy daje wole zamostkowe?

Wole zamostkowe – objawy

Ponieważ gruczoł tarczowy rozrasta się w miejscu, w którym w ogóle nie powinno go być, by się zmieścić zaczyna uciskać otaczające struktury, czyli np. tchawicę, przełyk, naczynia krwionośne. Tak więc, chociaż samo w sobie wole zamostkowe nie boli, może powodować szereg poważnych dolegliwości:

 • trudności w oddychaniu
 • kaszel, duszność
 • chrypkę (w wyniku uszkodzenia – uciśnięcia nerwu krtaniowego wstecznego)
 • kłopoty z przełykaniem (dysfagia)
 • zespół żyły głównej górnej (m.in.: zaczerwienienie twarzy i szyi, wytrzeszcz oczu, problemy z widzeniem, przekrwienie oczu, obrzęki kończyn, bóle głowy, zachwiania równowagi)
 • ucisk w klatce piersiowej (uczucie dławienia)
 • objawy typowe dla nadczynności (przyspieszony metabolizm, kołatanie serca, chudnięcie, kłopoty ze snem i koncentracją, uderzenia gorąca) lub niedoczynności tarczycy (zwolniony metabolizm, przybieranie na wadze, senność, uczucie zimna, obniżenie nastroju).

Przyczyny powstawania wola zamostkowego

Generalnie wole rośnie z powodu jakichś nieprawidłowości w pracy tarczycy. Dawniej przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywano w niewystarczającej zawartości jodu w diecie. Odkąd jednak zaczęto dodawać ten pierwiastek do soli, problem zmniejszył się.

Dziś choroby wywoływane są przez zaburzenia hormonalne, czasem związane także z ciążą, lub przez autoagresję. Jeśli natomiast chodzi konkretnie o powstawanie wola zamostkowego, to przyczyną głównie jest tu zstępowanie wola szyjnego. Dlaczego jednak do tego dochodzi, tego do końca nie wiadomo.

Wole zlokalizowane na szyi przez wiele lat powiększa się, aż w końcu schodzi w okolicę zamostkową.

Diagnoza i leczenie

Wole zamostkowe jest trudniejsze w leczeniu niż szyjne. Przede wszystkim przez wiele lat może pozostać nierozpoznane, a dopiero typowo tarczycowe objawy, które pojawią się u pacjenta, kierują lekarza na właściwą drogę.

Jednak nie zawsze one występują, bo stężenie hormonów tarczycy w przypadku wola zamostkowego może być podwyższone, obniżone, ale też prawidłowe.

Bywa, że rozpoznanie zostaje postawione przypadkowo podczas rutynowego zdjęcia klatki piersiowej.

Jeśli już padnie diagnoza: wole zamostkowe, należy określić dokładne granice w jakich się ono rozrasta, w jakim stopniu uciska towarzyszące narządy i czy są w nim zmiany nowotworowe (przeważnie guzki w wolu mają charakter łagodny).

Badaniami pomocnymi w diagnostyce wola zamostkowego są tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR) oraz scyntygrafia tarczycy (izotopowe badanie wychwytu substancji promieniotwórczych przez tarczycę, najczęściej z użyciem jodu promieniotwórczego).

Wole zamostkowe leczy się operacyjnie, a polega to na całkowitym usunięciu tarczycy (tyreoidektomia), nie można bowiem dopuścić, by ucisk na sąsiadujące struktury – np. na tchawicę – był zbyt mocny.

W zależności od dokładnego umiejscowienia, a także rozmiarów wola, konieczne może być rozcięcie mostka.

Czasem jednak jest to niemożliwe, bo tkanka wola sięga bardzo głęboko, i w przypadku nadczynności tarczycy pozostaje jedynie leczenie jodem radioaktywnym.

Badania tarczycy

Badania tarczycy zasadniczo możemy podzielić na dwie części – na badania poziomu hormonów produkowanych przez tarczycę oraz na badania obrazowe, wśród których najpopularniejszym jest badanie usg. Jak te badania tarczycy wyglądają i co z nich wynika opowiada nasz ekspert – endokrynolog Marta Kunkel ze Szpitala Medicover.

Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, urodowej i psychologicznej. Z wykształcenia również dietoterapeutka. Jej zainteresowania to medycyna, ziołolecznictwo, joga, kuchnia wegetariańska i koty. Jestem mamą dwóch chłopców – 10-letniego i 6-miesięcznego.
Wole zamostkowe – nietypowo położone wole tarczycy Marta Uler

Czy artykuł był przydatny?

Wole tarczycy – przyczyny, rodzaje, objawy i leczenie

Wole tarczycy to powiększenie tego gruczołu. Nie jest to choroba sama w sobie, raczej objaw stanu chorobowego. Wole oznacza powiększenie tarczycy powyżej normy. Dla kobiet norma ta wynosi 18-20 ml, natomiast dla mężczyzn – 25 ml.

Warto zauważyć, że termin wole nie jest jednoznaczny i może odnosić się do różnych kwestii. Po pierwsze wole tarczycy może odnosić się do powiększonego gruczołu wywołanego przekroczeniem górnej normy objętości. Po drugie można oznaczać obecność wyczuwalnych zmian guzkowatych.

Po trzecie natomiast może wskazywać na obecność tkanki tarczycowej w miejscu niefizjologicznym, np. wole jajnikowe czy wole sercowe.

Podstawową przyczyną powstawania wola tarczycy jest jej nadmiernie pobudzenie przez hormon TSH, który jest wytwarzany przez przysadkę mózgową. Dzieje się tak w przypadku niedoczynności tarczycy, autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy czy podostrym zapaleniu tarczycy. Nierzadko zdarza się także, że stosowanie różnych leków może powodować powstawanie wola tarczycy.

Zdiagnozowano u Ciebie wole tarczycy? Koniecznie skonsultuj się z chirurgiem! Specjalistę w swoim mieście znajdziesz na portalu kliniki.pl.

Istnieje kilka rodzajów wola tarczycy, a rozróżnienie opierać się może na umiejscowieniu wola, czynności hormonalnej tarczycy, wielkości czy budowie wola.

Wole tarczycowe ze względu na umiejscowienie:

 1. poniżej mostka – część gruczołu położona jest poniżej górnego brzegu mostka i nie można go zobaczyć wykonując USG tarczycy. W tym przypadku należy wykonać scyntygrafię tarczycy.

 2. w łuku aorty – to tak zwane wole śródpiersiowe.

Wole tarczycowe ze względu na czynność hormonalna tarczycy:

 1. wole obojętne – wydzielanie hormonów przez tarczycę nie jest zaburzone.

 2. wole nadczynne – wydzielanie hormonów przez tarczycę jest zaburzone. Hormonów jest zbyt dużo.

 3. wole niedoczynne – wydzielanie hormonów przez tarczycę jest zaburzone. Hormonów jest zbyt mało.

Leia também:  Jakie Sa Objawy Uczulenia?

Wole tarczycowe ze względu na budowę:

 1. wole miąższowe – miąższ tarczycy jest jednolity, w obrazie diagnostycznym nie są widoczne guzki.

 2. wole guzkowe – w strukturze tarczycy pojawiają się guzki. Wole guzkowe może się rozwinąć na wcześniej istniejącym wolu miąższowym.

Wole tarczycowe ze względu na wielkość:

 1. I stopień – wole nie jest widoczne przy normalnym ustawieniu szyi. Pojawia się dopiero po odchyleniu głowy do tyłu.

 2. II stopień – wole nie jest widoczne, ale można je wyczuć przez dotyk.

 3. III stopień – tarczyca jest bardzo powiększona i wole jest widoczne gołym okiem.

Onkolog: „Wczesny rak prostaty może nie dawać żadnych objawów”

Najważniejszym i widocznym objawem wola tarczycy jest zgrubienie na szyi. Często wole tarczycowe nie wywołuje żadnych innych objawów. Jeżeli takowe się zdarzają, to dotyczą:

 1. zaburzeń połykania,

 2. zwężenia przełyku,

 3. pojawienia się duszności,

 4. pojawienia się chrypki lub obniżenie głosu.

Wole tarczycy, jak i same choroby tego narządu leczy się farmakologicznie bądź operacyjnie. Wole tarczycy wywołane niedoczynnością można leczyć poprzez wzbogacenie codziennej diety pierwiastkiem jodu. Dodatkowo endokrynolog przepisuje pacjentowi leki przeciwtarczycowe. Leczenie operacyjne wola tarczycowego jest potrzebne w przypadku:

 1. nadczynności tarczycy w pierwszym trymestrze ciąży,

 2. oporności na leczenie farmakologiczne i zachowawcze,

 3. dużego rozmiaru wola,

 4. raka tarczycy,

 5. wola zamostkowego,

 6. wola śródpiersiowego.

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.pl, gdzie uzyskasz pomoc online – szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

 • Wole proste Wole proste to pojęcie, które obejmuje stany powiększenia gruczołu tarczowego, nie dające nadczynności hormonalnej i objawów związanych z jego zaburzoną… Kazimierz Janicki
 • Niedoczynność tarczycy – czym się objawia i jak ją leczyć? [WYJAŚNIAMY] Niedoczynność tarczycy to choroba spowodowana niedostatecznym stężeniem hormonów produkowanych przez gruczoł tarczowy. Jej objawy są tak różnorodne, że często… Kazimierz Janicki
 • Jakie objawy daje rak tarczycy? Czym objawia się rak tarczycy? Czy objawem raka tarczycy może być chrypka? Czy może być to podstawa do zasugerowania takiej diagnozy? Na pytanie odpowiada lek….
 • Euthyrox 75 – dawkowanie, przeciwwskazania Problemy z tarczycą występują u coraz szerszej liczby osób. Najczęściej diagnozowana jest choroba Hashimoto, nadczynność tarczycy, stany nowotworowe, stany…
 • Strumektomia tarczycy – wskazania, powikłania, kontrole po operacji, cena Strumektomia jest dawniej używaną nazwą tyroidektomii, czyli zabiegu polegającym na usunięciu tarczycy. Najczęściej używa się jej w przypadku częściowego lub…
 • USG tarczycy i przytarczyc. Wskazania i przebieg badania O problemach z tarczycą słyszy się coraz częściej. Szacuje się, że już co 5. Polak zmaga się z dolegliwościami ze strony tego gruczołu. Na szczęście świadomość…
 • Tarczyca – co warto o niej wiedzieć? Charakterystyczne objawy zaburzeń pracy tarczycy [WYJAŚNIAMY] Tarczyca to gruczoł niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Hormony produkowane przez tarczycę są potrzebne każdej komórce naszego…

Na co choruje tarczyca? Najpowszechniejsze choroby tarczycy

Tarczyca to narząd, który odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu. Nic więc dziwnego, że zaburzenia w pracy tarczycy odczuwa się wyjątkowo dotkliwie.

Coraz częściej mówi się o tym, na co choruje tarczyca. Spośród najczęściej występujących chorób wyróżnić można nadczynność i niedoczynność tarczycy, a także choroby Hashimoto i Graves-Basedowa.

Dowiedz się, jak rozpoznać objawy choroby tarczycy.

Choroby tarczycy stanowią coraz częstszą przyczynę wizyty pacjentów w gabinecie endokrynologa. Jest to wynik coraz większej świadomości na temat chorób tarczycy, większych możliwości diagnostycznych i metod leczenia.

Z drugiej jednak strony powodem jest także zwiększona zachorowalność na różne schorzenia gruczołu tarczowego. Choroby tarczycy obejmują: zapalenie tarczycy, obecność guzków tarczycy, powiększenie tego narządu oraz nadmierną lub niedostateczną produkcję hormonów.

Zarówno nadczynność, jak i niedoczynność tarczycy mogą powodować zaburzenie cyklu miesiączkowego, wpływają zatem na płodność kobiety.

Tarczyca to niezbędny do życia narząd położony w okolicy szyi. Składa się z dwóch płatów i łączącej ich cieśni.

Narząd ten służy do produkcji hormonów tarczycy, tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), które wraz z krwią są rozprowadzane po całym organizmie.

Hormony tarczycy stymulują wzrost i rozwój organizmu, wpływają na metabolizm i mają istotne znaczenie dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Praca tarczycy wpływa także na funkcjonowanie układu rozrodczego i pokarmowego.

Pracą tarczycy zawiaduje przysadka mózgowa za pomocą hormonu tyreotropiny (TSH). Hormon ten (TSH) pobudza tarczycę do produkcji hormonów, które z drugiej strony hamują jego wydzielanie. Ten mechanizm tworzy tzw. pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego utrzymującą hormony na właściwym poziomie.

Choroby tarczycy: niedoczynność

Niedoczynność tarczycy to stan niedostatecznego wydzielania hormonów lub ich niedobór. Częstym powodem zaburzeń jest zapalenie tarczycy, a w szczególności choroba Hashimoto.

Innym czynnikiem może być trwałe usunięcie gruczołu z powodów medycznych. Do czynników wywołujących niedoczynność tarczycy zalicza się także niedobór jodu i działanie niektórych leków.

To zaburzenie pracy tarczycy może być także wrodzone.

Objawy niedoczynności tarczycy występują wtedy, gdy niedoczynność jest nieleczona, a także, gdy wyniki badań są nieprawidłowe. W niedoczynności wyrównanej (leczonej i z prawidłowymi wynikami) objawy już nie występują. Uzupełnienie brakujących hormonów powoduje, że objawy zaczynają zanikać. Leczenie niedoczynności wpływa także na poprawę nastroju.

Objawy niedoczynności tarczycy:

 • ciągłe zmęczenie i senność;
 • uczucie zimna;
 • wypadanie włosów;
 • sucha skóra;
 • zwiększenie masy ciała;
 • zaparcia.

Jak rozpoznaje się niedoczynność tarczycy? Wykonuje się badanie TSH, czyli oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego. O niedoczynności świadczy wynik dużo powyżej normy.

Wyniki lekko przekraczające normę wymagają ponownej konsultacji i nie świadczą jednoznacznie o niedoczynności tarczycy.

W niektórych przypadkach wykonuje się także badanie USG tarczycy, które ma na celu rozpoznanie przyczyny niedoczynności — potwierdzenie lub wykluczenie zapalenia.

Leczenie niedoczynności

Leczenie niedoczynności tarczycy polega na przyjmowaniu hormonów w celu wyrównania ich poziomu. Leczenie może także obejmować przyjmowanie jodu, jeśli jego niedobór jest przyczyną zaburzenia.

Choroby tarczycy: nadczynność

Nadczynność tarczycy to stan nadmiernego wydzielania hormonów przez tarczycę. Nieleczona nadczynność tarczycy może prowadzić do tyreotoksykozy, czyli nadmiaru hormonów tarczycy w organizmie.

Przyczyną zwiększonego wydzielania hormonów przez tarczycę mogą być guzki (toksyczne) produkujące hormony, a także zapalenie tarczycy, najczęściej choroba Gravesa-Basedowa.

Jako inną przyczynę podaje się choroby przysadki mózgowej. 

Objawy nadczynności tarczycy:

 • nadpobudliwość;
 • spadek masy ciała;
 • przyspieszona akcja serca;
 • osłabienie mięśni;
 • biegunki.

Jeśli zaburzenie jest następstwem choroby Gravesa i Basedowa, to mogą pojawić się objawy charakterystyczne dla tej choroby: ból, pieczenie gałek ocznych, czasami wytrzeszcz, podwójne widzenie i zaburzenie widzenia kolorów.

Jak rozpoznaje się nadczynność tarczycy? Przeprowadza się badania hormonalne poziomu TSH przy podejrzeniu zaburzenia. Jeśli poziom TSH będzie niski, wtedy potwierdza się wyniki w dodatkowym badaniu FT3. W celu ustalenia przyczyny nadczynności wykonuje się badanie USG i stwierdza występowanie guzków, cech stanu zapalnego lub obu czynników na raz.

Leczenie nadczynności

Leczenie nadczynności tarczycy polega na hamowaniu produkcji hormonów tarczycy przez stosowanie leków lub eliminację nieprawidłowej tkanki tarczycowej (guzki toksyczne).

Choroby tarczycy: zapalenia

Rozróżnia się kilka rodzajów zapalenia tarczycy, jednak najbardziej powszechne są choroby: Hashimoto i Gravesa-Basedowa. Zapalenie tarczycy jest dosyć często występującą chorobą, mimo że jej przyczyna nie jest znana.

Podłożem wielu zapaleń są zaburzenia immunologiczne, sama choroba natomiast uznawana jest za schorzenie o podłożu psychosomatycznym, czyli mocno zależnym od stresu. Skutkiem zapaleń tarczycy mogą być: nadczynność lub niedoczynność.

 • Leczenie zapalenia tarczycy polega na leczeniu konsekwencji tej choroby, czyli nadczynności lub niedoczynności tarczycy.

CHOROBA GRAVESA-BASEDOWA

Choroba Gravesa-Basedowa na ogół wywołuje nadczynność tarczycy, rzadko niedoczynność. W związku z czym związana jest z nadmiernym wydzielaniem hormonów tarczycy.

Choroba Gravesa-Basedowa przebiega rzutami, czyli w różnych okresach objawy mogą się nasilać i słabnąć. Charakterystycznymi objawami dla tej choroby są dolegliwości oczne: wrażliwość oczu, wytrzeszcz, podwójne lub niewyraźne widzenie.

Chorym mogą towarzyszyć także objawy nadczynności tarczycy.

Jak rozpoznać chorobę Gravesa-Basedowa? Zapalenia tarczycy wykrywa się w badaniu USG, a potwierdza, dodatkowo wykonując tzw. badanie przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy krwi. Dla choroby Gravesa-Basedowa typowe są przeciwciała TRAb.

Chorobie Gravesa-Basedowa towarzyszyć może powiększenie tarczycy. Czasami trzeba wykonać operacyjny zabieg eliminacji tkanki tarczycowej.

CHOROBA HASHIMOTO

Choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną związaną z zaburzeniami układu odpornościowego, który zamiast bronić się przed infekcją, wytwarza stan zapalny we własnych tkankach. Istotą choroby jest przewlekły stan zapalny tarczycy. Konsekwencją postępującej choroby może być natomiast niedoczynność tarczycy.

Sama choroba jest najczęściej bezobjawowa. Jeśli pojawiają się objawy, to są one wynikiem niedoczynności tarczycy i są dla tego zaburzenia charakterystyczne. W przebiegu choroby Hashimoto mogą pojawiać się także objawy wywoływane przez inne choroby autoimmunologiczne, jeśli współistnieją. Chorobie Hashimoto towarzyszą często objawy natury psychologicznej

Leia também:  Jakie Są Objawy Ciąży W Pierwszym Tygodniu?

Jak rozpoznać chorobę Hashimoto? Chorobę Hashimoto, podobnie jak Gravesa-Basedowa, rozpoznaje się w badaniu USG, które potwierdza się badaniem przeciwciał przeciwtarczycowych w surowicy krwi. W przypadku Hashimoto typowe są przeciwciała aTPO.

Choroby tarczycy: guzki i wole (powiększenie tarczycy)

Każdy, kto chociaż raz odebrał wyniki USG tarczycy, na pewno spotkał się z oznaczeniem miąższu tarczycy. Warto zwrócić na to uwagę, bo miąższ prawidłowej tarczycy jest jednorodny.

 Nieprawidłowe zmiany w tarczycy, czyli guzki, mogą być pojedyncze lub może ich być kilka. Nie zawsze są to zmiany o wielkim znaczeniu chorobowym, nie zawsze są groźne. Guzki nie wywołują zazwyczaj żadnych objawów.

Jedynie w przypadku dużych guzków można odczuwać duszności i ucisk w okolicy szyi oraz trudności w połykaniu.

Guzki tarczycy mogą produkować hormony poza kontrolą organizmu (zmiany autonomiczne). Mogą zatem wywoływać nadczynność tarczycy (guzki toksyczne). Guzek tarczycy może być także nowotworem złośliwym, dlatego obecności zmian nie wolno lekceważyć.

Powiększenie tarczycy określane jest jako wole i ma miejsce z wielu powodów. Charakterystycznym objawem jest widoczne powiększenie chorego gruczołu, powiększenie szyi w okolicy tarczycy.

Jako wole guzkowe określa się tarczycę z obecnością guzków, choć nie musi się to łączyć z powiększeniem tarczycy. Powiększona tarczyca, pozbawiona guzków, to wole miąższowe.

Wyróżnia się także wole proste w przypadku tarczycy powiększonej, ale zbudowanej z prawidłowej tkanki, a także wole zamostkowe, czyli tarczycę, która sięga do klatki piersiowej.

Jak rozpoznać guzki tarczycy? Guzki można rozpoznać podczas samobadania tarczycy, ale te mniejsze będą widoczne wyłącznie w badaniu USG.

Leczenie guzów tarczycy zależy od ich charakteru lub wywoływanych dolegliwości.

Kiedy guzek tarczycy budzi niepokój?

 • gdy szybko się powiększa;
 • gdy ma twardą konsystencję;
 • gdy obserwuje się obecność podejrzanych węzłów chłonnych.

Aby potwierdzić lub wykluczyć nowotwór złośliwy, stosuje się biopsję tarczycy. Wcześniej wykonuje się USG tarczycy i badanie hormonów.

Profilaktyka raka tarczycy. Jak badać tarczycę?

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródła: Anna Bojarska-Szmygin, Nadczynność tarczycy – wybrane zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne, Pracownia Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Borgis – Medycyna Rodzinna 2/1999, s. 27-30/czytelnia medyczna; endokrynologia.net

Wole Tarczycy: Jakie Są Objawy, Przyczyny I Leczenie Woli?

Mówiąc ogólnie, „wolem” jest każde powiększenie tarczycy. Niektórzy pacjenci odczuwają ucisk w gardle, które może wywoływać lekki, suchy kaszel, który nasila się w pozycji leżącej.

Połknięcie lub zażycie dużych tabletek może być trudniejsze do przełknięcia. Ten nacisk czasami powoduje ściśnięcie i uszkodzenie nerwu, który kontroluje struny głosowe, przez co głos staje się ochrypły lub powoduje kaszel.

Wyróżnia się kilka przyczyn wystąpienia woli. Najczęstszą przyczyną występowania woli na świecie jest brak jodu w diecie.

W Polsce, gdzie powszechne jest stosowanie soli jodowanej, najczęściej spotykaną przyczyną występowania wola jest nadmierna lub niewystarczająca produkcją hormonów tarczycy lub guzków, które rozwijają się w samym gruczole. Leczenie jest zależne od rozmiaru woli, występujących symptomów i przyczyny ich powstania.

Jakie są symptomy woli?

Nie każde powiększenie tarczycy powoduje występowanie objawów i symptomów.

Jeśli jednak występują, mogą być następujące:

 • widoczny obrzęk u podstawy szyi, które można zauważyć podczas golenia (u mężczyzn) lub nakładania makijażu (u kobiet);
 • odczuwanie ucisku w gardle;
 • kaszel;
 • chrypka;
 • trudności z przełykaniem;
 • utrudnione oddychanie.

Hashimoto – objawy, przyczyny, badania

Jakie są przyczyny rozwoju choroby?

Przysadka mózgowa i podwzgórze kontrolują szybkość z jaką są wytwarzane i uwalniane hormony tarczycy. Tarczyca reguluje produkcję hormonów w zależności od TSH z przysadki mózgowej.

Posiadanie wola niekoniecznie oznacza, że tarczyca nie działa prawidłowo. Nawet powiększona tarczyca może wytwarzać normalne ilości hormonów. Może również wytwarzać za dużo lub za mało tyroksyny i T3, co prowadzi do nadczynności lub niedoczynności tarczycy.

Do powiększenia tarczycy może prowadzić wiele czynników. Do najczęściej spotykanych należą:

 • Niedobór jodu. Jod, który jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy, znajduje się głównie w wodzie morskiej i glebie na obszarach przybrzeżnych. Choroba występuje najczęściej w rejonach, w których występuje niedobór jodu. Początkowy niedobór jodu może się pogłębić przez stosowanie diety bogatej w pokarmy hamujące hormony tarczycy, takie jak kapusta, brokuły i kalafior.
 • Choroba Gravesa i Basedowa. Czasami wole mogą się pojawić, gdy tarczyca wytwarza zbyt dużo hormonu tarczycy (nadczynność tarczycy). W chorobie Gravesa autoprzeciwciała wytwarzane przez układ odpornościowy  atakują tarczycę, stymulując ją do wytwarzania nadmiaru tyroksyny. Ta nadmierna stymulacja powoduje wzrost tarczycy.
 • Choroba Hashimoto. Wole mogą być również wynikiem nieaktywnej tarczycy (niedoczynności tarczycy). Zarówno choroba Gravesa jak i choroba Hashimoto są chorobami autoimmunologicznymi. Jednak choroba Hashimoto nie powoduje, że tarczyca wytwarza zbyt wiele hormonów, a zapalenie tarczycy Hashimoto uszkadza tarczycę, przez co wytwarza ona zbyt małą ilość hormonów. Prowadzi to do większej ilości TSH wydalanej z przysadki mózgowej i w rezultacie powoduje powiększenie gruczołu.
 • Wole wieloguzkowe. Ze względu na rozwój wielu guzków w tarczycy, następuje jej całościowe powiększenie.
 • Pojedyncze guzki tarczycy. W takim przypadku jedna część tarczycy rozrasta się nadmiernie w postaci pojedynczego guzka. Większość guzków jest łagodna i nie prowadzi do rozwoju raka.
 • Rak tarczycy. Rak tarczycy występuje znacznie rzadziej niż łagodne guzki tarczycy. Aby postawić diagnozę należy wykonać biopsję i badanie histopatologiczne  guzka.
 • Ciąża. Jeden z hormonów wytwarzanych podczas ciąży – ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), może prowadzić do nieznacznego powiększenia tarczycy.
 • Zapalenie. Zapalenie tarczycy jest stanem zapalnym gruczołu tarczowego, który może powodować ból i obrzęk tarczycy. Może również powodować nadprodukcję lub niedostateczną produkcję tyroksyny.

Jakie są czynniki ryzyka woli?

Wole mogą wystąpić u każdego niezależnie od wieku.

Niektórymi często spotykanymi czynnikami ryzyka rozwoju woli są:

 • brak jodu w pokarmie;
 • płeć żeńska;
  • Ponieważ kobiety są bardziej podatne na zaburzenia czynności tarczycy, to właśnie u nich ryzyko wystąpienia woli jest większe.
 • wiek powyżej 40 lat.;
 • pozytywny wywiad osobisty lub rodzinny w kierunku chorób autoimmunologicznych;
 • ciąża i menopauza;
 • niektóre leki – takie jak Cordarone, niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych – preparaty litu i inne zwiększają ryzyko rozwoju wola;
 • wcześniejsze leczenie przy użyciu radioterapii okolic głowy i szyi lub narażenie na promieniowanie po wypadku lub testowaniu broni.

INFORMACJE Badania tarczycy

Jakich komplikacji możesz się spodziewać, jeśli masz wole?

Wole o małych rozmiarach nie powodują problemów fizycznych ani kosmetycznych. Duże wole mogą powodować powiększenie tarczycy i w konsekwencji utrudniać oddychanie lub połykanie, a także powodować kaszel i chrypkę.

Wola, wynikające z innych chorób, takich jak niedoczynność tarczycy lub nadczynność tarczycy, mogą być związane z szeregiem objawów, od zmęczenia i przyrostu masy ciała do niezamierzonej utraty masy ciała, drażliwości i problemów ze snem.

Jak się diagnozuje wole?

 • Państwa lekarz może stwierdzić powiększenie tarczycy w czasie rutynowego badania.
 • Diagnozowanie stanu tarczycy obejmuje również:
 • Badania krwi w celu ustalenia ilości hormonów wytwarzanych przez tarczycę i przysadkę mózgową.
 • Przy niewydolności tarczycy poziom hormonów tarczycy będzie niski. Jednocześnie poziom TSH wzrośnie, gdyż przysadka mózgowa próbuje stymulować tarczycę do wytwarzania większej liczby hormonów.
 • Wole związane z nadczynnością tarczycy zwykle łączy się z wysokim poziomem hormonów tarczycy w krwi i niższym od normalnego poziomu TSH.

Test na przeciwciała.

Niektóre przyczyny wola obejmują produkcję przeciwciał, jak w przypadku choroby Hashimoto. Badanie krwi może potwierdzić występowanie takich przeciwciał.

 • Badanie ultrasonograficzne tarczycy.
 • Badania izotopowe.
 • Biopsja.

Jakie leczenie podejmuje się przy występowaniu woli?

Leczenie tego stanu zależy od wielkości tarczycy, objawów i podstawowej przyczyny choroby, jeśli jest znana.

Leczenie obejmuje obserwację, leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne, podawanie radioaktywnego jodu i inne.

Zmiany stylu życia, pomocne przy występowaniu woli

Odpowiednie spożycie jodu można zapewnić poprzez:

 • spożywanie owoców morza lub wodorostów, sushi i tym podobnych – około dwa razy w tygodniu. Krewetki i małże są szczególnie bogate w jod. Jeśli mieszkasz w pobliżu wybrzeża, lokalnie uprawiane owoce i warzywa mogą zawierać jod, jak również mleko krowie i jogurt od lokalnych producentów.

Każdy człowiek ma zapotrzebowanie na ok. 150 mikrogramów jodu dziennie (ilość ta to nieco mniej niż pół łyżeczki jodowanej soli). Ale odpowiednie ilości są szczególnie ważne dla kobiet w ciąży i karmiących oraz niemowląt i dzieci.

Należy unikać nadmiernego spożycia jodu. Chociaż rzadko się zdarza, to zbyt duża podaż jodu czasami prowadzi do powstania wola.  Takim przypadku należy unikać spożywania soli wzbogaconej jodem, a także małży, wodorostów i suplementów jodu.

Tarczyca – co to jest, jakie badania wykonywać

Rak tarczycy – objawy, przyczyny, diagnostyka

Guzki tarczycy

INFORMACJA Dowiedz się więcej:

 • https://www.synevo.bg/gusha/

Scroll Up

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*