Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Zaburzenia funkcji seksualnych mężczyzn obejmują:

 • zaburzenia erekcji,
 • obniżone libido,
 • zaburzenia ejakulacji (wytrysku).

Prawidłowa erekcja wymaga współpracy psychiki, układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i hormonalnego.

WAŻNE: Zaburzenia erekcji zostały opisane jako stały lub nawracający brak zdolności do uzyskania i utrzymania wzwodu, co uniemożliwia odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego. Objawy muszą utrzymywać się co najmniej przez 3 miesiące.

Zaburzenia mogą występować na tle psychicznym lub być związane z przyczyną organiczną.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Jak dochodzi do erekcji?

Do prawidłowej erekcji – uzyskania i utrzymania wzwodu – niezbędny jest napływ krwi do ciał jamistych prącia i ich rozszerzenie. Ten proces nie może zajść bez odpowiedniej stymulacji.

Fantazja (stymulacja psychogenna) lub stymulacja seksualna okolic genitalnych (stymulacja mechanoreceptorów) aktywują impulsy w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym co prowadzi do aktywacji układu przywspółczulnego. W konsekwencji uwalniany jest tlenku azotu, który wnika do komórek mięśniowych naczyń doprowadzających krew do prącia i ciał jamistych.

W efekcie dochodzi do relaksacji komórek mięśniowych, a krew tętnicza napływa do ciał jamistych prącia.

Jednocześnie zahamowany jest odpływ krwi naczyniami żylnymi, co umożliwia stopniowe powiększanie rozmiaru prącia i jego twardości oraz utrzymanie wzwodu przez czas, który pozwala na odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Rozumienie tego mechanizmu jest kluczowe w diagnostyce zaburzeń erekcji, jak i działania leków.

WAŻNE: Nocne erekcje to wzwody, które pojawiają się podczas snu w fazie REM, średnio 3-4 razy w ciągu nocy.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Co powoduje zaburzenia erekcji?

Opierając się na mechanizmie erekcji, zaburzenia wzwodu mogą być następstwem:

 • chorób prowadzących do uszkodzenia naczyń krwionośnych (miażdżyca, cukrzyca),
 • dysfunkcji układu nerwowego (neuropatia),
 • zaburzeń hormonalnych (w zakresie wydzielania testosteronu, prolaktyny i hormonów tarczycy),
 • problemów psychogennych (depresja, zaburzenia lękowe),
 • przyjmowania określonych leków (przeciwdepresyjne, leki hormonalne),
 • przebytych zabiegów (radykalna prostatektomia),
 • stosowania używek (papierosy, alkohol, narkotyki).

Zaburzenia erekcji diagnostyka

Punktem wyjścia do leczenia zaburzeń erekcji powinna być próba identyfikacji ich przyczyny. Może okazać się, że zaburzenia erekcji są tylko nieprzyjemną konsekwencją depresji, wtedy odpowiednie leczenie może okazać się wystarczające.

Mężczyzna, który zgłasza zaburzenia erekcji powinien zostać poddany szczegółowemu postepowaniu diagnostycznemu (wywiad uwzględniający dotychczasową aktywność seksualną i stan psychospołeczny, badanie fizykalne i badania dodatkowe, np. oznaczenie porannego stężenia testosteronu, glukozy lub HbA1c).

WAŻNE: W ustaleniu wstępnego rozpoznania przyczyn zaburzeń erekcji fundamentalną role odgrywa dobrze zebrany wywiad lekarski.

Rozmowa na temat seksualności może być krępująca, ale dla personelu medycznego zaburzenia erekcji to problem zdrowotny jak każdy inny, który znacząco pogarsza jakość życia pacjenta. Wizyta u lekarza może być trudna dla pacjenta, jednakże podstawą rozwiązania problemów związanych z erekcją jest szczera rozmowa.

Wpływ innych chorób na erekcję

Zaburzenia erekcji są uznawane za objaw podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej. Problem, który z punktu widzenia pacjenta pozornie dotyczy tylko jakości życia płciowego, może okazać się o wiele bardziej złożony.

Zaburzenia erekcji mogą być objawem lub powikłaniem choroby przewlekłej. Mogą być na przykład konsekwencją zaburzeń psychicznych (depresji,  problemów w związku) lub cukrzycy. W takim przypadku właściwe postępowanie diagnostyczne i ustalenie przyczyny problemu są kluczowe dla dalszego postępowania. Leczenie choroby podstawowej jest kluczowe w terapii zaburzeń erekcji.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Ćwiczenia fizyczne i dieta na zaburzenia erekcji

Istnieje szereg czynników ryzyka, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń erekcji albo stanowią ich bezpośrednią przyczynę. Chociaż niektórzy pacjenci wymagają leczenia farmakologicznego, to często ważna jest też modyfikacja stylu życia.

Nadwaga, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu są czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Mogą także prowadzić do zaburzeń erekcji. Modyfikacja stylu życia przez pacjenta polega na:

 • zmianie dotychczasowej diety na zdrowszą,
 • zwiększeniu aktywności fizycznej,
 • rzuceniu palenia.

Stwierdzenie zaburzeń erekcji i początek leczenia to dobra okazja na zmianę diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Takie zachowania dają efekty nie tylko w leczenia zaburzeń erekcji, ale wpływają na poprawą samopoczucia i zdrowia. Warto wykorzystać ten moment, gdy pojawia się duża motywacja na poprawę jakości życia seksualnego i wpłynąć również na poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Leczenie zaburzeń erekcji

Lekami zatwierdzonymi w leczeniu zaburzeń erekcji są przyjmowane w postaci tabletek inhibitory fosfodiestrazy typu 5 (PDE5i). Mechanizm działania tych leków polega na umożliwieniu uzyskania erekcji, dzięki blokowaniu enzymu PDE5 (fosfodiestrazy typu 5), który rozkłada związek pobudzający rozluźnienie mięśni naczyń prącia i ciał jamistych.

Należy pamiętać, że do uzyskania wzwodu konieczne jest skojarzenie leku ze stymulacją seksualną (bez odpowiedniego pobudzenia okolic genitalnych lub właściwej fantazji lek nie zadziała).

Leki na zaburzenia erekcji

Spośród PDE5i dostępne na rynku są:

 • sildenafil,
 • vardenafil,
 • tadalafil,
 • avanafil,

które różnią się głównie pod względem farmakokinetyki, a co za tym idzie sposobem dawkowania leku. Dostępne dane sugerują, że skuteczność wyżej wymienionych leków jest zbliżona.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Efekty uboczne w leczeniu zaburzeń erekcji

Najczęściej raportowane efekty uboczne dla PDE5i to:

 • dyspepsja,
 • ból głowy,
 • ból pleców,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • zaburzenia widzenia.

Avanafil rzadziej powoduje dyspepsję, tadalafil uczucie gorąca, a vardenafil i avanafil mialgię. Leki będące PDE5i powinny być stosowane z ostrożnością u osób z zaburzeniami funkcji nerek i wątroby, a w stopniu ciężkim są niewskazane.

Istnieją również przeciwwskazania u pacjentów przyjmujących tzw. nitraty (pochodne nitrogliceryny, stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych). Dawka leku jest ustalana indywidualnie dla pacjenta – np. W przypadku Sildenafilu przyjmowanie leku rozpoczyna się od dawki 50mg, którą można modyfikować w zależności od odpowiedzi.

Działanie leków na zaburzenia erekcji

Początek działania
(na ile przed planowanym stosunkiem należy przyjąć lek?)
Czas działania
(jak długo po przyjęciu leku utrzyma się jego efekt działania?)
Interakcja z posiłkiem
(kiedy należy przyjąć lek (przed czy po posiłku)?)
Sildenafil 6-12 godzin Tak/Po posiłku – nie.
Wardenafil 30-60 minut 6-12 godzin Tak/Po posiłku – nie. Posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu może spowolnić wchłanianie leku, tym samym opóźnić początek działania.
Tadalafil 36 godzin Nie.
Avanafil 15-30 minut 6-10 godzin Nie, z wyj. posiłku wysokotłuszczowego. Posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu może spowolnić wchłanianie leku, tym samym opóźnić początek działania.
 • Sildenafil: jest najdłużej obecny na rynku, dlatego dostępnych jest najwięcej danych dotyczących możliwych efektów ubocznych. Sildenafil umożliwia uzyskanie następnej erekcji w krótszym czasie niż byłoby to możliwe bez leczenia.
 • Tadalafil: cechuje najdłuższy czas działania nawet do 36 godzin.
 • Avanafil: charakteryzuje najszybszy początek działania może być przyjmowany zaledwie 15 minut przed planowanym stosunkiem płciowym.

Możliwe efekty uboczne przy stosowaniu sildenafilu to:

 • ból głowy,
 • dyspepsja,
 • biegunka,
 • rozkurcz naczyń,
 • katar sienny,
 • zaburzenia widzenia.

Vardenafil, tadalafil i avanafil cechują podobne efekty uboczne jak sildenafil, przy czym częściej zgłaszano zaburzenia widzenia barw.

Testosteron w leczeniu zaburzeń erekcji

Testosteron to ważny hormon związany z funkcjami seksualnymi u mężczyzn. Jeżeli pacjenci z zaburzeniami erekcji jednocześnie mają stwierdzony niedobór testosteronu (stężenie < 300 ng/dl, wspólnie z występowaniem charakterystycznych objawów), suplementacja testosteronu pod nadzorem lekarza może poprawić odpowiedź na leczenie PDE5i.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Suplementy w leczeniu zaburzeń erekcji

FDA (ang. Food and Drug Administration, Agencja ds. Żywności i Nadzoru Leków w USA) ostrzega konsumentów, by nie kupowali i nie przyjmowali suplementów, które są opisywane jako zwiększające libido i pewność seksualną.

Producenci często opisują suplementy jako produkty naturalne, przy czym wykazano, że mogą być one zanieczyszczone – zawierać inhibitory PDE5 lub ich analogi, co może być szczególnie niebezpieczne u osób, u których te leki są przeciwwskazane.

Aparaty próżniowe w leczeniu zaburzeń erekcji

Alternatywą dla leczenia farmakologicznego są aparaty próżniowe (ang. vacuum erection devices), które powodują napływ krwi do ciał jamistych, dzięki czemu umożliwiają uzyskanie wzwodu. Ponad 77% pacjentów i partnerów jest zadowolonych ze stosowania tej metody, która jest jednocześnie tania i skuteczna.

Leia também:  Co To Są Objawy Ogniskowe?

Preparaty próżniowe mogą być nabyte bez recepty. Mogą powodować ból i dyskomfort oraz problemy z ejakulacją.

Powinny być stosowane z ostrożnością u osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwe, ze stwierdzonymi w przeszłości zaburzeniami krzepnięcia lub priapizmem (długotrwałym, bolesnym wzwodem).

Pacjenci z tych grup powinni skonsultować się z lekarzem przed decyzją o wyborze aparatu próżniowego.

Zaburzenia erekcji na tle psychicznym

U pacjentów z zaburzeniami erekcji na tle psychogennym wskazana jest konsultacja z:

 • psychiatrą,
 • seksuologiem,
 • lub psychologiem.

Jeżeli przyczyną zaburzeń jest depresja, skuteczne okazać się mogą leki przeciwdepresyjne – np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Pomocna może okazać się również psychoterapia (w tej grupie pacjentów psychoterapia grupowa jest szczególnie skuteczna).

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Inne metody leczenia zaburzeń erekcji

Pozostałe metody leczenia zaburzeń erekcji to leczenie drugiego rzutu, które obejmuje:

 • iniekcje do ciał jamistych (prostaglandyna E1),
 • preparaty docewkowe,
 • leczenie skojarzone.

Leczenie trzeciego rzutu to zabiegi chirurgiczne – implanty ciał jamistych i zabiegi naczyniowe.

Iniekcje do ciał jamistych

Stosowane są najczęściej w przypadku braku skuteczności PDE5i lub preferencji pacjenta (niechęci do przyjmowania leków doustnie). Oceniane są jako skuteczne w uzyskiwaniu satysfakcjonującej erekcji u 53,7-100 % pacjentów. Najczęstsze efekty uboczne to priapizm i ból.

W przeciwieństwie do inhibitorów PDE5 iniekcje do ciał jamistych nie wymagają do działania pobudzenia seksualnego. Pierwsza testowa iniekcja powinna być wykonywana w gabinecie lekarskim przez specjalistę.

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

Zabiegi operacyjne

Wszczepienie protezy prącia jest skuteczną metodą. Należy pamiętać, że obarczone jest ryzykiem powikłań, jak:

 • zakażenie,
 • krwiak,
 • erozja tkanki,
 • zatrzymanie moczu,
 • w ostateczności konieczność usunięcia protezy.

Skuteczność i mała inwazyjność innych metod odsuwa zabiegi chirurgiczne na leczenie trzeciego rzutu, niemniej satysfakcja pacjentów po udanym leczeniu chirurgicznym sięga aż 90%. W wąskiej grupie pacjentów mogą być stosowane także zabiegi chirurgii naczyniowej.

WAŻNE: Zgodnie z niedawno opublikowanymi rekomendacjami (2018), podejmowanie decyzji o leczeniu zaburzeń erekcji powinno włączać pacjenta w proces decyzyjny. Lekarz powinien go poinformować (i jego partnera/partnerkę) o wszystkich dostępnych opcjach terapeutycznych, dla których nie istnieją przeciwwskazania. Ponadto pacjent powinien uzyskać wyczerpującą i zrozumiałą informację dotyczącego balansu korzyści i możliwego ryzyka związanego z wyborem każdej z metod leczenia.

Źródła:

Erectile dysfunction: AUA Guideline Burnett AL, i wsp.; J Urol 2018; 200:633

Treatment of male sexual dysfunction Khera M, Cunningham GR.; UpToDate, Topic 7469 Version 31.0

Zaburzenie erekcji w praktyce lekarza rodzinnego Jakima S, Zakliczyńska H.; Medycyna Praktyczna, Medycyna Rodzinna

https://www.mp.pl/medycynarodzinna/artykuly/170576,zaburzenia-erekcji-w-praktyce-lekarza-rodzinnego.html

Overview of male sexual dysfunction Cunningham GR, Rosen RC.; UpToDate, Topic 6840 Version 24.0

Dowiedz się więcej:

Zaburzenia erekcji jako wynik niepożądanego działania leków

https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska/article/view/33636

Neurogenne przyczyny zaburzeń erekcji

https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska/article/view/33650

Badanie doplerowskie w diagnostyce zaburzeń erekcji

https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska/article/view/33669

Zaburzenia erekcji – z czego się biorą? Jak je leczyć? – MaxOnForte.pl

Słaba erekcja lub brak erekcji ­– przyczyny zaburzeń erekcji

W Polsce problemy z erekcją dotyczą blisko 1,5 miliona mężczyzn. Wbrew obiegowym opiniom dolegliwość ta spotyka nie tylko starsze generacje, ale również coraz częściej zmagają się z nią młodsze pokolenia panów[1].

Niepełna erekcja lub całkowity brak erekcji bardzo często jest powodem wstydu, pogarsza samopoczucie, a  także ma bezpośredni wpływ na relacje w związku[2].  Czym są zaburzenia erekcji, jakie są ich przyczyny, a także jak sobie z nimi poradzić?

Zaburzenia erekcji – krótka definicja

 • Zaburzenie erekcji określa się jako stałą lub nawracającą niemożność uzyskania pełnego wzwodu i odbycia satysfakcjonującego stosunku seksualnego[1].
 • Słaba erekcja najczęściej spotykana jest u mężczyzn w średnim i starszym wieku (40-70 lat), a schorzenie to pogłębia się z naturalnym procesem starzenia się[1].
 • W Polsce niepełna erekcja dotyka już 1,5 miliona mężczyzn, zaś z tej liczby jedynie około 225 tysięcy podejmuje leczenie i zgłasza się ze swoim problemem do odpowiedniego specjalisty[1].

Jakie są główne przyczyny szybkiej erekcji?

Przyczyn niepełnej erekcji jest wiele. Mogą mieć one charakter fizyczny, jak również psychiczny. Najczęściej wskazuje się, że za problemy z erekcją odpowiadają połączone czynniki psychiczne i fizyczne.

Choć można dostrzec pewne rozgraniczenie: starsi mężczyźni zmagają się z tym schorzeniem ze względu na jego fizyczne podłoże, u młodszych za problemy ze wzwodem odpowiadają głównie czynniki psychiczne[3].

Co wywołuje zaburzenia erekcji?

 • choroby (cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca),
 • zaburzenia hormonalne i neurologiczne,
 • nieprawidłowa budowa lub uszkodzenie członka,
 • przebyte zabiegi operacyjne,
 • starzenie się organizmu,
 • używki (szczególnie alkohol i papierosy),
 • stres,
 • zła dieta,
 • zbyt mała aktywność fizyczna,
 • siedzący tryb życia,
 • niska samoocena,
 • lęk przed porażką seksualną,
 • wychowanie i religia,
 • kompleks małego przyrodzenia,
 • lęk przed posiadaniem dzieci,
 • niektóre leki (m.in. leki na nadciśnienie, antydepresanty)[3].

Objawy problemów z erekcją

Zaburzenia erekcji możemy rozpoznać po towarzyszących jej objawach. Do najczęściej występujących należą:

 • całkowita lub częściowa niemożność uzyskania erekcji,
 • wydłużony czas osiągnięcia wzwodu,
 • szybka erekcja zanikająca przed wytryskiem,
 • problemy z uzyskaniem ejakulacji,
 • niewielka ilość spermy,
 • niska jakość współżycia[4].

Jak wygląda diagnostyka problemów z erekcją?

Jeśli zauważymy u siebie stałe lub nawracające problemy ze wzwodem, bezwzględnie warto udać się do specjalisty. Zbyt długie zwlekanie i liczenie na to, że problem sam zniknie, może go tylko pogłębić. Ponadto słaba erekcja może być symptomem innych poważnych schorzeń, których w żadnym razie nie powinniśmy lekceważyć[3].

Dlatego warto wybrać się do lekarza, który na początku przeprowadzi krótki wywiad, a następnie badania (prącia, jąder, prostaty). Często może zlecić dodatkowe badania (badania moczu, krwi, ultrasonografię naczyń krwionośnych w członku, nocny test zaburzeń erekcji, rezonans magnetyczny), a także konsultacje seksuologiczne, psychologiczne, czy kardiologiczne[3][4].

Sposoby leczenia niepełnej erekcji

Metody leczenia w głównej mierze zależą od rodzaju czynników powodujących problem, dlatego tak istotna jest prawidłowa diagnoza. W przypadku stwierdzenia występowania czynników psychologicznych stosuje się najczęściej psychoterapię, poradnictwo seksualne, terapię dla par[3].

Jeśli za brak erekcji odpowiadają przyczyny organiczne, wówczas pacjent poddawany jest leczeniu farmakologicznemu, gdzie pierwszym etapem jest zażywanie odpowiednich leków[3].

Wśród nich najpowszechniejsze są inhibitory fosfodiesterazy typu 5[1], czyli między innymi Viagra oraz polskie preparaty, jak Maxon Active. To bezpieczny lek na potencję bez recepty, który jest dobrze tolerowany przez organizm.

Jeśli leki nie przyniosą znaczącej poprawy i nadal będziemy mieli jedynie szybką erekcję, przechodzi się do fazy leczenia poprzez zastosowanie urządzeń próżniowych i zabiegów chirurgicznych[3].

Co zrobić, aby uniknąć problemów ze słabą erekcją?

Duży wpływ na pogłębienie tego schorzenia ma nasz styl życia. Pośpiech, stres, brak aktywności fizycznej może prowadzić do dalszych zaburzeń. Dlatego istotne jest odstawienie wszelkich używek, znalezienie czasu na relaks.

Ponadto powinniśmy włączyć do diety dużą ilość warzyw, owoców, a przy tym unikać tłustych potraw (m.in. fast food’ów). Warto także regularnie się badać i pilnować poziomu cukru i cholesterolu we krwi[3].

 1. Źródła:
 1. Rabijewski M. Zaburzenia erekcji – etiologia i leczenie. Przegląd Urologiczny. 2006;4(38):46-50.
 2. Dadej R. Etiologia i leczenie zaburzeń wzwodu prącia. Geriatria. 2008;2:182-193
 3. Grabski B, Cichoń W. Zaburzenia erekcji. Dostęp online: https://seksuologia.mp.pl/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji Data dostępu02.2017
 4. Sławiński G. Zaburzenia erekcji w cukrzycy. Dostęp online: http://cukrzycapolska.pl/powiklania-cukrzycowe/zaburzenia-erekcji/ Data dostępu: 19.02.2017

Zaburzenia erekcji. Przyczyny, leczenie problemów z potencją

Problemy z potencją u mężczyzn mogą wystąpić w każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia. Zaburzenia erekcji dotyczą 16% mężczyzn w wieku od 20 do 75 lat. Jakie są przyczyny zaburzeń wzwodu i jak można je leczyć?

27 lipca 2021

Spis treści

Problemy z erekcją Przyczyny zaburzeń erekcji Nadmierna masturbacja a erekcja Zdrowie psychiczne a problemy z erekcją Leczenie problemów z erekcją Dieta wpływająca na erekcję Sposoby na potencję

Leia também:  Czy podczas miesiączki można zajść w ciążę?

Zaburzenia erekcji to niezdolność uzyskania i utrzymania wzwodu w czasie stosunku seksualnego. Problemom ze wzwodem może towarzyszyć dyskomfort i poczucie pogłębiającego się dystansu w relacji z partnerem.

Osoba mająca problemy z erekcją zaczyna unikać seksu i traci pewność siebie. Niska samoocena i szukanie winy po stronie partnera szkodliwie wpływają na relację w związku.

Warto więc jak najszybciej przełamać się i udać do specjalisty, który pomoże ustalić przyczynę problemu i wdroży odpowiednie leczenie.

Zaburzenia wzwodu mogą mieć różne przyczyny (choroby, czynniki psychogenne) i okres trwania (zaburzenia nabyte bądź pierwotne, czyli trwające całe życie). Mogą występować przy każdym stosunku seksualnym bądź podczas konkretnych sytuacji lub okoliczności. Zaburzenia różnią się również stopniem nasilenia – mogą być łagodne, umiarkowane i głębokie.

Do przyczyn zaburzeń erekcji można zaliczyć takie choroby jak:

 • cukrzyca
 • nadmiar cholesterolu we krwi (hiperlipidemia)
 • niedobór testosteronu (hipogonadyzm)
 • choroby tarczycy
 • nadciśnienie
 • miażdżyca
 • zespół metaboliczny
 • stwardnienie rozsiane
 • udar mózgu

Problemy ze wzwodem mogą także wynikać z urazów, np. urazu rdzenia kręgowego czy złamania miednicy. Ponadto, należy wymienić choroby dotyczące prącia, takie jak choroba Peyroniego czy złamanie prącia, które wpływają na zaburzenia erekcji.

Jedną z przyczyn zaburzeń erekcji jest nadmierna, codzienna masturbacja. Może pojawić się przedwczesny wytrysk bądź właśnie problem ze wzwodem.

Z powodu zbyt częstej masturbacji penis może mieć osłabioną wrażliwość na bodźce i z czasem mężczyzna potrzebuje coraz większej stymulacji, by doszło do erekcji.

Ponadto, mężczyzna, który zbyt często się onanizuje może również mieć problemy płodnością – częste wytryski powodują, że plemniki są niedojrzałe, słabe oraz może zmniejszyć się ich ilość w spermie.

Do czynników wpływających na erekcję w sferze zdrowia psychicznego można zaliczyć:

 • depresję
 • nerwicę
 • chorobę afektywną dwubiegunową
 • silny stan lękowy
 • przewlekły stres
 • traumę na tle seksualnym
 • zmęczenie i przepracowanie
 • problemy w związku
 • uzależnienie od alkoholu i narkotyków

Impotencja psychogenna określana jest jako niezdolność do odbycia stosunku z powodu zaburzeń wzwodu, którego źródło leży w problemach emocjonalnych mężczyzny.

Impotencja psychogenna dotyczy aż 10% osób, u których zdiagnozowano zaburzenia erekcji.

Mężczyźni ze zdiagnozowaną impotencją psychogenną borykają się z kompleksami i lękami w sferze seksualnej, a blokada psychiczna uniemożliwia im odbycie stosunku seksualnego.

Przede wszystkim należy upewnić się, czy zaburzenia erekcji mają podłoże chorobowe czy emocjonalne. Warto więc zacząć szukanie przyczyn od wizyty u internisty bądź urologa i wykonać odpowiednie badania laboratoryjnie.

Najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji są choroby somatyczne, takie jak: nadciśnienie, miażdżyca, zmiany hormonalne czy cukrzyca. Jeżeli wyniki badań wykluczają choroby somatyczne, należy zwrócić się o pomoc do psychologa bądź seksuologa.

Impotencję psychogenną leczy się poprzez uczestnictwo w terapii indywidualnej bądź z udziałem partnera, techniki relaksacyjne czy hipnozę. Celem jest dojście do źródła problemu – mogą to być kompleksy, trauma, przewlekły stres, presja czy relacje z drugą osobą.

Jednym z domowych sposobów dbania o potencję jest odpowiednia dieta i suplementacja. Mężczyzna powinien przyjrzeć się swojemu jadłospisowi i jego wartościom odżywczym. Jeżeli odczuje taką potrzebę, może umówić się na konsultację u dietetyka.

Witaminy i minerały takie jak: witamina D i E, kwasy omega-3, cynk, selen i arginina pozytywnie wpływają na poziom testosteronu, który jest odpowiedzialny m.in. właśnie za wzwód. Popularne są także ziołowe preparaty na potencję, takie jak żeń-szeń, szafran czy korzeń maca.

Dieta podnosząca poziom testosteronu powinna być bogata w cynk. Jego doskonałym źródłem są otręby, orzechy bądź pełnoziarniste pieczywo. Kolejnym ważnym składnikiem jest selen, który jest silnym antyoksydantem. Można go znaleźć w takich produktach jak ryby, pestki dyni, brązowy ryż czy chude mięso.

Źródło witaminy E z kolei znajdziemy w tłustych rybach, ziarnach zbóż, migdałach i orzechach. Do diety warto włączyć również kwasy omega-3, które można pozyskać z takich produktów jak olej lniany czy tłuste ryby morskie.

Można również włączyć do swojej diety kakao i proteiny, które poprawiają ukrwienie penisa i wydłużają czas wzwodu. Warto ograniczyć tłuszcze nasycone, cukry proste i ilość soli w daniach.

Mężczyźni, niezależnie od wieku, powinni regularnie się badać. Wczesne wykrycie danych schorzeń wpływających na wzwód może znacznie przyczynić się do szybszej rekonwalescencji.

Warto zadbać o swoje zdrowie psychiczne, niezależnie od przyczyn problemów z erekcją.

Zalecane jest rozładowywanie napięcia emocjonalnego i stresu poprzez techniki relaksacyjne, wysiłek fizyczny, jakościowy sen i masaż.

Masz problemy z erekcją? Porozmawiaj o swoich obawach ze specjalistami. Na haloDoctor możesz skontaktować się online z internistą, urologiem, psychologiem czy seksuologiem. Umów się na e-Wizytę i porozmawiaj z lekarzem kiedy chcesz.

Zaburzenia erekcji, czyli przychodzi facet do lekarza

Wg definicji zaburzenia erekcji oznaczają, iż mężczyzna w ciągu kilku miesięcy (zazwyczaj mówi się o pół roku) nie jest w stanie odbyć satysfakcjonującego stosunku. Co jest jego objawem? Niemożność utrzymania erekcji lub jej całkowity brak.

Główną substancją, której niski poziom uniemożliwia wzwód, jest cykliczny monofosforan guanozyny (cGMP). Powstaje on, gdy tlenek azotu uruchamia enzym – cyklazę guanylanową, odpowiedzialny za produkcję wspomnianego cGMP. Te zaś pozwala na m.in.

rozkurcz ciał jamistych, co umożliwia napływ krwi.

Uważa się, iż w Polsce dotkniętych ZE może być nawet do 3 mln mężczyzn. Wbrew obiegowej opinii problem ten nie dotyczy głównie panów po 40. roku życia, ale także tych, którzy dopiero rozpoczęli życie seksualne. Utrudnieniem w ocenie skali zjawiska jest fakt, iż mężczyźni zazwyczaj czekają od dwóch do nawet pięciu (!) lat nim podejmą leczenie.

Wiąże się to z przejmującym poczuciem wstydu, obniżonej samoocenie oraz z niskiej świadomości związku problemów z erekcją z innymi dolegliwościami. Dlatego kiedy mężczyzna wycofuje się ze współżycia, może tak być z wielu powodów, niemniej nie warto odwlekać postawienia diagnozy i leczenia.

Przyczyny zaburzeń erekcji

Dla wielu panów problemy z potencją wynikają z psychiki. Zaliczymy do tej kategorii wszelkie urazy na tle seksualnym, które podświadomie mogą blokować erekcję i satysfakcję ze współżycia.

Obawy rodzi również własna sprawność oraz strach przed niepowodzeniem w łóżku, co wiąże się np. z kompleksem małego członka. Dla każdego mężczyzny są to emocje niezwykle silne, nierzadko podważające ich samostanowienie.

Podobnie problemy ze wzwodem mogą powodować wszelkie wątpliwości co do własnej orientacji seksualnej lub np. status relacji, w której się znajduje.

Inną z przyczyn zaburzenia erekcji często bywa depresja, zarówno z powodu przyjmowanych leków, jak i trudności z funkcjonowaniem wraz z chorobą. Wobec stygmatyzacji mężczyzn z zaburzeniami WHO zaproponowało wykluczenie ze słownika medycznego określenia „impotencja” na rzecz właśnie zaburzeń erekcji.

Drugą grupą przyczyn zaburzenia erekcji są te czysto fizyczne. Na występowanie dolegliwości wpływ może mieć sama anatomia penisa i ewentualne nieprawidłowości. Najwięcej panów zgłasza takie problemy w połączeniu z cukrzycą oraz chorobami układu krwionośnego (nadciśnienie i miażdżyca w szczególności).

Ponadto, ponad 20% osób z zaburzeniami erekcji to te palące papierosy – jak wiemy, palenie powoduje zwężanie naczyń krwionośnych. Palenie osłabia więc napływ krwi do ciał jamistych i uniemożliwia odbycie satysfakcjonującego stosunku. Podobnie oddziałują wysoki poziom cholesterolu oraz otyłość.

Stąd warto zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ zaburzenia są zwiastunem chorób (w szczególności cukrzycy i chorób serca), które nie dają na tę chwilę innych objawów. Na regularne występowanie wzwodu wpływają również interwencje chirurgiczne w okolicach narządów płciowych i nowotwory wraz z efektami radioterapii.

Pod uwagę należy wziąć również urazy, np. kręgosłupa oraz nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Domowe sposoby na zaburzenia erekcji

Jeśli Twój partner przeżywa powyższe dolegliwości, to pamiętaj, aby w tych trudnych chwilach być dla niego wsparciem. Nie szukaj przyczyn w sobie, zastanów się, jaka jest wasza relacja i co w niej może być lepsze. Podstawą każdej zdrowej relacji jest rozmowa.

Leia também:  Jakie Są Objawy Zapalenia Stawu Kolanowego?

Postaraj się podczas niej namówić swego mężczyznę na wizytę u lekarza, ponieważ działania na własną rękę (tabletki na potencję to dobre rozwiązanie, ale na krótki czas) mogą skończyć się jeszcze większą frustracją u was obojga.

Zdrowy, pełnowartościowy seks to przecież ważny element życia i sposób na utrwalenie uczuć, ale i na rozładowanie napięcia, które gromadzimy w codziennym pędzie.

Co może uczynić Twój partner poza wizytą u lekarza? Na pewno zmienić tryb życia. Ograniczyć stres, zmienić dietę (obecność witaminy C oraz witamin z grupy B kluczowa), pozbyć się alkoholu oraz przede wszystkim papierosów.

Aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na poprawę stanu układu krążeniowego. Wsparta zdrową dietą powinna przynieść nie tylko lepsze samopoczucie, ale i większą satysfakcję z życia łóżkowego.

Jeśli i tu jednak nadal nie widać poprawy, medycyna proponuje szereg rozwiązań.

Leczenie zaburzeń erekcji

Odpowiedni lekarz – seksuolog, urolog, psycholog lub androlog – przystosuje do danego stopnia zaburzeń odpowiednią terapię. Nie zawsze musi to być leczenie farmaceutykami. Bardzo często odpowiednio poprowadzona rozmowa (psychoterapia) pozwala na odzyskanie sprawności. Wśród leków natomiast na polskim rynku dominują te z 25 mg dawką Sildenafilu (syldenafilu).

Jest to substancja, która wpływa na podwyższenie wspomnianego wcześniej cGMP i jest dostępna w gumach i tabletkach bez recepty. Należy je jednak stosować ściśle z zaleceniami i przeciwwskazaniami. Alternatywne preparaty zawierają m.in. żeń-szeń, pobudzającą guaranę oraz istotne witaminy.

Ich suplementacja z pewnością nie zaszkodzi, zwłaszcza, gdy mamy problem z utrzymaniem zbilansowanej diety.

Inne sposoby na leczenie zaburzeń to wszczepienie specjalnej pompki i zbiornika, który wypełniony solą fizjologiczną pozwala na osiągnięcie erekcji na żądanie. W Polsce jest to jednak metoda bardzo droga i niestety nie refundowana.

Rzadko stosuje się również bezpośrednie wstrzykiwanie substancji, które poprawiają krążenie w penisie i zapewniają po kilkunastu minutach erekcję. Nie można ich jednak używać częściej niż raz dziennie, a i jest to zabieg bolesny.

Problemy z erekcją – leczenie zaburzeń erekcji falą Poznań 1

Problemy ze wzwodem dotyczą 1,5 mln mężczyzn w Polsce. Co drugi mężczyzna po 50 roku życia ma problemy z erekcją. Problem braku erekcji może pojawić się jednak dużo wcześniej.

 • Przeczytaj do końca ten artykuł, a dowiesz się jak poprawić swoją erekcję w 6 tygodni.
 • Przyczyny problemów z erekcją to rozmaite stany, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres, depresja, a także stany po operacji w obrębie prostaty (gruczołu krokowego) – usunięcie prostaty (prostatektomia radykalna).
 • Jednym z pierwszych symptomów wystąpienia problemów z erekcją, może być brak porannego wzwodu.

Problemy z erekcją – lekarz czy domowe sposoby na potencję?

Często przed kontaktem ze specjalistami Pacjenci stosują domowe sposoby na wzmocnienie erekcji takie jak odpowiednio dobrana aktywność fizyczna, dieta czy zioła, które mogą być elementem profesjonalnego leczenia problemów z erekcją.

By w pełni i prawidłowo rozpoznać przyczyny zaburzeń erekcji często Pacjenci trafiają do takich specjalistów jak: seksuolog, urolog, kardiolog, diabetolog, androlog czy psychoterapeuta.

Leczenie impotencji, czyli o co chodzi?

W życiu codziennym problem z erekcją jest wymiennie nazywany “impotencją”, “zaburzeniami wzwodu”, “problemami z potencją” czy “zaburzeniami erekcji” i bywa traktowany jako temat tabu.

Impotencja co to jest?

Impotencja to sytuacja gdy mężczyzna chce osiągnąć i utrzymać wzwód członka, a z różnych przyczyn okazuje się to niemożliwe. Impotencja to zaburzenie polegające na braku możliwości utrzymania wzwodu członka tak długo, aby umożliwiło to mężczyźnie współżycie seksualne.

 1. Zaburzenia wzwodu są definiowane jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu w stopniu umożliwiającym odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego.
 2. Tymczasem dziś w XXI wieku problem z erekcją można skutecznie wyleczyć.
 3. Leczenie problemów ze wzwodem ma na celu umożliwienie Pacjentowi powrotu do aktywnego i satysfakcjonującego życia seksualnego.

Podstawowe metody leczenia impotencji to:

 1. psychoterapia,
 2. leczenie zaburzeń erekcji falą uderzeniową
 3. leczenie doustne środkami farmakologicznymi,
 4. leczenie farmakologiczne za pomocą wstrzyknięć do ciał jamistych,
 5. leczenie chirurgiczne (proteza penisa, chirurgia naczyniowa i mikrochirurgia),
 6. leczenie za pomocą urządzeń próżniowych.

Leczenie Impotencji – jak sobie poradzić z problemami z erekcją bez tabletek na potencję

 

Korzyści leczenia metodą LSWT ( falą uderzeniową) w zaburzeniach erekcji:

 • Rehabilitacja urologiczna leczy przyczyny problemów z erekcją, a nie tylko objawy;
 • Pierwsze efekty, w postaci wzmocnienia erekcji, pojawiają się po 2-3 sesjach zabiegowych;
 • Pozytywne efekty uzyskuje się u ok. 70-80% pacjentów – efekty leczenia zaburzeń erekcji – zobacz;
 • Pojawienie się spontanicznych erekcji bez tabletek na erekcję;
 • Terapia ESWT jest nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna;
 • Uruchamia naturalne i fizjologiczne mechanizmy naprawcze, zwiększając przepływ krwi;
 • Przywraca radość z życia seksualnego, dzięki stabilnej, dłuższej i mocniejszej erekcji;
 • Nie wyklucza stosowania innych metod terapeutycznych (np. farmakoterapii).
 • Dzięki eliminacji problemów z erekcją pozwala poprawić życie płciowe i wzmocnić doznania w czasie stosunku.

TY I TWOJA PARTNERKA POCZUJECIE RÓŻNICĘ!

.

Skuteczność leczenia braku potencji – 80%

Skuteczność metody L-ESWT w leczeniu impotencji potwierdzają liczne badania naukowe. Od 2013 roku procedura znalazła się w obrębie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jako jedna z możliwości terapeutycznych w leczeniu zaburzeń erekcji.

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność w leczeniu wzwodu na poziomie 80%. Co oznacza, że u 80% mężczyzn po zakończonym leczeniu problemów z erekcją uzyskuje się poprawę funkcji erekcyjnej i możliwe jest jej uzyskanie i utrzymanie bez konieczności zażywania mocnych leków czy tabletek na potencję.

Natomiast pozostała część mężczyzn poddanych terapii (20% ) lepiej reaguje na podanie leków – erekcja staje się łatwiejsza do uzyskania i twardsza. Metoda sprawdza się również u osób słabo reagujących na farmakoterapię. Badania potwierdzają trwałość uzyskanego efektu.

Leczenie zaburzeń erekcji fala uderzeniową – badania naukowe

W 2016 roku opublikowano analizę dotychczasowych badań klinicznych dotyczących leczenia zaburzeń erekcji falą uderzeniową (Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function Eur Urol 2016). Publikacja definitywnie potwierdziła skuteczność leczenia zaburzeń wzwodu metodą ESWT.

Zobacz efekty terapii leczenia potencji i wzwodu metodą LSWT – zaburzenia wzwodu zdjęcia.

ESWT  na problemy z erekcją- to skuteczny środek

na potencję bez recepty

Terapię L-ESWT stosuje się głównie u mężczyzn, u których problemy z erekcją mają podłoże naczyniowe. Głównymi grupami ryzyka dla naczyniopochodnych zaburzeń erekcji są palacze, mężczyźni z nadwagą oraz mężczyźni w wieku 40+.

Leczenie zaburzeń erekcji obejmuje 6 sesji terapeutycznych, pierwsze efekty pojawiają się po dwóch-trzech zabiegach. Natomiast uzyskanie pełnej poprawy wymaga odbycia pełnego cyklu zabiegowego i obejmuje czas, który jest niezbędny do powstania nowej sieci naczyniowej.

Leczenie zaburzeń erekcji falą uderzeniową cena

Pełen cykl terapeutyczny obejmuje 6 zabiegów. Terapia falą uderzeniową LSWT odbywa się 1 raz w tygodniu. Koszt pełnego cyklu to 3000 zł. Natomiast koszt pojedynczego zabiegu wynosi 500 zł.

Przed rozpoczęciem terapii zaburzeń erekcji wymagana jest wizyta kwalifikacyjna z badaniem USG, której koszt wynosi 200 zł. Zapewniamy pełną dyskrecję i gwarantujemy życzliwe podejście.

Prowadzimy również:

 • leczenie nietrzymania moczu oraz innych zaburzeń w obrębie dna miednicy – więcej.
 • leczenie impotencji po usunięciu prostaty (prostatektomii radykalnej)
 • Wyniki najnowszych badań w zakresie leczenia zaburzeń erekcji u Pacjentów po usunięciu prostaty:
 • Zadzwoń – zapytaj:
 • Tel: 503-733-127

TY I TWOJA PARTNERKA POCZUJECIE RÓŻNICĘ!

 1. OPINIE O NAS:
 2. W dalszej części artykułu dowiesz się:
 3. Jakie jeszcze inne metody stosuje się w leczeniu zaburzeń erekcji?
 4. Kiedy warto rozważyć operację na problemy z erekcją?
 5. Jakie ćwiczenia pomagają wzmocnić funkcję erekcyjną?

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*