Rehabilitacja Jakie Pkd?

Podklasa PKD 86.90. A obejmuje: indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia,hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Jakie PKD dla fizjoterapeuty?

d) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

Podklasa ta obejmuje: indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Jakie PKD dla gabinetu logopedycznego?

Zgodnie z odpowiedzią z GUS działalność Wnioskodawcy jest prawidłowo zakwalifikowana bowiem: usługi logopedy, psychologa, terapeuty SI, pedagoga, nauczyciela angielskiego i rytmiki mieszczą się w PKD 85.60Z, 85.59. A i 85.59. B jeśli są świadczone dla przedszkoli i innych placówek edukacyjnych (załącznik nr 1).

Co to dzialalnosc paramedyczna?

Sekcja ta obejmuje: – opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, – działalność fizjoterapeutyczną, – działalność pogotowia ratunkowego, – pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, – pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w

Jakie PKD dla ratownika medycznego?

– ratownictwa medycznego wykonywanego przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zostały zakwalifikowane do grupy PKD 85.12.

Jakie PKD dla psychologa?

Kod PKD stosowany w działalności psychoterapeutycznej to: 86.90. E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Jakie wymogi musi spełniać gabinet fizjoterapii?

Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii wskazują, że pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • Jaki kod PKD dla dietetyka?

  Jako dietetyk powinieneś wybrać pozycję „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana”, czyli Twój kod PKD to 86.90. E.

  Jakie PKD dla szkoleń?

  Podstawowy numer PKD dla firmy szkoleniowej to 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  Leia também:  Como aliviar a dor da cólica biliar: 11 passos

  Jakie PKD na coaching?

  Działalność ta stanowi formy edukacji, jest sklasyfikowana w PKD pod numerem 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane).

  Co oznacza kod PKD 47.99 Z?

  PKD 47.99. Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 62.09. Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

  Kto może prowadzić działalność paramedyczna?

  86.90.D – Działalność paramedyczna

  Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

  Jak założyć działalność paramedyczna?

  Wystarczy zarejestrować w urzędzie firmę z kodem PKD 86.90. D (działalność paramedyczna). – Ogólna zasada mówi, że w procesie leczenia zwracamy się do jakichś innych form pomocy, gdy te oficjalne istniejące nie zaspokajają w wystarczający sposób naszych potrzeb.

  Jakie PKD dla restauracji?

  A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Sekcja ta obejmuje: – zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

  Co to jest PKD i PKWiU?

  Kody PKD to kody, określające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast kody PKWiU są to kody określające konkretne usługi lub też konkretne towary.

  Jaka forma opodatkowania dla ratownika medycznego?

  Jaka stawka opodatkowania będzie miała zastosowanie? Ratownik medyczny nie został wymieniony wśród zawodów medyków, które będą mogły rozliczać się przez ryczałt. Odpowiedź: Tak. Ratownik medyczny będzie mógł w 2022 roku korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *