Przymusowe Leczenie Jakie Choroby?

Wymienia on gruźlicę w stadium prątkowania, błonicę, cholerę, dur brzuszny, dur rzekomy A, B, C, dur wysypkowy, dżumę, grypę H5 i H7, ostre nagminne porażenie dziecięce oraz inne porażenia wiotkie (w tym zespół Guillaina-Barrégo), ospę prawdziwą, SARS, tularemię, wąglik, wściekliznę, zapalenie mózgu i opon mózgowych,

Jakie jest leczenie przymusowe?

Leczenie przymusowe 1 Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do 2 W przypadkach nagłych osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do 3 Dotychczasowe zachowanie osoby chorej psychicznie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio More

Co to jest badanie przymusowe?

Badanie przymusowe. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona

Czy przymusowe leczenie dotyczy osób chorych psychicznie?

Przymusowe leczenie może dotyczyć osoby chorej psychicznie,która stwarza zagrożenie dla siebie lub innych osób z powodu zaburzeń psychicznych art.23 ustawy o ochr.zdrowia psychicznego

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*