Od Kiedy Leczenie Bez Ubezpieczenia?

Prawdopodobnie już od stycznia 2018 r. darmowych świadczeń POZ będą mogli skorzystać wszyscy nieubezpieczeni. Od 12 stycznia br. do stycznia 2018 r. wprowadzony zostanie okres przejściowy, podczas którego z podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli korzystać wszyscy, którzy:

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*