Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Tak wygląda klasyczny opis bólów głowy o charakterze migrenowym, który spotyka lekarz.

Kogo dotyka migrena?

Chociaż bóle głowy nie dotyczą wyłącznie kobiet, to mężczyźni stanowią jednak mniejszość. W ciągu roku około siedemnaście na sto kobiet będzie miało migrenę, natomiast wśród mężczyzn tylko ok sześciu na stu doświadczy tego rodzaju bólu głowy.

Migrena bez aury stanowi najczęstszą postać i stanowi ok 75% bólów migrenowych.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Objawy migreny – migrena z aurą, migrena bez aury, faza zwiastunowa migreny

Przebieg migreny można podzielić na kilka etapów. Nie wszystkie etapy muszą występować w trakcie ataku:

Faza prodromalna (zwiastunowa) migreny

Występuje nawet do 77 proc. napadów, rozpoczynając się w okresie 24 do 48 godzin przed bólem głowy.

Wśród objawów zwiastunowych migreny można wymienić:

 • zwiększone częstość ziewania,
 • uczucie euforii,
 • obniżenie nastroju,
 • zwiększoną drażliwość,
 • zwiększony apetyt,
 • uczucie sztywność karku.

Aura migrenowa

Dotyczy około 25% osób z migrenami i polega na obecności przemijających objawów neurologicznych, trwających zazwyczaj nie dłużej niż jedną godzinę.  Objawy te można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne:

 • dodatkowe wrażenia wzrokowe (aura wzrokowa),
 • czuciowe (aura czuciowa),
 • słuchowe,
 • ruchowe

Objawy negatywne:

 • niedowład kończyny,
 • zaburzenia mowy.

Najczęściej aura przybiera obraz aury wzrokowej z obrazem charakterystycznej „fortyfikacji” widocznej obuocznie. Aura poprzedza ból głowy, jednak może także występować w trakcie bólu głowy.

Objawy aury migrenowej z racji ich charakteru powinny być zweryfikowane przez lekarza z racji tego, że podobne objawy mogą występować przy innych poważnych chorobach neurologicznych. Osoba nie mająca doświadczenia medycznego może mieć trudności z rozróżnieniem charakteru i przyczyny objawów.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Ból głowy migrenowy

 • Jest najczęściej, ale nie zawsze, jednostronny i ma tendencję do pulsowania, szczególnie przy znacznym nasileniu.
 • Nasilenie bólu głowy określa się według jedenastostopniowej skali VAS, gdzie 0 oznacza brak bólu głowy, a 10 najgorszy ból głowy w życiu.
 • Poza bólem głowy mogą mieć miejsca także objawy dodatkowe takie jak:
 • nadwrażliwość na światło,
 • dźwięki,
 • zapachy,
 • przeczulica skórna.

Często występują także nudności oraz może dochodzić do wymiotów.

Przy znacznym nasileniu bólów głowy aktywność fizyczna jest najczęściej źle tolerowana z racji dalszego zwiększenia odczuwania dolegliwości.

Migrena nagła, migrena nocna, faza pomigrenowa

Ból głowy migrenowy praktycznie nigdy nie zaczyna się w sposób nagły i gwałtowny. W przypadku kiedy ból głowy rozpocznie się w sposób nagły w ciągu kilku sekund powinno to być powodem niezwłocznego udania się do lekarza celem zweryfikowania możliwej przyczyny objawów.

Bóle głowy nieleczone mogą trwać przez kilka godzin, jednak mogą się także utrzymywać przez kilka dni. Wiele ataków kończy się po śnie. Występowanie bólów głowy w nocy, wybudzających podczas snu powinno skłonić do wizyty u lekarza celem zweryfikowania przyczyny objawów.

Faza pomigrenowa (postdromalna)

Możliwa faza po ustąpieniu bólu głowy, kiedy gwałtowne ruchy głową mogą nasilać bóle głowy. Pacjent może w tym okresie czuć się wyczerpany lub rzadziej odczuwać niewielką euforię.

Dokładne kryteria rozpoznania migreny są opisane w trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3). Rozpoznanie migreny oparte jest przede wszystkim na wywiadzie.

Migrena – przyczyny

Przyczyna i patofizjologia migreny nie są dobrze znane. Z biegiem lat badania nad patofizjologią migreny skupiały się na fizjologii i farmakologii bólu głowy, zmianach w korze mózgowej związanych z objawami aury, a ostatnio na genetyce leżącej u podstaw zespołów migrenowych1.

Wcześniejsza teoria naczyniowa migreny podejrzewająca, że przyczyną migreny jest skurcz naczyń krwionośnych została zaniechana i uznana za nieprawidłową.

Obecnie uznaje się, że u podstaw bólów głowy migrenowych leży depolaryzacja neuronalna rozprzestrzeniająca się w korze mózgowej, która odpowiedzialna jest za okres prodromalny i aury migrenowe.

W wyniku fali depolaryzacyjnej dochodzi do aktywacji neuronów bólowych nerwu trójdzielnego, które na drodze odruchowej powodują centralne i obwodowe objawy bólu głowy. Z czasem dochodzi do objawu nadwrażliwości neuronów (tzw. sensytyzacji), czyli zmniejszenia się progu odpowiedzi.

Zwiększa się wielkość odpowiedzi i rozszerzają się pola odpowiedzi lub rozwijania się spontanicznej aktywność neuronalnej co powoduje rozwijanie się migreny przewlekłej.

Peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) może również odgrywać rolę w patofizjologii migreny.

Należy podkreślić, że migrena jest zespołem objawów, który w większości przypadków jest dziedziczony. Jednak analiza segregacji nie identyfikuje żadnego pojedynczego mendlowskiego wzoru dziedziczenia we wspólnych postaciach migreny.

Najprawdopodobniej migrena jest zaburzeniem wielogenowym, złożonym genetycznie. Oznacza to, że wiele genów w różnych miejscach genomu działa w połączeniu z czynnikami środowiskowymi.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Leczenie migreny

Leczenie można podzielić na:

 • leczenie niefarmakologiczne
 • leczenie farmakologiczne.

Leczenie niefarmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie profilaktyczne
 • leczenie przyczynowe

Profilaktyka niefarmakologiczna to przede wszystkim określenie i unikanie czynników wyzwalających bóle głowy o charakterze migrenowym.

Wśród czynników, które mogą powodować lub nasilać bóle głowy migrenowe możne wymienić:

 • stres emocjonalny,
 • zmiany hormonalne u kobiet,
 • niedojedzenie,
 • zmiany pogody,
 • zmiany rytmu snu,
 • perfumy lub zapachy,
 • ból karku,
 • światło,
 • alkohol,
 • palenie,
 • późne wstawanie,
 • ciepła temperatura,
 • jedzenie,
 • wysiłek fizyczny,
 • aktywność seksualna2.

Zbiór możliwych przyczyn nasilających lub wyzwalających bóle głowy migrenowe nosi nazwę trigerów czyli tak zwanych wyzwalaczy bólów głowy migrenowych. Do klasycznych wyzwalaczy opisywanych literaturze należą także czerwone wino oraz ser pleśniowy.

Leczenie niefarmakologiczne to także między innymi:

 • terapia behawioralna np. biofeedback, terapia poznawczo-behawioralna, zarządzanie stresem, terapia relaksacyjna
 • fizykoterapia np. ćwiczenia, zimne okłady, ciepłe okłady, stymulacja elektryczna
 • zmiana stylu życia np. prawidłowa higiena snu, regularne spożywanie posiłków, zwiększenie ruchu
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Leczenie farmakologiczne jest uznawane za najbardziej skuteczna pod względem efektywności.

Leczenie farmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie doraźne
 • leczenie profilaktyczne

Leczenie doraźne migreny to takie, które przyjmuje się w przypadku wystąpienia ataku migreny. Leczenie profilaktyczne proponuje się dodatkowo u pacjentów z większą ilością ataków (przynajmniej 4 dni bólowe w ciągu miesiąca) celem zmniejszenia ich częstości lub nasilenia.

Migrena w czasie ciąży

W przypadku leczenia profilaktycznego leki przyjmuje się codziennie niezależnie od tego czy bóle głowy występują czy też nie. Jest to kłopotliwe szczególnie u młodych kobiet, które często myślą o zajściu w ciążę.

W trakcie przyjmowania leków profilaktycznych należy upewnić się czy nie stanowią one przeciwwskazania do zajścia w ciążę.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Leki na migrenę

Najbardziej skutecznymi lekami doraźnymi na migrenę są tryptany.

Jest wiele różnych tryptanów np.:

 • sumutryptan,
 • zolmitryptan.

Stosuje się także, szczególnie przy mniejszych bólach lub przy nietolerancji tryptanów niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak:

 • kwas acetylosalicylowy,
 • diklofenak,
 • naproksen, itp.

W leczeniu profilaktycznym lekami stosowanymi w pierwszej kolejności są między innymi:

 • propranolol,
 • amitryptylina,
 • topiramat,
 • sporadycznie kwas walproinowy.

Leczenie migreny toksyną botulinową

W leczeniu profilaktycznym w migrenie przewlekłej tzn. między innymi wtedy kiedy bóle głowy migrenowe występują przynajmniej 8 razy w miesiącu, można także stosować toksynę botulinową, którą podaje się pacjentowi według odpowiedniej procedury co trzy miesiące.

Toksyna botulinowa stosowana w leczeniu migreny jest naturalnie występującym białkiem pochodzenia bakteryjnego. W toku produkcji białka są usuwane z bakterii i poddawane procesom technologicznym.

Toksyna botulinowa podawana jest igłą w okolice głowy i szyi pacjenta. Uważa się, że lek blokuje sygnały bólowe, przez co odczuwanie bólu jest rzadsze, a sam ból jest łagodniejszy.

Terapia toksyną jest bezpieczna i skuteczna, nie może być jednak stosowana u wszystkich pacjentów. Z uwagi na występujące przeciwwskazania, z leczenia nie mogą skorzystać osoby z nadwrażliwością na składniki leku, pacjentki w ciąży i karmiące piersią oraz osoby, u których w miejscu wstrzyknięcia występują stany zapalne.

Leczenie tą metodą należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Do leczenia toksyną botulinową kwalifikują się pacjenci u których występują bóle głowy przez minimum 15 dni w miesiącu, w tym bóle migrenowe co najmniej 8 razy w miesiącu. Przed kwalifikacją do leczenia i w celu monitorowania jego skuteczności lekarz może poprosić Cię o notowanie epizodów bólu głowy w dzienniczku. Przykładowy kalendarz znajdziesz w załączniku, pod artykułem.

Przy ataku migreny stosuje się także inne leki, które maja zmniejszyć objawy towarzyszące napadowi migreny. Należy tutaj wspomnieć o lekach przeciwwymiotnych, uspokajających, nasennych.

 1. Najlepiej leczenie bólów migrenowych zaplanować wspólnie z lekarzem, który przedstawi możliwe i aktualne sposoby leczenia.
 2. Doraźnie przy wystąpieniu sporadycznego bólu głowy można wspomóc się lekami dostępnymi bez recepty lub poradzić farmaceuty w aptece.
 3. Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Migrena – rozpoznanie

Rozpoznanie migreny jest przede wszystkim rozpoznaniem na podstawie typowego wywiadu i obrazu klinicznego. Badanie neurologiczne u zdrowej osoby pomiędzy atakami migreny jest prawidłowe.

Jeżeli badanie neurologiczne jest prawidłowe, spełnione są kryteria migreny wg. ICHD-3 i nie ma podejrzenia innego schorzenia powodującego bole głowy, pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i można z czystym sumieniem postawić rozpoznanie migreny.

Każdy przypadek wątpliwy lub nie spełniający kryteriów rozpoznania migreny wymaga oceny specjalistycznej i rozważenia konieczności dalszej ewentualnej diagnostyki.

Migrena – powikłania

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy opisuje następujące możliwe powikłania migreny:

 • Stan migrenowy – czyli atak trwający ponad 72 godziny, który ma najczęściej miejsce w przypadku nadużywania leków przeciwbólowych.
 • Przetrwała aura migrenowa bez uszkodzenia mózgu – rzadkie powikłanie, najczęściej objawy są obustronne i mogą się utrzymywać miesiące lub lata. Objawy przetrwałej aury bezwzględnie wymagają kontaktu z lekarzem i dalszej diagnostyki.
 • Udar migrenowy – objawy aury migrenowej występujące w związku z naczyniowym uszkodzeniem mózgu (udarem mózgu) w odpowiedniej lokalizacji rozpoczynające się w przebiegu typowej migreny z aurą. Mechanizm tego zjawiska nie jest dokładnie poznany.
 • Napad padaczkowy w trakcie aury – rzadkie powikłanie.
 • Należy także podkreślić, że migrena w nieznanym mechanizmie jest uważana za czynnik nieznacznie zwiększający ryzyko:
 •  Jest to szczególnie ważne u osób z innymi chorobami lub przyjmujących leki z innych powodów.
 • Kobiety chcące stosować doustną hormonalną antykoncepcję bezwzględnie powinny swojemu lekarzowi przed włączeniem leczenia przekazać informację o rozpoznaniu migreny lub podejrzeniu bólów głowy o charakterze migrenowym, ponieważ może to stanowić przeciwwskazanie do niektórych preparatów i leków.
Leia também:  Jak zapobiegać zakażeniom układu moczowego?

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Obserwacje osób z migreną pokazały powiązanie m.in. z następującymi stanami:

 • kobiety z endometriozą częściej mają migrenę,
 • otyłość zwiększa występowanie epizodycznej migreny,
 • ciężka depresja zwiększa ryzyko migreny i migrena zwiększa ryzyko depresji,
 • migrena częściej występuje wśród pacjentów z chorobą Mieniera,
 • u pacjentów z migreną częściej występuje wada serca – przetrwały otwór owalny (PFO).

Rokowania w migrenie

Rokowanie w migrenie jest dobre. Należy spodziewać się, że z upływem lat częstość i nasilenie bólów  głowy będzie mniejsza.

Często, jednak nie znaleziono na to silnych dowodów, nasilenie bólów głowy migrenowych zmniejsza się po ciąży lub po menopauzie.

Migrena – zalecane postępowanie

Jeżeli obserwujesz u siebie bóle głowy to skonsultuj się z lekarzem.

Jeżeli ból głowy pokaże się nagle, w ciągu kilku sekund lub będą mu towarzyszyły inne niepokojące objawy takie jak osłabienie ręki, utrata przytomności, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi, wówczas niezwłocznie zgłoś się do lekarza lub wezwij pogotowie ratunkowe – takie objawy są bardzo niepokojące.

Jeżeli masz rozpoznaną migrenę i wiesz o niej więcej od lekarza, nie będziesz się jej bać tak jak na początku. Odpowiednio szybkie przyjęcie leku przeciwbólowego przy bólu głowy migrenowym może przerwać napad migreny.

Jeżeli jest to możliwe zapytaj lekarza o możliwość stosowania tryptanów, a jeżeli bóle głowy są zbyt częste to nie bój się leczenia profilaktycznego.

Nie stosuj zbyt wielu leków, raczej unikaj czynników wyzwalających i uprawiaj regularny tryb życia, snu i spożywania posiłków oraz uprawiaj dużo sportu.

Gdy ból już wystąpi, po przyjęciu leku znajdź ciche, ciemne, spokojne miejsce. Zimny okład na kark może pomóc. Pij dużo wody i czekaj na poprawę. Jeżeli to nie przyniesie ulgi, sen będzie dobrym lekarstwem.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Przypisy:

1 Pathophysiology of migraine. Cutrer FM

2 The Triggers or Precipitants of the Acute Migraine Attack; L Kelman

Dowiedz się więcej:

Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną

https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23321/18547

Migrena: współczesne kierunki leczenia

https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/19988/15691

Patomechanizm migrenowych bólów głowy

http://www.child-neurology.eu/neurologia_28-7-14.pdf

Pliki:

Migrena groźna szczególnie w średnim wieku

 • 21-05-2018
 • zmień rozmiar tekstu
  A+ A-
 • Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Przewlekła migrena, jeśli dotyczy kobiet poniżej 45 lat, zwiększa ryzyko zakrzepicy i niedokrwienia.

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Panie, które mają poniżej 45 lat i zmagają się z przewlekłą , mają wyższe ryzyko i niedokrwienia mózgu oraz serca, mówią lekarze z L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele.

W ramach badań porównano stan zdrowia 550 osób cierpiących na przewlekłą migrenę oraz zdrowie 110 osób bez tej choroby.

Okazało się, że u kobiet przed , które doświadczają migreny co najmniej 25 dni w miesiącu, odnotowano znacznie wyższe ryzyko zakrzepicy i niedokrwienia mózgu oraz serca.

Według ekspertów, taki związek może wynikać z dysfunkcji i zapalenia śródbłonka, tkanki wyściełającej naczynia krwionośne wewnątrz, bo epizody migreny mogą dawać efekty tego rodzaju.

Migrena występuje najczęściej u ludzi w wieku 25-55 lat. Choroba ma podłoże genetyczne, ponieważ w przypadku około 90 proc. osób cierpiących na migrenę ich członkowie rodziny również zmagają się z tą dolegliwością. Większość pacjentów doświadcza ataków raz lub dwa razy w miesiącu, ale kilka milionów chorych ma chroniczną migrenę, z co najmniej 15 atakami na miesiąc.

Migrena skutkuje obezwładniającymi objawami neurologicznymi. Jest to zazwyczaj silny, pulsujący, powtarzający się , zwykle po jednej stronie głowy, choć w przypadku 1/3 ataków dotknięte są obie strony.

Napadom choroby często towarzyszy co najmniej jeden z takich objawów, jak: zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, , duża wrażliwość na dźwięk, światło, dotyk i węch, a także mrowienie lub drętwienie kończyn lub twarzy. Około 25 proc.

osób cierpiących na migrenę ma również zaburzenia widzenia zwane aurą.

O badaniach napisano w magaynie Neurology.

Tagi:
zawroty głowy, menopauza, ból głowy, niedokrwienie, zakrzepy, migrena

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Ból, bóle głowy – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Na bóle głowy skarży się aż 70 procent Polaków. Dolegliwości te mogą być spowodowane przez szereg przyczyn – fizycznych, chemicznych, psychicznych, bakteriologicznych, neurologicznych. Ich zidentyfikowanie jest jednak bardzo istotne ze względu na podjęcie odpowiedniego leczenia. czytaj dalej »

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Menopauza – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Menopauza – inaczej przekwitanie – nie jest chorobą, ale naturalnym procesem zachodzącym w kobiecym organizmie. Niestety, zmiany które wówczas zachodzą, zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób. czytaj dalej »

Menopauza a migrena – czy menopauza może być przyczyną migreny?

Migrena / Migreny – diagnoza, objawy, leczenie, profilaktyka

Migrena to rodzaj powtarzających się silnych bólów głowy, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jakość życia. Objawy migreny nie zawsze są widoczne dla otoczenia, tymczasem schorzenie to dotyka 10-12% populacji i jest niezwykle uciążliwe i bolesne. czytaj dalej »

Wersja do druku
Dodaj link na swojej stronie
Kanał RSS

Migrena u kobiet

Assistant Professor, Department of Neurology, Director, Division of Headache Medicine, University of South Florida, Tampa

Wahania stężeń hormonów odgrywają rolę w migrenie, dlatego podczas ustalania planu leczenia należy brać pod uwagę czynniki hormonalne i zmiany aktywności hormonów.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

 • Migrenowe bóle głowy u kobiet zależą w znacznym stopniu od wahań hormonalnych, do których dochodzi w ciągu całego życia kobiety.
 • W zależności od rodzaju i częstotliwości bólów głowy leczenie migreny może przybierać postać albo krótkoterminowej profilaktyki, albo codziennej prewencji.
 • Ryzyko udaru mózgu u pacjentek z migreną jest wyraźnie powiązane z paleniem tytoniu i stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza zawierających większe dawki estrogenu

Ból głowy należy do najczęstszych stanów neurologicznych, a jego obecna częstość występowania w populacji ogólnej na całym świecie wynosi 47%.

1 W badaniu Global Burden of Disease Study z 2015 roku wymieniono bóle głowy (migrena, napięciowy ból głowy oraz ból głowy spowodowany nadużywaniem leków przeciwbólowych) jako trzecią pod względem znaczenia przyczynę niesprawności w grupie wiekowej 15-49 lat.

2 U kobiet bóle głowy są częstsze, częściowo z powodu większej częstości występowania migreny (18%), w porównaniu z mężczyznami (6%).

3 Wiadomo, że wahania hormonalne podczas dojrzewania, ciąży i menopauzy, a także stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i terapii hormonalnej po menopauzie wpływają na częstość występowania i intensywność migreny w ciągu całego życia kobiety. W niniejszym artykule przedstawiono, w jaki sposób zmienne stężenia hormonów w ciągu całego życia kobiety wpływają na migreny u kobiet.

Wprowadzenie

Migrena charakteryzuje się nawracającymi umiarkowanymi lub ciężkimi bólami głowy, które nasilają się podczas aktywności oraz wiążą się z nadwrażliwością na światło i dźwięki, nudnościami oraz wymiotami.

4 W przybliżeniu u co czwartej osoby z migreną występuje aura, czyli w pełni odwracalne zaburzenia wzrokowe, czuciowe lub dotyczące mowy, trwające od 5 do 60 minut przed wystąpieniem bólu głowy.

Najczęstsze są objawy wzrokowe, które mogą obejmować albo utratę wzroku, albo dodatkowe zjawiska, takie jak światła i linie przemieszczające się w kierunku obwodowym, bądź też połączenie utraty wzroku i dodatkowych objawów. Objawy czuciowe obejmują szerzące się drętwienie i mrowienie, a zaburzenia mowy mogą polegać na trudności w doborze słów.

Migrenę uważa się za dziedziczną chorobę naczyniowo-mózgową, w której aktywacja układu trójdzielno-naczyniowego powoduje uwolnienie neuropeptydów, takich jak peptyd związany z genem kalcytoniny oraz substancja P.3 Na występowanie migreny wpływają…

Hormony a migrena – jak działa migrena hormonalna?

Jednym z podstawowych czynników predysponujących kobiety do migreny są wahania hormonów płciowych występujące w trakcie cyklu menstruacyjnego.

Tendencja do występowania napadów migreny zmienia się w różnych etapach życia kobiety: najczęściej występują w momencie największej gotowości rozrodczej, ich częstość spada w okresie menopauzy, a także w ciąży, kiedy poziom hormonów jest bardziej ustabilizowany.

Migrena jest chorobą kojarzoną głównie z kobietami. Rzeczywiście, trzykrotnie więcej kobiet choruje na te napadowe i uciążliwe bóle głowy. Wynika to z wielu aspektów biologicznych i społecznych. Jednym z podstawowych czynników predystynujących kobiety do migreny są wahania hormonów płciowych występujące w trakcie cyklu menstruacyjnego.

Tendencja do występowania napadów zmienia się w różnych etapach życia kobiety: najczęściej napady występują przed 35 rokiem życia – w momencie największej gotowości rozrodczej i stosowania hormonalnych leków regulujących różnorodność. Ich częstość spada w okresie menopauzy, a także w ciąży, kiedy poziom hormonów jest bardziej ustabilizowany.

Najważniejszymi żeńskimi hormonami płciowymi są estrogeny i progesteron, których stężenie we krwi zależy od etapu cyklu menstruacyjnego.

Poziom estrogenów wzrasta w okresie owulacji (13–16 dzień cyklu), a następnie spada. W kolejnych dniach wzrasta stężenie progesteronu, który przygotowuje śluzówkę do ewentualnego zagnieżdżenia jajeczka.

W okresie krwawienia poziomy tych hormonów spadają, umożliwiając złuszczenie błony śluzowej macicy.

Takie wahania hormonalne wpływają na wrażliwość bólową kobiet. Występowanie napadów migrenowych wiąże się głównie ze spadkiem estradiolu w osoczu. Największe spadki tego hormonu występują w okresie przed wystąpieniem krwawienia, po porodzie, w trakcie pierwszej miesiączki czy w okresie przedmenopauzalnym.

Migrena menstruacyjna

Migrena menstruacyjna pojawia się zazwyczaj na 2 dni przed wystąpieniem krwawienia i może trwać do 3 dnia cyklu. Szacuje się, że nawet 70 % kobiet skarży się na migrenowy ból głowy związany z menstruacją. Ten rodzaj migreny wyróżnia się tym, że zazwyczaj nie towarzyszy jej aura (nawet jeśli dotyczy kobiet, u których ten symptom występuje zazwyczaj).

Napady bólowe mogą mieć większą intensywność i ostrzejszy przebieg, mogą trwać dłużej, częściej związane są z niedyspozycją, słabiej reagują na leczenie przeciwbólowe, a także mogą prowadzić do wtórnych napadów występujących już w ciągu kolejnych 24 godz.

Przy tego typu migrenach lekarz może zalecić zastosowanie leczenia hormonalnego. Takie leczenie daje szansę na zapobieganie występowania napadów związanych z menstruacją u znacznego odsetka chorych na migrenę. Nie dotyczy to jednak napadów nie wywołanych cyklem menstruacyjnym.

Terapia hormonalna może prowadzić nawet do znacznego zmniejszenia zużycia środków przeciwbólowych, choć wiąże się ona z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (sugerowane większe ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych).

Niektóre opracowania naukowe pokazują także, że doustna antykoncepcja może działać odwrotnie i nasilać napady migreny. Wciąż istnieją spory, jak dużego procentu chorych ten efekt dotyczy.

Leia também:  Grzybica pochwy – przyczyny i leczenie. Jak poznać pierwsze objawy

Dlatego bardzo ważne jest, aby terapia hormonalna odbywała się pod nadzorem lekarza specjalisty.

Częstość napadów migrenowych zmniejsza się wraz z wiekiem. W okresie pomenopauzalnym na migrenowe napady bólu głowy cierpi o 2/3 kobiet mniej.

W okresie tym następuje zmniejszenie syntezy estrogenu i progesteronu przez jajniki. Kobiety nie są narażone wtedy na takie wahania hormonalne.

Może jednak zdarzyć się, że napady wcale się nie zmniejszą, a wręcz przeciwnie: nasilą. Należy wtedy rozważyć terapię hormonalną w tej grupie pacjentek.

Nie pozwól rozwinąć się migrenie!

Niezaprzeczalnie każdy etap życia kobiety wiąże się ze zmianami hormonalnymi, a hormony płciowe mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu napadów migrenowych.

Niezwykle ważnym wydaje się konieczność właściwej obserwacji częstości ich występowania oraz zażycie odpowiedniego leku, który zastosowany we wczesnej fazie ataku migreny, może zahamować jej rozwój.

To jedyny, trójskładnikowy lek bez recepty, który nie tylko uwalnia od przeszywającego bólu, ale także zaczyna walczyć z towarzyszącymi mu objawami już po 30 minutach.

Niejednokrotnie poleca się prowadzenie dzienniczka napadów migreny, by móc zauważyć, a potem wyeliminować, zależności pomiędzy fazą cyklu menstruacyjnego, stosowaną dietą, aktywnością życiową a migreną. Z migreną trzeba walczyć od momentu pierwszych ozank nadchodzacego ataku. Dlatego jeśli weźmiesz właściwy lek, w odpowiedniej dawce już przy pierwszych sygnałach ataku, możesz zahamować jego rozwój.

 • Czytaj też: Migrena i napięciowy ból głowy – jakie są różnice?

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Jak łagodzić migrenowe bóle głowy?

Znane powiedzenie mówi, że „paluszek i główka to szkolna wymówka”. Bóle głowy mogą jednak każdemu człowiekowi uprzykrzyć życie, zwłaszcza jeżeli mają podłoże migrenowe.

Czym jest migrena?

Wiele osób nadużywa tego słowa, stosując je do każdego bólu głowy. Tymczasem, by mówić o migrenie, spełnione musi zostać kilka cech. Choroba ta ma charakter przewlekły, zaś kolejne ataki bólu powracają z różną częstotliwością. Przerwy pomiędzy nawrotami trwać mogą kilka dni lub kilka miesięcy.

Ból, który pojawia się przy migrenie, ma charakter napadowy i zwykle zaczyna się od jednej strony głowy. Napad taki trwać może nawet do kilkudziesięciu godzin i często wyklucza chorego z codziennego życia, uniemożliwiając mu zwykłą aktywność. Przy atakach migrenowego bólu wystąpić może również nadwrażliwość na światło i dźwięk, nudności, wymioty czy zawroty głowy.

Migrena częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, choć i panowie nie są na nią odporni. Dysproporcja ta wyraźniej zaznacza się u osób po okresie dojrzewania. Podkreślić jednak warto, że migrenowe bóle głowy nie dotykają tylko osób dorosłych, lecz mogą pojawić się również u dzieci. Natężenie występowania migren obserwuje się u kobiet, które wkraczają w okres menopauzy.

z kolei u osób po siedemdziesiątym roku życia zmniejsza się ryzyko pojawienia się bólów głowy o podłożu migrenowym.

Po czym rozpoznać migrenę?

Przede wszystkim ważne jest, by migrena została zdiagnozowana przez lekarza, bowiem bóle głowy mogą mieć wiele różnych przyczyn. w procesie diagnozy wyklucza się inne podłoża, a także sprawdza, czy spełnione są warunki, na podstawie których można mówić o migrenie.

Osoby chorujące mówią, że przed wystąpieniem ataku choroby często pojawiają się jej zwiastuny, takie jak osłabienie, drażliwość, zmienność nastrojów, a bezpośrednio przed samym atakiem pojawić się mogą błyski świetlne, mroczki czy zaburzenia widzenia.

Chorobę mogą nasilać różne czynniki, niezwiązane jednak z przyczynami jej wystąpienia.

Należą do nich: niedobór snu, przemęczenie, pojawienie się sytuacji stresowych, nagła zmiana nawyków żywieniowych, gwałtowne wahania klimatyczne, przyjmowanie niektórych leków (na przykład hormonalnych w okresie menopauzy) czy silne bodźce zewnętrze.

Jak sobie radzić z migreną?

Osoby chorujące ma migrenowe bóle głowy powinny przede wszystkim obserwować przebieg swojej choroby, aby rozpoznać czynniki, które mogą wywoływać atak. Ważne jest, by unikać tak zwanych wywoływaczy choroby, wymienionych powyżej.

Już przy pojawieniu się pierwszych sygnałów o nadchodzącym ataku, warto odpocząć w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu. Sięgnąć należy po odpowiednie leki przeciwbólowe, aby zmniejszyć dolegliwości. Wielu osobom pomaga sen, a także zimne okłady.

Jeżeli domowe sposoby na walkę z migreną nie pomagają, a leki dostępne w aptece bez recepty nie przynoszą ulgi w bólu, to należy skonsultować się z lekarzem.

Ból głowy przed okresem – czym jest migrena miesiączkowa? –

Ból głowy, jak również mdłości i zawroty głowy przed okresem to w wielu przypadkach składowe zespołu napięcia miesiączkowego (PMS).

Pod tym pojęciem rozumiemy zespół objawów somatycznych i psychicznych o charakterze nawracającym, które pojawiają się u kobiet w drugiej fazie cyklu miesiączkowego – zazwyczaj na kilka dni przed spodziewanym krwawieniem. Objawy te mogą jednak wystąpić tuż po owulacji i trwać aż do momentu rozpoczęcia miesiączki.

U większości kobiet objawy charakterystyczne dla zespołu napięcia miesiączkowego przebiegają w sposób łagodny, jednak zdarzają się też skrajne przypadki, kiedy to przypadłość ta znacznie zaburza codzienne funkcjonowanie.

Wśród najczęstszych objawów napięcia przedmiesiączkowego wymienia się:

 • objawy somatyczne: bóle piersi, ból głowy przed okresem, mdłości przed miesiączką, zawroty głowy przed okresem, wzdęcia, bóle podbrzusza;
 • objawy psychiczne: wahania nastroju, drażliwość, uczucie napięcia, lęk.

Jak podkreślają lekarze, bezpośrednią przyczyną bólu głowy przed okresem są wahania hormonalne, a dokładnie wrażliwość na ich zmienne poziomy.

Naturalny spadek stężenia estrogenów w organizmie kobiety, jak również uwalnianie prostaglandyn może mieć wpływ na obniżony poziom neuroprzekaźników, jak np.

serotoniny, która odpowiada za regulację napięcia ścian naczyń tętniczych i wpływa na komórki mózgowe, w których z kolei powstaje uczucie bólu.

Ból głowy i mdłości przed okresem a ciąża

Jak już wspomnieliśmy, jednym z objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego może być nie tylko ból głowy, ale także mdłości przed miesiączką.

Zdarza się jednak, że kobiety zmagające się z tymi przypadłościami dopatrują się w nich pierwszych objawów ciąży. Warto jednak pamiętać, że jest to nieprawidłowy trop, ponieważ nudności ciążowe pojawiają się u przyszłych mam nieco później, w okolicach 2. i 3.

miesiąca od momentu zapłodnienia. O wiele bardziej prawdopodobną opcją jest w tym przypadku migrena miesiączkowa.

Migrena miesiączkowa – co to takiego?

Ból głowy związany z miesiączkowaniem często przyjmuje charakter migrenowy, co oznacza, że jest on narastający i pulsacyjny, pojawia się głównie w okolicach skroni, jednak może obejmować tylko jedną stronę głowy. Kobiety zaznaczają, że trwa on z reguły od 4 do 72 godzin. Niekiedy dolegliwościom bólowym mogą towarzyszyć takie objawy jak:

 • światłowstręt;
 • nadwrażliwość na hałas;
 • mdłości i wymioty;
 • zawroty głowy.

Duże podobieństwo powyższych dolegliwości do migreny, jak również fakt, że około 50% z nich zaczyna się na kilka dni przed okresem, przyczyniło się do stworzenia oddzielnej jednostki chorobowej, jaką jest migrena miesiączkowa.

Schorzenie to diagnozowane jest obecnie u około 10% pacjentek, które skarżą się na ból głowy przed okresem i podczas okresu. Migrena menstruacyjna jest zaliczana do migren bez aury, co oznacza, że dolegliwościom bólowym nie towarzyszą zaburzenia widzenia (jak np.

błyski, mroczki przed oczami i niedowidzenie) lub inne symptomy, takie jak niedowład i dzwonienie w uszach, które występują w klasycznej migrenie z aurą.

Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy klasyfikuje dwa typy migreny miesiączkowej:

 • migrena bez aury związana z menstruacją, która pojawia się regularnie w okresie okołomiesiączkowym i mogą towarzyszyć jej dodatkowe napady migreny z aurą lub bez w pozostałych fazach cyklu menstruacyjnego;
 • czysta migrena miesiączkowa, która jest migreną bez aury i występuje wyłącznie w okresie okołomiesiączkowym.

Warto również zaznaczyć, że aby prawidłowo zdiagnozować migrenę miesiączkową, musimy mieć pewność, że nie jest to jedynie okazjonalna przypadłość.

Choroba ta może być rozpoznana wyłącznie wtedy, gdy jej objawy występują przez co najmniej 2 z 3 kolejnych cykli miesiączkowych, a ból głowy pojawia się nie wcześniej niż 2 dni przed krwawieniem lub do 3 dnia miesiączki.

Pomocne w tym celu może być prowadzenie dzienniczka cykli menstruacyjnych i zapisywanie dodatkowych objawów towarzyszących migrenie przed okresem.

Migrena miesiączkowa – leczenie

Objawy migreny miesiączkowej niekiedy są tak uciążliwe, że mogą skutecznie wyłączyć kobiety z codziennych aktywności.

Pulsacyjny ból głowy trwający nawet do 72 godzin, nadwrażliwość na światło i dźwięk, nudności podczas okresu i wymioty sprawiają, że kobiety szukają pomocy przede wszystkim w preparatach farmaceutycznych, które mają pomóc im w powrocie do normalnego funkcjonowania.

W bólach głowy o umiarkowanym nasileniu, które pojawiają się sporadycznie, stosuje się głównie leczenie przerywające ataki migreny, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki przeciwmigrenowe z grupy tryptanów (w tym głównie ryzatryptan). W niektórych przypadkach lekarze zalecają również przyjmowanie alkaloidów sporyszu.

W sytuacji, gdy ataki migreny miesiączkowej są regularne i bardzo uciążliwe, można zastosować profilaktykę okołomenstruacyjną, która polega na odpowiednim przyjmowaniu leków hamujących atak migreny. Preparaty podawane są pacjentom w okresie 48 godzin przed menstruacją do 3 dnia krwawienia. Należą do nich:

 • tryptany: zolmitryptan 2,5 mg trzy razy dziennie po 1 tabletce, frowatryptan 2,5 mg dwa razy dziennie po 1 tabletce, naratriptan 1 mg dwa razy dziennie po 1 tabletce;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. naproksen;
 • magnez i dihydroergotamina.

Inną metodą leczenia migreny miesiączkowej jest przyjmowanie estrogenów, a mianowicie estradiolu, który stosowany jest bezpośrednio przed oraz w trakcie miesiączki.

U niektórych kobiet zaleca się także stosowanie antykoncepcji dwuskładnikowej bez comiesięcznej przerwy, co przekłada się na całkowite ustanie krwawień miesiączkowych.

Alternatywą dla tego typu zaleceń jest stosowanie systemów wewnątrzmacicznych lub leków jednoskładnikowych, które zawierają wyłącznie progesteron.

Domowe sposoby na ból głowy przed okresem

Migrena miesiączkowa to schorzenie, które stosunkowo łatwo przewidzieć, kiedy się pojawi. W związku z tym przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego warto zacząć od wypróbowania domowych sposobów radzenia sobie z dolegliwościami bólowymi.

Leia também:  Nawracające, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – przyczyny, objawy, leczenie

Dużą skutecznością w łagodzeniu pierwszych objawów migreny miesiączkowej cieszy się olejek miętowy, który wcierany jest w okolice czoła i skroni, jak również moczenie nóg przez kwadrans w gorącej wodzie (na koniec warto umieścić je na chwilę w zimnej wodzie).

Pomocne w leczeniu bólu głowy przed okresem jest także ogrzewanie stóp termoforem lub delikatne masowanie karku i ramion.

Jeśli zmagamy się również mdłościami przed miesiączką, warto przygotować również herbatę z dodatkiem imbiru, którą należy pić małymi łykami.

Pomimo wielu metod leczenia migreny miesiączkowej i szeregu badań prowadzonych w tej kwestii, wciąż nie mamy dostatecznych informacji na temat tego schorzenia. W związku z tym, jeśli kobieta zmaga się z uporczywym bólem głowy przed lub podczas miesiączki, warto skonsultować ten problem z ginekologiem, który pomoże w dobraniu odpowiedniej metody leczenia uciążliwych dolegliwości.

Autor artykułu: tech. farmaceutyczny Monika Kędzierska

Migrena – czym jest, jakie są przyczyny, jak leczyć? Jakie są główne objawy migreny i jak się ich pozbyć?

Migrena jest najczęstszą formą bólu głowy. Występuje z ostrym lub pulsującym bólem, który zwykle zaczyna się z przodu lub po jednej stronie głowy.

Atak może przybierać na intensywności w czasie, rozciągać się na czołowy obszar głowy i rozprzestrzeniać się na skroń.

Czas trwania migreny waha się od kilku godzin do kilku dni i często przebiega z szeregiem różnych objawów, które w wielu przypadkach mogą być nie do zniesienia: pulsujący ból, nudności, wymioty czy nadwrażliwość na dźwięki i światło.

Dowiedz się więcej o tym, jakie są sposoby na ból głowy w artykule: Nie daj się migrenie.

Objawy migrenowe czasem poprzedzone są pewnymi sygnałami, takimi jak mroczki przed oczami, ból z tyłu głowy, podwójne widzenie, nudności lub uczucie  mrowienia w nodze lub ramieniu. Chory na migrenę często musi uciec się do całkowitego odpoczynku w cichym, odizolowanym i ciemnym miejscu. 

Migrenę definiujemy jako przewlekłą, gdy jej objawy utrzymują się przez co najmniej 15 dni w miesiącu w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na migrenę. W przypadku większego nasilenia objawów dobrze jest skorzystać z porady lekarskiej, unikając stosowania leków w niekontrolowany sposób.

Co to jest migrena?

Migrena jest nawracającą formą bólu głowy. Szacuje się, że  ok 6 milionów ludzi w Polsce cierpi z tego powodu, epizodycznie lub nawracająco. Około 10-12% ogólnej populacji ma atak bólu migrenowego co najmniej raz w życiu.

Aby postawić diagnozę migreny należy odnieść się do kilku jej cech: migrenowe bóle głowy przeważnie, ale nie wyłącznie, są obecne tylko po jednej stronie głowy (jednostronność). Powodują intensywny, pulsujący, nieobliczalny ból, który pogarsza się wraz z wysiłkiem. 

Jakie są rodzaje migreny?

Migreny mogą wystąpić z aurą lub bez niej. Aura jest objawem, który poprzedza lub jest związany z atakiem migreny i charakteryzuje się nagłymi błyskami światła (“latające” mroczki przed oczami). Pacjent widzi błyski światła, zmętnienie w jednym lub obu oczach, mrowienie kończyn, sztywność szyi. Ma trudności w mówieniu.

Jakie mogą być przyczyny migreny?

Objawy, które powodują migrenę nie są całkowicie jasne. Pewne jest, że decydującą rolę odgrywa kilka czynników jednocześnie: predyspozycje genetyczne, czynniki zewnętrzne, patologie ogólnoustrojowe, czynniki hormonalne. Badania naukowe wykazały związek między tego typu bólem głowy a zmianami biochemicznymi w  mózgu, które zakłócają mechanizmy przekazywania sygnałów nerwowych.

Czasami można też zaobserwować korelację między bólem głowy, a spożyciem niektórych produktów lub napojów.

Z pewnością istnieje związek między migreną a stresem, zaburzeniami snu, zmianami klimatu, stosowaniem niektórych leków, problemami fizycznymi. Migrena u kobiet może być także jednym z objawów zbliżającej się lub trwającej miesiączki i tzw.

zespołu PMS. Zakłada się, że jeśli w rodzinie występują przypadki nawracających migren, ryzyko ich wystąpienia wzrasta u innych członków rodziny. 

Jakie są objawy migreny?

Objawy migreny możemy podzielić na dwie kategorie. Te, które poprzedzają atak migreny (tak zwane prodromalne, lub po prostu zwiastujące) i te które powodują rzeczywisty atak.

Jeden lub dwa dni wcześniej mogą wystąpić następujące zdarzenia:

 • Drażliwość
 • Zaparcia
 • Depresja lub zmniejszony apetyt 
 • Sztywność szyi
 • Zaburzenia widzenia typowe dla aury: błyski światła, odblaski.
 • Zaburzenia motoryczne i językowe
 • Mrowienie rąk i nóg
 • Zawroty głowy

Objawy ataku migreny mają subiektywną zmienność, zarówno pod względem czasu trwania, jak i intensywności. 

Mogą obejmować:

 • Pulsujący ból skoncentrowany w jednym lub więcej punktach głowy, zwłaszcza z przodu  lub z boku.
 • Nudności
 • Wymioty
 • Zaburzenia widzenia, “mroczki”.
 • Zawroty głowy
 • Wrażliwość na światło (światłowstręt), dźwięki (fonofobia), zapachy.
 • Drażliwość
 • Nerwowość
 • Pobudzenie i splątanie
 • Dreszcze
 • Pocenie się
 • Objawy bólu brzucha  

Migrena, jak już wspomnieliśmy, to ból głowy występujący zazwyczaj jednostronnie (ale może być również obustronny), o umiarkowanej lub ciężkiej intensywności, który ma tendencję do pogorszenia się podczas ruchu i wysiłku fizycznego.

Jest też zwykle związany z nudnościami i /lub wymiotami. Ogólnie ból rozwija się w okolicy czołowej, a następnie rozciąga się na całą głowę a w niektórych przypadkach również na szyję. Osoby cierpiące na migrenę doświadczają zaburzeń świetlnych (światłowstręt), zaburzeń dźwięku (fonofobia) oraz w niektórych przypadkach, zaburzeń zapachowych (osmofobia).

 Zwykle pacjent jest zmuszony do pozostania w łóżku, w absolutnym spoczynku, w ciemnym i cichym otoczeniu. Czas trwania ataków wynosi od 4 do 72 godzin. 

Migreny wyróżniają się w dwóch formach: migrena bez aury i migrena z aurą (ta ostatnia jest rzadsza)

Aura to zestaw zaburzeń psychicznych, wzrokowych, motorycznych lub neurologicznych, które mogą poprzedzać wystąpienie migreny. Odsetek kobiet i mężczyzn dotkniętych chorobą pozostaje taki sam jak w przypadku migreny w ogóle: na każde 3 kobiety cierpiące na migrenę z aurą przypada jeden mężczyzna. 

Co to jest migrena z aurą?

postaci z aurą, migrena jest poprzedzona kilkoma objawami, takimi jak widzenie błysków (fotopsja), błyszczące mroczki, deformacje widzianych obiektów, hemianopsia (ciemnienie połowy pola widzenia), ale także mrowienie ramion i nóg (parestezje), zaburzenia mowy afazowe (jeśli ból głowy znajduje się po lewej  stronie). Po ustaniu objawów, które tworzą aurę zaczyna się migrena, której zazwyczaj towarzyszą nudności, wymioty, światłowstręt, fonofobia i osmofobia.

Jakie są przyczyny migreny z aurą?

Przyczyną tego rodzaju migreny może być szczególny proces zachodzący w mózgu, charakteryzujący się szybkim skurczem naczyń mózgowych, a następnie długotrwałym rozszerzeniem naczyń krwionośnych.

Jednak dokładnie nie wiadomo co konkretnie powoduje że ten mechanizm jest wyzwalany. Chociaż powody tego zaburzenia nie są jeszcze dokładnie zbadane, uważa się, że niektóre czynniki mogą go wywoływać.

Jednym z nich może być spożycie niektórych pokarmów, zmiany w codziennych nawykach  lub snu / rytmu dobowego, szczególnie stresujące wydarzenia w życiu. 

Jakie są objawy migreny z aurą?

migrenie z aurą typowy ból migrenowy jest poprzedzony kilkoma objawami, które mogą trwać od 10 do 60 minut, w tym:

 • widzenie błysków (fotopsja )
 • fosforyzujących kolorów
 • deformacje obiektów
 • hemianopsia (ciemnienie połowy pola widzenia)
 • parestezje 
 • zaburzenia mowy (afazje)

Po ustaniu objawów, które tworzą aurę zaczyna się  migrena.

Migrena u kobiet w ciąży

Migrena jest częstym problemem u kobiet w ciąży, ale jej leczenie jest utrudnione przez ryzyko teratogenności.

Ponadto dane dotyczące tej populacji są nadal ograniczone: do tej pory żadne badanie nie badało bezpośrednio praktyk medycznych w leczeniu ostrych migren u kobiet w ciąży.

Najczęściej  lekarz zaleca stosowanie tabletek na migrenę w postaci paracetamolu lub metokroplamid.

Jak sobie radzić z migreną u dziecka?

Migrena może wystąpić w każdym wieku i jest bardzo częstym zaburzeniem u dzieci. Niektóre statystyki opublikowane przez Migraine Research Foundation wskazują, że przypadki migreny u dzieci w wieku szkolnym są około 10%; z drugiej strony, dotyka 28% młodzieży w wieku od 15 do 19 lat.

Ten ból głowy jest wyniszczający i może zakłócać codzienne czynności. W przypadku dzieci może to zmniejszyć ich wyniki edukacyjne i interakcje społeczne.

Kryzysy są na ogół rzadsze u dzieci niż u dorosłych, ale równie uporczywe. W przypadku braku leczenia mogą również znacznie zagrozić jakości życia dziecka.

Zazwyczaj dzieci cierpiące na migrenę, podobnie jak dorośli, czują potrzebę leżenia w ciemnym, cichym pokoju, w poszukiwaniu ulgi w postaci snu. Leki przydatne w ostrym leczeniu migreny u dzieci obejmują zakres od typowych tabletek przeciwbólowych takich jak ibuprofen i paracetamol, do tryptanu.

Może być konieczne wypróbowanie wielu leków przed znalezieniem najbardziej skutecznego sposobu na migreny u danego dziecka. Im szybciej tabletka na migrenę będzie podana, tym zwiększa się ich skuteczność. Czasami może być przydatny środek przeciwwymiotny.

Jak leczyć migrenę? 

Leki na migrenę zapobiegające jej atakom są stosowane głównie u osób – którzy stanowią mniejszość – mających bardzo częste ataki migreny.

Najczęstszymi środkami przeciw napadom są metoprolol, flunarizine, amitryptylina i lamotrygina, które wydają się być skuteczne zarówno podczas bolesnego ataku, jak i aurze.

Niefarmakologiczne terapie profilaktyczne obejmują biofeedback i akupunkturę.

Kiedy należy udać się z migreną do lekarza?

Rozpoznania migreny z aurą może dokonać lekarz, gdy wystąpiły co najmniej dwa ataki o tych samych cechach. Historia kliniczna oraz obiektywne i neurologiczne badania zostaną wykorzystane do wykluczenia wtórnego pochodzenia migreny (tj. przypisywanej innym patologiom, np. jako powikłania po innej chorobie).

U osób cierpiących na ograniczoną liczbę kryzysów migrenowych wskazana jest terapia lekowa pod nadzorem specjalisty. Ma ona na celu zatrzymanie ataku (leczenie objawowe).

 Kiedy natomiast napady są częste rozważa się podjęcie terapii zapobiegawczej migreny  w Ośrodkach Leczenia Bólu.

Wśród leków najczęściej stosowanych w objawowej terapii ataku migreny są niesteroidowe leki przeciwbólowe oraz tryptany: obydwu tym rodzajom leków udaje się uciąć bolesny atak, podczas gdy na ogół nie mają one wpływu na aurę migrenową.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*