Leczenie Specjalistyczne Co To?

Co to jest leczenie specjalistyczne? Leczenie specjalistyczne obejmuje zastosowanie wobec ubezpieczonego któregokolwiek z zabiegów medycznych określonych w OWDU, czyli ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia. Należą do nich na przykład:

Co oznacza leczenie specjalistyczne w PZU?

PZU Życie SA wypłaca świadczenie w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu: 1) podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej; 2) podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego; 3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub

Co to jest rekonwalescencja PZU?

Rekonwalescencja – nieprzerwany proces powrotu do zdrowia po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, operacji lub poważnym urazie. Jest to zalecony przez lekarza i stwierdzony w oświadczeniu lekarskim okres zdrowienia między właściwą, objawową chorobą a zupełnym wyzdrowieniem.

Ile pzu placi za ablacje?

Wypłacamy 100% sumy ubezpieczenia.

Czy PZU placi za radioterapie?

PZU Życie SA wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemiooterapii. § 19 Prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonemu.

Za jakie zabiegi płaci PZU?

W zależności od klasy operacji możemy wypłacić:

 • 100% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej I klasy,
 • 50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy,
 • ​30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy,
 • 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy,
 • Ile pzu płaci za operacje chirurgiczne?

  50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy, 30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy, 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy, 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

  Czy PZU płaci za zwolnienie lekarskie?

  W jaki sposób mam zgłosić chorobę, aby otrzymać świadczenie? Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio do PZU (drogi kontaktu dostępne na stronie) najpóźniej w ciągu 14 dni od zachorowania i dostarczyć kopię zwolnienia lekarskiego oraz kopię dokumentu, potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.

  Leia também:  Jakie Są Objawy Tężca?

  Co to jest rekonwalescencja po szpitalu?

  „Rekonwalescencja” – nieprzerwany okres Twojego powrotu do zdrowia i sił, następujący bezpośrednio po Pobycie w szpitalu lub Operacji, zalecony przez Lekarza i stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim lub innym dokumencie, wydanymi przez Szpital, w którym przebywałeś lub byłeś poddany Operacji.

  Czy za 3 dni pobytu w szpitalu PZU?

  Możemy Ci wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 3 dni. Zapłacimy za maksymalnie 90 dni.

  Za co PZU wypłaca odszkodowanie?

  Najczęściej chronione ubezpieczeniem zdarzenia to nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania czy kontuzje. Niemal każda polisa na życie, w tym PZU, gwarantuje ochronę na wypadek niezdolności do pracy lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Czy polisa PZU obejmuje leczenie szpitalne?

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA: 1) pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem; 2) pobyt w szpitalu spowodowany chorobą; 3) leczenie chemioterapią lub radioterapią nowotworu złośliwego.

  Jak korzystać z karty aptecznej pzu?

  Korzystanie z Karty aptecznej jest bardzo łatwe.

  W formie bezgotówkowej – w aptece

  1. Wręcz farmaceucie Kartę apteczną.
  2. PZU zapłaci za Twoje zakupy w ramach limitu dostępnego na karcie.
  3. Jeżeli wartość Twoich zakupów będzie wyższa niż dostępny limit, dopłacisz brakującą kwotę.

  Co to jest ciężka choroba?

  W przypadku polisy oferowanej przez grupę Nationale Nederlanden ciężka choroba to – zdiagnozowana przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *