Gdzie Wysłać Skierowanie Na Leczenie Uzdrowiskowe Katowice?

będzie mieścił się pod adresem: ul. Kossutha 13, Katowice. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Śląskiego OW NFZ zajmuje się m.in.

Gdzie wysłać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Kraków?

pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków.

Na jaki adres wysłać skierowanie do sanatorium Warszawa?

Skierowanie do sanatorium przyślij listem polecanym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Gdzie się leczyć NFZ śląskie?

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

 • Delegatura w Bielsku-Białej: ul. Karpacka 24. 43-300 Bielsko-Biała.
 • Delegatura w Częstochowie: ul. Czartoryskiego 28. 42-200 Częstochowa.
 • Delegatura w Piekarach Śląskich: ul. Kościuszki 22. 41-940 Piekary Śląskie.
 • Delegatura w Rybniku: ul. 3 Maja 29. 44-200 Rybnik.
 • Gdzie wysłać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Kraków?

  RozwińJak uzyskać skierowanie do sanatorium? Skierowanie przesyłane jest do Funduszu na adres Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (lub delegatur terenowych w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu).

  Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.

  Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Mazowieckie?

  z 2011 r., Nr 142, poz. 835) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest przesyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE’ albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

  Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Wrocław?

  Dawida 2 lub korespondencyjnie wysyłając komplet potrzebnych dokumentów na adres pocztowy Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6 lub mailowy [email protected]

  Leia também:  Obrzęki stawów – jak leczyć i zapobiegać?

  Jak odesłać skierowanie do sanatorium?

  JAK PRZEKAZAĆ SKIEROWANIE

  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

  Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Łódź?

  Po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o niezwłoczne odesłanie potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe pocztą na adres: Łódzki OW NFZ ul. Kopcińskiego 58 90-032 lub dostarczenie go w inny wygodny dla Państwa sposób.

  Gdzie sprawdzić skierowanie do sanatorium?

  Przeglądarka https://skierowania.nfz.gov.pl, jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania.

  Jaki oddział NFZ wg miejsca zamieszkania czy zameldowania?

  Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

  Gdzie się leczyc Sosnowiec?

  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego W Sosnowcu (Poradnia Ginekologiczna)

 • Adres: Nowopogońska 57, Sosnowiec.
 • Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.04.2022 (dane z dnia 25.04.2022)
 • Liczba osób w kolejce: 3.
 • Telefon: +48 32 266 19 68.
 • Jak się leczyć NFZ Łódź?

  Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ.
 • adres do korespondencji: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
 • email: [email protected]
 • adres skrytki ePUAP: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP.
 • poniedziałek – piątek w godz.
 • Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *