Gdzie Składać Skierowanie Na Leczenie Uzdrowiskowe Warszawa?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. Uwaga! Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Na jaki adres wysłać skierowanie do sanatorium Warszawa?

Skierowanie do sanatorium przyślij listem polecanym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium na NFZ?

z 2011 r., Nr 142, poz. 835) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest przesyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE’ albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Jaki oddział NFZ Warszawa?

Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Katowice?

gen. Jankego 15a, prosimy o kierowanie całej korespondencji na adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ; ul. Kossutha 13; 40-844 Katowice.

Jak odesłać skierowanie do sanatorium?

JAK PRZEKAZAĆ SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

Jaki lekarz wystawia skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

Skierowanie. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto wystawia skierowanie do szpitala rehabilitacyjnego?

Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

Leia também:  Jakie Są Objawy Złamania?

Ile godzin rehabilitacji z NFZ?

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Kraków?

pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium Wrocław?

Dawida 2 lub korespondencyjnie wysyłając komplet potrzebnych dokumentów na adres pocztowy Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6 lub mailowy [email protected]

Gdzie NFZ wysyła do sanatorium na kręgosłup?

Sanatoria i ośrodki wypoczynkowo-rehabilitacyjne w górach leczące zwyrodnienie kręgosłupa.

 • MEDICAL SENSUS Sanatorium Polanica.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Róża.
 • Busko-Zdrój.
 • Sanatorium Zbyszko.
 • 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju.
 • Centrum Zdrowia i Wypoczynku NOWY ZDRÓJ.
 • Jaki jest mój oddział NFZ?

  Kod NFZ wskazuje na oddział, który jest właściwy dla miejsca stałego zamieszkania pracownika lub miejsca, w którym pełni służbę wojskową. Kod dla osoby bezdomnej będzie właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub siedziby świadczeniodawcy.

  Skąd mam wiedzieć jaki mam oddział NFZ?

  przez internet — na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) — dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ. Sprawdź, jak założyć profil zaufany, osobiście — w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Jaki oddział NFZ Radom?

  Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *