Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Szpital Euromedic proponuje zabiegi embolizacji: gruczołu krokowego i żylaków powrózka nasiennego, mięśniaków macicy oraz guzów wątroby.

Przełom w leczeniu przerostu łagodnego prostaty i żylaków powrózka nasiennego

Szacuje się, że ponad połowa mężczyzn po 60 roku życia cierpi na łagodny przerost prostaty.

Jego główne objawy to problemy z oddawaniem moczu takie jak: parcie na mocz i częste oddawanie moczu, co jest bardzo uciążliwe, szczególnie w nocy, słaby strumień moczu i niepełne opróżnianie pęcherza moczowego.

Objawy te powodują nie tylko znaczne pogorszenie jakości życia, ale mają znaczenie dla zdrowia mężczyzny.

Do tej pory leczeniem z wyboru jest operacja prostaty wymagająca znieczulenia ogólnego oraz obarczona możliwością licznych poważnych powikłań wpływających fatalnie na życie mężczyzny, z których główne to: impotencja czy inne zaburzenia funkcji płciowych i nietrzymanie moczu.

Obecnie w Europie i Ameryce szerokim frontem wkracza do zastosowania nowa małoinwazyjna metoda leczenia zainicjowana przez Profesora Martinsa Pisco z Lizbony, radiologa zabiegowego, polegająca na zamykaniu dopływu krwi do przerośniętej prostaty, czyli embolizacja tętnic gruczołu krokowego.

Zabieg ten polega na wstrzyknięciu do naczyń odżywiających przerośniętą prostatę specjalnych mikrocząsteczek zatykających najdrobniejsze naczynia gruczołu, co powoduje jego niedokrwienie, a w konsekwencji zanik i zmniejszenie objętości. Zmniejszenie gruczołu skutkuje ustąpieniem dolegliwości związanych z jego przerostem.

Zabieg wymaga jedynie znieczulenia miejscowego i krótkiego pobytu pacjenta w szpitalu do 12 godzin. Jest to zabieg małoinwazyjny wymagający jedynie nakłucia tętnicy w pachwinie.

 • To prawdziwa rewolucja w leczeniu tej dokuczliwej, a w dalszych konsekwencjach także groźnej dla zdrowia choroby.
 • Obecnie tą metodą wyleczono już kilka tysięcy pacjentów na całym świecie.
 • W oparciu o Oddział Chirurgii Naczyniowej i Pracownię Radiologii Zabiegowej zespół doświadczonych lekarzy specjalistów i pielęgniarek naszego Szpitala oferuje Państwu najnowocześniejszą metodę leczenia, która wkrótce stanie się standardem.
 • Leczymy także, podobną małoinwazyjną techniką, żylaki powrózka nasiennego będące jedną z przyczyn niepłodności u mężczyzn.

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

MIĘŚNIAKI MACICY, JAK UNIKNĄĆ OPERACJI   I POZBYĆ SIĘ PROBLEMU

Mięśniaki macicy zbudowane są z mięśni gładkich, takich samych jak ściana macicy. Na to schorzenie cierpi aż 30 proc. kobiet po 30 roku życia, a po 40 roku życia odsetek ten wzrasta nawet do 40 proc.

Rzadko występują pojedynczo. Zwykle jest ich kilka, a nawet kilkanaście, co w skrajnym przypadku może prowadzić do zniekształcenia fizjologicznego kształtu macicy.

Wg niektórych doniesień istnieje skłonność do dziedziczenia tej dolegliwości.

Pierwszym i najczęstszym objawem mięśniaków są nieprawidłowe krwawienia. Mogą być bardziej obfite oraz przedłużające się miesiączki lub krwawienia zupełnie nie związane z miesiączką. Prowadzą one do niedokrwistości, czyli anemii, czasem nawet znacznego stopnia.

Kolejnym objawem zależnym od wielkości i lokalizacji mięśniaka, są  bóle brzucha, podbrzusza  czy okolic kręgosłupa oraz bóle podczas stosunku.

Kolejnym problemem jest niepłodność występująca u 2-10 proc. pacjentek z mięśniakami. Nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, to jest zagrożona powikłaniami, poronieniem oraz problemami podczas samego porodu.

W 0,5 – 3 proc. przypadków mięśniaki mogą przekształcić się w nowotwory złośliwe czy mięsaki.

Obecnie najpowszechniej stosuje się operacyjne leczenie mięśniaków. Zakres tych zabiegów jest bardzo zróżnicowany – od histerektomii, czyli usunięcia macicy, po mało inwazyjne zabiegi oszczędzające  jak operacja laparoskopowa, histereskopia, które pozwalają usunąć same mięśniaki.

Przed kilku laty opracowano nową metodę leczenia, która najbardziej upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, polegająca na embolizacji – zatykaniu tętnic mięśniaka, który pozbawiony unaczynienia obkurcza się i samoistnie włóknieje.

Zabieg nie okalecza pacjentki, jest bezpieczny i niebolesny. Z małego nakłucia w pachwinie wprowadza się do tętnicy macicznej cewnik naczyniowy, czyli cienką rureczkę, przez którą pod kontrolą rentgena podawane są do naczyń guza specjalne cząsteczki.

Ich średnica jest dopasowana do średnicy drobnych naczyń mięśniaka i nie zaburza przepływu przez tętnice zaopatrujące sam narząd. Konsekwencją ich zamknięcia jest niedokrwienie prowadzące do zaniku i włóknienia guza. Zanik guza uwalnia pacjentki od dolegliwości.

kobiety w wieku rozrodczym po takim zabiegu mogą zachodzić w ciążę, a statystyki dotyczące liczby donoszonych ciąż nie różnią się od odnotowanych u zdrowych kobiet.

Pacjentka po zabiegu pozostaje w szpitalu jedna noc i na drugi dzień po porannej kawie może opuścić szpital. Zabiegi wykonywane  na Oddziale Chirurgii Naczyń Szpitala Euromedic.

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniakówEmbolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniakówEmbolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniakówEmbolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

Zabieg minimalnie inwazyjny wykonywany przez radiologa zabiegowego pod kontrolą promieni rentgenowskich. Krótki pobyt w szpitalu. Możliwe leczenie zmian w innych narządach.

Chemoembolizacja jest uznaną metodą leczenia mającą na celu zahamowanie wzrostu guzów nowotworowych wątroby.

Obecnie za pomocą choemioembolizacji jest możliwe leczenie pierwotnych zmian nowotworowych wątroby do których należy:

 • Rak wątrobowo-komórkowy (HCC, Hepatocellular Carcinoma)
 • Wewnątrzwątrobowy nowotwór dróg żółciowych (Cholangiocarcinoma)

Możliwe jest również leczenie zmian przerzutowych w wątrobie takich jak:

 • Przerzuty raka jelita grubego
 • Przerzuty raka sutka
 • Przerzuty czerniaka gałki ocznej
 • Przerzuty guzów neuroendokrynnych
 • Przerzuty mięsaka

Chemoembolizacja może być stosowana jako samodzielna terapia ale można ją także łączyć lub uzupełniać z jej pomocą inne metody leczenia, takie jak chirurgiczna resekcja guza, radioterapia, termoablacja, krioablacja lub w sytuacji, gdy nie można zastosować chemioterapii systemowej (dożylnej) ze względu na przeciwwskazania.

Różnica pomiędzy chemioterapią systemową a chemoembolizacją polega na tym, że przy chemioterapii dożylnej lek znajdujący się w dużym stężeniu w krwioobiegu, działa w równym stopniu na komórki nowotworowe jak i na zdrowe tkanki organizmu, a w przypadku chemoembolizacji stężenie leku jest wysokie w zmianie nowotworowej, a minimalne we krwi obwodowej, co redukuje działanie chemioterapeutyku na zdrowe części organizmu, a tym samym ogranicza występowanie objawów obocznych.Jej szczególnym zastosowaniem są nieresekcyjne guzy nowotworowe wątroby nie reagujące na chemioterapię systemową.

 1. Z jej pomocą można także podjąć próbę zmniejszenia wymiarów nieresekcyjnego guza wątroby do wielkości umożliwiającej leczenie operacyjne.
 2. Opis zabiegu i metody
 3. Zabieg chemoembolizacji wykonywany jest w pracowni radiologii zabiegowej (pracowni angiografii) przez zespół składający się z lekarza radiologa zabiegowego oraz pielęgniarki zabiegowej i technika elekroradiologii a także, w części przypadków z udziałem lekarza anestezjologa.

Pacjent znajduje się w pozycji leżącej na plecach. Po znieczuleniu miejscowym wykonywane jest nakłucie tętnicy (najczęściej tętnica udowa w prawej pachwinie) poprzedzone niewielkim nacięciem skóry. Następnie wprowadzana jest do światła tętnicy tzw.

koszulka naczyniowa z tworzywa sztucznego w celu zapewnienia dostępu na czas zabiegu i minimalizacji uszkodzenia naczynia w miejscu wkłucia. Następnie za pomocą prowadnika naczyniowego przez koszulkę naczyniową wprowadzany jest cewnik naczyniowy, który przez tętnice biodrowe i aortę osiąga pień trzewny i wreszcie tętnicę wątrobową.

Następnym etapem jest wykonanie arteriografii tętnic wątroby z wykorzystaniem środka kontrastowego, podanego przez ten cewnik, w celu dokładnego umiejscowienia guza nowotworowego i ustalenia drogi dojścia do zmiany przez tętnice wątroby.

Po lokalizacji zmiany przez umiejscowiony w tętnicy wątrobowej cewnik wprowadza się następny zestaw składający się z mikroprowadnika i mikrocewnika , którego końcówkę umiejscawia się w naczyniu będącym możliwie najbliżej zmiany nowotworowej.

Przez mikrocewnik są podawane do naczyń guza specjalnie spreparowane mikrocząsteczki embolizacyjne ,,nasączone” chemioterapeutykiem (tj.doxyrubicyną lub irinotekanem), które zatykając mikronaczynia guza odcinają dopływ krwi powodując zawał i martwicę zmiany nowtworowej a dodatkowo za pomocą powoli uwalniającego się leku hamują wzrost nowotworu.

W końcu zabiegu po wykonaniu kontrolnej arteriografii obrazującej skuteczność embolizacji cewniki i koszulka naczyniowa zostają usunięte z z naczyń a miejsce wkłucia zostaje zabezpieczone opatrunkiem uciskowym. Zabieg odbywa się pod kontrolą promieniowania rentgenowskiego. Opatrunek uciskowy zostaje zdjęty po kilkunastu godzinach. Czas pobytu pacjenta w szpitalu zazwyczaj nie przekracza 48 godzin.

Leia também:  Jakie Są Objawy Fibromialgii?

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

HIFU – najnowsza metoda leczenia mięśniaków

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniakówPodczas zabiegu, pacjentka odczuwa ciepło płynące z wiązki ultradźwiękowej wysokiej intensywności HIFU (FUS). Jedną z najważniejszych zalet systemu HIFU Alpinion jest to, że zabieg leczenia mięśniaków macicy trwa około godziny i nie ma potrzeby hospitalizacji. Pacjentka może sama wrócić do domu i normalnej aktywności.

Nieleczone mięśniaki macicy są powodem dokuczliwych dolegliwości bólowych, nieregularnych i obfitych krwawień, uniemożliwiają też zajście w ciążę. Występują u ok. 40 proc. kobiet w wieku od 35 do 55 lat. Siedem na dziesięć z nich nie wie, że je ma.

Mięśniaki to miękkie guzy zbudowane z włókien mięśni gładkich tego narządu, zazwyczaj w trzonie macicy, rzadziej w szyjce.

Mogą występować pojedynczo lub nawet po kilkanaście – rosną wolno, ale rozmiarami osiągają niekiedy wielkość melona. Są guzami niezłośliwymi.

Ważną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne – często skłonność przechodzi z matki na córkę – oraz zaburzenia hormonalne ( niewłaściwy poziom estrogenów i progesteronu).

Przed zabiegiem, konieczne jest wykonanie badania miednicy małej przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI).

Przebieg operacji leczenia mięśniaków metodą HIFU w EvaClinic:

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

1. Kwalifikacją do zabiegu następuje po dokładnej analizie badania MRI (rezonans magnetyczny miednicy małej) pod kątem możliwości zastosowania operacji w technologii HIFU.  

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

2. Przed operacją, pacjentka dowiaduje się na czym polega zabieg przy użyciu technologii HIFU.  

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

3. Podczas zabiegu lekarz siedzi obok pacjentki, monitoruje mięśniak i kieruje precyzyjnym strumieniem ultradźwięków HIFU, koagulującym chore tkanki macicy.  

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

4. Pacjentka podczas operacji w technologii HIFU. Bez znieczulenia, bez krwi i bez ran. Ultradźwięki działają precyzyjnie i bezpiecznie. Bezpośrednio po zakończeniu, wychodzi do domu

Zobacz także: nazdrowie.pl

Leczenie

Nieoperacyjną alternatywą leczenia objawowych mięśniaków macicy jest embolizacja tętnic macicznych (UAE). Zabieg ten wykonano po raz pierwszy we Francji w 1991 roku. W Polsce zabieg ten wykonywany jest od ponad 10 lat.

Do embolizacji kwalifikują się miesiączkujące pacjentki z rozpoznanymi tzw. objawowymi mięśniakami.

Szczególnym zaleceniem do przeprowadzania zabiegu jest współistnienie chorób, stanowiących przeciwwskazanie do leczenia operacyjnego lub znacząco podnoszących ryzyko powikłań operacji.

Jest to także rozwiązanie dla pacjentek, u których przeprowadzone w przeszłości leczenie operacyjne nie przyniosło oczekiwanego skutku np. z powodu ponownego pojawienia się mięśniaków.

Każdorazowo przed zabiegiem konieczna jest konsultacja ginekologiczna oraz wykonanie szeregu badań (m.in.

USG przezpochwowe, rezonans magnetyczny, morfologia krwi, biopsja endometrium, posiew z pochwy czy badania stężeń wybranych hormonów).

Badania te pozwalają na precyzyjne określenie ilości mięśniaków, ich położenia oraz stanu otaczających je tkanek a także umożliwiają oszacowanie ryzyka powikłań zabiegu.

Podczas kwalifikacji do zabiegu lekarz musi wykluczyć inne przyczyny, które mogą prowadzić do zaburzeń krwawienia i powodować objawy podobne do mięśniaków (np. nowotwór trzonu macicy, adenomioza,).

Podczas badania może się okazać, że w macicy występują nie mięśniaki, a innego typu zmiany chorobowe np. polip endometrialny.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do embolizacji tętnicy macicznej są: mięśniaki nie dające objawów klinicznych, obecność uszypułowanego mięśniaka podsurowicówkowego, mięśniaki olbrzymie, podejrzenie nowotworu, ciąża, ostra infekcja w obrębie miednicy mniejszej i guzy jajników.

Względnymi przeciwwskazaniami są: chęć zajścia w ciążę w przyszłości, obecność uszypułowanego mięśniaka podśluzówkowego, nadwrażliwość na kontrast podawany dożylnie podczas UAE, niewydolność nerek, nadczynność tarczycy, zaburzenia krzepnięcia i endometrioza.

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

UAE przeprowadzana jest przez radiologa zabiegowego, który we współpracy z ginekologiem dokonuje kwalifikacji do zabiegu. Ta małoinwazyjna metoda leczenia mięśniaków polega na przezskórnym, wprowadzeniu materiału embolizacyjnego (w postaci małych kuleczek) do tętnic macicznych za pomocą cienkiego cewnika.

Powoduje to zamknięcie dopływu krwi do mięśniaka, w efekcie czego dochodzi do jego niedokrwienia, stopniowej martwicy i zmniejszenia guza. Za każdym razem po wykonanym zabiegu embolizacji indywidualnie oceniana jest jego skuteczność.

Lekarz określa stopień zmniejszenia się mięśniaków oraz prawdopodobieństwo przedwczesnego wygaśnięcia aktywności jajników, ponieważ u niektórych pacjentek tętnice maciczne posiadają połączenia z naczyniami, doprowadzającymi krew do jajnika. Dlatego przed i po wykonaniu tego zabiegu należy ocenić funkcję jajników.

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

Częstość powikłań po UAE i miomektomii/histerektomii jest porównywalna.

Powikłania UAE, do których należą najczęściej “rodzący się” mięśniak przez szyjkę macicy z koniecznością wykonania histerektomii, martwica mięśniaka, bardzo silne dolegliwości bólowe i gorączka, zmuszające do pobytu w szpitalu, występują w kilku do kilkunastu procentach przypadków. Przez pierwsze tygodnie po zabiegu pacjentkom może dokuczać uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Jak wynika z przeprowadzonych dotychczas badań embolizacja tętnic macicznych zwiększa ryzyko powikłań przyszłej ciąży takich jak poronienia czy krwotoki oraz zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia ciąży drogą cesarskiego cięcia.

Dlatego u kobiet, które nie rodziły lub planują ciążę w przyszłości preferowane są zabiegi operacyjnego usuwania mięśniaków, oszczędzające macicę.

Nie gwarantuje to jednak, że nie pojawią się nowe mięśniaki, poza tym ciąża po takiej operacji jest uważana za ciążę wysokiego ryzyka.

W kilka/kilkanaście godzin po UAE występuje ostry ból w związku z tzw. zespołem poembolizacyjnym. Ból ten bywa bardziej nasilony aniżeli po operacji brzusznej i wymaga zastosowania u większości pacjentek silnie działających leków przeciwbólowych takich jak morfina.

Najważniejszymi atutami embolizacji są niewielka inwazyjność oraz krótki czas wykonywania zabiegu i pobytu w szpitalu. Po embolizacji, która trwa około 40 minut oraz zaledwie ok. 24-godzinnej hospitalizacji, pacjentka nie musi przejmować się blizną, ponieważ na skórze pozostaje jedynie ślad po nakłuciu wielkości ok. 2 mm.

Również czas rekonwalescencji jest zdecydowanie krótszy, niż w przypadku tradycyjnych metod. Po zabiegu zalecany jest zaledwie kilkudniowy odpoczynek w domu oraz wystrzeganie się ciężkiego wysiłku przez 28 dni.

Zastosowanie tej metody leczenia mięśniaków wiąże się z wysokim poziomem satysfakcji pacjentek. Po UAE dochodzi do ustąpienia lub zmniejszenia obfitego miesiączkowania w 64-96% przypadków. 71-94% pacjentek jest zadowolonych z wyników leczenia tą metodą.

Satysfakcja i wskaźniki skuteczności klinicznej po UAE są porównywalne z satysfakcją i poprawą po operacyjnym wyłuszczeniu mięśniaka.

Embolizacja tętnic macicznych wydaje się obiecującą alternatywą w stosunku do metod operacyjnych leczenia mięśniaków, potrzeba jednak długiego okresu obserwacji pacjentek po tych zabiegach, aby ocenić trwałość ich efektów oraz precyzyjnie określić, które kobiety są najlepszymi kandydatkami do tego zabiegu.

Embolizacja mięśniaków macicy – metoda leczenia mięśniaków

Nowy sposób na leczenie mięśniaków

Posted at 12:10h in aktualności by RobertB

W ostatnich kilkunastu latach wynaleziono nową metodą leczenia mięśniaków. Dziś coraz częściej jest stosowana również w Polsce. Jest ona metodą niemalże idealną, ponieważ jest wysoce skuteczne, a w dodatku zupełnie bezbolesna.

Jak się nazywa i na czym dokładniej polega? Nowa metoda leczenia mięśniaków to termoablacja ultradźwiękowa, która nie wymaga interwencji operacyjnej. W związku z tym pacjentka po zabiegu może opuścić klinikę jeszcze tego samego dnia.

Kolejną niekwestionowaną zaletą jest to, że okres rekonwalescencji kobiety poddanej temu zabiegowi przebiega w mgnieniu oka.

Mięśniaki nawet do 50% przypadków w Polsce
Statystki wskazują, że prawie co druga kobieta w Polsce boryka się z problemem najczęstszej postaci łagodnych guzów, czyli właśnie mięśniaków.

Jest to stwierdzenie tym bardziej przerażające, że największe ryzyko wystąpienia mięśniaków przypada na wiek rozrodczy.

Na szczęście można je już leczyć w Polsce za pomocą terapii ultradźwiękowej w prywatnych klinikach.

Co to są mięśniaki?
Mięśniaki to nowotwory niezłośliwe budujące się w macicy, a dokładniej w tkance mięśniowej gładkiej. Polega to na namnażaniu się komórek mięśnia macicy w organizmie kobiety. Dlatego mówimy tutaj o problemie medycznym dotyczącym wyłącznie kobiet.

Leia também:  Polekowy Nieżyt Nosa Leczenie Ile Trwa?

Zmiany takie należą do najczęściej spotykanych nowotworów niezłośliwych tego narządu. Mięśniaki stanowią poważny problem medyczny. Choroba ta może być bowiem przyczyną niepłodności, trudności z zajściem w ciążę,  poronień oraz porodów przedwczesnych.

Niektóre przypadki rozwijają się bezobjawowo i trudno wykryć tę niekorzystną dla płodności kobiety chorobę.

Co daje najnowsza metoda leczenia mięśniaków?
Bezinwazyjna technika leczenia ultradźwiękami stwarza możliwość wykonania zabiegu bez potrzeby interwencji chirurgicznej, co nie wpływa niekorzystnie na płodność kobiety, w przeciwieństwie do innego rodzaju zabiegów, które zmniejszają szansę na macierzyństwo nawet do 50-60%. Jest to bardzo istotne z perspektywy obaw kobiet, które chciałyby urodzić dzieci. Mogą one dzięki temu w bezpieczny sposób zadbać o swoje zdrowie, nie rezygnując ze swoich planów macierzyńskich.

Termoablacja ultradźwiękowa na świecie
Termoablacja ultradźwiękowa jako innowacyjna metoda nieinwazyjna jest stosowana na świecie z powodzeniem od 2008 roku.

Przeprowadza się ją w centrach medycznych między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii czy Francji.

 W Polsce metoda ta dostępna jest już w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie, który uzyskał taką możliwość w ramach programu badań Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Na czym polega termoablacja ultradźwiękowa i jak przebiega?
Zabieg ultradźwiękami polega na skierowaniu wiązki energii ultradźwiękowej na chory obszar wewnątrz ciała kobiety. Ważne jest, że nie narusza się w wyniku tego procesu ani skóry, ani tkanek miękkich.

Dlatego jest to tak ceniona i innowacyjna metoda leczenia. Sama technika badania jest bardzo wygodna, nawet w porównaniu do embolizacji czy innych tego typu terapii. Tutaj powikłania właściwie nie występują, a pacjentka wraca do zdrowia w zaledwie kilka dni od zabiegu, który odbywa się w trybie ambulatoryjnym.

Sam zabieg natomiast trwa stosunkowo krótko i jest bezbolesny, dlatego nie ma żadnych wskazań do podawania znieczulenia. Podczas przeprowadzania zabiegu pacjentka leży na specjalnym stole operacyjnym, w pełnej świadomości.

W każdym momencie może podjąć decyzję o zakończeniu badania, korzystając ze specjalnego przycisku, który dostaje do trzymania w dłoni.

Które rodzaje mięśniaków leczy się za pomocą termoablacji ultradźwiękowej najlepiej?
Skuteczność leczenia mięśniaków z wykorzystaniem termoablacji ultradźwiękowej jest zależna od kilku czynników: ich wielkości, unaczynienia czy stopnia uwapnienia.

Im gorzej unaczyniony mięśniak, tym leczenie ultradźwiękowe jest trudniejsze. Dotyczy to głównie mięśniaków u kobiet starszych. Nie znaczy to jednak, że są one pozbawione takiej możliwości leczenia.

Dlatego tak ważne jest, aby przed badaniem wykonać USG oraz tomografię komputerową, aby odpowiednio ocenić stan i podjąć właściwą decyzję odnośnie metody leczenia.

Skuteczność terapii ultradźwiękowej
W ogólnym założeniu skuteczność terapii ultradźwiękowej jest wysoka, o ile zakwalifikowane do niej kobiety spełniają wcześniej opisane warunki. Po zabiegu można spodziewać się wyleczenia dolegliwości bólowych, krwawienia oraz obfitych miesiączek. Guz natomiast ulega znacznemu zmniejszeniu do 80% swojej masy.

Zalety termoablacji ultradźwiękowej
Zabieg, którym jest termoablacja ultradźwiękowa, posiada szereg zalet. Należą do nich innowacyjność, bezkonkurencyjna skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii mięśniaków u kobiet.

Potwierdzają to zagraniczne ośrodki medyczne, które od kilkunastu lat preferencyjnie przeprowadzają ten bezinwazyjny zabieg ultradźwiękami. Jest on bezbolesny, a zatem wykonywany bez znieczulenia oraz nie wymaga od pacjenta pobytu stacjonarnego w celu jego wykonania.

Okres rekonwalescencji wynosi zaledwie kilka dni.

Zabieg embolizacji tętnic macicznych | Żagiel Med. Szpital i przychodnie w Lublinie

W szpitalu Żagiel Med w Lublinie proponujemy leczenie objawowych mięśniaków macicy metodą embolizacji tętnic macicznych. Leczenie to realizujemy we współpracy z Zakładem Elektroradiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, kierowanym przez dr hab. Radosława Pieturę, który zainicjował ten sposób terapii w Polsce.

Wskazania do zabiegu:

Wskazaniem do zabiegu embolizacji tętnic macicznych są objawowe mięśniaki macicy (powodujące obfite krwawienia lub krwotoki, uczucie ciężkości w okolicy podbrzusza, trudności w utrzymaniu moczu – ucisk na pęcherz moczowy); wymienione objawy muszą być zweryfikowane odnośnie ich przyczyny – czy nie są wywołane innymi stanami chorobowymi niż mięśniaki macicy.

W 2006 i 2008 roku Amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomendowało metodę embolizacji mięśniaków macicy jako bezpieczną i skuteczną metodę leczenia.

W 2010 roku połączone komitety: Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Radiologów również rekomendowały tę metodę jako równoprawną, w wybranych przypadkach, z leczeniem chirurgicznym.

Opis zabiegu

Historia leczenia objawowych mięśniaków macicy tą techniką sięga roku 1995. Na czym polega ten zabieg? Istota zabiegu sprowadza się do zamknięcia naczyń krwionośnych – tętnic zaopatrujących macicę, a tym samym mięśniaki, w krew.

Takie radykalne zmniejszenie dopływu krwi powoduje zmiany degeneracyjne (częściowe obumieranie komórek mięśniowych), które prowadzą do zmniejszenia wielkości guza. U ok.

80% kobiet po zabiegu embolizacji obserwuje się ustąpienie lub znaczne zmniejszenie dolegliwości.

Zabieg embolizacji wykonuje się za pomocą specjalnego cewnika wprowadzanego do tętnicy udowej w okolicy pachwiny. Wcześniej skórę w tej okolicy znieczula się celem zniesienia bólu związanego z nakłuciem. Dalsze etapy zabiegu są niebolesne.

Poprzez wprowadzony cewnik podawany jest środek kontrastowy umożliwiający uwidocznienie naczyń krwionośnych zaopatrujących macicę w krew na ekranie rentgenowskim. Widząc naczynia maciczne lekarz wprowadza cewnik, najpierw do jednej, potem do drugiej tętnicy macicznej i podaje środek, który ma za zadanie zamknąć światło tych naczyń.

Po zakończonym zabiegu usuwa się cewnik z tętnicy biodrowej i uciska to miejsce przez 10 minut celem zatamowania ewentualnego krwawienia.

Kilka minut po zabiegu najczęściej pojawia się dość silny ból w okolicy podbrzusza związany z niedokrwieniem macicy.

W celu zwalczania tego bólu, który może trwać przez pierwszą dobę, podajemy pacjentce silnie działające leki p/bólowe.

W Szpitalu Żagiel Med możemy zaoferować znieczulenie zewnątrzoponowe samego zabiegu jak też utrzymywać je do czasu ustąpienia dolegliwości. Jest to w tym przypadku najbardziej skuteczny sposób walki z bólem.

Jak się przygotować?

Embolizację tętnic macicznych staramy się wykonywać po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. W dniu zabiegu pacjentka powinna pozostawać na czczo. Jeżeli przyjmuje na stałe lekarstwa powinna je przyjąć popijając minimalną ilością wody.

Zalecana diagnostyka przed zabiegiem

Zabieg embolizacji tętnic macicznych wykonywany jest po kwalifikacji ginekologicznej i radiologicznej. Do kwalifikacji niezbędne są wyniki następujących badań:

 • grupa krwi, czynnik Rh
 • morfologia krwi
 • stężenie FSH i estradiolu w surowicy krwi (między 3 – 5 dniem cyklu)
 • układ krzepnięcia (APTT, INR)
 • badanie ogólne moczu
 • badanie cytologiczne szyjki macicy
 • badanie bakteriologiczne wydzieliny z pochwy
 • biopsja endometrium u kobiet po 40 roku życia
 • badanie USG narządu rodnego
 • badanie miednicy za pomocą rezonansu magnetycznego bez podania kontrastu (sugerowane sekwencje: T1Ax, T1Sag Fatsat, T1Cor Fatsat, T2Sag, T2Ax, T2Cor)
 • inne badania dokumentujące stan zdrowia pacjentki

Przewidywany czas hospitalizacji

Zabieg embolizacji wykonywany jest w godzinach przedpołudniowych w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie do którego pacjentka przewożona jest ze Szpitala Żagiel Med. Po zabiegu pacjentka wraca z powrotem do naszego szpitala w którym pozostaje pod opieką przez najbliższą dobę. Wypis do domu planowany jest na dzień następny.

Zalecenia po zabiegu, rekonwalescencja

W dniu zabiegu pacjentka powinna pozostawać w łóżku. W pierwszej dobie stosowane są leki p/bólowe (dożylnie lub w przypadku znieczulenia – cewnikiem do przestrzeni zewnątrzoponowej).

W pierwszych dniach po zabiegu może pojawić się niewielkie plamienie dróg rodnych oraz podwyższona temperatura ciała (do 37,5 – 37,8 oC). Może też występować ból w okolicy podbrzusza o miernym nasileniu.

U około 10% kobiet po zabiegu embolizacji mogą występować upławy o nieprzyjemnym zapachu trwające kilka do kilkunastu dni. Powrót do normalnej aktywności powinien nastąpić po 2-3 tygodniach od zabiegu.

kontakt:
[email protected]
tel. 81 44 10 888 (wewn.1)
tel. kom: 693 101 100

Opracowanie: dr n. med. Tomasz Radomański

Embolizacja mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy to łagodne guzy zlokalizowane w jej ścianach. Występują u 20 do 40% kobiet w wieku powyżej 35 roku życia. Mogą powodować bolesne miesiączki, nietrzymanie moczu, ból w podbrzuszu, bolesność podczas współżycia, problemy z zajściem w ciążę.

Embolizacja to niechirurgiczna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia mięśniaków macicy. Jej efektem jest znaczne zmniejszenie objętości guzów, dzięki zamknięciu drobnych naczyń doprowadzających do nich krew. Zabieg polecany jest kobietom, które chcą w skuteczny i minimalnie inwazyjny sposób pozbyć się uciążliwych dolegliwości związanych z mięśniakami macicy. 

Leia também:  Jakie Są Objawy Wstrząsu Krwotocznego?

Diagnostyka mięśniaków macicy krok po kroku:

 • wizyta ginekologiczna połączona z wywiadem w kierunku nieprawidłowych krwawień,
 • USG ginekologiczne transwaginalne,
 • diagnoza lekarska.

Przeciwwskazaniem do wykonania embolizacji są mięśniaki uszypułowane, zakażenia, uczulenie na kontrast, niewydolność nerek, nieleczone choroby tarczycy i ciąża.

Jak przebiega zabieg embolizacji mięśniaków macicy

Przed zabiegiem stosowane jest znieczulenie zewnątrzoponowe, dzięki czemu przez specjalny cewnik podawane są leki przeciwbólowe w czasie i po zabiegu. Poprzez dwumilimetrowe nacięcie w okolicy prawej pachwiny, do tętnicy udowej lekarz wprowadza cieniutki cewnik.

Następnie pod kontrolą obrazu rentgenowskiego podaje kontrast, aby zlokalizować naczynia doprowadzające krew do mięśniaków. Lekarz przez cewnik wstrzykuje materiał embolizacyjny, blokując dopływ krwi do mięśniaka. Podczas jednego zabiegu można leczyć wszystkie zdiagnozowane guzy. Mięśniaki wydalane są z organizmu drogami rodnymi.

Zabieg trwa około 1 godziny, po embolizacji mięśniaków macicy należy zostać w szpitalu 1-2 doby.

Po maksymalnie dwóch dobach po operacji Pacjentka wraca do domu. Kilka dni po zabiegu może występować niewielkie plamienie z dróg rodnych. Przez miesiąc temperatura ciała może być lekko podwyższona. Po trzech miesiącach cykl menstruacyjny powinien wrócić do normy, a ewentualne bóle podbrzusza minąć. Warto w tym czasie wykonać kontrolny rezonans magnetyczny.

Zalety zabiegu embolizacji mięśniaków macicy w Salve Medica:

 • minimalnie inwazyjna metoda leczenia mięśniaków,
 • brak cięcia chirurgicznego, brak szwów i blizn,
 • brak bólu dzięki znieczuleniu zewnątrzoponowemu,
 • krótkotrwała hospitalizacja i rekonwalescencja,
 • możliwość usunięcia wszystkich zdiagnozowanych mięśniaków podczas jednego zabiegu,
 • ustąpienie nieprawidłowych krwawień zaraz po zabiegu,
 • zabieg nie wiąże się z usunięciem macicy.

Serdecznie witamy w Centrum FUS

Obecnie przypuszcza się, że przyczyną powstawania mięśniaków są uwarunkowania genetyczne oraz stymulacja hormonalna.

Mięśniaki powstają w macicy (uterus).

Zazwyczaj mięśniaki tworzą się u kobiet między 20 a 50 rokiem życia. Fakt ten potwierdza przypuszczenie, że mięśniaki powstają w sposób uwarunkowany hormonalnie.

Ginekolog może sprawdzić obecność mięśniaków (liczba, umiejscowienie i wielkość), wykonując badanie ultrasonograficzne – wówczas może stwierdzić, czy to one są przyczyną dolegliwości. Pacjentka powinna porozmawiać ze swoim ginekologiem, jeśli zaobserwuje u siebie co najmniej jeden z następujących objawów:

 • Obfite i długie krwawienia miesiączkowe
 • Ból pleców lub nóg albo też ucisk w miednicy
 • Niemożność zajścia w ciążę lub poronienie
 • Ból w trakcie współżycia
 • Częsty ucisk na pęcherz

Zasadniczo nie można z góry określić, które mięśniaki da się wyleczyć przy użyciu metody MRgFUS, a których nie.

Decyzja może zostać podjęta tylko w odniesieniu do indywidualnego przypadku, podczas rozmowy z pacjentką po przeprowadzeniu badania wstępnego, jeśli dostępne są zdjęcia radiologiczne z rezonansu magnetycznego (MRI), na podstawie których można zaplanować leczenie metodą MRgFUS.

Faktem jest, że pewne rodzaje mięśniaków są trudniejsze do wyleczenia metodą MRgFUS, ewentualnie radiolog zajmujący się badaniem mięśniaków może odradzić terapię, jeśli prawdopodobieństwo skuteczności leczenia wydaje się zbyt małe.

Jednak w FUS-Center zdarzały się poszczególne przypadki skutecznego leczenia także trudnych mięśniaków, np. mięśniaków silnie ukrwionych, mięśniaków podsurowicówkowych czy mięśniaków o średnicy przekraczającej 10 cm.

 • Historia przebytych chorób oraz chorób występujących w rodzinie (np. alergii)
 • Trwające obecnie choroby
 • Przyjmowane leki
 • Obecność ciąży
 • Informacja, czy pacjentka może zostać poddana leczeniu z zastosowaniem tomografii jądrowego rezonansu magnetycznego/MRI (nieodpowiednie np. dla osób z rozrusznikiem serca lub pacjentek uczulonych na środek cieniujący)

Niektóre z kobiet mówiły o wrażeniu ciepła lub gorąca na skórze lub w miednicy. Inne odczuwały krótkie “ukłucie” lub trwające kilka sekund “pieczenie” w momencie emisji energii.

Pacjentka leży na specjalnym stole terapeutycznym do MRI i podczas całego zabiegu może się komunikować z zespołem opieki medycznej. Podczas zabiegu lekarz udzieli informacji o możliwych odczuciach, które mogą normalnie wystąpić. Udzieli on wskazówki, że w razie gdyby odczucia odbiegały od opisanych, wówczas pacjentka powinna nacisnąć przycisk, który trzyma w dłoni, by przerwać zabieg.

Czas trwania całego procesu zależy od harmonogramu badań. Konieczna jest wizyta w celu wykonania badania wstępnego, wizyta, w czasie której odbywa się właściwy zabieg, oraz kolejna wizyta w celu wykonania badania kontrolnego po ok. 6–12 miesiącach.

Zabieg MRgFUS przeprowadzany jest ambulatoryjnie. Zabieg trwa zazwyczaj 3–4 godziny. Następnie pacjentka musi odpoczywać przez 1–2 godziny. Potem może wrócić do domu. W przypadku dużej odległości od miejsca zamieszkania oferujemy także możliwość bezpłatnego noclegu w naszej Klinice. Zazwyczaj po 1–2 dniach możliwy jest powrót do normalnego trybu życia.

Ogólnie rzecz biorąc, MRgFUS jest bezpieczną i szczególnie łagodną metodą leczenia mięśniaków. Jak dotąd do komplikacji doszło w nielicznych przypadkach; odsetek poważnych komplikacji jest niezwykle niski. Należy porozmawiać ze swoim lekarzem o prawdopodobieństwie wystąpienia następujących komplikacji:

 • Ból/skurcze w podbrzuszu, ból pleców lub nóg
 • Nudności i/lub gorączka
 • Powierzchniowe, punktowe zaczerwienienie/oparzenia skóry
 • Infekcja dróg moczowych
 • Możliwość wystąpienia upławów, plamienia i/lub krwawienia międzymiesiączkowego do 3 miesięcy od zabiegu
 • Reakcje alergiczne na środek cieniujący lub środki uspokajające
 • Problemy z krążeniem podczas zabiegu lub po nim
 • Uczucie gorąca podczas terapii
 • Podrażnienie nerwów
 • Bardzo rzadko: Uszkodzenie jelit

Dodatkowe ryzyko:

 • Istnieje niewielkie ryzyko, że zabieg nie okaże się skuteczny i pacjentka będzie ewentualnie potrzebować alternatywnej terapii, by złagodzić swe dolegliwości.
 • – Zabieg może skutecznie zmniejszyć dolegliwości, jednak istnieje możliwość, że w późniejszym czasie pojawią się kolejne, nowe mięśniaki, które będą wymagać dalszego leczenia. To ryzyko odnosi się do wszystkich możliwych metod leczenia mięśniaków z wyjątkiem histerektomii (usunięcia macicy).

Pokrycie kosztów leczenia metodą MRgFUS obecnie nie jest jeszcze ujęte w katalogu świadczeń każdej ustawowej kasy chorych. Pełne pokrycie kosztów można uzyskać obecnie tylko z następujących kas chorych: Techniker Krankenkasse, AOK Bayern oraz Barmer GEK.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stałemu kontaktowi z poszczególnymi kasami chorych mamy już wyznaczone w kasach stałe osoby do kontaktu i w związku z tym w większości ustawowych kas chorych uzyskujemy pokrycie kosztów leczenia na podstawie indywidualnej decyzji. Możemy zatem złożyć w imieniu pacjentki wniosek o pokrycie kosztów leczenia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa z reguły koszty leczenia metodą MRgFUS częściowo lub w niektórych przypadkach w całości. Przed przystąpieniem do leczenia składamy wniosek o pokrycie jego kosztów, przedstawiając dokładne ich zestawienie. DEBEKA, jako pierwsza prywatna kasa chorych, pokrywa całość kosztów.

Ponieważ przyczyna powstawania mięśniaków ciągle nie jest znana, nie ma jasnych zaleceń, jak im zapobiegać. Jednak ponieważ istnieje przypuszczenie, że tworzenie się mięśniaków jest uwarunkowane hormonalnie, zalecamy unikanie produktów zawierających estrogeny, np. produktów sojowych czy dziurawca w dużych dawkach.

W przypadku zajścia w ciążę pomimo mięśniaka, ciążę należy donosić bez leczenia mięśniaka. W trakcie ciąży nigdy nie usuwa się mięśniaków. Jeśli dolegliwości nie ustąpią po urodzeniu dziecka, należy omówić dalsze leczenie ze swoim ginekologiem.

Mięśniaki niekonieczne muszą przeszkadzać w zajściu w ciążę, jednak w czasie ciąży prowadzą do pewnych niedogodności. W przypadku niektórych umiejscowień mięśniaki mogą prowadzić do poronień.

Mięśniaki mogą ponadto utrudniać poród, jeśli ze względu na swe umiejscowienie blokują kanał rodny. W takim przypadku lekarz zaleci ewentualnie cesarskie cięcie.

Mięśniaki zwiększają ryzyko silnych krwawień po porodzie i mogą wydłużyć czas, zanim brzuch powróci do swoich normalnych rozmiarów.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*