Co To Jest Uzdrowiskowe Leczenie Szpitalne?

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia.

Na czym polega uzdrowiskowe leczenie szpitalne?

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne osób czynnych zawodowo odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy. NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Komu przysługuje uzdrowiskowe leczenie szpitalne?

Należy pamiętać, że uzdrowiskowe leczenie szpitalne jest kontynuacją leczenia szpitala klinicznego.

Należy się zatem:

 • osobom ubezpieczonym,
 • osobom ze schorzeniami układu kostno-stawowego, neurologicznego oraz urazów określonych przez NFZ,
 • osobom, dla których kontynuacja leczenia w szpitalu uzdrowiskowym jest niezbędna.
 • Czy leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest płatne?

  Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), co oznacza, że jest bezpłatny, a jedyne koszty, które musi ponieść chory, to koszty dojazdu do szpitala i z powrotem.

  Ile czasu trwa leczenie uzdrowiskowe?

  Najczęściej w przypadku leczenia uzdrowiskowego zaleconego przez NFZ turnus trwa 21 dni, natomiast skierowanie w ramach prewencji rentowej wystawionej przez ZUS turnus trwa 24 dni. Jeśli forma wyjazdy jest rehabilitacyjno-uzdrowiskowa turnus trwa 28 dni.

  Na czym polega leczenie sanatoryjne?

  Leczenie uzdrowiskowe polega na usystematyzowanym i zorganizowanym postępowaniu, w którym wykorzystuje się bodźcowe oddziaływania na ustrój naturalnych tworzyw leczniczych, takich jak: klimat, piękno przyrody oraz fizykalne metody lecznicze. Leczenie takie prowadzi się w uzdrowiskach.

  Na czym polega uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne?

  Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

  Leia também:  Niedobór leukocytów – niedobór białych krwinek – leukopenia

  Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

  Ile godzin rehabilitacji z NFZ?

  NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

  Czy po operacji ginekologicznej przysługuje sanatorium?

  Proponujemy m.in. rehabilitację narządu ruchu, zapraszamy do sanatorium po operacji ginekologicznej i innych zabiegach. Jeśli mają Państwo możliwość wyjazdu do sanatorium rehabilitacyjnego z ZUS lub NFZ, Uzdrowisko Połczyn będzie właściwym wyborem.

  Czy należy się odszkodowanie za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym?

  Ubezpieczonemu za dzień pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2 przysługuje świadczenie w wysokości 50% umówionej sumy ubezpieczenia, przy czym świadczenie to wypłacane jest najdłużej za okres 24 dni.

  Komu przysługuje sanatorium za darmo?

  Wyjazd do sanatorium przysługuje wszystkim osobom, które są ubezpieczone i uzyskają skierowanie od lekarza. Muszą przy tym być wystarczająco sprawne i zdolne do samoobsługi, by korzystać z zabiegów leczniczych.

  Ile kosztuje pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?

  14-dniowe turnusy rehabilitacyjne z zabiegami

  Termin pobytu Cena standardowa Cena First Minute
  10.05-23.05 2 390 zł 2 290 zł
  17.05-30.05 2 390 zł 2 290 zł
  24.05-06.06 2 490 zł 2 390 zł
  31.05-13.06 2 490 zł 2 390 zł

  Ile trwa turnus rehabilitacyjny z Zusu?

  Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS w przypadku pozytywnego rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji.

  Ile trwa turnus rehabilitacyjny w Górznie?

  procedury rehabilitacyjne z zakresu kinezyterpii, hydroterapii i fizykoterapii ustalone przez lekarza przez 6 dni w tygodniu za wyjątkiem niedziel, zakwaterowanie pacjentów w salach 2 osobowych z węzłem sanitarnym i telewizją.

  Leia também:  Za Duzo Oleju W Silniku Jakie Objawy?

  Jak dlugo czeka się na turnus rehabilitacyjny?

  Ile trwa rehabilitacja lecznicza? Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć lub skrócić.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *