Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Tak wygląda klasyczny opis bólów głowy o charakterze migrenowym, który spotyka lekarz.

Kogo dotyka migrena?

Chociaż bóle głowy nie dotyczą wyłącznie kobiet, to mężczyźni stanowią jednak mniejszość. W ciągu roku około siedemnaście na sto kobiet będzie miało migrenę, natomiast wśród mężczyzn tylko ok sześciu na stu doświadczy tego rodzaju bólu głowy.

Migrena bez aury stanowi najczęstszą postać i stanowi ok 75% bólów migrenowych.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Objawy migreny – migrena z aurą, migrena bez aury, faza zwiastunowa migreny

Przebieg migreny można podzielić na kilka etapów. Nie wszystkie etapy muszą występować w trakcie ataku:

Faza prodromalna (zwiastunowa) migreny

Występuje nawet do 77 proc. napadów, rozpoczynając się w okresie 24 do 48 godzin przed bólem głowy.

Wśród objawów zwiastunowych migreny można wymienić:

 • zwiększone częstość ziewania,
 • uczucie euforii,
 • obniżenie nastroju,
 • zwiększoną drażliwość,
 • zwiększony apetyt,
 • uczucie sztywność karku.

Aura migrenowa

Dotyczy około 25% osób z migrenami i polega na obecności przemijających objawów neurologicznych, trwających zazwyczaj nie dłużej niż jedną godzinę.  Objawy te można podzielić na pozytywne i negatywne.

Objawy pozytywne:

 • dodatkowe wrażenia wzrokowe (aura wzrokowa),
 • czuciowe (aura czuciowa),
 • słuchowe,
 • ruchowe

Objawy negatywne:

 • niedowład kończyny,
 • zaburzenia mowy.

Najczęściej aura przybiera obraz aury wzrokowej z obrazem charakterystycznej „fortyfikacji” widocznej obuocznie. Aura poprzedza ból głowy, jednak może także występować w trakcie bólu głowy.

Objawy aury migrenowej z racji ich charakteru powinny być zweryfikowane przez lekarza z racji tego, że podobne objawy mogą występować przy innych poważnych chorobach neurologicznych. Osoba nie mająca doświadczenia medycznego może mieć trudności z rozróżnieniem charakteru i przyczyny objawów.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Ból głowy migrenowy

 • Jest najczęściej, ale nie zawsze, jednostronny i ma tendencję do pulsowania, szczególnie przy znacznym nasileniu.
 • Nasilenie bólu głowy określa się według jedenastostopniowej skali VAS, gdzie 0 oznacza brak bólu głowy, a 10 najgorszy ból głowy w życiu.
 • Poza bólem głowy mogą mieć miejsca także objawy dodatkowe takie jak:
 • nadwrażliwość na światło,
 • dźwięki,
 • zapachy,
 • przeczulica skórna.

Często występują także nudności oraz może dochodzić do wymiotów.

Przy znacznym nasileniu bólów głowy aktywność fizyczna jest najczęściej źle tolerowana z racji dalszego zwiększenia odczuwania dolegliwości.

Migrena nagła, migrena nocna, faza pomigrenowa

Ból głowy migrenowy praktycznie nigdy nie zaczyna się w sposób nagły i gwałtowny. W przypadku kiedy ból głowy rozpocznie się w sposób nagły w ciągu kilku sekund powinno to być powodem niezwłocznego udania się do lekarza celem zweryfikowania możliwej przyczyny objawów.

Bóle głowy nieleczone mogą trwać przez kilka godzin, jednak mogą się także utrzymywać przez kilka dni. Wiele ataków kończy się po śnie. Występowanie bólów głowy w nocy, wybudzających podczas snu powinno skłonić do wizyty u lekarza celem zweryfikowania przyczyny objawów.

Faza pomigrenowa (postdromalna)

Możliwa faza po ustąpieniu bólu głowy, kiedy gwałtowne ruchy głową mogą nasilać bóle głowy. Pacjent może w tym okresie czuć się wyczerpany lub rzadziej odczuwać niewielką euforię.

Dokładne kryteria rozpoznania migreny są opisane w trzeciej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-3). Rozpoznanie migreny oparte jest przede wszystkim na wywiadzie.

Migrena – przyczyny

Przyczyna i patofizjologia migreny nie są dobrze znane. Z biegiem lat badania nad patofizjologią migreny skupiały się na fizjologii i farmakologii bólu głowy, zmianach w korze mózgowej związanych z objawami aury, a ostatnio na genetyce leżącej u podstaw zespołów migrenowych1.

Wcześniejsza teoria naczyniowa migreny podejrzewająca, że przyczyną migreny jest skurcz naczyń krwionośnych została zaniechana i uznana za nieprawidłową.

Obecnie uznaje się, że u podstaw bólów głowy migrenowych leży depolaryzacja neuronalna rozprzestrzeniająca się w korze mózgowej, która odpowiedzialna jest za okres prodromalny i aury migrenowe.

W wyniku fali depolaryzacyjnej dochodzi do aktywacji neuronów bólowych nerwu trójdzielnego, które na drodze odruchowej powodują centralne i obwodowe objawy bólu głowy. Z czasem dochodzi do objawu nadwrażliwości neuronów (tzw. sensytyzacji), czyli zmniejszenia się progu odpowiedzi.

Zwiększa się wielkość odpowiedzi i rozszerzają się pola odpowiedzi lub rozwijania się spontanicznej aktywność neuronalnej co powoduje rozwijanie się migreny przewlekłej.

Peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) może również odgrywać rolę w patofizjologii migreny.

Należy podkreślić, że migrena jest zespołem objawów, który w większości przypadków jest dziedziczony. Jednak analiza segregacji nie identyfikuje żadnego pojedynczego mendlowskiego wzoru dziedziczenia we wspólnych postaciach migreny.

Najprawdopodobniej migrena jest zaburzeniem wielogenowym, złożonym genetycznie. Oznacza to, że wiele genów w różnych miejscach genomu działa w połączeniu z czynnikami środowiskowymi.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Leczenie migreny

Leczenie można podzielić na:

 • leczenie niefarmakologiczne
 • leczenie farmakologiczne.

Leczenie niefarmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie profilaktyczne
 • leczenie przyczynowe

Profilaktyka niefarmakologiczna to przede wszystkim określenie i unikanie czynników wyzwalających bóle głowy o charakterze migrenowym.

Wśród czynników, które mogą powodować lub nasilać bóle głowy migrenowe możne wymienić:

 • stres emocjonalny,
 • zmiany hormonalne u kobiet,
 • niedojedzenie,
 • zmiany pogody,
 • zmiany rytmu snu,
 • perfumy lub zapachy,
 • ból karku,
 • światło,
 • alkohol,
 • palenie,
 • późne wstawanie,
 • ciepła temperatura,
 • jedzenie,
 • wysiłek fizyczny,
 • aktywność seksualna2.

Zbiór możliwych przyczyn nasilających lub wyzwalających bóle głowy migrenowe nosi nazwę trigerów czyli tak zwanych wyzwalaczy bólów głowy migrenowych. Do klasycznych wyzwalaczy opisywanych literaturze należą także czerwone wino oraz ser pleśniowy.

Leczenie niefarmakologiczne to także między innymi:

 • terapia behawioralna np. biofeedback, terapia poznawczo-behawioralna, zarządzanie stresem, terapia relaksacyjna
 • fizykoterapia np. ćwiczenia, zimne okłady, ciepłe okłady, stymulacja elektryczna
 • zmiana stylu życia np. prawidłowa higiena snu, regularne spożywanie posiłków, zwiększenie ruchu
 • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Leczenie farmakologiczne jest uznawane za najbardziej skuteczna pod względem efektywności.

Leczenie farmakologiczne można podzielić na:

 • leczenie doraźne
 • leczenie profilaktyczne

Leczenie doraźne migreny to takie, które przyjmuje się w przypadku wystąpienia ataku migreny. Leczenie profilaktyczne proponuje się dodatkowo u pacjentów z większą ilością ataków (przynajmniej 4 dni bólowe w ciągu miesiąca) celem zmniejszenia ich częstości lub nasilenia.

Migrena w czasie ciąży

W przypadku leczenia profilaktycznego leki przyjmuje się codziennie niezależnie od tego czy bóle głowy występują czy też nie. Jest to kłopotliwe szczególnie u młodych kobiet, które często myślą o zajściu w ciążę.

W trakcie przyjmowania leków profilaktycznych należy upewnić się czy nie stanowią one przeciwwskazania do zajścia w ciążę.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Leki na migrenę

Najbardziej skutecznymi lekami doraźnymi na migrenę są tryptany.

Jest wiele różnych tryptanów np.:

 • sumutryptan,
 • zolmitryptan.

Stosuje się także, szczególnie przy mniejszych bólach lub przy nietolerancji tryptanów niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak:

 • kwas acetylosalicylowy,
 • diklofenak,
 • naproksen, itp.

W leczeniu profilaktycznym lekami stosowanymi w pierwszej kolejności są między innymi:

 • propranolol,
 • amitryptylina,
 • topiramat,
 • sporadycznie kwas walproinowy.

Leczenie migreny toksyną botulinową

W leczeniu profilaktycznym w migrenie przewlekłej tzn. między innymi wtedy kiedy bóle głowy migrenowe występują przynajmniej 8 razy w miesiącu, można także stosować toksynę botulinową, którą podaje się pacjentowi według odpowiedniej procedury co trzy miesiące.

Toksyna botulinowa stosowana w leczeniu migreny jest naturalnie występującym białkiem pochodzenia bakteryjnego. W toku produkcji białka są usuwane z bakterii i poddawane procesom technologicznym.

Toksyna botulinowa podawana jest igłą w okolice głowy i szyi pacjenta. Uważa się, że lek blokuje sygnały bólowe, przez co odczuwanie bólu jest rzadsze, a sam ból jest łagodniejszy.

Terapia toksyną jest bezpieczna i skuteczna, nie może być jednak stosowana u wszystkich pacjentów. Z uwagi na występujące przeciwwskazania, z leczenia nie mogą skorzystać osoby z nadwrażliwością na składniki leku, pacjentki w ciąży i karmiące piersią oraz osoby, u których w miejscu wstrzyknięcia występują stany zapalne.

Leczenie tą metodą należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Do leczenia toksyną botulinową kwalifikują się pacjenci u których występują bóle głowy przez minimum 15 dni w miesiącu, w tym bóle migrenowe co najmniej 8 razy w miesiącu. Przed kwalifikacją do leczenia i w celu monitorowania jego skuteczności lekarz może poprosić Cię o notowanie epizodów bólu głowy w dzienniczku. Przykładowy kalendarz znajdziesz w załączniku, pod artykułem.

Przy ataku migreny stosuje się także inne leki, które maja zmniejszyć objawy towarzyszące napadowi migreny. Należy tutaj wspomnieć o lekach przeciwwymiotnych, uspokajających, nasennych.

 1. Najlepiej leczenie bólów migrenowych zaplanować wspólnie z lekarzem, który przedstawi możliwe i aktualne sposoby leczenia.
 2. Doraźnie przy wystąpieniu sporadycznego bólu głowy można wspomóc się lekami dostępnymi bez recepty lub poradzić farmaceuty w aptece.
 3. Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Migrena – rozpoznanie

Rozpoznanie migreny jest przede wszystkim rozpoznaniem na podstawie typowego wywiadu i obrazu klinicznego. Badanie neurologiczne u zdrowej osoby pomiędzy atakami migreny jest prawidłowe.

Jeżeli badanie neurologiczne jest prawidłowe, spełnione są kryteria migreny wg. ICHD-3 i nie ma podejrzenia innego schorzenia powodującego bole głowy, pacjent nie wymaga dalszej diagnostyki i można z czystym sumieniem postawić rozpoznanie migreny.

Każdy przypadek wątpliwy lub nie spełniający kryteriów rozpoznania migreny wymaga oceny specjalistycznej i rozważenia konieczności dalszej ewentualnej diagnostyki.

Migrena – powikłania

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy opisuje następujące możliwe powikłania migreny:

 • Stan migrenowy – czyli atak trwający ponad 72 godziny, który ma najczęściej miejsce w przypadku nadużywania leków przeciwbólowych.
 • Przetrwała aura migrenowa bez uszkodzenia mózgu – rzadkie powikłanie, najczęściej objawy są obustronne i mogą się utrzymywać miesiące lub lata. Objawy przetrwałej aury bezwzględnie wymagają kontaktu z lekarzem i dalszej diagnostyki.
 • Udar migrenowy – objawy aury migrenowej występujące w związku z naczyniowym uszkodzeniem mózgu (udarem mózgu) w odpowiedniej lokalizacji rozpoczynające się w przebiegu typowej migreny z aurą. Mechanizm tego zjawiska nie jest dokładnie poznany.
 • Napad padaczkowy w trakcie aury – rzadkie powikłanie.
 • Należy także podkreślić, że migrena w nieznanym mechanizmie jest uważana za czynnik nieznacznie zwiększający ryzyko:
 •  Jest to szczególnie ważne u osób z innymi chorobami lub przyjmujących leki z innych powodów.
 • Kobiety chcące stosować doustną hormonalną antykoncepcję bezwzględnie powinny swojemu lekarzowi przed włączeniem leczenia przekazać informację o rozpoznaniu migreny lub podejrzeniu bólów głowy o charakterze migrenowym, ponieważ może to stanowić przeciwwskazanie do niektórych preparatów i leków.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Obserwacje osób z migreną pokazały powiązanie m.in. z następującymi stanami:

 • kobiety z endometriozą częściej mają migrenę,
 • otyłość zwiększa występowanie epizodycznej migreny,
 • ciężka depresja zwiększa ryzyko migreny i migrena zwiększa ryzyko depresji,
 • migrena częściej występuje wśród pacjentów z chorobą Mieniera,
 • u pacjentów z migreną częściej występuje wada serca – przetrwały otwór owalny (PFO).

Rokowania w migrenie

Rokowanie w migrenie jest dobre. Należy spodziewać się, że z upływem lat częstość i nasilenie bólów  głowy będzie mniejsza.

Często, jednak nie znaleziono na to silnych dowodów, nasilenie bólów głowy migrenowych zmniejsza się po ciąży lub po menopauzie.

Migrena – zalecane postępowanie

Jeżeli obserwujesz u siebie bóle głowy to skonsultuj się z lekarzem.

Jeżeli ból głowy pokaże się nagle, w ciągu kilku sekund lub będą mu towarzyszyły inne niepokojące objawy takie jak osłabienie ręki, utrata przytomności, zaburzenia mowy, czucia, zaburzenia równowagi, wówczas niezwłocznie zgłoś się do lekarza lub wezwij pogotowie ratunkowe – takie objawy są bardzo niepokojące.

Leia também:  Problemy z pamięcią u osób starszych

Jeżeli masz rozpoznaną migrenę i wiesz o niej więcej od lekarza, nie będziesz się jej bać tak jak na początku. Odpowiednio szybkie przyjęcie leku przeciwbólowego przy bólu głowy migrenowym może przerwać napad migreny.

Jeżeli jest to możliwe zapytaj lekarza o możliwość stosowania tryptanów, a jeżeli bóle głowy są zbyt częste to nie bój się leczenia profilaktycznego.

Nie stosuj zbyt wielu leków, raczej unikaj czynników wyzwalających i uprawiaj regularny tryb życia, snu i spożywania posiłków oraz uprawiaj dużo sportu.

Gdy ból już wystąpi, po przyjęciu leku znajdź ciche, ciemne, spokojne miejsce. Zimny okład na kark może pomóc. Pij dużo wody i czekaj na poprawę. Jeżeli to nie przyniesie ulgi, sen będzie dobrym lekarstwem.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Przypisy:

1 Pathophysiology of migraine. Cutrer FM

2 The Triggers or Precipitants of the Acute Migraine Attack; L Kelman

Dowiedz się więcej:

Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną

https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/23321/18547

Migrena: współczesne kierunki leczenia

https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/19988/15691

Patomechanizm migrenowych bólów głowy

http://www.child-neurology.eu/neurologia_28-7-14.pdf

Pliki:

Ból głowy po przebudzeniu? – Onsen

Pobudka z bólem głowy to jedna z najgorszych rzeczy. Otwierając rano oczy chcesz być wypoczęty i pełen energii do działania, a zamiast tego marzysz tylko o tym, żeby zażyć tabletkę przeciwbólową i wrócić pod kołdrę. Nie jesteś w tym odosobniony – szacuje się, że ponad połowa osób cierpiących na bóle głowy doświadcza ich właśnie po przebudzeniu.

Dlaczego sen, zamiast oczekiwanej regeneracji, przynosi ból? Czy można jakoś temu zaradzić? Przyczyny porannego bólu głowy są bardzo różne. Niekiedy świadczą o poważnym stanie chorobowym i wymagają konsultacji lekarskiej. Jednak w wielu przypadkach, aby sobie z nimi poradzić, wystarczy zmienić swoje nawyki i zastosować się do kilku prostych rad.

Zacznijmy od chorób, przy których może występować poranny ból głowy. 

Migrena

Migrena jest poważną i wyniszczającą chorobą, na którą wciąż nie wynaleziono w pełni skutecznego lekarstwa. Szacuje się, że cierpi na nią prawie 15% populacji (trzykrotnie więcej kobiet, niż mężczyzn). Najbardziej rozpowszechnioną postacią jest migrena bez aury.

Charakteryzuje się ona zwykle jednostronnym, umiarkowanym lub silnym, pulsującym bólem głowy, któremu towarzyszą nudności, wymioty oraz foto- i fonofobia (światło- i dźwiękowstręt).

Około 30% osób cierpiących na migrenę doświadcza jej napadów wczesnym rankiem.

Naukowcy z Sao Paulo Headache Center spekulują, że może być to związane ze słabszym wydzielaniem melatoniny w godzinach nocnych u tej grupy pacjentów. Inni badacze jednak sądzą, że poranne migreny mogą mieć związek z nocnym wydzielaniem innych hormonów np. serotoniny lub kortyzolu. Pojawiły się jednak kliniczne próby leczenia migren przez podawanie melatoniny.

Związek migreny ze snem wydaje się być bezsporny. U pacjentów zaobserwowano zmiany w cyklu faz snu, jednak wciąż nie ma jednoznanczej odpowiedzi, które z nich bezpośrednio odpowiadają za wywołanie ataku migreny. Badania cały czas są w toku.

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy jest dolegliwością często myloną z migreną. Występuje jednak o wiele rzadziej, niż migrena (u 1% populacji), i w przeciwieństwie do migreny częściej dotyka mężczyzn, niż kobiet.

Klasterowy ból głowy charakteryzuje się atakami bardzo silnego bólu, obejmującego pół głowy oraz pół twarzy. Ból promieniuje do oczodołu i policzka, ale może też obejmować ucho lub potylicę.

Towarzyszy mu uczucie zatkanego nozdrza oraz łzawienie oka.

Cechą charakterystyczną klasterowych bólów głowy jest właśnie to, że pojawiają się najczęściej nad ranem. Holenderscy naukowcy przeprowadzili badanie, z którego wynika, że pacjenci skarżą się na niską jakość snu, należą zwykle do skowronków i mają duże trudności ze zmianą swojego rytmu dobowego.

Niedostatek snu powoduje nasilenie ataków bólu. Dlatego, jeśli cierpisz na klasterowe bóle głowy możesz sobie pomóc prowadząc regularny tryb życia.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Śródsenny ból głowy

Jeśli tętniący ból głowy budzi Cię w środku nocy, możliwe, że cierpisz na tak zwany śródsenny ból głowy. Ten rodzaj bólu głowy występuje stosunkowo rzadko. Jego nasilenie jest umiarkowane, ale często towarzyszą mu nudności. Najczęściej obejmuje całą głowę, ale w 1/3 przypadków ma on charakter jednostronny.

Badania polisomnograficzne wykazały, że śródsenny ból głowy występuje głównie podczas fazy snu REM. Z tego powodu naukowcy przypuszczają, że u jego podłoża mogą leżeć zmiany w krążeniu mózgowym i utlenowaniu krwi. Faza marzeń sennych związana jest bowiem ze wzmożonym przepływem krwi przez mózg.

Nocny ból głowy może być związany z bezdechem sennym

Bezdech senny to dość częsta dolegliwość, skutkująca pogorszeniem jakości snu, a czasem też porannymi bólami głowy. Bóle związane z bezdechem sennym najczęściej nie są bardzo silne. Opisywane są jako „ściskające”.

Występują obustronnie lub jednostronnie, najczęściej dotyczą okolicy czołowej lub skroniowej. Charakterystyczne jest to, że ból głowy spowodowany bezdechem sennym ustępuje w ciągu 30 minut po wstaniu.

Na szczęście bezdech senny jest dolegliwością, którą można wyleczyć.

Bruksizm

Bruksizm, czyli mimowolne zgrzytanie zębami przez sen, niszczy nie tylko szkliwo zębów. Powoduje także napięcie mięśni żuchwy oraz zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym, co może skutkować napięciowymi bólami głowy. Pomocy należy szukać u stomatologa, który prawdopodobnie zaleci specjalne nakładki na zęby, oraz u fizjoterapeuty (terapia manualna stawu skroniowo- żuchwowego).

Kiedy należy natychmiast zgłosić się do lekarza?

Jeśli porannym bólom głowy towarzyszą takie objawy jak zaburzenia widzenia, utrata wzroku, problemy z równowagą, uczucie senności i zmiany zachowania o podłożu psychicznym, może to świadczyć o guzie mózgu.

U pacjentów z guzem mózgu poranne bóle głowy spowodowane są wyższym o tej porze ciśnieniem śródczaszkowym.

Poranny ból głowy nie zawsze świadczy o chorobie.

Często jest skutkiem stylu życia, błędów dietetycznych i złych nawyków związanych ze snem. Poniżej przybliżamy kilka z nich.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Nadużywanie leków przeciwbólowych

Pamiętaj, że nadużywanie leków przeciwbólowych może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i stać się przyczyną polekowego bólu głowy.

Pojawia się on zarówno u osób przyjmujących silne przeciwbólowe leki opioidowe, jak i dostępne bez recepty niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Polekowy ból głowy zazwyczaj odczuwany jest jako tępy ucisk. Obejmuje całą głowę z przewagą okolicy czołowej.

Jego cechą charakterystyczną jest to, że pojawia się zwykle rano, tuż po otwarciu oczu.

Nadużywanie NLPZ może powodować poranne bóle głowy

Picie alkoholu przed snem

Nie trzeba wcale wypić dużo, czy też mieć pełnoobjawowego kaca, żeby obudzić się z bólem głowy. Czasem wystarczy lampka wina przed snem. Dlaczego?

Po pierwsze alkohol powoduje odwodnienie, a po drugie ma wpływ na wydzielanie wielu neuroprzekaźników.

Warto też wiedzieć, że w czerwonym winie znajduje się substancja zwana tyraminą, która może powodować napady migreny u osób do tego predystynowanych. Rozwiązanie jest oczywiste – nie pij alkoholu.

W ostateczności –  pamiętaj o wypiciu przed snem dwukrotnie więcej wody, niż spożyłeś alkoholu.

Gwałtowne odstawienie kofeiny

Napoje zawierające kofeinę nie są sprzymierzeńcami głębokiego, regenerującego snu.

Jeśli jednak dotychczas codziennie piłeś kilka puszek energetyków, do tego kilka filiżanek mocnej kawy, nagła rezygnacja z kofeiny może skutkować porannymi bólami głowy. Dlaczego?

Kofeina zwęża naczynia krwionośne.

Nagłe jej odstawienie prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i znacznego wzrostu mózgowego przepływu krwi. Dlatego najlepiej jest stopniowo zmniejszać ilość spożywanych napojów z kofeiną.

Nieregularny tryb życia i zaburzenia snu

Nawet jeśli jesteś okazem zdrowia, prawdopodobnie zdarzało Ci się doświadczać bólu głowy po kiepsko przespanej nocy. Jak już wspominaliśmy, niedobór snu nasila przebieg klasterowych bólów głowy.

Według kilku badań jest też czynnikiem prowokującym wystąpienie bólu u 74% chorujących na migrenę oraz u 72% cierpiących na napięciowy ból głowy.

Jednak zbyt długi sen prowokuje wystąpienie bólu głowy u 25% chorych z migreną i około 13% osób z napięciowym bólem głowy.

Problemy z kręgosłupem szyjnym

Jeśli budzisz się rano z bólem zlokalizowanym z tyłu głowy, najprawdopodobniej jest to skutek problemów z kręgosłupem szyjnym. Taki ból zazwyczaj rozpoczyna się w okolicy szyjnej, a potem promieniuje do potylicy oraz barków. Kiedyś głównym powodem szyjopochodnych bólów głowy bywały wypadki komunikacyjne i urazy.

Teraz coraz częściej przyczyną jest spłycenie lordozy szyjnej spowodowane korzystaniem z laptopów i smartfonów. Zazwyczaj pochylamy wtedy głowę lub bezwiednie wysuwamy ją do przodu. Co możesz zrobić?Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Zadbaj o ergonomię pracy i udaj się do fizjoterapeuty, który pomoże skorygować ustawienie Twojej sylwetki przy pomocy technik terapii manualnej oraz zleci odpowiednie ćwiczenia. Możesz też pomóc sobie sam wybierając odpowiednią poduszkę ortopedyczą. Poduszka ortopedyczna na spłyconą lordozę szyjną powinna zapewniać fizjologiczne ustawienie odcinka szyjnego i to nie tylko wtedy, gdy leżysz na plecach, ale także wtedy, gdy w czasie snu przykręcasz się na boki. Bądźmy szczerzy: nikt nie przesypia całej nocy w jednej pozycji. Poduszka na lordozę powinna więc być innej wysokości do spania na boku oraz innej do spania na plecach.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?Wszystkie modele poduszek Onsen – czyli poduszka Yoko, Asana oraz Hiro to poduszki produkcji polskiej, wykonane z pianki BluPur. Poduszki Onsen są wyrobami medycznymi I klasy i są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Poduszki Onsen jako jedyne w Polsce zostały zaprojektowane właśnie z myślą o osobach, które borykają się z problemem spłyconej lub zniesionej lordozy szyjnej. O odróżnieniu od klasycznych poduszek ortopedyczych których wysokość jest stała do spania na boku i plecach – we wszystkich poduszkach Onsen do spania w pozycji na wznak służy specjalne zagłębienie na środku poduszki, które powoduje, że głowa spoczywa blisko materaca a lordoza szyjna nie ulega dalszemu spłycaniu. Do spania na bokach służą wyższe, boczne części poduszki.

Dobrze dobrany materac i poduszka ortopedyczna zapewnią zdrowy i regenerujący sen

Oprócz poduszek ortopedycznych nasza firma zajmuje się również produkcją materaców. W naszej ofercie znajdziecie Państwo materac Osaka Air – piankowy materac o średniej twardości, który podobnie jak poduszki jest wyrobem medycznym pierwszej klasy. Każdy zakupiony u nas materac można testować przez 100 dni.Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

FAQ

Migrena to poważna i wyniszczająca choroba objawiająca się przede wszystkim bólem głowy. Najbardziej rozpowszechnioną postacią jest migrena bez aury. Charakteryzuje się ona zwykle jednostronnym, umiarkowanym lub silnym, pulsującym bólem głowy, któremu towarzyszą nudności, wymioty oraz foto- i fonofobia (światło- i dźwiękowstręt).

Czym jest klasterowy ból głowy?

Klasterowy ból głowy jest dolegliwością często myloną z migreną. Występuje jednak o wiele rzadziej, niż migrena (u 1% populacji), i w przeciwieństwie do migreny częściej dotyka mężczyzn, niż kobiet.

Leia também:  Como alimentar calopsitas (com imagens)

Klasterowy ból głowy charakteryzuje się atakami bardzo silnego bólu, obejmującego pół głowy oraz pół twarzy. Ból promieniuje do oczodołu i policzka, ale może też obejmować ucho lub potylicę.

Towarzyszy mu uczucie zatkanego nozdrza oraz łzawienie oka.

Co może powodować ból głowy po przebudzeniu?

Ból głowy po przebudzeniu może być wynikiem: nadużywania NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych), nadużywania alkoholu, nadużywania kofeiny, problemów z kręgosłupem szyjnym. Na te ostatnie dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie poduszki ortopedycznej, która zabezpieczy kręgosłup szyjny podczas snu.

Bóle głowy związane ze snem

Zależność między bólem głowy a snem znana jest od lat. Niektóre postaci bólu głowy są wręcz nierozerwalnie z nim związane.

Problem ten jest istotny, ponieważ zaburzenia snu spowodowane bólem głowy wpływają na znaczne obniżenie jakości życia, zwłaszcza gdy jest to ból przewlekły. Sen zapewnia odnowę funkcjonalną i psychiczną organizmu, m.in.

przez wpływ na czynności intelektualne, termoregulację, układ immunologiczny i układ noradrenergiczny.

Zaburzenia III i IV stadium snu NREM powodują zmęczenie, upośledzenie koncentracji, a nieprawidłowości fazy REM związane są z częstszym występowaniem depresji lub narkolepsji. Związek bólu głowy ze snem jest uznawany wówczas, gdy w 75% ból pojawia się podczas snu lub bezpośrednio po przebudzeniu.

1 Szacuje się, że blisko połowa chorych z bólami głowy skarży się na zaburzenia snu. Są one uznanym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na psychiczne i fizyczne funkcjonowanie chorych z bólami głowy.

Blisko połowa z nich zgłasza zaburzenia snu, zwłaszcza fragmentację snu, bezsenność lub nadmierną senność, które zwielokrotniają odczucie bólu.2

Poranne bóle głowy

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Tabela 1. Bóle głowy prowokowane przez sen

Poranne bóle głowy mogą być składową różnych postaci pierwotnych bólów głowy, takich jak migrena, klasterowy ból głowy i inne trójdzielno-autonomiczne bóle głowy, oraz wtórnych bólów głowy, w tym bólów głowy związanych z nadużywaniem leków, procesami zapalnymi i rozrostowymi toczącymi się w obrębie czaszki (tab. 1).

Ból głowy obecny po obudzeniu jest zatem objawem niespecyficznym, występującym w wielu pierwotnych i wtórnych bólach głowy oraz w związanych ze snem zaburzeniach oddechowych innych niż zespół bezdechu śródsennego (np.

 zespole Pickwicka, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc) oraz w innych pierwotnych zaburzeniach snu, takich jak mioklonie nocne.

Mimo znacznego rozpowszechnienia jest to problem medyczny jeszcze mało poznany. Nadal nie zostało ustalone, czy sen łagodzi, czy prowokuje wystąpienie bólu. Nieznane są też patogenetyczne zależności między tymi dwoma stanami, np. czy chodzi o wspólne struktury anatomiczne, wspólne mediatory biochemiczne (np. serotonina), czy też jest to zależność przypadkowa – reakcja obronna organizmu na ból.

Wskazuje się na kilka możliwych powiązań klinicznych. Ból głowy może być prowokowany przez sen (zbyt długi lub zbyt krótki), może być związany z zaburzeniami snu, może występować zależnie od fazy snu, jak również może być łagodzony przez sen. Obserwuje się także zależność między bólem głowy a drzemką. Istotne jest także oddziaływanie bólu głowy na sen (np. bezsenność spowodowana bólem głowy).

Poranny ból głowy istotnie częściej niż w populacji ogólnej występuje u pacjentów z zespołem bezdechu śródsennego i zespołem niespokojnych nóg. Pewne rozpoznanie bólu głowy związanego z zespołem bezdechu śródsennego wymaga całonocnego badania polisomnograficznego. Dotychczas nie jest jasne, czy mechanizm tego rodzaju bólu głowy jest związany z hipoksją, hiperkapnią czy zaburzeniami snu.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Tabela 2. Kryteria diagnostyczne bólu głowy związanego z zespołem bezdechu śródsennego (wg ICHD z 2004 r.)

Zespół bezdechu śródsennego często występuje w populacji ogólnej, ocenia się, że dotyczy 2% kobiet i 4% mężczyzn. Poranne bóle głowy u tych chorych z reguły nie są charakterystyczne. Często są łagodne i krótkotrwałe, ustępują wraz z wyleczeniem choroby podstawowej.

3 Występują obustronnie (53%) lub jednostronnie (47%), najczęściej dotyczą okolicy czołowej (33%) lub skroniowej (16%), mają charakter bólu ściskającego (79%) o natężeniu łagodnym (47%), umiarkowanym (37%) lub silnym (16%).4 Ból głowy ustępuje w ciągu 30 minut po wstaniu.

5

Rozpoznanie opiera się na kryteriach IHS opracowanych w 2004 r. Niestety wielu chorych z bólami głowy i zespołem bezdechu śródsennego ich nie spełnia (tab. 2). Można się zatem spodziewać modyfikacji tych kryteriów w przyszłości.

Bóle głowy a choroby somatyczne

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Tabela 3. Ból głowy w przebiegu chorób somatycznych i oddziałujący na sen

Istotną rolę w powstawaniu bólów głowy wpływających na sen odgrywają choroby somatyczne, które mogą bezpośrednio zakłócać jakość i ilość niezbędnego dla organizmu snu (tab. 3). Mimo że związek snu z bólami głowy jest mało poznany i niejasny, to wpływ zmian czasu jego trwania i wzorca jest udokumentowany.

6 Prawdopodobieństwo występowania bólu głowy u osób z zaburzeniami snu oceniane jest na 3,6-krotnie wyższe niż u zdrowych i wzrasta wraz z narastaniem zaburzeń snu.7 Znanych jest kilka rodzajów samoistnych bólów głowy, które mogą występować w czasie snu, np. klasterowy ból głowy lub przewlekła napadowa hemikrania.

Migrena również może rozpoczynać się w czasie snu.8 Być może jest to związane ze zmniejszeniem w godzinach nocnych wydzielania melatoniny przez jądro nadskrzyżowaniowe (miejsce uznawane za zegar biologiczny organizmu) w tych postaciach bólów głowy.

9 Wymienione bóle głowy powinny być różnicowane ze śródsennym bólem głowy.

Przegląd piśmiennictwa ujawnia, że deprywacja snu jest czynnikiem prowokującym wystąpienie bólu u 48-74% chorujących na migrenę (5 badań) i u 26-72% chorujących na napięciowy ból głowy. Zbyt długi sen prowokuje wystąpienie bólu głowy u 25-32% chorych z migreną i u 13% osób z napięciowym bólem głowy.10

Jakkolwiek sen jest znanym czynnikiem prowokującym wystąpienie napadu migreny, jednak nie jest jasne, czy decydującą rolę odgrywa jakość, czy czas trwania snu. U chorujących na migrenę częściej stwierdza się złą jakość snu, bezsenność i zmęczenie po nocy.

Na ich występowanie u 66% chorych ma wpływ stres i dieta w dniu poprzedzającym.11 Zwrócono także uwagę na częstsze występowanie napadów migreny w godzinach rannych. U blisko połowy chorych występują one bezpośrednio po obudzeniu. W tej grupie chorych często stwierdza się zmianę wzorca snu.

Dochodzi wtedy do wzrostu udziału stadium III i IV snu NREM przed napadem oraz wzrostu występowania fazy REM, gdy chory budzi się z migreną. Zwrócono przy tym uwagę na równoległe obniżenie saturacji hemoglobiny tlenem i destabilizację układu autonomicznego.

Przypuszcza się, że śródsenny napad migreny wywoływany jest zmianą napięcia układu autonomicznego z podwyższonego (przewaga układu współczulnego) na obniżony (przewaga układu przywspółczulnego).

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Tabela 4. Substancje powodujące zaburzenia snu i bóle głowy

Innym rodzajem bólu głowy, którego związek ze snem znany jest od lat, jest klasterowy ból głowy. U chorych z tym bólem głowy blisko 51% napadów występuje w godzinach nocnych, a ogólna liczba napadów w nocy jest 2,5-krotnie większa niż w dzień. Najczęściej ból pojawia się między godziną 18.

00 a 10.00.12 Podobnie jak w migrenie rozpatrywana jest zależność bólu głowy od fazy snu i od saturacji hemoglobiny tlenem (hipoksja). Normalizacja faz snu występuje po zakończeniu trwania klasteru. Ostatnio pojawiają się doniesienia o skuteczności melatoniny u chorych z klasterowym bólem głowy.

Wiadomo, że nadużywanie leków stosowanych w zwalczaniu bólów głowy może powodować skutek odwrotny do zamierzonego i być przyczyną polekowego bólu głowy (tab. 4). Wraz z bólem głowy występują bezsenność i zaburzenia w sferze psychicznej: rozdrażnienie, pobudzenie, stany obniżonego nastroju i apatia.

Co to jest klasterowy ból głowy?

Klasterowy ból głowy zwany również „bólem głowy Hortona” należy do samoistnych, pierwotnych bólów głowy, nie jest on symptomem innej dolegliwości. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa cluster, które oznacza m.in. zgrupowanie, skupisko. Choroba ta charakteryzuje się bowiem występowaniem ataków bólowych w określonym czasie w sposób zgrupowany.

“Klasterowy ból głowy charakteryzuje się napadowym charakterem oraz jednostronną lokalizacją.”

Ból, zazwyczaj bardzo silny, umiejscawia się w oczodole lub jego okolicy, może także obejmować skroń. Ból klasterowy promieniuje do okolicy skroniowej, policzka, zębów, żuchwy. Pojawia się nagle, bez zwiastunów, zwykle podczas snu lub drzemki, choć może wystąpić też w trakcie czuwania.

Napady klasterowego bólu głowy trwają od około 15 do 80 minut, oraz występują z częstością od 1 do 8 razy dziennie. Dodatkowo mogą występować objawy towarzyszące, które pojawiają się po stronie bólu i związane są z tzw. układem autonomicznym. Układ autonomiczny stanowi część układu nerwowego sterującego procesami niezależnymi od naszej woli. 

Do objawów ze strony układu autonomicznego związanych z klasterowym bólem głowy należą:

 • łzawienie, przekrwienie spojówek,
 • wyciek z nosa lub uczucie zatkanego nosa, 
 • opadnięcie powieki lub jej obrzęk, 
 • zwężenie źrenicy, osłabienie odruchu rogówkowego,
 • jednostronne pocenie się i zaczerwienienie twarzy.

Dodatkowo częstymi objawami towarzyszącymi są:

 • przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca,
 • nudności i wymioty.
 • chorzy najczęściej są jednak pobudzeni psychoruchowo. 

Etiologia klasterowego bólu głowy nie jest znana. Ból ten występuje znacznie rzadziej niż migrena i szacuje się, że dotyczy ok. 0,1% populacji ogólnej.

Co ważne mężczyźni od 4-7 razy częściej chorują na tą przypadłość, nie potwierdzono skłonności genetycznej. Klasterowy ból głowy najczęściej pojawia się u osób w wieku od 20. do 40.

lat, aczkolwiek opisano występowanie tego rodzaju bólu głowy zarówno u dzieci jak i osób w podeszłym wieku.

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Określenie „klasterowy ból głowy” pochodzi od schematu występowania bólu głowy. Napady występują w grupach (tzw. klaster), co może trwać tygodnie lub miesiące. Pomiędzy napadami mogą występować okresy remisji, w których pacjent czuje się dobrze i nie ma żadnych dolegliwości.

Okresy remisji klaserowego bólu głowy mogą utrzymywać się miesiące lub nawet lata. U około 1 na 10 pacjentów z klasterowym bólem głowy mamy do czynienia z przewlekłą postacią choroby, gdzie nie obserwujemy okresów przerwy (remisji), ale dolegliwości mogą utrzymywać się codziennie.

Ból głowy pojawia się nagle, narasta i po około 20 minutach osiąga swoje maksimum. Czas trwania bólu głowy może wahać się od kilku do kilkudziesięciu minut, choć zazwyczaj zanika całkowicie w ciągu dwóch godzin. Typową cechą klasterowego bólu głowy jest to, że jest on ostry, kłujący lub pulsujący.

“Bardzo charakterystyczne jest

zachowanie chorego w czasie napadu bólu. Pacjent jest niespokojny, pobudzony, hałaśliwy, nadmiernie ruchliwy, czasami nawet agresywny.” Zdarza się, że może grozić popełnieniem samobójstwa. W przeciwieństwie do chorych z migreną, którzy w trakcie ataku bólu ukojenie znajdują jedynie po położeniu się do łóżka i odseparowaniu od czynników pogarszających ich samopoczucie (jak np. dźwięki i światło), pacjent z napadem klasterowego bólu głowy nie położy się do łóżka ani nawet nie usiądzie, a wręcz przeciwnie – będzie chodził. 

Wyodrębniono kilka postaci klasterowego bólu głowy, należą do nich:

 • epizodyczny klasterowy ból głowy , 
 • przewlekły klasterowy ból głowy, 
 • klasterowy ból głowy o nieokreślonej periodyczności, 
 • przewlekły klasterowy ból głowy bez remisji od początku choroby, 
 • klasterowy ból głowy przewlekły rozwinięty z postaci epizodycznej. 

Na podstawie badań naukowych i obserwacji chorych cierpiących na klasterowe bóle głowy udało się wyodrębnić czynniki, które być może mają wpływ na występowanie kolejnych napadów klasterowego bólu głowy. Do czynników tych należą min:

 • alkohol, 
 • przebywanie w wysokich temperaturach (np. sauna), 
 • przebywanie na dużych wysokościach, 
 • substancje o wyrazistym zapachu jak np. rozpuszczalniki, benzyna, perfumy,
 • środki rozszerzające naczynia (nitraty) zawarte w pokarmach i lekach oraz sen,
Leia também:  Niewydolność ciałka żółtego (niedomoga lutealna)

Około 1/3 pacjentów budzi się na skutek napadu o określonej porze w nocy, w fazie snu zwanej REM (faza tzw. szybkich ruchów gałek ocznych – właśnie wtedy pojawiają się sny).

“Napady klasterowego bólu głowy mogą pojawiać się także wczesnym rankiem, wieczorem lub po poobiedniej drzemce.” U większości chorych, w ciągu dwudziestu czterech godzin dochodzi do 1-3 ataków bólu. U niektórych pacjentów występowanie może mieć związek z porami roku. U osób żyjących na półkuli północnej ataki pojawiają się zazwyczaj jesienią oraz początkowych miesiącach roku. W przypadku osób zamieszkujących półkulę południową napady pojawiają się w okresie wiosny oraz w trakcie ostatnich miesięcy roku.

Leczenie klasterowego bólu głowy odbywa się w dwojaki sposób. Po pierwsze, należy doprowadzić do jak najszybszego przerwania napadu, po drugie, z pomocą farmakologii dąży się do zmniejszenia ilości klasterów i wydłużenia okresu remisji.

Diagnostyka lekarza specjalisty pozwala na dobór odpowiedniej metody leczenia.

Należy pamiętać, że skuteczna profilaktyka klasterowych bólów głowy to przede wszystkim dokładna obserwacja symptomów choroby i leczenie pod ścisłą kontrolą lekarza, który dobierze skuteczne leki.

Budzi cię w nocy ból głowy? Poznaj 8 możliwych przyczyn problemu – Oh!me – Magazyn dla kobiet

Wiecie, jak to jest – najłatwiej oceniać innych, wytykać im błędy, wady, dzięki czemu samemu się trochę wybielić. Każdy z nas pewnie nie raz się na tym złapał. Cóż, prawda jest taka, że nikt z nas nie jest idealny, mamy swoją ciemną stronę  i albo się z tym zmierzy, albo zamieciemy pod dywan udając, że przecież pewne zachowania w ogóle nas nie dotyczą.

Może nowy rok to okazja do zrobienia prawdziwego rachunku sumienia, przyjrzenia się relacjom z innymi, bo przecież to one są naszym lustrem, wiele o nas mówią.

Z jednej strony możemy zupełnie nieświadomie wchodzić w rolę toksycznej osoby, ponieważ takie a nie inne emocje budzi w nas drugi człowiek. Z innej, często się zastanawiacie, czy toksyczności można się pozbyć, czy ktoś, kto jest dla was bliski, ale relacja staje się krzywdząca, może się zmienić?

Toksyczne osoby są manipulujące, krytykujące i wiecznie nieszczęśliwe. Jest jednak kilka sposobów, które mogą być początkiem prawdziwej zmiany.

Zapanuj nad pochopnymi komplementami

„Wow, w życiu bym się nie spodziewała, że dostaniesz ten awans”, „Jak chudniesz te kilka kilogramów, to zaczynasz pięknie wyglądać” – to przykłady komplementów, które zwyczajnie ranią i nie mają nic wspólnego z byciem szczerze miłym. Jeśli komplementom zawsze towarzyszy jakaś uszczypliwość – nie ma szans na zatrzymanie przyjaciół. Ważne, by nauczyć się mówić dobre rzeczy drugiej osobie bez ukrytych szpilek.

Naucz się przepraszać

Toksyczne osoby nie używają słowa przepraszam, ono nie przechodzi im przez gardło, a jeśli nawet, to robią to w taki sposób, że ta druga osoba czuje się winna. „Przykro mi, że się obraziłaś” – klasyczny przykład, który czas najwyższy porzucić, wziąć odpowiedzialność za to, co mówimy, robimy i szczerze przeprosić bez szukania winy w kimś innym, a tym samym usprawiedliwianiu siebie.

Przestań plotkować

Plotka, pomówienie, obgadywanie może zniszczyć każdą relacją, nawet najtrwalszą wydawałoby się przyjaźń. Nie ma nic bardziej obrzydliwego niż mówienie nieprawdy o kimś za jego plecami, kiedy ta osoba nie ma nawet szans, żeby się obronić. Toksycznej osobie przynosi to chorą satysfakcję, a rani kogoś innego.

Przestań oceniać inne

Każdy z nas żyje swoim życiem, którego nikt nie ma prawa oceniać, bo to nasze wybory, nasze decyzje. Więc może zamiast krytykować przyjaciół, lepiej wzruszyć ramionami i iść dalej, chociaż trudno ci się zgodzić z ich wyborami. Kiedy przestajemy oceniać innych, uczymy się siebie oceniać mniej surowo.

Znajdź hobby

Wiele toksycznych osób nie ma innego zajęcia poza rozmyślaniem, analizowaniem, kto co powiedział, co zrobił i jak się temu odgryźć. A może czas poszukać jakiegoś hobby, czegoś co wypełni wolny czas i pozwoli otworzyć się na nowe rzeczy?

Przestań narzekać

Zacznij mówić, co sprawia, że jesteś szczęśliwa w życiu, co daje ci satysfakcję, za co jesteś wdzięczna, zamiast skupiać się na negatywach. Warto spróbować, by zobaczyć swoje życie z zupełnie innej perspektywy.

Nie obwiniaj innych za to, co czujesz

Przestań atakować i szukać winnych tego, jak się czujesz. Jeśli jesteś zła, smutna, rozczarowana skup się na sobie, nie na innych. Pomyśl, skąd to uczucie się bierze, jaki jest jego głębszy sens, co chce tobie powiedzieć. Mów o swoich emocjach, ale ze twojego punktu widzenia, a nie z oceniania, kto jest temu winien.

Rozpoznaj swoje nieszczęście

Jeśli zdarza ci się być toksyczną osobą lub masz kogoś takiego w swoim otoczeniu warto zastanowić się, co sprawia, że tak się dzieje, że wyzwalają się takie a nie inne zachowania. Co jest przyczyną nieszczęścia, które wywołuje toksyczne reakcje. Taki wgląd w siebie może pokazać mechanizmy zachowań, pozwala zrozumieć własne uczucia.

Porzuć plany

Toksyczni ludzie bardzo często wbijają się na jednokierunkową ulicę.

Mają w głowie wyobrażenie idealnego związku, rodziny, pracy, przyjaźni i tego się trzymają, te plany, które powstały w ich głowie chcą realizować, a przecież wiadomo, że to się nie udaje, że lepiej przyjmować to, co życie nam podsuwa.

Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na drugą osobę, by ta wpasowała się w nasze plany i wizje. Lepie otworzyć się na to, co dzieje się tu i teraz i dostrzegać wszystkie tego pozytywy.

Bycie toksycznym unieszczęśliwia, jest efektem jakiegoś większego problemu, którego nie chcemy dostrzec. Może czas się z tym zmierzyć i zacząć szczęśliwiej?

źródło: bustle.com

Bóle głowy w nocy – co je powoduje?

Bóle głowy w nocy wpływają na Twój sen oraz zdolność do cieszenia się regenerującym wypoczynkiem, który pomaga Ci budzić się z energią i optymizmem. Nocne bóle głowy doświadczył niemal każdy z nas w jakimś momencie życia.

Otwieramy oczy na przywitanie nowego dnia, a w głowie czujemy otumanienie. Czujemy, że ciemne chmury napierają na nią, a my nie będziemy w stanie stawić czoła nadchodzącemu dniu.

Po pierwsze, ważne jest, abyśmy rozróżnili nocne bóle głowy od regularnych migren. Czasami kładziesz się spać z bólem głowy, który nasila się w nocy. Jednak rozpoczął się on już przed nastaniem nocy. To nie nocne bóle głowy.

Bóle głowy w nocy nie są jednorazowym doświadczeniem; to powszechna dolegliwość, która dotyka więcej osób niż myślisz. Dzisiaj chcielibyśmy wyjaśnić co może być ich przyczyną.

Bóle głowy w nocy: 5 sposobów na ich rozpoznanie

Bóle głowy w nocy mogą mieć wiele przyczyn. Jednak jeśli pojawiają się niespodziewanie zakłócając Twój sen, istnieją pewne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę.  Dodatkowo, jeśli dzieje się tak kilka nocy pod rząd, warto porozmawiać z lekarzem.

Przypatrzmy się bliżej temu, co może powodować nocne bóle głowy.

1. Ból głowy związany ze snem

Ból głowy związany ze snem nie jest zjawiskiem zbyt znanym. Może pojawić się w nocy, a nawet w czasie drzemki. Generalnie rzecz biorąc, pojawia się on w fazie snu zwanej REM. To łagodny, lecz nagły ból, który zwykle trwa od 15 minut do godziny lub dwóch.

Przyczyny nie są do końca znane, lecz wiadomo, że pojawia się w tej konkretnej fazie snu. Dlatego wierzy się, iż tego rodzaju bóle głowy są związane z nagłym spadkiem melatoniny, hormonu, który kontroluje Twój sen. Zwykle pojawiają się u ludzi powyżej 50. roku życia.

2. Żywność powodująca zapalenia

To następny fenomen, który nie jest jeszcze dobrze zbadany. Niektóry produkty żywnościowe zjadane w nadmiarze mogą powodować pewne zmiany w organizmie.

Często żywność z wysoką zawartością glutaminianu sodu (MSG) powoduje ból głowy w nocy, jeśli jest spożywana wieczorem.

Ten sztuczny dodatek jest nie tylko niezdrowy, ale i uzależniający. Dodaje jedzeniu intensywnego smaku, stosuje się go między innymi w sosach, śmietanie, zupach oraz wszelkiego rodzaju produktach “błyskawicznych“.

Sery oraz inne produkty mleczne również powodują zapalenia i mogą przyczyniać się do bólu głowy. To wszystko oznacza, że powinieneś szczególnie uważać na to, co jadasz na kolację. Poza tym dobrze wybieraj produkty, które spożywasz tuż przed zaśnięciem.

3. Zatokowy ból głowy

Nocne bóle głowy mogą mieć również związek z zatokami. Ten rodzaj, jak sama nazwa wskazuje, związany jest z zapaleniem zatok. Ból w ich okolicach może być bardzo intensywny. Tak bardzo, że czasami dociera do uszu i głowy.

Wiele osób myśli, że spowodowane jest to jakimś rodzajem migreny lub naczyniami krwionośnymi. Ta dolegliwość ma tendencję do zaostrzania się w ciągu nocy, jeśli powietrze jest wyjątkowo suche. Nawilżacze powietrza mogą się okazać w tym przypadku bardzo pomocne.

4. Zespół eksplodującej głowy

Choć może brzmieć to trochę dziwacznie, istnieje on naprawdę.

Zespół eksplodującej głowy został opisany pod koniec XIX wieku, lecz nadal dzisiaj mało wiadomo o tym, co go powoduje.

Tego rodzaju dolegliwość należy do grupy zwanej parasomnią, czyli związanej z zaburzeniami snu.

 • To intensywny ból głowy, który dopada nas w momencie, kiedy mamy zasnąć.
 • Częściej dotyka on kobiet.
 • Niektórzy mogą doświadczyć go tylko raz w życiu; inni mogą cierpieć na niego przez miesiące.
 • Jednak we wszystkich zanotowanych przypadkach syndrom ten przechodzi sam po jakimś czasie.
 • W tym momencie wierzy się, że może mieć to związek z urazem jednej z kości w uchu lub nawet zakłóceniami w działaniu neuronów w momencie kiedy zasypiamy.

5. Klasterowy ból głowy

Klasterowe bóle głowy to typ migreny, która dotyka częściej mężczyzn niż kobiet.

 • Pojawiają się na dwie-trzy godziny przed zaśnięciem. 
 • Ból jest niezwykle intensywny o trwa stosunkowo krótko, między 15-30 minut.
 • Ból koncentruje się po jednej stronie głowy, za oczami. Czasami może promieniować na skroń lub kark.
 • Inne objawy, które mu towarzyszą to zapalenie oka, zatkany nos oraz łzawienie oczu.

Klasterowe bóle głowy mogą być schorzeniem przewlekłym.

Podsumowując, jeśli doświadczyłeś jakiekolwiek z tych problemów przez dłuższy czas, nie wahaj się: udaj się do lekarza.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*