Torbiel rzekoma i prawdziwa trzustki

Torbiel rzekoma i prawdziwa trzustki

Trzustka jest narządem, który odgrywa bardzo ważną rolę w procesie trawienia i przemiany materii. Produkuje ona dziennie około jednego litra soków trzustkowych, które zawierają enzymy niezbędne do trawienia węglowodanów, tłuszczy i białka. Sok trzustkowy zawiera również dużo węglowodanów, które neutralizują kwaśny sok żołądkowy i zapobiegają uszkodzeniu jelit. Wspomniane torbiele trzustki są najczęściej zbiornikami wypełnionymi sokami trawiennymi, innymi płynami lub martwymi tkankami. Takie torbiele trzustki mogą osiągać duże rozmiary. Upośledzają one działanie trzustki. Poza tym mogą się powiększać i sprawiać ból. Obrzęknięta trzustka powoduje uciski na inne narządy.

Jakie są przyczyny powstawania torbieli trzustki?

 • Wyróżnia się dwa rodzaje torbieli trzustki:
 • – torbiele prawdziwe
 • – torbiele rzekome

Torbiele prawdziwe

Występujące torbiele prawdziwe zawsze wyściełane są od wewnątrz nabłonkiem z komórkami wydzielniczymi. Przyczyną powstawania torbieli prawdziwych mogą być wady wrodzone, mukowiscydoza (zaburzenie funkcjonowania gruczołów zewnątrz wydzielniczych) lub bardzo rzadkie przypadki umiejscowienia tasiemca psiego (bąblowca) w trzustce.

Torbiele rzekome

O wiele częściej występują torbiele rzekome. Od wewnątrz nie są one pokryte nabłonkiem wydzielniczym, dlatego też z medycznego punktu widzenia nie są one torbielami prawdziwymi, na co z resztą wskazuje ich nazwa.

Najczęściej są one następstwem innej choroby trzustki, a mianowicie ostrego zapalenia. Schorzenie to jest główną przyczyną powstawania torbieli trzustki. Jednakże torbiele mogą również tworzyć się w wyniku urazu trzustki.

Objawy torbieli trzustki

 • Ogólne poczucie choroby
 • Uczucie pełności w nadbrzuszu
 • Ból lub ucisk w nadbrzuszu
 • Wyczuwalny ręką opór w nadbrzuszu
 • W ciężkich przypadkach bladość, gorączka i wstrząs

Jak leczy się torbiele trzustki?

Zdarza się, że torbiele trzustki są tak małe, że nie dają żadnych objawów i nie są zauważalne.  Czasami ulegają one samoistnemu wchłonięciu, tak więc nie wymagają żadnego specjalnego leczenia. W większości przypadków torbiele powiększają się i sprawiają ból. W takich sytuacjach wymagają leczenia chirurgicznego.

Podczas operacji zbiornik płynu zostaje połączony z jelitem lub żołądkiem. Umożliwia to stały, swobodny wypływ soków trzustkowych. Inna metoda polega na wszczepieniu do torbieli przez skórę drenu. Zapewnia to ciągłe opróżnienie zawartości cysty (drenaż). W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie fragmentu trzustki.

Co można zrobić samemu?

W przypadku, gdy powstała już torbiel znacznej wielkości, samemu nie można nic uczynić, aby ją usunąć. Jednakże można nie dopuścić do powstania torbieli. Szczególnie ważne jest prawidłowe odżywianie oraz spożywanie umiarkowanej ilości alkoholu.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Pierwszymi niepokojącymi objawami, które wymagają porady lekarskiej są silne lub uporczywe bóle w nadbrzuszu. Mogą pojawić się one nagle lub stopniowo nasilać się, stając się coraz bardziej dokuczliwe.

Jak postąpi lekarz?

Istnieje bardzo dużo przyczyn bólów lub dyskomfortu w nadbrzuszu. Lekarz przede wszystkim postara się ustalić źródło dolegliwości. W przypadku podejrzenia torbieli trzustki, aby potwierdzić rozpoznanie zaleci wykonanie badania ultrasonograficznego lub tomografii komputerowej.

Przebieg choroby

Przebieg choroby nie jest jednorodny. Opisywane torbiele mogą nie powiększać się i w związku z tym nie powodować żadnych większych dolegliwości.

W rzadkich przypadkach ulegają one całkowitemu samoistnemu wchłonięciu. Gdy torbiele powiększają się, powoduje to wystąpienie wyżej wymienionych objawów.

Podjęcie leczenia w odpowiednim czasie zapobiega wystąpieniu powikłań. Czasami niestety tworzą się nowe torbiele.

Ważne

Główną przyczyną powstawania torbieli trzustki jest nadmierne spożycie alkoholu. Wypijanie więcej niż 20 g alkoholu dziennie (odpowiada to około czterem 0,5-litrowym butelkom piwa) przez dłuższy czas powoduje uszkodzenie trzustki.

Czy torbiele trzustki są niebezpieczne?

Nieleczone torbiele trzustki mogą być groźne. Większe torbiele mogą np. powodować zwężenie dróg żółciowych, czego następstwem jest żółtaczka. Mogą one również pęknąć wywołując sine krwawienie do jamy brzusznej oraz powodują ciężki stan zapalny. W niektórych przypadkach może zakończyć się to śmiercią.

Torbiel rzekoma trzustki

Torbiele rzekome trzustki są to zbiorniki ograniczone tkanką łączną włóknistą i ziarnistą, ale bez wyściółki nabłonkowej (czym różnią się od torbieli prawdziwych), zawierają sok trzustkowy lub płyn o bardzo dużej aktywności amylazy. Torbiele rzekome mogą być pojedyncze (80-90%) lub mnogie (10-19%).

Zbiorniki płynowe ostrej fazy są to pozbawione ściany bogate w sok trzustkowy zbiorniki powstałe na skutek przerwania ciągłości przewodów trzustkowych. Powstają w ciągu pierwszych 48 godzin trwania OZT. W 30 – 50 % resorbują się samoistnie w ciągu ok. 4 tygodni. Przetrwałe doprowadzają do powstania torbieli i ich powikłań.

Objawy torbieli rzekomych trzustki

 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
 • pobolewanie, a czasami ostry ból, który zależy od umiejscowienia i wielkości torbieli,
 • niekiedy występują nudności, wymioty, osłabienie, brak łaknienia i postępujące zmniejszenie masy ciała oraz gorączka,
 • niekiedy wyczuwalny opór w nadbrzuszu lub śródbrzuszu.

Badania diagnostyczne torbieli rzekomych trzustki

 • Tomografia komputerowa – jest najdokładniejszą metodą w diagnostyce torbieli rzekomych.
 • USG – jest metodą tym czulszą im torbiel jest większa. Szczególne znaczenie ma USG z Dopplerem, ponieważ za jego pomocą można poszukiwać powikłań naczyniowych (powstanie np. tętniaka rzekomego, powstałego wskutek uszkodzenia naczyń przebiegających w tej okolicy).
 • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) – wykonuje się w przypadkach, w których planowane jest leczenie endoskopowe (np. wszczepienie stentu do przewodu trzustkowego).

Leczenie torbieli rzekomych trzustki

Czytaj Leczenie torbieli rzekomych trzustki

Powikłania w przypadku torbieli rzekomych trzustki

 • występują w około 10% nieleczonych (jedynie obserwowanych) torbieli rzekomych trzustki,
 • krwawienie z żylaków dna żołądka lub przełyku,
 • krwawienie do torbieli z naczyń przebiegających w jej sąsiedztwie,
 • tętniak rzekomy (powstały wskutek uszkodzenia ściany tętnic przebiegających w tej okolicy),
 • zakażenie torbieli,
 • pęknięcie torbieli do jamy otrzewnowej,
 • cholestaza zewnątrzwątrobowa (zastój żółci) lub niedrożność dwunastnicy spowodowana uciskiem z zewnątrz przez torbiel.

Bibliografia:

 • Choroby wewnętrzne, red. Szczeklik A., 2006.
 • Podstawy chirurgii, red. Szmidt J., 2003.
 • Chirurgia, red. Noszczyk W., 2005.

Torbiele trzustki

Andrzej Dąbrowski, Marian Smoczyński

Do końca lat 70. ubiegłego wieku spektrum rozpoznawanych zmian torbielowatych trzustki było bardzo wąskie i ograniczało się do torbieli pozapalnych oraz nowotworów śluzowych i surowiczych. W latach 80., głównie dzięki zwiększeniu dostępności do coraz doskonalszych metod obrazowania, zmiany torbielowate w trzustce zaczęto rozpoznawać częściej.

Leia também:  Jakie Są Objawy Nawrotu Chłoniaka?

W ostatnich 10 latach dokonał się znaczący postęp w rozpoznawaniu i klasyfikacji torbieli trzustki.

Torbiele w trzustce obecnie dzieli się na:

 • proste
 • nowotworowe
 • pozapalne i pourazowe
 • wrodzone
 • rzadkie torbiele o różnej etiologii.

Opinie na temat częstości występowania poszczególnych typów torbieli trzustki ewoluowały w ostatnich latach. Jeszcze do niedawna uważano, że wśród torbieli trzustki przeważają pozapalne torbiele rzekome. Obecnie uważa się, że zdecydowanie dominują torbiele nowotworowe i stanowią ok. 60% torbieli trzustki. W ostatniej dekadzie istotnie zmieniła się też strategia diagnostyczno-terapeutyczna.

Definicja

Torbiel trzustki to patologiczny zbiornik treści płynnej zlokalizowany w trzustce lub bezpośrednio do niej przylegający. Torbiele występują pojedynczo lub mnogo, mają kształt workopodobny i różną średnicę, która może wahać się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów.

Klasyfikacje

Podział klasyczny

W zależności od warstwy wyściełającej torbiel od wewnątrz wyróżnia się:

 • torbiele prawdziwe
 • torbiele rzekome.

Torbiele prawdziwe są wyścielone nabłonkiem. Torbiele rzekome to takie, których wyściółki nie można określić jako nabłonkowej. Określenie prostego lub rzekomego charakteru torbieli nie zawsze jest możliwe.

Torbiele proste

Wśród torbieli prawdziwych wyróżnia się torbiele proste (retencyjne) – małe, wyścielone prawidłowym nabłonkiem złożonym z komórek przewodów i komórek centroacinarnych. Torbiele proste rozpoznaje się przypadkowo i nie mają one znaczenia klinicznego. Leczenie nie jest konieczne.

Podział kliniczny

Klinicznie torbiele trzustki można podzielić na objawowe i bezobjawowe.

Klasyfikacja w oparciu o cechy patomorfologiczne

Współczesną klasyfikację torbieli trzustki w oparciu o cechy patomorfologiczne wg Basturk i wsp. przedstawia tabela 1.

Charakterystyka różnych typów torbieli

Torbiele nowotworowe

W świetle ostatnich badań najczęstszymi torbielami trzustki są torbiele nowotworowe. W zależności od charakteru płynu wydzielanego do ich światła przez nabłonek nowotworowy torbiele nowotworowe dzieli się na:

Torbiele pochodzące z nabłonka przewodów – typ śluzowy

Torbiel rzekoma trzustki

 • Wprowadzenie
 • Patogen
 • Zapobieganie
 • Powikłanie
 • Objaw
 • Zbadać
 • Diagnoza

Wprowadzenie

Wprowadzenie do torbieli rzekomej trzustki

Torbiele trzustki obejmują prawdziwe torbiele, torbiele rzekome i guzy torbielowate. Prawdziwe torbiele obejmują wrodzone proste torbiele, chorobę policystyczną, torbiele skórne, torbiele retencyjne itp.

Wewnętrzna ściana torbieli jest pokryta nabłonkiem, a guz torbielowaty ma torbielowatego gruczolaka i raka torbielowatego.

Ściana torbieli rzekomej składa się z tkanki włóknistej i nie jest pokryta tkanką nabłonkową, a klinicznie torbiele trzustki występują najczęściej w przypadku torbieli rzekomych.

Podstawowa wiedza

 • Odsetek chorób: 0,002%
 • Wrażliwi ludzie: żadnych wyjątkowych ludzi
 • Tryb infekcji: niezakaźny
 • Powikłania: ropień żółtaczki trzustki biegunka wstrząs

Patogen

Przyczyny torbieli rzekomej trzustki

Ostre zapalenie trzustki (75%):

Kliniczna analiza patologiczna wykazała, że ​​około 75% przypadków torbieli rzekomych było spowodowanych ostrym zapaleniem trzustki, około 20% przypadków miało miejsce po urazie trzustki, 5% przypadków było spowodowane rakiem trzustki, a jedna grupa zgłosiła 32 przypadki torbieli rzekomych Po ostrym zapaleniu trzustki 3 przypadki wystąpiły po urazie brzucha, 8 przypadków nie miało wyraźnej przyczyny, a 1 przypadek powstał po ucisku włókniakomięsaka trzustki. W 20 przypadkach po ostrym zapaleniu trzustki najwcześniejsza torbiel była Tydzień po wystąpieniu, najpóźniej 2 lata po wystąpieniu, a większość z nich ma od 3 do 4 tygodni po wystąpieniu choroby.

Wynaczynienie krwi i soku trzustkowego (10%):

Krew i sok trzustkowy dostają się do tkanki obwodowej lub w rzadkich przypadkach do torbieli utworzonej przez mały worek omletowy.

Różnica między torbielą rzekomą a prawdziwą torbiel polega na tym, że ta ostatnia występuje w trzustce, torbiel znajduje się w trzustce, a worek znajduje się wewnątrz.

Składa się z kanałów gruczołowych lub komórek nabłonka szpikowego; ta pierwsza jest torbielą utworzoną przez zamknięcie wysięków w ścianie otaczającej trzustkę, aw ścianie torbieli nie ma komórek nabłonkowych, więc nazywa się to torbielą rzekomą.

Inne czynniki (8%)

Guzy, infekcje pasożytnicze, urazy itp. Mogą również wywoływać chorobę.

 1. Patogeneza
 2. Howard i Jorden klasyfikują torbiele trzustki według etiologii powstawania torbieli:
 3. 1 torbiel rzekoma po zapaleniu: obserwowana w ostrym zapaleniu trzustki i przewlekłym zapaleniu trzustki.
 4. 2 torbiele rzekome po urazie: widoczne w tępym urazie, urazie penetrującym lub urazie chirurgicznym.
 5. 3 torbiel rzekoma wywołana guzem.
 6. 4 pasożytnicza torbiel rzekoma: spowodowana przez mszyce lub wągrzycę.
 7. 5 idiopatyczne lub niewyjaśnione.

Zapalenie trzustki spowodowane zapaleniem lub urazem trzustki, sok trzustkowy i krew gromadzą się wokół trzustki, w sieci i żołądku oraz w małej sieci, co może stymulować otaczające tkanki i powodować proliferację tkanki łącznej.

W ścianie włóknistej eksperymenty na zwierzętach pokazują, że tworzenie ściany torbieli rzekomych zajmuje 4 tygodnie, a organizm ludzki trwa co najmniej 6 tygodni. Typowa torbiel rzekoma jest w kontakcie z głównym przewodem trzustkowym.

Ta torbiel trzustki ma ciągłe ciśnienie wydzielania soku trzustkowego. Ziemia rozszerza się i nadal istnieje.

Około 80% torbieli rzekomo-trzustkowych ma pojedyncze rozmiary, zwykle około 15 cm średnicy i mniej niż 3 cm. Większe zgłosiły objętość 5000 ml.

Ciecz w kapsułce jest alkaliczna, z białkami, śluzem, cholesterolem i krwinkami czerwonymi.

Kolor nie jest taki sam, może być klarownym żółtym płynem, ale może również być mętną cieczą czekoladopodobną Chociaż zawartość amylazy jest zwiększona, ogólnie nie ma aktywowanego enzymu.

Ściana torbieli rzekomej może zostać przyklejona z powodu reakcji zapalnej; powierzchnia często ma przyczepioną tkankę martwiczą; ze względu na tworzenie tkanki ziarninowej ściana kapsułki jest stale pogrubiona, a torbiel może rozwijać się we wszystkich kierunkach podczas jej rozszerzania, na przykład aktywowana trzustka Enzym wchodzi do worka i atakuje naczynia krwionośne na ścianie kapsułki, co może powodować krwotok śródtorebkowy Becker poinformował, że gdy cysta jest zainfekowana, śmiertelna torbiel pęka z powodu inwazji enzymów trzustkowych do naczyń krwionośnych i ściany torbieli, a krwawienie wynosi 70% do 90%. Torbiele płciowe, zwłaszcza trzustki głowy trzustki, mogą erodować przewód pokarmowy, tworząc wewnętrzne hemoroidy. Inwazja tętnicy śledzionowej torbieli ogona trzustki może powodować krwotok śródbrzuszny. Duże torbiele rzekome mogą ściskać sąsiednie narządy i powodować objawy uciskowe.

Ogólnie uważa się, że torbiele rzekome trzustki występują częściej w trzustce i ogonie, ale w ostatnich latach, ze względu na powszechne stosowanie obrazowania ultrasonograficznego w trybie B, częstość występowania torbieli rzekomych w trzustce znacznie wzrosła. Sugawa i Walt podają, że zlokalizowanych jest 50% torbieli rzekomych. Głowa trzustki

Kiedy trzustka jest w stanie zapalnym lub (i) przewód trzustkowy jest uszkodzony, sok trzustkowy i wysięk mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż tylnej przestrzeni otrzewnej, tworząc ektopową torbiel rzekomą, na przykład torbiel śródpiersia może być utworzona przez poprzeczną przegrodę środkową, tworząc torbiel śródpiersia lub nawet szyję. Torbiele; w dół mogą tworzyć torbiele pachwiny lub narządów płciowych wzdłuż lewej i prawej przestrzeni lędźwiowej.

Leia também:  Jakie Sa Objawy Bezplodnosci?

Zapobieganie

Zapobieganie torbieli rzekomej trzustki

Kluczem do zapobiegania tej chorobie jest wczesne rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki lub uszkodzenia trzustki i wczesne podjęcie działań naprawczych. Po zdiagnozowaniu należy zaplanować operację.

Dieta to głównie soki owocowe, kasza jaglana z dyni, chleb gotowany na parze, wybieraj pokarmy łatwo przyswajalne, jedz wystarczającą ilość węglowodanów i produktów na bazie białka, a także wystarczającą ilość warzyw i owoców, aby uzupełnić witaminy i minerały. Nie jedz tłustych potraw, nie przejadaj się.

Powikłanie

Powikłania torbieli rzekomej trzustki Powikłania ropień trzustki żółtaczka biegunka szok

(1) Wtórne zakażenie: jest to najczęstsze i najpoważniejsze powikłanie torbieli rzekomych. Stan pacjenta szybko się pogarsza i dochodzi do ciężkiej toksyczności. W tym czasie, jeśli nie jest na czas, często rozwija się ropień trzustki i posocznica. Prawie bez przyczyny śmierci.

(2) Wodobrzusze trzustkowe: sok trzustkowy w torbieli rzekomej przecieka do jamy brzusznej z przetoki lub pęknięcia, a otrzewna może powodować wodobrzusze. Naczynia limfatyczne wokół trzustki mogą powodować wynaczynienie limfatyczne, co może również powodować wodobrzusze.

Normalna otrzewna może wchłonąć dużą ilość płynu, ale w W wodobrzuszu trzustki, z powodu wysięku celulozy, przerostu tkanki włóknistej, infiltracji komórek zapalnych i zwyrodnienia włókien elastycznych, płyn nie może być wchłaniany w dużej ilości i gromadzić się w jamie brzusznej.

 • (C) wysięk opłucnowy trzustki: około 50% wysięku opłucnowego trzustki i pseudocyst trzustkowych współistnieje, sok trzustkowy wewnątrz torbieli, taki jak przez naczynia limfatyczne przepony, dyfundowane do jamy klatki piersiowej, stymulują opłucę lub torbiel i jamę klatki piersiowej do utworzenia przetoki Powoduje wysięk opłucnowy, wysięk opłucnowy po lewej stronie.
 • (D) krwawienie krwawienie: jest rzadkim, ale najniebezpieczniejszym powikłaniem torbieli rzekomej, krwawienie może być spowodowane:
 • 1 pęknięcie torbieli rzekomej w naczyniach krwionośnych.
 • 2 torbiele atakują ścianę przewodu pokarmowego.
 • 3 Powikłane żylaki przełyku z powodu niedrożności żyły wrotnej lub śledziony.
 • 4 torbiele atakują drogi żółciowe i krwawią.
 • 5 pęknięcie tętniaka rzekomego, w krwotoku śródtorebkowym torbiele gwałtownie się zwiększają i słyszą dźwięk przepływu krwi, więc jeśli nagle torbiel powiększy się i pojawi się oznaka ogólnoustrojowej utraty krwi, angiografię należy wykonać na czas, często wymagając interwencji chirurgicznej, w tym Torbiel jest usuwana lub torbiel jest podwiązana i wykonuje się krwawienie, a torbiel jest osuszona.
 • (5) Pacjenci z zajęciem śledziony w torbieli rzekomej trzustki mogą jednocześnie mieć zajęcie śledziony, prawdopodobnie z powodu:
 • 1 torbiel rzekoma trzustki powoduje erozję śledziony.
 • 2 Wpływ trawienny soku trzustkowego przelewającego się z torbieli na śledzionę.
 • 3 Zapalenie tkanki trzustki występuje w śledzionie.
 • 4 powikłane zakrzepicą żył śledziony, upłynnieniem w obszarze zawału śledziony, w tym przypadku należy wykonać wczesną resekcję śledziony i, w miarę możliwości, w przypadku dystalnej trzustki.

(6) Pęknięcie i perforacja torbieli Pseudocysta trzustki może samoistnie perforować lub włamać się do sąsiednich wnętrzności, często komplikowanych przez krwawienie z przewodu pokarmowego, torbiele rzekome trzustki włamują się do żołądka, dwunastnicy, okrężnicy itp.

, Niekoniecznie objawy, w tym czasie Niekoniecznie jest to niebezpieczne dla pacjenta, wręcz przeciwnie, może zapewnić skuteczny drenaż, jednak jeśli torbiel włamie się do jamy brzusznej, śmiertelność jest bardzo wysoka.

W takim przypadku pacjent często doznaje szoku, a śmiertelność wynosi od 18% do 80%.

 1. (7) Inne
 2. 1 Astragalus: z powodu ucisku torbieli rzekomej żółci wspólnej przewodu żółciowego może powodować żółtaczkę obturacyjną.
 3. 2 biegunka: torbiele rzekomo-trzustkowe mogą czasami powodować ciężką biegunkę.

Objaw

Objawy torbieli rzekomej trzustki Częste objawy Nudności ból pleców Ból brzucha Masa torbielowa Niska gorączka Biegunka Zwapnienie trzustki Okrężnica poprzeczna Transpozycja zwapnionych guzków

U pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki lub urazem trzustki uporczywy ból w górnej części brzucha, nudności i wymioty, utrata masy ciała i gorączka, przetoka brzuszna i masa torbielowata powinny najpierw rozważyć możliwość powstania torbieli rzekomej trzustki.

Kilka torbieli rzekomych jest bezobjawowych. Tylko w badaniu USG objawy kliniczne większości przypadków są spowodowane przez torbiele dociskające sąsiednie narządy i tkanki. Występuje około 80% do 90% bólu brzucha. Większość bólu występuje w górnej części brzucha.

W związku z położeniem torbieli, często promieniowanej do pleców, ból występuje z powodu ucisku torbieli przewodu żołądkowo-jelitowego, tylnej otrzewnej, splotu trzewnego oraz samej torbieli i trzustki spowodowanych zapaleniem, nudnościami, wymiotami około 20% do 75%; apetyt Zmniejszony o około 10% do 40%, utrata masy ciała wynosi około 20% do 65% przypadków, gorączka jest często niską gorączką, biegunka i żółtaczka występują stosunkowo rzadko, torbiele, jeśli ucisk odźwiernika może prowadzić do niedrożności odźwiernika; ucisk dwunastnicy może powodować dziesięć Dwubiegunowa stagnacja i niedrożność jelit; ucisk wspólnego przewodu żółciowego może powodować żółtaczkę obturacyjną; ucisk dolnej żyły głównej spowodowany objawami niedrożności dolnej żyły głównej i obrzęku kończyn dolnych; ucisk moczowodu może powodować wodonercze itp., Torbiel rzekoma śródpiersia może być sercem, Objawy ucisku płuc i przełyku, ból w klatce piersiowej, ból pleców, trudności w połykaniu, obrzęk żyły szyjnej itp., Jeśli torbiel rzekoma rozciąga się na lewą pachwinę, mosznę lub odbytnicę macicy itp. Występują objawy kompresji odbytnicy i macicy.

W czasie badania około 50% do 90% pacjentów ma masę w górnej części brzucha lub w lewej ćwiartce. Masa jest sferyczna, powierzchnia jest gładka i nie ma guzowatości, ale mogą występować wahania, a ruchliwość nie jest duża. Często tkliwość.

Zbadać

Badanie torbieli rzekomej trzustki

(1) Oznaczanie amylazy z ureazą krwi: Enzym trzustkowy w torbieli można znaleźć w krwiomoczu po absorpcji przez ścianę torbieli, powodując łagodny do umiarkowanego wzrost amylazy w surowicy i moczu, ale odnotowano to w około 50% przypadków amylazy Nie może wzrosnąć, ogólnie w torbieli rzekomej spowodowanej ostrym zapaleniem trzustki, amylaza w surowicy często nadal rośnie, a przewlekłe zapalenie trzustki jest często normalne.

Leia também:  Jakie Sa Objawy Gdy Kot Ma Robaki?

(B) USG B: USG B to prosty i skuteczny sposób diagnozowania torbieli rzekomych trzustki Typowe przypadki można znaleźć w górnej części brzucha, wyraźne położenie, pewien zakres ciemnych obszarów płynnych, zestaw identyfikacyjny USG B Bloki i torbiele są szczególnie pomocne, a prawidłowe rozpoznanie torbieli rzekomych trzustki może osiągnąć 73% do 91%. Dynamiczne badanie ultrasonograficzne może zrozumieć zmianę wielkości torbieli. Ponadto, pod kontrolą USG B, może być stosowany jako nakłucie kapsułki. Ciecz jest badana biochemicznie i cytologicznie.

(C) Badanie CT: torbiel rzekoma trzustki na skanie CT jest okrągłą lub owalną strefą jednolitej redukcji o jednolitej gęstości z gładką krawędzią, na przykład badanie CT pokazuje płaszczyznę gaz-ciecz, co wskazuje na powstanie ropnia zakaźnego.

(4) Badanie rentgenowskie: Badanie rentgenowskie baru mączki ma również wartość lokalizacyjną dla torbieli rzekomej trzustki. Oprócz wykluczenia zmian w jamie żołądkowo-jelitowej torbiele można zobaczyć na otaczających narządach i oznaki przemieszczenia, takie jak żołądek.

Występuje duża torbiel rzekoma, a środek wykrztuśny może pokazywać, że żołądek porusza się do przodu, żołądek może być ściśnięty, a torbiel rzekoma trzustki może poszerzyć dwunastnicę, a poprzeczną okrężnicę można przesunąć w górę lub w dół.

Płaski plasterek może ujawnić cienie zwapnienia trzustki.

(5) ERCP: obecność i umiejscowienie torbieli można określić za pomocą ERCP i pomocne jest rozróżnienie raka trzustki.

W torbieli septycznych ERCP pokazuje wypełnienie torbieli; niedrożność głównego przewodu trzustkowego, zwężenie końca jest zwężone lub przerwane; Ogólny kanał jest pod presją; w niekomunikującej torbieli gałęzie przewodu trzustkowego są ściśnięte, a lokalne gałęzie nie są wypełnione, ale około połowy torbieli rzekomych nie komunikuje się z głównym przewodem trzustkowym, więc nie można odmówić diagnozy angiografii przewodu trzustkowego, ERCP może również sprawdzić Niezależnie od tego, czy istnieje przetoka, ale ERCP może promować wtórną infekcję lub rozprzestrzenianie się stanu zapalnego, więc przypadki potwierdzone w diagnozie nie powinny być klasyfikowane jako badania rutynowe.

(6) Selektywna angiografia: Selektywna angiografia ma dodatnią wartość diagnostyczną dla torbieli rzekomych. Może pokazywać zmiany, obszar torbieli jest obszarem beznaczyniowym, a sąsiednie naczynia są przemieszczone i zdeformowane.

Ten test może poprawnie zdiagnozować naczynia krwionośne. W przypadku inwazji określ, czy występuje krwawienie lub źródło krwotoczne, i czy jest jakiś rzekomy tętniak w ścianie torbieli.

Angiografia służy do oceny, czy torbiel rzekoma atakuje śledzionę, która jest cenniejsza niż ultradźwięki B i CT.

Diagnoza

Diagnoza i różnicowanie torbieli rzekomej trzustki

Zgodnie z historią choroby objawy kliniczne i dane laboratoryjne nie są trudne do postawienia diagnozy.

Torbiele rzekome trzustki należy odróżnić od ropnia trzustki i ostrego zapalenia tkanki łącznej trzustki. Pacjenci z ropniami często mają oznaki infekcji.

Czasami torbiele rzekome mogą objawiać się utratą masy ciała, żółtaczką i pęcherzem żółciowym, który jest bezboleśnie obrzęknięty, często po raz pierwszy uważany za raka trzustki. Badanie CT wykazało, że zmiana była płynna, co sugeruje, że torbiel trzustki może być prawidłowo zdiagnozowana.

Torbiele proliferacyjne, jak również torbielak trzustki lub torbielak pęcherza, stanowią około 5% zmian torbielowatych trzustki i należy je odróżnić od torbieli rzekomych trzustki przed zabiegiem chirurgicznym. Dokładna diagnoza różnicowa zależy głównie od biopsji.

Pseudocystę głowy trzustki należy odróżnić od wątroby i prawej torbieli nerkowej, a torbiel ogonową odróżnić od lewej torbieli wątrobowej, lewej torbieli nerkowej i torbieli śledziony.

Torbiele trzustki u psów i kotów

Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt, Warszawa, e-mail: [email protected]

Torbiele trzustki u psów i kotów są najczęściej powikłaniem zapalenia trzustki. Z klinicznego punktu widzenia bardzo ważne jest odróżnienie torbieli od guzów i ropni.

 W celach diagnostycznych zalecanym badaniem jest ultrasonografia jamy brzusznej oraz biopsja aspiracyjna zawartości torbieli pod kontrolą USG.

 W niniejszym artykule omówiono obraz kliniczny, rozpoznawanie oraz leczenie torbieli trzustki u psów i kotów.

Pancreatic cysts in dogs and cats

Pancreatic cysts in dogs and cats are most often a complication of pancreatitis. From the clinical point of view, it is very important to distinguish cysts from other cystic lesions and abscesses of the pancreas.

An ultrasonographic examination with fine needle aspiration biopsy is the recommended diagnostic approach.

The following article discusses the clinical features, diagnosis and treatment of pancreatic cysts in dogs and cats.

Key words: cat, canine, pancreatic cyst, pancreatic pseudocyst

Torbiele trzustki, należące u ludzi do często spotykanych powikłań zapalenia tego narządu, są rzadko opisywane u zwierząt. Dokładne dane dotyczące częstości ich występowania u psów i kotów nie są znane. W ciągu ostatnich 25 lat u psów opisano zaledwie kilkanaście przypadków torbieli rzekomych tego narządu (2, 10, 13, 15).

 U kotów dopiero w 1996 roku po raz pierwszy torbiel rzekomą trzustki przedstawili Hines i wsp. (9), w 2005 roku torbiel prawdziwą opisali Coleman i wsp. (5), a w 2010 roku Branter i Viviano (3) przedstawili pierwszy przypadek nawracających torbieli prawdziwych trzustki o nieznanej etiologii.

 W większości opisanych przypadków u psów i kotów torbiele występowały w lewym płacie trzustki (2, 9, 13, 15, 16).

Definicja

Torbiel trzustki jest ograniczonym zbiornikiem jałowego soku trzustkowego lub innego płynu zawierającego enzymy trzustkowe – amylazę i lipazę. Może powstać wewnątrz lub w sąsiedztwie trzustki (4, 7, 14).

Podział i przyczyny

Torbiele trzustki mogą być wrodzone lub nabyte, pojedyncze lub mnogie. W zależności od budowy histologicznej ściany można podzielić je na:

 • prawdziwe – ściana wysłana jednowarstwowym nabłonkiem walcowatym lub sześciennym
 • rzekome – otoczone torebką włóknistą (zwłókniała otrzewna ścienna lub otoczka łącznotkankowa), ale bez wyściółki nabłonkowej (czym różnią się od torbieli prawdziwych) (4, 7, 14, 15).

Torbiele prawdziwe powstają w następstwie rozplemu nabłonkowego i są najczęściej wynikiem nowotworzenia. Spotykane są u ludzi we wrodzonej torbielowatości trzustki (mukowiscydozie), w zespołach torbielowatości wielonarządowej, a także w innych bez…

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*