Palenie papierosów a choroby serca

„Nie niszcz sobie serca”. Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu w Polsce.

W przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.

  Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca spowodowanych paleniem tytoniu i podkreśla, jak wiele można zyskać natychmiast po zaprzestaniu palenia.

„Papierosy niszczą serce – wybierz zdrowie zamiast papierosa”.

Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:

 • w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi,
 • w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu,
 • w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc,
 • rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących,
 • okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących,
 • piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Choroby układu krążenia główną przyczyną zgonów na całym świecie

Choroby układu krążenia dotyczą zaburzeń pracy serca i naczyń krwionośnych i obejmują chorobę wieńcową (chorobę niedokrwienną serca), udar naczyniowy mózgu oraz chorobę reumatyczną serca.

Corocznie z ich powodu umiera 17,7 mln osób na całym świecie, są więc przyczyną jednej trzeciej wszystkich zgonów. W Europejskim Regionie WHO – w którym 28% dorosłych pali papierosy – 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia.

Liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia (w przypadku obu płci i we wszystkich grupach wieku) jest niemal dwukrotnie wyższa we wschodniej (Europa Środkowa, Europa Wschodnia i Azja Środkowa) niż zachodniej części Regionu Europejskiego, z czego większość stanowią zgony mężczyzn, których można byłoby uniknąć. W Polsce, gdzie 25% dorosłych pali, 32% stanowią mężczyźni.

Więcej odpowiednich danych krajowych dotyczących rozpowszechnienia palenia tytoniu i ograniczania użycia tytoniu dostępnych na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

Rozwiązania zachęcające do zaprzestania palenia zmniejszają zapadalność na choroby układu krążenia

„W ostatnich latach zarysował się bardzo pozytywny trend” zauważyła dr Jakab. „Coraz więcej osób rezygnuje z palenia tytoniu, mając świadomość związanych z nim zagrożeń zdrowotnych. Rodziny i znajomi palaczy, którzy zachorowali na serce lub przebyli udar mózgu zapewne podejrzewają, że przyczyną choroby było palenie. I mają rację.

Jednocześnie rządy państw Regionu mają świadomość, że zmniejszenie użycia tytoniu korzystnie wpływa nie tylko na stan zdrowia ludności, ale także na stan gospodarki i systemu opieki zdrowotnej – zdrowy kraj to kraj, w którym ludziom lepiej się powodzi.

Polacy odniosą korzyści z przyjęcia zasad, które pozwoliły skutecznie zmniejszyć wskaźniki użycia tytoniu w całym Regionie Europejskim.”

Rozwiązania, które zgodnie z Europejską Konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu w coraz większym stopniu wprowadzane są przez państwa Europejskiego Regionu WHO, umożliwiają skuteczną walkę z chorobami układu krążenia.

Działania te obejmują podniesienie akcyzy oraz cen wyrobów tytoniowych, wprowadzenie prostych/standaryzowanych opakowań i/lub dużych graficznych ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych na wszystkich opakowaniach wyrobów tytoniowych, egzekwowanie kompleksowych zakazów reklamy wyrobów tytoniowych, a także ich promocji i sponsoringu, eliminowanie narażenia na biernie wdychanie dymu tytoniowego w miejscu pracy, przestrzeni publicznej i środkach transportu publicznego oraz prowadzenie efektywnych kampanii medialnych informujących społeczeństwo o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu oraz biernym wdychaniem dymu tytoniowego.

Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii

Przew Lek 2001, 4, 3, 38-47

Online publish date: 2003/09/03

View full text Get citation

ENW

EndNote

BIB

JabRef, Mendeley

RIS

Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero

AMA

Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs. 2001;4(3):38-47.

APA

Kośmicki, M. (2001). Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 4(3), 38-47.

Chicago

Kośmicki, Marek. 2001. “Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii”. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 4 (3): 38-47.

Harvard

Kośmicki, M. (2001). Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 4(3), pp.38-47.

MLA

Kośmicki, Marek. “Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii.” Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, vol. 4, no. 3, 2001, pp. 38-47.

Vancouver

Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs. 2001;4(3):38-47.

Palenie tytoniu należy do 3 najsilniejszych i potencjalnie odwracalnych czynników ryzyka wystąpienia jawnej klinicznie choroby niedokrwiennej serca. Należą do nich, poza paleniem papierosów, podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi (szczególnie jego frakcji DL) oraz nadciśnienie tętnicze.

Palenie tytoniu zwiększa 2-krotnie ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej lub zawału serca [badania Framingham-Kannel WB i wsp. Am J Cardiol 1976; 38: 46-51]. Palacz papierosów jest 3-krotnie bardziej narażony na ryzyko wystąpienia nagłej śmierci sercowej niż osoba niepaląca.

Ryzyko zachorowania wzrasta wraz ze zwiększaniem liczby wypalanych w ciągu doby papierosów i zmniejsza się po zaprzestaniu palenia.

W badaniach obejmujących lekarzy brytyjskich, którzy palili, śmiertelność zmniejszyła się po 5 latach od rzucenia nałogu, ale nadal była wyższa w porównaniu do niepalących [Holl R, Peto R, Br Med J 1976; 2: 1525-36].

Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych, która powoduje zwężenie światła tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew zawierającą tlen do określonego obszaru mięśnia serca. Na podstawie badań epidemiologicznych zidentyfikowano czynniki ryzyka występowania miażdżycy naczyń, m.in.

miażdżycy tętnic wieńcowych, które związane zostały z większą częstością występowania jawnej choroby wieńcowej lub zawału serca. Chociaż są one przydatne w identyfikacji osób ze zwiększonym prawdopodobieństwem występowania choroby, nie jest to związek przyczynowo-skutkowy [Sobel BE, Eisenberg PR, Vincent R, Jaffe AS. Dławica i zawał serca (przewodnik klinicysty).

Wydanie I (polskie), Via Medica, Gdańsk 1995].

Palenie tytoniu – silny czynnik ryzyka choroby wieńcowej i zawału serca

Palenie tytoniu stało się masowym zjawiskiem dopiero na początku XX w. Wtedy też zaczęła gwałtownie rosnąć liczba palaczy. Dopiero na początku lat 50. stwierdzono, że palenie jest główną przyczyną wzrastającej liczby zgonów na raka płuc. Kilka lat potem odkryto, że jest również podstawową przyczyną występowania zawałów serca. Popularyzacja wyników badań odegrała rolę w zmianach stylu życia współczesnych Amerykanów – palenie staje się niemodne [prof. Witold Zatoński radzi: Jak rzucić palenie.

View full text…

Kardiolodzy: palenie papierosów sprzyja niewydolności serca

Obchodzony co roku 31 maja z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Światowy Dzień bez Tytoniu w 2018 roku przebiega pod hasłem „Tytoń a choroby serca”.

Celem kampanii jest ukazanie związku między paleniem a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych (które są wiodącą przyczyną zgonów na całym świecie), zwiększenie świadomości na temat wpływu aktywnego palenia tytoniu i biernej inhalacji jego dymem na zdrowie oraz wspieranie działań zmierzających do redukcji spożycia wyrobów tytoniowych.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia co roku z powodu palenia tytoniu umiera 7 milionów ludzi, z których blisko 900 tys. osób to bierni palacze – czytamy w komunikacie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne po raz kolejny wskazuje na ścisły związek palenia papierosów z chorobami serca – palenie to prosta droga do rozwoju szeregu chorób układu krążenia: miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu, a w konsekwencji – do niewydolności serca, najbardziej zaawansowanej postaci wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Chociaż palenie papierosów dawno przestało być modne, a stowarzyszenia pacjenckie, organizacje społeczne a nawet rządy niemal wszystkich krajów inicjują liczne kampanie antynikotynowe, palenie nadal jest najbardziej niekorzystnym dla zdrowia elementem stylu życia, odpowiadającym za 10 procent wszystkich zgonów na świecie. Długoletni palacze umierają w dużo młodszym wieku niż osoby niepalące – połowa z nich żyje o 20-25 lat krócej. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami palącymi, a niepalącymi wynosi nawet 15 lat.

Leia também:  Jakie Są Objawy Przy Wstrząśnieniu Mózgu?

„Niepokój kardiologów, oczywiście poza samymi statystykami dotyczącymi palaczy, budzi także to, jak wielu z nich wraca do nałogu nawet po ciężkich incydentach kardiologicznych” – mówi prof. Piotr Jankowski, Sekretarz Zarządu Głównego PTK, cytowany w przesłanym komunikacie.

„Według badania POLASPIRE, ponad 50 procent osób palących kontynuuje palenie po zawale serca czy angioplastyce wieńcowej. Odsetek ten wpisuje się w obraz nie w pełni skutecznej profilaktyki zawału serca i niewydolności serca.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dostrzega potrzebę szerokiej edukacji naszego społeczeństwa i podejmuje aktywne działania na rzecz budowania świadomości wokół zagrożeń kardiologicznych, jakie niesie ze sobą palenie papierosów.

Wśród społeczeństwa panuje powszechne przekonanie, że palenie papierosów niesie ze sobą wyłącznie ryzyko zachorowania na raka płuca, tymczasem co piąty zgon z powodu chorób serca jest bezpośrednio związany z paleniem tytoniu” – dodaje prof. Jankowski.

Dziś na niewydolność serca cierpi blisko 15 milionów Europejczyków, w tym około miliona Polaków. Każdego roku w Polsce liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca sięga 180 tys., co sprawia, że jest to najczęstsza przyczyna przyjęć do polskich szpitali. Rocznie stwierdza się ok. 220 tys. nowych przypadków niewydolności serca i 60 tys. zgonów z jej powodu.

Statystyki wskazują, że polski pacjent z niewydolnością serca jest młodszy, a jego choroba bardziej zaawansowana w porównaniu do pacjenta europejskiego. Wśród czynników ryzyka związanych z rozwojem niewydolności serca wymienia się nadciśnienie, cukrzycę, otyłość brak ruchu, nieodpowiednią dietę i palenie papierosów.

„Niewydolność serca to jedyne schorzenie kardiologiczne, w którym liczba chorych w ostatnich latach wzrasta. Pacjentów z tą chorobą przybywa zresztą nie tylko wśród palaczy.

Liczba chorych rośnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa, a także, paradoksalnie, na skutek coraz lepszego leczenia zawału serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego.

W wyniku tego postępu chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej wydolnym sercem” – wskazuje prof. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w komunikacie prasowym.

„Niewydolności serca można zapobiegać i skutecznie ją leczyć.

Aby było to możliwe niezbędne jest skierowanie uwagi społeczeństwa na skalę problemu i związane z nim zagrożenia, a także zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca.

Obok działań edukacyjnych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne intensywnie pracuje nad wdrożeniem zintegrowanego systemu opieki nad pacjentami z niewydolnością serca” – podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

Przygotowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym System Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca (KONS) to rządowy program na rzecz skutecznego zapobiegania, leczenia i kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Jego realizację (pilotaż) zapowiedziano jeszcze w tym roku.

Wprowadzenie KONS pozwoli na uzyskanie najlepszych możliwych wyników klinicznych opieki nad chorymi, zapewni aktywny nadzór nad przebiegiem choroby, zwłaszcza po wypisaniu ze szpitala oraz poprawi świadomość pacjentów w zakresie choroby – przekonuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wg ekspertów dzięki wprowadzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki nad chorymi z niewydolnością serca będzie można wydłużyć przeżycie chorych i poprawić jakość ich życia, zredukować częstość hospitalizacji, oraz doprowadzić do spadku kosztów pośrednich wynikających ze zwolnień lekarskich i rent chorobowych.

„Wierzymy, że rozwiązania zawarte w programie KONS pozwolą zatrzymać epidemię niewydolności serca i ograniczyć jej skutki, zarówno dla pojedynczego pacjenta jak i całego społeczeństwa” – podkreśla prof. Ponikowski. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Każdy wypalony papieros przybliża nas do zawału

Każdy wypalony papieros przybliża nas do zawału

Pacjenci po ostrym zespole wieńcowym czyli zawale powinni bezwzględnie rzucić palenie.

Jak przekonują kardiolodzy to właśnie tytoń jest sprzymierzeńcem wielu chorób układu krążenia, dlatego podczas wizyt wypytują pacjenta o palenie papierosów i zalecają rzucenie.

Okazuje się, że samo rzucenie palenia może mocno zredukować ryzyko wystąpienia zawału. Dlaczego więc mamy tylu palaczy? 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w 2005 roku zanotowano 5,4 miliona zgonów z powodu chorób odtytoniowych. Równocześnie przewiduje, że w roku 2030 liczba ta wzrośnie do 8,3 milionów. I choć obserwujemy spadek osób palących w Polsce to i tak statystyki są przerażające. Dlaczego, więc palimy?

U osoby będącej pod wpływem działania substancji psychoaktywnej podnosi się poczucie własnej wartości i samooceny. W sytuacji braku odpowiedniego poziomu nikotyny w organizmie pojawiają się stany przygnębienia, poczucie winy i wyrzuty sumienia związane z jej używaniem.

Na zasadzie błędnego koła, osoba uzależniona stara się zniwelować to negatywne samopoczucie, a w jej ocenie, najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jest ponowne zapalenie papierosa. Mechanizm ten nazywamy nałogowym regulowaniem emocji.

Bardzo często osoba uzależniona od tytoniu w automatyczny, nawykowy sposób sięga po kolejnego papierosa – wyjaśnia dr Katarzyna Olszewska, psycholog kliniczny z Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Palenie tytoniu stymuluje rozwój miażdżycy w obrębie naczyń krwionośnych, co jest bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zawału serca. Osoby z chorobami układu krążenia powinny rzucić palenia, które jest procesem długofalowym.

Dla osób, które przeszły zawał serca, zaprzestanie palenia tytoniu jest zadaniem podstawowym i najważniejszym. Zmniejsza ono śmiertelność i ryzyko kolejnego incydentu sercowego, czy udaru mózgu.

Osoba po zawale, która nadal pali tytoń jest dwukrotnie bardziej narażona na ponowny zawał serca, niż osoba, która rzuciła palenie po zachorowaniu. Samo palenie tytoniu przyspiesza natomiast zawał serca o 10 do 15 lat.

Ryzyko wystąpienia pierwszego zawału serca wzrasta liniowo wraz z liczbą wypalanych papierosów. Osoby, które wypalają około 20 papierosów na dobę mają czterokrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca.

Osoby, które wypalają dwie paczki, czyli około 40 papierosów na dobę mają to ryzyko zwiększone ośmiokrotnie! Z drugiej strony osoby, które wypalają do 5 papierosów dziennie mają zwiększone wystąpienie zawału serca, ale i udaru mózgu o około 50 proc. – ostrzega prof.

Piotr Jankowski, kardiolog i organizator konferencji Kardiologia Prewencyjna 2016.

Dr Olszewska podkreśla, że podczas palenia nikotyna przyłącza się do nikotynowych receptorów w mózgu powodując wydzielanie się neuroprzekaźnika ? dopaminy i poprzez tzw. szlak przyjemności subiektywnie poprawia nastrój i zwiększa wydajność osoby palącej. Elementem zespołu uzależnienia od tytoniu jest wytworzenie z czasem tolerancji na substancję psychostymulującą.

W efekcie osoba uzależniona potrzebuje coraz większych ilości nikotyny w celu uzyskania pożądanego przez nią stanu. W sytuacji braku nikotyny lub niewystarczającej jej ilości pojawiają się objawy zespołu abstynencjnego, m. in. silnego głodu nikotynowego. Osoba uzależniona dąży w takiej sytuacji do jak najszybszego zdobycia kolejnego papierosa.

Zespół odstawienia nikotyny charakteryzuje się znaczną ilością objawów. W grupie symptomów związanych ze sferą emocjonalną wymienić należy wzrost drażliwości, złości i frustracji, poczucie niepokoju i niecierpliwości oraz depresyjny nastrój. W zakresie funkcjonowania poznawczego częstym objawem są trudności z koncentracją uwagi.

W zakresie procesów fizjologicznych pojawić się mogą kłopoty ze snem oraz bezsenność, zwiększony apetyt, a w konsekwencji przyrost masy ciała. Te wszystkie czynniki powodują, że rzucenie palenia nie jest procesem łatwym. Okazuje się, że samo rzucenie palenia może mieć na nasze zdrowie i życie ogromny wpływ.

Już po 20 minutach od zgaszenia ostatniego papierosa tętno obniża się i ciśnienie tętnicze krwi powoli wraca do normy. Z biegiem kolejnych godzin bez papierosa zwiększa się stężenie tlenu we krwi, a tlenku węgla maleje. W ciągu pierwszej doby abstynencji nikotynowej ryzyko ostrego zawału serca znacznie się zmniejsza. Po około 3 miesiącach poprawia się kondycja fizyczna, co wiąże się m. in.

Leia também:  Jakie Są Objawy Zapalenia Nerwów?

ze wzmocnieniem układu krążenia. Po 12 miesiącach abstynencji nikotynowej o połowę spada ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca, a po 10 latach będzie ono podobne, jak u osoby nigdy nie palącej tytoniu. 

 • Warto więc się zastanowić i podjąć decyzję, czy palenie jest nam naprawdę niezbędne do szczęścia.
 • Tekst powstał z okazji IX Konferencji Kardiologia Prewencyjna 2016 Krakowie.
 •         Paulina Walczak
 •         Eleven Zett Productions

Palenie tytoniu a choroby układu krążenia

Palenie papierosów zwiększa ryzyko chorób serca i układu krążenia – to znane hasło. Czy jednak wiesz, ile w rzeczywistości szkód dla układu krwionośnego powoduje palenie tytoniu?

Zagrożenie ze strony chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są jednymi z najgroźniejszych i najczęściej występujących w populacji ludzkiej, szacuje się, że od 10% do nawet 30% wszystkich zgonów na świecie spowodowanych jest właśnie tego rodzaju schorzeniami. Same choroby układu krążenia obejmują zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (np. choroba wieńcowa, czyli tzw. choroba niedokrwienna serca), udar naczyniowy mózgu czy chorobę reumatyczną serca.

W Polsce pali około 25% Polaków, w europejskim regionie WHO aż 28%. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami co czwarty zgon spowodowany chorobami układu krążenia jest ściśle związany z paleniem tytoniu.

Ponadto w 2015 roku niemal połowa palaczy zginęła właśnie w wyniku chorób układu krążenia i ich powikłań. Zdaniem ekspertów i badaczy nikotynizm zwiększa aż o 25-40% ryzyko śmierci z powodu schorzeń na tle naczyniowym.

Dlatego właśnie problemu tego nie można lekceważyć i należy mieć świadomość, jak niekorzystnie palenie papierosów oddziałuje na układ krążenia.

Wpływ palenia papierosów na ludzki organizm

Wymienienie wszystkich składników dymu tytoniowego działających szkodliwie na układ krwionośny jest w zasadzie niemożliwe – liczbę tego typu substancji szacuje się na kilka tysięcy. Wśród najgroźniejszych wymienia się natomiast:

 • nikotynę,
 • tlenek węgla,
 • wolne rodniki tlenowe,
 • cytokiny zapalne.

Dokładne działanie każdej z tych substancji nieco się różni. Nikotyna nie tylko uzależnia, ale też podnosi poziom adrenaliny i noradrenaliny, co może nieco dziwić, gdyż „puszczenie dymka” zwykle kojarzy się z relaksem i odstresowaniem.

Należy jednak pamiętać, że jest to mechanizm wyłącznie na tle psychicznym i z prawdziwym wypoczynkiem nie ma nic wspólnego. Tlenek węgla, czyli czad, to „cichy zabójca”.

Tworzy karboksyhemoglobinę, która upośledza działanie hemoglobiny, prowadzi do niedotlenienia, utrudnia pracę serca, może wywoływać również zakrzepy.

Wolne rodniki tlenowe utleniają cholesterol LDL, co prowadzi do degradacji śródbłonka naczyń i inicjuje procesy miażdżycowe. Mechanizmy te dodatkowo stymuluje obecność cytokin zapalnych.

W dłuższym czasie dochodzi w ten sposób do uszkodzenia funkcji oraz struktury komórek, co jest doskonałym podłożem do rozwoju miażdżycy oraz wielu innych chorób serca, w tym zawału serca czy choroby wieńcowej.

Każdy wypalony papieros jest więc prawdziwą rewolucją i tykającą bombą dla ludzkiego organizmu.

Jakie choroby układu krążenia powoduje palenie papierosów?

Palenie tytoniu sprzyja występowaniu wielu chorób układu krążenia. Za schorzenia najczęściej powiązane z nikotynizmem, a także najgroźniejsze dla zdrowia i życia człowieka, uznaje się:

 • zawał serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • miażdżycę,
 • chorobę wieńcową serca (czyli chorobę niedokrwienną serca),
 • tętniaka aorty,
 • udar mózgu,
 • niewydolność serca,
 • chorobę Buergera, czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń.

Palenie papierosów aż kilkukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Dochodzi do niego na skutek braku dopływu krwi do mięśnia sercowego przez długi czas. Zawał serca częściej dotyczy mężczyzn, charakterystycznym objawem jest silny ból za mostkiem.

Nadciśnienie tętnicze uchodzi natomiast za najczęstszą i najgroźniejszą chorobę cywilizacyjną. Polega na patologicznie i stale podwyższonym ciśnieniu krwi, które prowadzi do szybszej eksploatacji układu krążenia.

Nierzadko występują wtedy bóle i zawroty głowy czy bezsenność, schorzenie może przechodzić również niemal bezobjawowo.

Niewydolność serca polega na niewłaściwej pracy mięśnia sercowego, w wyniku czego nie jest doprowadzana odpowiednia ilość krwi wraz ze składnikami odżywczymi. Schorzenie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru mózgu. Sam udar to natomiast zaburzenia w krążeniu krwi w mózgu. Udary mózgu dzieli się na udary niedokrwienne oraz udary krwotoczne.

Rzucenie palenia a układ krążenia

Choć przy rzuceniu palenia najważniejsze są skutki długotrwałe, to już w pierwszych chwilach od odstawienia papierosów widoczne są istotne zmiany. Wśród nich wymienia się:

 • rozpoczęcie pozbywania szkodliwej nikotyny już po 2 godzinach od ostatniego papierosa, zmniejsza się również ciśnienie krwi i częstość skurczów serca,
 • wydalanie tlenku węgla po około 24 godzinach od ostatniego papierosa,
 • zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych po 2 miesiącach od rzucenia nałogu, a także ogólna poprawa stanu układu krążenia,
 • zmniejszenie o połowę ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca po roku od rzucenia palenia,
 • po 10 latach od rzucenia palenia ryzyko jest niemal takie jak u osoby nigdy niepalącej papierosów.

Konsekwencje palenia dla układu krwionośnego są niezwykle groźne i mogą prowadzić do zgonu. Warto mieć to na uwadze przed zapaleniem kolejnego papierosa.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Związki chemiczne zawarte w dymie tytoniowym wpływają toksycznie na układ sercowo-naczyniowy. Ponadto nikotyna działa pobudzająco na układ krążenia: wywołuje skurcz naczyń wieńcowych, co zwiększa częstość akcji serca i podwyższa ciśnienie tętnicze krwi.  

Wpływ palenia na układ krążenia może być:

 • natychmiastowy (np. skurcz naczyń wieńcowych może prowadzić do niedotlenienia mięśnia sercowego, dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, a nawet do zawału serca);
 • długofalowy (np. może skutkować zmianami miażdżycowymi naczyń krwionośnych).

Palenie tytoniu znacznie zwiększa częstość występowania:

 • chorób naczyń wieńcowych (m.in. dusznicy, zawału serca, nagłej śmierci sercowej);
 • chorób naczyń obwodowych (m.in. miażdżycy, chromania przestankowego, ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn, zapalenia tętnic);
 • tętniaka aorty brzusznej (m.in. powstawania i przyspieszonej progresji zmian);
 • udaru mózgu (m.in. udaru niedokrwiennego i krwotocznego, krwawienia śródczaszkowego i podpajęczynówkowego).

Warto pamiętać:

 • 20% zgonów z powodu chorób układu krążenia spowodowanych jest paleniem.
 • Palenie tytoniu zwiększa o 25–40% ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. 
 • Palenie przyczynia się do 12–14% zgonów z powodu udarów. 
 • Palenie jest związane z 3-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego.
 • Osoby czynnie palące z chorobą naczyń obwodowych mają silniejsze objawy, obserwuje się u nich szybszą progresję choroby i przechodzą amputację kończyn dwa razy częściej niż osoby niepalące.
 • Palenie zwiększa śmiertelność po zabiegach operacyjnych.
 • Palenie przyczynia się do obniżenia stężenia tzw. dobrego cholesterolu (HDL) i wzrostu stężenia tzw. złego cholesterolu (LDL).

PAMIĘTAJ!

Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby serca i układu krążenia! Na rzucenie palenia nigdy nie jest za późno! Rzucenie palenia zawsze przynosi korzyści zdrowotne, które są odczuwane zarówno natychmiast, jak i w dłuższej perspektywie czasowej!
 • Opracowanie:
 • mgr Irena Przepiórka, Zakład Epidemiologii, Centrum Onkologii
 • – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • mgr inż. Kinga Janik-Koncewicz, Fundacja „Promocja Zdrowia”
 • mgr Aleksandra Herbec, Wydział Epidemiologii i Zdrowia Publicznego,
 • University College London, Fundacja „Promocja Zdrowia”
 • Pobierz artykuł w formie PDF
 • ACRD/755/10-2020 v2

Palenie papierosów to jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia co roku z powodu palenia tytoniu umiera 7 milionów ludzi, z których blisko 900 tys. osób to bierni palacze.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne po raz kolejny wskazuje na ścisły związek palenia papierosów z chorobami serca – palenie to prosta droga do rozwoju szeregu chorób układu krążenia: miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu, a w konsekwencji do niewydolności serca – najbardziej zaawansowanej postaci wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Leia também:  Zapalenie Zoladka Jak Dlugo Trwa Leczenie?

Palenie a choroby serca

Choć palenie papierosów dawno przestało być modne a stowarzyszenia pacjenckie, organizacje społeczne a nawet rządy niemal wszystkich krajów inicjują liczne kampanie antynikotynowe, wielu palaczom nadal trudno wyzwolić się z nałogu.

Palenie nadal jest najbardziej niekorzystnym dla zdrowia elementem stylu życia, odpowiadającym za 10 procent wszystkich zgonów na świecie. Długoletni palacze umierają w znacznie młodszym wieku niż osoby niepalące – połowa z nich żyje o 20-25 lat krócej [1].

Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami palącymi, a niepalącymi wynosi nawet 15 lat [2].

W trosce o serca palaczy

„Niepokój kardiologów, oczywiście poza samymi statystykami dotyczącymi palaczy, budzi także to, jak wielu z nich wraca do nałogu nawet po ciężkich incydentach kardiologicznych” – mówi prof. Piotr Jankowski, Sekretarz Zarządu Głównego PTK.

– „Wg badania POLASPIRE, ponad 50 procent osób palących kontynuuje palenie po zawale serca czy angioplastyce wieńcowej! Odsetek ten wpisuje się w obraz nie w pełni skutecznej profilaktyki zawału serca i niewydolności serca.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dostrzega potrzebę szerokiej edukacji naszego społeczeństwa i podejmuje aktywne działania na rzecz budowania świadomości wokół zagrożeń kardiologicznych, jakie niesie ze sobą palenie papierosów.

Wśród społeczeństwa powszechnie panuje przekonanie, że palenie papierosów niesie ze sobą wyłącznie ryzyko zachorowania na raka płuca, tymczasem co piąty zgon z powodu chorób serca jest bezpośrednio związany z paleniem tytoniu” – dodaje prof. Piotr Jankowski.

Niewydolność serca – epidemia XXI wieku

Niewydolność serca to poważna choroba przewlekła, będąca końcowym etapem wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Stanowi coraz większy problem zdrowotny w Europie i jedno z największych wyzwań dla zdrowia publicznego na świecie, zarówno w zakresie liczby zgonów, jak i lat niepełnosprawności, co przekłada się na rosnące koszty ponoszone przez poszczególne kraje.

Dziś na niewydolność serca cierpi blisko 15 milionów Europejczyków, w tym około miliona Polaków. Każdego roku w Polsce liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca sięga 180 tys., co powoduje, że jest to najczęstsza przyczyna przyjęć do polskich szpitali. Rocznie stwierdza się ok. 220 tys. nowych przypadków niewydolności serca i 60 tys.

zgonów z jej powodu[3]. Statystyki wskazują, że polski pacjent z niewydolnością serca jest młodszy, a jego choroba bardziej zaawansowana w porównaniu do pacjenta europejskiego[4]. Wśród czynników ryzyka związanych z rozwojem niewydolności serca wymienia się nadciśnienie, cukrzycę, otyłość brak ruchu, nieodpowiednią dietę i palenie papierosów.

„Niewydolność serca to jedyne schorzenie kardiologiczne, w którym liczba chorych w ostatnich latach wzrasta. Pacjentów z tą chorobą przybywa zresztą nie tylko wśród palaczy.

Liczba chorych rośnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa, a także, paradoksalnie, na skutek coraz lepszego leczenia zawału serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. W wyniku tego postępu chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej wydolnym sercem” – wskazuje prof.

Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. „Niewydolności serca można zapobiegać i skutecznie ją leczyć. Aby było to możliwe niezbędne jest skierowanie uwagi społeczeństwa na skalę problemu i związane z nim zagrożenia, a także zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca.

Obok działań edukacyjnych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne intensywnie pracuje nad wdrożeniem zintegrowanego systemu opieki nad pacjentami z niewydolnością serca” – podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

KONS – System Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca

Przygotowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym KONS, to rządowy program na rzecz skutecznego zapobiegania, leczenia i kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, którego realizację (pilotaż) zapowiedziano jeszcze w tym roku. Wprowadzenie KONS pozwoli na uzyskanie najlepszych możliwych wyników klinicznych opieki nad chorymi, zapewni aktywny nadzór nad przebiegiem choroby, zwłaszcza po wypisaniu ze szpitala oraz poprawi świadomość pacjentów w zakresie choroby.

Wg ekspertów dzięki wprowadzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki nad chorymi z niewydolnością serca będzie można wydłużyć przeżycie chorych i poprawić jakość ich życia, zredukować częstość hospitalizacji, oraz doprowadzić do spadku kosztów pośrednich wynikających ze zwolnień lekarskich i rent chorobowych.

„Wierzymy, że rozwiązania zawarte w programie KONS pozwolą zatrzymać epidemię niewydolności serca i ograniczyć jej skutki, zarówno dla pojedynczego pacjenta jak i całego społeczeństwa” – podkreśla prof. Ponikowski.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Jest jednym z najbardziej licznych towarzystw medycznych w Polsce. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, szkoleniową i społeczną na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób układu krążenia oraz promocji i ochrony zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych.

Upowszechnia wiedzę o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, inicjuje i wspiera badania naukowe w dziedzinie chorób serca i naczyń, współdziała z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zwraca szczególną uwagę na edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób serca, którą postrzega jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii w naszym kraju.

Z myślą o pacjentach i ich bliskich, eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowali dedykowane portale informacyjno-edukacyjne, które stanowią kompendium wiedzy na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.

Portale dla pacjentów przygotowane przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • slabeserce.pl – portal edukacyjny dla pacjentów i ich bliskich poświęcony niewydolności serca. Witryna prezentuje fakty dotyczące choroby, w tym objawy, powikłania z nią związane, możliwości leczenia, etc., a także motywuje do podejmowania działań profilaktycznych, zachęcając do zmiany stylu życia. Serwis odpowiada także na ważne pytanie – jak żyć z niewydolnością serca – na przykładzie pacjentów, których historie prezentowane są na stronie.

Pacjenci znajdą w nim informacje oraz praktyczne porady dotyczące zarówno leczenia, jak i diety, wysiłku fizycznego czy seksu.

Z krótkich filmów zamieszczonych na portalu pacjenci dowiedzą się, jak rozpoznać obrzęki mogące być wynikiem niewydolności serca, kiedy utrata apetytu czy pogorszenie nastroju powinny zaniepokoić oraz jak prawidłowo kontrolować samemu w domu wagę ciała, tętno i ciśnienie krwi.

Ze strony można pobrać gotowe tabele samokontroli, w których można zapisywać wszystkie ważne informacje – zarówno dla samego pacjenta, jak i opiekującego się nim lekarza.

 • arytmiagroziudarem.pl – portal edukacyjny dla pacjentów i ich bliskich, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat migotania przedsionków – najczęściej występującej arytmii serca oraz związanego z tym ryzyka – zagrożenia udarem mózgu. Odwiedzając stronę można dowiedzieć się np. jakie są objawy arytmii serca, jak prawidłowo mierzyć  tętno, czy też jak postępować w przypadku zdiagnozowania migotania przedsionków.
 • copozawale.pl – portal edukacyjny dla pacjentów i ich bliskich, który stanowi swoiste kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy przebyli zawał serca. Strona pomaga zrozumieć zawał serca, zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące jego leczenia, a także zwraca uwagę na objawy tego groźnego schorzenia.

Światowy Dzień bez Tytoniu

Każdego roku, w dniu 31 maja, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) organizowany jest Światowy Dzień bez Tytoniu (World No Tobacco Day) w celu podkreślenia zagrożeń związanych z używaniem tytoniu i promowania działań zmierzających do ograniczenia jego spożycia.

Światowy Dzień bez Tytoniu 2018 obchodzony jest pod hasłem „Tytoń a choroby serca”.

 Celem kampanii jest ukazanie związku między paleniem tytoniu a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, które są wiodącą przyczyną zgonów na całym świecie; zwiększenie świadomości na temat wpływu aktywnego palenia tytoniu i biernej inhalacji jego dymem na zdrowie oraz wspieranie działań zmierzających do redukcji spożycia wyrobów tytoniowych.

Informacja prasowa PRIMUM PR

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*