Obniżona odporność – przyczyny niskiej odporności i sposoby na jej wzmocnienie

Sprawdź też: Naturalne sposoby na odporność dla Ciebie

Układ immunologiczny często nazywany jest naszą naturalną tarczą obronną. Jest on bowiem odpowiedzialny za odpieranie wszelkich ataków ze świata zewnętrznego. Dzięki jego aktywności nie każdy kontakt z potencjalnym patogenem kończy się zachorowaniem.

Jedną z cech charakterystycznych układu odpornościowego jest wykształcanie pamięci immunologicznej. Jej działanie polega na tym, że przy ponownym kontakcie z antygenami patogenu nasz układ immunologiczny reaguje szybciej i swoiście. Dlatego też przebycie niektórych chorób gwarantuje nam odporność na nie w przyszłości.

Mechanizm pamięci immunologicznej jest także wykorzystywany w szczepionkach ochronnych.

Układ immunologiczny odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Jej ogrom zwykle doceniamy wówczas, gdy dochodzi do obniżenia odporności. Niska odporność przyczynia się do problemów z funkcjonowaniem całego organizmu.

O słabej odporności u dzieci mogą świadczyć problemy z przybieraniem masy ciała oraz zahamowaniem wzrostu. Alarmujące dla rodziców powinno być również opóźnione ząbkowanie oraz zbyt późne odpadnięcie kikuta pępowiny.

Ponadto, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych obniżona odporność organizmu predysponuje do większej częstości zapadania na choroby infekcyjne.

Szczególnie zastanawiające powinno być występowanie ciężkich zakażeń co najmniej 2 razy do roku, które trwają dłużej niż 2 miesiące pomimo zastosowania antybiotykoterapii.

Sygnałem alarmującym o bardzo słabej odporności jest także zapadanie na zapalenie płuc 2 lub więcej razy w roku oraz zakażenia ucha pojawiające się co najmniej 4 razy w roku. O bardzo słabej odporności świadczy również konieczność długotrwałego podawania antybiotyków w formie dożylnej. Należy również pamiętać, że do występowania osłabionej odporności predysponowane są w większym stopniu osoby, u których w rodzinie występują pierwotne niedobory odporności.

Obniżona odporność – przyczyny niskiej odporności i sposoby na jej wzmocnienie

Objawem słabego układu immunologicznego są również problemy ze skórą oraz błonami śluzowymi. Dysfunkcje układu odpornościowego mogą przejawiać się podatnością na różnego rodzaju zakażenia skóry, jak również powodują utrudnione gojenie się ran.

Dzieje się tak dlatego, że to właśnie układ immunologiczny zostaje zmobilizowany do działania w momencie uszkodzenia skóry.

Przerwanie jej ciągłości pobudza układ odpornościowy do działania w celu jak najszybszego zasklepienia rany i uniemożliwienia wniknięcia drobnoustrojów do organizmu, a tym samym zapobiega zakażeniu.

Zastanawiające powinno być również występowanie głębokich ropni skórnych lub narządowych oraz grzybic skóry. U osób z obniżoną odpornością bardzo często występują stany zapalne dziąseł, owrzodzenia, jak również przewlekająca się grzybica jamy ustnej (popularnie zwana aftami lub pleśniawkami).

Sygnałem ostrzegawczym o nieprawidłowo działającym układzie odpornościowym może być również pojawianie się nowych alergii, które nigdy wcześniej u danej osoby nie występowały.

Ponadto, wyróżnić można także mniej charakterystyczne objawy, które powinny być szczególnie alarmujące u niemowląt i dzieci, ponieważ mogą świadczyć o pierwotnych niedoborach odporności. Wśród objawów tych wymienia się trudności w terapii obturacyjnych zapaleń oskrzeli, czy rozstrzenie oskrzeli.

Innym objawem jest występowanie nietypowych chorób autoimmunologicznych oraz zmiany w budowie, dotyczące przede wszystkim twarzy, jak również nieprawidłowa budowa włosów, powiększenie narządów, czy częściowy albinizm. Sygnałem alarmującym jest również występowanieropni węzłów chłonnych oraz migdałków.

O obniżeniu odporności świadczy również wykrywana w badaniu krwi małopłytkowość.

Jakie są przyczyny osłabienia układu immunologicznego?

Przyczyn niedoborów odporności jest bardzo wiele. Mają na nią wpływ zarówno czynniki genetyczne, styl życia, jak również występujące choroby oraz stosowane terapie. Podstawowym podziałem niedoborów odporności jest rozróżnienie na pierwotne oraz wtórne niedobory odporności.

U podłoża pierwotnych niedoborów odporności leżą czynniki genetyczne, które odpowiedzialne są za upośledzenie co najmniej jednego mechanizmu odporności wrodzonej, bądź nabytej. Związane jest to z zaburzoną produkcją przeciwciał, zaburzeniami fagocytozy, zaburzeniami odpowiedzi komórkowej oraz niedoborami dopełniacza.

Pierwotne niedobory odporności występują przez całe życie i nie jest możliwe całkowite ich wyleczenie. Jednak związane z nimi objawami mogą przebiegać różnie, z różnym nasileniem, które może zmieniać się w ciągu życia.

W niektórych przypadkach nieleczone pierwotne niedobory odporności mogą doprowadzić do śmierci w wieku niemowlęcym, kiedy to u innych osób przebiegają one w tak łagodny sposób, że diagnozowane są dopiero w wieku dorosłym. Warto podkreślić, że pierwotne niedobory odporności występują stosunkowo rzadko.

Występują one średnio u 10 na 100 000 mieszkańców Europy. Pierwotne niedobory odporności objawiają się przede wszystkim ciężkimi, nawracającymi zakażeniami. Badania obserwacyjne wykazały, że osoby cierpiące na tę dysfunkcję układu immunologicznego są w większym stopniu narażone na występowanie chorób autoimmunizacyjnych.

Związane są one z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego, który charakteryzuje się nieadekwatną do zagrożenia odpowiedzią i w konsekwencji prowadzi do autogresji, a więc niszczenia komórek własnego organizmu.

Obniżona odporność – przyczyny niskiej odporności i sposoby na jej wzmocnienie

Z kolei, wtórne niedobory odporności, nazywane również nabytymi niedoborami odporności, powstają w wyniku innych występujących chorób, stanów, jak również zastosowanego leczenia. W odróżnieniu od pierwotnych niedoborów odporności, wtórne niedobory odporności często ustępują po usunięciu ich przyczyny.

Wtórne niedobory odporności najczęściej są konsekwencją leczenia immunosupresyjnego – a więc takiego, którego celem jest osłabienie aktywności układu immunologicznego. Do leczenia immunosupresyjnego zalicza się chemioterapię, radioterapię, immunoterapię oraz terapię z wykorzystaniem leków ukierunkowanych molekularnie. Terapie te wykorzystywane są m.in.

w chorobach nowotworowych, w celu zapobieżenia odrzucenia przeszczepu, czy też w leczeniu chorób autoimmunologicznych.

Do obniżenia odporności może dojść również na skutek różnych zakażeń – wirusami (np. HSV, odry, EBV), bakteriami, czy pasożytami (np. malaria). Jedną z chorób związanych z nabytymi niedoborami odporności jest AIDS. Jest to zespół objawów wielu chorób, które pojawiają się w wyniku upośledzenia odporności.

Do zachorowania na AIDS dochodzi poprzez zakażenie wirusem HIV. Wtórne niedobory odporności mogą powstawać również w wyniku choroby nowotworowej (np. chłoniak Hodgkina, nowotowry lite). Niedobory odporności mogą być także spowodowane współistnieniem chorób metabolicznych.

Jedną z najczęściej występujących chorób metabolicznych jest cukrzyca. Choroba ta związana jest z występowaniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, co przekłada się również na zaburzenia lipidowe oraz zmianę masy ciała.

Niedobór insuliny pośrednio zakłóca proces fagocytozy, który to jest ważną częścią składową reakcji układu immunologicznego i chroni przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi, pierwotniakowymi oraz grzybiczymi.

Ponadto, cukrzyca typu I jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, co dodatkowo predysponuje do występowania innych chorób autoimmunizacyjnych. Inne zaburzenia metaboliczne, które mogą skutkować wtórnym osłabieniem odporności to niewydolność wątroby, niewydolność nerek, czy też niedożywienie.

Obniżona odporność – przyczyny niskiej odporności i sposoby na jej wzmocnienie

Spadek odporności na zakażenia, przede wszystkim wirusowe, obserwowany jest również u kobiet w ciąży. Jest to spowodowane tym, że okres ciąży związany jest ze zmianami zachodzącymi w układzie immunologicznym.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim odpowiedzi komórkowej, która to właśnie w największym stopniu odpowiada za zwalczanie infekcji wirusowych.

W okresie ciąży obserwuje się zarówno zwiększoną zapadalność na choroby o etiologii wirusowej, jak również nasilenie ich rozwoju.

Do wtórnego obniżenia odporności mogą się również przyczynić tak banalne czynniki jak niewystarczająca – niedostosowana do wieku i zapotrzebowania – ilość snu oraz niewłaściwa dieta. Szczególnie jesienią warto zadbać o zdrową, różnorodną dietę, która będzie bogata w witaminy i przeciwutleniacze.

Negatywny wpływ na odporność ma również przewlekły stres, zbyt mała ilość aktywności fizycznej oraz stosowanie używek – szczególnie szkodliwy wpływ na odporność ma palenie papierosów. Warto przypomnieć, że kiedy spada temperatura za oknem, nie warto zamykać się w domu.

Hartowanie – również dzieci – ma niezwykle pozytywny wpływ na kształtowanie odporności. Oczywiście, nie wolno zapominać o dostosowanym do pogody ubiorze.

Nie można też zapominać o tym, że dla wykształcenia odporności konieczny jest kontakt z różnymi zanieczyszczeniami, dlatego też zbyt sterylne wychowywanie dzieci może doprowadzić nie tylko do alergii, ale również osłabienia odporności.

Ważnym problemem jest również nadużywanie antybiotyków. Często są one stosowane nawet wówczas, gdy nie są potrzebne. Pomimo.

że wykazują one działanie przeciwbakteryjne, niestety nierzadko są również stosowane w chorobach wirusowych. Antybiotykoterapia prowadzi do zaburzenia naturalnej flory jelitowej, która to pośrednio wpływa na odporność organizmu.

Dlatego też niewłaściwe stosowanie tych leków może doprowadzić do osłabienia odporności organizmu.

Do wtórnych niedoborów odporności zaliczyć można również zaniechanie szczepień.

Jakie badania mogą wykazać obniżoną odporność?

Bardzo słaba odporność może znacznie zmniejszyć jakość życia.

Wtórne obniżenie odporności jest niejako skutkiem ubocznym pewnych chorób, stanów oraz stosowanego leczenia, jednak pierwotne niedobory odporności powinny być rozpoznawane możliwie jak najwcześniej, co znacznie zwiększa szansę chorego na w miarę normalne funkcjonowanie.

Pierwotne niedobory odporności często pozostają niezdiagnozowane, bądź też późno zdiagnozowane. Wynika to zarówno ze zbyt małej świadomości, jak również ograniczonej dostępności do metod diagnostycznych oraz długiego czasu oczekiwania na diagnozę.

O obniżonej odporności może świadczyć występowanie charakterystycznych objawów, dodatkowo mogą na nią wskazywać wyniki badań laboratoryjnych.

Podstawową metodą diagnostyczną obniżonej odporności jest morfologia krwi z rozmazem. Obecnie jest to jedyne badanie na odporność, które może zostać zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Niestety, na jego podstawie nie można zdiagnozować pierwotnych niedoborów odporności.

Inne badania, jakie można wykonać przy podejrzeniu obniżenia odporności to stężenie przeciwciał (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD), liczba neutrofili, liczba limfocytów T, zużycie białek dopełniacza. Badania te mogą być zlecone przez lekarza immunologa.

Sprawdź też: Jak wzmocnić odporność dzieci przed zimą?

Kategoria: Produkty wzmacniające odporność dzieci w Aptece Nowa Farmacja

Piśmiennictwo

1. Bernatowska E.: Jak rozpoznawać i leczyć pierwotne niedobory odporności. Pediatria Po Dyplomie 2010/3 2. Dizon J.G., Goldberg M.S.: Diagnostyka niedoborów odporności. Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2000: 4 3. Kotyla P. Pierwotne niedobory odporności – wstęp do chorób autoimmunizacyjncyh.

Forum Reumatologiczne 2015; 1(1): 30-37 4. Bernatowska E., Pac M., Pietrucha B., Heropolitańska-Pliszka E., Wolska-Kuśnierz B., Bernat-Sitarz K., Skomska M., Knyziak-Medrzycka I., Dąbrowska-Leonik N., Jackowska T., Lewandowicz-Uszyńska A. Pierwotne niedobory odporności w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pediatria Po Dyplomie 2013/1

Leia também:  Como baixar imagens automaticamente no whatsapp: 5 passos

Domowe sposoby na wzmocnienie odporności – jak w prosty sposób wzmocnić organizm?

Stosowanie domowych sposobów na odporność może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem, które z jednej strony pomoże w uniknięciu rozwoju infekcji, a z drugiej wspomoże terapię lekami, poprzez pobudzenie układu immunologicznego.

W poprawie kondycji układu odporności istotne jest przestrzeganie kilku zasad, zaczynając od codziennego obowiązku zjedzenia pożywnego śniadania, kończąc na suplementacji żelaza i kwasów omega-3, których być może w pełni nie dostarczamy wraz z posiłkami. Dbając o naszą odporność niezmiernie istotne jest dbanie o nasz układ pokarmowy.

Jakie suplementy przyjmować, czego unikać, a nad czym popracować w trosce o odporności? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny wpływ na nasz organizm, a tym samym na jego odporność ma nasza dieta.

Stosowanie odpowiednich składników odżywczych we właściwych dawkach może znacząco zwiększyć odporność organizmu, a także uskutecznić oraz przyspieszyć proces leczenia, jeśli dojdzie do infekcji.  

Odporność organizmu

Za odporność organizmu, a zatem ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, odpowiada układ immunologiczny. Najbardziej zagrożony niekorzystnym działaniem obcych komórek jest natomiast przewód pokarmowy, który w pewnym sensie pełni funkcję największego organu układu odpornościowego.

Dzieje się tak, ponieważ to właśnie przestrzeń układu trawiennego stanowi największą powierzchnię w naszym organizmie, a nawet 80% komórek odpornościowych organizmu zlokalizowanych jest w tkance limfatycznej, która występuje w obrębie przewodu pokarmowego. Fizjologiczne, czyli właściwe działanie mechanizmów odpornościowych zależy od wielu czynników.

Wpływają na nie informacje zawarte w naszym kodzie genetycznym, wiek, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz narażenie na stres.

Wpływ odpowiedniej diety na podniesienie odporności

Właściwa dieta, a zatem stosowanie odpowiednich składników odżywczych w zalecanych dawkach, wpływa korzystnie na aktywność układu immunologicznego. Poprzez zmianę sposobu żywienia, a tym samym odżywienia organizmu, można osiągnąć znaczącą poprawę odporności.

Rozpoczęcie dnia od zjedzenia wartościowego i odpowiednio skomponowanego śniadania może znacząco wzmocnić naszą naturalną ochronę. Podstawą zapobiegania infekcjom z wykorzystaniem diety wzmacniającej odporności jest dostarczenie wraz z posiłkiem składników bogatych w witaminy, mikroelementy i kwasy Omega-3.

Nie bez znaczenia jest także suplementacja z wykorzystaniem preparatów probiotycznych i regularność spożywania posiłków.

Suplementy na odporność

Dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych wraz ze spożywanym jedzeniem jest niezmiernie trudne.

Z tego powodu zalecane jest stosowanie produktów uzupełniających w postaci suplementów diety lub żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Warto wybierać produkty przebadane, renomowanych producentów, którzy gwarantują uzyskanie odpowiednich efektów oraz zawartość substancji adekwatną do deklarowanej na opakowaniu.

Witamina D3

Witamina D ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a jej niedobór zaburza jego równowagę fizjologiczną. Obecność receptorów dla witaminy D stwierdzono na licznych komórkach odpornościowych, a jako tzw.

immunomodulator ma wpływ na zmniejszenie skłonności do pojawienia się reakcji alergicznych. Największą zawartość witaminy D wykazano w rybach morskich (makrela, śledź, łosoś) oraz olejach rybich.

Warto zaznaczyć, że witamina D jest najlepiej przyswajalna w obecności tłuszczów, zatem w przypadku jej suplementacji najkorzystniej przyjmować ją z posiłkami bogatymi w ten składnik.  

Witamina C

Istnieją doniesienia naukowe potwierdzające korzystny wpływ suplementacji dużych dawek witaminy C u osób predysponowanych na krótkotrwałą, wzmożoną aktywność fizyczną lub zimne środowisko.

W innych badaniach wykazano, że podczas zapalenia płuc o podłożu bakteryjnym obserwuje się znaczny spadek poziomów witaminy C oraz E.  Dochodzi wówczas do nasilenia procesów powstawania wolnych rodników podczas reakcji zapalnej towarzyszącej chorobie.

Przypuszcza się zatem, że skuteczność witaminy C jest uzależniona od jej początkowego poziomu w organizmie, przed rozpoczęciem jej uzupełniania. U osób, które mają niedobory tego składnika, można zaobserwować wzmocnienie odporności oraz łagodniejszy przebieg infekcji.

Najbardziej zasobne w witaminę C są produkty roślinne, jak: dzika róża, czarna porzeczka, papryka oraz natka pietruszki.

Witamina A i E

Witamina A kojarzona jest zwykle przede wszystkim z wpływem na proces widzenia.

Dodatkowo jest ona niezbędna w licznych procesach metabolicznych, odpowiedzialnych za utrzymanie właściwej struktury skóry, rozwój i wzrost całego organizmu oraz prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Jej niedobór może prowadzić do powstawania zaburzeń układu immunologicznego, a w ciężkich przypadkach do zaniku węzłów chłonnych, grasicy i śledziony, co może skutkować zwiększonym ryzykiem zachorowalności na choroby zakaźne i spadkiem odporności.

Źródłem witaminy A są głównie produkty pochodzenia zwierzęcego bogate w retinol: podroby, jaja, sery długo dojrzewające, ryby morskie, a zwłaszcza tran pozyskiwany z ryb dorszowatych. Wśród roślin największą zawartość β-karotenu, czyli prekursora witaminy A możemy znaleźć w marchwi, natce pietruszki, czy morelach.

Pod nazwą witaminy E, kryje się tak naprawdę grupa związków tokotrienoli i tokoferoli, wykazujących aktywność α-tokoferolu.

Wchłanianie witaminy E następuje podczas trawienia tłuszczów w przewodzie pokarmowym, skąd w odpowiedniej postaci trafia do tkanek i wątroby. Witamina E znana jest głównie jako silny przeciwutleniacz.

  Ma to ogromne znaczenie podczas postępującego procesu zapalnego towarzyszącego infekcjom.

Stosowanie w stanach chorobowych wyższej, niż zalecana dawki tej witaminy ogranicza reakcje oksydacyjne oraz  neutralizuje wolne rodniki, co wpływa korzystnie na odporność oraz przyspiesza proces regeneracji organizmu. Produktami bogatymi w witaminę E są głównie surowce roślinne, a zwłaszcza oleje z zarodków pszenicy i nasiona słonecznika.

Cynk

Wykazano, że optymalny poziom cynku w organizmie wpływa na funkcjonowanie odporności wrodzonej. Pierwiastek ten warunkuje prawidłową pracę grasicy. Niedobór cynku może prowadzić z kolei do jej zaniku i w konsekwencji zaburzenia rozwoju limfocytów, stanowiących komórki odpornościowe.

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu cynku umożliwia przywrócenie właściwej, fizjologicznej odpowiedzi układu odpornościowego, a także ogranicza ryzyko wystąpienia infekcji.

Dobrym źródłem tego składnika są przetwory mięsne, zbożowe (zwłaszcza ciemne pieczywo i kasza gryczana) oraz sery dojrzewające, a ich przyswajanie zwiększa dieta bogata w białko zwierzęce.

Żelazo

Żelazo jest niezwykle ważnym elementem składowym enzymów, kluczowych dla prawidłowego przebiegu procesów utleniania oraz funkcjonowania układu immunologicznego.

Niedobór żelaza powoduje wzrost ryzyka zakażeń oraz infekcji, zwłaszcza bakteryjnych, ponieważ aktywność bakteriobójcza komórek odpornościowych ulega znacznemu osłabieniu. Może również dojść do zaburzenia reakcji powstawania kwasu podchlorawego, który ma silne właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne.

Najwięcej żelaza dostarczają podroby, przede wszystkim wątroba, można je również znaleźć w natce pietruszki, nasionach roślin strączkowych i jajach.

Tran i kwasy Omega-3

Ogromny wpływ immunomodulujący na organizm wykazują wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 (zwłaszcza EPA i DHA). Regulują one poziom mediatorów prozapalnych i przeciwzapalnych, uczestnicząc w ten sposób w wygaszaniu stanu zapalnego.

  Dostarczanie odpowiednich dawek kwasów Omega-3 wpływa korzystnie na odporność organizmu, zapobiegając powstawaniu infekcji oraz licznych chorób o podłożu zapalnym. Podstawowym, najlepiej przyswajalnym źródłem kwasów Omega-3 są oleje rybie, pozyskiwane z sardeli, makreli, sardynek.

Popularny w sezonie jesiennym tran jest bogaty zwłaszcza w witaminy A i D, które również są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym układu odpornościowego. Tran otrzymywany jest przede wszystkim z ryb dorszowatych.

Miód

Lecznicze i odżywcze  to dwie najczęściej opisywane właściwości miodu. Jest on źródłem licznych enzymów, aminokwasów, pierwiastków, witamin oraz innych składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poszczególne miody różnią się w pewnym stopniu składem oraz właściwościami (w zależności od miejsca zbioru).

Miód, a zwłaszcza lipowy, wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwdrobnoustrojowe, napotne. Ponadto zmniejsza stany zapalne oraz wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Regularnie stosowany przyczynia się do wzrostu odporności  oraz wzmocnienia organizmu.

Należy jednak pamiętać, że miód dodany do wrzątku traci swoje cenne właściwości, dlatego najlepiej dodawać go do ciepłej herbaty, czy mleka.

Czosnek

Jak wzmocnić odporność u dzieci i dorosłych?

 • uwarunkowania genetyczne – wrodzone defekty układu immunologicznego,
 • leczenie immunosupresyjne,
 • choroby nowotworowe,
 • zaburzenia metaboliczne, np. cukrzyca, niewydolność nerek, niedożywienie,
 • antybiotyki – szczególnie zażywane bezpodstawnie,
 • gwałtowna zmiana temperatur,
 • niska aktywność fizyczna,
 • używki,
 • stres, przemęczenie, brak snu,
 • ubieranie się nieadekwatnie do pogody,
 • nieodpowiednia dieta – mniejsza ilość świeżych warzyw i owoców,
 • niektóre choroby, np. AIDS.

Wszystkie te czynniki uderzają w siły obronne naszego organizmu. Trzeba również nadmienić, że wilgotna i chłodna pogoda, czyli typowy jesienny obrazek w naszej szerokości geograficznej oraz niedostateczna ilość słońca stwarzają idealne środowisko do rozwoju bakterii i wirusów, co w połączeniu z obniżoną odpornością, daje gotową receptę na wystąpienie przeziębienia lub grypy.

Jakie są skutki obniżenia odporności?

 • częste infekcje, głównie górnych dróg oddechowych,
 • nawracające zakażenia wirusowe i grzybicze.

Obniżona odporność w konsekwencji może prowadzić do trwałych powikłań, znacznego pogorszenia jakości życia, a w skrajnych przypadkach może nawet życiu zagrozić.

Wynikiem osłabienia odporności może być również coraz częściej rozpoznawany zespół chronicznego zmęczenia (CFS), który dotyka coraz więcej osób i powoli staje się kolejną chorobą cywilizacyjną. Objawia się on sennością, osłabieniem, kłopotami z koncentracją i pamięcią. Objawy te nie ustępują nawet po długim odpoczynku.

Jak wzmocnić obniżoną odporność?

Wzmacniając naszą odporność mamy o wiele większe szanse na uniknięcie chorób i ich powikłań, a nawet jeśli dojdzie do infekcji, to silny organizm poradzi sobie z nią znacznie łatwiej i szybciej, a przebieg choroby będzie łagodniejszy.

Ogromne znaczenie dla odporności organizmu ma zdrowy tryb życia, czyli właściwa dieta, bogata w witaminy i składniki odżywcze oraz regularny wysiłek fizyczny.

Preparaty na odporność z apteki

Jeśli chcesz wybrać preparat z apteki wzmacniający odporność, zwróć uwagę, aby zawierał składniki, które mają potwierdzony badaniami korzystny wpływ na siły obronne organizmu.

Szczepionki przeciw grypie

Jak wiadomo, lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, dlatego szczególnie rekomendowanym postępowaniem w okresie jesienno-zimowym jest szczepienie przeciw grypie.

Szczepionki te zawierają nieaktywne (zabite) wirusy, które po podaniu domięśniowym aktywizują nasz układ immunologiczny, pobudzając produkcję przeciwciał skierowanych na unieszkodliwienie wirusa grypy, co zapewnia ochronę przed nią.

Dlaczego przeciw grypie trzeba szczepić się co roku?

Wirus grypy co roku ewoluuje (mutuje), więc skład szczepionki na grypę rokrocznie zmienia się, dlatego też szczepienia zapewniają odporność tylko na jeden sezon grypowy i trzeba je powtarzać przed każdym kolejnym.

Leia também:  Grzybica między palcami stóp

Szczepionki przeciw grypie wykazują się dużą skutecznością – szacuje się, że chronią 70-90% zaszczepionych nią osób. Skuteczność szczepionki zależy jednak od indywidualnej odpowiedzi na szczepienie oraz od tego, jaki szczep grypy będzie w danym sezonie dominował.

W jakim wieku można szczepić się na grypę?

Szczepionki przeciw grypie są wskazane właściwie dla osób w każdym wieku. Niektóre można podawać już niemowlętom po 6 miesiącu życia, np. Vaxigrip Tetra.

Jeśli chcesz uniknąć stresu związanego z kłuciem maluszka, aktualnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do 18 lat dostępne są szczepionki w postaci aerozolu do nosa, np. Fluenz Tetra.

Szczepienia są szczególnie rekomendowane osobom starszym – zwłaszcza po przebytym zawale serca, przewlekle chorym, obciążonym wieloma chorobami współistniejącymi (niektóre szczepionki, np.

Vaxigrip Tetra są refundowane po 65 roku życia), ale również personelowi medycznemu – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym czy farmaceutom, którzy z racji wykonywanego zawodu są ciągle narażeni na infekcje.

Rekomenduje się również, aby przeciwko grypie sezonowej szczepiły się kobiety w ciąży oraz planujące ciążę. Przyszłe mamy mogą wybrać, między innymi szczepionki: Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra czy Fluarix Tetra.

Czy można zaszczepić się na grypę i COVID-19?

Nie ma przeciwskazań do przyjęcia najpierw szczepionki na COVID-19, a potem zaszczepieniu się przeciwko grypie i odwrotnie (z zachowaniem 14 dni odstępu). Szczepionkę przeciwko grypie można także podać pacjentom, którzy przebyli już zakażenie koronawirusem, bowiem mogą być oni bardziej narażeni na zachorowanie na grypę i jej cięższy przebieg.

Tran

Od lat znanym i często stosowanym środkiem na odporność jest tran, czyli olej z wątroby ryb – najczęściej dorsza, który zawiera w swoim składzie witaminy: A, E, D oraz kwasy omega-3. Połączenie tych składników sprawia, że tran aktywnie wspiera układ immunologiczny, tym samym wzmacniając odporność już u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

Preparaty zawierające tran, to między innymi: Mollers tran norweski o aromacie cytrynowym, Tran Hasco, Doppelherz Aktiv Tran na odporność.

Olej z wątroby rekina

Niezwykle popularne jest również stosowanie oleju z wątroby rekina, który oprócz typowych składników tranu, zawiera alkiloglicerole oraz skwalen, które odgrywają znaczącą rolę jako modulatory układu odpornościowego w walce z chorobami. Alkiloglicerole mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz aktywują płytki krwi.

Olej z wątroby rekina znajdziesz w aptekach, np. w preparatach: BioMarine 1140, Preventic, Iskial. Można go stosować już u półrocznego malucha.

Witamina D3

Okres jesienno-zimowy wiąże się z mniejszą ilością czasu spędzanego na słońcu, dlatego zwykle od września do kwietnia wskazane jest suplementowanie witaminy D3, która ma szczególny udział w działaniu okładu odpornościowego i przeciwdziałaniu procesom zapalnym.

Witaminę D można przyjmować już od pierwszych dni życia. Na temat zakresu zalecanych dawek dla poszczególnych grup wiekowych pisaliśmy w artykule Witamina D3 – czy i kiedy suplementować.

Zwróć uwagę, że witamina D3 jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego najlepiej zażywać ją w trakcie posiłku zawierającego tłuszcze.

Przykładowe preparaty z witaminą D3 to: Vigantol, Vigalex Forte, Vigantoletten 1000.

Czosnek

Czosnek, zwany często naturalnym antybiotykiem, to ważny sprzymierzeniec odporności. Pobudza układ immunologiczny, ma działanie bakterio- i grzybobójcze oraz wspiera florę bakteryjną jelit.

Dla osób, które nie lubią czosnku w pożywieniu, w aptece dostępne są preparaty czosnku, np. Czosnek forte Naturell, Alliofil, Iskial Max + czosnek.

Probiotyki

Flora bakteryjna przewodu pokarmowego ma bardzo duże znaczenie dla właściwej odporności naszego organizmu, gdyż w jelitach jest największe skupisko limfocytów, czyli „żołnierzy” układu immunologicznego – stąd niezwykle ważne jest jej utrzymanie w odpowiednim, fizjologicznym stanie. Pomóc w tym mogą dobroczynne bakterie – w skrócie nazywane probiotykami, które kolonizują środowisko jelit i namnażając się tam, normalizują florę, wspierając nie tylko procesy trawienne, ale również cały system odpornościowy organizmu.

Na ten moment badania kliniczne potwierdzają skuteczność jednego szczepu kwasu mlekowego – Lactobacillus Rhamnosus GG, który może być stosowany już u niemowląt oraz jednego szczepu paciorkowca – Streptococcus salivarius K12 (powyżej 6 miesiąca życia) we wzmacnianiu odporności.

W aptekach znajdziesz preparaty probiotyczne, jak np. Lacidofil, Vivomixx, Dicoflor Baby, Trilac, Lakcid, Entitis.

Colostrum bovinum – siara bydlęca

Colostrum to wydzielina gruczołu mlekowego krów powstająca w ostatnim okresie przed porodem oraz do 72 godzin po nim. Siara bydlęca pobierana jest od krów w ciągu pierwszych dwóch godzin po ocieleniu i poddawana jest liofilizacji (suszeniu), dzięki czemu składniki aktywne zachowują swoje najcenniejsze wartości zdrowotne.

Białka i peptydy zawarte w colostrum usprawniają działanie układu odpornościowego już u dzieci powyżej 2 roku życia, przywracają prawidłowy skład flory jelitowej oraz wspomagają regenerację i gojenie tkanek.

Siarę bydlęcą znajdziesz w takich produktach, jak np. Colostrum, Flostrum Plus, KinderImmun Dr. Wolz, Genactiv Colostrigen.

Jeżówka purpurowa

Wśród ziół na odporność na uwagę zasługuje ziele i korzeń jeżówki purpurowej, której składniki działają immunostymulująco (pobudzają układ odpornościowy), przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, a nawet wykazują niewielkie działanie przeciwbólowe.

Jeżówkę można stosować zarówno w zapobieganiu infekcjom, jak i podczas choroby u osób powyżej 7 roku życia, dzięki czemu czas trwania i jej nasilenie wyraźnie się skraca. Należy jednak pamiętać, aby w tej kwestii stosować się ściśle do zaleceń producenta, lekarza lub farmaceuty, gdyż zbyt długie przyjmowanie preparatów jeżówki nie jest wskazane.

W aptekach wyciąg z jeżówki dostępny jest np. w preparatach: Echinasal, Esberitox N, Echinacaps.

Propolis (kit pszczeli)

Propolis, zwany inaczej kitem pszczelim, dzięki swojemu bogatemu składowi (m.in. witaminy: A, C, D, E, z grupy B, żelazo, magnez, cynk) ułatwia organizmowi niszczenie lub blokowanie bakterii, wirusów oraz grzybów.

Z uwagi na to, że kit pszczeli może powodować reakcje uczuleniowe u niektórych osób z alergią na pyłki drzew, w ich przypadku – przed włączeniem produktu do suplementacji – należy poradzić się lekarza. Składnik ten dedykowany jest też dzieciom powyżej 3 roku życia.

Propolis zawarty jest, między innymi, w preparatach: Propolis krople 7%, Propolis Forte spray, Propolis Forte, Propolis Plus.

Bez czarny

Wyciągi z bzu czarnego, zarówno z kwiatów, jak i owoców, mają udowodnione właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz immunostymulujące dzięki zawartości flawonoidów oraz glikozydów i mogą być już podawane niemowlętom powyżej 6 miesiąca życia, np. Sambucol Baby. Owoce bzu czarnego pobudzają organizm do wytwarzania cząstek mobilizujących go do walki z chorobą, tzw. cytokin.

Jak pokazują badania, przyjmowanie wyciągu z owoców bzu czarnego, skraca okres trwania grypy typu A i B o ok. 3-4 dni.

Na półkach aptecznych środki zawierające wyciągi z bzu to np. Sambucol Kids, Sambucol Extra czy Rutinacea Junior Plus.

Wegańskie preparaty na odporność

Producenci preparatów farmaceutycznych coraz częściej biorą pod uwagę, że w społeczeństwie wzrasta liczba wegan, w związku z czym ilość środków wspierających odporność przeznaczonych dla tej grupy pacjentów również rośnie. Wśród z nich znajdziesz, między innymi, spirulinę, np. Solgar Spirulina, kwasy omega-3 pozyskiwane z alg, np. Mollers Algi, czy ekstrakty z grzybów Reishi, Shiitake, np. Solgar ekstrakty z Reishi, Shiitake, Maitake.

Więcej na ten temat przeczytasz o nich w artykule Odporność dla wegan.

Jak wzmocnić odporność u dziecka?

Dzieci – w porównaniu do dorosłych – mają słabszą odporność, gdyż ich układ immunologiczny dopiero się rozwija, co w zestawie z jesienną aurą i kontaktem z innymi dziećmi w szkole lub przedszkolu, daje pole do manewru wszelkim infekcjom przenoszonym drogą kropelkową. Przeziębione dziecko wraca do domu, gdzie zaraża dorosłych, którzy przenoszą infekcję w środowisko swojej pracy i koło się zamyka.

We wzmacnianiu odporności u dzieci, na szczególną uwagę zasługują:

 • laktoferyna, która przy udziale żelaza wiąże się ze składnikami ściany komórkowej drobnoustrojów, uszkadza ją, co prowadzi do wypłynięcia składników komórki i jej śmierci,
 • beta-glukan (a konkretnie jego izomer1,3-D/1,6-D) – naturalnym źródłem tego składnika są: owies (płatki i otręby), drożdże, jęczmień i grzyby (boczniaki i shitake).

Laktoferynę znajdziesz, między innymi, w preparatach: Laktoferyna, BLF 100, Lactinea, natomiast beta-glukan w suplementach diety, takich jak, np. Hartuś, Imunoglukan P4H, Solbetan, Imunit Forte, Immunotrofina.

Oczywiście, możesz podawać maluchowi także preparaty opisane we wcześniejszym akapicie, jednak zwróć szczególną uwagę na to, aby był on dedykowany do podania dzieciom.

Więcej na temat wspierania odporności u dzieci przeczytasz w artykule Odporność u dzieci.

Czy odporność należy wzmacniać przez cały rok?

Jesień i zima to czas próby dla naszego systemu immunologicznego, dlatego szczególnie w tych miesiącach należy zadbać o nasz organizm i dodać mu sił do walki z infekcjami.

Preparaty wspierające odporność można podawać cyklicznie, np. 3 miesiące podawania – 3 miesiące przerwy, aby organizm miał także czas na regenerację. Kurację najlepiej rozpocząć przed sezonem infekcyjnym, czyli mniej więcej w połowie sierpnia. Nie podawaj zbyt wielu produktów na raz – wybierz jeden bądź dwa i ewentualnie stosuj je naprzemiennie.

Pamiętaj także, że nieocenione dla odporności są właściwa dieta, ruch, spacery na świeżym powietrzu, a zdobycze medycyny i farmacji mogą tylko dodatkowo nas w tym wesprzeć.

Polub nasz profil

Jak zadbać o odporność jesienią? Składniki wzmacniające kobiecy organizm

Jakie są przyczyny i objawy obniżonej odporności? Jak wzmocnić odporność swojego organizmu? Przeczytaj więcej o problemach z odpornością oraz jak im zapobiec.

Wiesz, że głęboko w komórkach Twojego ciała toczy się prawdziwa wojna, a do walki z zarazkami wyrusza armia doskonale wyszkolonych policjantów? Tak, tak. Masz wielu wrogów.

Szczególnie tych, których nie widać gołym okiem.

Kiedy Twoi „stróże prawa”, czyli limfocyty otrzymają sygnał z „centrum dowodzenia”, natychmiast wyruszają do walki, a tam, gdzie oczyszczą rewir, pozostawią po sobie „pieczątkę”, czyli przeciwciała.

Taki jest scenariusz odcinka „Było sobie życie” opowiadającego o walce z toksynami.

Choć ten animowany serial ma już ponad 30 lat i medycyna poszła do przodu o lata świetlne, kolejne pokolenia dzieciaków z zapartym tchem oglądają potyczki granulocytów, makrofagów, przeciwciał i wielu innych obrońców naszego organizmu.

Leia também:  Obfite miesiączki a anemia

Możemy zobaczyć w jaki sposób układ odpornościowy odróżnia  komórki wroga od własnych, jak identyfikuje bakterie, grzyby, wirusy, toksyny i zanieczyszczenia jako ciała obce i niszczy je, zanim na dobre się zadomowią. 

Trzeba przyznać, że lepiej nie da się tego opowiedzieć. Odporność to nasza tarcza przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi i przed mutacjami własnych komórek, czyli powstawaniem nowotworów.

Kiedy jest wysoka, nasze centrum dowodzenia z łatwością kieruje obroną przed wrogą armią niezidentyfikowanych potworków.

Kiedy jednak mamy obniżoną odporność, taka walka przynosi dużo strat, a czasami zwycięstwo wroga.

Dlaczego jedne z nas uchronią się przed grypą, a inne będą miały objawy już po kilku godzinach od kontaktu z kimś zainfekowanym? Wszystko zależy od naszej odporności. Obrazowo mówiąc, układ odpornościowy to posag, jaki dostajemy od swojej mamy przy narodzinach.

  W kolejnych latach nabywamy przeciwciała pod wpływem chorób zakaźnych np. ospy czy różyczki, albo szczepień przeciwko tym chorobom.

 Przez całe życie bombardują nas jednak szkodliwe substancje chemiczne, patogeny, bakterie, które różnymi drogami próbują dostać się do naszego ciała i czynić w nim spustoszenie.

Brzmi trochę strasznie? Nie martwcie się, mamy także wierną armię leukocytów, a nawet „fabrykę”, która je produkuje! Im będzie ich więcej i lepiej będą działać, nasza podatność na choroby będzie mniejsza.

W WIMIN bardzo nam zależało, by skomponować zestaw suplementów, który  dostarczy nie tylko witamin i minerałów, ale także najbardziej potrzebnych probiotyków. Nam także bardzo utrudniają życie nawracające infekcje, także te intymne. Potrzebujemy solidnej tarczy probiotykowej, by zabezpieczyć te wrażliwe obszary naszego ciała. 

Dlatego kapsułka WIMIN Twój mikrobiom zawiera aż trzy szczepy wartościowych, zdrowych bakterii pomagających w odbudowie flory bakteryjnej. Razem z kapsułką na odporność pełną cynku, selenu, żelaza i witamin C, E, B12 i D, ekstraktów z czosnku i perełkowca japońskiego, a także bioflawonidów z cytrusów tworzą wyjątkowo zgrany duet do walki o odporność.

Obniżona odporność – możliwe przyczyny

„Ale mam słabą odporność” – martwisz się, kiedy po raz trzeci tej jesieni łapiesz katar. Na dodatek teraz, w czasie epidemii SARS-CoV-2, o odporności mówi się szczególnie dużo, bo ciągle nie wiemy, jakie ma znaczenie w przebiegu zarażenia i jego konsekwencjach.

Infekcja goni infekcję, kończysz jeden lek, bierzesz drugi. Skąd my to znamy? Zamiast spokojnie się wyleczyć i powoli odzyskiwać siły, błagamy lekarza o trzydniowy antybiotyk, by od razu gnać dalej.

  Nic dziwnego, że nasza odporność zawodzi nas na nasze własne życzenie.

Tym bardziej, że – przyznajcie same – która z nas nie ma na sumieniu żywieniowych grzeszków, zaniedbań higienicznych, uciekania przed aktywnością i ładowania się w stres? A to właśnie najwięksi wrogowie naszej odporności!

Objawy obniżenia odporności organizmu

Objawy chronicznego zmęczenia czy problemy ze snem to sygnały alarmowe wysyłane przez Twój organizm, kiedy dzieje się już naprawdę źle. W takim momencie wystarczy niegroźna z pozoru bakteria, przechłodzenie czy brud na rękach, by zaatakowały Cię bakterie. Ważnymi wskazówkami są także:

Łapiesz przeziębienie za przeziębieniem i rozpaczliwie porównujesz swoje objawy z tymi wskazanymi przy koronawirusie? Trudno tego teraz uniknąć, ale nie każde przeziębienie jest zarażeniem Covid-19. Infekcję mogą wywołać także inne patogeny.

Jeśli występują u Ciebie częste infekcje gardła, problemy z krtanią czy zatokami, weź pod uwagę problem z odpornością. Niska odporność może być także przyczyną zakażeń grzybiczych, biegunek czy niestrawności. Jelita także reagują na wszelkie zachwiania równowagi immunologicznej. Wrażliwy jest też układ moczowy i sfera intymna.

Zdarza się wam mieć jedno zakażenie dróg rodnych za drugim? To właśnie dowód na osłabienie odporności. 

Czasami wystarczy niewielkie wychłodzenie, by Twoim utrapieniem stała się opryszczka? Nosicielami wirusa HSV-1 jest ponad połowa z nas i mamy go zwykle przez całe życie, ale opryszczka wargowa najczęściej pojawia się, kiedy Twoja odporność spada. Albo towarzyszy gorączce lub solidnej infekcji. 

Bolesne, swędzące grudki na dziąsłach i języku często świadczą o niedoborach witamin i minerałów towarzyszących obniżonej odporności. Możemy też skarżyć się na pleśniawki, czyli zakażenia grzybicze. 

Niewielka ranka na palcu, ale jej gojenie „ślimaczy się” wiele dni? To także oznaka obniżonej odporności lub infekcji. Twój organizm ma kłopot z pokonaniem bakterii utrudniających gojenie i odbudowę regenerację naskórka.

Kiedy obserwujesz u siebie dziwne wysypki i swędzące miejsca tam, gdzie dotąd ich nie było, lekarz może brać pod uwagę osłabienie odporności. Słaby układ immunologiczny nie jest w stanie obronić nas przed szkodliwymi, drażniącymi substancjami. Jest jak dziurawe sito, którym patogeny bez żadnych przeszkód przenikają do Twojego ciała.

Jak podnieść odporność organizmu?

Budowanie odporności to zajęcie dla długodystansowców. Najważniejszy jest zdrowy tryb życia. Co to znaczy? To przede wszystkim zrównoważona dieta

Przyczyny obniżonej odporności

Odporność to nic innego jak zdolność organizmu do obrony przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami. O osłabieniu tej naturalnej tarczy obronnej decyduje wiele czynników – na część z nich nie mamy wpływu, inne stanowią jednak efekt niezdrowego stylu życia. Do tej pierwszej grupy należą m.in.:

 • uwarunkowania genetyczne – przyszła odporność kształtuje się już podczas 1000 pierwszych dni życia dziecka (licząc od początku ciąży). Wrodzoną odporność zawdzięczamy więc mamom, które już podczas ciąży odżywiały się prawidłowo, a po narodzeniu dziecka przynajmniej przez pół roku karmiły je własnym mlekiem. W okresie życia prenatalnego z organizmu kobiety przez łożysko przechodzą przeciwciała, które jeszcze kilka miesięcy po porodzie chronią niemowlę przed chorobami. Kobiece mleko posiada natomiast właściwości antybakteryjne, dzięki czemu stanowi skuteczną ochronę przed zakażeniami. Zawiera też wspierającą rozwój odporności immunoglobulinę IgA oraz cytokiny i hemokiny chroniące dziecko przez infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi[1] ;
 • choroby – na sprawność układu immunologicznego negatywnie wpływają takie schorzenia jak alergie, cukrzyca, mononukleoza, zespół Guillaina-Barrégo, białaczka, choroba Gravesa-Basedowa oraz schorzenia tarczycy[2] .

Zewnętrzne przyczyny braku odporności

Druga grupa czynników, które negatywnie wpływają na pracę układu odpornościowego, jest wynikiem współczesnego, szybkiego trybu życia. Zaliczamy do nich:

 • przewlekły stres – liczne badania naukowe udowodniły, że na skutek długotrwałego stresu zanika grasica, czyli narząd, w którym dojrzewają limfocyty T, odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Jednocześnie rozrasta się kora nadnerczy, produkująca kortyzol. Związek ten jest organizmowi niezbędny, mobilizuje go bowiem do pracy w sytuacjach stresowych, jego nadmiar może jednak prowadzić do osłabienia funkcjonowania układu odpornościowego[3];
 • niedobór snu – permanentne zarywanie nocy skutkuje nie tylko gorszym wyglądem i samopoczuciem, równie negatywnie wpływa na pracę układu immunologicznego. Już po 24 godzinach bez snu organizm ogranicza produkcję limfocytów T, zwiększa natomiast wydzielanie kortyzolu[4]. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetów Kalifornijskiego, Pittsburskiego oraz Carnegie Mellon pokazały, że osoby śpiące krócej niż 6 godzin są ponad czterokrotnie bardziej narażone na infekcję wirusową[5];
 • nadużywanie antybiotyków – antybiotyki traktowane są jak cudowne remedium na każdą, nawet relatywnie błahą dolegliwość, a Polska znajduje się w czołówce ich konsumentów – w 2017 roku średnia dla całej Unii Europejskiej, w leczeniu otwartym, wynosiła 21,8 dobowych dawek na 1000 mieszkańców, w Polsce natomiast aż 27 dobowych dawek[6]. Zbyt częste stosowanie antybiotykoterapii prowadzi jednak nie tylko do wzrostu lekooporności, ale też zaburza naturalną florę przewodu pokarmowego, mającego istotny wpływ na prawidłową pracę układu odpornościowego;
 • stosowanie używek – alkohol zmniejsza aktywność limfocytów T oraz wypłukuje ważne dla funkcjonowania układu odpornościowego witaminy A, C, E, B. Palenie prowadzi natomiast do powstawania wolnych rodników, istotnie upośledzających odpowiedź immunologiczną organizmu. Co więcej, dym papierosowy podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych, w efekcie czego patogeny są w stanie łatwiej wniknąć do organizmu[7];
 • złe odżywianie – do prawidłowej pracy układ odpornościowy potrzebuje witamin i składników mineralnych. Szczególne właściwości immunostymulujące wykazują takie substancje jak witaminy A, C, B6 i D3, a także kwas foliowy, selen, miedź, cynk i żelazo – pobudzają one proces namnażania się limfocytów, neutralizują wolne rodniki i działają przeciwzapalnie. Ważne jest więc, by codzienna dieta była zróżnicowana, bogata w substancje odżywcze, a uboga w żywność wysokoprzetworzoną, zawierającą konserwanty, sztuczne barwniki, cukier i tłuszcze[8];
 • siedzący tryb życia – ruch to zdrowie? Jak najbardziej: regularna aktywność fizyczna pobudza produkcję limfocytów i zwiększa ich aktywność oraz obniża uwalnianie hormonów stresowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu umiaru, zbyt intensywne treningi mogą bowiem przynieść odwrotny skutek. Jako złoty środek lekarze zalecają spacery, bieganie, pływanie lub jazdę na rowerze, uprawiane minimum 3 razy w tygodniu przez 30–60 minut[9].

Wyeliminowanie błędnych nawyków to podstawa, warto jednak dodatkowo stymulować pracę układu immunologicznego, zwłaszcza w okresie zwiększonego ryzyka infekcji. Dobrym pomysłem będzie stosowanie naturalnych środków wzmacniających odporność np. preparatów na bazie owoców czarnego bzu.

Są one bogatym źródłem antocyjanów, o silnym działaniu przeciwutleniającym, witamin A i C, pektyn, garbników oraz minerałów.

Warto jednak pamiętać, żeby wybierać sprawdzone preparaty, wykonane z najwyższej jakości surowców – owoce surowe lub nieprawidłowo przetworzone mogą bowiem zawierać powodującą nudności i wymioty sambunigrynę.

Przypisy:

 1. Kowalewska-Kantecka B., Fundamentalne znaczenie karmienia piersią dla zdrowia i rozwoju dziecka [w:] Pediatria i Medycyna Rodzinna 2011/7.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*