Leczenie Paliatywne Gdzie?

Leczenie paliatywne Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia określa, że opieka paliatywna realizowana jest: stacjonarnie, w hospicjum stacjonarnym lub szpitalnym oddziale paliatywnym, w domu – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dzieci,
Skierowanie do hospicjum domowego (hospicjum domowe Wrocław) i stacjonarnego wystawia lekarz NFZ. Może to być lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który prowadził chorego. Uzyskując skierowanie warto porozmawiać z lekarzem o możliwości objęcia paliatywną opieką domową.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*