Leczenie Astmy Jaki Lekarz?

Lekarz pediatra oraz lekarz rodzinny jest specjalistą od różnego rodzaju chorób i schorzeń dziecięcych. Pomaga on w rozpoznaniu problemu i jeśli ten wymaga dodatkowej diagnostyki, lekarz skieruje nas na niezbędne badania do innego specjalisty. Podobnie wygląda sprawa w sytuacji, kiedy podejrzewana jest astma.
Osoby z objawami astmy powinny zgłosić się do lekarza alergologa.

Do jakiego lekarza udać się z astmą?

Pulmonolog pomoże nam w zdiagnozowaniu oraz leczeniu wszelkich chorób związanych z układem oddechowym. Spectrum jego kompetencji jest dość szerokie i obejmuje takie schorzenia jak: choroby alergiczne układu oddechowego. astma oskrzelowa.

Jaki lekarz leczy astme u dzieci?

Jeżeli lekarz uzna, że diagnostyka w kierunku astmy jest wskazana, skieruje Twoje dziecko do specjalisty alergologa lub pulmonologa.

Czy astma jest widoczna na rtg?

Zarówno RTG, jak i TK klatki piersiowej może być wskazane u pacjentów, u których istnieją wątpliwości co do rozpoznania astmy lub objawy mogące wskazywać na inne choroby układu oddechowego, które trzeba wykluczyć przed postawieniem ostatecznego rozpoznania.

Czy pulmonolog to to samo co alergolog?

Pulmonolog często specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, np. pulmonolog dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego u dzieci, z kolei alergolog pulmonolog specjalizuje się w schorzeniach układu oddechowego spowodowanych różnego rodzaju alergiami.

Jaki badania krwi w astmie?

Gazometria – oznaczenie pH krwi, tlenu i dwutlenku węgla w próbce krwi tętniczej. Badanie to wykonać można podczas ataku astmy.

Jak sprawdzić czy ma się astmę?

Astma charakteryzuje się występowaniem takich objawów, jak: świszczący oddech, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej i kaszel o zmiennej częstości i nasileniu, którym towarzyszy zmienna obturacja (zwężenie dróg oddechowych). U każdego z pacjentów objawy mogą mieć różne nasilenie.

Czy lekarz rodzinny może stwierdzic astmę?

Jeśli nie zostanie wykryte alergiczne podłoże astmy, pacjent może zostać skierowany do pulmonologa – lekarza, którego specjalnością są choroby układu oddechowego. On również może prowadzić pacjenta z astmą.

Leia também:  Rak endometrium – czynniki ryzyka, objawy, jak długo się rozwija, przerzuty, leczenie, rokowanie

Jakie badania na astmę u dzieci?

W ramach diagnostyki astmy wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (nazywaną „spirometrią z oceną odwracalności obturacji” lub „spirometrią z próbą rozkurczową”).

Czy lekarz rodzinny może leczyc astmę?

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia – żeby postawić właściwe rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie, lekarz rodzinny musi mieć doświadczenie w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. A to oznacza, że musi mieć takich chorych wśród swoich podopiecznych.

Czy spirometria wykrywa astmę?

Spirometrii używa się do rozpoznawania astmy – cechy obturacji oskrzeli w spirometrii zwiększają znacznie prawdopodobieństwo rozpoznania. Trzeba jednak pamiętać, że są inne choroby, które powodują podobne zmiany w spirometrii. Czynność płuc u chorych na astmę jest zmienna. Jest to charakterystyczne dla tej choroby.

Czy astma może być na tle nerwowym?

Wiele osób zgłasza problem zaostrzenia przebiegu astmy pod wpływem silnych emocji. Intensywne emocje mogą wpływać na sposób w jaki oddychamy, co z kolei może prowadzić do nasilenia objawów astmy.

Czy alergolog może stwierdzic astme?

Astma wymaga wykonania pełnej diagnostyki w poradni pulmonologicznej lub alergologicznej, bo suchy nieskuteczny kaszel może też być wykładnikiem astmy, a zwłaszcza jej wariantu kaszlowego tzw.

Czym zajmuje się pulmonolog dzieciecy?

Kim jest pulmonolog dziecięcy? Pulmonolog dziecięcy jest lekarzem specjalistą zajmującym się terapią schorzeń dróg oddechowych o podłożu infekcyjnym (bakteryjnym lub wirusowym) i alergicznym, niekiedy także urazowym albo onkologicznym.

Kiedy iść z dzieckiem do pulmonologa?

Do lekarza pulmonologa należy się zgłosić, kiedy pojawiają się niepokojące objawy ze strony układu oddechowego. Należą do nich na przykład uczucie duszności czy ucisku w klatce piersiowej, a także spłycenie lub świszczenie oddechu.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*