Kto Może Złożyć Wniosek O Przymusowe Leczenie Odwykowe?

Rodzina lub inne osoby pozostające w bliskiej relacji z alkoholikiem mogą przygotować wniosek o przymusowe leczenie odwykowe i skierować go do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Niestety tego typu pismo nie może zmusić chorego do leczenia.
Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć każdy, kto wie o osobie, która nadużywa alkoholu i w związku z tym powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Kto może skierować na leczenie odwykowe?

Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie?

Wniosek może złożyć dowolna osoba(sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.)

Leczenie osób uzależnionych

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 • Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie odwykowe?

  Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

  Jak wysłać kogoś na przymusowe leczenie odwykowe?

  Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe

  Ponieważ skierowanie alkoholika na przymusowy detoks alkoholowy pozostaje w decyzji sądu, konieczne jest zgłoszenie się o tę możliwość z odpowiednim wnioskiem. To sąd orzeka zatem o zobowiązaniu alkoholika do podjęcia terapii w ośrodku zamkniętym, otwartym lub półotwartym.

  Czy można wysłać na odwyk bez czyjejś zgody?

  Co do zasady leczenie alkoholizmu powinno być dobrowolne, jednak ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza skierowanie na przymusowe leczenie oraz detoks. Sąd może wydać orzeczenie o zobowiązaniu do leczenia alkoholizmu na podstawie realnie istniejących przesłanek.

  Leia também:  Jak Sprawdzić Leczenie W Nfz?

  Czy potrzebne jest skierowanie na odwyk?

  Do poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia skierowanie nie jest wymagane.

  Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Z wnioskiem do sądu opiekuńczego mogą wystąpić:

 • małżonek,
 • krewni w linii prostej,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy.
 • lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad chorym.
 • Kto może złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Wniosek składa się do sądu opiekuńczego według miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Z wnioskiem o umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym wystąpić mogą: małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, osoba sprawująca faktyczną opiekę, organ do spraw pomocy społecznej.

  Czy można wycofać wniosek o przymusowe leczenie?

  W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

  Jak napisać wniosek do sądu o przymusowe leczenie odwykowe?

  można podać: – od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami, – jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu – szczegółowo opisać co robi, – Jak zachowuje się w miejscach publicznych, np.

  Jak dostać się na leczenie odwykowe?

  W celu przyjęcia do całodobowego oddziału należy zgłosić się do miejscowej poradni leczenia uzależnień (Białystok, Optima – robi to rutynowo) i otrzymać skierowanie. Leczenie w tym systemie jest bezpłatne, a Pacjent nawet nie musi być ubezpieczony.

  Jak podjąć leczenie odwykowe?

  Po zmianie przepisów, nie można już nikogo zmusić do leczenia odwykowego, ale sąd może ‘zobowiązać’ do podjęcia leczenia. Eksperci podkreślają, że to zmiana pozorna, bo nadal jest to leczenie alkoholików wbrew ich woli.

  Jak wysłać kogoś na przymusowy odwyk narkotykowy?

  Analizując powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że w przypadku osób pełnoletnich uzależnionych od substancji o działaniu psychoaktywnym nie można ich skierować na przymusowe leczenie odwykowe, jedynie sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia stosownego leczenia lub terapii.

  Leia também:  Objawy Padaczki U Dzieci Jak Rozpoznać?

  Jak skierować na przymusowe leczenie narkomana?

  Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Jak długo trwa leczenie? Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.

  Jak wysłać na przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia. Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *