Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta

Jaskra jest zespołem chorób oka prowadzącym do postępującego, nieodwracalnego uszkodzenia narządu wzroku (nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki) mogącym doprowadzić nawet do trwałej ślepoty. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje jaskry: pierwotną oraz wtórną, występuje także jaskra dziecięca.

Jaskrę pierwotną można podzielić na:

 • prostą (otwartego kąta przesączania),
 • ostrą (zamkniętego kąta przesączania),
 • przewlekłą.

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta (z łac. glaucoma acutum) jest często występującą postacią jaskry i najczęstszą przyczyną obustronnej utraty wzroku. Jest to schorzenie polegające na nagłym zamknięciu dróg odpływu i krążenia cieczy z oka.

W wyniku całkowitego zamknięcia kąta przesączania dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tym samym do uporczywych dolegliwości bólowych.

Zamknięcie kąta przesączania jest efektem nałożenia się tęczówki obwodowej na strukturę kąta tęczówkowo – rogówkowego.

Objawy sygnalizujące jaskrę pierwotnie zamkniętego kąta:

 • Nawracające, tępe bóle oka,
 • Bolesna gałka oczna,
 • Zaczerwienienie oczu,
 • Silne bóle głowy w okolicy czoła i skroni,
 • Rozszerzona i niereagująca na światło źrenica,
 • Zamglone widzenie,
 • Wokół źródeł światła mogą pojawić się tęczowe koła,
 • Nudności, wymioty,
 • Złe samopoczucie, osłabienie.

Jako główną przyczynę choroby podaje się tzw. blok źreniczny, czyli zablokowanie przepływu cieczy wodnistej przez otwór źreniczny z komory tylnej do przedniej, a także predyspozycje genetyczne. Wśród czynników ryzyka wystąpienia choroby specjaliści wyróżniają także:

 • Wiek (przede wszystkim osoby po 40 roku życia),
 • Płeć (dwukrotnie częściej dotyczy kobiet),
 • Mała gałka oczna (sprzyja przesunięciu tęczówki i soczewki ku przodowi),
 • Płytka komora przednia (warunkująca wąski kąt przesączania),
 • Nadwzroczność,
 • Zażywanie niektórych leków.
 • Rozpoznanie choroby
 • Pacjenci odczuwający powyższe dolegliwości, powinni jak najszybciej udać się na konsultację do specjalisty chorób oczu.
 • Już dziś możesz zakupić poradę okulistyczną w Gdańsku
 • W celu prawidłowego rozpoznania choroby, lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, a także zaleca wykonanie szczegółowych badań diagnostycznych.

Wśród badań mających na celu rozpoznanie jaskry zamkniętego kąta przeprowadza się m.in.

 • badanie OCT (umożliwiające szybką ocenę stanu kąta przesączania i ocenę możliwości wystąpienia jaskry),
 • badanie dna oka (ocena tarczy nerwu wzrokowego),
 • gonioskopie (wzrokowe badanie kąta przesączania komory przedniej przez soczewkę gonioskopu),
 • badanie pola widzenia,
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • biomikroskopię ultrasonograficzną.

Leczenie jaskry zamkniętego kąta opiera się przede wszystkim na leczeniu operacyjnym (laserowym lub chirurgicznym. Ponadto pacjentowi zaleca się przyjmowanie środków farmakologicznych obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe i  w razie potrzeby środki przeciwbólowe.

Zabiegami przeprowadzanymi w jaskrze pierwotnie zamkniętego kąta są irydomia laserowa oraz irydoplastyka obwodowa.

Irydomia laserowa tzw. IRT,  to małoinwazyjny zabieg polegający na wytworzeniu przy użyciu energii laserowej otworu w obwodowej części tęczówki, co umożliwia komunikację i przepływ cieczy wodnistej pomiędzy przednią, a tylną komorą oka.

Po podaniu kropli znieczulających, specjalista nakłada specjalną soczewkę nagałkową, która powiększa elementy kąta przesączania.

Następnie przecina laserem tęczówkę, tworząc przestrzeń do krążenia cieczy wodnistej pomiędzy przednią, a tylną komorą oka, z ominięciem źrenicy. Najlepszy efekt leczniczy osiąga się, kiedy ciśnienie w obu komorach gałki ocznej zostaje wyrównane.

Bezpośrednio po zabiegu, przeprowadza się dodatkowy pomiar wewnątrzgałkowego. Zabieg jest bezbolesny, zazwyczaj trwa od 5 do 10 minut.

Irydoplastyka obwodowa, czyli spłaszczenie stromej lub nadmiernie grubej nasady tęczówki. Zabieg umożliwia znaczne poszerzenie kąta przesączania oraz ułatwienie odpływu cieczy wodnistej w oku z jaskrą.  Jest to zabieg często wykonywany przed zabiegiem irydomii laserowej, kiedy kąt przesączania jest zbyt wąski i utrudnia skuteczne przeprowadzenie tego zabiegu.

Zabieg polega na koagulacji obwodu tęczówki, co doprowadza do obkurczenia się tęczówki, odsłaniając peryferyjne odcinki, a tym samym pozwala na późniejsze wykonanie irydomii. Po znieczuleniu oka kroplami, lekarz nakłada na gałkę oczną specjalną soczewkę zawierającą żel. Zadaniem tej soczewki jest precyzyjne skierowanie wiązki lasera poprzez mikroskop w kierunku tęczówki.

Zabieg trwa około 10 minut.

Przed zabiegiem zarówno irydomii laserowej, jak i irydoplastyki obwodowej bardzo ważną rolę pełni konsultacja lekarska kwalifikująca pacjenta do zabiegu.

Jaskra zamkniętego kąta

Jaskra zamkniętego kąta obejmuje cały szereg jednostek chorobowych, które mogą mieć różne objawy i muszą być różnie leczone, ale wspólną ich cechą jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, spowodowany nim zanik nerwu wzrokowego prowadzący do całkowitej ślepoty. Europejskie Towarzystwo Jaskrowe EGS wyróżnia wśród typów jaskry zamkniętego kąta:

 • Jaskry pierwotne zamkniętego kąta (JPZK):
  • jaskra zamkniętego kąta o przebiegu ostrym, podostrym lub przewlekłym,
  • stan po ostrym zamknięciu się kąta przesączania,
  • zamykanie się kąta przesączania w przebiegu bloku źrenicznego, zespołu płaskiej tęczówki lub patologii soczewki.
 • Jaskry wtórne zamkniętego kąta (JWZK):
  • jaskry wtórne związane z przemieszczoną lub pęczniejącą soczewką (jaskra fakomorficzna),
  • jaskra neowaskularna związana z zaburzeniem mikrokrążenia w oku,
  • jaskra złośliwa,
  • jaskra przebiegająca z wrodzonymi anomaliami kąta.

Niezależnie od podtypu w jaskrze zamkniętego kąta kluczowe jest wczesne postawienie właściwego rozpoznania i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jest to ten typ jaskry, w którym – o ile pacjent zostanie prawidłowo zdiagnozowany i otrzyma prawidłowe leczenie na odpowiednio wczesnym etapie – można całkowicie zatrzymać postęp choroby, a czasami można nawet zapobiec jej wystąpieniu.

Bezwzględnie konieczne jest wnikliwe zbadanie pacjenta, lekarz musi wykonać szereg dodatkowych badań diagnostycznych i obserwacji, takich jak:

 • ocena nerwu wzrokowego w lampie szczelinowej z użyciem specjalnej soczewki Volka,
 • ocena przedniego odcinka oka,
 • tonometria ,
 • perymetria(badanie pola widzenia),
 • HRT – ocena tarczy nerwu wzrokowego,
 • GDx Pro – ocena warstwy włókien nerwowych w technologii polarymetrycznej,
 • GCL – ocena warstwy komórek zwojowych siatkówki.
 • Bardzo ważna jest ocena kąta przesączania komory przedniej, jego szerokość i obecność ewentualnych zrostów, której dokonuje się badaniem przy użyciu specjalnej soczewki gonioskopowej i/lub cyfrowo w technologii AS-OCT .

W jaskrze z zamkniętym kątem przesączania szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka: regularne poddawanie się wyżej wymienionym badaniom (zaleca się przynajmniej raz do roku) i to w dobrostanie. Podczas specjalistycznego badania lekarz może stwierdzić występowanie wąskiego kąta i zagrożenia jego zamknięcia.

Leia também:  Jakie Są Objawy Przy Raku Szyjki Macicy?

W przypadkach stwierdzenia wysokiego ryzyka, w celu zapobiegnięcia zamknięciu się kąta, powinno się przeprowadzić profilaktyczną irydotomię laserową.

W przypadkach stwierdzonego ryzyka również rodzina pacjenta powinna przejść badania profilaktyczne pod kątem jaskry, ze szczególnym uwzględnieniem oceny szerokości kąta komory przedniej.

 • Objawy zamknięcia kąta
 • Zamknięcie kąta przesączania to stan, w którym obwodowa część tęczówki przylega do utkania beleczkowania, powodując utrudnienie odpływu cieczy wodnistej przez kąt komory przedniej.
 • Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta
 • Źródło: badanie własne
 • We wszystkich typach jaskry z zamkniętym kątem mogą pojawiać następujące objawy:
 • Ból gałki ocznej;
 • Ból głowy;
 • Niewyraźne, zamglone widzenie;
 • Koła tęczowe pojawiające się wokół źródeł światła;
 • Łzawienie;
 • Zaczerwienienie oka;
 • Nudności;
 • Wymioty

Objawy te mogą być różnie nasilone, w zależności od tego, jak bardzo narosło ciśnienie w oku.

Mechanizmy powstawania

W mojej praktyce najczęściej spotykam dwie przyczyny zamykania się kąta tęczówkowo-rogówkowego (tj. kąta przesączania), które mogą prowadzić do jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Są to blok źreniczny w JPZK (jaskrze pierwotnej zamkniętego kąta) oraz jaskra fakomorficzna w JWZK (jaskrze wtórnej zamkniętego kąta).

 1. Blok źreniczny dotyczy raczej pacjentów młodszych. Nieprawidłowy, utrudniony przepływ cieczy wodnistej przez źrenicę jest wynikiem wrodzonej, specyficznej budowy oka. Diagnozując pacjenta lekarz zwraca uwagę na budowę oka (osoby z blokiem źrenicznym mają najczęściej małe gałki oczne i nadwzroczność, wada plusowa do dali), istotny jest też wywiad rodzinny i występowanie przypadków tej choroby u bliskich krewnych. Ten typ jaskry jest częstszy u kobiet, pierwsze objawy pojawiają się zwykle około 40 roku życia. Jeśli objawy narastają gwałtownie i są bardzo nasilone, mamy do czynienia z ostrym, pierwotnym zamknięciem kąta, czyli ostrym atakiem jaskry. Konieczne jest wtedy natychmiastowe wdrożenie leczenia, ponieważ ciśnienie w chorym oku może nawet przekraczać 50 mmHg, co powoduje ogromne ryzyko uszkodzenia nerwu wzrokowego w krótkim czasie. Aby przerwać ten typ ataku jaskry podaje się choremu leki obniżające ciśnienie w oczach w postaci kropli, w postaci doustnej lub dożylnej. W celu odblokowania zamkniętego kąta wykonuje się też irydotomię laserową. Jeśli wdrożone leczenie nie przynosi rezultatów należy rozważyć leczenie operacyjne. W przypadku, gdy ciśnienie długo utrzymuje się na wysokim poziomie, może dojść do nieodwracalnych zmian w oku i nerwie wzrokowym. Niestety, pacjenci często bagatelizują objawy licząc na to, że same miną, albo też zamiast do okulisty trafiają z powodu bólu głowy i wymiotów na oddziały internistyczne lub neurologiczne i dużo czasu upływa zanim zostanie postawione właściwe rozpoznanie.
 2. Jaskra fakomorficzna to jaskra przebiegająca z pęcznieniem soczewki. U osób starszych, po 60 roku życia, ze specyficzną budową oka i najczęściej wąskim kątem przesączania, tworząca się zaćma może powodować tak zwane pęcznienie soczewki czyli powiększanie się jej wymiaru przednio-tylnego. Powiększona soczewka napiera na tęczówkę i powoduje zamykanie się kąta przesączania. W jaskrze fakomorficznej objawy również zwykle narastają gwałtownie, chociaż mogą być różnie nasilone. Przypominają ostry atak jaskry podobnie jak w bloku źrenicznym, ale nieco inaczej wygląda leczenie. Oczywiście pierwszorzędową sprawą jest szybkie obniżenie ciśnienia w oku (krople, leki podawane ogólnie), natomiast laserowa irydotomia nie wydaje się być tak skuteczna jak u osób młodszych i jej celowość jest szeroko dyskutowana. W przypadku jaskry fakomorficznej bardziej wskazane jest usunięcie zaćmy, nawet jeśli jest ona w bardzo początkowym stadium, czasem wykonanie dodatkowego zabiegu przeciwjaskrowego.

Inne spotykane mechanizmy, w których dochodzi do zamykania się kąta przesączania to m.in.

 iris plateau czyli zespół „płaskiej tęczówki” (podstawa tęczówki jest uwypuklona do przodu a następnie kieruje się płasko w kierunku brzegu źrenicznego), konfiguracja „płaskiej tęczówki” (połączenie mechanizmu zespołu płaskiej tęczówki i bloku źrenicznego), zamknięcie kata spowodowane czynnikiem soczewkowym u pacjentów z jaskrą pierwotną, pociąganie ku przodowi bez bloku źrenicznego i inne.

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania – ze względu na widoczne objawy, które alarmują chorego w dość wczesnej fazie – jest uważana za mniej groźną, mniej podstępną, choć bardziej bolesną postać tej choroby. Wcześnie rozpoznana, może być skutecznie leczona, a niekiedy zupełnie wyleczona.

Chociaż statystycznie ponad połowa populacji chorych na jaskrę na świecie choruje na jej postać z zamkniętym kątem, to jednak – niestety – obserwuje się jej nadwystępowanie w Chinach i Azji Wschodniej, natomiast w Europie występuje ona z kolei znacznie rzadziej.

W Polsce zdecydowanie przeważa JPOK – jaskra pierwotna otwartego kąta , prawdziwy złodziej wzroku.

Jaskra otwartego a zamkniętego kąta – czym się różnią (Informacje)

Postać jaskry z otwartym kątem przesączania, zdaniem portalu glaucoma.org, występuje u 90% osób, cierpiących na to schorzenie. Drugą najczęstszą formą tej choroby jest jaskra zamkniętego kąta przesączania. Czy coś jeszcze, poza częstością występowania, odróżnia od siebie te dwie postaci tego powodującego ślepotę schorzenia?

W jaskrze głównym czynnikiem odpowiadającym za postępującą utratę widzenia jest wzmożone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Pod jego wpływem nerw wzrokowy jest poddawany uciskowi, co doprowadza do jego zaniku i w konsekwencji osoba chora po prostu ślepnie. 

Operacja jaskry – znajdź klinikę

Wybierz miasto, aby sprawdzić oferty 26 placówek wykonujących operacja jaskry:

Wyróżnia się wiele czynników ryzyka rozwoju jaskry, takich jak np. cukrzyca czy zaburzenia lipidowe, bardziej podatne na tę chorobę są również osoby w bardziej zaawansowanym wieku. Zasadniczo dla obu opisywanych odmian schorzenia są one podobne – istnieć więc muszą inne cechy, które odróżniałyby je od siebie.

Jaskra z otwartym i z zamkniętym kątem przesączania – różnice

Fizjologicznie ciecz wodnista, powstająca w obrębie tylnej komory oka, przemieszcza się do jego części przedniej poprzez źrenicę. Główną drogę odpływu tej substancji stanowi kąt przesączania (znany także jako kąt tęczówkowo-rogówkowy).

Rolą cieczy wodnistej jest dostarczanie komórkom oka składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Przy braku jakichkolwiek zaburzeń płyn krąży w obrębie gałki ocznej i ostatecznie jest z niej wyprowadzany na skutek odpływu przez naczynia żylne.

Leia também:  Pulsowanie w skroniach – co to znaczy?

Kiedy jednak pojawiają się patologie, dotyczące kąta przesączania, ciecz nie przepływa w sposób prawidłowy i dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Co ciekawe – jaskra wystąpić może zarówno wtedy, kiedy kąt tęczówkowo-rogówkowy jest otwarty, jak i w sytuacji, kiedy struktura ta ulegnie zamknięciu.

W przypadku jaskry otwartego kąta przyczyny wystąpienia tej choroby nie są do końca jasne. Sugerowany jest wpływ utrudnionego odpływu cieczy przez kanały drenujące.

Ta postać choroby jest o tyle groźna, że przez bardzo długi czas nie daje zauważalnych objawów: pole widzenia stopniowo się zmniejsza, a w międzyczasie dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń w obrębie nerwu wzrokowego.

W jaskrze otwartego kąta ciśnienie wewnątrzgałkowe, choć powoli, stale narasta.

Nieco inny przebieg cechuje jaskrę zamkniętego kąta przesączania: objawy pojawiają się nagle i mają burzliwy przebieg. Występują takie dolegliwości, jak silny ból gałki ocznej z towarzyszącym zaczerwienieniem, wymioty oraz nudności i nagłe upośledzenie widzenia.

Jeżeli u pacjenta rozwiną się wymienione objawy, istnieje konieczność zgłoszenia się do szpitala – opisany stan zaliczany jest do kategorii nagłych. Epizod jaskry z zamkniętym kątem przesączania związany jest z nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego, które to może być wywołane nawet rozszerzeniem źrenicy (np.

przez zażycie leków cechujących się takim działaniem).

W zależności od postaci jaskry występującej u chorego, wdrażane są różne sposoby leczenia choroby.

Przy otwartym kącie przesączania jako pierwsze zastosowanie znajduje terapia farmakologiczna, leki te trzeba zwykle zażywać do końca życia.

U pacjentów z jaskrą zamkniętego kąta przesączania podstawową rolę odgrywają procedury zabiegowe: jedną z popularniejszych metod jest irydotomia laserowa, w której trakcie usuwany jest fragment tęczówki.

Jaskrę otwartego kąta przesączania również można leczyć zabiegowo, rozważane jest to jednak zazwyczaj dopiero wtedy, gdy stosowanie przez pacjenta dwóch lub więcej leków o działaniu obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Niezależnie od postaci choroby, jej ostateczny skutek jest ten sam: utrata widzenia.

Dochodzi do tego w różnym czasie i na drodze różnych mechanizmów, mimo tego jaskra otwartego, jak i zamkniętego kąta przesączania doprowadzają do znacznego pogorszenia jakości życia.

Aby temu zapobiec, zalecane są regularne badania oczu, dodatkowo wystąpienie jakichkolwiek nowych dolegliwości powinno skłaniać pacjentów do odwiedzenia okulisty.

Opracowano na podstawie: www.glaucoma.org; www.nlm.nih.gov; www.webmd.com; www.allaboutvision.com

Operacja jaskry

– sprawdź ceny w 26 klinikach!

Oceń artykuł: 3.8/5 (opinie 5)

JASKRA PIERWOTNA ZAMKNIĘTEGO KĄTA (JPZK)

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta w odróżnieniu od długo bezobjawowej Jaskry pierwotnej otwartego kąta charakteryzuje się nawracającymi bólami głowy i oczu, okresowym zamgleniem widzenia oraz tęczowymi kołami wokół źródeł światła. Objawy występują we wczesnym stadium choroby i mogą zwiastować zamknięcie kąta przesączania.

Zamknięcie kąta przesączania może być wynikiem tzw. bloku źrenicznego. Dochodzi do niego w oczach nadwzrocznych wskutek fizjologicznego powiększania się wymiarów soczewki, która przesuwa tęczówkę w kierunku rogówki i zmniejsza wymiar komory przedniej oraz kąta przesączania.

Wykonywanie codziennych czynności może prowadzić do blokowania kąta przesączania w miejscach, w których jest on anatomicznie najwęższy. I tak,  rozszerzenie źrenic w ciemnym pomieszczeniu np. kinie powoduje sfałdowanie tęczówki, która z kolei blokuje kąt przesączania. Inną, ale bardzo charakterystyczną czynnością predysponującą do zamknięcia kąta jest długotrwałe czytanie.

Potrzeba dobrego widzenia do bliży uruchamia akomodację, która zmienia kształt i wymiar soczewki, a w konsekwencji blokuje kąt przesączania.

Z czasem proces może być nasilany rozwijającą się z wiekiem zaćmą. Choroba polega na powolnym mętnieniu i powiększaniu wymiarów soczewki, co prowadzi w oczach nadwzrocznych do trwałego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Wyróżniamy Pierwotne zamknięcie kąta, Patologiczne zamknięcie kąta, Jaskrę pierwotną zamkniętego kąta i różne ich odmiany.

Pierwotne zamknięcie kąta spowodowane jest anatomiczną budową gałki ocznej, która predysponuje do czasowego i odwracalnego zamknięcia kąta przesączania oraz  nie daje uszkodzenia nerwu wzrokowego. Objawy zależne są od szerokości obszaru objętego zamknięciem oraz od charakteru zamknięcia (nawracającego, podostrego, ostrego).

Nawracające pierwotne zamknięcie kąta charakteryzuje się samoistnie ustępującymi bólami oczu i głowy oraz pogorszeniem widzenia. Objawy mijają po ustąpieniu działania czynnika wywołującego (np.

 wyjście z ciemnego pomieszczenia, przerwanie czytania) zamknięcie kąta przesączania. Wówczas kąt otwiera się i ciśnienie wewnątrzgałkowe obniża się, a niepokojące dolegliwości ustępują.

Pacjenci tłumaczą to często „zmęczeniem oczu”.

Podostre pierwotne zamknięcie kąta powoduje objawy podobne do tych, które występują w Nawracającym pierwotnym zamknięciu kąta, z tym że są one silniej wyrażone. Ustępują, gdy ustaje czynnik wywołujący gwałtowne zamknięcie kąta.

Ostre pierwotne zamknięcie kąta, zwane kiedyś „ostrym atakiem jaskry”, „ostrą jaskrą” powstaje w wyniku gwałtownego zamknięcia kąta przesączania na całym obwodzie. Objawy choroby przebiegają burzliwie. Oko jest czerwone i bardzo twarde.

Silny ból głowy i oka może wywoływać wymioty. Źrenica staje się szeroka i owalna. Widzenie pogarsza się. Pojawiają się tęczowe koła wokół źródeł światła. Ciśnienie wewnątrzgałkowe osiąga bardzo wysokie wartości, nawet do 50-80 mmHg (statystyczna norma ciśnienia do 21mmHg).

Objawy nie ustąpią samoistnie. Wymagają natychmiastowego wdrożenia skutecznego leczenia, w innym wypadku może dojść w krótkim czasie do znacznego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a nawet ślepoty.

Warto pamiętać, że Ostre pierwotne zamknięcie kąta może występować u ludzi wcześniej nie leczących się na jaskrę i  bez cech neuropatii jaskrowej.

Patologiczne zamknięcie kąta powstaje w wyniku trwałego blokowania kąta przesączania i utrudnienia odpływu cieczy wodnistej do krwioobiegu, co skutkuje stałym podwyższeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Przewlekłe pierwotne zamknięcie kąta rozwija się w wyniku powolnego zamykania kąta przesączania przez zrosty przednie. Powoduje to przemieszczenie tęczówki do beleczkowania i kąta przesączania.

 Choroba może nie dawać niepokojących objawów ze strony narządu wzroku pomimo utrwalonego, bardzo wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Oko przyzwyczaja się do narastającego stopniowo ciśnienia, nawet wtedy gdy przekracza ono wartość 40mmHg.

Oko nie boli, a nerw wzrokowy ulega dalszemu uszkodzeniu.

Gdy proces trwa zbyt długo, rozwija się Jaskra pierwotna zamkniętego kąta z neuropatią nerwu wzrokowego. Z widocznymi charakterystycznymi zmianami jaskrowymi w nerwie wzrokowym i w badaniach dodatkowych. Choroba wymaga stałej opieki okulistycznej i leczenia przeciwjaskrowego hamującego dalszą destrukcję nerwu wzrokowego.

Leczenie schorzeń z zamkniętym kątem przesączania w porównaniu z Jaskrą pierwotną otwartego kąta jest leczeniem przyczynowym. Polega na otwarciu naturalnej drogi odpływu cieczy wodnistej i obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zarośnięcia kąta przesączania lub wcześniejszego uszkodzenia nerwu wzrokowego, poprawa odpływu nie cofnie już powstałych zmian.

Leia também:  Ile Trwa Rehabilitacja Po Złamaniu Obojczyka?

Jaskra zamkniętego kąta

Jaskra zamkniętego kąta, zwana pierwotnym zamknięciem kąta (PZK) to choroba spowodowana anatomiczną budową oka, która stwarza predyspozycję do czasowego, a z czasem trwałego zamknięcia kąta przesączenia na coraz większym odcinku.

Powstaje, gdy ciecz nie jest w stanie przedostać się przez źrenice do przedniej komory przedniej, powodując wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Budowa anatomiczna oka predysponująca do PZK ma podłoże genetyczne i często występuje w pierwszym stopniu pokrewieństwa.

Początkowo stany są nawracające, jednak z biegiem czasu utrwalają się, powodując jaskrę zamkniętego kąta z postępującym zanikiem nerwu wzrokowego. Schorzenie jest uznawane za główną przyczynę obustronnej ślepoty.

Czynniki ryzyka: wiek powyżej 40 lat, płeć (częściej występuje u kobiet), wystąpienie choroby u członka rodziny, refrakcja, rasa (jaskrę zamkniętego kąta częściej spotyka się u Azjatów i Eskimosów), nadwzroczność.

Rozróżnia się 3 typy pierwotnego zamknięcia kąta, spowodowane przez różne cechy anatomiczne:

  • Pierwotne ? nawracające zamknięcie kąta – ten typ jaskry charakteryzuje się przejściowymi bólami oczu i głowy. Występuje również pogorszenie widzenia. Objawy ustępują samoistnie, po czym pod wpływem czynnika wywołującego zamknięcie kąta wracają. Powoduje je głównie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Objawy tłumaczone są zwykle przemęczeniem, a nieleczone symptomy prowadzą do rozwoju jaskry pierwotnie zamkniętego kąta.
  • Pierwotne ? przewlekłe zamknięcie kąta – może on wystąpić po ostrym zamknięciu kąta, którego rezultatem są zrosty przednie. To najgroźniejsza postać jaskry występująca najczęściej w II i III typie pierwotnie zamkniętego kąta. Może nie powodować żadnych objawów, mimo stałego, bardzo wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Gałka oczna przyzwyczaja się do rozprzestrzeniania się zrostów i narastającego napięcia ścianek, nie dając objawów nawet w momencie gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dwukrotnie wyższe od normy i niszczy nerw wzrokowy.
  • Pierwotne ? ostre zamknięcie kąta (atak ostrej jaskry) – może ono występować we wszystkich typach pierwotnie zamkniętego kąta. Podobnie jak w jaskrze pierwotnej nawracającego zamknięcia kąta, objawy ustępują gdy ustanie działanie czynnika, który je wywołuje. Objawy jednak są znacznie silniejsze. Pierwotne – ostre zamknięcie kąta może wystąpić w oku bez neuropatii wzrokowej.

Objawy

W jaskrze zamkniętego kąta obserwuje się obwodowe zrosty przednie oraz przyleganie obwodu tęczówki beleczkowania. Pierwszy etap choroby jest bezobjawowy, z tego powodu jaskra zamkniętego kąta przesączenia najczęściej rozpoznawana jest w jej późnym stadium.

Jednak pierwotne zamknięcie kąta charakteryzuje się wystąpieniem objawów zanim wzrost ciśnienia wywoła neuropatię jaskrową. Objawy są zależne od wielkości obszaru objętego zamknięciem oraz jego charakteru (nawracający, przewlekły, ostry). Jedną z najczęstszych przyczyn zamknięcia kąta jest blok źrenicy.

Utrudnia on przepływ cieczy do komory przedniej, powodując odpychanie obwodowej części tęczówki do przodu w stronę utkania beleczkowania. W trakcie pojawiania się epizodów zamykania kąta, następuje wzrost ciśnienia, skutkując przymgleniem widzenia.
Atak jaskry zamkniętego kąta powoduje silne bóle głowy, bóle wokół oka, pogorszenie wzroku, a nawet nudności i wymioty.

Chora osoba ma wrażenie występowania obwódek tęczy wokół źródła światła. Wczesne rozpoznanie choroby i podjęcie szybkiego leczenia pozwala ustrzec przed rozwojem choroby.

Diagnostyka

W celu rozpoznania jaskry zamkniętego kąta w Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykonuje się gonioskopię. To wzrokowe badanie kąta przesączenia komory przedniej przez soczewkę gonioskopu.

Dzięki niemu, lekarz jest w stanie ocenić, czy zamknięcie jest spowodowane przyleganiem tęczówki do beleczkowania, czy zrostami. W przypadku wystąpienia zrostów zmiany są nieodwracalne.

Do diagnostyki chorób jaskry wykorzystuje się również optyczną koherentną tomografię, która pozwala na badanie przedniego odcinka dna oka.

Leczenie

W przypadku stwierdzenia anatomicznej predyspozycji oka do pierwotnego zamknięcia kąta, możliwe jest jej skuteczne zapobieganie. Najczęściej podejmowane jest leczenie zabiegowe – laserowe bądź chirurgiczne, wymagające:

  • weryfikacji efektu zabiegu za pomocą AS OCT i na jego podstawie wszczęcie dalszego postępowania,
  • dostosowania zabiegów do przyczyn zamknięcia kąta,
  • obrazowania za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego oka.

Szybkie wdrożenie właściwego leczenia może umożliwić wyleczenie bądź zatrzymanie procesów chorobowych w oczach. W walce z jaskrą zamkniętego kąta stosuje się zabieg irydotomii laserowej oraz irydektomię chirurgiczną.

Wykonuje się je w oczach, którym zagraża całkowite zamknięcie się kąta przesączenia. W Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykonuje się irydotomię laserową przy pomocy najnowszego sprzętu medycznego ? YAG IT.

Irydotomia laserowa polega na wykonaniu wiązką lasera nacięcia tęczówki, by stworzyć swobodą drogę przepływu dla cieczy wodnistej z tylnej komory oka do przedniej. Zabieg ma na celu pogłębienie wymiarów komory przedniej oka i otwarcie kąta przesączenia.

Przed zabiegiem wykonywane są badania kwalifikacyjne, m.in. badanie ostrości wzroku oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Przez tydzień po zabiegu zaleca się pacjentowi stosowanie kropli przeciwzapalnych. Irydektomia chirurgiczna w przebiegu jest bardzo podobna do irydotomii laserowej, jednak wykonuje się ją głównie u pacjentów mających przeciwwskazania do zabiegów laserowych.

Oprócz leczenia laserowego i chirurgicznego wdraża się również leczenie farmakologiczne, którego zadaniem jest zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. W walce z jaskrą zamkniętego kąta podkreśla się znaczenie wczesnego wykrycia choroby i wdrożenia leczenia irydotomią laserową laserem YAG IT.

Osoby, u których w rodzinie pojawiły się przypadki zachorowań na jaskrę, powinny być pod stałą opieką okulisty. Odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia zmniejsza ryzyko powstania nieodwracalnych zmian.

PAMIĘTAJ!

  • Jaskra zamkniętego kąta ma podłoże genetyczne.
  • W Centrum Okulistycznym OCULISTIC do irydotomi laserowej używany jest laser YAG IT.
  • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, niezwłocznie udaj się do okulisty!

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*