Jakie Leczenie Obejmuje Karta Ekuz?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pokrycie wszystkich kosztów leczenia podjętych w celu ratowania zdrowia i życia. Pomoc ambulatoryjna, jak i hospitalizacja w razie zachorowania na Covid-19 zalicza się więc do działań refundowanych w ramach EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).

Jakie leczenie na EKUZ?

Typowymi świadczeniami niezbędnymi, które mogą zostać udzielone na kartę EKUZ są świadczenia związane z wszelkimi urazami, wypadkami, nagłym zachorowaniem. Pojęcie „leczenie niezbędne” nie ogranicza świadczeń wyłącznie do przypadków, w których zapewnione leczenie stało się niezbędne na skutek nagłej choroby.

Co jest potrzebne do wyrobienia karty NFZ?

Co musisz zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.
 2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 3. Złóż wniosek w oddziale NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
 4. Odbierz kartę. Masz dwie możliwości:

Co przysługuje na kartę EKUZ?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, pozwala na skorzystanie z opieki medycznej na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej oraz w Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii i Norwegii.

Czy kartę EKUZ można wyrobić w dowolnym oddziale NFZ?

EKUZ (to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) otrzymasz po złożeniu właściwie wypełnionego wniosku w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, internetowo lub listownie. Nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie EKUZ w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Jak można leczyć się w Niemczech?

Możesz korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia mających umowę z kasą chorych. W lokalnej kasie (Krankenkasse) można otrzymać ich listę. Przedstaw lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Ile się czeka na przesłanie karty EKUZ?

Ile czeka się na jej wydanie? Normalnie trwa to 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. W wakacje może to potrwać nieco dłużej. Po odbiór karty trzeba pofatygować się do oddziału lub delegatury NFZ.

Leia também:  Chudnięcie i spadek masy ciała

Jak zamowic kartę NFZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybierz jeden:

 1. Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 3. Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Jak się ubezpieczyć w NFZ pracując za granicą?

Jeżeli pracownik zostaje oddelegowany za granicę na okres do 2 lat, może pozostać ubezpieczony w Polsce. Należy jednak złożyć w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce wniosek o formularz S1 (dawniej E106). Taki formularz składa się w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym się będzie pracować.

Czy EKUZ trzeba wyrobic osobiscie?

EKUZ możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej zaopatrzonej w upoważnienie opatrzone własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej, możemy również zaznaczyć na wniosku, iż prosimy o przesłanie Karty pocztą na podany adres.

Co jest potrzebne do wyrobienia karty EKUZ dziecku?

Jak uzyskać EKUZ?

 1. pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub ze strony internetowej NFZ.
 2. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 3. złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub prześlij na jej adres.

Jak sprawdzić czy karta EKUZ jest ważna?

Gdzie sprawdzić termin ważności karty? Data ważności znajduje się w prawym, dolnym rogu. Terminy ważności EKUZ różnią się, w zależności od tytułu do ubezpieczenia osoby wnioskującej o jej wydanie. Na przykład: karta ważna 5 lat, wydawana jest dla osób pobierających świadczenia emerytalne, czyli emerytów.

Co zamiast karty EKUZ?

Polisa turystyczna pokrywa wszystkie koszty leczenia, również te nierefundowane przez EKUZ.

Czy wniosek o EKUZ można złożyć w innym województwie?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ, a także za pośrednictwem IKPotwiera się w nowej karcie, ePUAPotwiera się w nowej karcie lub wysłać mejlem bądź pocztą do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Leia também:  Ile Dni Utrzymuja Sie Objawy Covid?

Gdzie wyrobić kartę EKUZ Wrocław?

W jaki sposób uzyskać EKUZ na terenie Dolnego Śląska

 • osobiście. składając dokumenty: – we Wrocławiu przy ul. gen. R. Traugutta 55. – w punktach wydawania EKUZ w Wałbrzychu przy ul. Kościuszki 1-3. – w Jeleniej Górze przy ul.
 • poprzez Profil urzędu w ePUAP.
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta, czyli IKP.
 • pocztą tradycyjną:
 • Gdzie wyslac wniosek o kartę EKUZ?

  Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ lub w jednej z delegatur albo wysłać pocztą. Można to zrobić również online, wysyłając skan wniosku na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem ePUAP.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *