Jak postępować z alkoholikiem?

Jak postępować z alkoholikiem?

Nałóg uznaje się za chorobę, która angażuje nie tylko uzależnionego, ale także jego bliskich. Jego skutki dotykają ciało oraz umysł, powodując poważne szkody natury fizjologicznej i psychologicznej. Pomimo że pomoc uzależnionemu może często przypominać walkę z wiatrakami, z pewnością warto podjąć próbę dotarcia do takiej osoby. Jak okazać wsparcie i jak pomóc alkoholikowi?

Akceptacja – trudny krok, który dużo zmienia

Uzależnienie każdego roku dotyka ogromnej liczby osób. Mimo tego temat ten wciąż pozostaje w kręgu tabu, o którym bliscy chorego wstydzą się mówić.

Jak pomóc alkoholikowi w domu, by nie pogłębić jego problemu, a jednocześnie uchronić siebie przed dodatkowym stresem? Obawa przed wyjściem z problemem na zewnątrz jest w pełni zrozumiała.

Podstawę do pomocy uzależnionemu wcale nie stanowi konieczność przyznania tego faktu przed całym światem, ale umiejętność przyznania się do problemu przed samym sobą i zaakceptowania zaistniałej sytuacji.

I nie chodzi o to, by przyjąć od tego momentu bierną postawę, uznając że nic już nie da się zrobić. Jak więc postępować z alkoholikami? Najbardziej zdrowym wyjściem jest podejście do tej choroby tak, jak do wielu innych i wiara w możliwość wyleczenia. To pierwszy krok do tego, by pomóc osobie uzależnionej, a pośrednio także sobie.

Rezygnacja z szantażu, czyli jak postępować z alkoholikiem?

Bliscy dotkniętych alkoholizmem z pewnością doskonale wiedzą, jak ciężko jest zaufać osobie uzależnionej. Zasada ograniczonego zaufania nie oznacza jednak, że powinniśmy traktować ją jak kogoś, kto nic nie rozumie, dąży do naszej szkody za wszelką cenę i zasługuje na dotkliwą karę za przewinienia.

Jak więc pomagać alkoholikowi? Szantaż emocjonalny okazuje się ogromną barierą, która potrafi podziałać zupełnie przeciwnie, często wzbudzając w uzależnionym jeszcze większe poczucie winy.

Mówiąc na przykład „jeśli by ci na mnie zależało, to byś tyle nie pił” czy kierowanie w stronę alkoholika podobnych stwierdzeń, może jedynie pogłębić problem.

Jak pomóc alkoholikowi w domu bez wpływania na jego zachowania szantażem? Jeśli już decydujemy się na wprowadzenie pewnych zasad i jasno mówimy o skutkach ich niedotrzymania, bądźmy konsekwentni. Zamiast obwiniania, spróbujmy odbyć z nim szczerą rozmowę, a nawet zorganizować tak zwaną interwencję, w której bliscy mówią o swoich emocjach i oferują pomoc w wyjściu z nałogu.

Nie bierzmy odpowiedzialności – jak pomóc alkoholikowi?

Niekiedy choroba alkoholowa zachodzi już tak daleko, że odpowiedź na pytanie o to, jak pomóc alkoholikowi w domu wydaje się niezwykle trudna. Każde rozwiązanie staje się mało realne, a bliscy czują się zrezygnowani.

Często próbują bronić uzależnionego przed jego własnymi, złymi wyborami i tym samym nie dają mu szansy na to, by przekonał się, jak poważne konsekwencje niesie jego choroba. Tym samym nieświadomie wspierają jego uzależnienie.

Jak pomagać alkoholikowi w domu bez wspierania jego nałogu? Nie powinniśmy usprawiedliwiać alkoholika przed jego współpracownikami, gdy nie pojawi się w pracy, szukać wymówek wobec znajomych, jeśli nie wywiązał się ze zobowiązania, ani bronić go przed nim samym. Udawanie, że nic się nie stało nie prowadzi do poprawy i z pewnością nie jest dobrą wskazówką, jak postępować z alkoholikiem.

Nie ukrywajmy przed nim faktów, że ma problem z alkoholem. Nie wyręczajmy go w codziennych obowiązkach tylko dlatego, że źle się czuje i zaniedbuje podstawowe czynności. Jednym zdaniem – nie bierzmy odpowiedzialności za jego czyny, lecz pozwólmy mu dostrzec skutki trwania w nałogu. Oczywiście takie postępowanie nie wyklucza wspierania.

Wspierajmy uzależnionego, a nie uzależnienie, co stanowi podstawę tego, jak pomagać alkoholikowi w domu. Doceniajmy każdy sukces i zdrowe zachowania. Wszystkie te elementy mają na celu pokazanie alkoholikowi, że ma problem. Tylko, jeśli sam dostrzeże konsekwencje i uzna je za coś złego czy niewygodnego, przyzna też sam przed sobą, że sobie nie radzi i potrzebuje specjalistycznej pomocy.

Jak postępować z alkoholikiem, jeśli nie chce się leczyć?

Wyjście z nałogu jest niezwykle trudnym procesem, a chory często do końca życia musi

mierzyć się przykrymi konsekwencjami picia. Często jedynym środkiem do zaprzestania

picia okazuje się pomoc specjalisty, a więc dedykowana uzależnionym terapia. Jak pomóc alkoholikowi, gdy nie chce się leczyć? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że chęć zmiany musi wynikać z woli samego uzależnionego.

Właśnie dlatego tak ważne jest, by ten dostrzegł, że ma problem, w czym pomogą wszystkie powyższe kroki. Alkoholik poprosi o pomoc, jeśli dostrzeże negatywne konsekwencje swojego picia.

Istnieją sposoby, by doprowadzić chorego na przymusowe leczenie, ale dopóki on sam nie dostrzeże problemu, terapia nie odniesie pożądanego efektu.

Sądowy nakaz wydaje się ostatecznością, ale czasem jest jedynym wyjściem, dzięki której uda się uratować nie tylko samego chorego, ale także jego bliskich. Warto odpowiedzieć sobie również na pytanie o to, jak postępować z alkoholikiem po terapii.

Można na przykład zachęcać go do udziału w różnorodnych aktywnościach, poświęcać mu swój czas. Na koniec warto wspomnieć jeszcze, że nie powinniśmy skupiać całej swojej uwagi na poszukiwanie rozwiązania tego, jak można pomóc alkoholikowi. Zadbajmy również o swój komfort i bezpieczeństwo, na przykład korzystając z pomocy specjalisty, który pomoże ograniczyć negatywne skutki współuzależnienia.

Jak wyleczyć alkoholika, jak postępować?

Alkoholizm jest silnym zaburzeniem psychicznym, z którym w Polsce boryka się nawet do 800 tysięcy osób, a statystyki dotyczą wyłącznie pacjentów z postawioną diagnozą.

Osoba chora nie jest w stanie kontrolować ilości spożytego alkoholu, co przekłada się nie tylko na jakość życia samego alkoholika, ale także jego rodziny.

Osoby bliskie mogą być prawdziwą podporą dla chorego, jeśli tylko będą wiedzieć, jak postępować z alkoholikiem.

Alkoholizm to choroba

Wiele osób zdając sobie sprawę z tego, że jeden z członków rodziny ma problem z alkoholem, zaczyna obwiniać siebie o ten stan.

Jednak, zamiast szukać źródła zaburzenia w sobie, należy pamiętać, że alkoholizm jest chorobą i jako taką należy go traktować.

Jej przyczyn może być bardzo wiele, niekiedy jedna osoba narażona jest na kilka różnych czynników, które mogą wywołać chorobę. Źródła choroby alkoholowej dzielmy na następujące kategorie:

 • medyczne,
 • genetyczne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • hormonalne,
 • socjologiczne.

Problem jest w głowie

Samo odstawienie alkoholu nie będzie pomocne w walce z chorobą. W stanie trzeźwości chory często nie potrafi się odnaleźć, alkohol stanowi dla niego ucieczkę przed problemami życia codziennego, dlatego impuls sięgnięcia po trunek jest bardzo silny.

Oczywiście bliscy cieszą się z dłuższego okresu abstynencji, jednak jest on niezwykle ciężki dla samego chorego. W okresie trzeźwienia pojawia się silne poczucie winy, za krzywdy, które alkoholik wyrządził rodzinie swoim piciem.

Jeżeli nie przejdzie on odpowiedniej terapii, to wystarczy nawet błahe niepowiedzenie, by znów sięgnął po alkohol.

 

Zapisz się na detoks

 

Popularne błędy

Osoby bliskie alkoholikowi często stosują w stosunku do niego szantaż emocjonalny w nadziei, że w ten sposób nie dopuści do sięgnięcia po używkę, jednak takie zachowanie wpędza chorego w jeszcze większe poczucie winy.

Również kontrola ilości spożywanego przez chorego alkoholu nie zda egzaminu, nawet jeśli znajdziemy wszystkie schowki na butelki, to nie powstrzyma go to przed znalezieniem kolejnych.

Poza tym chowanie i wylewanie alkoholu przed chorym sprawi tylko, że ten jeszcze bardziej desperacko będzie chciał się napić.

  Jak postępować z alkoholikiem?

Przede wszystkim nie chronić

W takim razie, jak postępować z alkoholikiem, żeby rzeczywiście mu pomóc, zamiast pogłębiać jego chorobę? Przede wszystkim należy dać mu jasno do zrozumienia, że wiemy, iż nie radzi sobie z problemem alkoholowym i znamy rozmiar jego choroby.

Należy skończyć z naprawianiem jego błędów wynikających z picia: tłumaczeniem go przed dziećmi czy pracodawcą, eskortowaniem z baru, zbieraniem nieprzytomnego z podłogi. Dla osoby kochającej alkoholika jest to bardzo trudne, chęć pomocy jest bardzo silna, jednak dla jego dobra warto postępować asertywnie i jasno wyznaczać granice.

Alkoholik musi poznać skutki, jakie wynikają z jego choroby: problemy rodzinne i finansowe, kłopoty w pracy, czy utratę prawa jazdy.

Pomoc specjalisty

Kiedy osoba chora zda sobie sprawę z ogromu szkód, jakie alkoholizm wyrządził w życiu jego i osób bliskich, wówczas można zacząć rozglądać się za odpowiednią terapią w miejscu, w którym wiedzą, jak postępować z alkoholikiem.

Przede wszystkim warto zasugerować zapisanie się do grupy wsparcia, spotkania z innymi osobami uzależnionymi mogą być bardzo pomocne.

Jednocześnie można zastanowić się nad indywidualną psychoterapią, w której trakcie chory nabiera umiejętności, które będą mu niezbędne do prowadzenia życia w trzeźwości. W niektórych przypadkach stosowane jest też leczenie farmakologiczne czy nawet hipnoza.

Niestety z alkoholizmu nie można całkowicie się wyleczyć, jednak dzięki prawidłowej terapii i zachowaniu higieny psychicznej, osoba chora ma duże szanse na odstawienie alkoholu na zawsze.

Jak postępować z alkoholikiem? | Leczenie uzależnień – Lewin

Rozwój choroby alkoholowej to proces rozłożony w czasie. Nikt nie zapada na uzależnienie z dnia na dzień.

Niestety, jak na chorobę przewlekłą przystało, alkoholizm zaczyna niekorzystnie wpływać na codzienne funkcjonowanie osoby chorej i jej najbliższego otoczenia.

W życiu każdej rodziny dotkniętej problemem uzależnienia od picia nadchodzi taki moment, w którym pojawia się pytanie: Jak postępować z alkoholikiem?

 • Zazwyczaj to właśnie bliscy osoby pijącej jako pierwsi muszą zdać sobie sprawę z tego, że alkoholizm jest chorobą i wymaga leczenia. Akceptacja choroby jest niezbędna do tego, by przestać się wstydzić tego problemu i podejść bardziej konstruktywnie do jego rozwiązania. Prośby, groźby, kazania, szantaże, awantury – nie przyniosą żadnego skutku. Osoba uzależniona składa obietnice, których i tak ich nie dotrzyma, bo nie jest już w stanie kontrolować swojej postawy wobec alkoholu. Tu może pomóc tylko specjalistyczne leczenie odwykowe.
 • Odbieranie alkoholu, chowanie go, wylewanie, przeszukiwanie domowych schowków – zamiast pomóc, spowoduje odwrotny skutek. Chory będzie jeszcze bardziej zdesperowany do tego, by się za wszelką cenę napić. Osoba uzależniona zawsze znajdzie sposób na zdobycie alkoholu. A rodzina nigdy nie będzie w stanie w pełni kontrolować picia.
 • Odpowiednia postawa otoczenia jest jednym z podstawowych warunków, które mogą skłonić osobę uzależnioną do podjęcia decyzji o leczeniu. Rodzina alkoholika, mimo że chce, aby ten zaprzestał picia, nieświadomie ułatwia mu tkwienie w nałogu. Bliscy ulegają złudzeniom, że ich pomoc i wsparcie w postaci ukrywania nałogu czy tłumaczenia przed otoczeniem pomogą choremu.
Leia também:  Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Tymczasem jedyną słuszną zasadą, jaką należy zastosować w postępowaniu z alkoholikiem jest: Ty pijesz, Ty ponosisz konsekwencje – nie my.

Na czym to polega? Nie należy ukrywać faktu uzależnienia przed dalszą rodziną, nie pomagać w załatwianiu zwolnień lekarskich, nie dawać pieniędzy, nie sprzątać po alkoholiku – jednym słowem pozostawić go sam na sam z konsekwencjami picia. Choć może wydawać się to bezduszne, to tak naprawdę jest wyrazem miłości.

Taką postawą mówimy: „Jeśli nie zaczniesz ponosić konsekwencji, nie przestaniesz pić. Jeśli nie przestaniesz pić – umrzesz. Wolimy, żebyś cierpiał, niż żebyś umarł”. Zmiana postępowania może skłonić alkoholika do podjęcia leczenia.

Uwaga, ta zmiana nie nastąpi z dnia na dzień. W większości przypadków wymaga też wsparcia specjalistów. Jeżeli jesteś członkiem rodziny osoby uzależnionej i szukasz pomocy, zgłoś się do prywatnego ośrodka terapii uzależnień, w którym uzyskasz fachową pomoc.

Tylko specjalistyczny ośrodek odwykowy jest w stanie pomóc zarówno alkoholikowi, jak i jego rodzinie. Decydując się na terapię w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień chory daje sobie szansę na powrót do zdrowia. Leczenie odwykowe pozwala odzyskać trzeźwość, a terapia psychologiczna pomaga choremu odkryć i rozpoznać mechanizmy choroby.

Właściwe rozpoznanie własnej sytuacji psychicznej (uzależnienie emocjonalne) i fizycznej (sygnały nawrotu choroby) pomogą świadomie zachowywać trzeźwość. Trzeźwy alkoholik nie pije nie dlatego, że nie mu nie wolno, lecz dlatego, że potrafi już radzić sobie ze swoimi emocjami i życiem bez alkoholu.

W prywatnym ośrodku leczenia uzależnień „LEWIN” wiele osób przekonało się o tym, że jest to możliwe.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Jak postępować z alkoholikiem – Ośrodek leczenia uzależnień Oaza

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, co przekłada się na codzienne funkcjonowanie z osobą, która jest uzależniona. Jak postępować z alkoholikiem? To pytanie, które z pewnością zadaje sobie wielu członków rodzin muszących mierzyć z takim przypadkiem chorobowym od lat. To bowiem problem nie tylko samej osoby uzależnionej, ale też jej najbliższych. Jak więc sobie z nim radzić?

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Zaakceptować chorobę alkoholową

Choć to trudne, aby pomóc osobie uzależnionej w wyzdrowieniu konieczne jest zaakceptowanie faktu, że alkoholizm to choroba przewlekła. Przestać się wstydzić i nie traktować tego jako hańby.

Lepiej podejść do tej choroby jak do każdej innej i wierzyć, że możliwy jest powrót do zdrowia. Mija się z sensem traktowanie alkoholika jak niegrzeczne dziecko, robienie mu wykładów, wygłaszanie kazań.

On i tak z reguły jest pod wpływem działania alkoholu i niewiele z tych wypowiedzi pamięta. Takie postępowanie z naszej strony może raczej tylko sprowokować i wywołać kłótnię.

Nawet wymuszanie czy przyjmowanie obietnic pod wpływem alkoholu nic nie da, bo będą to tylko puste słowa, bez pokrycia. Podobnie jest z groźbami, które bliskie osoby rzucają pod adresem alkoholika – wiedząc, że i tak nie zostaną spełnione.

Emocjonalny szantaż i kontrola picia

Na nic zda się również szantaż emocjonalny, przejawiający się kwestiami: „gdybyś mnie kochał, to byś nie pił”. Będą one tylko zwiększać poczucie winy, a nie przyniosą żadnych oczekiwanych skutków.

Nie da się także kontrolować tego, ile pije alkoholik, bo poznamy tylko część tej prawdy, a jeśli będziemy sprawdzać jego schowki, to będzie szukał kolejnych.

Chowanie alkoholu przed alkoholikiem czy wylewanie go również spowoduje odwrotną reakcję – będzie bowiem poszukiwał go jeszcze bardziej desperacko i mocniej będzie chciał się napić. Nigdy też nie należy pić alkoholu z osobą uzależnioną. Ten fakt nie wpłynie na to, że alkoholik zacznie pić mniej.

Zasada tzw. „twardej miłości”

Nie można dawać się okłamywać i udawać, że wierzy się, iż alkoholik kontroluje swój problem. Osoba uzależniona może wówczas dojść do przekonania, że jest w stanie przechytrzyć swoich najbliższych. Kochanie alkoholika, a jednocześnie wymaganie, aby osobiście ponosił konsekwencje swoich czynów, decyzji i działań – to zasada tzw. „twardej miłości”.

Nie jest łatwa, zwłaszcza, kiedy widzi się cierpienie osoby uzależnionej i trzeba się powstrzymywać, aby jej nie pomóc. Z jednej strony boli serce, a z drugiej – trzeba być twardym i konsekwentnym. Tylko w ten sposób alkoholik może sam dostrzec, jak bardzo niszczy życie swoje i swoich bliskich, do czego doprowadził go nałóg.

Jest to też trudne z tego względu, że w większości przypadków ma miejsce współuzależnienie (koalkoholizm). Polega ono m.in. na poddawaniu się rytmowi picia alkoholika, nadmiernym pomaganiu mu, opiekowaniu się nim, obsesyjnym kontrolowaniu go.

To skutkuje nieproporcjonalnym zwiększaniem się u osób współuzależnionych poczucia winy w stosunku do zmniejszającego się poczucia własnej wartości.

Koniec z ochronką

Alkoholik jest jak małe dziecko, które nie raz będzie chciało wystawić dorosłych na różne próby. Rozwiązywanie problemów za niego, chronienie go, tłumaczenie przed innymi nie przyniesie oczekiwanego efektu. Nie ma sensu sprzątać po alkoholiku, zacierać śladów, za to ważne jest informowanie go o faktach, jakie mają miejsce.

Skutki nieobecności w pracy, utraty prawo jazdy, zadłużeń itd. powinien ponosić sam – inaczej bowiem nie zauważy, że doprowadził do takiego stanu rzeczy. Nie ma co liczyć na natychmiastowy efekt. Zarówno wejście w chorobę alkoholową, jak i wychodzenie z niej jest długim procesem.

Zmiana postawy wobec alkoholika nie będzie łatwa, ale być może ta wytrwałość i konsekwentność doprowadzi do tego, że terapia zakończy się sukcesem.

Więcej:

Artykuły o alkoholizmie na naszym blogu

Więcej artykułów można znaleźć na naszym blogu

Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-03-17 |
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2019

Jak postępować z alkoholikiem?

Jako terapeuci uzależnień wielokrotnie słyszymy pytanie, jak postępować z alkoholikiem.

W naszych gabinetach zjawiają się dzieci, żony i mężowie z wyjątkowo trudnymi pytaniami: „Co jeszcze mogę zrobić, by on przestał pić”, „Jak jej pomóc”, „Co jest z nim nie tak, że nie chce przestać pić”.

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie – osobę dotkniętą nałogiem trzeba zmotywować do podjęcia terapii, co jest wyjątkowo niewdzięcznym zadaniem i wymaga dużych pokładów cierpliwości.

Czasami jednak pada pytanie z naszej strony – „A co do tej pory zrobiłeś_aś, by najbliższa tobie osoba przestała pić?” Osoby zastanawiające się, jak postępować z alkoholikiem, opowiadają wówczas o licznych próbach, jakie podejmowały.

Wśród najczęściej wymienianych sposobów są prośby, obrażanie, wyzywanie, grożenie wyprowadzką z domu, zerwaniem kontaktu czy rozwodem. Czasami na chwilkę nawet się wyprowadzają, ale szybko wracają. Podobnie z rozwodami – papiery nawet zostają złożone, ale równie szybko są wycofywane.

Żony zaczynają kontrolować picie mężów, partnerzy sprawdzają, czy partnerka nie ukryła w domu kolejnej butelki. Rozpoczyna się przeszukiwanie kieszeni, kupowanie alkomatów i wylewanie do zlewu znalezionego alkoholu. Terapeuta zadaje wtedy pytanie „Czy któryś ze sposobów zadziałał?”.

Odpowiedź jest prosta – „Nie, dlatego chcę się dowiedzieć, jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu”.

Często pytamy, czy ktoś poza domownikami wie o chorobie alkoholowej – najczęściej pada odpowiedź, że to tajemnica rodzinna. Nie można się zastanawiać nad tym, jak postępować z alkoholikiem, ukrywając problem.

Wielokrotne starania, by nikt nie zorientował się, że uzależnienie pojawiło się w domu, tylko utrudniają poradzenie sobie z alkoholizmem. Załatwianie spraw za osobę uzależnioną, zdobywanie zwolnień lekarskich i tuszowanie skutków nałogu nie są sposobami na to, jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu.

Aby alkoholik przestał pić, niezbędne jest poniesienie konsekwencji swojego nałogu

Dowiedz się, jak postępować z alkoholikiem, by nieświadomie nie pogłębiać nałogu – tak, aby wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach, kiedy jest odpowiedni moment na rozmowę oraz jak się zachować, aby zapewnić prawdziwe wsparcie osobom uzależnionym. 

Nie udawaj, że problem nie istnieje

Często otoczenie udaje, że nie dostrzega problemu, mimo, że doskonale zdają sobie sprawę ze jego skali. Prawidłowa pomoc osobie uzależnionej od alkoholu polega na poinformowaniu jej o swoich spostrzeżeniach dotyczących nałogu i konsekwencji, które się z tym wiążą.

Tematu uzależnienia nie można traktować jako tabu. Jak zatem postępować z alkoholikiem w domu? Potrzebna jest spokojna i szczera rozmowa, dająca osobie uzależnionej poczucie bezpieczeństwa. Tylko w takiej relacji istnieje możliwość pomocy oraz realna szansa na leczenie alkoholizmu.

Leia também:  Problemy z pamięcią i koncentracją

Nie chroń osoby uzależnionej przed konsekwencjami

Ciągłe tworzenie usprawiedliwień i chronienie osoby uzależnionej to nie są skuteczne sposoby na to, jak postąpić z alkoholikiem.

 Takie zachowanie może przyczynić się do rozwoju i nasilenia się objawów choroby. Osoba uzależniona powinna ponosić konsekwencje swojego działania i mieć pełną świadomość tego, z czym wiąże się nadużywanie alkoholu.

Tylko wtedy będzie w stanie dojść do wniosku, że potrzebuje specjalistycznej pomocy.

Dowiedz się czegoś o uzależnieniach

Trudno jest pomóc osobie chorej na mukowiscydozę – aby zrozumieć, z jakimi problemami zmaga się na co dzień, szukamy informacji w Internecie, książkach lub idziemy do specjalisty. Dzięki temu dowiadujemy się jak najwięcej o samej chorobie i sposobach jej leczenia. Podobnie jest z uzależnieniem od alkoholu.

 Jeżeli podejrzewasz, że nałóg opanował bliską Ci osobę, poczytaj o alkoholizmie – kilka artykułów, książek czy rozmowa z terapeutą pozwala zrozumieć, z czym masz do czynienia. To rozwiązanie dobre nie tylko dla osoby uzależnionej, ale również dla Ciebie.

 Dzięki temu poznasz mechanizmy choroby oraz zrozumiesz, dlaczego alkoholik zachowuje się tak, a nie inaczej. 

Nie daj się nałogowi

Pytanie o to, jak postępować z osobą uzależnioną od alkoholu, jest również pytaniem o to, co powinna zrobić osoba współuzależniona dla siebie samej.

Zmagając się z nałogiem w rodzinie, nie należy zmieniać dotychczasowego trybu życia – podporządkowywanie codzienności osobie chorej stanowi ciche przyzwolenie na dalsze picie.

Nie obwiniaj się za alkoholizm bliskiej Ci osoby, ponieważ to właśnie ona jest odpowiedzialna za sytuację, w jakiej się znalazła, nie Ty. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak pomóc osobie uzależnionej, pamiętaj o tym, że nikogo nie da się wyleczyć na siłę.

Aby terapia była skuteczna, osoba chora musi wyrazić chęć jakiejkolwiek współpracy – inicjatywa powinna być po stronie alkoholika, rodzina może jedynie wspierać i kibicować w trudnej walce z nałogiem.

 Jeżeli potrzebujesz wsparcia dla siebie lub bliskiej Ci osoby, zadzwoń do nas.

Jeśli potrzebujesz wsparcia dla siebie lub bliskiej Ci osoby zadzwoń do nas.

Jak postępować z alkoholikiem, który nie chce się leczyć? | Ośrodek Psychoterapii Manawa

Alkoholizm to przewlekła, niebezpieczna choroba, która może doprowadzić do przedwczesnego zgonu.

Uzależniony traci kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu, a zdobycie trunku staje się jego nadrzędnym celem ‒ ważniejszym od rodziny, dziecka, codziennych obowiązków czy pracy.

Jak postępować z alkoholikiem i co zrobić, by uzależniony rozpoczął leczenie? Zachęcamy do lektury!

Jak poradzić sobie z alkoholikiem? – 5 zasad

Osoby współuzależnione zazwyczaj nie wiedzą jak postępować z alkoholikiem,  a wiedza na ten temat jest bardzo istotna i pozwala uniknąć podstawowych błędów.

 • 1. Nie poddawaj się nałogowi

Niezmiernie ważne jest, aby osoby współuzależnione nie zmieniały rytmu swojego życia.

Często zdarzają się sytuacje, gdy dzieci nie mogą bawić się, aby nie obudzić śpiącego po libacji alkoholika, a współmałżonek zmienia godziny posiłków, by uzależniony miał ciepły obiad, gdy już odzyska siły.

Pod żadnym pozorem nie powinno się również wyręczać osoby uzależnionej w jej obowiązkach, jak również rezygnować z własnych zająć i przyjemności, by zająć się uzależnionym.

Wyręczanie w obowiązkach i nadopiekuńczość wpływają na rozwój choroby, uzależniony takie zachowanie traktuje jako zezwolenie na picie.

Alkoholizm współmałżonka przewraca do góry nogami życie całej rodziny. Współuzależnieni często wstydzą się tego, że bliska im osoba pije. Wiele osób po prostu wypiera myśl o nałogu żony, męża, matki czy ojca, tłumacząc, że to tylko chwilowy kryzys, a nadmierne spożywanie alkoholu to wina stresu i nerwów.

Jeśli chcemy pomóc alkoholikowi, musimy uzbroić się w cierpliwość i siły oraz  uświadomić sobie, że bliska nam osoba ma problem.

Alkoholik często obwinia innych o to, że pije, słowa typu To przez Ciebie piję, znów mnie zdenerwowałaś ‒ miałem prawo się napić, Wcale mnie nie wspierasz, musiałam się napić padają bardzo często.

Niezmiernie ważne jest, aby nie dać się sprowokować i nie wierzyć w słowa uzależnionego, obwinianie wszystkich dookoła jest mechanizmem obronnym alkoholika.

  To jedna z ważniejszych zasad postępowania z każdym alkoholikiem.

Kontrolowanie alkoholika, pilnowanie go czy ukrywanie alkoholu nie sprawi, że uzależniony przestanie pić, przeciwnie, jego determinacja będzie jeszcze większa. Pamiętajmy o tym, że uzależniony zawsze znajdzie sposób, by zdobyć alkohol i ukryć go przed rodziną. Co więcej, nieustanne kontrolowanie takiej osoby będzie miało destrukcyjny wpływ na nas samych.

Dla osoby uzależnionej bardzo dużą pomocą może być wsparcie i miłość najbliższych. Ważne jednak, aby nie mylić wsparcia z nadopiekuńczością czy wyręczaniem uzależnionego w obowiązkach. Rodzina alkoholika powinna popierać dobre decyzje, kibicować, służyć dobrym słowem, ale nie wyręczać i nie przejmować inicjatywy.

Gdy uzależniony podejmie decyzję o rozpoczęciu terapii uzależnień, możemy pomóc mu w szukaniu odpowiedniego ośrodka, ale nie powinniśmy umieszczać go w ośrodku na siłę. Chory musi sam wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podjąć walkę o własne zdrowie.

Zagrożenia wynikające z alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą, która zagraża zdrowiu i życiu uzależnionego. Nadmierne spożywanie alkoholu ma tragiczne skutki. Jakie są największe zagrożenia wynikające z alkoholizmu?

 • Alkohol to substancja psychoaktywna, która wpływa na działanie układu nerwowego, powoduje zmiany w sposobie myślenia i postrzegania świata, zmieniają się przekonania i cele chorego.
 • Zawarte w alkoholu substancje toksyczne mają bardzo negatywny wpływ na stan narządów i tkanek. Wymienić tutaj między innymi możemy zatrucia, marskość wątroby, zapalenie trzustki.
 • Oprócz chorób fizycznych alkohol powoduje również urazy i problemy psychiczne, na przykład psychozy alko­holowe.
 • Przez alkoholizm niszczone są relacje w rodzinie (sprawdź >> terapia DDA).
 • Nadmierne spożywanie alkoholu często powoduje zaniedbanie obowiązków w pracy, a niejednokrotnie prowadzi do jej utraty.
 • Niedobór w gospodarce jonowo-elektrolitowej, jak również niedobór witamin i minerałów.

Alkoholik traci wszystko, zdrowie, pracę, własną godność, w znacznym stopniu pogarszają się jego relacje z najbliższymi. To nie koniec przykrych konsekwencji, często taka osoba popada w długi i ma problemy finansowe, z każdym dniem picia nasilają się też  dolegliwości psychiczne i fizyczne.

Co w takiej sytuacji powinny zrobić osoby współuzależnione? Przede wszystkim dowiedzieć się, jak postępować z alkoholikiem i zacząć działać zgodnie z wytycznymi.

Alkoholik w domu – jak postępować z alkoholikiem?

Co zrobić, gdy bliska osoba, mimo obietnic, że to się nie powtórzy, coraz częściej sięga po alkohol? Jak rozwiązać problemem choroby alkoholowej? Takie pytania najczęściej zadają sobie osoby współuzależnione, dla których życie z  alkoholikiem jest prawdziwym koszmarem.

Uzależniony sam musi rozpocząć leczenie alkoholizmu i zawalczyć o powrót do zdrowia, zanim choroba alkoholowa sprawi, że straci wszystko. Pomoc i wsparcie bliskich to dla  alkoholików wiele, ale pamiętajmy, że chory musi sam  podjąć walkę. Coc to trudne skupmy się nie tym, aby nie zmienić rytmu swojego życia.

Terapia – detoks alkoholowy

Jak już wspomnieliśmy powyżej, alkohol to substancja zawierająca wiele toksyn. Na skutek długotrwałego spożywania alkoholu, w organizmie gromadzą się liczne toksyny i zostaje zachwiana jego gospodarka jonowo-elektrolitowa.

Ponadto, zawarte w alkoholu związki chemiczne biorą udział w metabolizmie, odstawienie trunku sprawia, że uzależniony odczuwa głód biochemiczny, wywołujący objawy zespołu abstynencyjnego.

W takiej sytuacji wskazane jest przeprowadzenie detoksu alkoholowego.

Jakie są główne zalety detoksu:

 • cały proces odbywa się pod okiem specjalistów i jest bezpieczny dla organizmu,
 • podczas detoksu usuwane są szkodliwe substancje, które nagromadziły się w organizmie
 • dobierane są odpowiednie leki, dzięki którym uzależniony lepiej znosi czas detoksu,
 • pacjent otrzymuje również witaminy, elektrolity, sole mineralne.

Podsumowanie

Życie z alkoholikiem jest prawdziwym koszmarem, przestrzeganie pewnych zasad może jednak być pomocne. Przede wszystkim  nie można wpadać w poczucie winy i załamywać się. Ważne żeby zwiększyć swoją wiedzę na temat tego, jak postępować z alkoholikiem i stosować się do zasad. W sieci znajdziemy wiele wyczerpujących artykułów na ten temat, można również zapisać się na terapię

Znalazłeś nas po słowach: jak postępować z alkoholikiem, który nie chce się leczyć, jak postępować z alkoholikiem w ciągu.

Alkoholik – jak powinniśmy z nim postępować?

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko samego uzależnionego, ale również jego rodzinę i najbliższe otoczenie. Funkcjonuje stereotyp, że problem alkoholowy dotyczy osób z marginesu społecznego. Nie jest to prawdą, uzależnione są również wykształcone, dobrze sytuowane osoby.

Alkoholicy wysokofunkcjonujący zaprzeczają stereotypowemu obrazowi uzależnienia. Odnoszą sukcesy na polu zawodowym, mają udane życie prywatne i towarzyskie. Alkoholizują się w samotności, ukrywając nałóg przed najbliższymi nawet przez wiele lat. Jednak wkraczanie w kolejne fazy alkoholizmu powoduje degradację wszystkich sfer życia i u nich.

Problemy rodzin alkoholików są takie same. Dlatego wiara w kłamstwa i obietnice składane przez uzależnionego jest swoistym przyzwoleniem na dalsze alkoholizowanie się.

Jak zatem pomóc w walce z alkoholizmem? Jak sobie radzić z mężem alkoholikiem? Co czuje uzależniony? Czy alkoholik może być wartościowym człowiekiem? Co się dzieje gdy alkoholik przestaje pić? Aby pomóc uzależnionemu od alkoholu, należy poznać chorobę i ją zrozumieć.

Alkoholik to osoba chora, która cierpi na alkoholizm. Schorzenie to jest fizycznym i psychicznym uzależnieniem od napojów wysokoprocentowych. Polega na potrzebie, a nawet przymusie alkoholizowania się celem doznania skutków działania etanolu. Wraz z rozwojem kolejnych faz choroby, pojawia się wzrost tolerancji na alkohol i utrata kontroli nad piciem.

Leia também:  Palce młotkowate – leczenie, ćwiczenia, operacja

Alkoholizm to choroba, która powoduje zmiany w mózgu i uszkodzenia narządów wewnętrznych (m.in. marskość wątroby). Nieleczona może prowadzić do śmierci. Alkoholikiem jest się przez całe życie, nawet zakończone sukcesem odwyk i terapia alkoholowa, nie gwarantują powrotu do picia.

Możliwa jest pomoc w wyjściu z nałogu, zaleczenie go poprzez detoks organizmu oraz wsparcie w powstrzymywaniu się od picia i trwałym utrzymywaniu abstynencji.

ALKOHOLIK I JEGO ZACHOWANIE

Permanentne alkoholizowanie się wpływa nie tylko na samego uzależnionego, ale również na najbliższe otoczenie.

Skutki tych zmian widoczne są w pracy, ponieważ alkoholik zaniedbuje swoje obowiązki, w rodzinie, ponieważ ojciec nie zapewnia podstawowych potrzeb najbliższych oraz w sposobie myślenia, zachowania i emocji alkoholika.

Ciągłe upijanie się prowadzi do degradacji życia społecznego i emocjonalnego, uzależniony z czasem wyzbywa się wszelkich uczuć wyższych, a jego głównym celem jest alkoholizowanie się.

DLACZEGO ALKOHOLIK PIJE?

Alkohol powoduje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. Alkoholik traci kontrolę nad piciem i nie jest w stanie przestać. Wiąże się to z przymusem spożywania napojów wysokoprocentowych.

Długotrwałe, permanentne ciągi powodują wzrost tolerancji na alkohol, dlatego uzależniony potrzebuje więcej napojów wysokoprocentowych do uzyskania oczekiwanego efektu.

Przerwa między piciem skutkuje pojawieniem się nieprzyjemnych dolegliwości, które są wynikiem alkoholowego zespołu abstynencyjnego (odstawiennego). Sposobem na ich złagodzenie i wyciszenie jest przyjmowanie kolejnych dawek etanolu.

ZACHOWANIE ALKOHOLIKA WOBEC ŻONY I RODZINY

Alkohol powoduje zmiany w myśleniu i zachowaniu uzależnionego. Nierzadko pojawiają się złośliwe uwagi, a także sytuacje znęcania się nad członkami rodziny, zachowań agresywnych i przemocowych. Uzależniony winą za problemy z alkoholem często obwinia żonę. Wobec partnerki mogą pojawić się oskarżenia zdrady i niewierności, które są klasycznym przykładem zespołu Otella.

Przez nałóg ojciec nie jest w stanie zapewnić najbliższym poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, pojawiają się kłopoty emocjonalne i finansowe, cierpi żona i dzieci. Zachowanie alkoholika zakłóca ustalony w rodzinie system norm i wartości. Wiąże się to z koniecznością wypracowania nowych wzorów postępowania w rodzinie i przybrania ról, które mają ustabilizować sytuację.

DLACZEGO ALKOHOLIK KŁAMIE?

Uzależnionemu od alkoholu bardzo trudno jest przyznać się do problemu, zazwyczaj też nie widzi, że jest nałogowym alkoholikiem. Usprawiedliwia swoje zachowanie, stosuje mechanizmy obronne w postaci racjonalizacji, zaprzeczania i wyparcia.

Próbuje przekonać nie tylko otoczenie, ale również sam siebie, że ma kontrolę nad piciem i może wytrzymać bez alkoholu tyle, ile zechce.

Kłamstwa pozwalają mu na ucieczkę przed rzeczywistością i realnym problemem, oszukuje siebie, że alkohol nie jest źródłem kłopotów, ale ich rozwiązaniem.

CZY ALKOHOLIK MA WYRZUTY SUMIENIA?

Wyrzuty sumienia u alkoholika są typowe dla fazy ostrzegawczej. Na tym etapie uzależniony zaczyna sobie uświadamiać, że pije zbyt dużo, ale nie dopuszcza do świadomości problemu alkoholowego.

Natomiast w fazie chronicznej (przewlekłej) alkoholik wyzbywa się wszelkich zahamowań i wyrzutów sumienia. Każdy dzień rozpoczyna od przyjęcia kolejnej dawki alkoholu.

Ciągłe alkoholizowanie się i wysoki poziom etanolu we krwi powodują zanik uczuć wyższych, obniżenie funkcji intelektualnych i pojawienie się chorób narządów wewnętrznych.

CO CZUJE ALKOHOLIK I JAK SIĘ ZACHOWUJE JAK NIE PIJE?

Uczucia i zachowanie alkoholika uzależnione są od stanu upojenia alkoholowego. W sytuacji kiedy uzależniony odstawia napoje wysokoprocentowe, przestaje pić, pojawia się tzw. głód alkoholowy, któremu towarzyszą przykre dolegliwości psychiczne i fizyczne.

Dzieje się tak, ponieważ aktywność mózgu dostosowuje się do stałej obecności etanolu w organizmie, jego brak skutkuje wystąpieniem objawów psychosomatycznych. U alkoholika pojawia się rozdrażnienie, niepokój, zaburzenie koncentracji i uwagi, wahania nastroju, poirytowanie oraz objawy tj.

drżenie rąk, przyspieszona akcja serca, nadmierne pocenie się, napięcie mięśniowe, nudności i wymioty, zawroty głowy, biegunka. Są one wynikiem zespołu abstynencyjnego (odstawiennego). Każdy alkoholik jest inny, dlatego można wyróżnić skrajne rodzaje postępowania.

Najczęściej zachowanie alkoholika na głodzie nacechowane jest agresją, uzależniony często wszczyna awantury, kłótnie i prowokuje bójki. Może także wystąpić wycofanie z życia i pogrążenie w apatii, uzależniony będzie się izolował i unikał kontaktu z najbliższymi.

CZY ALKOHOLIK POTRAFI KOCHAĆ?

Nałóg alkoholowy to choroba, która destrukcyjnie wpływa na zachowanie i odczuwanie uzależnionego. Nierzadko przyczyną alkoholizowania się jest poczucie odtrącenia, niezrozumienia i braku miłości. Alkohol niejako staje się sposobem na zrekompensowanie tego stanu.

Dlatego należy podkreślić, że uczucia i emocje alkoholika ściśle skorelowane są z alkoholem. Przejawy agresji, złości czy nawet przemocy u alkoholika często nie są kontrolowane, wiążą się z oddziaływaniem na psychikę alkoholika napojów wysokoprocentowych. Nałóg powoduje reorganizację systemu norm i wartości.

Podczas okresów abstynencji, które wraz z kolejnymi fazami stają się krótsze, u alkoholika pojawiają się refleksje na temat zmiany zachowania i obietnice składane rodzinie o zaprzestaniu picia.

Alkoholik nie jest jednak w stanie ich dotrzymać, ponieważ przykre dolegliwości związane z ograniczeniem picia oraz silne uzależnienie fizyczne i psychiczne uniemożliwiają mu wytrwanie w decyzjach.

W zaawansowanej fazie alkoholizmu powoływanie się uzależnionego na miłość jest nieuzasadnione, staje się przedmiotem manipulacji i mechanizmem obronnym, który ma na celu usprawiedliwienie i uniknięcie konsekwencji alkoholizowania się. Permanentne, długotrwałe picie prowadzi do redukcji emocji, wyzbycia się uczuć wyższych w tym również miłości. Alkohol staje się celem nadrzędnym, myślenie skierowane jest tylko na zdobycie kolejnych dawek napojów wyskokowych.

ALKOHOLIK W DOMU – JAK ŻYĆ Z ALKOHOLIKIEM?

Alkoholizm to choroba, która przekłada się na wszystkie sfery życia uzależnionego. Prowadzi do degradacji życia społecznego, rodzinnego i emocjonalnego. Długotrwałe alkoholizowanie się staje się źródłem problemów z zachowaniem i emocjami, które wynikają z niemożności kontrolowania ciągów alkoholowych.

Istotne jest jednak to, że alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko samego alkoholika, ale również jego rodzinę. Życie z alkoholikiem jest trudne i stanowi źródło dysfunkcji rodziny. Uzależniony poprzez kłamstwa, manipulacje, agresję i wykorzystywanie finansowe skutecznie zaburza normalne życie najbliższych.

Nierzadko w rodzinach z problemem alkoholowym występują problemy znęcania się psychicznego nad członkami rodziny oraz przemocy i agresji. Alkoholikiem jest się przez całe życie, nawet terapia odwykowa nie gwarantuje powrotu do nałogu. Konieczne jest stałe utrzymywanie trzeźwości.

Życie z abstynentem nie jest łatwe, szczególnie jeśli poza zaprzestaniem picia, uzależniony niczego nie zmienił. „Suchy” alkoholik nadal prezentuje te same wzorce zachowań i sposób myślenia, które były przyczyną alkoholizmu.

Życie z trzeźwym, a właściwie trzeźwiejącym alkoholik jest prostsze, ponieważ poza zaprzestaniem picia, uzależniony zmienił także sposób życia, pracuje nad sobą poprzez terapie wzmacniające i uczestnictwo w grupach wsparcia.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE OD ALKOHOLIKA

Życie z alkoholikiem wiąże się ze współuzależnieniem. Destabilizacja funkcji rodzinnych, permanentny stres, lęk, niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa skłania członków rodziny do szukania sposobów, które pozwolą przetrwać w trudnej sytuacji.

Najczęściej wiąże się to z usprawiedliwianiem zachowania męża czy ojca, zaprzeczaniem istnienia problemu, przejmowaniem odpowiedzialności za czyny uzależnionego. Żony alkoholików usilnie próbują ukryć istnienie nałogu, kłamiąc, płacąc długi i dbając o higienę pijącego partnera. Dodatkowo przejmują za niego obowiązki domowe, które zaniedbuje poprzez ciągi alkoholowe.

Wynika to z niewiedzy na temat tego, jak postępować z mężem alkoholikiem w domu i co robić, by mu pomóc. Permanentny stres i brak rezultatów działania powoduje konsekwencje zdrowotne i psychiczne. U współuzależnionych członków rodzin pojawiają się nerwice, depresje, obniżenie jakości życia, które mogą mieć również objawy psychosomatyczne.

Problem alkoholizmu w sposób dotkliwy dotyczy dzieci, które nie mają wpływu na sytuację i muszą dostosować się do warunków stwarzanych im przez dorosłych. Chcąc przetrwać przyjmują rolę bohatera, maskotki, kozła ofiarnego bądź dziecka we mgle. Dorastanie i wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej z tatą alkoholikiem w życiu dorosłym nierzadko skutkuje poważnymi problemami.

Niezdolność do wyrażania emocji, związki z alkoholikami (córki powielają schemat znany z domu), zaniżone poczucie własnej wartości to tylko niektóre konsekwencje, które wiążą się z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Działania, które podejmują rodziny są nieefektywne i zamiast pomagać, szkodzą uzależnionemu.

Wynika to z niewiedzy na temat tego, jak postępować z mężem alkoholikiem żyjąc z nim pod jednym dachem. Niewłaściwe reakcje utrwalają wzorce zachowań alkoholika i niejako wspierają jego picie, poprzez usprawiedliwianie i krycie nałogu. Rodziny, w których występuje problem alkoholowy i współuzależnienie nie są w stanie same sobie poradzić.

Konieczne jest wsparcie i pomoc specjalistów. Wskazane jest także uczestnictwo w grupach wsparcia. Wymiana doświadczeń na spotkaniach i poczucie nieodosobnienia w sytuacji często staje się źródłem zmian w postępowaniu z alkoholikiem i poszukiwania nowych sposobów rozwiązania problemu.

JAK POSTĘPOWAĆ I JAK ROZMAWIAĆ Z ALKOHOLIKIEM?

Rodziny bardzo często starają się ukrywać problem alkoholowy, tłumaczą zachowania uzależnionego i usprawiedliwiają je. Jest to błędny wzorzec postępowania, który prowadzi do utrwalania alkoholizmu.

Jak zatem przemówić do alkoholika i jak go traktować? Przede wszystkim alkoholik powinien sam ponosić konsekwencje swoich czynów i brać za nie odpowiedzialność. Nie oznacza to jednak, że rodziny powinny się od niego odwrócić. Konieczne jest wsparcie i zrozumienie uzależnionego oraz dostrzeżenie nałogu jako choroby.

Najbliższe otoczenie powinno wpływać na osobę alkoholizującą się poprzez mobilizowanie jej do podjęcia działań, które mają na celu walkę z uzależnieniem i wyjście z nałogu.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*