Guz nerki – przyczyny, objawy, leczenie guza na nerce

Rak nerki jest nowotworem stosunkowo rzadkim i stanowi 3-4% nowych rozpoznań wśród guzów litych w Polsce. Każdego roku diagnozuje się blisko 5000 nowych przypadków raka nerki.

Nowotwory złośliwe nerki dzielą się na pierwotne oraz wtórne, a najczęstszym z nich jest rak nerkowokomórkowy (RCC), który stanowi około 90% wszystkich złośliwych nowotworów nerek, a u dzieci – guz Wilma.

 We wczesnym stadium zaawansowania raka nerki, chorobie nie towarzyszą dolegliwości bólowe ani inne charakterystyczne objawy.

Sprawdź jakie objawy mogą sugerować guz nerki, na czym opiera się diagnostyka w raku nerki oraz jakie są przyczyny choroby.

Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) to doroczna akcji edukacyjnej, która odbywa się w marcu. Celem jest podniesienie świadomości oraz zachęcenie do zapobiegania chorobom nerek, poprzez regularne badania i nowoczesne leczenie.

Rak nerki – przyczyny

Dotychczas nie poznano szczegółowo przyczyn rozwoju raka nerki. Większość rozpoznawanych raków nerki ma charakter sporadyczny, a około 4% stanowią guzy powiązane z występowaniem rodzinnym. W tych rzadkich sytuacjach rak nerki może być uwarunkowany genetycznie i wchodzić w skład zespołu VHL (von Hippla-Lindaua).

W przypadku niektórych typów nowotworów można wskazać wyraźne czynniki etiologiczne. Niestety, nie należy do nich rak nerki. Próbuje się zidentyfikować pewne zachowania, zawody czy substancje powiązane ze zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, ale zależności te nie są jednak dobrze udokumentowane.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka nerki:

 • palenie tytoniu,
 • otyłość i mała aktywność fizyczna
 • nadciśnienie tętnicze,
 • przewlekłe przyjmowanie leków przeciwbólowych
 • narażenie na niektóre czynniki chemiczne (metale ciężkie, garbniki, azbest).
 • Stany immunosupresji wynikające z infekcji HIV wiążą się z ponad ośmiokrotnym zwiększeniem częstości występowania raka nerki.

Najważniejszą metodą pierwotnej prewencji raka nerki jest zaniechanie palenia papierosów, nadużywania alkoholu i unikanie otyłości.

– Profilaktyką występowania guza nerki będzie prowadzenie zdrowego trybu życia; zaprzestanie palenia, redukcja masy ciała, regularny wysiłek fizyczny w celu obniżenia ciśnienia tętniczego.

U osób, u których w rodzinie występowała ta choroba należy pomyśleć o wykonaniu badania USG jamy brzusznej najlepiej u doświadczonych w tej dziedzinie lekarzy – tłumaczy dr n. med.

Stanisław Szempliński, Specjalista Urolog, Fellow of European Board of Urology z Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock.

ZOBACZ: PROFILAKTYKA RAKA

Guz nerki – przyczyny, objawy, leczenie guza na nerce

Objawy raka nerki

Rak nerki to podstępnie rozwijająca się choroba nowotworowa, rzadko objawy kliniczne, co powoduje, że najczęściej rozpoznawana jest późno. U około 25-40% chorych rak nerki wykrywany jest w okresie bezobjawowym na podstawie przypadkowo wykonanego badania. Jednak blisko 30% chorych ma objawowe przerzuty w chwili rozpoznania.

Do rozpoznania raka nerki dochodzi często, gdy szuka się przyczyny ogólnego osłabienia, utraty masy ciała, stanów podgorączkowych, nocnych potów, uporczywego kaszlu, częstych infekcji dróg moczowych czy nawracających infekcji wirusowych związanych z osłabieniem układu odpornościowego.

Niezwykle ważnym objawem klinicznym, symptomem alarmowym, umożliwiającym wczesne wykrycie raka nerki jest krwiomocz.

Krwiomocz stanowi pierwszy objaw raka nerki u blisko połowy pacjentów. Mikroskopowy krwiomocz jest niewidoczny, ale w makroskopowym krwiomoczu w moczu widoczna jest domieszka świeżej krwi, a także skrzepy. Na wczesnym etapie choroby nowotworowej nie pojawiają nie zazwyczaj dolegliwości bólowe.

Klasyczną triadę Virchowa objawów raka nerki: ból w okolicy lędźwiowej, krwiomocz i guz brzucha spotyka się obecnie (6-10% przypadków).

ZOBACZ: Najczęstsze objawy nowotworów

Rak nerkowokomórkowy – symptomy zaawansowanego nowotworu

W dalszym przebiegu raka nerki – wraz ze wzrostem guza – mamy do czynienia z wieloma rodzajami bólu. Mogą wystąpić bóle w okolicy lędźwiowej lub podbrzuszu o charakterze kolki, bóle wynikające z niedrożności moczowodów, bóle powodowane skrzepami lub zatorami z martwych komórek nowotworowych oraz uciskowe bóle w nadbrzuszu i obrzęki kończyn dolnych.

 • Ważnymi objawami mogącymi towarzyszyć rakowi nerki są: gorączka, nadciśnienie, niedokrwistość, poliglobulia, hiperkalcemia, jadłowstręt, ubytek masy ciała, leukocytoza i wysokie OB.
 • Objawy raka nerki można podzielić na wynikające z miejscowego zaawansowania guza, obecności przerzutów oraz występowania zespołów paranowotworowych.
 • Objawy kliniczne i symptomy towarzyszące przerzutom raka nerki zależą od miejsca ich występowania: bóle kostne, patologiczne złamania (przerzuty raka nerki do kości), kaszel, krwioplucie, duszność (przerzuty raka nerki do płuc), objawy neurologiczne (przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego).

Nie stwierdzono, aby regularne wykonywanie badań obrazowych czy laboratoryjnych zmniejszała umieralność z powodu raka nerki. W związku z powyższym, nie istnieje program populacyjnych badań przesiewowych wykrywających wczesnego raka nerki.

Guz nerki – przyczyny, objawy, leczenie guza na nerce

Nowotwór nerki – diagnostyka

W przypadku wykrycia zmiany morfologicznej w nerce oraz wystąpieniu krwiomoczu pacjent powinien zostać skierowany przez lekarza podstawowej opiek zdrowotnej do urologa celem dalszej szczegółowej diagnostyki onkologicznej. Przydatna na tym etapie diagnostyki onkologicznej może być tzw. zielona karta DiLO.

We wstępnej diagnostyce guzów nowotworowych należy wykonać również podstawowe badania laboratoryjne: badanie oczu, morfologię krwi, OB., aktywność fosfatazy alkalicznej i oznaczenie stężenia wapnia.

Niebolesny krwiomocz musi być zawsze diagnozowany (badanie ogólne moczu, cystoskopia, USG jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Podstawowym i obowiązkowym badaniem obrazowym w przypadku podejrzenia raka nerki jest ultrasonografia (USG).

Rozpowszechnienie diagnostyki ultrasonograficznej jako dobrej, bezpiecznej i nieinwazyjnej metody obrazowania spowodowało, że coraz liczniej raki nerki diagnozuje się przypadkowo. Powoduje to z jednej strony wzrost rozpoznań nowotworów nerki, ale z drugiej umożliwia podjęcie leczenia na wcześniejszym etapie choroby, co zwiększa skuteczność terapii.

Raka nerki – badania

– Zazwyczaj pierwszym badaniem, które sugeruje istnienie tego nowotworu jest badanie USG  zaordynowane z powodu bólów jamy brzusznej np. w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego czy kolki nerkowej.  Aby postawić trafną diagnozę i zaplanować leczenie guza nerki kolejnym badaniem, które należy wykonać jest tomografia komputerowa.

Na podstawie tomografii jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem, ocenić charakter nowotworu, a także zaplanować leczenie operacyjne, które jest podstawowym sposobem leczenia raka nerki.

Należy podkreślić, że w obecnych czasach, w znakomitej większości przypadków, możemy tak zaplanować leczenie operacyjne guzów nerek aby zaoszczędzić maksymalną ilość miąższu nerkowego wycinając sam guz.

Podejście to istotnie zmniejsza ryzyko występowania niewydolności nerek w późniejszych latach życia naszych pacjentów – tłumaczy dr n. med. Stanisław Szempliński, Specjalista Urolog, Fellow of European Board of Urology z Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock:

Wykrycie choroby nowotworowej na wczesnym etapie umożliwia podjęcie skutecznej i bardziej oszczędzającej terapii. Leczenie raka nerki opiera się na zabiegu chirurgicznym, a przypadku zaawansowanego lub rozsianego nowotworu nerki – na zastosowaniu terapii celowanej lub immunoterapii.

Postępowanie w przypadku guza nerki

 1. – ultrasonografia i rezonans magnetycznego lub tomografia komputerowa jamy brzusznej
  – zdjęcie RTG klatki piersiowej
  – badania morfologiczne, biochemiczne (parametry wątrobowe i nerkowe, LDH, stężenie wapnia)
  – badanie ogólnego i posiew moczu
  – angiografia (jeśli wymaga tego przygotowanie do zabiegu)
 2. – w przypadku występowania objawów sugerujących rozsiew i przerzuty raka nerki wykonuje się rezonans magnetyczny lub tomografię mózgu (objawy neurologiczne) lub/i scyntygrafię kości (bóle).

– Wraz ze starzeniem się społeczeństwa problemem stają się guzy nerki wykryte u osób w podeszłym wieku (powyżej 80 roku życia) dodatkowo obciążonych innymi chorobami, których leczenie operacyjne staje się ryzykowne. Aby zatrzymać rozwój choroby istnieje możliwość miejscowego niszczenia guza przy pomocy krioablacji (wymrażania) czy niszczenia falami radiowymi (RFA) – dodaje ekspert.

ZOBACZ: NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

Guz nerki – leczenie

Guz nerki powinien być leczony operacyjnie. Jeżeli jest to niemożliwe, wykonuje się biopsję cienkoigłową lub biopsję zmiany przerzutowej celu uzyskania rozpoznania histopatologicznego – koniecznego do podjęcia decyzji o dalszym leczeniu systemowym.

Warto w tym miejscu nadmienić, że rak nerwowokomórkowy RCC ma heterogenną strukturę, co z natury ogranicza nie tylko możliwość diagnostyki cytologicznej, ale i zmniejsza możliwość przeprowadzenia precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej.

W związku z tym duże nadzieje wiąże się z dynamicznie rozwijającą się diagnostyką genetyczną. Od lat 90 XX wieku trwają badania genetyczne dotyczące profilu molekularnego raka nerki (rak nerkowokomórkowy). Do dzisiaj zidentyfikowano około 259 genów, które mogą mieć znaczenie w diagnozowaniu i prognozowaniu w raku nerkowokomórkowym.

Aktualnie, pomimo dużej liczby danych z zakresu biologii molekularnej i genetyki raka nerwowo komórkowego nerki, nie uzyskano jeszcze konsensusu co do zastosowania tego typu badań w rutynowym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym u chorych na raka nerki (RCC).

W przypadku raka nerki o wysokim stopniu zaawansowania nadzieję na poprawę wyników leczenia wiąże się z zastosowaniem nowych leków należących do tzw. terapii celowanej molekularnie oraz immunoterapii nowotworów.

Leia também:  Jakie Są Objawy Zakażenia Krwi?

ZOBACZ: NOWOCZESNE LECZENIE RAKA NERKI

Rak nerki – wylecz bardzo rzadki i niebezpieczny nowotwór

Cały czas czekamy na podpisanie umowy z NFZ w sprawie programu “Profilaktyka 40 plus”. Na obecną chwilę nie prowadzimy zapisów w celu wykonania skierowań. Jak to będzie możliwe od razu poinformujemy.

Szanowni Pacjenci, w dniu 4 czerwca przychodnia czynna będzie w godzinach 8.00-17.00. Punkt pobrań będzie zamknięty. UWAGA! od teraz osoby chcące wykonać test na Covid-19 wchodzą na stronę gov.

pl/dom i wypełniają formularz na podstawie którego kierowane są na test

Guz nerki – przyczyny, objawy, leczenie guza na nerce

Rak nerki (rak nerkowokomórkowy) jest jednym z najrzadziej występujących nowotworów. Rak nerki powstaje w wyniku pojawienia się nieprawidłowej masy w obrębie miąższu nerki. Dużo częściej rak nerki spotyka mężczyzn niż kobiety.

Rak nerki jest niebezpiecznym rodzajem nowotworu, ze względu na to, że objawy mogą pojawić się w późnym stadium choroby, uniemożliwiając wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie.

Pomimo że rak nerki jest bardzo rzadki, obserwuje się dość często przerzuty pochodzące najczęściej z komórek nabłonka.
Rak nerki to nowotwór złośliwy, który lokalizowany jest w kanalikach nerkowych.

Choroba często przez długi czas nie daje żadnych objawów, dlatego jest szczególnie groźna. Najwięcej zachorowań na raka nerki notuje się u mężczyzn po 40. roku życia.

Rak nerki – jakie są przyczyny i objawy?

Rak nerkowokomórkowy pojawia się dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ryzyko jego pojawienia się wzrasta z wiekiem – średni wiek występowania raka nerek to około 60 lat.

Istnieje także złośliwy rak nerki występujący tylko u dzieci – jest to tzw. nerczak złośliwy lub nephroblastoma. Może on być wrodzony lub pojawiać się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym. Ma związek z mutacjami konkretnych genów (WT1 i WT2) u dziecka.

Wiąże się z niektórymi wrodzonymi wadami oraz chorobami nerek i układu moczowego. Nowotwór nerek atakuje częściej osoby z nabytą torbielowatością nerek w przebiegu mocznicy i leczone za pomocą dializy.

Ryzyko, że nerki zaatakuje nowotwór zwiększa się, szczególnie u kobiet, jeśli kobieta cierpi na otyłość i równocześnie na nadciśnienie, chociaż nie jest znana tego przyczyna.

Niektóre osoby są obarczone większym ryzykiem zachorowania na raka nerki ze względu na predyspozycje genetyczne i choroby, takie jak zespół von Hippla i Lindaua.
Najczęstszymi przyczynami zachorowalności na raka nerki są:

 • uwarunkowania środowiska
 • uwarunkowania hormonalne
 • uwarunkowania genetyczne
 • palenie papierosów
 • narażenie na działanie substancji chemicznych
 • nadużywanie środków przeciwbólowych
 • otyłość
 • dziedziczenie
 • ekspozycja na substancje chemiczne
 • nadużywanie leków
 • alkohol

Rak nerki (rak nerkowokomórkowy) w początkowym okresie rozwoju nie daje objawów. Później pojawiają się bóle w okolicy lędźwiowej oraz krwiomocz.

 Objawem sugerującym chorobę jest także długo utrzymująca się gorączka, której źródła nie da się ustalić, ma charakter septyczny. Początkowa niedokrwistość przechodzi w nadkrwistość. Guz nerki jest prawie niewyczuwalny i najczęściej zostaje wykryty przypadkowo, np. podczas USG.

U bardzo licznej grupy pacjentów obserwuje się także:

 • niedokrwistość niedobarwliwą,
 • czerwienicę (wzrost ilości czerwonych krwinek RBC)
 • spadek masy ciała
 • hiperkalcemię (wzrost poziomu wapnia we krwi)
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
 • podwyższone OB.
 • zespoły paraneoplazmatyczne
 • zapalenie wielomięśniowe
 • skrobiawicę (amyloidozę)
 • upośledzenie funkcji wątroby
 • hematuria– obecność czerwonych krwinek w moczu
 • ból krzyżowo-lędźwiowy
 • żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn
 • namacalny w jamie brzusznej guz
 • stan podgorączkowy lub gorączka
 • potliwość nocna.

Guzy łagodne zazwyczaj przebiegają bezobjawowo, wykrywane są przypadkowo w trakcie diagnostyki innych schorzeń. Dolegliwości bólowe okolic lędźwiowych pojawiają się wtedy, gdy guz osiągnie znaczne rozmiary.

W 30% przypadków guz nerki o cechach nowotworowych daje przerzuty do innych narządów i jest przyczyną odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych (hiperkalcemia, wzrost OB).

Rak nerki daje najczęściej przerzuty do płuc, kości, wątroby i mózgu.

Jak diagnozowany jest rak nerki?

Przy jakimkolwiek podejrzeniu nieprawidłowości w układzie moczowym i nerkach podstawowym badaniem jest ogólne badanie moczu, a także morfologia oraz biochemiczne badanie krwi. Zanim diagnoza zostanie postawiona konieczne jest również wykonanie USG nerek.

Jeżeli wyniki są niekorzystne dla pacjenta, lekarz wystawia skierowanie na tomografie komputerową jamy brzusznej i miednicy. Badanie ma nie tylko wykluczyć lub potwierdzić wcześniejsze rozpoznanie, ale także pokazać rozległość, wielkość guza oraz obecność przerzutów.

Przed badaniem pacjent przyjmuje środek kontrastujący, który pozwala zobaczyć nacieki guza do żyły nerkowej oraz żyły głównej dolnej.
Informacje zebrane w czasie tomografii pozwalają także podjąć decyzję o przedoperacyjnym zmniejszeniu guza. Można to zrobić poprzez zablokowanie dopływu krwi do naczyń, którymi guz się odżywia.

W języku potocznym mówi się o tej metodzie – głodzenie guza.
Lekarz może też zlecić przeprowadzenie arteriografii nerkowej, czyli kontrastowego badania tętnic nerkowych. Kolejnym badaniem, które pokazuje zmiany w obrębie układu kielichowo-miedniczkowego nerki jest urografia.

Do poszukiwania przerzutów raka nerki do nadnerczy wykorzystuje się rezonans magnetyczny.

Biopsję pierwotnego ogniska nowotworowego wykonuje się rzadko, głównie wtedy, gdy ryzyko zabiegu operacyjnego jest bardzo duże.

Jak leczony jest rak nerki?

Raka nerki (rak nerkowokomórkowy) leczy się chirurgicznie. Radioterapia jest nieskuteczna. Chemioterapia również. Nadzieję na polepszenie leczenia dają nowe leki, stosowane w leczeniu celowanym. Stosuje się także leczenie immunologiczne interferonem alfa i interleukiną 2.

Podstawowym sposobem leczenia jest radykalna nefrektomia – usunięcie nerki wraz z jej torebką tłuszczową, powięzi i regionalnymi węzłami chłonnymi. Można to wykonać, stosując różne drogi dostępu – przezotrzewnową (blizna na brzuchu) czy zaotrzewnową (blizna w okolicy bocznej). Jeśli nadnercze jest nieprawidłowe, również się je usuwa wraz z nerką.

Sytuacja komplikuje się, gdy czop nowotworowy wchodzi do żyły nerkowej i żyły głównej dolnej. Pogarsza to w znacznym stopniu rokowanie pacjenta, a i samo usunięcie czopa jest trudne technicznie i grozi powikłaniami. Gdy czop dochodzi do serca, konieczne jest usunięcie go w krążeniu pozaustrojowym. Na szczęście taka sytuacja zdarza się rzadko.

Gdy rak nerki nie jest zaawansowany, nefrektomię można wykonać laparoskopowo (podobnie jak w przypadku operacji otwartej przezotrzewnowo lub zaotrzewnowo).

Do jamy brzusznej przez niewielkie cięcia wprowadza się kamerę i narzędzia chirurgiczne. Przez większe cięcie w podbrzuszu nerkę wyciąga się na zewnątrz.

Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ból pooperacyjny, skrócić pobyt w szpitalu i późniejszą rekonwalescencję, a wyniki onkologiczne są podobne jak w operacji klasycznej.

Coraz częściej raka nerki rozpoznaje się w niskim stadium zaawansowania. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie technik nerkooszczędzających. Gdy guz ma średnicę mniejszą niż 4 cm i nie ma objawów klinicznych, można usunąć guza z marginesem tkanek zamiast całej nerki. Częściowe wycięcie nerki przeprowadza się zazwyczaj jako zabieg otwarty, ale możliwa jest również operacja laparoskopowa. W trakcie operacji naczynia nerkowe są czasowo zamykane, a następnie guz jest usuwany, kontroluje się krwawienie, zamyka układ zbiorczy nerki i w końcu przywraca krążenie.
Niewielkie guzy nerki próbuje się również niszczyć za pomocą fal ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości (HIFU), krioablacji czy termoablacji. Metody są jeszcze w trakcie badań. Sondy wkłuwa się do guza podczas operacji, laparoskopii lub przezskórnie.

Jeśli rak występuje obustronnie, chory ma niewydolną drugą nerkę lub ma jedynie jedną nerkę, wymaga to indywidualnego podejścia, a radykalna nefrektomia jest często niemożliwa.

W leczeniu paliatywnym raka nerki, gdy u chorego występuje masywny krwiomocz, można zastosować selektywną embolizację (zamknięcie) tętnicy nerkowej.
Rak nerki (rak nerkowokomórkowy), mimo że coraz częściej wykrywany we wczesnych stadiach zaawansowania, nadal jest bardzo trudny do wyleczenia.

Jakie przerzuty daje rak nerki?

U około połowy chorych w momencie zdiagnozowania rak nerki jest już pełnoobjawowy. Niepokojące objawy w niektórych przypadkach oznaczają nie tylko raka nerki, ale także przerzuty do innych tkanek i narządów.

Leia também:  Jakie Są Objawy Ciąży U Suki?

Zdarza się także, że do rozpoznania raka nerki dochodzi przypadkowo – przy badaniach profilaktycznych USG, które należy regularnie wykonywać, lub przy innych dolegliwościach, które wymagają takiego badania.

 Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej jest w stanie wykryć guza nerki także na wczesnym etapie jego rozwoju, co daje większe szanse na wyleczenie.

Gdzie mogą się pojawić przerzuty w przypadku raka nerki?

Ten nowotwór złośliwy może wywołać:

 • przerzuty do płuc,
 • przerzuty do węzłów chłonnych,
 • przerzuty do kości,
 • przerzuty do wątroby,
 • przerzuty do nadnerczy,
 • przerzuty do mózgu.

W przypadku wykrycia raka nerki, czyli złośliwego nowotworu wywodzącego się z komórek znajdujących się w nerkach, zajętą nerkę wycina się i bada.

Wyniki badań pozwalają potwierdzić, czy guz miał charakter nowotworowy, a także określić na jakim etapie rozwoju był rak. Trzeba obserwować chorego, czy nie odczuwa dolegliwości ze strony układu kostnego czy nerwowego.

Jeśli takowe występują, przeprowadza się także badania w kierunku przerzutów. Są to badania scyntygraficzne kości czy badania tomograficzne głowy lub płuc.
Niestety, przerzuty w przypadku raka nerki mogą pojawić się po kilku miesiącach, ale także latach.

Bardzo dobra poradnia znajduje się w Onkolmed Lecznica Onkologiczna. W Poradni Nowotworów Układu Moczowego konsultują jedni z najlepszych specjalistów.

W celu umówienia się na konsultację u urologa, onkologa, chirurga  skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała).

W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem.

Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

Rak nerki – przyczyny, objawy, leczenie

Przyczynami zachorowań na raka nerki są czynniki dziedziczne oraz środowiskowe: palenie tytoniu, spaliny, dym, azbest, otyłość oraz kontakt z chemikaliami. Nowotwór może być także następstwem leczenia innych chorób: np. terapii hormonalnej raka prostaty. Sprzyja mu również nabyta torbielowatość nerek, która może się rozwinąć u osób dializowanych.

Objawy raka nerki występują dość późno, gdy choroba jest zaawansowana. Ale pierwszą nieprawidłowością, którą łatwo dostrzec i która wymaga dokładnej diagnostyki jest najczęściej krwiomocz. Może pojawiać się od czasu do czasu lub występować stale.

Razem z rakiem nerki może pojawić się także nadciśnienie tętnicze i niedokrwistość. Przerzuty nowotworowe do kości sygnalizuje wysoki poziom wapnia we krwi, czyli hiperkaclemia.

Często OB jest podwyższone, a poziom białych krwinek w morfologii znacznie podwyższony.

Do klasycznych objawów guza rozwijającego się w obrębie nerek, należy tzw. triada Virchowa, która obejmuje krwiomocz, ból pleców w okolicy lędźwiowej, obecność guza wyczuwalnego przez powłoki brzucha.

Niestety klasyczna triada objawów występuje w mniej niż 5 procentach przypadków i często wiąże się z dużym zaawansowaniem procesu nowotworowego, co stanowi o niepomyślnym rokowaniu dla chorego.

Innymi symptomami mogącymi sugerować rozwój choroby nowotworowej są: spadek masy ciała i brak apetytu, złe samopoczucie i osłabienie, okresowe podniesienie się temperatury ciała i gorączka z towarzyszącymi nocnymi potami, nagły spadek ilości oddawanego moczu, obrzęki nóg oraz żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn, powiększenie węzłów chłonnych wskutek przerzutów.

Jest to objaw lub zespół objawów, który wyprzedza lub towarzyszy rozwojowi nowotworu nerki. Nie są one związane z bezpośrednią aktywnością guza czy powstawaniem przerzutów.

Objawem zespołu paranowotworowego może być ektopowa produkcja hormonów (czyli taka, która występuje poza miejscem ich normalnego wytwarzania). Organizm zaatakowany przez nowotwór może wytwarzać w niewłaściwych miejscach, np.

insulinę, prolaktynę, aldosteron, czy substancję podobną do witaminy D3.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu nieprawidłowości w układzie moczowym i nerkach podstawowym badaniem jest ogólne badanie moczu, a także morfologia oraz biochemiczne badanie krwi. Zanim diagnoza zostanie postawiona konieczne jest również wykonanie USG nerek.

Jeżeli wyniki są niekorzystne dla pacjenta, lekarz wystawia skierowanie na tomografie komputerową jamy brzusznej i miednicy.

Badanie ma nie tylko wykluczyć lub potwierdzić wcześniejsze rozpoznanie, ale także pokazać rozległość, wielkość guza oraz obecność przerzutów.

Przed badaniem pacjent przyjmuje środek kontrastujący, który pozwala zobaczyć nacieki guza do żyły nerkowej oraz żyły głównej dolnej.

Informacje zebrane w czasie tomografii pozwalają także podjąć decyzję o przedoperacyjnym zmniejszeniu guza. Można to zrobić poprzez zablokowanie dopływu krwi do naczyń, którymi guz się odżywia. W języku potocznym mówi się o tej metodzie – głodzenie guza.

Lekarz może też zlecić przeprowadzenie arteriografii nerkowej, czyli kontrastowego badania tętnic nerkowych. Kolejnym badaniem, które pokazuje zmiany w obrębie układu kielichowo-miedniczkowego nerki jest urografia.

Do poszukiwania przerzutów raka nerki do nadnerczy wykorzystuje się rezonans magnetyczny.

Biopsję pierwotnego ogniska nowotworowego wykonuje się rzadko, głównie wtedy, gdy ryzyko zabiegu operacyjnego jest bardzo duże.

Podstawową metodą walki z nowotworem nerki jest wycięcie chorej nerki, czyli nefrektomia.

Wraz z guzem i nerką usuwane są okoliczne węzły chłonne (limfadenektomia) oraz czop nowotworowy w przypadku naciekania i wrastania do żyły nerkowej i żyły głównej dolnej (trombektomia) z możliwością ich rekonstrukcji.

W przypadku niewielkich ognisk nowotworowych na obu nerkach, możliwe jest wykonanie tzw. nefrektomii oszczędzającej. Operacja polega na wycięciu samego guza, z pozostawieniem zdrowej części nerek.

Jednak, w każdym przypadku, przyszłość chorego zależy od tego, czy operacja została wykonana we wczesnym stadium choroby. Gdy są przerzuty (najczęściej do kości, płuc, mózgu, rdzenia kręgowego, wątroby, węzłów chłonnych, nadnerczy czy drugiej nerki), sam zabieg nie wystarcza – potrzebne jest też leczenie farmakologiczne. Klasyczna chemioterapia i radioterapia są nieskuteczne.

Nadzieją dla chorych jest terapia celowana. To kuracja wykorzystująca tzw. przeciwciała monoklonalne i preparaty, które potrafią zlokalizować w organizmie komórki guza, na podstawie specyficznych receptorów obecnych na ich powierzchni.

Dzięki tej metodzie można zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, które zawsze towarzyszą klasycznej chemioterapii.

Poza tym, terapia celowana jest o wiele skuteczniejsza i co najważniejsze oszczędza zdrowe tkanki i układ odpornościowy pacjenta.

Leki stosowane w terapii celowanej potrafią odróżnić zdrową komórkę od chorej. Taka umiejętność posiadają przeciwciała monoklonalne, które jak zdalnie sterowany pocisk, bezbłędnie trafiają do celu lub też stanowią transporter przenoszący amunicję w pobliże zdegenerowanej komórki.

Jeżeli znamy charakterystyczne dla danego nowotworu markery lub znamy receptory występujące na powierzchni komórek nowotworowych leków z grupy terapii celowanej możemy używać, jak klucza. Przedostać się do wnętrza komórki nowotworowej i zniszczyć ją nie czyniąc spustoszenia wokół niej.

Ale nie każdy nowotwór, z powodu braku tych specyficznych receptorów, można leczyć ta metodą.

Zastosowanie terapii celowanej w raku nerki wydłużają średni czas przeżycia o około 44 procent, czyli w przypadku raka nerki nawet o 2-3 lata.

Treści z serwisu medonet.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor.pl, gdzie uzyskasz pomoc online – szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

 • rak nerki
 • nowotwór złośliwy
 • chore nerki
 • objawy nowotworu
 • nowotwór
 • Dbaj o nerki. Jakie funkcje pełnią nerki i jak je chronić? Nerki to niezwykle ważny dla ludzkiego organizmu narząd parzysty, którego głównym zadaniem jest regulacja gospodarki wodnej. Usuwanie z organizmu wody i…
 • “Mąż oddał mi nerkę. Dzięki temu odzyskałam życie” “W mojej głowie układał się najgorszy scenariusz – że umrę na stole. Do tego myśl: jeżeli jeszcze mężowi coś się stanie, kto wychowa nasze dziecko? Jednak on nie…
 • Piasek w nerkach – czym grozi? Ból potrafi być trudny do zniesienia [WYJAŚNIAMY] Piasek w nerkach to potoczna nazwa złogów, które odkładają się w nerkach, przede wszystkim w miedniczce nerkowej i moczowodach. Piasek w nerkach prowadzi do…
 • Urolog apeluje: zróbcie to badanie. Nie boli i zajmuje tylko kilka minut Urolog dr Michał Małek zwraca się z ważnym apelem do lekarzy i pacjentów: pamiętajcie o nerkach. To ważne organy, o których nie myślimy do czasu, aż pojawią się…
 • Pięć najgorszych chorób nerek Zdaniem ekspertów na choroby nerek cierpi 4,2 mln Polaków, z czego 95 proc. o tym nie wie. Większość chorych umiera przedwcześnie, nie doczekawszy dializoterapii…
 • Siedem produktów, które najbardziej szkodzą naszym nerkom Kształtem przypominają ziarno fasoli, a wielkością zbliżone są do pięści. Są naszą stacją filtrującą i regulatorem organizmu. Duży wpływ na ich pracę ma to, co… Zuzanna Opolska
 • Wyszedł z więzienia, żeby oddać matce nerkę. Podwójny zabójca ukrywał się siedem lat Dzięki policyjnej współpracy sieci ENFAST funkcjonariusze z Biura Kryminalnego KGP wspólnie z norweskimi policjantami zatrzymali w Norwegii ukrywającego się od… PAP
 • “Cichy i podstępny zabójca”, który niszczy nasze zdrowie. Jak rozpoznać niewydolność nerek? [WYJAŚNIAMY] Ponad 4,5 mln dorosłych Polaków żyje z chorobami nerek. Nawet 90 proc. spośród nich nie ma pojęcia o rozwoju choroby i przez 20-30 lat żyje w tym stanie w… Aleksandra Miłosz
 • Przeszczep nerki lepszy niż dializa? Specjaliści o żywym dawstwie nerki Przeszczepienie nerki, jak pokazują badania, dwukrotnie wydłuża życie pacjentów w porównaniu z dializą, a co więcej zapewnia także lepszą jakoś życia. Niestety,…
 • Niewydolność nerek – cicha epidemia, o której się nie mówi [WYJAŚNIAMY] – Niewydolność nerek jest chorobą cywilizacyjną, częstszą niż cukrzyca – alarmuje prof. Ryszard Gellert z Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum… Sylwia Stachura
Leia também:  Choroby płuc – rodzaje, objawy, diagnoza, leczenie

Rak nerki – przyczyny, objawy, leczenie

Rak nerki powstaje, gdy prawidłowe komórki w nerce zmieniają się w komórki nieprawidłowe i rozrastają się w sposób niekontrolowany. Najczęstszą postacią raka nerki u dorosłych jest rak nerkowokomórkowy (RCC), stanowi około 80-85% guzów nerki. Raki powstające w miedniczce nerkowej, stanowią około 8%, podczas gdy inne, rzadkie guzy, stanowią resztę.

Gdzie i kto najczęściej choruje na raka nerki?

Częstość występowania raka nerki różni się znacznie w zależności od regionu, przy czym najwyższe wskaźniki obserwuje się w Czechach i Ameryce Północnej. W 2018 roku odnotowano ponad 400 tysięcy nowych przypadków raka nerki na całym świecie. Występuje on 2 razy częściej u mężczyzn, a średni wiek chorego w momencie rozpoznania wynosi 64 lata.

Co zwiększa ryzyko raka nerki?

Wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nabyte torbiele nerek, dializoterapia, leki przeciwbólowe, ekspozycja zawodowa na związki toksyczne, takie jak kadm, azbest i produkty uboczne ropy naftowej, określone czynniki genetyczne.

Rak nerki – objawy

W początkowym etapie rozwoju raka nerki, kiedy jego wymiary są nieduże, nie występują żadne objawy. Kiedy guz wzrasta i zaczyna rozprzestrzeniać się poza nerkę, mogą występować:

 • krew w moczu,
 • ból po jednej lub obu stronach dolnej części pleców, tj. w okolicach lędźwiowych,
 • guz wyczuwalny w przez powłoki brzuszne lub z boku pleców.
 • utrata wagi.

Jeśli masz takie objawy, powinieneś zostać zbadany przez lekarza.

Zapamiętaj – rak nerki zazwyczaj nie daje widocznych objawów, zwłaszcza we wczesnych stadiach. W rezultacie rak może nie zostać wykryty dopóki nie będzie zaawansowany.

Rak nerki – jak się wykrywa?

Najczęściej przypadkowo, podczas badań obrazowych jamy brzusznej takich jak: USG, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Większość ludzi dowiaduje się, że ma raka nerki po przeprowadzeniu badania obrazowego w związku z niepowiązanymi objawami. Na przykład zlecone z powodu bólu brzucha USG może uwidocznić guza w nerce.

W przeciwieństwie do innych nowotworów, biopsja nie zawsze jest potrzebna, aby mieć pewność co do rozpoznania raka nerki. Diagnoza może być postawiona na podstawie wyglądu guza w obrazie tomografii komputerowej. Później jest ona potwierdzana, gdy guz lub cała nerka są usuwane podczas operacji.

Kiedy rak zostanie zdiagnozowany, kolejnym krokiem jest określenie jego stadium. Stopień zaawansowania nowotworu określa się na podstawie jego rozmiaru, agresywności i rozprzestrzeniania się, np.

do pobliskich węzłów chłonnych, naczyń krwionośnych lub tkanki otaczającej nerkę.

Określenie stopnia zaawansowania nowotworu pomaga ukierunkować leczenie i może pomóc przewidzieć długoterminowe perspektywy.

Stopnie zaawansowania raka nerki wahają się od I, co oznacza, że guz jest mniejszy niż 7 cm i nie rozprzestrzenił się poza nerkę, do stopnia IV, co oznacza, że guz rozprzestrzenił się poza zewnętrzne warstwy nerki lub do węzłów chłonnych czy innych narządów.

Raka nerki – leczenie

Właściwe leczenie będzie w dużej mierze zależało od stadium zaawansowania nowotworu. Osoby z rakiem nerki często poddawane są jednej lub obu z następujących metod leczenia:

 • operacja – kiedy rak jest ograniczony do nerki, zwykle leczy się go operacyjnie, mając na celu usunięcie całego guza. Może to obejmować usunięcie całej nerki lub jej części. Decyzja o tym, jaki fragment narządu należy usunąć zależy od różnych czynników, w tym od tego, jak dobrze funkcjonuje druga nerka i jak duży jest guz. Jeśli masz wiele guzów lub Twój guz jest duży lub zlokalizowany centralnie w obrębie nerki, może być konieczne całkowite usunięcie nerki, zwłaszcza jeśli Twoja druga nerka pracuje normalnie. “Nefrektomia radykalna” to termin medyczny oznaczający operację usunięcia całej nerki wraz z otaczającymi ją tkankami. Większość ludzi może normalnie żyć mając tylko jedną nerkę. W innych sytuacjach lub jeśli Twoje nerki nie pracują prawidłowo, lepszym rozwiązaniem może być usunięcie części nerki. W niektórych przypadkach operacja może pomóc nawet wtedy, gdy nowotwór rozprzestrzenił się już do innych narządów, np. wątroby;
 • leczenie farmakologiczne – w leczeniu raka nerki można również stosować różne leki, zwłaszcza jeśli nie można go usunąć lub jeśli istnieją dowody na to, że doszło do jego rozprzestrzenienia. Może to obejmować:

1.Terapię celowaną lekami, które blokują określone naczynia krwionośne lub białka w organizmie biorące udział we wzroście nowotworu.

2. Immunoterapię – jest to termin w odniesieniu do leków, które współpracują z układem odpornościowym w celu zahamowania wzrostu nowotworu.

Niektóre z tych leków są dostępne w postaci tabletek, podczas gdy inne są podawane dożylnie

Co dzieje się po leczeniu raka nerki?

Po leczeniu będziesz co jakiś czas poddawany badaniom kontrolnym, aby sprawdzić, czy rak nie powrócił. Badania kontrolne obejmują konsultację lekarską, badania laboratoryjne i obrazowe. W zależności od stopnia zaawansowania raka, badania te są zalecane co 6 do 12 miesięcy przez co najmniej pięć lat.

Jeśli rak powróci lub się rozprzestrzeni, możesz być poddany kolejnej operacji lub leczeniu farmakologicznemu.

Co jeszcze powinienem zrobić?

Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza dotyczących diagnostyki i leczenia. Ważne jest również, aby porozmawiać z lekarzem o wszelkich skutkach ubocznych lub problemach, które wystąpią podczas leczenia.

Leczenie raka nerki wiąże się z dokonywaniem wielu wyborów, takich jak rodzaj operacji lub lek, który należy przyjmować. Zawsze informuj swoich lekarzy i pielęgniarki o swoich odczuciach dotyczących danego leczenia. Za każdym razem, gdy proponuje Ci się leczenie, zapytaj:

 • Jakie są korzyści z tego leczenia? Czy może ono pomóc mi żyć dłużej?
 • Czy zmniejszy ono lub zapobiegnie objawom?
 • Jakie są minusy tego leczenia?
 • Czy są inne opcje oprócz tego leczenia?
 • Co się stanie, jeśli nie podejmę tego leczenia?

Życzymy zdrowia!

Autor: Marta Serwańska-Świętek, Z-ca Dyrektora Medycznego DaVita

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*