Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn. Jego objawy przypominają dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego, jednak w zdecydowanej większości przypadków jest on wykrywany w stadium bezobjawowym. Wówczas rokowanie raka prostaty jest bardzo dobre.

Prostata, czyli gruczoł krokowy, jest narządem należącym do układu płciowego mężczyzny. Produkuje on wydzielinę (mętną, o białym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu), która jest nośnikiem dla plemników. Znajduje się w miednicy mniejszej, pod pęcherzem moczowym. Przez prostatę przebiega cewka moczowa, dlatego jednym z objawów raka gruczołu krokowego są problemy z oddawaniem moczu.

Co to jest rak prostaty?

Rak prostaty jest nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, zajmującym drugie miejsce na liście zachorowalności u mężczyzn. Każdego roku rozpoznaje się ponad milion nowych przypadków. Podział nowotworów ze względu na budowę histopatologiczną wygląda następująco (klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia):

 • nowotwory pochodzenia nabłonkowego (rak gruczołowy zrazikowy, rak gruczołowy przewodowy, nowotwór urotelialny, nowotwór płaskonabłonkowy, nowotwór podstawnonabłonkowy),
 • nowotwory neuroendokrynne (rak drobnokomórkowy, rakowiak, przyzwojak, nerwiak zarodkowy),
 • nowotwory zrębu gruczołu krokowego,
 • nowotwory mezenchymalne.

Przyczyny raka prostaty

Przyczyny raka prostaty nie zostały do końca poznane. Dużą rolę w rozwoju choroby przypisuje się czynnikom genetycznym (mutacja w genie BRCA2) oraz środowiskowym. Na wystąpienie nowotworu prostaty są szczególnie narażeni mężczyźni, którzy:

 • są w podeszłym wieku (najwięcej przypadków występuje po 65. roku życia),
 • mieli krewnego z takim samym nowotworem,
 • dostarczają duże ilości wapnia z pożywieniem,
 • są otyli,
 • palą papierosy,
 • mają wysoki poziom testosteronu.

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty przez długi czas mogą w ogóle nie występować. Mimo to większość (ponad 75%) przypadków jest wykrywana właśnie w tym stadium, dzięki powszechnym badaniom stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA).

Testy polegają na pobraniu krwi z żyły łokciowej. Objawy raka prostaty pojawiają się, gdy guz się powiększa. Na początku są one podobne do dolegliwości, które występują przy rozroście gruczołu krokowego.

Mężczyzna zauważa u siebie:

 • ból podczas oddawania moczu,
 • uczucie parcia na mocz,
 • częste oddawanie moczu (zwłaszcza w nocy),
 • uczucie nieopróżnionego pęcherza po oddaniu moczu,
 • pieczenie w okolicy cewki moczowej,
 • krwinkomocz,
 • trudności w rozpoczęciu oddawania moczu,
 • wąski strumień moczu.

Objawy raka prostaty nasilają się wraz z postępem choroby. W bardziej zaawansowanych stadiach występują także bóle krocza i podbrzusza, utrata masy ciała, zatrzymanie moczu oraz trudności z osiągnięciem wzwodu. Gdy pojawią się przerzuty raka prostaty, dolegliwości dotyczą zajętych narządów (np. w przypadku kości są to patologiczne złamania i bóle kostne).

Zobacz też: Koronawirus u pacjentów okologicznych – co trzeba wiedzieć? 

Leczenie raka prostaty

Leczenie raka prostaty zależy od jego rodzaju i stopnia zaawansowania, a także wieku i stanu ogólnego chorego. Pod uwagę bierze się także wpływ terapii na jakość życia. Istnieje kilka możliwości:

 • zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu gruczołu krokowego,
 • radioterapia,
 • hormonoterapia,
 • chemioterapia.

U części chorych nie jest podejmowane żadne leczenie raka prostaty, a jedynie obserwacja poprzez regularne badania (zwłaszcza oznaczanie stężenia PSA). Terapię rozpoczyna się, gdy zostanie odnotowany postęp choroby.

Rak prostaty a rokowanie

Rokowanie raka prostaty w przypadku choroby rozpoznanej na etapie bezobjawowym jest bardzo dobre. Ulega pogorszeniu u osób z nowotworem zaawansowanym, który jest rozsiany do innych narządów. Przerzuty raka prostaty dotyczą najczęściej płuc, kości (szczególnie kręgosłupa, kości udowych, żeber, miednicy i czaszki) oraz węzłów chłonnych.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Ubezpiecz się na wypadek raka

Zyskaj dostęp do  profilaktyki i szybkiej diagnostyki, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie oraz zapewnij sobie pieniądze na ewentualne leczenie (nawet do 900 tys. zł).
 

Dowiedz się więcej

Profilaktyka raka prostaty

Profilaktyka raka prostaty obejmuje kilka elementów. Przede wszystkim konieczna jest zmiana stylu życia w celu wyeliminowania czynników ryzyka zachorowania.

Zaleca się zmodyfikować dietę, włączyć aktywność fizyczną do codziennego planu dnia, utrzymywać prawidłową masę ciała, a także zrezygnować z nałogów. Ponadto, jeżeli znajdujesz się w grupie ryzyka, powinieneś regularnie wykonywać badania przesiewowe.

Pozwoli to na wczesne wykrycie choroby, a tym samym zwiększy szansę na jej wyleczenie.

Niestety, mimo najlepszych starań nie zawsze udaje się uchronić przed zachorowaniem na raka.

Możesz jednak zapewnić sobie wsparcie finansowe i pomoc w chorobie, wybierając ubezpieczenie na wypadek nowotworu.

Dzięki niemu otrzymasz dodatkowe środki pieniężne na diagnostykę i leczenie, a także naszą pomoc assistance w codziennym życiu, abyś mógł w pełni skupić się na walce z chorobą i powrocie do pełni sił.
 

Tagi:
#choroby cywilizacyjne
#nowotwory
#zdrowie

Rak prostaty – objawy, leczenie, rokowania

Rak prostaty (rak stercza, rak gruczołu krokowego) zajmuje u mężczyzn drugie miejsce w zestawieniu zapadalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych.

Liczba diagnozowanych chorych z rakiem prostaty rośnie w większości rozwiniętych krajów świata, głównie w wyniku upowszechnienia się oznaczania stężenia markera nowotworowego PSA w surowicy u osób bez klinicznych objawów raka prostaty (tzw.

skrining), dzięki większej świadomości zdrowotnej oraz wydłużaniu się długości życia mężczyzn. W Polsce zachorowania na raka gruczołu krokowego podwoiły się w ciągu ostatnich 10 lat.

23 czerwca przypada Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Z tej okazji, w poniższym artykule przygotowanym we współpracy z ekspertami z zakresu uroonkologii zawarto aktualne informacje na temat objawów raka prostaty, standardów leczenia oraz rokowania w chorobie.

Rak prostaty – objawy

Kluczową rolę we wczesnym wykryciu raka gruczołu krokowego odgrywa znajomość niepokojących symptomów i potencjalnych objawów raka prostaty, których wystąpienie powinno stanowić sygnał do pilnej konsultacji z lekarzem – urologiem.

U niektórych chorych występują dolegliwości i pewne niepokojące symptomy ze strony dolnych dróg moczowych, będące raczej następstwem współistnienia łagodnego rozrostu stercza. Niekiedy pierwszym objawem raka prostaty w stadium uogólnionym są bóle kostne wywołane przez przerzuty guza nowotworowego.

Rak prostaty w zdecydowanej większości przypadków (>75%) zostaje rozpoznany we wczesnym stadium rozwoju. Na tym etapie nowotwór nie wywołuje specyficznych objawów klinicznych lub może być mylony z inną chorobą.

Najczęstszym objawem raka prostaty są trudności w oddawaniu moczu oraz częstomocz. Każdy mężczyzna z takimi objawami powinien być zbadany przez urologa.

Zdarza się, że rosnący guz nie powoduje wymienionych objawów raka prostaty, a na rozpoznanie naprowadzają symptomy związane z naciekiem okolicznych tkanek lub przerzutami raka do kości (bóle, złamania patologiczne, niedokrwistość) i węzłów chłonnych biodrowych.

Wczesne objawy raka gruczołu krokowego

Na wczesnym etapie rozwoju nowotworu prostaty, ze względu na to, że gruczolakoraki rozwijają się zwykle w tylnej części strefy obwodowej gruczołu, alarmowe objawy raka prostaty zwykle nie występują.

U mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego pojawiają się dolegliwości powodowane przeszkodą podpęcherzową, które są zupełnie niezależne od rozwijającej się choroby nowotworowej.

Najczęstszymi objawami jakie daje rak prostaty zaawansowany miejscowo są skutki przeszkody podpęcherzowej. U niewielu chorych pojawia się krwiomocz, zakażenia dróg moczowych oraz nasilone dolegliwości związane z mikcją wtórne do przeszkody podpęcherzowej.

Symptomy raka prostaty

Rzadko u chorych z masywnym zajęciem węzłów chłonnych pojawiają się obrzęki kończyn dolnych. U mężczyzn z przerzutami do kości często występują takie objawy raka prostaty jak: dolegliwości bólowe, rzadziej osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych lub objawy raka prostaty związane z porażeniem spowodowanym kompresją rdzenia kręgowego.

Przerzuty raka prostaty w kościach zwykle występują w kręgosłupie, żebrach, kościach miednicy i czaszki oraz w nasadach kości długich. Objawem zaawansowanego raka prostaty może być w takiej sytuacji silny ból.

ZOBACZ: NAJCZĘSTSZE OBJAWY NOWOTWORÓW

Jak wykryć raka prostaty?

Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania groźnej choroby jaką jest rak prostaty ma określenie stężenia PSA w surowicy, aczkolwiek należy podkreślić, że marker ten nie jest swoisty dla raka gruczołu krokowego – jego stężenie wzrasta także w następstwie rozrostu łagodnego oraz zapalenia stercza. Podwyższone stężenie markera nowotworowego PSA w surowicy osoby z podejrzeniem raka, nie może być traktowane jako jednoznaczny objaw raka prostaty.

Za normę przyjęto następujące wartości PSA w zależności od wieku: 2,5 ng/ml do 49 roku życia, 3,7 ng/ml do 54 roku życia, 4,0 ng/ml do 59 rż, 5,4 ng/ml do 64 rż. i 6,6 ng/ml do 74 roku życia.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, istnieją kontrowersje czy skrining raka prostaty oparty na PSA i badaniu per rectum oraz leczenie wcześnie wykrytych nowotworów gruczołu krokowego ma wpływ na zmniejszenie umieralności i wydłużenie czasu życia pacjentów.

Narodowy Instytut Raka w USA uważa, że nie udowodniono wpływu badań przesiewowych PSA na zmniejszenie umieralności z powodu tak podstępnej choroby jaką jest rak prostaty. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) zaleca, aby zasadność oznaczania PSA omawiać indywidualnie z mężczyznami, których przewidywany czas przeżycia wynosi 10 lat.

Rak gruczołu krokowego – diagnostyka

U części chorych raka gruczołu krokowego można wykryć na podstawie badania palcem przez odbytnicę. Wartość diagnostyczna tego badania jest jednak ograniczona i zależy od doświadczenia badającego.

Wskazane jest wykonanie ultrasonografii przezbrzusznej (TAUS), oceniającej układ moczowy oraz ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) sondą wysokiej czułości pozwalającą wykryć niepalpacyjne ogniska raka prostaty.

Ultrasonografia przezodbytnicza pozwala uwidocznić granicę i strukturę wewnętrzną gruczołu krokowego. Nieprawidłowy wynik TRUS stwierdza się u około 20% chorych na raka prostaty.

Badanie TRUS jest najbardziej dostępnym i powszechnym narzędziem służącym do bezpośredniego obrazowania stercza.

Tomografia komputerowa w diagnostyce raka prostaty

W niektórych przypadkach zaleca się przeprowadzenie badań oceniających miejscowe zaawansowanie kliniczne nowotworu stercza oraz – z wyjątkiem nowotworów o małym ryzyku rozsiewu – obecność przerzutów raka prostaty (tomografia komputerowa miednicy, RTG klatki piersiowej, scyntygrafia kośćca, pozytonowa tomografia emisyjna).

Leia também:  Como calcular metros lineares: 10 passos (com imagens)

Najczęściej stosowaną metodą oceny występowania przerzutów kostnych w przypadku podejrzenia diagnozy rak prostaty jest scyntygrafia układu kostnego. U chorych ze stężeniem PSA poniżej 20 ng/ml nie ma generalnie wskazań do wykonania scyntygrafii kości. Wartościową alternatywą dla scyntygrafii pozostaje obrazowanie za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

Rezonans magnetyczny w kierunku raka prostaty

Badaniem obrazowym przydatnym w przypadkach nowotworu miejscowo zaawansowanego jest wieloparametryczne badanie rezonansu magnetycznego (mpMR).

W badaniu oprócz klasycznej morfologii radiologicznej ocenia się metabolizm, perfuzję tkankową oraz dyfuzję wody.

Badanie mpMR wykorzystuje się zarówno w diagnostyce zmian pierwotnych w celu ustalenia stopnia zaawansowania guza prostaty oraz w diagnostyce miejscowych nawrotów raka gruczołu krokowego.

Biopsja raka prostaty

Szczegółowe rozpoznanie raka gruczołu krokowego określa się najczęściej na podstawie badania histopatologicznego materiału pobranego podczas przezodbytniczej biopsji raka prostaty wykonanej pod kontrolą badania ultrasonograficznego TRUS. Nowością na tym polu jest tzw. biopsja fuzyjna prostaty pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Biopsja fuzyjna zwiększa wykrywalność raka gruczołu krokowego oraz ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Leczenie raka prostaty

Wybór optymalnej terapii oraz zalecanego leczenia w przypadku diagnozy: rak prostaty – zależy przede wszystkim od interpretacji wyników wspomnianych wcześniej badań diagnostycznych, stopnia zaawansowania raka prostaty, charakterystyki patomorfologicznej guza, oceny stopnia stężenia markera PSA w surowicy, objawów raka prostaty, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Biorąc pod uwagę różnice w biologii raka gruczołu krokowego, decyzje o leczeniu raka prostaty podejmuje się uwzględniając przewidywany czas przeżycia oraz czynniki pozwalające zaliczyć nowotwór do jednej z trzech grup: rak prostaty z niskim ryzykiem, rak gruczołu krokowego pośredniego ryzyka, rak stercza z wysokim ryzykiem.

Rak stercza – aktywna obserwacja

W przypadku raków stercza o niskim ryzyku można przyjać postawę tzw. aktywnego obserwowania. Natychmiastowe leczenie radykalne raka prostaty tej grupy chorych może nie tylko nie wydłużać ich życia, ale obarczone jest ryzykiem powikłań. Leczenie przeciwnowotworowe podejmuje się, gdy lekarz stwierdzi progresję choroby.

Leczenie chirurgiczne raka prostaty

Radykalne leczenie chirurgiczne raka prostaty ma zastosowanie u pacjentów z guzem ograniczonym do stercza. Zabiegi chirurgiczne stosowane w przypadku raka stercza to prostatektomia radykalna, otwarta z dostępu załonowego lub laparoskopowe usunięcie gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi oraz węzłami chłonnymi.

W przypadku zabiegów chirurgicznych możliwe jest wykonanie operacji raka prostaty przy użyciu robota (system da Vinci). Zastosowanie systemy da Vinci pozwala na większą precyzję wykonywanego zabiegu oraz ogranicza skutki uboczne operacji.

Raka prostaty – leczenie napromienianiem

Radioterapia wraz z chirurgią onkologiczną jest podstawową metodą leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

Leczenie napromienianiem (teleradioterapia i brachyterapia raka prostaty) stosuje się u chorych na raka gruczołu krokowego o zaawansowaniu cT1-T3 N0 M0 i w wybranych przypadkach u pacjentów z T4 ora N(+). Zastosowanie  w leczeniu raka prostaty znajduje m.in. robot CyberKnife.

Technologia polegająca na zastosowaniu skupionej wiązki fal uderzeniowych o wysokim natężeniu (HIFU) znajduje zastosowanie w leczeniu nowotworu ograniczonego do gruczołu krokowego. Procedura HIFU nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Hormonoterapia w leczeniu raka gruczołu krokowego

Ważną metodą leczenia zachowawczego w przypadku choroby zaawansowanej jest terapia hormonalna raka prostaty, która polega na eliminowaniu androgenów endogennych lub blokowaniu receptorów androgenowych w komórkach raka.

Hormonoterapia raka gruczołu krokowego jest leczeniem pierwszego rzutu u pacjentów niekwalifikujących się do leczenia radykalnego. W takim przypadku zastosowanie hormonoterapii pozwala na opóźnienie progresji choroby, zapobiega ciężkim powikłaniom oraz łagodzi objawy towarzyszące postępującej chorobie jaką jest rak prostaty.

W przypadku wystąpienia zjawiska hormonooporności stosuje się najczęściej chemioterapię paliatywną.

Rak prostaty rokowania

Wyniki leczenia chorych na raka prostaty w Polsce odbiegają niekorzystnie od osiąganych w krajach Europy Zachodniej. Mimo takiego stanu rzeczy, należy podkreślić, iż rokowania w raku prostaty są generalnie dość dobre.

Według aktualnych danych odsetek 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem prostaty wynosi w Polsce około 67%, a w krajach Unii Europejskiej 83%.

Rokowania raka prostaty zależą od wielu czynników, począwszy od stopnia zaawansowania choroby i etapu na którym została zdiagnozowana, od skuteczności i właściwego doboru zastosowanej terapii, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Rokowania w raku prostaty mają związek z wskaźnikiem Gleasona. U pacjentów z niskim wskaźnikiem (2-4) rokowanie w raku gruczołu krokowego jest dobre. Wskaźnik Gleasona 7 lub więcej jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Wskaźnik 5 lub 6 uznaje się za pośredni.

Jak podkreślają eksperci podstawą do planowania leczenia oraz określenia rokowania w raku prostaty jest ustalenie stadium zaawansowania choroby. Przyjmuje się, że istnieją trzy grupy pacjentów mających odmienne rokowania:

 • nowotwór ograniczony do gruczołu krokowego
 • rak prostaty ograniczony do miednicy
 • rak rozsiany – najgorsze rokowania

 
źródła: gladiator-prostata.pl, www.ecz-otwock.pl, www.pturol.org.pl

Problemy z prostatą – przyczyny, objawy i leczenie

Choroby prostaty często są późno diagnozowane, ponieważ mężczyźni przywiązują mniejszą wagę do badań profilaktycznych, rzadziej też zgłaszają się do lekarza. Ponadto samo badanie prostaty wywołuje u wielu z nich negatywne skojarzenia i powoduje, że na samą myśl o zapisaniu się na wizytę do specjalisty odczuwają oni skrępowanie.

Tymczasem problemy z prostatą nie tylko utrudniają codzienne funkcjonowanie, w tym oddawanie moczu, ale też mogą stanowić pierwsze objawy znacznie poważniejszego schorzenia, np. raka gruczołu krokowego. To, z jaką chorobą mamy do czynienia, jest w stanie ocenić tylko lekarz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i dokładnego badania.

Jakie objawy najczęściej dają problemy z prostatą?

Co to jest gruczoł krokowy – prostata?

Gruczoł krokowy, znany też jako prostata, wchodzi w skład męskiego układu rozrodczego. Odgrywa kluczową rolę w produkcji substancji, które są obecne w spermie. Choć mogłoby się wydawać, że prostata sama w sobie jest jednostką chorobową, to w rzeczywistości występuje ona u każdego mężczyzny.

Problem zaczyna się wówczas, gdy gruczoł ten ulega powiększeniu. Z przypadłością tą najczęściej zmagają się mężczyźni po 50. roku życia. U młodszych problemy z prostatą występują dużo rzadziej. Gruczoł krokowy ma postać spłaszczonego stożka, ze względu na swoją budowę bywa porównywany do kasztana.

Prostata występuje w bliskim sąsiedztwie krocza, czyli poniżej pęcherza moczowego zlokalizowanego na terenie miednicy mniejszej. Znajduje się tuż przy pęcherzu moczowym, dlatego też jej przerost manifestuje się problemami z mikcją, czyli oddawaniem moczu. Tym, co budzi niepokój u wielu mężczyzn, jest badanie per rectum.

Przeprowadza się je dlatego, iż tylna część gruczołu krokowego przylega do ściany odbytu.

Jakie funkcje ma prostata?

Gruczoł krokowy produkuje wydzielinę, która stanowi 20% spermy. Ma ona charakterystyczny biały odcień i specyficzny zapach.

Wydzielina produkowana przez prostatę stanowi zawiesinę dla plemników, która ma za zadanie ułatwić im przemieszczanie się. Ponadto dostarcza męskim komórkom rozrodczym niezbędnych lipidów i enzymów.

To właśnie wydzielina z gruczołu krokowego odpowiada za odczyn spermy.

Gruczolak prostaty – przyczyny, objawy, leczenie

Przyczyny chorób prostaty

W przypadku raka gruczołu krokowego kluczową rolę odgrywa wiek pacjenta. Na ten nowotwór rzadko zapadają młodzi mężczyźni, ryzyko jednak gwałtownie wzrasta po osiągnięciu 50. roku życia. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż u panów po 70. roku życia ryzyko wystąpienia raka stercza wynosi aż 50%.

Zauważono, iż u niektórych mężczyzn występują predyspozycje genetyczne. Jeśli krewny pierwszego stopnia chorował na raka gruczołu krokowego, ryzyko jego wystąpienia wzrasta aż dwukrotnie. Także prowadzenie niezdrowego stylu życia może przyczynić się do problemów z prostatą.

Szczególnie niewskazane są:

 • złe nawyki żywieniowe;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu.

Przerost prostaty – objawy

Dlaczego wczesna diagnostyka problemów z prostatą jest ważna? Tylko ona może wykryć niekorzystne zmiany w początkowym stadium choroby, co zwiększa szanse na ich wyleczenie i przeżycie.

Dlatego jeśli dostrzeżesz u siebie niepokojące objawy przerostu prostaty, natychmiast zgłoś się do lekarza. Tylko on może ocenić, czy cierpisz na infekcję bakteryjną, czy na znacznie poważniejszą chorobę, która wymaga wdrożenia specjalistycznego leczenia.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż szczególny niepokój powinny wzbudzić nieprawidłowości w oddawaniu moczu takie jak:

 • zbyt częste oddawanie moczu;
 • obecność krwi w moczu;
 • ból podczas mikcji;
 • uczucie parcia na pęcherz;
 • słaby, przerywany strumień moczu;
 • problemy z erekcją;
 • ból i pieczenie podczas mikcji;
 • niezdolność do oddawania moczu.

Także krew obecna w spermie powinna skłonić mężczyznę do jak najszybszego odwiedzenia gabinetu lekarza.

Diagnostyka nowotworu prostaty

Mężczyzna, który dostrzeże u siebie niepokojące objawy (powyżej zostały szczegółowo omówione), powinien zgłosić się do urologa. Ten najpierw przeprowadzi szczegółowy wywiad, a następnie wykona badanie per rectum. Jest ono całkowicie bezbolesne, aczkolwiek wiąże się z przekroczeniem pewnej granicy intymności.

Lekarz po założeniu rękawiczki jednorazowej umieszcza palce w odbycie po to, aby zbadać palpacyjnie, czyli za pomocą palców, czy gruczoł krokowy nie uległ powiększeniu.

Wszelkie zmiany anatomiczne powinny skłonić urologa do skierowania na biopsję fuzyjną, która pozwala w niezwykle precyzyjny sposób określić, czy mamy do czynienia z nowotworem prostaty. Kolejną kluczową metodą diagnostyczną jest badanie PSA.

Ma ono na celu określenie stężenia białek produkowanych przez komórki nabłonkowe gruczołu krokowego we krwi pacjenta. Wysoki poziom PSA może, ale nie musi świadczyć o raku prostaty.

Bardzo często stężenie białek produkowanych przez komórki nabłonkowe stercza jest podwyższone przez infekcje bakteryjne pęcherza, stosowanie niektórych leków lub intensywną aktywność fizyczną. W związku z tym pacjent nigdy nie powinien samodzielnie interpretować uzyskanych wyników laboratoryjnych, lecz zgłosić się z nimi do urologa. Tylko on może ocenić, z jaką jednostką chorobową ma do czynienia.

Leia também:  Czynniki ryzyka raka płuc

Leki na problemy z prostatą bez recepty

Przerost prostaty to problem, z którym boryka się wielu starszych mężczyzn. Wynika on ze zmian hormonalnych, jakie zachodzą w organizmie mężczyzny.

Przerośnięty gruczoł krokowy bardzo często utrudnia codzienne funkcjonowanie, ponieważ uciska na cewkę moczową, co wpływa niekorzystnie na mikcję, czyli proces oddawania moczu. Problem pozostawiony sam w sobie ulega nasileniu, co powoduje jeszcze większy dyskomfort w życiu mężczyzny.

Wszelkie problemy z prostatą powinny być konsultowane z urologiem. Czasem jednak zdarza się, że na wizytę musimy zaczekać kilka dni lub tygodni.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam leki na problemy z prostatą bez recepty takie jak Prostamol Uno, Doppelherz aktiv Na prostatę Forte i Olimp Prostatan. Bardzo często zawierają one cenne składniki roślinne, które przynoszą ulgę mężczyznom dotkniętym problemami z prostatą.

Profilaktyka chorób prostaty

W profilaktyce chorób prostaty kładzie się szczególny nacisk na kilka aspektów, należą do nich:

 • ograniczenie spożycia mięsa i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, gdyż stanowią one bogate źródło nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu przyczyniających się do uszkodzenia komórek prostaty. Ich nadmiar w diecie prowadzi do miażdżycy, która z kolei może spowodować przerost stercza;
 • zdrowa dieta obfitująca w nienasycone kwasy tłuszczowe, które znajdziemy w orzechach, siemieniu lnianym, kukurydzy i słoneczniku. Do codziennego menu należy włączyć także produkty bogate w witaminę E, cynk, selen, witaminę C i beta-karoteny. We wspomniane składniki obfitują owoce i warzywa (pietruszka, dynia, marchewka, maliny, borówki etc.);
 • ograniczenie spożycia alkoholu, który przyczynia się do zwiększonej produkcji prolaktyny powodującej gruczolaka stercza;
 • rzucenie papierosów;
 • regularna aktywność fizyczna, w tym dłuższe spacery i jazda na rowerze.

Inne choroby prostaty

Rak prostaty nie jest jedynym schorzeniem, które daje obraz kliniczny w postaci przerostu gruczołu krokowego i podwyższonego poziomu PSA we krwi. Szacuje się, że 2/3 mężczyzn skarżących się na problemy z prostatą, w rzeczywistości zmaga się z zapaleniem prostaty.

Schorzenie to może pojawić się w każdym wieku, także u młodych panów, ponieważ jego podłoże ma charakter infekcji. Za zapalenie prostaty na ogół odpowiadają mikroorganizmy chorobotwórcze, które wnikają do gruczołu krokowego pomimo obecności torebki o funkcji ochronnej.

Bakterie przedostają się tam wraz z krwią lub namnażają się w moczu.

Zapalenie gruczołu krokowego może mieć związek z bakteriami, które przedostały się do organizmu mężczyzny podczas niezabezpieczonego stosunku seksualnego. Szczególnie niebezpieczna jest dwoinka rzeżączki. Warto podkreślić, iż zapalenie prostaty nie zawsze ma charakter bakteryjny. Czasem stoją za nim drożdżaki.

Za zapalenie gruczołu krokowego może też odpowiadać zastój wydzieliny, która stanowi element składowy spermy. Gdy do wytrysku dochodzi zbyt rzadko lub zawiesina jest wytwarzana w nadmiernej ilości, może pojawić się stan zapalny, a wraz z nim przerost stercza.

Mały gruczoł, duży męski problem

20 września Europejski Dzień Prostaty. Prostata to mały gruczoł w miednicy, występujący tylko u mężczyzn. Jej prawidłowa wielkość to 4 x 3,5 x 3,5 cm. Znajduje się między penisem a pęcherzem i otacza cewkę moczową.

Główną funkcją prostaty jest wytwarzanie gęstego, białego płynu, który po zmieszaniu z plemnikami wytwarzanymi przez jądra tworzy nasienie.

Łagodny przerost prostaty

Łagodny przerost prostaty to termin medyczny opisujący stan, który może wpływać na oddawanie moczu. Problem występuje często u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. To nie jest rak i zwykle nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Objawy łagodnego przerostu prostaty

Jeśli gruczoł krokowy zostanie powiększony, może wywierać nacisk na pęcherz i cewkę moczową – czyli rurkę, przez którą przechodzi mocz. Może to powodować:  

 • trudności z rozpoczęciem oddawania moczu
 • częstą potrzebę oddawania moczu
 • trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza.

U niektórych mężczyzn objawy są łagodne i nie wymagają leczenia. U innych mogą być bardzo kłopotliwe.

Przyczyny łagodnego przerostu prostaty

Przyczyna przerostu prostaty jest nieznana, ale uważa się, że jest ona związana ze zmianami hormonalnymi w miarę starzenia się mężczyzny.

Diagnozowanie łagodnego przerostu prostaty

Lekarz wypyta Cię o objawy.

Konieczne będzie bezpośrednie badanie prostaty przez lekarza. Badanie to wykonuje się ręcznie, sprawdzając przez odbyt (per rectum) wielkość, kształt, symetrię i konsystencję gruczołu.

Być może dostaniesz skierowanie na USG i sprawdzenie poziomu antygenu sterczowego (PSA) we krwi. Mężczyźni powyżej 50. roku życia mogą poprosić lekarza rodzinnego o wykonanie testu PSA.

Leczenie łagodnego przerostu prostaty

Leczenie przerostu prostaty będzie zależeć od nasilenia objawów. Jeśli masz łagodne objawy, zwykle nie potrzebujesz natychmiastowego leczenia, ale powinieneś mieć regularne kontrole prostaty.

Prawdopodobnie lekarz zaleci Ci również wprowadzenie zmian w stylu życia, takich jak:

 • picie mniej alkoholu, kofeiny i napojów gazowanych
 • ograniczenie spożycia sztucznych słodzików
 • regularne ćwiczenia
 • picie mniej płynów wieczorem.

W leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów przerostu gruczołu krokowego mogą być zalecane leki zmniejszające rozmiar prostaty i rozluźniające pęcherz.

Chirurgia jest zwykle zalecana tylko w przypadku, kiedy leki nie były skuteczne.

Powikłania łagodnego przerostu prostaty

Łagodny przerost prostaty może czasami prowadzić do powikłań, takich jak:

 • zakażenia dróg moczowych
 • ostre zatrzymanie moczu, czyli
  • nagle nie możesz w ogóle oddać moczu
  • czujesz silny ból w dolnej części brzucha
  • następuje obrzęk pęcherza, który można wyczuć rękami.

Jeśli wystąpi ostre zatrzymanie moczu, natychmiast udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Rak prostaty

Rak prostaty zwykle rozwija się powoli, więc przez wiele lat może nie być żadnych oznak.

Objawy raka prostaty

Objawów zazwyczaj nie ma, dopóki prostata nie jest wystarczająco duża, aby powodować problemy z oddawaniem moczu.

Przyczyny raka prostaty

Przyczyny raka prostaty są w dużej mierze nieznane. Ale pewne rzeczy mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby:

 • szanse zachorowania na raka prostaty rosną wraz z wiekiem. większość przypadków rozwija się u mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych
 • mężczyźni, których ojciec lub brat zostali dotknięci rakiem prostaty, sami są nieco bardziej narażeni
 • ostatnie badania sugerują również, że otyłość zwiększa ryzyko raka prostaty.

Badania na raka prostaty

Badania sprawdzające podejrzenie raka prostaty są takie same jak w przypadku przerostu prostaty. Badanie PSA sprawdza poziom antygenów i może pomóc w wykryciu wczesnego raka prostaty. Niestety wynik badania nie pozwoli ustalić z całą pewnością, czy masz raka.  Twój poziom PSA może być również podniesiony przez inne choroby nienowotworowe.

Jeśli masz podwyższony poziom PSA, możesz otrzymać propozycję badania MRI (rezonans magnetyczny) prostaty, aby pomóc lekarzom zdecydować, czy potrzebujesz dalszych badań i leczenia.

Leczenie raka prostaty

Dla wielu mężczyzn z rakiem prostaty leczenie nie jest od razu konieczne. Jeśli rak jest we wczesnym stadium i nie powoduje objawów, lekarz może zasugerować systematyczne monitorowanie stanu zdrowia. Jest to tzw. aktywna obserwacja raka prostaty (Prostate Cancer Active Surveillance).

Wybór najlepszej opcji terapeutycznej zależy od wieku i ogólnego stanu zdrowia.  Niektóre przypadki raka prostaty można całkowicie wyleczyć, jeśli terapia zostanie rozpoczęta we wczesnym stadium.

Zabiegi obejmują:

 • chirurgiczne usunięcie prostaty
 • radioterapię – samodzielnie lub w połączeniu z terapią hormonalną.

Niektóre przypadki są diagnozowane dopiero na późniejszym etapie, gdy rak się rozprzestrzenił. Jeśli są przerzuty na inne części ciała i nie można powstrzymać rozwoju raka analogową terapią hormonalną, leczenie koncentruje się na przedłużeniu życia i złagodzeniu objawów. Służy temu m.in. program lekowy dedykowany pacjentom „odpornym na kastrację raka gruczołu krokowego po przerzutach”.

Wszystkie opcje leczenia wiążą się z ryzykiem wystąpienia poważnych skutków ubocznych, w tym zaburzeń erekcji i objawów ze strony układu moczowego, takich jak potrzeba pilniejszego lub częstszego korzystania z toalety wraz z problemem utrzymania moczu.

Z tego powodu niektórzy mężczyźni decydują się na opóźnienie leczenia, dopóki nie pojawi się ryzyko przerzutów.

Życie z rakiem prostaty

Ponieważ rak prostaty zwykle postępuje bardzo wolno, możesz żyć przez dziesięciolecia bez objawów i bez konieczności leczenia. Niemniej jednak może to wpłynąć na jakość Twojego życia. Oprócz możliwych skutków ubocznych leczenia rozpoznanie raka prostaty może, co zrozumiałe, wywołać niepokój lub przygnębienie.

Rozmowa o chorobie z rodziną, przyjaciółmi, lekarzem rodzinnym, lekarzem urologiem, onkologiem, fizjoterapeutą urologicznym oraz innymi mężczyznami z rakiem prostaty może okazać się korzystna.

Gdzie szukać wsparcia

Prostata – jakie są jej najczęstsze choroby?

„Prostata” to powszechne określenie na gruczoł krokowy, zwany także sterczem, który stanowi część męskiego układu moczowo-płciowego. Kształtem i wielkością przypomina orzech włoski, znajduje się w okolicy krocza poniżej pęcherza moczowego i graniczy ze ścianą odbytu.

Prostata produkuje enzym, który obok plemników stanowi główny składnik nasienia, pełni jednocześnie funkcje odżywcze dla plemników. Zdrowy narząd nie manifestuje swojej obecności w żaden sposób.

Dopiero rozwijające się zaburzenia, zwykle na tle hormonalnym, pojawiające się w okresie przekwitania, mogą niekorzystnie wpłynąć na zmiany w budowie i pracy prostaty.

Jedną z najczęściej doświadczanych chorób jest gruczolak prostaty jego istotą jest przyrost masy stercza. Powiększenie prostaty przebiega powoli i zwykle rozpoczyna się bezobjawowo po 45. roku życia.

Wraz z postępem choroby w wyniku ucisku rozrastającego się gruczołu na okoliczne narządy, zwłaszcza na cewkę moczową, pojawiają się problemy związane z oddawaniem moczu, takie jak częstomocz za dnia i w nocy, zwolniony strumień moczu, trudności z rozpoczęciem mikcji czy też uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

Leczenie powiększonej prostaty ma na celu zatrzymanie rozrostu i przywrócenie prawidłowej pracy układu moczowego.

Pomimo że powiększona prostata nie zagraża bezpośrednio życiu, może prowadzić do poważnych następstw zdrowotnych.

Blokując odpływ moczu, chory gruczoł sprzyja powstawaniu nawracających stanów zapalnych i infekcji cewki oraz pęcherza moczowego, zwyrodnienia ścian pęcherza i upośledzenia jego funkcji, zastoju moczu, kamicy nerkowej, a nawet niewydolności nerek.

Nawet jeśli teraz czujesz się dobrze, pamiętaj, żeby kontrolować swój stan zdrowia i reagować na wszystkie niepokojące objawy.

Leia também:  Como ajudar um filhote de pássaro caído: 10 passos

Zapalenie prostaty

Zapalenie prostaty to jedna z najczęstszych chorób zapalnych, które spotykają mężczyzn w wieku 20–50 lat. W zależności od przyczyn, przebiegu, częstotliwości występowania i objawów wyróżnia się dwie formy zapalenia. Ostre zapalenie prostaty rozwija się bardzo szybko.

Przyczyną jest infekcja bakteryjna pochodzenia zewnętrznego z okolic ujścia cewki moczowej, choć zapaleniu gruczołu krokowego sprzyjają również czynniki takie jak przerośnięta prostata, zwężenie cewki moczowej, resekcja prostaty czy cystoskopia.

Przedostające się w górę układu moczowego bakterie powodują nieprzyjemne dolegliwości, takie jak ból podczas oddawania moczu, zwolniony strumień moczu, częstomocz czy skąpomocz. Nierzadko dokuczają również gorączka, dreszcze i osłabienie mięśniowe. Typowy jest także ból prostaty, nasady prącia, odbytu, a nawet dolnego odcinka kręgosłupa.

Stan zapalny może również przyjąć formę chroniczną pochodzenia niebakteryjnego, przebiegającą mniej intensywnie, ale z okresami zaostrzeń i remisji nawet przez kilka miesięcy.

Przewlekłe zapalenie prostaty uwarunkowane jest zaburzeniami hormonalnymi, autoimmunologicznymi i psychicznymi, choć zaleganie moczu czy gruczolak prostaty zwiększają ryzyko rozwinięcia się infekcji niebakteryjnej i nawracającej. W przebiegu choroby nie obserwuje się objawów ogólnych, a głównie trudności w oddawaniu moczu i ból krocza.

Nowotwór prostaty

Rak prostaty jest jednym z częściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. Chorobotwórcze zmiany rozwijają się powoli, a początkowo nie obserwuje się niepokojących objawów, dlatego leczenie raka prostaty na tym etapie zdarza się bardzo rzadko.

Z kolei brak wczesnej diagnozy może niepomyślne wpływać na rokowanie. Z chwilą zdiagnozowania nowotwór jest już na tyle rozwinięty, że obserwuje się przerzuty do innych narządów i tkanek. W zależności od charakteru zmian wyróżnia się wiele jego postaci, które manifestują się zespołem różnych dolegliwości.

Różnicowanie rodzajów jest istotne również ze względu na odmienne sposoby leczenia.

Pierwsze objawy nowotworowej choroby prostaty najczęściej objawiają się wydłużonym procesem mikcji (oddawania moczu), słabszym strumieniem moczu i pojawieniem się uczucia parcia na pęcherz. Może wystąpić także stan zapalny gruczołu krokowego i ból podbrzusza.

Bardziej rozrośnięte i zaawansowane guzy prostaty czy innego rodzaju zmiany wytwórcze, naciekające na cewkę moczową, sprzyjają obecności krwi w moczu, a nawet mogą prowadzić do zatrzymania moczu, trudności w wypróżnianiu i obrzęku nogi bądź genitaliów.

Z kolei nowotwór gruczołu prostaty z przerzutami na kości powoduje bóle kostne czy patologiczne złamania.

Nowotwór prostaty – czym jest, jak się objawia i jak go wykryć?

Rak gruczołu krokowego to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn.

Przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo lub powodować dolegliwości związane z oddawaniem moczu, takie jak w przypadku łagodnego rozrostu stercza.

W diagnostyce stosuje się zarówno badania laboratoryjne, jak i obrazowe, a metodę leczenia dobiera się indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i stopnia zaawansowania choroby.

Nowotwór prostaty – czym jest?

Prostata, nazywana także sterczem oraz gruczołem krokowym to narząd męskiego układu płciowego. Usytuowana jest w miednicy, poniżej dna pęcherza moczowego, do przodu od odbytnicy i do tyłu od spojenia łonowego. Wielkością i kształtem przypomina kasztana. Otacza cewkę moczową i wytwarza wydzielinę, będącą istotnym składnikiem nasienia.

Gruczolakorak stercza to złośliwy nowotwór prostaty. Jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem układu moczowo-płciowego i jednym z najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn. W prostacie mogą rozwijać się także inne złośliwe nowotwory np. mięsaki, zdarza się to jednak o wiele rzadziej.

Jeden na siedmiu mężczyzn w Europie usłyszy w trakcie swojego życia rozpoznanie raka prostaty. Nowotwór ten jest rozpoznawany u mężczyzn od czwartej dekady życia, niezwykle rzadko jest rozpoznawany przed 40. rokiem życia. Ponad 60% przypadków rozpoznaje się powyżej 65. roku życia, a średni wiek w którym rozpoznaje się raka prostaty to 66 lat – wyjaśnia dr Stefan W. Czarniecki.

Warto wiedzieć, że u wielu mężczyzn dochodzi do łagodnego rozrostu stercza, co jest najczęstsza przyczyną objawów związanych z oddawaniem moczu. Jest to proces który odbywa się całkowicie równolegle do ewentualnego rozwoju raka stercza. Więcej na temat chorób gruczołu krokowego możesz przeczytać TUTAJ.

Rak prostaty – przyczyny

Nie wiadomo, co dokładnie powoduje rozwój raka prostaty. Na pewno duży wpływ ma tutaj starzenie się organizmu i czynniki genetyczne.

Nowotwór gruczołu krokowego znacznie częściej występuje u mężczyzn w wieku podeszłym, a jego ryzyko wzrasta, gdy w rodzinie ktoś już chorował na złośliwy nowotwór prostaty.

Obecnie brakuje jednak jednoznacznych danych dotyczących czynników środowiskowych i dietetycznych na rozwój raka prostaty.

Nie ma udowodnionych modyfikowalnych czynników środowiskowych mogących wpłynąć na ryzyko rozwoju raka prostaty. Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek – z biegiem lat ryzyko jego rozpoznania po prostu nieubłaganie wzrasta.

Znaczenie ma także obciążenie rodzinne – definiowane jako występowania raka prostaty w rodzinie (tak po stronie ojca jak po stronie matki), które zwiększa ryzyko rozpoznania raka prostaty – dodaje dr Stefan W. Czarniecki.

Złośliwy nowotwór prostaty – objawy

Rak prostaty przez długi czas może nie dawać żadnych objawów i rozwijać się w sposób niezauważalny. Czasem powoduje niewielkie dolegliwości, typowe dla łagodnego rozrostu prostaty, np.

wzrost częstości oddawania moczu, konieczność wstawania w nocy do toalety, osłabienie strumienia moczu, naglące parcie czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego po zakończeniu mikcji.

Zaleganie moczu w pęcherzu moczowym z biegiem czasu może prowadzić do stopniowego uszkadzania pęcherza i nerek. Czasami może pojawić się krwinkomocz, krwiomocz czy dolegliwości bólowe podbrzusza.

Rak prostaty jest zdradliwy z tego względu, że rozwija się całkowicie skrycie. Bez objawów. Prawda jest taka, że jeżeli nowotwór prostaty daje zauważalne objawy – zazwyczaj jest już za późno na jego wyleczenie – uzupełnia dr Stefan W. Czarniecki.

Objawy nowotworu prostaty w jego zaawansowanym stadium są związane z obecnością przerzutów do innych narządów. Niestety, niektórzy pacjenci dopiero wtedy trafiają do lekarza. Takie symptomy mogą obejmować bóle kręgosłupa lędźwiowego (rak prostaty często przerzutuje do kości), objawy neurologiczne spowodowane uciskiem rdzenia kręgowego czy objawy ogólne np. niewyjaśniona utrata masy ciała.

Diagnostyka raka prostaty

Jeśli tylko zauważysz u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, koniecznie udaj się do lekarza. Podstawowym, szybkim i prostym badaniem (choć niekoniecznie przyjemnym), jest palpacyjne badanie prostaty palcem wprowadzonym do odbytnicy (badanie per rectum).

W ten sposób lekarz ocenia wielkość gruczołu krokowego, jego konsystencję i kształt. Obecność guzków, stwardnień, zgrubień i nierówności może wskazywać na rozwój raka stercza.

Na podstawie zgłaszanych przez Ciebie symptomów i swojej oceny stercza, lekarz zleci Ci odpowiednie badania.

Jednym z nich jest pomiar PSA, czyli swoistego antygenu sterczowego. Takie badanie w kierunku raka prostaty wykonuje się z próbki krwi żylnej. Wzrost stężenia PSA może wskazywać na złośliwy nowotwór stercza, ale pojawia się także w przebiegu innych schorzeń (np. łagodnego rozrostu prostaty czy stanów zapalnych).

Może być także efektem badania per rectum. Zdarza się również, że poziom PSA, mimo obecności nowotworu, nie jest zwiększony. Dlatego nie próbuj interpretować wyniku samodzielnie, lecz pozostaw to lekarzowi.

Innym badaniem, przydatnym w diagnostyce przyczyny elewacji stężenia PSA, jest oznaczenie dodatkowo wolnej frakcji PSA.

W pierwszej linii diagnostyki raka gruczołu krokowego stosuje się wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty, ale także także USG przezodbytnicze.

Połączenie obu tych technik obrazowania wykorzystuje się podczas pobrania biopsji fuzyjnej prostaty. Uzyskany tą drogą materiał zostaje wysłany do badań histologicznych.

Za pomocą innych badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy scyntygrafia poszukuje się ewentualnych przerzutów w innych narządach.

Wszystkie badania laboratoryjne możesz wykonać w Diagnostyce, podobnie jak badanie SelectMDx – płynną biopsję prostaty, czyli zaawansowane technologicznie, genetyczne badanie z próbki moczu.

W ofercie Diagnostyki znajdziesz także badanie 4K, czyli test z krwi, w którym oznaczane są 4 markery białkowe, a ryzyko inwazyjnego raka prostaty wyliczane jest w oparciu o specjalne algorytmy, nawet z 20-letnim wyprzedzeniem.

Złośliwy nowotwór prostaty – leczenie

Absolutnie kluczowym dla skutecznego leczenia raka prostaty jest wykrycie raka w początkowym stadium choroby. Dlatego też wczesna diagnostyka jest tak ważna w tej chorobie. Istnieje szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań terapeutycznych – od robotycznej chirurgii przez zaawansowane technologie radioterapeutyczne – tłumaczy dr Stefan W. Czarniecki.

Sposób leczenia raka stercza zależy od wielu czynników, m.in.: wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia, stopnia zaawansowania choroby oraz wyniku skali Gleasona (ocenia stopień histologicznej złośliwości guza i silnie koreluje z rokowaniem).

Stosowane metody obejmują: aktywną obserwację, leczenie chirurgiczne, radioterapię, brachyterapię (specyficzny rodzaj precyzyjnej radioterapii, gdzie źródło promieniowania umieszcza się w guzie), leczenie zogniskowaną falą ultradźwiękową, leczenie hormonalne, immunoterapię czy chemioterapię.

Metoda (lub metody) leczenia dobierane są indywidualnie, a po zakończeniu terapii konieczne są regularne kontrole lekarskie.

Bibliografia:

 • „Rak prostaty” – W. Wysocki
 • „Urologia onkologiczna — co zmieniło się w ciągu ostatnich 25 lat?” – P. Stajno, P. Wiechno, T. Demkow
 • „Męski problem, czyli kłopoty z prostatą” – M. Filipek
 • European Association of Urology 2020 Guidelines, Prostate Cancer.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*