Dlaczego Rehabilitacja Jest Ważna?

Dlaczego rehabilitacja jest tak ważna? Głównym celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjenta do możliwie największej funkcjonalności oraz sprawności w takim stopniu, aby sam był w stanie poradzić sobie z codziennymi czynnościami a następnie powrócił do pełnej sprawności porównywalnej z czasami sprzed amputacji.
Celem rehabilitacji jest maksymalne przyspieszenie powrotu pacjenta do pełni zdrowia i/lub sprawności, a jeśli nie jest to możliwe rehabilitacja ma w najwyższy możliwy sposób poprawić jakość jego życia, zredukować odczuwane dolegliwości, a także w miarę możliwości pozwolić na samodzielność.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*