Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Funkcjonowanie organizmu człowieka od zawsze podlegało istnieniu pewnych rytmów biologicznych. Jednym z tych najbardziej znanych jest naprzemienne występowanie po sobie fazy czuwania i spania. Współczesne tempo życia nie zawsze jednak pozwala na pogodzenie wewnętrznego zegara z porą dnia i nocy. Zmartwienia, codzienne problemy oraz towarzyszący im stres sprawia, że kłopot z zapewnieniem sobie odpowiedniego snu ma coraz większa liczba osób.

Problemy ze snem nie są już zjawiskiem przypisywanym wyłącznie osobom starszym, lecz w równej mierze dotyczą osób w średnim, a nawet ludzi całkiem młodych.

Jak się okazuje, to właśnie trudności z zasypianiem są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn kontaktu z lekarzem – średnio co trzeci Polak cierpi z powodu bezsenności przewlekłej.

Kłopoty ze snem dotykają mężczyzn oraz kobiety praktycznie w każdym wieku.

W obecnych czasach znacząco zmieniło się podejście do problemów ze snem. Jeszcze do niedawna bezsenność była traktowana głównie jako objaw, obecnie natomiast jest uznawana za jednostkę chorobową, która wymaga kompleksowego leczenia w specjalistycznej poradni zaburzeń snu.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Zaburzenia snu – główne przyczyny

Zaburzenia snu stanowią dość obszerne pojęcie. Można jednak wymienić kilka najczęściej rozpoznawanych zaburzeń snu, wśród których w wyraźny sposób dominuje bezsenność. Bardzo często diagnozuje się również:

 • nadmierną senność, wynikającą na przykład z niedoboru snu lub wywołaną stanem chorobowym,
 • narkolepsję, objawiającą się atakami senności w nagłych, nieprzewidzianych momentach,
 • zespoły śródsenne, takie jak chrapanie, bezdech,
 • zaburzenia przysenne: koszmary, lęki nocne, lunatyzm, drżenie nóg, nocne kurcze nóg.

Przyczyn braku snu może być bardzo wiele. Wśród nich, w większości wymienia się czynniki, na które mamy bezpośrednio wpływ i samodzielnie możemy je modyfikować. Do tego typu czynników należą przede wszystkim:

 • drzemki w ciągu dnia,
 • przyjmowanie środków pobudzających, takich jak kawa, narkotyki, alkohol,
 • brak aktywności fizycznej w trakcie dnia,
 • branie udziału w zajęciach ruchowych wymagających wzmożonego wysiłku tuż przed pójściem spać,
 • zmienne godziny snu,
 • spożywanie tłustych i ciężkostrawnych potraw przed snem,
 • brak ciszy w sypialni i obecność urządzeń elektronicznych wzmagających trudności z zasypianiem,
 • czytanie książek, oglądanie telewizji w łóżku.

Często zdarza się, że przyczyną bezsenności u dorosłych, jak również u dzieci, jest niewłaściwa higiena snu.

Ten rodzaj zaburzeń snu wiąże się przede wszystkim ze złymi przyzwyczajeniami, niekiedy może być spowodowany także pracą zmianową.

Zbyt późne kładzenie się spać, niewłaściwe warunki panujące w sypialni, a także spożywanie przed snem obfitych posiłków i substancji powodujących może powodować regularne problemy ze spaniem.

Na prawidłową higienę snu składa się kilka elementów, które warto wdrożyć w życie w celu wyeliminowania trudności z zasypianiem. Należy przede wszystkim wprowadzić regularny rytm snu i czuwania, a więc kłaść się i wstawać, w miarę możliwości, każdego dnia o tych samych porach.

Warto też stworzyć sobie stały program zajęć, a więc szczegółowo zaplanować rozkład dnia, który pomoże nam uniknąć np. niepożądanych drzemek (zwłaszcza trwających dłużej niż dwadzieścia-trzydzieści minut).

By wyeliminować uciążliwy problem ze snem, należy też zadbać o odpowiednie warunki w pomieszczeniu, w którym śpimy (jeśli zapadnięcie w sen utrudniają nam dźwięki dochodzące z zewnątrz czy ostre światło, wówczas warto zainwestować w rolety, żaluzje bądź grube zasłony).

Grupy zwiększonego ryzyka narażone na problemy z zasypianiem:

 • pracownicy zmianowi,
 • kobiety po klimakterium,
 • osoby w podeszłym wieku (w ich przypadku typowy jest krótszy i płytszy sen),
 • pacjenci, u których w przeszłości zdiagnozowano zaburzenia depresyjne.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Bezsenność – przyczyny, na które nie mamy wpływu

Problem z zasypianiem, zwłaszcza jeśli pojawił się nagle, może być objawem różnego rodzaju chorób bądź skutkiem negatywnego wpływu niektórych czynników czy sytuacji. Dlatego dla skuteczności leczenia bezsenności bardzo istotne jest wychwycenie przyczyny, poprzez przeprowadzenie z pacjentem szczegółowego wywiadu oraz analizę uzyskanych danych.

Powody bezsenności mogą być różne i mieć różne podłoże:

 • somatyczne lub somatogenne – choroby powodujące np. dolegliwości bólowe, parcie na mocz, świąd i inne objawy, które nie pozwalają zapaść w sen pacjentowi,
 • zewnętrzne (egzogenne) – czyli czynniki związane z otoczeniem, takie jak światło, hałas, upał, zmiana strefy czasowej, itp.,
 • psychologiczne bądź psychogenne – takie jak, konflikty osobiste, natrętne myśli, przykre przeżycia,
 • psychotyczne – obejmujące różnego rodzaju lęki, nerwice, zaburzenia depresyjne i psychiczne, urojenia, omamy,
 • toksyczne i jatrogenne – wywoływane przez substancje, których spożycie powoduje kłopoty ze snem (niektóre leki, narkotyki, alkohol, napoje kofeinowe),
 • neurogenne – spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego i jego nieprawidłowym funkcjonowaniem, np. na skutek odniesionych urazów,
 • bezsenność pierwotna, której powód jest nieznany i trudny do uchwycenia.

Najczęstszą przyczyną bezsenności u dorosłych są zaburzenia psychiczne: stany depresyjne, psychozy, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia osobowości. Stanowią one ok. 35-40% leczonych przypadków i są tłumaczone głównie wzbudzeniem emocjonalnym, niekiedy zaburzeniami przekaźnictwa synaptycznego.

Drugim co do częstości powodem bezsenności są choroby psychofizjologiczne (stanowią ok. 15% badanych przypadków).

U 12% leczonych pacjentów kłopoty ze snem wywołuje natomiast nadużywanie, tolerancja lub odstawienie substancji wykazujących działanie ośrodkowe (etanol, leki uspokajające i nasenne, środki psychoaktywne).

Na dalszych miejscach znajdują się: epizody bezdechu w czasie snu, zaburzenia rytmu snu i czuwania oraz schorzenia somatyczne.

Jak się więc okazuje, problemy ze spaniem mogą być różnorodnego pochodzenia. Niezależnie od tego jednak, jakie są ich przyczyny, zawsze stanowią uciążliwą dla chorego dolegliwość, uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie w ciągu dnia.

Skutki objawiają się w postaci nadmiernej senności, upośledzenia sprawności, rozdrażnienia oraz ogólnego gorszego samopoczucia. Osoby dotknięte bezsennością przewlekłą charakteryzuje zły stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Leczenie bezsenności

Brak snu jest dolegliwością, którą w zależności od przyczyny, można skutecznie leczyć na wiele różnych sposobów. Każdy przypadek osoby borykającej się z kłopotami ze snem powinien być analizowany indywidualnie i wymaga przeprowadzenia rzetelnego wywiadu.

Bezsenność jest zazwyczaj problemem złożonym, i tak jak wyróżnia się różne powody zaburzeń snu, tak dzisiaj istnieją liczne metody jej terapii. Dla prawidłowego postępowania najważniejsze jest ustalenie, z czego owe problemy wynikają i czy przede wszystkim, są objawem jakiejś poważniejszej choroby, czy schorzeniem samoistnym.

Problemy z zasypianiem mogą prowadzić do przewlekłej bezsenności, która jeśli trwa dłużej niż miesiąc i nie mija po leczeniu domowymi sposobami, wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Odpowiednim miejscem do zwalczania problemów ze spaniem jest specjalistyczna poradnia leczenia zaburzeń snu, w której poza kuracją środkami farmakologicznymi, można również poddać się odpowiedniej terapii psychoterapeutycznej.

Przyczyny bezsenności – Powody problemów ze snem

Gdy Twój sen przestaje być efektywny, gdy długo nie możesz zasnąć albo często budzisz się w nocy lub za wcześnie nad ranem, warto zbadać jakie są przyczyny problemów ze snem. Bez uchwycenia podłoża problemów ze snem trudno mówić o efektywnym leczeniu. Taka ocena jest szczególnie ważna, gdy bezsenność utrzymuje się przewlekle.

Wiele osób okresowo doświadcza gorszych nocy. Taki stan, jeśli mija w ciągu kilku dni, nie jest uważany za chorobę, a raczej za naturalną reakcje fizjologiczną organizmu. Najczęściej reagujemy bezsennymi nocami w następujących sytuacjach:

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

 • gdy przeżywamy intensywne emocje (szeroko pojęty stres), w trudnych dla nas sytuacjach;
 • gdy na coś zachorujemy (np. gdy coś na boli, gdy trudno nam oddychać w nocy z powodu infekcji dróg oddechowych, wówczas nietrudno o gorszą noc);
 • gdy zmieniają się nasze nawyki dotyczące snu lub warunki spania (np. gdy śpimy w nowym miejscu albo w innych porach niż zwykle).

Taka przygodna, reaktywna bezsenność zwykle mija samoistnie, gdy czynniki które ją spowodowały ustąpią albo się do nich przyzwyczaimy. Warto wówczas zadbać o higienę snu. Bez niej, czyli bez zdrowych nawyków dotyczących snu, istnieje spora szansa, że Twoje problemy ze snem się utrwalą.

Jeśli Twoje problemy ze snem występują przewlekle, to znaczy minimum od miesiąca, warto byś udał się do specjalisty. Może być to lekarz rodzinny, który zleci podstawowe badania i jeśli będzie konieczne pokieruje Cię do odpowiedniego specjalisty.

Oto lista najczęstszych przyczyn bezsenności, które mogą powodować problemy ze snem:

U większości osób z bezsennością przewlekłą stwierdza się występowanie innych zaburzeń psychicznych. Najczęściej są to zaburzenia afektywne (związane z nastrojem) oraz zaburzenia lękowe (inaczej nerwicowe).

Według polskich danych u pacjentów poradni zaburzeń snu w 68% przypadkach bezsenności stwierdza się inne zaburzenia psychiczne, najczęściej depresję, dystymię, zaburzenia nerwicowe i adaptacyjne (czyli związane z reakcją na trudne wydarzenia).

 • Stosowanie środków psychoaktywnych

Bezsenność może być konsekwencją bezpośredniego działania lub odstawienia różnych substancji.

U osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu czy leków o działaniu uspokajającym i nasennym jest bardzo częstym problemem.

Po zaprzestaniu picia czy braniu leków problemy ze snem często się nasilają (bo bezsenność jest jednym z objawów tzw. zespołu abstynencyjnego), a sen może wracać do normy przez wiele miesięcy.

Choroby somatyczne, które najczęściej wiążą się z problemami ze snem, to nadciśnienie, zaburzenia związane z trudnościami w oddychaniu, choroby przebiegające z bólem, schorzenia dróg moczowych oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wśród osób z powyższymi dolegliwościami około 40-50% zgłasza trudności ze snem. Bezsenność towarzyszy też wielu chorobom neurologicznym, zwłaszcza otępieniom.

W chorobach nowotworowych jej początek zwykle wiąże się z postawieniem diagnozy, co wskazuje, że przy poważnych schorzeniach problemy ze snem mogą być wyzwalane przez stres towarzyszący danej chorobie.

Bezsenność może być też objawem innych zaburzeń snu. Do najczęstszych należą tu zaburzenia rytmów okołodobowych (np. zespół opóźnionej lub przyśpieszonej fazy snu). Takie problemy jak zespół niespokojnych nóg, okresowe ruchy kończyn we śnie czy zaburzenia oddychania podczas snu (tak zwanych zespół bezdechów obturacyjnych) również często powodują trudności w zasypianiu oraz fragmentację snu.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Nie oznacza, że musisz być na coś chory, żeby mieć bezsenność. U wielu osób, które zmagają się z problemami z bezsennością przyczyna leży w tym, w jaki sposób radzą sobie z tym, że nie śpią.

Część osób utrzymuje szkodliwe nawyki dotyczące snu, będąc przekonanymi, że jest to dobry sposób na jego poprawę (np. poleguje długo w łóżku, nadużywa leków nasennych).

  Jeszcze inni reagują silnym lękiem, gdy nie mogą zasnąć, który wynika z różnych katastroficznych myśli wokół snu.

Takie czynniki behawioralne (czyli niewłaściwe zachowania dotycząc snu) czy czynniki poznawcze (myśli powodujące lęk) to przyczyny bezsenności które napędzają problem bezsenności w mechanizmie błędnego koło.

Aby pokonać przyczyny bezsenności należy zająć się tymi czynnikami (zobacz artykuł: Terapia poznawczo-behawioralna – skuteczne metody i techniki). Może być tak, że problemy, które wyzwoliły u Ciebie bezsenność (np. stres, czy choroba) już minęły lub się zmniejszyły, a Ty nadal nie możesz spać.

Leia também:  Jakie Są Objawy Powiększonych Węzłów Chłonnych?

Tłumaczone to jest właśnie obecnością poznawczych lub behawioralnych czynników utrwalających bezsenność. Im dłużej trwa bezsenność, tym większe znaczenie mają one w terapii.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Bezsenność – przyczyny, objawy, metody leczenia

W dzisiejszych czasach problem bezsenności dotyczy bardzo wielu osób. Szacuje się, że z różnego rodzaju trudnościami ze snem zmaga się 20 – 40% populacji ogólnej.

Zaburzenia snu wpływają na obniżenie dobrostanu psychicznego oraz negatywnie oddziałują na codzienne funkcjonowanie. Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku problemów ze snem, jak najszybciej udać się po pomoc do specjalisty.

Poniżej opiszemy czym jest bezsenność, jakie są jej przyczyny, objawy, skutki oraz sposoby leczenia.

Czym jest bezsenność?

Bezsenność jest to problem medyczny przejawiający się występowaniem zbyt małej ilości snu bądź występowaniem snu o nieodpowiedniej jakości.

Zaburzona ilość i jakość snu może być wynikiem trudności z zasypianiem, wybudzaniem nocnym czy przedwczesnym porannym przebudzaniem się.

Prowadzi to do problemów z funkcjonowaniem w ciągu dnia, obniżenia dobrostanu psychicznego, pojawienia się trudności z koncentracją, drażliwości oraz obniżenia motywacji do działania.

W zależności od czasu trwania objawów bezsenność możemy podzielić na:

 • epizodyczną (trwającą kilka dni),
 • krótkotrwałą (objawy utrzymują się do 3 miesięcy)
 • przewlekłą (objawy występują dłużej niż 3 miesiące).

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Przyczyny bezsenności

Problemy ze snem mogą mieć różne przyczyny. Do częstych przyczyn bezsenności zaliczamy m.in.: wpływ czynników genetycznych, nadmierne wzbudzenie, nieprawidłową higienę snu, stres, stosowanie środków psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne oraz wiek.

Czynniki genetyczne

Badania wykazały, że u 50% osób mających problemy ze snem, trudności takie pojawiały się również w najbliższej rodzinie tej osoby. Według najnowszych doniesień istnieje 7 genów, które predysponują do wystąpienia bezsenności. Ważne jest, że nie tyle sama bezsenność jest dziedziczna, ile skłonność do reagowania na stres trudnościami ze snem.

Teoria nadmiernego wzbudzenia

Według tej teorii przyczyny bezsenności możemy upatrywać w nadmiernej aktywności hormonalnej osi stresu podwzgórze – przysadka – nadnercza oraz nadmiernej aktywności układu współczulnego. Aktywność ta skutkuje utrzymywaniem pacjenta w stanie uniemożliwiającym inicjację snu.

Nieprawidłowa higiena snu

Na higienę snu składają się wszystkie zachowania, które wpływają na jakość oraz ilość snu. Często przyczyny bezsenności związane są z nieprawidłowymi nawykami, które powtarzane codziennie prowadzą do wystąpienia problemów ze snem.

Stres

Nagła bezsenność pojawia się zazwyczaj w efekcie silnego stresu.

Codzienne trudne sytuacje, emocjonujące przeżycia oraz natłok obowiązków nie pozwalają na odcięcie się od nadmiaru bodźców i wpływają na pojawienie się zaburzenia snu.

Stres utrudniający zasypianie lub wpływający na wybudzanie nocne może być związany zarówno z emocjami negatywnymi, jak i również z intensyfikacją emocji pozytywnych.

Stosowanie środków psychoaktywnych

Często obserwowanym skutkiem nadużywania bądź odstawienia środków psychoaktywnych jest bezsenność. Mogą to być środki takie jak alkohol czy narkotyki, ale także leki nasenne i uspokajające, których odstawienie często wiąże się z pojawieniem się bezsenności.

Zaburzenia psychiczne

Problemy ze snem bardzo często współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej bezsenność współwystępuje z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, nerwicowymi czy adaptacyjnymi (zaburzenia związane z reagowaniem na trudne sytuacje).

Wiek

Wiek może stanowić czynnik predysponujący do wystąpienia bezsenności. Często obserwowanym zjawiskiem jest problem z zasypianiem u dzieci w okresie dorastania.

Związane jest to z gospodarką hormonalną, ale również kształtującą się osobowością młodego człowieka.

Nastolatek ze względu na emocjonalne podejście do wielu sytuacji życiowych może mieć tendencję do zamartwiania się, co prowadzić może do występowania problemów ze snem.

Drugą grupą wiekową narażoną na pojawienie się bezsenności są osoby starsze. Badania pokazują, że 43% osób badanych po 65 – tym roku życia ma trudności z zaśnięciem, bądź utrzymaniem snu. Jest to związane ze zmniejszeniem ilości cykli snu (NREM/REM) z pięciu do trzech cykli.

Diagnoza bezsenności

Diagnoza bezsenności stawiana jest w oparciu o poniższe kryteria:

 • u pacjenta występują zaburzenia jakości i ilości snu będące wynikiem trudności w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu oraz przedwczesnym porannym wybudzaniu,
 • bezsenność znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz negatywnie oddziałuje na życie zawodowe, społeczne oraz na inne ważne obszary,
 • zaburzenia snu występują co najmniej podczas trzech nocy w tygodniu,
 • problem ze snem utrzymuje się co najmniej trzy miesiące,
 • bezsenność występuje pomimo sprzyjających warunków,
 • trudności ze snem nie są związane z przyjmowaniem substancji mogących wpływać na pojawienie się bezsenności,
 • zaburzenia snu nie mogą być wyjaśnione współistnieniem innych schorzeń i zaburzeń psychicznych.

Najczęstsze objawy bezsenności

Objawy bezsenności mogą być różne w zależności od osoby. Pacjenci mający problemy ze snem, najczęściej zgłaszają objawy takie jak:

 • problemy z zasypianiem po położeniu się do łóżka (trwające dłużej niż 20 – 30 minut),
 • trudności z utrzymaniem ciągłości snu, które przejawiają się częstymi wybudzeniami w nocy (wybudzenia te trwają dłużej niż 20 – 30 minut),
 • wczesne budzenie się i niemożność kontynuacji snu po porannym przebudzeniu,
 • uczucie niewyspania pomimo przespania całej nocy, co związane jest z nieodpowiednią jakością snu,
 • zaburzenie funkcjonowania w ciągu dnia spowodowane niewyspaniem,
 • brak motywacji do działania,
 • ciągłe uczucie napięcia,
 • stres związany z samą myślą o zbliżającej się nocy,
 • objawy lęku czy depresji,
 • zaburzenia nastroju,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • upośledzenie życia społecznego oraz zawodowego,
 • częste bóle głowy,
 • rozdrażnienie i irytacja,
 • problemy somatyczne.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Przewlekła bezsenność

Przewlekła bezsenność występuje wtedy, gdy pacjent zgłasza problemy ze snem trwające powyżej trzech miesięcy. Zazwyczaj pierwsze zaburzenia snu są epizodyczne i trwają kilka dni.

W sytuacji, gdy trudności te nie spowodują zmiany naszego sposobu funkcjonowania, zwrócenia uwagi na prawidłową higienę snu czy zasięgnięcia pomocy specjalisty, mogą przerodzić się one w przewlekłą bezsenność.

Chroniczna bezsenność często współwystępuje z innymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi takimi jak np.: zaburzenia afektywne i lękowe.

Aż u 50% osób, u których zdiagnozowano bezsenność chroniczną, stwierdzono występowanie również innych zaburzeń psychicznych.

Kolejnymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia przewlekłej bezsenności są: uzależnienia (zwłaszcza od alkoholu) oraz zażywanie leków uspokajających i nasennych.

Przewlekła bezsenność może być także wynikiem toczących się w organizmie chorób somatycznych, takich jak: choroby autoimmunologiczne, zaburzenia hormonalne, choroby zapalne (reumatoidalne i autoimmunologiczne).

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

 

Problem z zasypianiem – sprawdzone sposoby na bezsenność

Wiele osób zmagających się z problemami ze snem, zastanawia się „dlaczego nie mogę zasnąć”? Zazwyczaj takie osoby starając się sobie pomóc, stosują dysfunkcjonalne metody, które w efekcie niejednokrotnie tylko pogłębiają problem z zasypianiem. Istnieją jednak skuteczne sposoby, których wdrożenie do codziennego życia może pomóc w walce z zaburzeniami snu.

Technika redukcji snu

Jest to metoda, która ma na celu skrócenie czasu przebywania w łóżku do czasu rzeczywistej długości snu.

Aby wyznaczyć długość snu, niezbędne jest prowadzenie dzienniczka, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić, ile czasu w ciągu nocy poświęcamy na sen. W sytuacji, gdy dzienna średnia długość snu wynosi np.

5 godzin, dodajemy 1 godzinę, co oznacza, że w łóżku powinniśmy spędzić 6 godzin. Dzięki tej metodzie unikamy wielogodzinnego leżenia w łóżku w oczekiwaniu na sen.

Kontrola bodźców

W walce z zaburzeniami snu niezwykle ważne jest, aby łóżko było skojarzone z miejscem odpoczynku i przyjemności. W praktyce oznacza to, że sypialnia nie powinna być miejscem, w którym wykonujemy pobudzające aktywności takie jak np.

gra na konsoli, czytanie, jedzenie czy oglądanie telewizji. Należy pamiętać również, że sypialnia nie powinna kojarzyć się z momentem przykrego oczekiwania na sen, co oznacza, że gdy czujemy, że nie możemy zasnąć, powinniśmy wstać i przenieść się do innego pomieszczenia.

Do sypialni powracamy wtedy, gdy czujemy się senni.

Prawidłowa higiena snu

Higiena snu są to wszystkie zachowania, które oddziałują pozytywnie na nasz sen.

Oto kilka zasad higieny snu, których warto przestrzegać:

 • unikanie kofeiny, alkoholu i nikotyny 6 godzin przed planowanym czasem snu.
 • unikanie spożywania ciężkich posiłków oraz dużej ilości wody 3 godziny przed planowanym czasem snu.
 • zwiększenie aktywności fizycznej w ciągu dnia, natomiast zaprzestanie aktywności na około 3 godziny przed planowanym czasem snu,
 • kładzenie się spać oraz wstawanie o tej samej porze codziennie. Nie kładzenie się do łóżka w trakcie dnia.
 • unikanie silnego światła w porze wieczornej (również tego emitowanego przez komputer czy telewizor).
 • ustawianie zegara tak, aby nie był widoczny dla osoby cierpiącej na bezsenność.
 • zapewnienie odpowiednich warunków do snu (wygodne łóżko, wywietrzone pomieszczenie).

Skutki bezsenności

Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Skutki bezsenności niosą za sobą pogorszenie nie tylko stanu psychicznego, ale również fizycznego naszego organizmu.

Konsekwencją bezsenności jest upośledzenie ogólnego funkcjonowania w wielu różnych sferach życiowych.

Niewyspanie wpływa na problemy z koncentracją, brak możliwości skupienia uwagi, niechęć i brak motywacji do działania oraz ogólne rozdrażnienie i poddenerwowanie.

Problemy z koncentracją i uwagą mogą wpływać na zwiększoną częstość popełnianych błędów np. w trakcie jazdy samochodem, co niesie za sobą ogromne ryzyko w postaci utraty życia oraz zdrowia.

Ponadto istnieje wiele badań mówiących o tym, że bezsenność może wpływać na rozwój depresji oraz stanowić czynnik ryzyka wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych oraz chorób układu krążenia (głównie nadciśnienia tętniczego). Przewlekła bezsenność prowadzić może do obniżenia odporności, a co za tym idzie, skłonności do częstszych infekcji.

Ważnym społecznym skutkiem bezsenności jest często niezrozumienie ze strony otoczenia i bagatelizowanie trudności ze snem.

Jest to schorzenie, które może nieść za sobą poważne konsekwencje, jednak społecznie często uważane jest za błahe i proste w wyleczeniu.

Należy pamiętać, że osoba mająca zaburzenia snu, niejednokrotnie bardzo cierpi z powodu braku możliwości pełnego odpoczynku i wymaga specjalistycznej pomocy oraz wsparcia ze strony bliskich osób.

Co na bezsenność? Leczenie problemów ze snem

Leczenie bezsenności często prowadzone jest w oparciu o różne techniki terapeutyczne. W leczeniu bezsenności bardzo ważna jest zmiana fałszywych przekonań na temat snu oraz wyeliminowanie czynników podtrzymujących bezsenność. Niezbędna w tym procesie jest pomoc psychologiczna bądź psychoterapeutyczna.

Często stosowane są techniki relaksacyjne, które mają za zadanie zmniejszenie ogólnego napięcia organizmu, a co za tym idzie, pozytywnie wpływać na jakość oraz ilość snu. W leczeniu bezsenności niezwykle ważna jest psychoedukacja oraz uczenie pacjenta prawidłowej higieny snu.

Ma to niezwykle duże znaczenie, ponieważ niejednokrotnie zmiana codziennych nawyków może wpłynąć na zmniejszenie problemów ze snem.

Brak snu w nocy może być tak uciążliwy i utrudniający funkcjonowanie, że często (szczególnie w przypadku bezsenności epizodycznej i krótkotrwałej) wdrażane jest leczenie farmakologiczne – podawane są pacjentowi leki na bezsenność.

Mają one na celu przerwanie błędnego koła bezsenności i przywrócenie prawidłowego rytmu dobowego.

Leia também:  Kolana szpotawe i koślawe u dziecka – objawy, leczenie, ćwiczenia

Zazwyczaj leki takie stosowane są przez okres do 14 dni, a w dalszej perspektywie czasowej podawane są tylko w sytuacji zaostrzenia choroby.

Leczenie bezsenności zazwyczaj odbywa się w oparciu o stosowanie jednego z dwóch grup leków: benzodiazepin oraz leków nasennych II generacji (np. zolpidem).

Najczęściej przepisywane są pacjentowi leki nasenne II generacji, gdyż nie mają one w (przeciwieństwie do benzodiazepin) skutków ubocznych w postaci senności dzień po zażyciu leku.

Należy jednak pamiętać, że leki na bezsenność mogą prowadzić do powstawania uzależnienia, dlatego powinny służyć jedynie jako czynnik wspomagający leczenie, nie natomiast jako jedyny sposób na leczenie bezsenności.

opracowanie:

mgr Barbara Wróblewska

Bezsenność (insomnia) – jakie są sposoby na problemy z zaśnięciem? Przyczyny i leczenie bezsenności

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Sen jest tak samo istotny dla organizmu jak tlen, woda czy dostarczanie pokarmu. Bez tych rzeczy ciało ludzkie nie jest w stanie funkcjonować! Tymczasem okazuje się, że z zaburzeniami snu boryka się coraz więcej osób. Czym może być spowodowana bezsenność? Jak z nią walczyć?

Czym charakteryzuje się bezsenność?

Bezsenność charakteryzuje się niewystarczającą długością bądź niezadowalającą jakością snu.

Problem może przybierać różne formy – od trudności w zasypianiu, poprzez przedwczesne budzenie, długie okresy bez snu, aż do uczucia zmęczenia po nocnym śnie.

O bezsenności zwykle mówi się w momencie, gdy problemy z zaśnięciem występują trzy razy w tygodniu (lub więcej) przez około miesiąca czasu.

Pod względem długości trwania można wyróżnić bezsenność przygodną (trwa do kilku dni), krótkotrwałą (może występować do trzech tygodni) oraz przewlekłą (problemy ze snem występują dużej niż miesiąc).

Następstwem sennych problemów są uczucie braku wypoczęcia, pogorszenie samopoczucia, drażliwość, osłabienie koncentracji i zdolności uczenia się. Bezsenność może być rozumiana albo jako objaw bądź jako odrębna jednostka chorobowa.

Jak diagnozowana jest bezsenność?

Osoby borykające się z bezsennymi nocami powinny udać się do poradni leczenia snu, których w naszym kraju jest kilka. Aby zostać przyjętym należy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Testy przeprowadzanie w poradni pozwolą ustalić czy bezsenność ma podłoże psychiczno-emocjonalne czy jest spowodowana jakimś niedomaganiem.

W drugim przypadku należy przeprowadzić badania krwi, hormonalne oraz centralnego układu nerwowego (w tym badanie mózgu za pomocą EEG lub tomografii komputerowej).

Lekarz powinien również upewnić się czy przyczyną nie są problemy związane z kręgosłupem lub układem oddechowym (bezsenność może być wywołana np. skrzywieniem przegrody nosowej). Do postawienia prawidłowej diagnozy potrzebny będzie również wywiad rodzinny.  

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych testów i badań, często wystarczy po prostu wyleczyć podstawową przypadłość (np. unormować poziom hormonów we krwi), aby zdrowy sen powrócił.

Problemy ze snem mogą być krótkotrwałe bądź utrzymywać się nawet do kilku tygodni – w takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Przyczyny bezsenności bywają różne.

Liczba osób dotkniętych zaburzeniami snu wzrasta wraz z wiekiem – ludzie młodzi często mają problemy z zasypianiem, co skutkuje tym, że zaczynają się kłaść coraz później, co w efekcie przynosi kłopoty ze wczesnym wstawaniem. U osób starszych przyczyny zaburzeń mogą być wywołane stresem i nieprzemijającym uczuciem niepokoju.

Sytuacja ma miejsce dość często u osób dorosłych, które mają chwilowe problemy w życiu rodzinnym lub zawodowym. W takiej sytuacji należy wyeliminować czynnik stresogenny, aby sen powrócił do normy. 

Zaburzenia snu mogą być również spowodowane czynnikami niezależnymi na przykład upałem, długotrwałym hałasem bądź zbyt ostrym światłem w pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest również nadmierna ilość spożywanej kofeiny.

Co ciekawe, bezsenność dużo częściej spotykana jest u kobiet niż mężczyzn! Bezsenność w ciąży zgłasza ponad połowa kobiet. Choć trudności związane są przede wszystkim ze zmianami, zachodzącymi w organizmie ciężarnej, istotnie przyczyniają się do pogorszenia samopoczucia. Bezsenność dość często dotyka również kobiety po okresie menopauzy.

Domowe sposoby na bezsenność

Zaleca się, aby przed snem jeść produkty, które pobudzą szyszynkę do wydzielania melatoniny. Przykładowo cierpki sok wiśniowy zawiera tryptofan, aminokwas, który przekształca się w serotoninę. Serotonina z kolei powoduje, że w organizmie zwiększa się stężenie potrzebnej melatoniny. Systematyczne picie szklanki tego soku wieczorem może okazać się bardzo pomocne!

Również wartym sprawdzenia sposobem są maliny. Jeden gram tych owoców sprawi, że organizm ludzki wyprodukuje 387 nanogramów melatoniny. a to dużo.

Warto również wprowadzić do diety inne miękkie owoce takie jak truskawki, jeżyny, agrest czy porzeczki, które są świetnymi katalizatorami w produkcji melatoniny. Z kolei, migdały i orzechy są dobrym źródłem tryptofanu oraz magnezu i witamin, które relaksują i rozluźniają napięcie mięśniowe.

Bogate w tryptofan są również banany, które dodatkowo zawierają potas, magnez, mangan, fosfor, wapń i żelazo – czyli wszystko to, co ułatwi regenerację po długim dniu.

Domowe sposoby na bezsenność bywają różne, warto jednak pamiętać, że ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być lekkostrawny i skonsumowany nie później niż dwie godziny przed snem. Wprowadzając zmiany w diecie oraz włączając do niej produkty stymulujące organizm do produkcji melatoniny istnieje bardzo duża szansa, że problemy ze snem ustąpią.

Leczenie bezsenności należy zacząć od łagodnych metod, nie jest wskazane natychmiastowe sięganie od po silne leki na sen.

Pomocne mogą okazać się produkty zawierające ekstrakt z waleriany i chmielu. Zioła działają uspokajająco, rozluźniają oraz przedłużają fazę snu aktywnego, skutecznie poprawiając jakość snu oraz zwalczając objawy bezsenności. Preparaty ziołowe nie otumaniają i nie uzależniają, jednak przeciwwskazania do stosowania będą miały osoby z niewydolnością nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby.

Przy leczeniu bezsenności pomocna może się okazać także passiflora, którą stosuje się również przy nadmiernej pobudliwości nerwowej.

Silniejsze tabletki na sen przeważnie zawierają syntetyczną melatoninę, czyli hormon, który w organizmie człowieka wytwarzany jest przez szyszynkę. Jego działanie polega na regulowaniu godzin snu i czuwania oraz regulacji zegara biologicznego.

Jest polecany osobom pracującym na zmiany i często zmieniającym strefy czasowe.

Preparatów z melatoniną nie należy stosować po wypiciu alkoholu, w czasie ciąży i karmienia piersią, przy zaburzeniach hormonalnych, schorzeniach wątroby i nerek oraz osłabionym układzie immunologicznym.

Syntetyczne tabletki nasenne, nawet te, które zawierają niewielkie dawki substancji aktywnych, wydawane są wyłącznie przez lekarza na receptę.

Jakie są skutki zdrowotne bezsenności?

Wynikową zaburzeń snu bardzo jest spadek aktywności i wydolności organizmu. Osoby cierpiące na bezsenność przewlekłą są narażone na częste bóle głowy i mięśni oraz ogólnie na złe samopoczucie. Bezsenność wpływa na obniżenie koncentracji, problemy z wykonywaniem codziennych czynności, powoduje narastające przemęczenie oraz rozregulowanie dziennego cyklu.

U osób cierpiących na bezsenność przewlekłą niejednokrotnie występuje mechanizm błędnego koła – wielokrotne spoglądanie na zegarek w nocy powodujące wzrost napięcia i wydłużające tym samym proces zasypiania.

Przekonanie o tym, że przerywany sen nie jest pełnowartościowy, jest dodatkowym powodem zdenerwowania.

Dlatego osoby, które mają problem z zaśnięciem, powinny unikać sytuacji, w których same wywołują u siebie stany podenerwowania.

Bezsenność – dlaczego nie możemy zasnąć?

Sen ma ogromną wartość dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, stanowi jedną z podstawowych potrzeb biologicznych ludzkiego organizmu. W trakcie snu zwalnia przemiana materii, a także częstość oddechów i skurczów serca.

Wrażliwość na większość bodźców jest mocno obniżona, podobnie aktywność ruchowa. Innymi słowy, nasz organizm ma okazję odpocząć. Zdrowy sen powinien trwać od około 6 do 8 godzin i kończyć się spontanicznie.

Oznacza to tyle, że powinniśmy zasypiać zgodnie z naszym “zegarem biologicznym” i budzić się samoistnie, wypoczęci i gotowi sprostać wyzwaniom nadchodzącego dnia.

Zdarza się jednak, że sen jest nieefektywny lub zwyczajnie nie możemy zasnąć, przez co jesteśmy niewyspani, zmęczeni i rozdrażnieni. Gdy zdarza się to sporadycznie, nie ma większych powodów do zmartwień. Jednak gdy sytuacja zaczyna się powtarzać, słusznie zaczyna wzbudzać nasz niepokój.

ZOBACZ TEŻ: Czy chrapanie jest groźne dla zdrowia?

Gdy nie możemy zasnąć

Bezsenność to nie jedynie problem z zasypianiem, ale także z utrzymaniem snu. Osoby, które źle sypiają, skarżą się na sen złej jakości i częste wybudzanie się, co sprawia, że wypoczynek i regeneracja są nieosiągalne. W wyniku niewyspania są przemęczone, mają problemy z koncentracją i nie potrafią skupić się na pracy.

Często są bardziej drażliwe i szybko się denerwują, dokucza im gorsze samopoczucie. Brak snu wpływa więc nie tylko na fatalną kondycję fizyczną organizmu, ale rzutuje również na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Statystyki pokazują, że około 30-50% dorosłych osób miewa objawy bezsenności.

W 15% przypadków objawy te mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Przyczyny bezsenności

Jeżeli problemy z zasypianiem męczą nas przez kilka dni, mówimy o bezsenności przygodnej. Z bezsennością krótkotrwałą mamy do czynienia, gdy symptomy występują do 4 tygodni. Dolegliwości, które utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie świadczą o bezsenności przewlekłej.

Zaburzenia snu mogą mieć naprawdę różne przyczyny. Czasem są wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak wysoka temperatura, ostre światło oraz hałas, które uniemożliwiają zaśnięcie. Wpływ na jakość snu mają także używki, jak alkohol czy kawa oraz niektóre leki.

Silne stany emocjonalne, w tym, stres, również mogą wywoływać kłopoty z zasypianiem. Warto również zwrócić na naszą aktywność przed snem. Oglądanie do późna telewizji lub przeglądanie SMS-ów na smartfonie zaburza wydzielanie melatoniny, która pomaga nam zasnąć.

Intensywny wysiłek przed snem również nie jest wskazany, gdyż mocno pobudza nasz metabolizm.

Bezsenność może mieć również podłoże somatyczne (gdy występują dolegliwości, które zaburzają sen np. przewlekłe zespoły bólowe, zaburzenia hormonalne), psychotyczne (zaburzenia depresyjne, stany lękowe) czy neurogenne (zaburzone funkcjonowanie układu nerwowego). 

Jeżeli zaburzenia snu są objawem występujących chorób lub wynikiem stosowania niektórych leków, mówimy wówczas o bezsenności wtórnej. Zdarza się jednak, i to nie tak rzadko, że nie sposób poznać przyczyn problemów ze snem. Wówczas możemy mówić o bezsenności pierwotnej, która uznawana jest za samodzielną jednostkę chorobową.

ZOBACZ TEŻ: Co stres robi z Twoim organizmem?

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Czy to na pewno bezsenność? Diagnostyka i leczenie

Nim podejmiemy poważne kroki, by sprawdzić, co sprawia, że nie możemy zasnąć, warto wykonać osobisty rachunek sumienia. Wiemy bowiem, że nasze nawyki mają duży wpływ na jakość snu. Jeśli jednak jesteśmy pewni, że przyczyna leży gdzie indziej, warto wybrać się do lekarza rodzinnego.

Leia também:  Jakie Są Objawy Senności?

Rozpoznanie bezsenności obejmuje zarówno podstawowe badania sprawdzające ogólny stan zdrowia, jak i diagnostykę w kierunku ewentualnych zaburzeń psychicznych. Jeżeli na ich podstawie nie da się ustalić przyczyn bezsenności, lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta do poradni leczenia zaburzeń snu.

Sprawdź już teraz czy cierpisz na bezsenność! Wykonaj szybki test na bezdech senny – kliknij tutaj!

Podstawowym elementem leczenia bezsenności pierwotnej oraz wtórnej bezsenności przewlekłej jest terapia poznawczo-behawioralna. Jej celem jest przeprowadzenie interwencji behawioralnych, zmieniających zachowania pacjentów, które uniemożliwiają zdrowi sen. W leczeniu farmakologicznym stosuje się m.in.:

Typ leku uzależniony jest od rozpoznania przyczyny bezsenności, stanu zdrowia pacjenta oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania danych substancji. 

Jeżeli problemy ze snem wynikają z charakteru pracy lub zmiany stref czasowych, możemy sięgnąć po leki bez recepty na bazie melatoniny (Melatonina, Melatonina LEK-AM, Melatonina + B6), jednak należy je przyjmować po konsultacji z lekarzem. Dostępne są także preparaty zawierające wyciągi roślinne z kozłka lekarskiego, melisy, szyszek chmielu czy dziurawca, które ułatwiają zasypianie (Baldivian, Benosen, Forsen, Lunapret, Nervomix Sen). 

Jeżeli przyjmujemy inne leki, warto sprawdzić, czy nie wchodzą one z interakcję z tymi preparatami. W serwisie KtoMaLek.pl dostępna jest szeroka baza interakcji leków, także z żywnością.

Co zrobić, by się w końcu wyspać?

To, co ma ogromne znacznie dla jakości naszego snu to tak zwana “higiena snu“.

Pod tym pojęciem kryje się wiele elementów, które mają niebagatelny wpływ na nasze wysypianie się i efektywność snu.

Chodzi o to, aby zapewnić sobie jak najbardziej optymalne warunki, które pozwolą się wyciszyć, odprężyć i łagodnie wprowadzić do fazy zasypiania. Co zatem należy zmienić, by się wyspać?

 • Sypialnia powinna być pomieszczeniem służącym do relaksu. Ta sama zasada dotyczy łóżka. Unikamy zatem pracy w sypialni czy oglądania telewizji.
 • Im mniej urządzeń elektronicznych w sypialni tym lepiej. Jeżeli nie ma możliwości pozbyć się z tego pomieszczenia niektórych sprzętów, starajmy się umieścić je jak najdalej od łóżka. 
 • Nie używajmy przed snem telefonów komórkowych. Emitowane przez nie światło zaburza produkcję melatoniny, co opóźnia moment zaśnięcia.
 • Przed pójście spać dobrze jest wywietrzyć sypialnię. Zadbajmy również o odpowiednie zaciemnienie pokoju.
 • Starajmy się funkcjonować w ciągu dnia według określonego rytmu. Chodźmy spać o tych samych godzinach, aby wytworzyć rytm biologiczny. Raczej unikajmy spania w ciągu dnia.
 • Na 2-3 godziny przed snem starajmy się wyciszyć i zrelaksować. Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego, zamiast tłustej kolacji zjedzmy lekki posiłek. Starajmy się wyeliminować wszelkie bodźce stresowe.
 • Unikajmy picia kawy, mocnej herbaty, a także alkoholu. Na sen sprawdzą się napary ziołowe na bazie melisy, lawendy oraz kozłka lekarskiego. 
 • Jeżeli chcemy się odprężyć, pomoże nam ciepła kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych: lawendowego, jaśminowego czy majerankowego. Pamiętajmy jednak, by temperatura wody nie była zbyt wysoka.

ZOBACZ TEŻ: Melisa – jak działa i czy naprawdę uspokaja?

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Problemy ze snem – przyczyny, objawy, jak leczyć – Sanfarma

Zaburzenia snu to grupa schorzeń, które regularnie wpływają na jakość  snu. Niezależnie od tego, czy są spowodowane problemem zdrowotnym, czy zbyt dużym stresem, zaburzenia snu stają się w Polsce coraz częstsze.

W rzeczywistości ponad jedna trzecia dorosłych osób zgłasza, że ​​śpi mniej niż 7 godzin w ciągu 24 godzin. Ponad 70 procent uczniów szkół średnich twierdzi, że śpi mniej niż 8 godzin w dni powszednie.

Większość ludzi czasami doświadcza problemów ze snem z powodu stresu, napiętego harmonogramu i innych wpływów zewnętrznych. Jednak gdy te problemy zaczynają się pojawiać regularnie i zakłócają codzienne życie, mogą wskazywać na zaburzenia snu.

W zależności od rodzaju zaburzeń snu, ludzie mogą mieć trudności z zasypianiem i mogą odczuwać skrajne zmęczenie w ciągu dnia. Brak snu może mieć negatywny wpływ na energię, nastrój, koncentrację i ogólny stan zdrowia.

W niektórych przypadkach zaburzenia snu mogą być objawem zaburzeń zdrowia psychicznego. Problemy ze snem mogą ostatecznie ustąpić, gdy zostanie zastosowane leczenie podstawowej przyczyny.

Gdy zaburzenia snu nie są spowodowane inną chorobą, leczenie zwykle obejmuje połączenie zabiegów medycznych i zmiany stylu życia.

Ważne jest, aby natychmiast uzyskać diagnozę i leczenie, jeśli podejrzewasz, że możesz mieć zaburzenia snu. Nieleczone negatywne skutki zaburzeń snu mogą prowadzić do dalszych konsekwencji zdrowotnych.

Mogą również wpływać na wydajność w pracy, powodować napięcie w związkach i upośledzać zdolność wykonywania codziennych czynności.

Jakie są rodzaje zaburzeń snu?

Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń snu. Niektóre mogą być spowodowane innymi podstawowymi schorzeniami.

Bezsenność

Bezsenność odnosi się do niemożności zasypiania lub pozostania we śnie. Może to być spowodowane opóźnieniem czasowym, stresem i lękiem, hormonami lub problemami trawiennymi. Może to być również objaw innego stanu. Bezsenność może być problematyczna dla ogólnego stanu zdrowia i jakości życia, potencjalnie powodując:

 • depresję
 • problemy  z koncentracją
 • drażliwość
 • przybranie na wadze
 • trudności w pracy lub w szkole

Niestety bezsenność jest niezwykle powszechna. Nawet 50 procent dorosłych ludzi doświadcza tego w którymś momencie swojego życia.

Zaburzenie jest najbardziej rozpowszechnione wśród osób starszych i kobiet.

Bezsenność jest zwykle klasyfikowana jako jeden z trzech typów:

 • przewlekła, gdy bezsenność występuje regularnie przez co najmniej 1 miesiąc
 • sporadyczne, gdy bezsenność pojawia się okresowo
 • przemijająca, gdy bezsenność trwa zaledwie kilka nocy
 • Bezdech senny
 • Bezdech senny charakteryzuje się przerwami w oddychaniu podczas snu. Jest to poważny stan chorobowy, który powoduje, że organizm pobiera mniej tlenu. Może również spowodować, że obudzisz się w nocy.

istnieją dwa rodzaje:

 • obturacyjny bezdech senny, w którym przepływ powietrza ustaje, ponieważ przestrzeń oddechowa jest zatkana lub zbyt wąska, oraz
 • centralny bezdech senny, w którym występuje problem w połączeniu między mózgiem a mięśniami kontrolującymi oddech.

Parasomnia

Parasomnie to klasa zaburzeń snu, które powodują nieprawidłowe ruchy i zachowania podczas snu. Zawierają:

 • Lunatykowanie
 • mówienie przez sen
 • jęczenie
 • koszmary
 • moczenie łóżka
 • zgrzytanie zębami lub zaciskanie szczęk
 • Zespół niespokojnych nóg

RLS często wiąże się z pewnymi schorzeniami, w tym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i chorobą Parkinsona, ale dokładna przyczyna nie zawsze jest znana.

Narkolepsja

Narkolepsja charakteryzuje się „atakami snu”, które pojawiają się na jawie. Oznacza to, że nagle poczujesz się wyjątkowo zmęczony i zaśniesz bez ostrzeżenia.

Zaburzenie może również powodować paraliż senny, który może sprawić, że nie będziesz mógł fizycznie się poruszać zaraz po przebudzeniu. Chociaż narkolepsja może wystąpić samodzielnie, wiąże się również z pewnymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane.

Jakie są objawy zaburzeń snu?

Objawy różnią się w zależności od ciężkości i rodzaju zaburzeń snu. Mogą się również różnić, gdy zaburzenia snu są wynikiem innego stanu.

Jednak ogólne objawy zaburzeń snu obejmują:

 • trudności z zasypianiem lub zasypianiem
 • zmęczenie w ciągu dnia
 • silna potrzeba drzemki w ciągu dnia
 • niezwykłe wzorce oddechowe
 • niezwykłe lub nieprzyjemne pragnienia poruszania się podczas zasypiania
 • niezwykły ruch lub inne doświadczenia podczas snu
 • niezamierzone zmiany w harmonogramie snu / czuwania
 • drażliwość lub niepokój
 • pogorszenie wyników w pracy lub szkole
 • brak koncentracji
 • depresja

Co powoduje zaburzenia snu?

Istnieje wiele schorzeń, chorób i zaburzeń, które mogą powodować zaburzenia snu. W wielu przypadkach zaburzenia snu rozwijają się w wyniku problemu zdrowotnego.

Alergie, przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych mogą utrudniać oddychanie w nocy. Niemożność oddychania przez nos może również powodować problemy ze snem.

Nocturia lub częste oddawanie moczu mogą zakłócać sen, powodując budzenie się w nocy. Do rozwoju tego schorzenia mogą przyczyniać się zaburzenia równowagi hormonalnej i choroby dróg moczowych.

Ciągły ból może utrudniać zasypianie.

Stres i niepokój często mają negatywny wpływ na jakość snu. Zasypianie lub pozostawanie we śnie może być trudne. Koszmary senne, rozmowy przez sen lub lunatykowanie mogą również zakłócać twój sen.

Jak rozpoznaje się zaburzenia snu?

Twój lekarz najpierw przeprowadzi badanie fizykalne i zbierze informacje o twoich objawach i historii medycznej. Mogą również zamówić różne testy, w tym:

 • Polisomnografia (PSG): Jest to laboratoryjne badanie snu, które ocenia poziom tlenu, ruchy ciała i fale mózgowe w celu określenia, w jaki sposób zakłócają one sen w porównaniu z badaniem snu w domu (HST), które wykonuje się samodzielnie i służy do diagnozowania bezdechu sennego.
 • Elektroencefalogram (EEG): Jest to test, który ocenia aktywność elektryczną w mózgu i wykrywa wszelkie potencjalne problemy związane z tą aktywnością. To część polisomnografii.
 • Test wielokrotnego pomiaru latencji snu (MSLT): To badanie drzemki w ciągu dnia jest stosowane w połączeniu z PSG w nocy, aby pomóc zdiagnozować narkolepsję.

Testy te mogą mieć kluczowe znaczenie dla określenia właściwego sposobu leczenia zaburzeń snu.

Jak leczy się zaburzenia snu?

Leczenie zaburzeń snu może się różnić w zależności od rodzaju i przyczyny. Jednak ogólnie obejmuje połączenie leczenia i zmiany stylu życia.

Zabiegi medyczne

Leczenie zaburzeń snu może obejmować dowolne z poniższych:

 • suplemetacja
 • suplementy melatoniny
 • alergia lub leki na przeziębienie
 • leki na wszelkie podstawowe problemy zdrowotne
 • urządzenie do oddychania lub zabieg chirurgiczny (zwykle w przypadku bezdechu sennego)
 • ochraniacz dentystyczny (zwykle do zgrzytania zębami)
 • Zmiana stylu życia
 • Masaże i zabiegi relaksacyjne
 • Tabletki nasenne przypisane przez lekara

Dostosowanie stylu życia może znacznie poprawić jakość snu, zwłaszcza gdy wykonuje się je razem z zabiegami medycznymi. Warto rozważyć:

 • włączenie do diety większej ilości warzyw i ryb oraz zmniejszenie spożycia cukru
 • zmniejszenie stresu i niepokoju poprzez ćwiczenia i rozciąganie
 • tworzenie i trzymanie się regularnego harmonogramu snu
 • picie mniejszej ilości wody przed snem
 • ograniczenie spożycia kofeiny, zwłaszcza późnym popołudniem lub wieczorem
 • zmniejszenie palenia tytoniu i alkoholu
 • spożywanie mniejszych posiłków o niskiej zawartości węglowodanów przed snem
 • utrzymanie zdrowej wagi zgodnie z zaleceniami lekarza

Jakie są perspektywy dla osoby z zaburzeniami snu?

Skutki zaburzeń snu mogą być tak uciążliwe, że prawdopodobnie będziesz potrzebować natychmiastowej ulgi. Niestety, rozwiązanie problemów długoterminowych może zająć nieco więcej czasu.

Jeśli jednak będziesz trzymać się planu leczenia i regularnie komunikować się z lekarzem, możesz znaleźć sposób na lepszy sen.

Problemy z zasypianiem – przyczyny, skutki, leczenie

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*