Objawy i diagnostyka raka trzustki

Trzustka jest narządem położonym w górnej części jamy brzusznej, sąsiaduje z żołądkiem i wątrobą. Ma wydłużony, lekko spłaszczony kształt; w jej budowie wyróżnia się głowę, trzon i ogon.

Funkcje trzustki dzieli się na dwie kategorie:

 • zewnątrzwydzielniczą, jaką jest produkcja soku trzustkowego, zawierającego m.in. enzymy trawienne,
 • wewnątrzwydzielniczą, sprawowaną przez komórki zgrupowane w tzw. wyspy trzustkowe (Langerhansa), polegającą na wytwarzaniu niektórych hormonów, np. insuliny i glukagonu.

Nowotwory trzustki diagnozuje się na świecie u ok. 200 000 osób rocznie, częściej w krajach wysoko rozwiniętych. Mężczyźni chorują nieco częściej niż kobiety, przy czym dysproporcja ta zmniejsza się.

U obu płci nowotwory trzustki stanowią około 2% wszystkich nowotworów złośliwych. Rzadko rozpoznaje się chorobę u osób do 30. roku życia, większość zachorowań dotyczy ludzi po 50. roku życia (ponad 90% u obu płci).

Częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem.

Rak trzustki rozwija się najczęściej w głowie narządu, w około 90% przypadków z komórek tworzących część zewnątrzwydzielniczą, przede wszystkim z komórek wyściełających przewody trzustkowe (gruczolakorak przewodowy). Mniej niż 10% przypada na raki pochodzące z nabłonka pęcherzyków trzustkowych (gruczolakorak pęcherzykowy). Pozostałe nowotwory trzustki stanowią razem do 1% zachorowań.

Rak trzustki jest w zdecydowanej większości przypadków nowotworem bardzo złośliwym i dającym liczne przerzuty.

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Przyczyny raka trzustki

Etiologia powstawania raka trzustki nie została jak dotąd jednoznacznie wyjaśniona. Zidentyfikowane zostały natomiast czynniki ryzyka, zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania:

 • palenie tytoniu – wymieniane przez wielu autorów jako silnie zwiększające ryzyko wystąpienia choroby; u palaczy jest ono ponad dwa razy wyższe
 • przewlekłe zapalenie trzustki – ryzyko wzrasta wraz z długością trwania choroby
 • predyspozycje genetyczne
 • otyłość
 • cukrzyca
 • wysokie spożycie tłuszczów i czerwonego mięsa
 • kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi, takimi jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy oraz chlorek metylenu i etylu
 • wiek

Nie udowodniono negatywnego wpływu spożywania alkoholu, jeśli nie współwystępuje ono z przewlekłym zapaleniem trzustki, jednak niektóre badania potwierdzają kancerogenny wpływ alkoholu.

Objawy raka trzustki

Rak trzustki jest nowotworem mogącym rozwijać się przez długi czas bezobjawowo. W początkowych stadiach obserwowane są niespecyficzne objawy, co utrudnia wczesne wykrycie choroby:

 • stałe bóle w nadbrzuszu, promieniujące do kręgosłupa
 • nudności, wzdęcia i biegunki, zmiana wyglądu i zapachu stolca
 • spadek apetytu i utrata masy ciała
 • osłabienie i uczucie zmęczenia bez widocznych zmian w rutynowych badaniach diagnostycznych

W późniejszym etapie mogą wystąpić:

 • nasilające się bóle brzucha i pleców
 • żółtaczka
 • świąd skóry
 • nagle pojawiająca się cukrzyca lub pojawienie się trudności w uregulowaniu cukrzycy dotychczas dobrze poddającej się leczeniu
 • ostre zapalenie trzustki

U pacjentów z zaawansowaną chorobą zauważyć można m.in.:

 • guz w nadbrzuszu
 • powiększony, wyczuwalny w badaniu lekarskim i niebolesny pęcherzyk żółciowy (objaw Curvoisiera)
 • wędrujące zapalenie żył powierzchownych (zespół Trousseau)
 • depresja i stany lękowe
 • cechy niedożywienia i wyniszczenia organizmu 

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Rozpoznanie raka trzustki

Wczesne wykrycie raka trzustki jest bardzo trudne i zdarza się wyjątkowo rzadko. Z powodu nieswoistości objawów i położenia organu w głębi jamy brzusznej, choroba jest rozpoznawana najczęściej w zaawansowanych stadiach, kiedy daje już wyraźne objawy.

Badania laboratoryjne mają małe znaczenie w diagnozowaniu raka trzustki. W jego wczesnych etapach wyniki pozostają w normie lub wykazują tak niewielkie odchylenia, że trudno je właściwie ocenić.

W późniejszych stadiach obserwowane bywają:

Nie istnieje marker nowotworowy1 swoisty dla raka trzustki. Stężenia markerów procesu nowotworowego (głównie oznaczanym w raku trzustki jest CA-19-9, rzadziej CEA) są podwyższone u 75-85% chorych, jednak mogą świadczyć także o raku innych narządów oraz o procesach zapalnych.

W badaniach obrazowych stosuje się wiele metod, m.in.:

 • Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej z kontrastem lub bez – zazwyczaj jest wykonywane jako pierwsze, chociaż położenie trzustki utrudnia jego przeprowadzenie. Umożliwia uzyskanie ogólnego obrazu narządu, wykrycie istnienia guza, ocenę przewodów żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Jego jakość może być jednak istotnie obniżona przez wiele czynników, takich jak znaczne otłuszczenie jamy brzusznej badanego czy nadmiar gazów w jelicie. Prawidłowy obraz trzustki w badaniu USG nie wyklucza nowotworu.
 • Tomografia komputerowa z kontrastem (CT, TK) – jest badaniem o większej czułości2 niż USG, pozwala wykryć 80-90% nowotworów. Umożliwia określenie stopnia zaawansowania choroby.
 • Endoskopowa ultrasonografia (EUS) – polega ona na wprowadzeniu przez jamę ustną endoskopu, w którym znajduje się głowica ultrasonograficzna. Umożliwia ocenę węzłów chłonnych oraz naciekania na naczynia krwionośne. Jest szczególnie przydatna przy wykrywaniu niewielkich guzów, o wielkości do 2 cm. Podczas badania możliwe jest wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.
 • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW/ERCP) – jest procedurą inwazyjną, połączeniem endoskopii i technik rentgenowskich, o zastosowaniu diagnostyczno-leczniczym. Wykrywa 70-90% guzów i umożliwia pobranie materiału do badania pod mikroskopem. Obecnie wykonywana rzadko, głównie jako metoda lecznicza w celu usunięcia złogów czy zakładania protez przywracających drożność dróg żółciowych w leczeniu paliatywnym.

Rzadziej wykonywane są również:

 • rezonans magnetyczny (RM, MRI)
 • pozytronowa tomografia emisyjna (PET)
 • sonoelastografia (USE)
 • cholangiopankreatografia metodą rezonansu magnetycznego (MRCP)
 • angiografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej
 • pankreatoskopia

Jeśli objawy i wyniki badań diagnostycznych nie dają pewności w rozpoznaniu, to zalecane jest wykonanie laparotomii, czasami z oceną mikroskopową dokonaną już w trakcie operacji.

Leczenie raka trzustki

Jedynym sposobem leczenia, dającym szansę na długoletnie przeżycie, raka trzustki jest usunięcie guza podczas zabiegu chirurgicznego. Niestety, z powodu późnej wykrywalności nowotworu, jedynie 10-20% pacjentów jest kwalifikowanych do operacji. Głównymi przeciwwskazaniami do zabiegu bywają nacieki nowotworowe w dużych naczyniach krwionośnych oraz obecność przerzutów.

W zależności od okolicy umiejscowienia guza lekarze usuwają głowę lub ogon trzustki albo cały narząd. Zdarzają się sytuacje, w których usuwane są również sąsiadująco położone organy. Operacje resekcji guzów trzustki są obciążone dużym ryzykiem powikłań.

Jeżeli niemożliwe jest wykonanie operacji, to lekarze starają się tymczasowo poprawić stan chorego (jest to leczenie paliatywne). Wykorzystywanych jest do tego wiele metod:

 • chemioterapia – u części pacjentów może prowadzić do złagodzenia objawów choroby oraz wydłużyć okres przeżycia. Chemioterapia może wywoływać liczne skutki uboczne, m.in. wymioty, biegunki, anemię, spadek liczby leukocytów i płytek krwi, wypadanie włosów. Możliwe jest również połączenie chemioterapii z radioterapią.
 • leczenie żółtaczki wynikającej z ucisku guza na drogi żółciowe
 • chirurgiczne leczenie niedrożności dwunastnicy
 • wyrównywanie niedoborów żywieniowych
 • suplementacja enzymów trzustkowych
 • leczenie bólu, również z wykorzystaniem leków opioidowych
 • objęcie chorego i jego rodziny opieką psychoonkologa

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Rokowanie i powikłania raka trzustki

Rokowanie w raku trzustki jest złe lub bardzo złe. Średni czas przeżycia pacjentów z chorobą miejscowo zaawansowaną wynosi od 6 do 10 miesięcy, a w przypadku przerzutów skraca się do 6 miesięcy. 5-letni wskaźnik przeżywalności nie przekracza 3% u wszystkich chorych i 10–20% u pacjentów poddanych operacji wycięcia guza (jest to również skutek wysokiej śmiertelności pooperacyjnej).

Całkowite wyleczenie choroby jest rzadkie. Po leczeniu zazwyczaj dochodzi do nawrotów procesu nowotworowego. Większość z nich pojawia się w okresie do 14-16 miesięcy od operacji.

Rak trzustki wywołuje szereg poważnych powikłań, prowadzących do ogólnego wyniszczenia organizmu, występujących zwłaszcza podczas przebiegu choroby z przerzutami. Wiele powikłań pojawia się w trakcie i po leczeniu. Powikłania chemioterapii to m.in.:

 • zahamowanie produkcji krwinek w szpiku kostnym
 • niedokrwistość (anemia)
 • spadek odporności
 • trombocytopenia (małopłytkowość)
 • nudności, wymioty, biegunki
 • owrzodzenia jamy ustnej
 • pogorszenie pracy serca, nerek i płuc 

Zapobieganie rakowi trzustki

Nie są znane metody zapobiegania rakowi trzustki. Istnieją jednak czynniki zmniejszające ryzyko zachorowania na tę chorobę:

 • bezwzględne zaprzestanie palenia
 • utrzymywanie prawidłowej masy ciała
 • regularna aktywność fizyczna
 • dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, bogata w owoce i warzywa

Źródła: 

 • www.uicc.org
 • Talar-Wojnarowska R., Małecka-Panas E., Objawy, diagnostyka i leczenie raka trzustki, Przewodnik Lekarza, 1/2007, 87-93,
 • Kulig J., Nowak W., Sierżęga M., Powikłania po resekcji trzustki, Powikłania w chirurgii jamy brzusznej, 2011, 133-144
 • Łacko A., Polkowski W., Reguła J., Pałucki j., Rak trzustki i brodawki Vatera, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, 2013, 140-151
 • Wojtukiewicz M., Sierko E., Alkohol a nowotwory, Nowotwory, 2000, t. 50, zeszyt 1, 39-47
 • www.e-histopatologia.pl
 • Jesipowicz J., Piłat J,. Jesipowicz M., Matras P., Rudzki S., Delayed diagnosis, advanecement and results of treatment of pancreatic cancer, Współczesna onkologia, 2000, t. 4, 2 (76-79)
 • onkologia.org.pl
 • Sherman C. D. (red.), Onkologia Kliniczna, Podręcznik da studentów i lekarzy, 1992.

1 Markery nowotworowe – Substancje, których obecność lub zwiększone stężenie w organizmie może świadczyć o rozwoju nowotworu. Wykorzystywane są przede wszystkim do monitorowania efektów leczenia nowotworów.

Wyjątkiem jest antygen specyficzny dla prostaty (PSA), który służy do badań profilaktycznych i wczesnego wykrycia bezobjawowego jeszcze nowotworu prostaty.

2 Czułość badania – Zdolność badania do prawidłowego rozpoznania choroby u wszystkich tych, u których ona występuje. Określa zdolność badania do wykrywania osób chorych. 

Przeczytaj także: 

Rak trzustki – objawy, przyczyny oraz leczenie i rokowania

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Co to jest rak trzustki?

Rak trzustkinowotwór przewodu pokarmowego, stanowi pierwotną chorobę albo jest wtórnym rozrostem nowotworowych ognisk przerzutowych z innych narządów. Rak może pojawić się w każdym miejscu trzustki.

Do tej pory nie wiadomo, w wyniku działania jakich czynników rozwija się rak trzustki. Przez długi czas nowotwór trzustki nie daje żadnych objawów. Objawy związane z rakiem trzustki zależą od tego, w którym miejscu nowotwór zaatakował trzustkę.

Uciskając i blokując odpływ żółci, nowotwór trzustki rozrastający się w głowie narządu lub w miejscu wspólnego ujścia przewodów żółciowego i trzustkowego może powodować narastającą żółtaczkę.

Rozrastając się w ogonie trzustki, nowotwór trzustki może uciskać sąsiadujące sploty nerwowe i powodować silne bóle w jamie brzusznej. Rozrastające się hormonalnie czynne komórki wysp trzustkowych, tzw. wyspiaki, powodują ostre, zmienne zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

Rak trzustki – jakie są przyczyny raka trzustki?

Nowotwory złośliwe trzustki stanowią 3 proc. wszystkich nowotworów złośliwych u człowieka.

Leia também:  Jakie Są Objawy Zepsutego Przepływomierza Powietrza?

Najczęściej występują zmiany związane z rakiem trzustki o charakterze gruczolakoraka przewodowego, torbielakogruczolakoraka i raka zrazikowo-komórkowego. Rzadziej pojawiają się raki płaskonabłonkowe, mięsaki czy chłoniaki.

Etiologia nowotworu trzustki nie jest do końca znana, ale wymienia się szereg czynników ryzyka, które uprawdopodobniają zachorowanie na nowotwór trzustki – związki mają jedynie charakter korelacji.

Czynniki mające wpływ na zachorowanie na nowotwór trzustki, to:

 • cukrzyca
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • niedokwaśność soku żołądkowego w wyniku przebytego leczenia chirurgicznego choroby wrzodowej
 • palenie tytoniu (nitrozaminy w dymie papierosowym)
 • nadmierne spożywanie mięsa
 • zbyt dużo węglowodanów i nasyconych kwasów tłuszczowych w pożywieniu
 • kontakt z pestycydami, np. chlorkami metylenu, beta naftylaminą, benzydyną czy DDT.

Nowotwór trzustki głównie rozwija się po 60. roku życia. Zmiany związane z rakiem są przeważnie wykrywane w bardzo zaawansowanym stadium – w 90 proc. przypadków pojawiają się już przerzuty.

Częściej z rakiem trzustki zmagają się mężczyźni niż kobiety. U mężczyzn zmiany nowotworowe związane z rakiem trzustki lokalizują się w głowie trzustki, u kobiet – raczej w trzonie i ogonie trzustki.

Uznaje się, że nowotwór trzustki jest uwarunkowany genetycznie (nabyta mutacja genowa).

Rak trzustki – jakie są objawy raka trzustki?

Objawy raka trzustki zależą od jego stopnia zaawanowania, lokalizacji, wielkości, inwazyjności oraz stopnia naciekania sąsiednich narządów. We wczesnym stadium nowotwór trzustki rozwija się bezobjawowo.

Często zdarza się, że objawy raka ujawniają się w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Do głównych objawów raka trzustki zalicza się brak apetytu i spadek masy ciała. Z rakiem tego narządu jest związana również żółtaczka.

Bardzo często z rakiem trzustki wiążą się również nudności, wymioty i bolesność w okolicy trzustki. Pacjenci z rakiem często zgłaszają również uczucie tzw. burczenia w brzuchu, „przelewanie się”. W raku trzustki objawem są również wzdęcia, odbijanie i biegunki.

Częstym objawem raka trzustki są też okresowe zaparcia i wstrzymywanie gazów. Ponadto często obserwowanym u osób z rakiem trzustki objawem jest gorączka. U osób z rakiem zdarza się również anemia i zakrzepica. Objawem raka trzustki jest również zapalenie trzustki.

Wczesne objawy raka są często mylone z innymi dolegliwościami. Bardzo często zdarza się, że gdy objawy raka są już łatwo zauważalne, okazuje się, że rak trzustki zajął już inne narządy.

W początkowej fazie choroby objawy raka to głównie ból brzucha, a także nudności i żółtaczka. Objawem raka jest również duża utrata masy ciała. Często zdarza się, że widocznym objawem raka jest powiększony pęcherzyk żółciowy.

Większość objawów raka trzustki jest mało charakterystyczna i wiele osób przypisuje je innym dolegliwościom. Należy pamiętać, że nie każdy ból brzucha jest przyczyną niestrawności. Gdy ból brzucha występuje z innymi opisanymi objawami należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu wykonania badań pod kątem nowotworu trzustki.

Bardzo często te objawy raka są mylone z objawami innych schorzeń jak np. zwyrodnienia kręgosłupa. Kobiety, które całe życie się odchudzały, nagle zaczynają chudnąć, a po pewnym czasie pojawia się żółtaczka, objaw raka.

W przypadku trzustki zmiany są bardzo groźne właśnie ze względu na objawy raka, które nie budzą większych obaw. Gdy objawy raka skłaniają w końcu do wizyty u lekarza, zazwyczaj choroba jest już bardzo zaawansowana.

Pamiętajmy jednak, że te objawy raka nie zawsze muszą wskazywać na raka trzustki. Bardzo często są one objawem zapalenia trzustki, które jest również jednym z czynników ryzyka rozwoju raka.

Jednak od zapalenia obejmującego trzustkę różnią się w zależności od rodzaju.

Zapalenie trzustki dzielimy na ostre i przewlekłe. Ostre zapalenie trzustki dotyczy ok. 10-45 osób na każde 100 tys. osób. Rozwój zapalenia trzustki wynika najczęściej z kamicy żółciowej, za dużej wagi, alkoholizmu, urazów jamy brzusznej, leków oraz bulimii.

W ostrej postaci zapalenia trzustki stan zapalny sprawia, że aktywują się enzymy trzustkowe, które zaczynają niszczyć tkanki. Zapalenie trzustki obejmuje również tkanki naczyń krwionośnych i przewodu pokarmowego. W czasie zapalenia trzustki enzymy trzustkowe niszczą ścianki i powodują perforacje.

Nieleczone zapalenie trzustki może doprowadzić do niewydolności narządów.

Z kolei przewlekłe zapalenie trzustki trwa dużo dłużej i jest dużo rzadsze niż ostre zapalenie trzustki. Przewlekłe zapalenie trzustki dotyczy ok. 2-9 osób na każde 100 tys. mieszkańców. Przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki jest zazwyczaj choroba alkoholowa i często picie mocnych alkoholi. Objawy zapalenia trzustki mogą się również nasilać w wyniku palenia papierosów.

Rak trzustki – jak przebiega leczenie raka trzustki?

Trzustkę można leczyć odpowiednią dietą. Lekarze w leczeniu raka zalecają spożywanie pokarmów o dużej zawartości błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy C i innych antyoksydantów, które redukują zachorowanie na raka trzustki.

W zaawansowanym stadium choroby u osób z rakiem trzustki nacieka on na inne narządy wewnętrzne, np.: dwunastnicę, przewód żółciowy, tkanki okołotrzustkowe, żołądek, śledzionę, jelito grube i węzły chłonne. W leczeniu raka trzustki stosuje się chirurgiczne wycięcie zmienionych nowotworowo miejsc, np.

zespolenia omijające, resekcje paliatywne lub radykalne zabiegi operacyjne. Uzupełnieniem takiego leczenia raka może być chemioterapia i radioterapia. Leczenie raka, którym jest chemioterapia, polega na podawaniu w postaci np. gemcytabiny, cisplatyny, fluorouracylu (leki cytostatyczne).

Leczenie raka trzustki jest bardzo trudne. Na skuteczność leczenia raka wpływa moment w którym został on zdiagnozowany i od jego stopnia zaawansowania. W przypadku raka trzustki tylko 24 proc.

chorych z rakiem trzustki żyje około roku od momentu zdiagnozowania nowotworu trzustki, przeżycie pięcioletnie wynosi mniej niż 5 proc. Leczenie raka jest w tym wypadku mocno utrudnione przez późną diagnozę choroby.

Rak trzustki – gdzie jest dobry onkolog?

Jest wielu specjalistów zajmujących się leczeniem raka trzustki. Jedną z najlepszych przychodni onkologicznych jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna, gdzie w Poradnii Nowotworów Układu Pokarmowego przyjmują wybitni specjaliści w dziedzinie onkologii.

W celu umówienia się na konsultację u chemioterapeuty, cirurga, onkologa w Poradni Nowotworów Układu Pokarmowego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Rak Trzustki – Przyczyny, Objawy, Badania

Rak trzustki to złośliwy nowotwór, który wywodzi się z komórek nabłonkowych budujących tkanki trzustki.

Nowotwory złośliwe charakteryzowane są poprzez ich możliwość naciekania okolicznych tkanek i organów oraz dawania przerzutów odległych, czyli tworzenia ognisk nowotworowych w innych narządach poprzez rozsiew patologicznie zmienionych komórek.

Jak każdy nowotwór rak trzustki powstaje, gdy zachodzi mutacja w materiale genetycznym komórki, która zaczyna się mnożyć w sposób niekontrolowany. W prawidłowych warunkach uszkodzone komórki podlegają procesowi apoptozy, czyli samoczynnego obumierania – w komórkach nowotworowych proces ten jest zaburzony i nie zostaje aktywowany.

Najczęstszym typem raka trzustki jest gruczolakorak (adenocarcinoma, jest to ok 90% wszystkich nowotworów trzustki), który powstaje z komórek produkujących enzymy trawienne w tym narządzie.

Rak trzustki najczęściej występuje u osób po 50 roku życia, ze szczytem zachorowań przypadającym na 65-70 lat.

Nowotwór ten może być zlokalizowany w każdej części trzustki, choć najczęściej jest to głowa trzustki (u mężczyzn guz częściej dotyczy głowy trzustki, u kobiet zwykle jest zlokalizowany w trzonie i ogonie).

Ta choroba może przez bardzo długi okres rozwijać się w sposób bezobjawowy, co ma znaczący wpływ na możliwości leczenia, które są coraz bardziej ograniczone wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania raka.

Rak trzustki przyczyny

W przypadku chorób nowotworowych często trudno jest określić bezpośrednią przyczynę ich rozwoju. Na powstawanie raka trzustki ma wpływ wiele czynników, jednak można wyodrębnić kilka uwarunkowań, które znacząco zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby u danego pacjenta.

Są to tak zwane „czynniki ryzyka” i najczęściej wyróżnia się:

 • wiek oraz płeć pacjenta- najbardziej narażeni na występowanie raka trzustki są mężczyźni po 65 roku życia, choć zdarzają się także rzadkie przypadki rozpoznania raka trzustki przed 40 r.ż.
 • palenie tytoniu- szacuje się, że długotrwałe palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na raka trzustki około dwukrotnie w porównaniu do osób niepalących
 • otyłość
 • obciążenie genetyczne, czyli historia występowania raka trzustki w rodzinie pacjenta
 • przewlekły stan zapalny trzustki
 • cukrzyca
 • nadużywanie alkoholu – nie wpływa na powstawanie raka trzustki bezpośrednio, ale znacząco zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłego zapalenia tego narządu, co posiada udowodniony związek z zapadalnością na ten nowotwór
 • dieta – nadmierne spożycie tłuszczy zwierzęcych (nasycone kwasy tłuszczowe), węglowodanów, a także grzybów, kapusty, fasoli, grochu, ostrych przypraw
 • czynniki zawodowe – przemysł chemiczny (pestycydy, plastik, benzydyna)
 • mutacje genowe – wyizolowano 4 geny odpowiedzialne za rozrost komórek trzustki

Rak trzustki objawy

Na wczesnych etapach rozwoju rak trzustki zazwyczaj nie daje objawów, które mogłyby być zauważone przez pacjenta (u 80% chorych rozpoznawany w stadium zaawansowania).

Najczęściej pierwsze symptomy są zauważalne dopiero w momencie powstania przerzutów lub też gdy guz pierwotny zaburza funkcjonowanie układu pokarmowego poprzez ucisk na okoliczne tkanki i narządy.

Do objawów, które mogą pojawić się podczas rozwoju raka trzustki, należą:

 • ból w nadbrzuszu – może promieniować w okolice żołądka i do pleców
 • żółtaczka, czyli zmiana zabarwienia skóry, błon śluzowych oraz twardówki oka na kolor żółtawy- wynika to z ucisku guza na przewód żółciowy, co utrudnia jej przepływ do jelit i wywołuje zastój. W wyniku tego zjawiska barwniki z żółci dostają się do krwiobiegu i odkładają w opisywanych powyżej tkankach
 • ciemne zabarwienie moczu
 • utrata masy ciała
 • nudności, szybkie uczucie nasycenia głodu nawet po spożyciu niewielkich ilości pokarmu – wynika to z ucisku guza na żołądek
 • cuchnące, tłuste stolce- konsekwencja nieprawidłowego trawienia treści pokarmowych związanego z zaburzeniem czynności trzustki
 • nagłe pojawienie się cukrzycy – zjawisko to może być niezwiązane z rakiem trzustki, jednak często bywa jednym z jego objawów
Leia também:  Wariant Delta Jakie Objawy?

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Rak trzustki badania

Często rak trzustki wykrywany jest przypadkowo podczas wykonywania testów diagnostycznych, które obejmują badania obrazowe jamy brzusznej z uwidocznieniem trzustki. Mogą być one wykonywane z użyciem obrazowania metodą USG, tomografii komputerowej lub też rezonansu magnetycznego.

W przypadku podejrzeń tego nowotworu zlecane są także badania krwi, które obejmują m.in. ocenę aktywności enzymów trawiennych produkowanych przez trzustkę, czyli amylazy, amylazy trzustkowej (oznaczanej w surowicy i w moczu) oraz lipazy trzustkowej.

Ocenę poziomów aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginowej (AST), fosfatazy alkalicznej, bilirubiny całkowitej wykonuje się w określonych sytuacjach, gdy guz trzustki uciska na drogi żółciowe i wątrobę. Jedne z podstawowych badań w monitorowaniu tego raka.

Badania laboratoryjne mogą zostać poszerzone o inne testy, w zależności od oceny lekarza zlecającego – jak np. oznaczenie markera nowotworowego CA19-9 (marker z wyboru dla raka trzustki – czułość diagnostyczna 80 – 90% przy swoistości diagnostycznej 95%), którego poziomy często ulegają podwyższeniu w przebiegu raka trzustki.

Rak trzustki zapobieganie

Ważnymi elementami profilaktyki są:

 • stosowanie odpowiedniej diety
 • rzucenie palenia
 • okresowe badania laboratoryjne

Trzustka – objawy, choroby

Rak trzustki – źródła

Scroll Up

Trzustka

 • Trzustka jest to podłużny narząd długości około 12-20 cm, położony w jamie brzusznej tuż za żołądkiem. Anatomicznie rozróżnia się w niej:
 • ● głowę trzustki – część otoczona dwunastnicą (w jej skład wchodzi także wyrostek haczykowaty),
 • ● trzon trzustki – część poprzecznie położona, zwykle na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego,
 • ● ogon trzustki – część wydłużona, sięgająca do śledziony.

Trzustka zbudowana jest z gronek (pęcherzyków wydzielniczych) oraz z przewodów wyprowadzających sok trzustkowy, które łącząc się, tworzą główny przewód trzustkowy (Wirsunga).

Przewód Wirsunga uchodzi do dwunastnicy w specjalnym miejscu – tak zwanej brodawce Vatera, gdzie również ma swoje ujście do światła dwunastnicy główny przewód żółciowy odprowadzający żółć z wątroby.

Trzustka składa się w większości z gruczołów pełniących funkcję zewnątrzwydzielniczą, czyli produkujących substancje służące do trawienia składników pokarmowych (tłuszczy, białek i węglowodanów) oraz – w znacznie mniejszym stopniu – z części wewnątrzwydzielniczej (należą do niej komórki ułożone w strukturach zwanych wyspami Langerhansa), wydzielającej do krwi hormony odpowiedzialne głównie za regulację poziomu glukozy w organizmie (jak insulina i glukagon).

Nowotwory trzustki wywodzą się w około 95% z komórek tworzących część zewnątrzwydzielniczą, przede wszystkim z komórek wyściełających przewody trzustkowe; nowotwory pozostałe, wywodzące się z części wewnątrzwydzielniczej trzustki, nazywane są guzami neuroendokrynnymi trzustki (NET).

Guzy neuroendokrynne dzielą się na wydzielające do krwi hormony, które powodują określone objawy kliniczne, tzw. guzy czynne, oraz na nieprodukujące hormonów (a jest ich większość), tzw. guzy nieczynne.

Nowotwory trzustki to najczęściej guzy lite, rzadziej mogą mieć postać zmian torbielowatych, zawierających przestrzenie płynowe. Większość nowotworów trzustki jest wybitnie złośliwa, rozrasta się w miejscu powstania i daje przerzuty.

Tylko niektóre z nich, przede wszystkim nowotwory neuroendokrynne i nowotwory torbielowate, mogą być łagodne, jednak część z nich może z czasem ulegać zezłośliwieniu.

Objawy i diagnostyka raka trzustki

Czynniki ryzyka

Czynnikami ryzyka raka trzustki nazywamy wszystkie stany, które zwiększają szansę na rozwój raka trzustki u danej osoby. Czynniki ryzyka dzielimy na poddające się wpływowi i modyfikowalne, np. palenie tytoniu, oraz niepodlegające zmianom i niemodyfikowalne, np. wiek.

Różne czynniki ryzyka w niejednakowy sposób zwiększają możliwość zachorowania na raka trzustki i tak np. wiek w mniejszy sposób zwiększa szanse na wystąpienie raka trzustki niż zachorowanie na dziedziczne zapalenie trzustki.

Stwierdzenie czynnika ryzyka, a nawet wielu czynników, nie jest równoznaczne z zachorowaniem na raka trzustki w przyszłości, jednak, jeśli jest to możliwe, należy je ograniczać (np.

osoba z rodzinnymi wywiadami raka trzustki nie powinna palić tytoniu).

Poniżej wskazujemy najczęściej występujące czynniki ryzyka, z których większość dotyczy raków pochodzących z części zewnątrzwydzielniczej trzustki, przede wszystkim gruczolakoraka trzustki.

Wiek

Częstość występowania raka trzustki zwiększa się z wiekiem. Rak trzustki najczęściej ujawnia się w 7-8. dekadzie życia (ponad 80% raków trzustki dotyczy osób po 55. roku życia).

Płeć

Rak trzustki nieco częściej jest stwierdzany u mężczyzn niż u kobiet, chociaż ta dysproporcja nie jest duża i zmniejsza się w ostatnich dekadach. Może to wynikać z zacierającej się różnicy pomiędzy częstością palenia papierosów wśród mężczyzn i kobiet.

Palenie papierosów

Stanowi jeden z najlepiej poznanych i udokumentowanych w badaniach epidemiologicznych i eksperymentalnych czynników ryzyka raka trzustki.

Palenie papierosów zwiększa co najmniej dwukrotnie prawdopodobieństwo rozwoju raka trzustki, które wzrasta zarówno wraz z liczbą wypalanych papierosów, jak i okresem palenia; ryzyko to  zmniejsza się dopiero po 10-15 latach od zaprzestania palenia. Szacuje się, że około 20-30% przypadków raka trzustki jest spowodowane nikotynizmem.

Czynniki dietetyczne

Wiele badań wskazuje, że dieta bogata w tłuszcz zwierzęcy oraz czerwone, przetworzone mięso, a uboga w warzywa i kwas foliowy sprzyja powstaniu raka trzustki. Należy jednak podkreślić, że wpływ diety na rozwój raka trzustki nie został do końca poznany i nie można ustalić ostatecznych zaleceń dietetycznych.

Kawa nie jest obecnie uznawana za czynnik ryzyka raka trzustki.

Większość badań nie wykazała również, aby alkohol szczególnie sprzyjał powstaniu raka trzustki, ale zwiększone spożycie alkoholu sprzyja rozwojowi cukrzycy, przewlekłego zapalenia trzustki i marskości wątroby, które są znowu ustalonymi czynnikami ryzyka raka trzustki (patrz niżej).

Otyłość

Otyłość, zwłaszcza związana z nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu (otyłość centralna) jest niezależnym czynnikiem ryzyka raka trzustki. Sądzi się, że jest to wywołane zmianami hormonalnymi, zwłaszcza opornością tkanek na insulinę, wtórnymi do otyłości brzusznej. Szacuje się, że w USA 8% przypadków raka trzustki wynika z otyłości.

Predyspozycja genetyczna

Rozwój około 10% przypadków raka trzustki jest związany ze stwierdzoną predyspozycją genetyczną do tego nowotworu. Najczęściej spotyka się pacjentów z rodzinnym występowaniem raka trzustki, które jest rozpoznawane, gdy wśród członków jednej rodziny na raka trzustki zachorowało dwóch lub więcej krewnych pierwszego stopnia.

Ryzyko raka trzustki w takiej sytuacji wzrasta wraz z liczbą krewnych dotkniętych rakiem trzustki (nawet 32-krotnie), gdy chorowało 3 lub więcej członków rodziny i gdy zachorowania dotyczyły osób przed 50. rokiem życia. Również krewni pierwszego stopnia chorych na sporadycznego (tj.

bez uchwytnej przyczyny genetycznej) raka trzustki mają umiarkowanie podwyższone ryzyko raka trzustki w porównaniu z ogólną populacją. Zwiększone ryzyko raka trzustki występuje również w niektórych zespołach genetycznych, zwykle związanych z zachorowaniami także na inne nowotwory.

Najczęstsze zespoły genetyczne, wraz ze stwierdzanymi mutacjami genetycznymi i szacowanym ryzykiem raka trzustki, przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1. Zespoły genetyczne predysponujące do powstania raka trzustki

Zespół Mutacja Ryzyko raka trzustki w ciągu życia
Rodzinny rak trzustki BRCA2 w 20%, PALB2, nieznane Do 50%
Zespół rodzinnego występowania znamion atypowych i czerniaka TP16 (19bpdel) Do 17%
Dziedziczny rak piersi i jajnika BRCA1 i BRCA2 Różne
Zespół Peutz-Jeghersa STK11/LKB1 36%
Mukowiscydoza CFTR 5%
Dziedziczne zapalenie trzustki PRSS1 30-40%
Rodzinna polipowatość jelita grubego APC ?
Dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością Najczęściej MLH1 i MSH2 Do 5%
 1. Podwyższone ryzyko wystąpienia guzów neuroendokrynnych zostało określone w bardzo rzadkich zespołach genetycznych, takich jak:
 2. ● nerwiakowłókniakowatość typu I, prowadząca do zwiększonej predyspozycji rozwoju guzów, głównie rodzaju somatostatinoma, ale i do innych neuroendokrynnych,
 3. ● wieloogniskowa gruczołowatość neuroendokrynna typu I, w której, poza guzami neuroendokrynnymi trzustki, częściej stwierdza się gruczolaki przysadki i przytarczyc.

Cukrzyca

Najnowsze badania wskazują, że długotrwała cukrzyca, głównie typu II, oraz cukrzyca ciężarnych podwyższają ryzyko raka trzustki (istnieją jednak obserwacje, w których nie wykazano takiego związku).

Cukrzyca często towarzyszy rakowi trzustki i zdarza się, że świeżo rozpoznana cukrzyca może być jego pierwszym objawem (prawdopodobnie rak trzustki wydziela substancje hamujące działanie insuliny). Wstępne badania sugerują, że niektóre środki przeciwcukrzycowe (metformina) mogą zapobiegać rakowi trzustki.

Przewlekłe zapalenie trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki rozpoznaje się wówczas, gdy w wyniku rozmaitych czynników (np.

alkoholu) dochodzi do trwałego stanu zapalnego trzustki z następowym włóknieniem i zanikiem miąższu trzustki, czego konsekwencją jest utrata możliwości wydzielniczych i niewydolność trzustki.

Po wielu latach trwania choroby, zapewne wskutek przewlekłego zapalenia, częściej dochodzi do powstania raka trzustki. Równoczesne palenie papierosów przyspiesza zarówno niszczenie miąższu trzustki, jak i zwiększa ryzyko raka trzustki.

Dziedziczne zapalenie trzustki

Dziedziczne zapalenie trzustki jest genetyczną chorobą, w której dochodzi do częstych ataków zapalenia trzustki i w ostateczności dochodzi do rozwoju zapalenia przewlekłego i niewydolności. Osoby z dziedzicznym zapaleniem trzustki mają istotnie podwyższone ryzyko raka tego organu (zwłaszcza po 50. roku życia), które w ciągu życia wynosi około 40%.

Leia também:  Ile Trwa Leczenie Złamanego Żebra?

Inne czynniki ryzyka

Zakażenie Helicobacter pylori, choroby przyzębia, marskość wątroby, grupa krwi inna niż 0, ekspozycja na niektóre związki chemiczne są również uważane za czynnik ryzyka raka trzustki.

Objawy, wczesne wykrycie

Objawy raka trzustki występują zazwyczaj późno, gdy nowotwór jest już zaawansowany. Symptomy raka trzustki wynikają zarówno z miejscowego działania guza (np. ucisku na sąsiednie struktury), powstania odległych przerzutów, jak i ogólnego wpływu choroby nowotworowej na organizm.

W guzach neuroendokrynnych, hormonalnie czynnych  występują (omówione poniżej) zespoły kliniczne wynikające z nadmiernej sekrecji hormonów. Należy podkreślić, że wiele objawów obserwowanych w raku trzustki stwierdza się w innych chorobach, także nienowotworowych.

Ból brzucha

Ból brzucha typowy dla raka trzustki jest zwykle zlokalizowany w nadbrzuszu, często promieniuje do kręgosłupa. Ból może być stały (także w nocy) lub epizodyczny, o różnym nasileniu. Czasem zmniejsza się w pozycji tzw. embrionalnej (na boku z podkurczonymi nogami).

Żółtaczka

Żółtaczką nazywamy żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i oczu (białkówek), wywołane nadmiernym stężeniem bilirubiny w surowicy krwi. Czasem może jej towarzyszyć odbarwienie stolca i ściemnienie moczu oraz świąd skóry.

Żółtaczka w raku trzustki spowodowana jest uciskiem dróg żółciowych przez guz (przede wszystkim głowy trzustki lub brodawki Vatera) lub przez powiększone węzły chłonne i utrudnieniem odpływu żółci (zawierającej bilirubinę) z wątroby do jelita, a także uszkodzeniem wątroby przez przerzuty nowotworowe. Obie te przyczyny mogą współistnieć.

Chudnięcie, brak apetytu

Typowym objawem choroby nowotworowej jest postępujące chudnięcie (po części może być wywołane zaburzeniami trawienia i cukrzycą) oraz brakiem apetytu.

Nudności, wymioty, objawy dyspeptyczne, biegunka

Objawy mogą być spowodowane zarówno ogólnym wpływem choroby nowotworowej na organizm, w tym na układ nerwowy odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, zaburzeniem trawienia, jak też uciskiem i zwężeniem przewodu pokarmowego (zwykle dwunastnicy) przez rozrastający się guz.

Cukrzyca

Pacjenci z rakiem trzustki często mają cukrzycę lub tzw. upośledzoną tolerancję glukozy. Zdarza się, że świeżo wykryta cukrzyca może być pierwszym objawem raka trzustki. Po leczeniu raka trzustki u niektórych pacjentów cukrzyca może ulec złagodzeniu.

Incydenty zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica żył układu głębokiego, zatorowość płucna, wędrujące zakrzepowe zapalnie żył powierzchownych

Rak trzustki wytwarza związki, które sprzyjają tworzeniu się skrzeplin w układzie żylnym i tym samym jest znaną (ale nie jedyną) przyczyną zakrzepicy żył układu głębokiego, zatorowości płucnej oraz powierzchownego wędrującego zakrzepowego zapalnie żył.

Inne objawy

Depresja, podskórne guzki z martwicą tkanki tłuszczowej (panniculitis), nawracające zapalenia trzustki.

Objawy związane z guzami neuroendokrynnymi produkującymi hormony

Ponad połowa guzów neuroendokrynnych nie wydziela związków czynnych biologicznie i nie powoduje poniższych symptomów).

Gastrinoma

Guz produkuje gastrynę stymulującą komórki żołądka do wydzielania kwasu solnego. W wyniku nadmiaru kwasu w przewodzie pokarmowym tworzą się liczne owrzodzenia (głównie żołądka i dwunastnicy), które mogą krwawić. Dodatkowo może wystąpić biegunka i chudnięcie.

Glukagonoma

Guz wydzielający glukagon, hormon podwyższający stężenie glukozy w surowicy krwi. Objawem glukagonoma może być cukrzyca (zwykle łagodna), wyniszczenie, chudnięcie, zapalenie języka i zajady, zakrzepy oraz rodzaj zapalenia skóry (tzw. wędrujący rumień nekrolityczny).

Insulinoma

Rak trzustki to podstępny zabójca! Pamiętaj o badaniach

Rak trzustki to podstępna choroba. Rozwija się prawie bezobjawowo, a gdy pojawiają się pierwsze widoczne objawy, ma już charakter zaawansowany (są przerzuty, a guz jest nieoperacyjny). W Stanach Zjednoczonych ten typ nowotworu plasuje się na 5. miejscu najczęstszych przyczyn zgonu z powodu nowotworów złośliwych. W Polsce rocznie notuje się około 3000 nowych zachorowań.

Spis treści:

Rak trzustki częściej dotyka mężczyzn (występuje u nich 2 razy częściej niż u kobiet), a ryzyko pojawienia się raka trzustki rośnie wraz w wiekiem.

Aż 90% nowotworów trzustki to gruczolakoraki wywodzące się z przewodów trzustkowych. Naciekają na okoliczne narządy i powodują przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych.

Dlaczego tak trudno wykryć raka trzustki?

Raka trzustki bardzo trudno wykryć z dwóch powodów. Po pierwsze, daje niespecyficzne objawy choroby. Po drugie, trzustka jest doskonale ukrytym narządem. Z jednej strony zasłonięta jest kręgosłupem, z drugiej wątrobą i jelitami. Z tego powodu raka trzustki wykrywa się przez przypadek, podczas diagnozowania innych chorób.

Zwykle od czasu mutacji pierwszych komórek trzustki do czasu wykrycia choroby mija około 12-17 lat; zwykle jest to okres bezobjawowy.

Ważne! Trzustki nie otacza żadna torebka, więc komórki rakowe błyskawicznie przedostają się do krwiobiegu i naczyń chłonnych.

Jakie są objawy trzustki?

Objawy raka trzustki zależą od wielkości i umiejscowienia guza. Najczęstsze dolegliwości wymieniane przez chorych to:

 • ból brzucha (ma on charakter stały, świdrujący, często promieniuje z górnej części brzucha w kierunku pleców; czasem łagodzi go zgięcie tułowia do przodu);
 • nudności,
 • brak apetytu,
 • utrata masy ciała (nagłe chudnięcie wyniszczające organizm; to nagłe chudnięcie jest wynikiem m.in. braku łaknienia oraz biegunki tłuszczowej),
 • żółtaczka (dotyczy to nowotworów, które wywodzą się z głowy trzustki; zajęcie przewodu żółciowego powoduje właśnie żółtaczkę zaporową z silnym świądem).

Znacznie rzadziej u pacjentów pojawia się:

Przy zaawansowanym etapie raka trzustki może pojawić się krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego jako konsekwencja naciekania dwunastnicy lub zakrzepicy żył układu wrotnego i żylaków przełyku.

– Objawy zależą od tego, czy guz jest umiejscowiony w głowie, w trzonie czy w ogonie trzustki. Jeżeli w głowie, to będzie dawał żółtaczkę, jeśli w ogonie, to objawem może być cukrzyca – wyjaśnia prof. Edward Stanowski, chirurg onkolog.

Niektóre z wymienionych objawów mogą również świadczyć o zapaleniu trzustki, dlatego pierwszym krokiem diagnostycznym jest zróżnicowanie tych chorób.

Jak się diagnozuje raka trzustki?

Aby zdiagnozować raka trzustki trzeba wykonać:

 • Badanie przedmiotowe – palpacyjne. Podczas badania wyczuwalny jest pęcherzyk żółciowy, co jest następstwem zamknięcia dalszego odcinka dróg żółciowych przez guz (jest to tzw. objaw Courvoisiera).  
 • Badanie biochemiczne, które ujawnia zwykle żółtaczkę zaporową, a także zmiany w obrazie morfologii krwi obwodowej oraz zaburzenia w składzie jonów sodu, potasu i wapnia.
 • Badanie USG, które nie zawsze jest skuteczne (właśnie ze względu na położenie trzustki).
 • Tomografię komputerową (TK),
 • Biopsja trzustki (cienko- lub gruboigłową pod kontrolą USG lub TK).
 • MRCP (rezonans magnetyczny dróg żółciowych) oraz ERCP (Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) – są to czułe metody diagnostyki, stosowanymi w przypadku wątpliwego rozpoznania. Jednak w przypadku tych metod zróżnicowanie raka trzustki od zapalenia trzustki może być trudne.  
 • Oznaczenie markerów nowotworowych: antygen towarzyszący nowotworom przewodu pokarmowego CA 19-9 (GIGA), CEA – antygen karcinoembrionalny oraz AFP – alfafetoproteina.

Rak trzustki – czynnika ryzyka

Do czynników ryzyka raka trzustki zaliczamy:

 • palenie papierosów (kluczową rolę odgrywają tu nitrozaminy zawarte w dymie tytoniowym; co istotne ryzyko wystąpienia tej choroby wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów, a maleje po rzuceniu palenia),
 • cukrzycę,
 • wcześniejsze naświetlania na obszar trzustki z powodu innego nowotworu (np. ziarnicy złośliwej lub raka jądra),
 • przewlekłe nawracające zapalenie trzustki,
 • otyłość,
 • mutacje i czynniki genetyczne (u około 10% pacjentów z rakiem trzustki występował tego rodzaju nowotwór w najbliższej rodzinie),
 • wiek (80% przypadków tej choroby dotyczy osób po 60. roku życia),
 • źle leczona choroba wrzodowa, której efektem jest niedokwaśność soku żołądkowego,
 • niewłaściwa dieta (nadmierne spożywanie mięsa, węglowodanów, tłuszczów pochodzenia zwierzęcego); właściwa dieta powinna być bogata w błonnik, witaminę C oraz antyoksydanty, wielonienasycone kwasy tłuszczowe obecne w rybach i naturalnych olejach roślinnych;
 • zanieczyszczone środowisko – istnieje ścisły związek zachorowań na raka trzustki po kontakcie z pestycydami, chlorkami metylenu, benzydyną, DDT.

Jak się leczy raka trzustki?

Wycięcie guza jest jedyną skuteczną metodą leczenia, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka. Niestety z powodu zaawansowanie choroby w chwili rozpoznania do radykalnej resekcji kwalifikuje się tylko 15% przypadków. Ogromną nadzieję daje również chemioterapia 5-fluorouracylem.

W większości chorych z zaawansowanym rakiem trzustki leczenie opiera się na łagodzeniu bólu i żółtaczki zaporowej.

Jakie są rokowania w przypadku raka trzustki?

Zwykle osobom, u których wykryto raka trzustki w zaawansowanym stadium, pozostaje kilka miesięcy życia – dotyczy to pacjentów u których wykryto gruczolakoraka (na tę odmianę chorowali Luciano Pavarotti i Patrick Swayze).

Szansę na dłuższe życie mają osoby, u których zdiagnozowano guzy neuroendokrynne (Steve Jobs, założyciel firmy Apple, przeżył z rakiem neuroendokrynnym trzustki osiem lat).

Zdarzają się jednak wyjątki, a właściwie jeden przypadek – w USA żyje 64-letnia kobieta (Kay Kays), która żyje z rakiem trzustki… ponad 20 lat.

Rak trzustki to bardzo trudna do leczenia choroba. Powodzenie terapii zależy od wczesnej diagnozy. Bądź szybszy i zrób badanie! Może dzięki temu uratujesz życie!

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ:

Kolano prezesa, czyli co ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego? Genialna kombinacja leków rewolucyjnym sposobem leczenia raka trzustki Rewolucja w onkologii: Polacy opracowali test wykrywający 70 genów raka! Co trzeci Polak zachoruje na raka. Testy genetyczne mogą temu zapobiec

Źródło: Choroby wewnętrzne – tom 2, Davidson/ zwrotnikraka.pl

—————————–

zdrowie.radiozet.pl/ mk

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*