Kiedy Ruszy Rehabilitacja?

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 będzie wynosił od 2 do 6 tygodni, przy czym rehabilitacja rozpoczynać się będzie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Kiedy trwa rehabilitacja w ośrodku?

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Kto pokrywa koszty rehabilitacji ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Kiedy wstrzymać wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych?

Wstrzymanie wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS Od 24 października 2020 r. do odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje czasowo wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych.

Co powinien zawierać wniosek o rehabilitację?

Wniosek powinien zawierać: 1 imię i nazwisko, 2 PESEL, 3 adres zamieszkania i numer telefonu, 4 rozpoznanie medyczne w języku polskim, 5 opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy, 6 dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), 7 informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach More

Kiedy otrzymasz orzeczenie o potrzebie rehabilitacji?

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie. Termin i miejsce rehabilitacji możesz uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym turnusie i ośrodku.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*