Gdzie Wysłać Skierowanie Na Leczenie Uzdrowiskowe Warszawa?

z 2011 r., Nr 142, poz. 835) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest przesyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE’ albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Gdzie wysłać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście.

Na jaki adres wysłać skierowanie do sanatorium Warszawa?

Skierowanie do sanatorium przyślij listem polecanym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Katowice?

gen. Jankego 15a, prosimy o kierowanie całej korespondencji na adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ; ul. Kossutha 13; 40-844 Katowice.

Gdzie wysłać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Kraków?

RozwińJak uzyskać skierowanie do sanatorium? Skierowanie przesyłane jest do Funduszu na adres Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (lub delegatur terenowych w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu).

Gdzie ZUS wysyła na rehabilitację?

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia. Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście.

Jak odesłać skierowanie do sanatorium?

JAK PRZEKAZAĆ SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

Leia também:  Carros usados em Rio Grande Do Sul com Ar condicionado com final da placa 1,2

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Kraków?

pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków.

Gdzie wysłać skierowanie do sanatorium NFZ Wrocław?

Dawida 2 lub korespondencyjnie wysyłając komplet potrzebnych dokumentów na adres pocztowy Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6 lub mailowy [email protected]

Kto wystawia skierowanie do szpitala rehabilitacyjnego?

Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

Ile godzin rehabilitacji z NFZ?

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Komu przysługuje uzdrowiskowe leczenie szpitalne?

Należy pamiętać, że uzdrowiskowe leczenie szpitalne jest kontynuacją leczenia szpitala klinicznego.

Należy się zatem:

 • osobom ubezpieczonym,
 • osobom ze schorzeniami układu kostno-stawowego, neurologicznego oraz urazów określonych przez NFZ,
 • osobom, dla których kontynuacja leczenia w szpitalu uzdrowiskowym jest niezbędna.
 • Gdzie złożyć wniosek do sanatorium w Katowicach?

  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza pod rygorem utraty ważności skierowania przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę.

  Gdzie złożyć wniosek do sanatorium w Poznaniu?

  poprzez stronę internetową WOW NFZ: www.nfz-poznan.pl). Wypełniając skierowanie, lekarz dołącza lub wpisuje na nim aktualne wyniki badań. Jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą wystawienia skierowania pacjent przebywał w szpitalu, dobrze jest też dołączyć do skierowania wypis ze szpitala (może być kserokopia).

  Jak wpisac numer skierowania do sanatorium?

  Po wejściu w wyszukiwarkę skierowań podać musimy nr skierowania NFZ. To ten numer, który został nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w momencie rejestracji skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *